சு – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்


சுடர் (5)

செப்பு இளம் கொங்கைமீர் திங்கள் சுடர் பட்டு – நள:111/1
துயிலாதோ என்னும் சுடர் மதியம் கான்ற – நள:115/3
சோர் புனலில் மூழ்கி எழுவாள் சுடர் நுதல் மேல் – நள:195/1
தொண்டை கனி வாய் துடிப்ப சுடர் நுதல் மேல் – நள:200/1
செம் சுடரின் வந்த கரும் சுடர் போல் விஞ்ச – நள:279/2

TOP


சுடரின் (1)

செம் சுடரின் வந்த கரும் சுடர் போல் விஞ்ச – நள:279/2

TOP


சுணங்கு (1)

சுணங்கு அவிழ்ந்த பூண் முலையாய் சூழ் அமரில் துன்னார் – நள:141/3

TOP


சுமந்த (2)

கோதை சுமந்த கொடி போல் இடை நுடங்க – நள:61/1
குன்றும் சுமந்த குல புயத்தான் வென்றி – நள:341/2

TOP


சுமந்து (2)

மோட்டு இளம் கொங்கை முடிய சுமந்து ஏற – நள:40/1
அழகு சுமந்து இளைத்த ஆகத்தாள் வண்டு – நள:79/1

TOP


சுயம்வர (2)

மங்கை சுயம்வர நாள் ஏழ் என்று வார் முரசம் – நள:63/1
கோதை சுயம்வர நாள் கொற்றவனுக்கு உற்று உரைப்ப – நள:72/1

TOP


சுயம்வரத்து (1)

தாமம் புனைவான் சுயம்வரத்து மா மன்னர் – நள:78/2

TOP


சுயம்வரத்தை (2)

மீண்டு ஓர் சுயம்வரத்தை வீமன் திருமடந்தை – நள:369/1
வேத மொழி வாணன் மீண்டும் சுயம்வரத்தை
காதலித்தாள் வீமன் தன் காதலி என்று ஓதினான் – நள:371/1,2

TOP


சுயம்வரம் (2)

வய மரு தோள் மன்னா வகுத்த சுயம்வரம் தான் – நள:95/2
எம் கோன் மகளுக்கு இரண்டாம் சுயம்வரம் என்று – நள:370/1

TOP


சுரத்தில் (1)

இடை சுரத்தில் தன்னை இடை இருளில் நீத்த – நள:388/1

TOP


சுரத்தின் (1)

அந்த நெடும் சுரத்தின் மீது ஏக ஆங்கு அழலும் – நள:267/1

TOP


சுரத்து (1)

மண்டு கொடும் சுரத்து ஓர் மாடு இருந்து பண்டை உள – நள:311/2

TOP


சுரம் (2)

காதல் இருவரையும் கொண்டு கடும் சுரம் போக்கு – நள:243/1
துள்ளி வேகின்ற சுரம் – நள:257/4

TOP


சுரி (2)

தோன்றாத நுண் மருங்குல் தோன்ற சுரி குழலாள் – நள:208/3
தூறு எலாம் ஆக சுரி குழல் வேல் கண்ணின் நீர் – நள:309/3

TOP


சுருள் (1)

சூத கனி ஊறல் ஏற்ற சுருள் வாழை – நள:205/1

TOP


சுவர்க்கி (6)

மா மனு நூல் வாழ வரு சந்திரன் சுவர்க்கி
தாமரையாள் வைகும் தடம் தோளான் காமரு பூம் – நள:24/1,2
தாமத்து அரிச்சந்திரன் சுவர்க்கி நாமத்தார் – நள:64/2
தாரு என பார் மேல் தரு சந்திரன் சுவர்க்கி
மேரு வரை தோளான் விரவார் போல் கூர் இருளில் – நள:287/1,2
சங்க நிதி போல் தரு சந்திரன் சுவர்க்கி
வெம் கலி வாய் நின்று உலகம் மீட்டால் போல் மங்கையை வெம் – நள:306/1,2
தண் தார் புனை சந்திரன் சுவர்க்கி கொண்டாடும் – நள:381/2
மள்ளுவ நாட்டு ஆங்கண் வரு சந்திரன் சுவர்க்கி
தெள் உற மெய்க்கீர்த்தி சிறந்து – நள:427/3,4

TOP


சுவையே (1)

மொழியின் சுவையே முதிர்ந்து – நள:7/4

TOP


சுழி (2)

பொங்கு சுழி என்னும் பூம் தடத்தில் மங்கை நறும் – நள:51/2
மொழி மேல் செவி வைத்து மோக சுழி மேல் தன் – நள:67/2

TOP


சுளிக்க (1)

விண் அரசர் எல்லாரும் வெள்கி மனம் சுளிக்க
கண் அகல் ஞாலம் களி கூர மண் அரசர் – நள:161/1,2

TOP


சுளியும் (1)

கந்து சுளியும் கடா களிற்றின் வந்து – நள:395/2

TOP