து – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துங்க 1
துஞ்சும் 2
துடி 1
துடிக்கின்றவா 1
துடிப்ப 2
துடியிடையீர் 1
துண்டம் 1
துண்ணென்று 1
துணர் 1
துணி 3
துணிந்தார் 1
துணிந்து 1
துணிய 1
துணியாதன 1
துணியேல் 1
துணிவித்தவே 1
துணை 7
துணையா 3
துணையாம் 1
துணையே 1
துணையோ 1
துதி 1
துப்புறவே 1
துயர் 2
துயர்க 1
துயர்கின்றதே 1
துயர்ந்தும் 1
துயரம் 1
துயரும் 1
துயில் 5
துயில 1
துயிலப்பெறும் 1
துயிலா 1
துயிலாது 1
துயிலின் 1
துயிலும் 2
துயிலே 2
துயின்று 1
துரந்து 1
துரிசு 1
துரும்பு 1
துலங்கலை 1
துவண்டு 1
துவள்விற்கும் 1
துவள 3
துவளும் 1
துவளுற்றதே 1
துள்ளு 1
துளங்க 1
துளங்கும் 1
துளி 2
துளை 1
துறந்து 1
துறு 2
துறை 4
துறை-வாய் 2
துறைதுறை 1
துறையே 1
துறைவ 2
துறைவர் 2
துறைவர்-தம் 1
துறைவர்க்கு 1
துறைவற்கு 1
துறைவனுக்கே 1
துறைவா 1
துன் 1
துன்ப 1
துன்பங்களே 1
துன்பு 1
துன்றி 1
துன்று 2
துன்றும் 1
துன்ன 1
துன்னாமை 1
துன்னார்கள் 1
துன்னி 4
துன்னிய 1
துன்னும் 3
துனி 1
துனைந்து 1

துங்க (1)

துங்க மலிதலை ஏந்தலின் ஏந்து_இழை தொல்லை பல் மா – திருக்கோ:85/3
மேல்


துஞ்சும் (2)

நாவல் தழீஇய இ நானிலம் துஞ்சும் நயந்த இன்ப – திருக்கோ:191/2
சேவல் தழீஇ சென்று தான் துஞ்சும் யான் துயிலா செயிர் எம் – திருக்கோ:191/3
மேல்


துடி (1)

தேம்பல் துடி இடை மான் மடம் நோக்கி தில்லை சிவன் தாள் – திருக்கோ:21/3
மேல்


துடிக்கின்றவா (1)

துடிக்கின்றவா வெற்பன் சொல் பரிசே யான் தொடர்ந்து விடா – திருக்கோ:32/2
மேல்


துடிப்ப (2)

செ வாய் துடிப்ப கரும் கண் பிறழ சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:366/1
வில் ஆண்டு இலங்கு புருவம் நெரிய செ வாய் துடிப்ப
கல் ஆண்டு எடேல் கரும் கண் சிவப்பு ஆற்று கறுப்பது அன்று – திருக்கோ:387/2,3
மேல்


துடியிடையீர் (1)

சுருள் ஆர் கரும் குழல் வெள் நகை செ வாய் துடியிடையீர்
அருளாது ஒழியின் ஒழியாது அழியும் என் ஆருயிரே – திருக்கோ:73/3,4
மேல்


துண்டம் (1)

பனி துண்டம் சூடும் படர் சடை அம்பலவன் உலகம் – திருக்கோ:132/1
மேல்


துண்ணென்று (1)

மொய் மலர் காந்தளை பாந்தள் என்று எண்ணி துண்ணென்று ஒளித்து – திருக்கோ:233/3
மேல்


துணர் (1)

துணர் போது எனக்கு அணி ஆக்கும் தொல்லோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:17/2
மேல்


துணி (3)

மெள்ள படிறு துணி துணியேல் இது வேண்டுவல் யான் – திருக்கோ:87/2
துணிய கருதுவது இன்றே துணி துறைவா நிறை பொன் – திருக்கோ:195/3
தொடுத்தன நீ விடுத்து எய்த துணி என்னை தன் தொழும்பில் – திருக்கோ:267/2
மேல்


