வெ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வெகுண்டு 1
வெடியாதால் 1
வெண் 14
வெண்குடை 2
வெண்குடையாய் 1
வெண்குடையான் 3
வெண்பாவால் 1
வெதும்ப 1
வெந்து 1
வெம் 36
வெம்மை 2
வெய்து 1
வெய்துயிரா 2
வெய்துற்று 2
வெய்ய 3
வெய்யோற்கு 1
வெய்யோன் 3
வெய்யோனை 1
வெயிலால் 1
வெல்ல 1
வெல்லும் 1
வெள் 2
வெள்கி 1
வெள்ள 1
வெள்ளத்தான் 1
வெள்ளத்தே 1
வெள்ளம் 1
வெள்ளி 1
வெள்ளை 4
வெளி 1
வெளுத்தவே 1
வெற்பு 1
வெற்றி 1
வெற்றியொடு 1
வெறி 1
வெறித்த 1
வெறும் 1
வென்றார் 1
வென்றாள்-தன்-பால் 1
வென்றான் 2
வென்றானை 1
வென்றி 7
வென்று 2
வென்றேன் 2
வென்றோன் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


வெகுண்டு (1)

விட நாகம் அன்னான் வெகுண்டு – நள:169/4

TOP


வெடியாதால் (1)

வெடியாதால் என்றான் விழுந்து – நள:275/4

TOP


வெண் (14)

திசை முகந்த வெண் கவிகை தேர் வேந்தே உன்றன் – நள:36/1
கரும் குழலார் செம் கையினால் வெண் கவரி பைம் கால் – நள:60/1
மல்லிகையே வெண் சங்கா வண்டு ஊத வான் கருப்பு – நள:106/1
விரிகின்ற வெண் நிலவால் வேகின்றதேயோ – நள:114/3
விரிகின்ற மெல் அமளி வெண் நிலவின் மீதே – நள:128/1
வில்லி கணை இழப்ப வெண் மதியம் சீர் இழப்ப – நள:133/1
வென்றி நில மடந்தை மெல் முலை மேல் வெண் துகில் போல் – நள:143/1
வெண் தாமரையாய் வெளுத்தவே ஒண் தாரை – நள:162/2
தவள தனி குடையின் வெண் நிழலும் தையல் – நள:181/1
கரும் பாம்பு வெண் மதியை கைக்கொண்ட காட்சி – நள:194/3
வெண் தரளம் என்ன வியர்வு அரும்ப கெண்டை – நள:200/2
சினை சங்கின் வெண் தலையை தேனால் நனைக்கும் – நள:229/2
வெண் தோடன் செம்பங்கி வில் வேடன் கண்டான் – நள:304/2
வேணியாய் வெண் துகிலும் பாதியாய் வெம் துயருக்கு – நள:326/3

TOP


வெண்குடை (2)

யாதோ அப்பா என்றான் என்றும் தன் வெண்குடை கீழ் – நள:15/3
பாழ் மண்டபம் கண்டான் பால் வெண்குடை நிழல் கீழ் – நள:269/3

TOP


வெண்குடையாய் (1)

செழும் தரள வெண்குடையாய் தேவர்களும் நீயும் – நள:96/3

TOP


வெண்குடையான் (3)

அருகு உடையான் வெண்குடையான் ஆங்கு – நள:25/4
மா முத்த வெண்குடையான் மால் களிற்றான் வண்டு இரைக்கும் – நள:64/1
பூ தாம வெண்குடையான் பொன் மகளை வெம் வனத்தே – நள:366/3

TOP


வெண்பாவால் (1)

பார் ஆர் நிடத பதி நளன் சீர் வெண்பாவால்
பேர் ஆர் புகழேந்தி பேசினான் தார் ஆர் – நள:7/1,2

TOP


வெதும்ப (1)

தேம் குழல் சேர் வண்டு சிறை வெதும்ப ஓங்கு உயிர்ப்பின் – நள:118/2

TOP


வெந்து (1)

விடாதான் திரு மேனி வெந்து – நள:344/4

TOP


வெம் (36)

