பொ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பொகுட்டு 1
பொங்க 1
பொங்கி 1
பொங்கு 1
பொடி 1
பொடியாடி 1
பொடியாதால் 1
பொடியாய் 1
பொதி 1
பொதிந்த 1
பொதிந்து 1
பொது 2
பொதுமகளிர் 1
பொதுவர் 1
பொம்மென்று 1
பொய் 4
பொய்கை 2
பொய்கை-வாய் 1
பொய்கையும் 2
பொய்த்தார் 1
பொய்தல் 1
பொய்ம்மை 1
பொய்யாத 2
பொர 3
பொரு 7
பொருட்டா 1
பொருட்டால் 3
பொருத 1
பொருதாள் 1
பொருது 1
பொருந்த 1
பொரும் 1
பொரும்படி 1
பொருவரோ 1
பொலிந்த 1
பொலிந்து 1
பொழிந்த 1
பொழியா 1
பொழில் 4
பொழிலின் 1
பொழிலும் 1
பொழுது 3
பொழுது-இடையே 1
பொற்பு 1
பொற்றொடிக்கு 1
பொறி 2
பொறுக்க 1
பொறுக்குமோ 1
பொறுத்தான் 1
பொறையாக 1
பொன் 50
பொன்னி 1
பொன்னில் 1
பொன்னின் 1
பொன்னை 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


பொகுட்டு (1)

பொன் உடைய வாச பொகுட்டு மலர் அலைய – நள:193/1

TOP


பொங்க (1)

அங்கு அவன்-தன் கண்ணீர் அவள் உடல் மேல் பொங்க
கடல் போலும் காதலார் கையற்றார் தங்கள் – நள:325/2,3

TOP


பொங்கி (1)

பொங்கி எழுந்த பொறி வண்டு கொங்கோடு – நள:182/2

TOP


பொங்கு (1)

பொங்கு சுழி என்னும் பூம் தடத்தில் மங்கை நறும் – நள:51/2

TOP


பொடி (1)

பொடி ஆட தேவியொடும் போயினான் அன்றே – நள:231/3

TOP


பொடியாடி (1)

பொடியாடி கொன்றது எல்லாம் பொய் – நள:112/4

TOP


பொடியாதால் (1)

பொடியாதால் உள் ஆவி போகாதால் நெஞ்சம் – நள:275/3

TOP


பொடியாய் (1)

கள்ளி வேகத்து அரவின் கண்மணிகள் தாம் பொடியாய்
துள்ளி வேகின்ற சுரம் – நள:257/3,4

TOP


பொதி (1)

பொதி இருந்த மெல் ஓதி பொன் – நள:55/4

TOP


பொதிந்த (1)

தேன் பொதிந்த வாயால் தெரிந்து – நள:111/4

TOP


பொதிந்து (1)

மீன் பொதிந்து நின்ற விசும்பு என்பது என்-கொலோ – நள:111/3

TOP


பொது (2)

பொது நோக்கு எதிர் நோக்கும் போது – நள:88/4
புதையவே வைத்த பொது மகளிர் தங்கள் – நள:120/3

TOP


பொதுமகளிர் (1)

ஆயம் பிடித்தாரும் அல்லல் பொதுமகளிர்
நேயம் பிடித்தாரும் நெஞ்சிடையே மாயம் – நள:220/1,2

TOP


பொதுவர் (1)

புழைக்கைக்கும் நேய பொதுவர் மகளிர்க்கும் – நள:179/3

TOP


பொம்மென்று (1)

போந்து ஏறுக என்று உரைத்தான் பொம்மென்று அளி முரலும் – நள:376/3

TOP


பொய் (4)

பொடியாடி கொன்றது எல்லாம் பொய் – நள:112/4
காதல் கவறாடல் கள் உண்டல் பொய் மொழிதல் – நள:217/1
பூண்டு விரோதம் செய்யும் பொய் சூதை மிக்கோர்கள் – நள:218/3
பொய் அடையா சிந்தை புரவலனை நோக்கி தன் – நள:360/1

TOP


பொய்கை (2)

