வா – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வா 3
வாக்கில் 1
வாக்கினால் 1
வாக்கினான் 1
வாக்கும் 1
வாகு 1
வாகுகன் 1
வாகுவனாய் 1
வாங்க 1
வாங்கி 4
வாங்கு 1
வாங்கும் 1
வாச 4
வாசகத்தை 1
வாசம் 1
வாட்டு 1
வாடி 2
வாடுதலால் 1
வாடும் 1
வாடைக்கும் 1
வாணன் 1
வாம 2
வாய் 22
வாய்-நின்றும் 1
வாய்க்கு 1
வாய்த்திருந்தாள் 1
வாய்ப்பட்டு 5
வாய்மை 1
வாய்மையால் 1
வாய்மையும் 1
வாய்மையே 1
வாய்மொழிக்கும் 1
வாய்விட்டு 2
வாய 1
வாயால் 1
வாயாள் 2
வாயாளும் 1
வாயில் 8
வாயிலும் 1
வாயின் 2
வாயினான் 1
வாயுடையது 1
வாயும் 1
வார் 15
வார்க்கின்ற 1
வார்த்தால் 1
வார்த்து 1
வார்த்தை 1
வார்ந்த 1
வார 2
வாரணம் 1
வாராத 1
வாராதார் 1
வாரீர் 1
வால் 1
வாவி 2
வாவிகளும் 1
வாவியின்-வாய் 1
வாவியும் 1
வாவு 1
வாழ் 6
வாழ்கின்ற 1
வாழ்கின்றோம் 1
வாழ்வீர் 1
வாழ்வு 3
வாழ்வை 1
வாழ 2
வாழி 3
வாழிய 1
வாழும் 4
வாழை 1
வாள் 15
வாள்_நுதலும் 1
வாள்_நுதலை 1
வாளர் 1
வாளாய் 1
வாளால் 1
வாளி 9
வாளுமே 1
வாளை 4
வான் 15
வான 1
வானம் 2
வானவர் 2
வானவரும் 2
வானில் 3
வானின் 1
வானும் 1
வானை 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


வா (3)

வாவு பரி தேர் ஏறி வா என்று அழைப்பன போல் – நள:293/3
சென்று அறிந்து வா என்றாள் தேர்ந்து – நள:363/4
செய்கின்றது எல்லாம் தெரிந்து உணர்ந்து வா என்றாள் – நள:388/3

TOP


வாக்கில் (1)

வாக்கில் நேர் இல்லாத மன் – நள:13/4

TOP


வாக்கினால் (1)

வாக்கினால் மன்னவனை ஒப்பான் மறித்து ஒருகால் – நள:368/1

TOP


வாக்கினான் (1)

வாக்கினான் தன்னை மதித்து – நள:401/4

TOP


வாக்கும் (1)

தீம் தேறல் வாக்கும் தார் சேய் – நள:376/4

TOP


வாகு (1)

வாகு குறைந்தமையால் வாகுகன் என்று உன் நாமம் – நள:349/1

TOP


வாகுகன் (1)

வாகு குறைந்தமையால் வாகுகன் என்று உன் நாமம் – நள:349/1

TOP


வாகுவனாய் (1)

தேர் வேந்தன் வாகுவனாய் சென்று – நள:358/4

TOP


வாங்க (1)

காட்டுவான் போல் இருள் போய் கை வாங்க கான்-ஊடே – நள:294/3

TOP


வாங்கி (4)

பாய் இருள் என்னும் படாம் வாங்கி சேய் நின்று – நள:105/2
தன் அரசு வாங்கி தருகின்றேன் மன்னவனே – நள:212/2
இருவர் உயிரும் இரு கையால் வாங்கி
ஒருவன் கொண்டு ஏகுவான் ஒத்து அரு மறையோன் – நள:255/1,2
ஒரு துகிலை வாங்கி உடுத்தான் ஒரு துகிலை – நள:403/2

TOP


வாங்கு (1)

வாங்கு வளை கையார் வதன மதி பூத்த – நள:27/1

TOP


வாங்கும் (1)

தம் அனத்தை வாங்கும் தடம் தோளான் மெய்ம்மை – நள:53/2

TOP


வாச (4)

கொய் தாம வாச குழல் நிழல் கீழ் ஆறேனோ – நள:51/3
மங்கையர்கள் வாச மலர் கொய்வான் வந்து அடைய – நள:182/1
பொன் உடைய வாச பொகுட்டு மலர் அலைய – நள:193/1
பொய்கையும் வாச பொழிலும் எழில் அருவி – நள:207/1