வெம் தறுகண் வேழத்தை வேரி கமலத்தின் – நள:6/1
மெய் திரு வந்து உற்றாலும் வெம் துயர் வந்து உற்றாலும் – நள:12/1
சேர்வு அரிய வெம் கானம் சேர்தற்கு காரணம் தான் – நள:15/2
வெம் சிலையே கோடுவன மென் குழலே சோருவன – நள:22/1
பூ வாளி வேந்தன் பொரு வெம் சிலை சார்த்தி – நள:42/3
வாயுடையது என்னுடைய வாழ்வு என்றான் வெம் காம – நள:45/3
வார் வெம் சிறை ஒழிய வச்சிரத்தால் மால் வரையை – நள:86/1
போர் வெம் சிறகு அறுத்த பொன் தோளான் யாரும் உனை – நள:86/2
வெம் வாய் விரி கதிரோன் வெற்பு – நள:104/4
வெம் கதிரோன் தன்னை விழுங்கி புழுங்கியோ – நள:114/1
வெம் சாறு பாய விளைந்து எழுந்த செம் சாலி – நள:147/2
வெம் கதிரோன்-தானும் விதர்ப்பன் திருமடந்தை – நள:170/1
வந்து உருவ வார் சிலையை கால் வளைத்து வெம் தீயும் – நள:173/2
இருவர் எனும் தோற்றம் இன்றி பொரு வெம்
கனற்கு ஏயும் வேலானும் காரிகையும் சேர்ந்தார் – நள:174/2,3
காண் தகைய வெம் கலியும் காண்கிலான் நீண்ட புகழ் – நள:209/2
சேராரை வெம் துயரம் சேர்ந்தான் போல் பாராளும் – நள:211/2
வெம் கண் சின விடையின் மேல் ஏறி கால் ஏற – நள:214/1
வெல்லும் கொடி என்றான் வெம் கலியால் அங்கு அவன் மேல் – நள:215/3
வெம் தழலை ஆற்றுவான் மேல் கடற்கே எந்தை – நள:267/2
வெம் கானகம் திரியும் வேளைதனில் அங்கே ஓர் – நள:269/2
காரிகை-தன் வெம் துயரம் காணாமல் நீத்து அந்த – நள:280/1
வெம் கானகம்-தனிலே வேந்து – நள:287/4
அழல் வெம் சிலை வேடன் அம்பு உருவ ஆற்றாது – நள:291/1
வெம் கண் அரவு போல் மெல்_இயலை கொங்கைக்கு – நள:299/2
மேல் எல்லாம் தோன்ற விழுங்கியதே வெம் கானின் – நள:299/3
விலக்காயோ என்று அழுதாள் வெம் அரவின் வாய்க்கு இங்கு – நள:300/3
வென்றி சின அரவின் வெம் வாய் இடைப்பட்டு – நள:301/1
வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம் – நள:306/2
வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம்
பாம்பின் வாய்-நின்றும் பறித்தான் பகை கடிந்த – நள:306/2,3
வேணியாய் வெண் துகிலும் பாதியாய் வெம் துயருக்கு – நள:326/3
வேத முனி ஒருவன் சாபத்தால் வெம் கானில் – நள:339/1
விடுக என்றான் மற்று அந்த வெம் தழலால் வெம்மை – நள:340/3
தணியாத வெம் கனலை தாங்கினாய் இந்த – நள:347/3
பூ தாம வெண்குடையான் பொன் மகளை வெம் வனத்தே – நள:366/3
வெம் விடத்தோடு ஒக்கும் விழி இரண்டும் வீழ் துயில் கொள் – நள:407/1
வெம் கோல் அரசன் வினாவினான் அம் கோல – நள:420/2

TOP


வெம்மை (2)

விடுக என்றான் மற்று அந்த வெம் தழலால் வெம்மை
படுகின்றான் வேல் வேந்தை பார்த்து – நள:340/3,4
மேல் கொண்டான் ஏறிவர வெம்மை கலி சூதில் – நள:378/3

TOP


வெய்து (1)

வெய்து ஆம் அ காம விடாய் – நள:51/4

TOP


வெய்துயிரா (2)

வேடன் அழைப்ப விழி பதைத்து வெய்துயிரா
ஆடல் மயில் போல் அலமரா ஓடினாள் – நள:309/1,2
மக்களை முன் காணா மனம் நடுங்கா வெய்துயிரா
புக்கெடுத்து வீர புயத்து அணையா மக்காள் நீர் – நள:390/1,2

TOP


வெய்துற்று (2)

மயங்கும் தெளியும் மனம் நடுங்கும் வெய்துற்று
உயங்கும் வறிதே உலாவும் வயங்கு இழை போய் – நள:130/1,2
வழியல் நீர் என்றான் மன நடுங்கி வெய்துற்று
அழியல் நீ என்றான் அரசு – நள:272/3,4

TOP


வெய்ய (3)

தையல் பிடித்த தனி அன்னம் வெய்ய
அடு மாற்றம் இல்லா அரசன் சொல் கேட்டு – நள:35/2,3
வெய்ய தரை என்னும் மெல் அமளியை தடவி – நள:290/1
வெய்ய அரவின் விட வாயின் உட்பட்டேன் – நள:305/1

TOP


வெய்யோற்கு (1)

தொக்கி இருந்து ஆலித்து உழலும் தூங்கு இருள் வெய்யோற்கு ஒதுங்கி – நள:29/3

TOP


வெய்யோன் (3)

அறைந்து ஆரணம் பாட ஆடி போய் வெய்யோன்
மறைந்தான் குட-பால் வரை – நள:105/3,4
ஓடும் புரவி தேர் வெய்யோன் ஒளி சென்று – நள:323/1
செருக்கு மான் தேர் வெய்யோன் சென்று – நள:416/4

TOP


வெய்யோனை (1)

கையால் வயிறு அலைத்து கார் இருள்-வாய் வெய்யோனை
வாவு பரி தேர் ஏறி வா என்று அழைப்பன போல் – நள:293/2,3

TOP


வெயிலால் (1)

வெயிலால் உடல் உருகா வீழ்ந்து – நள:115/4

TOP


வெல்ல (1)

