ய – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யவனர் 1

யவனர் (1)

யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 101