சை – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சைவ 1
சைவன் 1
சைவனுக்கு 1
சைவா 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

சைவ (1)

சடையனே சைவ நாதனே உனை சாரும் தொண்டரை சார்கிலா – திருவா:30 8/3
மேல்


சைவன் (1)

ஐயாறு-அதனில் சைவன் ஆகியும் – திருவா:2/85
மேல்


சைவனுக்கு (1)

தாள் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புன் தலையால் – திருவா:40 9/3
மேல்


சைவா (1)

சைவா போற்றி தலைவா போற்றி – திருவா:4/113

மேல்