யோ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யோகத்தின் 1
யோகமே 1
யோகிகளே 1
யோகு 1
யோனியின் 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

யோகத்தின் (1)

பொருள் உடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே – திருவா:37 4/2
மேல்


யோகமே (1)

உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவு_அற நிறைந்த யோகமே ஊத்தையேன்-தனக்கு – திருவா:37 1/1
மேல்


யோகிகளே (1)

ஒண் திறல் யோகிகளே பேர் அணி உந்தீர்கள் – திருவா:46 2/2
மேல்


யோகு (1)

விண்-பால் யோகு எய்தி வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 9/4
மேல்


யோனியின் (1)

ஊனம்_இல் யோனியின் உள் வினை பிழைத்தும் – திருவா:4/12

மேல்