தாள் நிறத்தால் பொய்கை தலம் சிவப்ப மாண் நிறத்தான் – நள:30/2
போதில் திருநாடும் பொய்கை திருநாடாம் – நள:323/3

TOP


பொய்கை-வாய் (1)

பொய்கை-வாய் போவதே போன்று – நள:138/4

TOP


பொய்கையும் (2)

பொய்கையும் நீள் கழியும் புள் இழப்ப பையவே – நள:104/2
பொய்கையும் வாச பொழிலும் எழில் அருவி – நள:207/1

TOP


பொய்த்தார் (1)

அறம் பிழைத்தார் பொய்த்தார் அருள் சிதைத்தார் மான – நள:265/1

TOP


பொய்தல் (1)

பொய்தல் கமலத்தின் போது இரண்டை காது இரண்டில் – நள:192/1

TOP


பொய்ம்மை (1)

செம்மை உடை மனத்தான் செங்கோலன் பொய்ம்மை
விலக்கினான் நெஞ்சத்தை வேறு ஆக்கி நின்று – நள:278/2,3

TOP


பொய்யாத (2)

போயினார் என்றான் புரந்தரற்கு பொய்யாத
வாயினான் மா தவத்தோர் மன் – நள:78/3,4
போதுவார் நீறு அணிந்து பொய்யாத ஐந்து_எழுத்தை – நள:335/1

TOP


பொர (3)

பொர அளித்தான் கண்ணி உனக்கு புலரா – நள:117/3
சூது பொர இசைந்து சொல்லினோம் யாதும் – நள:221/2
எற்றி திரை பொர நொந்து ஏறி இள மணலில் – நள:262/1

TOP


பொரு (7)

பூ வாளி வேந்தன் பொரு வெம் சிலை சார்த்தி – நள:42/3
பூ மகளை பொன்னை பொரு வேல் விதர்ப்பன்-தன் – நள:66/3
இருவர் எனும் தோற்றம் இன்றி பொரு வெம் – நள:174/2
காவி பொரு நெடும் கண் காதலியும் காதலனும் – நள:197/1
பொரு முக வேல் கண்ணாள் புலர்ந்து – நள:301/4
மாரி பொரு கூந்தல் மாதராய் நீ பயந்த – நள:326/1
போர்த்தான் பொரு கலியின் வஞ்சனையால் பூண்டு அளிக்கும் – நள:403/3

TOP


பொருட்டா (1)

இ நகர்க்கு ஈது என் பொருட்டா வந்தது என உரைத்தான் – நள:238/3

TOP


பொருட்டால் (3)

நின் பொருட்டால் என்று நினைக என்றாள் நீள் குடையான் – நள:95/3
தன் பொருட்டால் நைவாள் தளர்ந்து – நள:95/4
ஏழ் உலகும் சூழ் இருளாய் என் பொருட்டால் வேகின்ற – நள:125/1

TOP


பொருத (1)

ஈர இள வண்டல் இட்டதே நேர் பொருத
கார் ஆரும் மெல் ஓதி கன்னி-அவள் காதல் எனும் – நள:176/2,3

TOP


பொருதாள் (1)

அல் ஓடும் வேலான் அகலத்தோடும் பொருதாள்
வல் ஓடும் கொங்கை மடுத்து – நள:175/3,4

TOP


பொருது (1)

பூவையரை தோற்றான் பொருது – நள:227/4

TOP


பொருந்த (1)

பொருந்த அன்பால் ஓதி மலர் பூம் கணைகள் பாய – நள:58/3

TOP


பொரும் (1)

பொரும் கலி நீர் ஞாலத்தை புல் நெறியில் ஆக்கும் – நள:164/3

TOP


பொரும்படி (1)

பொரும்படி யாது என்றான் இப்போது – நள:222/4

TOP


பொருவரோ (1)

பொருவரோ தக்கோர் புரிந்து – நள:219/4

TOP


பொலிந்த (1)

பொலிந்த தேர் பூட்டு என்றான் பூ வாளி பாய – நள:73/3

TOP


பொலிந்து (1)

பொன் நகரம் எய்தும் புரந்தரனை போல் பொலிந்து
நல் நகரம் புக்கான் நளன் – நள:424/3,4

TOP


பொழிந்த (1)

