ஈ – முதல் சொற்கள்- திருமுருகாற்றுப்படை, நெடுநல்வாடை கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஈர் 4
ஈர்_இரண்டு 1
ஈர 1

ஈர் (4)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119

மேல்


ஈர்_இரண்டு (1)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157

மேல்


ஈர (1)

இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16

மேல்

Related posts