தை – முதல் சொற்கள், தேம்பாவணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தைக்கும் 1
தைத்த 2
தைத்தது 1
தைத்தன 1
தைத்து 2
தையல் 1
தையலார் 2

தைக்கும் (1)

தைக்கும் ஓர் அம்பின் பீடை தகை கெட மிகும்-கால் வான் மேல் – தேம்பா:33 9/3

மேல்


தைத்த (2)

வாய் எரி கொடும் வேல் தைத்த மார்பினில் பறித்து எய்யும்-கால் – தேம்பா:15 85/3
சேய் என இமிழின் கண்டாள் செறிந்து தன் உளத்தில் தைத்த
நோய் என அறுத்து ஒன்று என்னா நுனித்த அன்பு இயல்பின் பல் நாள் – தேம்பா:21 11/2,3

மேல்


தைத்தது (1)

தைத்தது ஓர் பழி விடா சவம் மனு_குலம் – தேம்பா:27 112/2

மேல்


தைத்தன (1)

சதம் மிக பதி மறை அரசு இடு கணை சடுதி தைத்தன அளவு_இல உடல் எலாம் – தேம்பா:15 162/3

மேல்


தைத்து (2)

கடவி திரி கணை தைத்து என களி உற்றனன் இகுலன் – தேம்பா:15 144/3
ததை ஒளி மரகத படத்து தைத்து இருள் – தேம்பா:17 2/2

மேல்


தையல் (1)

விலகு எல்லா நஞ்சினுக்கு ஓர் மருந்து ஆகும் தையல் இவள் விரிந்த வையத்து – தேம்பா:8 17/3

மேல்


தையலார் (2)

தான் நல மாடத்து எய்தி தையலார் கமழ் நீர் ஆட்டி – தேம்பா:21 10/2
தழை இடை குளித்த நீல் நிற மேனி தையலார் பொருக்கென ஓடி – தேம்பா:30 140/2

மேல்