தானவரை வெல்ல தரித்த நெடு வை வேலாய் – நள:415/1

TOP


வெல்லும் (1)

வெல்லும் கொடி என்றான் வெம் கலியால் அங்கு அவன் மேல் – நள:215/3

TOP


வெள் (2)

வெள் வாளை காளை மீன் மேதி குலம் எழுப்ப – நள:153/1
வெள் வளைத்தாய் ஓடும் நீர் வேலை திருநாடன் – நள:262/3

TOP


வெள்கி (1)

விண் அரசர் எல்லாரும் வெள்கி மனம் சுளிக்க – நள:161/1

TOP


வெள்ள (1)

வெள்ள வாள் நீர் சோர விட்டு – நள:92/4

TOP


வெள்ளத்தான் (1)

வெள்ளத்தான் வெள்ளி நெடும் கிரியான் மெய் அன்பர் – நள:180/3

TOP


வெள்ளத்தே (1)

சாய்ந்த நீர் வெள்ளத்தே தான் – நள:296/4

TOP


வெள்ளம் (1)

வெள்ளம் போய் வேகின்ற மென் தளிர் போல் பிள்ளை மீன் – நள:102/2

TOP


வெள்ளி (1)

வெள்ளத்தான் வெள்ளி நெடும் கிரியான் மெய் அன்பர் – நள:180/3

TOP


வெள்ளை (4)

உள்ளம் கவர ஒளி இழந்த வெள்ளை
மதி இருந்ததாம் என்ன வாய்த்திருந்தாள் வண்டின் – நள:55/2,3
செய்ய தாள் வெள்ளை சிறை அன்னம் செம் கமல – நள:138/3
வெள்ளை தனி யானை வேந்து – நள:166/4
கடை சிவப்ப நின்றாள் கழல் மன்னர் வெள்ளை
குடை சிவப்ப நின்றான் கொடி – நள:200/3,4

TOP


வெளி (1)

மருங்கின் வெளி வழியே மன்னவர் கண் புக்கு – நள:137/3

TOP


வெளுத்தவே (1)

வெண் தாமரையாய் வெளுத்தவே ஒண் தாரை – நள:162/2

TOP


வெற்பு (1)

வெம் வாய் விரி கதிரோன் வெற்பு – நள:104/4

TOP


வெற்றி (1)

வெற்றி தனி தேரை வீமன் பெரும் கோயில் – நள:383/1

TOP


வெற்றியொடு (1)

வெற்றியொடு புட்கரனும் வீற்றிருப்ப முற்றும் – நள:240/2

TOP


வெறி (1)

விண் அரசர் நிற்க வெறி தேன் மண மாலை – நள:167/1

TOP


வெறித்த (1)

வெறித்த இள மான்காள் மென் மயில்காள் இந்த – நள:297/1

TOP


வெறும் (1)

மேல் நீர்மை குன்றா வெறும் தேர் மிசை கொண்டான் – நள:413/3

TOP


வென்றார் (1)

தீண்டுவரோ வென்றார் தெரிந்து – நள:218/4

TOP


வென்றாள்-தன்-பால் (1)

நடை வென்றாள்-தன்-பால் நயந்து – நள:43/4

TOP


வென்றான் (2)

இரவு அரசை வென்றான் எடுத்து – நள:341/4
வென்றானை வென்றான் அ வேந்து – நள:422/4

TOP


வென்றானை (1)

வென்றானை வென்றான் அ வேந்து – நள:422/4

TOP


வென்றி (7)

வென்றி மத வேடன் வில் எடுப்ப வீதி எலாம் – நள:28/1
வென்றி நில மடந்தை மெல் முலை மேல் வெண் துகில் போல் – நள:143/1
வென்றி சின அரவின் வெம் வாய் இடைப்பட்டு – நள:301/1
இதற்கு உண்டோ கைம்மாறு என உரைத்தாள் வென்றி
விதர்ப்பன்-தான் பெற்ற விளக்கு – நள:307/3,4
குன்றும் சுமந்த குல புயத்தான் வென்றி
அரவு அரசை கொண்டு அகன்றான் ஆரணியம் தன்னில் – நள:341/2,3
வென்றி மணி நெடும் தேர் மேல் ஏறி சென்று அடைந்தான் – நள:417/2
வென்றி நிடதத்தார் வேந்தன் சரிதை ஈது – நள:426/1

TOP


வென்று (2)

வருவாளை பார் என்றான் மாற்றாரை வென்று
செரு வாளை பார்த்து உவக்கும் சேய் – நள:192/3,4
வென்று இருந்த தோளான் தாள் வீழ்ந்து – நள:235/4

TOP


வென்றேன் (2)

வைத்த மணி ஆரம் வென்றேன் மறு பலகைக்கு – நள:225/1
சாதுரங்கம் வென்றேன் தரும் பணையம் ஏது என்ன – நள:227/1

TOP


வென்றோன் (1)

மணி தோகை மேல் தோன்றி மா கடல் சூர் வென்றோன்
அணி சேவடி எம் அரண் – நள:5/3,4

TOP