TOP


வாசகத்தை (1)

மற்று அவன் தான் ஆங்கு உரைத்த வாசகத்தை முற்றும் – நள:397/2

TOP


வாசம் (1)

காசினியும் தாமரையும் கண் விழிப்ப வாசம்
அலர்ந்த தேம் கோதையாள் ஆழ் துயரத்தோடு – நள:132/2,3

TOP


வாட்டு (1)

வாட்டு நீர் கண்ணிலே வைத்து – நள:252/4

TOP


வாடி (2)

ஏடு அவிழ் தார் மன்னர்க்கு இயல்பே காண் வாடி
கலங்கலை நீ என்று உரைத்தான் கா மருவு நாடற்கு – நள:16/2,3
வாடி மெலிவாள் வன முலை மேல் ஓடி – நள:116/2

TOP


வாடுதலால் (1)

வண்ண மலர் மாலை வாடுதலால் எண்ணி – நள:160/2

TOP


வாடும் (1)

மன் என்னா வாடும் அயர்ந்து – நள:295/4

TOP


வாடைக்கும் (1)

மழை தாரை வல் இருட்டும் வாடைக்கும் நாங்கள் – நள:110/3

TOP


வாணன் (1)

வேத மொழி வாணன் மீண்டும் சுயம்வரத்தை – நள:371/1

TOP


வாம (2)

வாம நெடும் புயத்தே வைகுவிப்பேன் சேம – நள:46/2
வாம நெடும் தோள் வறியோருக்கு ஏமம் – நள:344/2

TOP


வாய் (22)

சீத களப செழும் சேற்றால் வீதி வாய்
மான கரி வழுக்கும் மா விந்தம் என்பது ஓர் – நள:20/2,3
பூ மனை வாய் வாழ்கின்ற புல் குடங்கள் யாம் அவள் தன் – நள:44/1
மா மனை வாய் வாழும் மயில் குலங்கள் காமன் – நள:44/2
பூவின் வாய் வாளி புகுந்த வழியே என் – நள:103/1
வெம் வாய் விரி கதிரோன் வெற்பு – நள:104/4
நெடிது இரா வாய் புலரா நின்று – நள:113/4
கருவிக்கு நீங்காத கார் இருள் வாய் கங்குல் – நள:126/1
சூர் வாய் மதர் அரி கண் தோகாய் கேள் பார்-வாய் – நள:142/2
வாய் அடங்க மன்னற்கும் வஞ்சிக்கும் நல் நெஞ்சில் – நள:170/3
அங்கு அணைக்க வாய் நெகிழ்த்த ஆம்பல் பூ கொங்கு அவிழ் தேன் – நள:189/2
தன் மணி வாய் உள்ளே தடுமாற மன்னவனே – நள:199/2
தொண்டை கனி வாய் துடிப்ப சுடர் நுதல் மேல் – நள:200/1
மன்றல் இளம் கோதை முக நோக்கி மா நகர் வாய்
நின்று உருகு வார் கண்ணி நீர் நோக்கி இன்று இங்கு – நள:236/1,2
குற்றம் இல் காட்சி குதலை வாய் மைந்தரையும் – நள:244/1
புக்கு அளையும் தாமரை கை பூ நாறும் செய்ய வாய்
மக்களை இங்கு இல்லாதவர் – நள:246/3,4
குறுகு தலை கிண்கிணி கால் கோ மக்கள் பால் வாய்
சிறு குதலை கேளா செவி – நள:247/3,4
வென்றி சின அரவின் வெம் வாய் இடைப்பட்டு – நள:301/1
செம் துவர் வாய் மென் மொழியாள் தேர்ந்து – நள:303/4
வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம் – நள:306/2
காம்பின் வாய் வில் வேடன் கண்டு – நள:306/4
வந்தேன் இது என் வரவு என்றாள் வாய் புலரா – நள:320/3
கூன் இறால் பாய குவளை தவளை வாய்
தேன் இறால் பாயும் திரு நாடா கானில் – நள:347/1,2

TOP


வாய்-நின்றும் (1)

பாம்பின் வாய்-நின்றும் பறித்தான் பகை கடிந்த – நள:306/3

TOP


வாய்க்கு (1)

விலக்காயோ என்று அழுதாள் வெம் அரவின் வாய்க்கு இங்கு – நள:300/3

TOP


வாய்த்திருந்தாள் (1)

