சு – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுடர் 22
சுடருக்கு 1
சுடரும் 1
சுடருமே 1
சுடரே 10
சுடரை 1
சுடுகாட்டு 2
சுடுகாடு 1
சுடும் 1
சுண்ண 2
சுண்ணம் 21
சுந்தர 4
சுந்தரத்து 1
சுமந்த 7
சுமந்தருளிய 1
சுமந்து 1
சுரக்கும் 2
சுரி 2
சுருக்கி 1
சுருக்கும் 2
சுருங்க 1
சுருள் 2
சுரை 1
சுவடு 2
சுவர் 1
சுவர்க்கம் 1
சுவை 6
சுவைதரு 1
சுவையை 1
சுழல்வன் 1
சுழல 1
சுழற்கு 2
சுழன்று 1
சுழி 2
சுழி-தலை 2
சுழித்து 2
சுழிப்பட்டு 1
சுழியில் 1
சுற்ற 1
சுற்றங்கள் 1
சுற்றம் 2
சுற்றமும் 4
சுற்றி 1
சுற்றிய 1
சுற்று-மின் 1
சுறவின் 1
சுறவு 1
சுனை 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

சுடர் (22)

தோற்ற சுடர் ஒளி ஆய் சொல்லாத நுண் உணர்வு ஆய் – திருவா:1/80
தூய மேனி சுடர் விடு சோதி – திருவா:2/112
செம் சுடர் வெள்ளம் திசைதிசை தெவிட்ட வரையுற – திருவா:3/77
இலங்கு சுடர் எம் ஈசா போற்றி – திருவா:4/186
காற்று இயமானன் வானம் இரு சுடர் கடவுளானே – திருவா:5 63/4
துப்பனே சுடர் முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில் – திருவா:5 98/3
தொடற்கு அரியாய் சுடர் மா மணியே கடு தீ சுழல – திருவா:6 32/3
சுடர் அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே – திருவா:6 38/3
இந்திரன் கற்பகம் நாட்டி எங்கும் எழில் சுடர் வைத்து கொடி எடு-மின் – திருவா:9 3/2
நவம் ஆய செம் சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து – திருவா:11 4/3
என் ஆகம் துன்னவைத்த பெரியோன் எழில் சுடர் ஆய் – திருவா:13 9/2
சுந்தரத்து இன்ப குயிலே சூழ் சுடர் ஞாயிறு போல – திருவா:18 5/1
மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரி சுடர் ஆய் நின்ற மெய்யன் – திருவா:18 8/3
குறைவு_இலா நிறைவே கோது_இலா அமுதே ஈறு_இலா கொழும் சுடர் குன்றே – திருவா:22 5/1
தூக்கி முன் செய்த பொய் அற துகள் அறுத்து எழுதரு சுடர் சோதி – திருவா:26 8/3
சுடர் பொன் குன்றை தோளா முத்தை வாளா தொழும்பு உகந்து – திருவா:27 1/1
உலர்ந்து போனேன் உடையானே உலவா இன்ப சுடர் காண்பான் – திருவா:32 1/3
தூண்டா விளக்கின் சுடர் அனையாய் தொண்டனேற்கும் உண்டாம்-கொல் – திருவா:32 4/3
சுடர் ஆர் அருளால் இருள் நீங்க சோதி இனி-தான் துணியாயே – திருவா:32 7/4
சுடரும் சுடர் மதி சூடிய திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 6/3
செப்புதற்கு அரிய செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 5/3
தேசு உடை விளக்கே செழும் சுடர் மூர்த்தீ செல்வமே சிவபெருமானே – திருவா:37 7/3
மேல்


சுடருக்கு (1)

வெளி வந்திலேனை விடுதி கண்டாய் மெய் சுடருக்கு எல்லாம் – திருவா:6 15/2
மேல்


சுடரும் (1)

சுடரும் சுடர் மதி சூடிய திருப்பெருந்துறை உறையும் – திருவா:34 6/3
மேல்


சுடருமே (1)

தூய மா மலர் சேவடி-கண் நம் சென்னி மன்னி சுடருமே – திருவா:42 1/4
மேல்


சுடரே (10)