துணிந்தார் (1)

துணியாதன துணிந்தார் என்னும் நீர்மைகள் சொல்லு-மினே – திருக்கோ:145/4
மேல்


துணிந்து (1)

சொற்பால் அமுது இவள் யான் சுவை என்ன துணிந்து இங்ஙனே – திருக்கோ:8/1
மேல்


துணிய (1)

துணிய கருதுவது இன்றே துணி துறைவா நிறை பொன் – திருக்கோ:195/3
மேல்


துணியாதன (1)

துணியாதன துணிந்தார் என்னும் நீர்மைகள் சொல்லு-மினே – திருக்கோ:145/4
மேல்


துணியேல் (1)

மெள்ள படிறு துணி துணியேல் இது வேண்டுவல் யான் – திருக்கோ:87/2
மேல்


துணிவித்தவே (1)

தோயமும் நாடும் இல்லா சுரம் போக்கு துணிவித்தவே – திருக்கோ:207/4
மேல்


துணை (7)

சொன்னார் எனும் இ துரிசு துன்னாமை துணை மனனே – திருக்கோ:89/3
சுனை வளம் பாய்ந்து துணை மலர் கொய்து தொழுது எழுவார் – திருக்கோ:118/2
அயலன் தமியன் அம் சொல் துணை வெம் சுரம் மாதர் சென்றால் – திருக்கோ:240/3
சூன் முதிர் துள்ளு நடை பெடைக்கு இல் துணை சேவல் செய்வான் – திருக்கோ:369/1
கனல் ஊர் கணை துணை ஊர் கெட செற்ற சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:372/1
சுவல் அங்கு இருந்த நம் தோன்றல் துணை என தோன்றுதலால் – திருக்கோ:389/3
கார் அணி கற்பகம் கற்றவர் நல் துணை பாணர் ஒக்கல் – திருக்கோ:400/1
மேல்


துணையா (3)

சூழ் உடை ஆயத்தை நீக்கும் விதி துணையா மனனே – திருக்கோ:7/3
வெப்புற்று வெய்து உயிர்ப்புற்று தம் மெல் அணையே துணையா
செப்பு உற்ற கொங்கையர் யாவர்-கொல் ஆருயிர் தேய்பவரே – திருக்கோ:354/3,4
புயல் மன்னு குன்றில் பொரு வேல் துணையா பொம்மென் இருள்-வாய் – திருக்கோ:395/3
மேல்


துணையாம் (1)

கான் அமர் குன்றர் செவியுற வாங்கு கணை துணையாம்
மான் அமர் நோக்கியர் நோக்கு என மான் நல் தொடை மடக்கும் – திருக்கோ:274/1,2
மேல்


துணையே (1)

வித்தகம் சேர் மெல் என் நோக்கம் அன்றோ என் விழு துணையே – திருக்கோ:106/4
மேல்


துணையோ (1)

தூதோ அனங்கன் துணையோ இணையிலி தொல்லை தில்லை – திருக்கோ:2/3
மேல்


துதி (1)

இரும் துதி என்-வயின் கொண்டவன் யான் எப்பொழுதும் உன்னும் – திருக்கோ:300/1
மேல்


துப்புறவே (1)

தொல்வினையால் துயரும் எனது ஆருயிர் துப்புறவே – திருக்கோ:26/4
மேல்


துயர் (2)

என் ஆழ் துயர் வல்லையேல் சொல்லு நீர்மை இனியவர்க்கே – திருக்கோ:89/4
புரை சந்த மேகலையாய் துயர் தீர புகுந்து நின்றே – திருக்கோ:299/4
மேல்


துயர்க (1)

சுற்றின வீழ் பனி தூங்க துவண்டு துயர்க என்று – திருக்கோ:320/1
மேல்


துயர்கின்றதே (1)

துலங்கலை சென்று இது என்னோ வள்ளல் உள்ளம் துயர்கின்றதே – திருக்கோ:24/4
மேல்


துயர்ந்தும் (1)