மதி இருந்ததாம் என்ன வாய்த்திருந்தாள் வண்டின் – நள:55/3

TOP


வாய்ப்பட்டு (5)

விழுது பட திணிந்த வீங்கு இருள் வாய்ப்பட்டு
கழுதும் வழி தேடும் கங்குல் பொழுது-இடையே – நள:131/1,2
வாள் அரவின் வாய்ப்பட்டு மாயா முன் மன்னவ நின் – நள:300/1
அடையும் கடும் கானில் ஆடு அரவின் வாய்ப்பட்டு
உடையும் உயிர் நாயகனே ஓகோ விடை எனக்கு – நள:303/1,2
திரிவான் அ தீ கானில் செம் தீயின் வாய்ப்பட்டு
எரிவானை கண்டான் எதிர் – நள:337/3,4
ஆதபத்தின் வாய்ப்பட்டு அழிகின்றேன் காதலால் – நள:339/2

TOP


வாய்மை (1)

கொற்றவனை பார் மடந்தை கோமானை வாய்மை நெறி – நள:211/3

TOP


வாய்மையால் (1)

மண்ணின் மேல் வைத்து தச என்று வாய்மையால்
எண்ணினான் வைத்தான் எயிறு – நள:343/3,4

TOP


வாய்மையும் (1)

வாய்மையும் செங்கோல் வளனும் மனத்தின்-கண் – நள:168/1

TOP


வாய்மையே (1)

வாய்மையே கண்டாய் வலி – நள:394/4

TOP


வாய்மொழிக்கும் (1)

செம் வாய்மொழிக்கும் செயலுக்கும் சிந்தைக்கும் – நள:401/1

TOP


வாய்விட்டு (2)

அம் சிலம்பே வாய்விட்டு அறற்றுவன கஞ்சம் – நள:22/2
மாட்டாது இடை என்று வாய்விட்டு நாள் தேன் – நள:40/2

TOP


வாய (1)

செம் வாய அன்றில் துணை இழப்ப சென்று அடைந்தான் – நள:104/3

TOP


வாயால் (1)

தேன் பொதிந்த வாயால் தெரிந்து – நள:111/4

TOP


வாயாள் (2)

இருத்துமோ என்றான் இளம் குதலை வாயாள்
வருத்தமோ தன் மனதில் வைத்து – நள:236/3,4
சொல் கிள்ளை வாயாள் தொழுது – நள:259/4

TOP


வாயாளும் (1)

செம் வண்ண வாயாளும் தேர் வேந்தனும் மகளை – நள:332/1

TOP


வாயில் (8)

அடையாத வாயில் அகம் – நள:72/4
குண வாயில் செம் கதிரோன் குன்று – நள:133/4
பச்சை தாள் மேதி கடை வாயில் பால் ஒழுகும் – நள:147/3
தன் வாயில் மென் மொழியே தாங்கினான் ஓங்கு நகர் – நள:239/1
பொன் வாயில் பின்னாக போயினான் முன் நாளில் – நள:239/2
கழுகு வாழ் கானகத்து கார் அரவின் வாயில்
முழுகுவாள் தெய்வ முகம் – நள:304/3,4
பேர் அரவின் வாயில் பிழைப்பித்தாய் தேரில் – நள:307/2
மடை வாயில் புக்கான் மதித்து – நள:386/4

TOP


வாயிலும் (1)

வாயிலும் நின்று மயங்கியதே தீய கொடும் – நள:329/2

TOP


வாயின் (2)

உரை சோரச்சோர உடல் சோர வாயின்
இரை சோர கை சோர நின்று – நள:123/3,4
வெய்ய அரவின் விட வாயின் உட்பட்டேன் – நள:305/1

TOP


வாயினான் (1)

வாயினான் மா தவத்தோர் மன் – நள:78/4

TOP


வாயுடையது (1)

வாயுடையது என்னுடைய வாழ்வு என்றான் வெம் காம – நள:45/3

TOP


வாயும் (1)

இசை முகந்த வாயும் இயல் தெரிந்த நாவும் – நள:87/1

TOP


வார் (15)

