நொ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொந்து 2

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


நொந்து (2)

நோக்கான் மழை பொழியா நொந்து – நள:244/4
எற்றி திரை பொர நொந்து ஏறி இள மணலில் – நள:262/1