ஐ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 3
ஐது 1
ஐயர்க்கு 1
ஐயவி 2
ஐவருள் 1

ஐ (3)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102

மேல்


ஐது (1)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228

மேல்


ஐயர்க்கு (1)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107

மேல்


ஐயவி (2)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86

மேல்


ஐவருள் (1)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254

மேல்