மீ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


மீ (1)

வண் தமிழ்வாணர் பிழைத்த வான் குடி போல் தீ தழல் மீ
மண்டு கொடும் சுரத்து ஓர் மாடு இருந்து பண்டை உள – நள:311/1,2

TOP


மீட்டால் (1)

வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம் – நள:306/2

TOP


மீட்டு (1)

மோட்டு வயிற்று அரவு முன் தோன்ற மீட்டு அதனை – நள:298/2

TOP


மீண்டபடி (1)

தான் அணுகி மீண்டபடி சாற்றவே தேன் முரலும் – நள:97/2

TOP


மீண்டான் (1)

விற்கும் மகளிர்-பால் மீண்டான் போல் நிற்கும் – நள:228/2

TOP


மீண்டு (6)

நீண்ட முகில் தடுத்து நின்றாற்கு மீண்டு அமரர் – நள:14/2
மேவும் இளம் கன்னி-பால் மீண்டு ஏகும் பாவில் – நள:84/2
மென் மொழியும் சென்று உரைத்தான் மீண்டு – நள:98/4
போய் ஒரு கால் மீளும் புகுந்து ஒரு கால் மீண்டு ஏகும் – நள:283/1
விதியிலே போந்தாளை மீண்டு – நள:328/4
மீண்டு ஓர் சுயம்வரத்தை வீமன் திருமடந்தை – நள:369/1

TOP


மீண்டும் (2)

ஓட்டை மனத்தோடு உயிர் தாங்கி மீண்டும்
குழியில் படு கரி போல் கோமான் கிடந்தான் – நள:71/2,3
வேத மொழி வாணன் மீண்டும் சுயம்வரத்தை – நள:371/1

TOP


மீதலத்து (1)

போக்கினேன் என்று உரைத்தான் பூதலத்து மீதலத்து
வாக்கில் நேர் இல்லாத மன் – நள:13/3,4

TOP


மீது (8)

தளவு ஏனல் மீது அலரும் தாழ் வரை சூழ் நாடற்கு – நள:28/3
தாதை திருவடி மேல் தான் வீழ்ந்தாள் மீது எல்லாம் – நள:61/2
உள்ளவாறு சொல் என்றாள் ஊசல் குழை மீது
வெள்ள வாள் நீர் சோர விட்டு – நள:92/3,4
மா நீர் நெடும் கயத்து வள்ளை கொடி மீது
தான் ஏகும் அன்னம் தனி கயிற்றில் போம் நீள் – நள:155/1,2
வீரன் அகல செறுவின் மீது ஓடி குங்குமத்தின் – நள:176/1
மீது ஆடி வாளை வயல் வீழ்ந்து உழக்கும் நல் நாடன் – நள:216/3
அந்த நெடும் சுரத்தின் மீது ஏக ஆங்கு அழலும் – நள:267/1
மண்ணின் மீது என்றனை நின் வன் தாளால் ஒன்று முதல் – நள:342/1

TOP


மீதே (4)

சோர் குழலின் மீதே சொரிவது எவன் மாரன் – நள:117/2
விரிகின்ற மெல் அமளி வெண் நிலவின் மீதே
சொரிகிற கார் இருள் போல் சோரும் புரி குழலை – நள:128/1,2
மீதே சிலை உயர்ந்த வேந்து – நள:143/4
பூம் கழலின் மீதே புரண்டு அழுதாள் தாங்கும் – நள:318/2

TOP


மீள் (1)

வீமன் திருநகர்க்கே மீள் என்றான் விண்ணவர் முன் – நள:243/3

TOP


மீள (3)

என் உயிரை மீள எனக்கு அளித்தாய் முன் உரைத்த – நள:69/2
விழுந்திருக்கும் தன் உடம்பை மீள செழும் தரள – நள:127/2
மழை மேலும் வாள் ஓடி மீள விழை மேலே – நள:175/2

TOP


மீளும் (1)

போய் ஒரு கால் மீளும் புகுந்து ஒரு கால் மீண்டு ஏகும் – நள:283/1

TOP


மீளும்-கொல் (1)

மீளும்-கொல் என்று உரையா விம்மினான் மும்மத நின்று – நள:47/3

TOP


மீன் (3)

வெள்ளம் போய் வேகின்ற மென் தளிர் போல் பிள்ளை மீன்
புள் அரிக்கும் நாடன் திருமடந்தை பூ வாளி – நள:102/2,3
மீன் பொதிந்து நின்ற விசும்பு என்பது என்-கொலோ – நள:111/3
வெள் வாளை காளை மீன் மேதி குலம் எழுப்ப – நள:153/1

TOP


மீன (1)

வானும் தேர் வீதி மறி கடலும் மீன
கொடி ஆடை வையம் எல்லாம் கோதண்ட சாலை – நள:112/2,3

TOP


மீனின் (1)

விட கதிர் வேல் காளை இவன் கண்டாய் மீனின்
தொடக்கு ஒழிய போய் நிமிர்ந்த தூண்டில் மடல் கமுகின் – நள:149/1,2

TOP