நின்று புயல் வானம் பொழிந்த நெடும் தாரை – நள:21/1

TOP


பொழியா (1)

நோக்கான் மழை பொழியா நொந்து – நள:244/4

TOP


பொழில் (4)

புக்கு இருந்தால் அன்ன பொழில் – நள:29/4
பொன் தொடியாய் மற்று இ பொழில் – நள:198/4
ஐயுற்று நோக்கும் அகல் பொழில் சென்று எய்தினான் – நள:205/3
பூ விந்தை வாழும் பொழில் – நள:417/4

TOP


பொழிலின் (1)

கனி சூத வார் பொழிலின் கண்ணே பனி சூத – நள:230/2

TOP


பொழிலும் (1)

பொய்கையும் வாச பொழிலும் எழில் அருவி – நள:207/1

TOP


பொழுது (3)

புன் மாலை அந்தி பொழுது – நள:106/4
புலர்ந்ததே அற்றை பொழுது – நள:132/4
போனாள் புகுந்த பொழுது – நள:329/4

TOP


பொழுது-இடையே (1)

கழுதும் வழி தேடும் கங்குல் பொழுது-இடையே
நீர் உயிர்க்கும் கண்ணோடு நெஞ்சு உருகி வீழ்வார்-தம் – நள:131/2,3

TOP


பொற்பு (1)

புரைகின்றது என்னலாம் பொற்பு – நள:195/4

TOP


பொற்றொடிக்கு (1)

உற்றது அறியா உளம் நடுங்கி பொற்றொடிக்கு
வேறுபாடு உண்டு என்றார் வேந்தனுக்கு மற்று அதனை – நள:59/2,3

TOP


பொறி (2)

பொங்கி எழுந்த பொறி வண்டு கொங்கோடு – நள:182/2
புன்னை நறும் தாது கோதி பொறி வண்டு – நள:353/1

TOP


பொறுக்க (1)

பொன் அமரும் தாராய் பொறுக்க என்று பின்னை தான் – நள:413/2

TOP


பொறுக்குமோ (1)

பொறையாக சோர்வாள் பொறுக்குமோ மோக – நள:116/3

TOP


பொறுத்தான் (1)

பொறுத்தான் இருந்தான் புலர்ந்து – நள:8/4

TOP


பொறையாக (1)

பொறையாக சோர்வாள் பொறுக்குமோ மோக – நள:116/3

TOP


பொன் (50)