அலம்பு வார் கோதை அடி இணையில் வீழ்ந்து – நள:40/3
வார் அணியும் கொங்கை மட வாள் நுடங்கு இடைக்கு – நள:50/1
மருங்கு உலவ வார் முரசம் ஆர்ப்ப நெருங்கு – நள:60/2
மங்கை சுயம்வர நாள் ஏழ் என்று வார் முரசம் – நள:63/1
வார் வெம் சிறை ஒழிய வச்சிரத்தால் மால் வரையை – நள:86/1
மன் ஆகத்து உள் அழுந்தி வார் அணிந்த மென் முலையும் – நள:91/1
வடம் கொள் வன முலையாள் வார் குழை மேல் ஆடும் – நள:139/1
வந்து உருவ வார் சிலையை கால் வளைத்து வெம் தீயும் – நள:173/2
வார் குழலை நீக்கி வரும் தோற்றம் பாராய் – நள:195/2
வடி வாள் மேல் கால் வளைத்து வார் புருவம் என்னும் – நள:201/3
கனி சூத வார் பொழிலின் கண்ணே பனி சூத – நள:230/2
நின்று உருகு வார் கண்ணி நீர் நோக்கி இன்று இங்கு – நள:236/2
தோட்ட வார் கோதையாள் சோர்ந்து – நள:271/4
கள்ள வார் கூந்தலாள் கண்டு – நள:319/4
வார் ஆர் முலையாள் அ மன்னவனை காணாமல் – நள:407/3

TOP


வார்க்கின்ற (1)

வார்க்கின்ற கூந்தல் முகத்தை மதி என்று – நள:189/3

TOP


வார்த்தால் (1)

வழிய வார்த்தால் அன்ன மா நீற்றார் நாகம் – நள:4/3

TOP


வார்த்து (1)

நீர் வார்த்து கால் கழுவா நின்று – நள:233/4

TOP


வார்த்தை (1)

ஒவ்வாத வார்த்தை உலகத்து உரைப்பட்டது – நள:374/3

TOP


வார்ந்த (1)

கள் வார்ந்த தாமரையின் காடு உழக்கி புள்ளோடு – நள:153/2

TOP


வார (2)

மையிட்ட கண் அருவி வார வளை சோர – நள:119/1
கனிந்து உருகி நீர் வார கண் – நள:396/4

TOP


வாரணம் (1)

வாரணம் தான் அன்னான் மதித்து – நள:373/4

TOP


வாராத (1)

நீரால் அவித்து கொடுநின்று வாராத
பொன் நாடர் ஏவலுடன் போந்தவா சொல்லி தன் – நள:93/2,3

TOP


வாராதார் (1)

மற்றே எவர் வாராதார் வானவரும் வந்திருந்தார் – நள:158/3

TOP


வாரீர் (1)

பேர் உவமையாக பிறந்து உடையீர் வாரீர்
கொடியார் என செம் கை கூப்பினான் நெஞ்சம் – நள:50/2,3

TOP


வால் (1)

மாலை துவள முடி தயங்க வால் வளையும் – நள:134/3

TOP


வாவி (2)

வாவி உறையும் மட அனமே என்னுடைய – நள:57/1
சேல் உற்ற வாவி திருநாடு பின் ஒழிய – நள:257/1

TOP


வாவிகளும் (1)

புள் உறையும் சோலைகளும் பூம் கமல வாவிகளும்
உள்ளும் புறமும் இனிது உறைந்தார் தெள் அரி கண் – நள:66/1,2

TOP


வாவியின்-வாய் (1)

அங்கை நெடு வேல் கண் ஆய்_இழையாய் வாவியின்-வாய்
சங்கம் புடைபெயர தான் கலங்கி செம் கமல – நள:156/1,2

TOP


வாவியும் (1)

வாவியும் ஆறும் குடைந்து ஆடி தேவின் – நள:197/2

TOP


வாவு (1)

வாவு பரி தேர் ஏறி வா என்று அழைப்பன போல் – நள:293/3

TOP


வாழ் (6)

ஞான கலை வாழ் நகர் – நள:20/4
என் உரையை யாதொன்று இகழாது இமையவர் வாழ்
பொன் உலகம் காக்கும் புரவலனை மென் மாலை – நள:94/1,2
வாழ் மண்டபம் கண்டான் வந்து – நள:269/4
கழுகு வாழ் கானகத்து கார் அரவின் வாயில் – நள:304/3
வண்டு வாழ் கூந்தல் மயில் – நள:317/4
மன்னு நிடதத்தர் வாழ் வேந்தன் மக்கள் யாம் – நள:391/1

TOP


வாழ்கின்ற (1)

பூ மனை வாய் வாழ்கின்ற புல் குடங்கள் யாம் அவள் தன் – நள:44/1

TOP


வாழ்கின்றோம் (1)

