மை – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மைந்தர் 1

மைந்தர் (1)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264