நை – முதல் சொற்கள், திருமந்திரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நையும் 1
நைவேத்தியம் 1

நையும் (1)

நையும் இடத்து ஓடினன் காம நூல் நெறி – திருமந்:1941/3
மேல்


நைவேத்தியம் (1)

மண்ணிய நைவேத்தியம் அனுசந்தான – திருமந்:1007/2

மேல்