மெய்ஞ்ஞானம் ஆகி மிளிர்கின்ற மெய் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்ப பெருமானே – திருவா:1/38,39
மாசு அற்ற சோதி மலர்ந்த மலர் சுடரே
தேசனே தேன் ஆர் அமுதே சிவபுரனே – திருவா:1/62,63
துரியமும் இறந்த சுடரே போற்றி – திருவா:4/195
தோளா முத்த சுடரே போற்றி – திருவா:4/197
தந்தனை செந்தாமரை காடு அனைய மேனி தனி சுடரே இரண்டும் இல் இ தனியனேற்கே – திருவா:5 26/4
தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன தோற்ற செழும் சுடரே – திருவா:6 4/4
புரைபுரை கனிய புகுந்துநின்று உருக்கி பொய் இருள் கடிந்த மெய் சுடரே
திரை பொரா மன்னும் அமுத தெண் கடலே திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே – திருவா:22 3/2,3
நைஞ்சேன் நாயேன் ஞான சுடரே நான் ஓர் துணை காணேன் – திருவா:25 10/2
சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரி குழல் பணை முலை மடந்தை – திருவா:29 1/1
அருள் உடை சுடரே அளிந்தது ஓர் கனியே பெரும் திறல் அரும் தவர்க்கு அரசே – திருவா:37 4/1
மேல்


சுடரை (1)

சொல்லி பரவும் நாமத்தானை சொல்லும் பொருளும் இறந்த சுடரை
நெல்லி கனியை தேனை பாலை நிறை இன் அமுதை அமுதின் சுவையை – திருவா:27 4/2,3
மேல்


சுடுகாட்டு (2)

சுடர் அனையாய் சுடுகாட்டு அரசே தொழும்பர்க்கு அமுதே – திருவா:6 38/3
உரி பிச்சன் தோலுடை பிச்சன் நஞ்சு ஊண் பிச்சன் ஊர் சுடுகாட்டு
எரி பிச்சன் என்னையும் ஆளுடை பிச்சன் என்று ஏசுவனே – திருவா:6 49/3,4
மேல்


சுடுகாடு (1)

கோயில் சுடுகாடு கொல் புலி தோல் நல் ஆடை – திருவா:12 3/1
மேல்


சுடும் (1)

வேனில் வேள் கணை கிழித்திட மதி சுடும் அது-தனை நினையாதே – திருவா:5 40/1
மேல்


சுண்ண (2)

சுண்ண பொன் நீற்றற்கே சென்று ஊதாய் கோத்தும்பீ – திருவா:10 4/4
சுண்ண வெண்ணீறு அணிவித்து தூ நெறியே சேரும்வண்ணம் – திருவா:51 4/3
மேல்


சுண்ணம் (21)

அத்தன் ஐயாறன் அம்மானை பாடி ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 1/4
பூ இயல் வார் சடை எம்பிராற்கு பொன் திரு சுண்ணம் இடிக்கவேண்டும் – திருவா:9 2/1
தேவியும் தானும் வந்து எம்மை ஆள செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 2/4
எம் தரம் ஆள் உமையாள் கொழுநற்கு ஏய்ந்த பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 3/4
பாச வினையை பறிந்து நின்று பாடி பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 4/4
முறுவல் செம் வாயினீர் முக்கண்_அப்பற்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 5/4
மலைக்கு மருகனை பாடிப்பாடி மகிழ்ந்து பொன்_சுண்ணம் இடிந்தும் நாமே – திருவா:9 6/4
ஆடக மா மலை அன்ன கோவுக்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 7/4
ஆட்கொண்ட வண்ணங்கள் பாடிப்பாடி ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 8/4
ஐயன் அணி தில்லைவாணனுக்கே ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 9/4
அத்தன் கருணையொடு ஆடஆட ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 10/4
ஆடு-மின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 11/4
பை அரவு அல்குல் மடந்தை நல்லீர் பாடி பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 12/4
பொன்னுடை பூண் முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 13/4
பொங்கிய காதலின் கொங்கை பொங்க பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 14/4
பானல் தடம் கண் மடந்தை நல்லீர் பாடி பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 15/4
சேவகன் நாமங்கள் பாடிப்பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 16/4
போனகம் ஆக நஞ்சு உண்டல் பாடி பொன் திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 17/4
நயம்-தனை பாடிநின்று ஆடிஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 18/4
இட்டுநின்று ஆடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 19/4
ஆதியும் அந்தமும் ஆயினாருக்கு ஆட பொன்_சுண்ணம் இடித்தும் நாமே – திருவா:9 20/4
மேல்