அம் பொன் கயிலைக்கே ஆகத்து அரவு அணிவார் – நள:13/1
தம் பொன் படைக்கு தமியனா எம்பியை முன் – நள:13/2
பொதி இருந்த மெல் ஓதி பொன் – நள:55/4
பூம் தார் அம் மெல் ஓதி பொன் – நள:61/4
பூ வேந்தர்-தங்கள் கிளை பொன் நகரில் ஈண்டிற்றே – நள:65/3
சடை செந்நெல் பொன் விளைக்கும் தன் நாடு பின்னா – நள:75/1
வில்லியரும் பொன் தாம வீமன் திருமகளாம் – நள:75/3
போர் வெம் சிறகு அறுத்த பொன் தோளான் யாரும் உனை – நள:86/2
பொன் நாடு போந்து இருந்தால் போன்றதே போர் விதர்ப்ப – நள:87/3
பொன் நாணும் புக்கு ஒளிப்ப புல்லுவன் என்று உன்னா – நள:91/2
பொன் நாடர் ஏவலுடன் போந்தவா சொல்லி தன் – நள:93/3
பொன் உலகம் காக்கும் புரவலனை மென் மாலை – நள:94/2
போது அரி கண் மாதராள் பொன் மாலை சூட்டத்தான் – நள:96/1
நித்திலத்தின் பொன் தோடு நீல மணி தோடு ஆக – நள:136/1
பூ வாளி வேந்தன் தன் பொன் ஆவம் பின்னே இட்டு – நள:139/3
போர் வேந்தர் கண்டு அறியா பொன் ஆவம் பின் உடைய – நள:151/3
பூ சிந்தும் நாள் தேறல் பொன் விளைக்கும் தண் பணை சூழ் – நள:156/3
பூணுக்கு அழகு அளிக்கும் பொன் தொடியை கண்ட-கால் – நள:158/1
பொன் தேர் நளன் உருவாய் போந்து – நள:158/4
பொன் மாலை சூட்டினாள் பொன் – நள:161/4
பொன் மாலை சூட்டினாள் பொன் – நள:161/4
பொன் மாலை பெற்ற தோளோடும் புறப்பட்டான் – நள:163/3
பொன் அழகை தாமே புதைப்பார் போல் மென் மலரும் – நள:171/2
குற்றேவல் செய்ய கொழும் பொன் அறை புக்கார் – நள:172/3
பொன் அடியில் தாழ்ந்தனவே பூம் குழலாய் காண் என்றான் – நள:183/3
பொன் உடைய வாச பொகுட்டு மலர் அலைய – நள:193/1
பொன் தொடியாய் மற்று இ பொழில் – நள:198/4
பொன் அசல மார்பன் புகைந்து – நள:210/4
கன்னி இளம் மேதி கால் குளம்பு பொன் உரைத்த – நள:213/2
பொன் ஒழிய போதும் புறம்பு அணை சூழ் நல் நாடு – நள:214/3
பூம் போது அவிழ்க்கும் புனல் நாடன் பொன் மகளே – நள:230/3
பொன் வாயில் பின்னாக போயினான் முன் நாளில் – நள:239/2
பொன் உடையரேனும் புகழ் உடையரேனும் மற்று – நள:246/1
பொன் நிறத்த புள் வடிவாய் போந்து இருந்தான் நல் நெறிக்கே – நள:258/2
பொன் புள்ளை பற்றி தா என்றாள் புது மழலை – நள:259/3
பொன் புள்-அதனை பிடிப்பான் நலன் புகுத – நள:260/1
பொன் துகிலால் புள் வளைக்க போதுவோம் என்று உரைத்தான் – நள:261/3
பொன் ஆடும் மால் நிறத்த புள் – நள:263/4
ஒளிப்பான் போல் பொன் தேருடன் – நள:267/4
நின்றாளை கண்டேம் நில வேந்தன் பொன் தேவி – நள:316/3
பொன் வடிவின் மேல் அழுது போய் வீழ்ந்தாள் மென் மலரை – நள:327/2
பொன் இனை தாய் நோக்கி புலர்ந்து – நள:333/4
நல் நீர் அயோத்தி நகர் அடைந்தான் பொன் நீர் – நள:357/2
பூ தாம வெண்குடையான் பொன் மகளை வெம் வனத்தே – நள:366/3
பொன் நகரி சென்று அடைந்தான் போர் வேட்டு எழும் கூற்றம் – நள:382/3
நிரப்பாமல் எல்லாம் நிரம்பிற்றே பொன் தேர் – நள:387/3
பொன் அடியை கண்ணீர் புனலால் கழுவினான் – நள:405/3
பொன் அமரும் தாராய் பொறுக்க என்று பின்னை தான் – நள:413/2
பொன் தேர் மேல் தேவியோடும் போயினான் முற்று ஆம்பல் – நள:414/2
பொன் நகரம் எய்தும் புரந்தரனை போல் பொலிந்து – நள:424/3

TOP


பொன்னி (1)

பொன்னி அமுத புது கொழுந்து பூம் கமுகின் – நள:141/1

TOP


பொன்னில் (1)

சென்னி தடவும் திருநாடன் பொன்னில்
சுணங்கு அவிழ்ந்த பூண் முலையாய் சூழ் அமரில் துன்னார் – நள:141/2,3

TOP


பொன்னின் (1)

பொன்னின் மட பாவை போய் புக்காள் மின் நிறத்து – நள:138/2

TOP


பொன்னை (2)

பூ மகளை பொன்னை பொரு வேல் விதர்ப்பன்-தன் – நள:66/3
திறக்க தேன் ஊறும் திருநாடன் பொன்னை
உறக்கத்தே நீத்தேனுக்கு ஒன்று – நள:352/3,4

TOP