துயர்ந்தும் பிறிதின் ஒழியின் என் ஆதும் துறைவனுக்கே – திருக்கோ:287/4
மேல்


துயரம் (1)

தோயும் நிலத்து அடி தூ மலர் வாடும் துயரம் எய்தி – திருக்கோ:3/2
மேல்


துயரும் (1)

தொல்வினையால் துயரும் எனது ஆருயிர் துப்புறவே – திருக்கோ:26/4
மேல்


துயில் (5)

சுனை வளர் காவிகள் சூடி பைம் தோகை துயில் பயிலும் – திருக்கோ:154/3
மன்னும் அரவத்தவாய் துயில் பேரும் மயில் இனமே – திருக்கோ:160/4
சுரும்பு உறு நீலம் கொய்யல் தமி நின்று துயில் பயின்மோ – திருக்கோ:167/1
செழும் குலை வாழை நிழலில் துயில் சிலம்பா முனை மேல் – திருக்கோ:250/2
துயில் மன்னு பூ அணை மேல் அணையா முன் துவளுற்றதே – திருக்கோ:351/4
மேல்


துயில (1)

நில்லா வளை நெஞ்சம் நெக்குருகும் நெடும் கண் துயில
கல்லா கதிர் முத்தம் காற்றும் என கட்டுரைக்க தில்லை – திருக்கோ:192/1,2
மேல்


துயிலப்பெறும் (1)

மற்று இனம் சூழ்ந்து துயிலப்பெறும் இ மயங்கு இருளே – திருக்கோ:320/4
மேல்


துயிலா (1)

சேவல் தழீஇ சென்று தான் துஞ்சும் யான் துயிலா செயிர் எம் – திருக்கோ:191/3
மேல்


துயிலாது (1)

அன்னம் புலரும் அளவும் துயிலாது அழுங்கினவே – திருக்கோ:172/4
மேல்


துயிலின் (1)

துன் அற உய்க்கும் இல்லோரும் துயிலின் துறைவர் மிக்க – திருக்கோ:175/3
மேல்


துயிலும் (2)

மொய் வந்த வாவி தெளியும் துயிலும் இ மூதெயிலே – திருக்கோ:212/4
வன் பெடை மேல் துயிலும் வயல் ஊரன் வரம்பு இலனே – திருக்கோ:377/4
மேல்


துயிலே (2)

செல அந்தி-வாய் கண்டனன் என்னதாம்-கொல் மன் சேர் துயிலே – திருக்கோ:155/4
சீறூர் மரை அதளில் தங்கு கங்குல் சிறு துயிலே – திருக்கோ:398/4
மேல்


துயின்று (1)

இறப்பின் துயின்று முற்றத்து இரை தேரும் எழில் நகர்க்கே – திருக்கோ:328/4
மேல்


துரந்து (1)

அயல் மன்னும் யானை துரந்து அரி தேரும் அதரகத்தே – திருக்கோ:395/4
மேல்


துரிசு (1)

சொன்னார் எனும் இ துரிசு துன்னாமை துணை மனனே – திருக்கோ:89/3
மேல்


துரும்பு (1)

துரும்பு உற செற்ற கொற்றத்து எம்பிரான் தில்லை சூழ் பொழிற்கே – திருக்கோ:167/4
மேல்


துலங்கலை (1)

துலங்கலை சென்று இது என்னோ வள்ளல் உள்ளம் துயர்கின்றதே – திருக்கோ:24/4
மேல்


துவண்டு (1)

சுற்றின வீழ் பனி தூங்க துவண்டு துயர்க என்று – திருக்கோ:320/1
மேல்


துவள்விற்கும் (1)

தோலா கரி வென்றதற்கும் துவள்விற்கும் இல்லின் தொன்மைக்கு – திருக்கோ:110/1
மேல்


துவள (3)

துவள தலைவந்த இன்னல் இன்னே இனி சொல்லுவனே – திருக்கோ:51/4
துவள தகுவனவோ சுரும்பு ஆர் குழல் தூ_மொழியே – திருக்கோ:112/4
ஏத்தும்படி நிற்பவன் தில்லை அன்னாள் இவள் துவள
ஆர்த்து உன் அமிழ்தும் திருவும் மதியும் இழந்து அவம் நீ – திருக்கோ:173/2,3
மேல்