வாழ்கின்றோம் எங்கள் வள நாடு மற்று ஒருவன் – நள:391/3

TOP


வாழ்வீர் (1)

நெறி கண் நெடிது ஊழி வாழ்வீர் பிறித்து எம்மை – நள:297/2

TOP


வாழ்வு (3)

வாயுடையது என்னுடைய வாழ்வு என்றான் வெம் காம – நள:45/3
மன்னராய் மன்னர்-தமை அடைந்து வாழ்வு எய்தி – நள:250/1
வாழ்வு எல்லாம் தான் நினைந்து மற்று அழுதாள் மன் இழைத்த – நள:311/3

TOP


வாழ்வை (1)

நாட்டின்-கண் வாழ்வை துறந்து போய் நான்மறையோர் – நள:9/1

TOP


வாழ (2)

மா மனு நூல் வாழ வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:24/1
ஒரு கூட்டில் வாழ உலகு – நள:26/4

TOP


வாழி (3)

வாழி அரு மறைகள் வாழி நல் அந்தணர்கள் – நள:427/1
வாழி அரு மறைகள் வாழி நல் அந்தணர்கள் – நள:427/1
வாழி நளன் காதை வழுத்துவோர் வாழிய – நள:427/2

TOP


வாழிய (1)

வாழி நளன் காதை வழுத்துவோர் வாழிய
மள்ளுவ நாட்டு ஆங்கண் வரு சந்திரன் சுவர்க்கி – நள:427/2,3

TOP


வாழும் (4)

மா மனை வாய் வாழும் மயில் குலங்கள் காமன் – நள:44/2
நல் உயிரும் வாழும் நகர் – நள:75/4
தாள் அடைந்து வாழும் தமியேனை தோளால் – நள:300/2
பூ விந்தை வாழும் பொழில் – நள:417/4

TOP


வாழை (1)

சூத கனி ஊறல் ஏற்ற சுருள் வாழை
கோது இல் நறவு ஏற்கும் குப்பி என மாதரார் – நள:205/1,2

TOP


வாள் (15)

வார் அணியும் கொங்கை மட வாள் நுடங்கு இடைக்கு – நள:50/1
வழி மேல் விழி வைத்து வாள் நுதலாள் நாம – நள:67/1
மது நோக்கும் தாரானும் வாள்_நுதலும் தம்மில் – நள:88/3
வெள்ள வாள் நீர் சோர விட்டு – நள:92/4
வானவர் கோன் ஏவல் வழி சென்று வாள்_நுதலை – நள:97/1
மண மாலை வேட்டிடு தோள் வாள் அரசர் முன்னே – நள:133/3
மழை மேலும் வாள் ஓடி மீள விழை மேலே – நள:175/2
மணந்தான் முடித்ததன் பின் வாள் நுதலும் தானும் – நள:178/3
மங்கை ஒருத்தி மலர் கொய்வாள் வாள் முகத்தை – நள:184/1
சிறுக்கின்ற வாள் முகமும் செம் காந்தள் கையால் – நள:194/1
வடி வாள் மேல் கால் வளைத்து வார் புருவம் என்னும் – நள:201/3
மானம் துடைப்பது ஓர் வாள் – நள:249/4
வாள் அரவின் வாய்ப்பட்டு மாயா முன் மன்னவ நின் – நள:300/1
வாள் தானை மன்னன் மதித்து – நள:410/4
கார் பெற்ற தோகையோ கண் பெற்ற வாள் முகமோ – நள:425/1

TOP


வாள்_நுதலும் (1)

மது நோக்கும் தாரானும் வாள்_நுதலும் தம்மில் – நள:88/3

TOP


வாள்_நுதலை (1)

வானவர் கோன் ஏவல் வழி சென்று வாள்_நுதலை
தான் அணுகி மீண்டபடி சாற்றவே தேன் முரலும் – நள:97/1,2

TOP


வாளர் (1)

வீக்கிய கச்சையர் வேல் வாளர் காக்க – நள:121/2

TOP


வாளாய் (1)

வாளாய் மருங்கு இருந்தான் வந்து – நள:281/4

TOP


வாளால் (1)

வாளால் விருந்திட்ட மன் – நள:68/4

TOP


வாளி (9)

