மோ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மோக 2
மோட்டு 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


மோக (2)

மொழி மேல் செவி வைத்து மோக சுழி மேல் தன் – நள:67/2
பொறையாக சோர்வாள் பொறுக்குமோ மோக
துறை-வாய் அடங்கா துயர் – நள:116/3,4

TOP


மோட்டு (2)

மோட்டு இளம் கொங்கை முடிய சுமந்து ஏற – நள:40/1
மோட்டு வயிற்று அரவு முன் தோன்ற மீட்டு அதனை – நள:298/2

TOP