கௌ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌரியும் 1
கௌவி 1

திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

கௌரியும் (1)

சித்தியும் கௌரியும் பார்ப்பதியும் கங்கையும் வந்து கவரி கொள்-மின் – திருவா:9 1/3


கௌவி (1)

முனிவு அற நோக்கி நனி வர கௌவி
ஆண் என தோன்றி அலி என பெயர்ந்து – திருவா:3/133,134