பூ வாளி வேந்தன் பொரு வெம் சிலை சார்த்தி – நள:42/3
புள்ளின் மொழியினொடு பூ வாளி தன்னுடைய – நள:55/1
பொலிந்த தேர் பூட்டு என்றான் பூ வாளி பாய – நள:73/3
புள் அரிக்கும் நாடன் திருமடந்தை பூ வாளி
உள் அரிக்க சோர்ந்தாள் உயிர் – நள:102/3,4
பூவின் வாய் வாளி புகுந்த வழியே என் – நள:103/1
பூ வாளி ஐந்தும் புக துயில் புக்கதே – நள:122/3
பூ வாளி வேந்தன் தன் பொன் ஆவம் பின்னே இட்டு – நள:139/3
ஏ வாளி நாணின் மேல் இட்டு – நள:139/4
நஞ்சும் தொடுத்து அனைய நாம மலர் வாளி
அஞ்சும் தொடுத்தான் அவன் – நள:173/3,4

TOP


வாளுமே (1)

வாளுமே கண்ணா வதன மதி குடை கீழ் – நள:39/3

TOP


வாளை (4)

வெள் வாளை காளை மீன் மேதி குலம் எழுப்ப – நள:153/1
செரு வாளை பார்த்து உவக்கும் சேய் – நள:192/4
திரை ஏற மென் கிடங்கில் சேல் ஏற வாளை
கரை ஏறும் கங்கை கரை – நள:204/3,4
மீது ஆடி வாளை வயல் வீழ்ந்து உழக்கும் நல் நாடன் – நள:216/3

TOP


வான் (15)

புலர்த்தும் புகை வான் புகுந்து – நள:21/4
மலங்கிற்றே தன்னுடைய வான் கிளையை தேடி – நள:33/3
வான் நாடும் காத்தான் மருங்கு – நள:76/4
மா இரு ஞாலத்து உயிர் காண வான் அரங்கில் – நள:105/1
மல்லிகையே வெண் சங்கா வண்டு ஊத வான் கருப்பு – நள:106/1
தேன் கழியில் வீழ திரை கரத்தால் வான் கடல் வந்து – நள:152/2
மாலை பெறாது அகலும் வான் நாடர் வேலை – நள:164/2
வான் தோய நீண்டு உயர்ந்த மாட கொடி நுடங்க – நள:206/1
தான் தோன்றும் ஆற்றின் தடம் பதி தான் வான் தோன்றி – நள:206/2
வான் தோய் மடல் தெங்கின் வான் தேறல் தான் தேக்கி – நள:216/2
வான் தோய் மடல் தெங்கின் வான் தேறல் தான் தேக்கி – நள:216/2
மல் ஏற்ற தோளானும் வான் பணையமாக தன் – நள:223/3
வான் முகிலும் மின்னும் வறு நிலத்து வீழ்ந்தது போல் – நள:292/1
வான் நாடர் பெற்றிலா மான் – நள:297/4
வண் தமிழ்வாணர் பிழைத்த வான் குடி போல் தீ தழல் மீ – நள:311/1

TOP


வான (1)

வான நெடு வீதி செல்லும் மணி தேரோன் – நள:294/1

TOP


வானம் (2)

நின்று புயல் வானம் பொழிந்த நெடும் தாரை – நள:21/1
வையம் பகல் இழப்ப வானம் ஒளி இழப்ப – நள:104/1

TOP


வானவர் (2)

வானவர் கோன் ஏவல் வழி சென்று வாள்_நுதலை – நள:97/1
மக பெறா மானிடர்கள் வானவர் தம் ஊர்க்கு – நள:245/3

TOP


வானவரும் (2)

மால் வரையை வச்சிரத்தால் ஈர்ந்தானும் வானவரும்
கோல்_வளை-தன் மாலை குறித்து எழுந்தார் சால்புடைய – நள:80/1,2
மற்றே எவர் வாராதார் வானவரும் வந்திருந்தார் – நள:158/3

TOP


வானில் (3)

நெஞ்சு ஓட வைத்து அயர்வான் கண்டான் நெடு வானில்
மஞ்சு ஓட அன்னம் வர – நள:67/3,4
பெரு வானில் தேவர் பெரிது – நள:81/4
செக்கர் நெடு வானில் திங்கள் நிலா துளும்பி – நள:180/1

TOP


வானின் (1)

முன் தோற்று வானின் முகில் தோற்கு மால் யானை – நள:226/3

TOP


வானும் (1)

வானும் தேர் வீதி மறி கடலும் மீன – நள:112/2

TOP


வானை (1)

கொப்புளம் கொண்ட குளிர் வானை இப்பொழுதும் – நள:111/2

TOP