யு – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யுகத்தினில் 1
யுகம் 2
யுத்தத்து 1

யுகத்தினில் (1)

கடை யுகத்தினில் கரு முகில் உருமொடு விழும் போல் – தேம்பா:3 30/1

மேல்


யுகம் (2)

பார் எழுந்த பருப்பதங்கள் நடுங்கி பேர படர் நிலத்தோர் கடை யுகம் என்று அஞ்சா நிற்பர் – தேம்பா:11 40/4
புழுங்கிய கடை யுகம் பொருவ பார் எலாம் – தேம்பா:24 46/3

மேல்


யுத்தத்து (1)

நீள் அரிது யுத்தத்து எஞ்சா நெடிய அம் மலை-கண் நோன்பின் – தேம்பா:30 66/3

மேல்