கௌ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (ஊரன் அடிகள் பதிப்பு)

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கௌத்துவமும் 1
கௌரி 1

கௌத்துவமும் (1)

பொன்னும் கௌத்துவமும் பூண்டோன் புகழ்ந்து அருளை – திருமுறை3:2 1962/109

மேல்


கௌரி (1)

பொற்பு அமர் கௌரி நின் போற்றி போற்றியே – திருமுறை3:26 2561/4

மேல்