சுந்தர (4)

சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு – திருவா:2/93
சுந்தர தன்மையொடு துதைந்து இருந்தருளியும் – திருவா:2/99
சந்தன சாந்தின் சுந்தர போற்றி – திருவா:4/203
சுந்தர நீறு அணிந்து மெழுகி தூய பொன் சிந்தி நிதி நிரப்பி – திருவா:9 3/1
மேல்


சுந்தரத்து (1)

சுந்தரத்து இன்ப குயிலே சூழ் சுடர் ஞாயிறு போல – திருவா:18 5/1
மேல்


சுமந்த (7)

பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் – திருவா:8 8/1
பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான் – திருவா:8 8/2
விண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் – திருவா:8 8/3
கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலி மதுரை – திருவா:8 8/4
மண் சுமந்த கூலி கொண்டு அ கோவால் மொத்துண்டு – திருவா:8 8/5
புண் சுமந்த பொன் மேனி பாடுதும் காண் அம்மானாய் – திருவா:8 8/6
பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துறை பெரும் பித்தனே – திருவா:30 2/1
மேல்


சுமந்தருளிய (1)

பாங்காய் மண் சுமந்தருளிய பரிசும் – திருவா:2/47
மேல்


சுமந்து (1)

ஊன் பாவிய உடலை சுமந்து அடவி மரம் ஆனேன் – திருவா:34 10/2
மேல்


சுரக்கும் (2)

அருள் நனி சுரக்கும் அமுதே காண்க – திருவா:3/59
முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இன் அருளே – திருவா:7 16/7
மேல்


சுரி (2)

சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரி குழல் பணை முலை மடந்தை – திருவா:29 1/1
துடி கொள் நேர் இடையாள் சுரி குழல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய் சுவடு – திருவா:29 5/1
மேல்


சுருக்கி (1)

முன்னி கடலை சுருக்கி எழுந்து உடையாள் – திருவா:7 16/1
மேல்


சுருக்கும் (2)

பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் – திருவா:6 23/1
பொய்ம்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழு தலை புலையனேன்-தனக்கு – திருவா:37 3/2
மேல்


சுருங்க (1)

பதி உடை வாள் அர பார்த்து இறை பைத்து சுருங்க அஞ்சி – திருவா:6 42/3
மேல்


சுருள் (2)

தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் – திருவா:10 18/1
சுருள் புரி கூழையர் சூழலில் பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு – திருவா:24 5/1
மேல்


சுரை (1)

நான் ஓர் தோளா சுரை ஒத்தால் நம்பி இனி-தான் வாழ்ந்தாயே – திருவா:32 10/2
மேல்


சுவடு (2)

நல் பொன் மணி சுவடு ஒத்த நல் பரி மேல் வருவானை – திருவா:18 6/3
துடி கொள் நேர் இடையாள் சுரி குழல் மடந்தை துணை முலை கண்கள் தோய் சுவடு
பொடி கொள் வான் தழலில் புள்ளி போல் இரண்டு பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே – திருவா:29 5/1,2
மேல்


சுவர் (1)

பொத்தை ஊன் சுவர் புழு பொதிந்து உளுத்து அசும்பு ஒழுகிய பொய் கூரை – திருவா:26 7/1
மேல்


சுவர்க்கம் (1)

நரகொடு சுவர்க்கம் நால்_நிலம் புகாமல் – திருவா:4/213
மேல்


சுவை (6)

நீரில் இன் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட – திருவா:3/25
தேனை பழ சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல – திருவா:9 15/2
அது பழ சுவை என அமுது என அறிதற்கு அரிது என எளிது என அமரரும் அறியார் – திருவா:20 7/1
ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தில் உறு சுவை அளிக்கும் ஆர் அமுதே – திருவா:29 6/2
கரும்பு தரு சுவை எனக்கு காட்டினை உன் கழல்_இணைகள் – திருவா:38 1/2
சொல் இயலாது எழு தூ மணி ஓசை சுவை தரும் ஆகாதே – திருவா:49 7/1
மேல்


சுவைதரு (1)

ஆற்றேன் ஆக அவயவம் சுவைதரு
கோல்_தேன் கொண்டு செய்தனன் – திருவா:3/156,157
மேல்


சுவையை (1)

