பூ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பூ 16
பூட்கை 1
பூண் 2
பூத்த 1
பூத்து 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

நெடுநல்வாடை

திருமுருகாற்றுப்படை

பூ (16)

உருள் பூ தண் தார் புரளும் மார்பினன் – திரு 11
கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15
உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
நறும் குறடு உரிஞ்சிய பூ கேழ் தேய்வை – திரு 33
சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 201,202
சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
உருவ பல் பூ தூஉய் வெருவர – திரு 241
பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு – திரு 298
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ
பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 13,14
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து – நெடு 130
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145

மேல்


பூட்கை (1)

ஓடா பூட்கை பிணிமுகம் வாழ்த்தி – திரு 247

மேல்


பூண் (2)

நுண் பூண் ஆகம் திளைப்ப திண் காழ் – திரு 32
அலந்தோர்க்கு அளிக்கும் பொலம் பூண் சேஎய் – திரு 271

மேல்


பூத்த (1)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199

மேல்


பூத்து (1)

மீன் பூத்து அன்ன தோன்றலர் மீன் சேர்பு – திரு 169

மேல்

Related posts