நெல்லி கனியை தேனை பாலை நிறை இன் அமுதை அமுதின் சுவையை
புல்லி புணர்வது என்று-கொல்லோ என் பொல்லா மணியை புணர்ந்தே – திருவா:27 4/3,4
மேல்


சுழல்வன் (1)

மலங்கள் ஐந்தால் சுழல்வன் தயிரில் பொரு மத்து உறவே – திருவா:6 29/4
மேல்


சுழல (1)

தொடற்கு அரியாய் சுடர் மா மணியே கடு தீ சுழல
கடல் கரிது ஆய் எழு நஞ்சு அமுது ஆக்கும் கறைக்கண்டனே – திருவா:6 32/3,4
மேல்


சுழற்கு (2)

மெய்-தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து உன் விரை ஆர் சுழற்கு என் – திருவா:5 1/1
உகுவது ஆவதும் எந்தை எம்பிரான் என்னை ஆண்டவன் சுழற்கு அன்பு – திருவா:5 36/2
மேல்


சுழன்று (1)

தோலின் பாவைக்கூத்தாட்டு ஆய் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை – திருவா:50 3/2
மேல்


சுழி (2)

பாய்ந்து எழுந்து இன்பம் பெரும் சுழி கொழித்து – திருவா:3/84
சுழி சென்று மாதர் திரை பொர காம சுறவு எறிய – திருவா:24 4/3
மேல்


சுழி-தலை (2)

இத்தை மெய் என கருதிநின்று இடர் கடல் சுழி-தலை படுவேனை – திருவா:26 7/2
தையலார் எனும் சுழி-தலை பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே – திருவா:41 1/2
மேல்


சுழித்து (2)

சுழித்து எம் பந்த மா கரை பொருது அலைத்து இடித்து – திருவா:3/85
சண்டமாருதம் சுழித்து அடித்து ஆஅர்த்து – திருவா:4/55
மேல்


சுழிப்பட்டு (1)

சாதி குலம் பிறப்பு என்னும் சுழிப்பட்டு தடுமாறும் – திருவா:31 5/1
மேல்


சுழியில் (1)

சாதல் பிறப்பு என்னும் தடம் சுழியில் தடுமாறி – திருவா:51 8/1
மேல்


சுற்ற (1)

சுற்றிய சுற்ற தொடர்வு அறுப்பான் தொல் புகழே – திருவா:8 20/4
மேல்


சுற்றங்கள் (1)

துணை ஆன சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்தொழிந்தேன் – திருவா:13 1/2
மேல்


சுற்றம் (2)

சுற்றம் என்னும் தொல் பசு குழாங்கள் – திருவா:4/48
எந்தை எம் தாய் சுற்றம் மற்றும் எல்லாம் என்னுடைய – திருவா:13 2/1
மேல்


சுற்றமும் (4)

மூ_ஏழ் சுற்றமும் முரணுறு நரகிடை – திருவா:4/118
அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் – திருவா:11 11/2
மாடும் சுற்றமும் மற்று உள போகமும் மங்கையர்-தம்மோடும் – திருவா:41 5/1
தாமே தமக்கு சுற்றமும் தாமே தமக்கு விதி வகையும் – திருவா:45 3/1
மேல்


சுற்றி (1)

கொத்து உறு போது மிலைந்து குடர் நெடு மாலை சுற்றி
தத்துறு நீறுடன் ஆர செம் சாந்து அணி சச்சையனே – திருவா:6 30/3,4
மேல்


சுற்றிய (1)

சுற்றிய சுற்ற தொடர்வு அறுப்பான் தொல் புகழே – திருவா:8 20/4
மேல்


சுற்று-மின் (1)

சுற்று-மின் சூழ்-மின் தொடர்-மின் விடேன்-மின் – திருவா:3/144
மேல்


சுறவின் (1)

கனியின் நேர் துவர் வாயார் என்னும் காலால் கலக்குண்டு காம வான் சுறவின் வாய் பட்டு – திருவா:5 27/2
மேல்


சுறவு (1)

சுழி சென்று மாதர் திரை பொர காம சுறவு எறிய – திருவா:24 4/3
மேல்


சுனை (1)

ஏத்தி இரும் சுனை நீர் ஆடு ஏல் ஓர் எம்பாவாய் – திருவா:7 12/8

மேல்