துவளும் (1)

பொழி கண் புயலின் மயிலின் துவளும் இவள் பொருட்டே – திருக்கோ:255/4
மேல்


துவளுற்றதே (1)

துயில் மன்னு பூ அணை மேல் அணையா முன் துவளுற்றதே – திருக்கோ:351/4
மேல்


துள்ளு (1)

சூன் முதிர் துள்ளு நடை பெடைக்கு இல் துணை சேவல் செய்வான் – திருக்கோ:369/1
மேல்


துளங்க (1)

சூழ செய்தான் அம்பலம் கைதொழாரின் உள்ளம் துளங்க
போழச்செய்யாமல் வை வேல் கண் புதைத்து பொன்னே என்னை நீ – திருக்கோ:43/2,3
மேல்


துளங்கும் (1)

வருட்டின் திகைக்கும் வசிக்கின் துளங்கும் மனம் மகிழ்ந்து – திருக்கோ:270/1
மேல்


துளி (2)

துளி வளர் சாரல் கரந்து உங்ஙனே வந்து தோன்றுவனே – திருக்கோ:16/4
துளி தரல் கார் என ஆர்த்தன ஆர்ப்ப தொக்கு உன் குழல் போன்று – திருக்கோ:324/3
மேல்


துளை (1)

துளை வழி நேர் கழி கோத்து என தில்லை தொல்லோன் கயிலை – திருக்கோ:6/2
மேல்


துறந்து (1)

தோழியை நீத்து என்னை முன்னே துறந்து துன்னார்கள் முன்னே – திருக்கோ:230/2
மேல்


துறு (2)

துறு கான் மலர் தொத்து தோகை தொல் ஆயம் மெல்ல புகுக – திருக்கோ:126/2
துறு கள் புரி குழலாய் இதுவோ இன்று சூழ்கின்றதே – திருக்கோ:313/4
மேல்


துறை (4)

சேண் நிகர் காவின் வழங்கும் புன்னை துறை சேர்ப்பர் திங்கள் – திருக்கோ:183/2
போர் தரு அங்கம் துறை மானும் துறைவர்-தம் போக்கும் மிக்க – திருக்கோ:187/2
வான் வள் துறை தரு வாய்மையன் மன்னு குதலை இன் வாயான் – திருக்கோ:380/2
வள் துறை தரு மால் அமுது அன்னவன் வந்து அணையான் – திருக்கோ:380/3
மேல்


துறை-வாய் (2)

துறை-வாய் நுழைந்தனையோ அன்றி ஏழிசை சூழல் புக்கோ – திருக்கோ:20/3
பொன் எறி வார் துறை-வாய் சென்று மின் தோய் பொழிலிடத்தே – திருக்கோ:49/4
மேல்


துறைதுறை (1)

துன்று அம் கிடங்கும் துறைதுறை வள்ளை வெள்ளை நகையார் – திருக்கோ:221/3
மேல்


துறையே (1)

அகன்றார் அகன்றே ஒழிவர்-கொல்லோ நம் அகன் துறையே – திருக்கோ:184/4
மேல்


துறைவ (2)

வண்டு ஆல் இயலும் வளர் பூம் துறைவ மறைக்கின் என்னை – திருக்கோ:105/3
காப்பு அணிந்தார் பொன் அணிவார் இனி கமழ் பூம் துறைவ
கோப்பு அணி வான் தோய் கொடி முன்றில் நின்று இவை ஏர் குழுமி – திருக்கோ:196/2,3
மேல்


துறைவர் (2)

துன் அற உய்க்கும் இல்லோரும் துயிலின் துறைவர் மிக்க – திருக்கோ:175/3
சீர் அம்பரத்தின் திகழ்ந்து ஒளி தோன்றும் துறைவர் சென்றார் – திருக்கோ:182/2
மேல்


துறைவர்-தம் (1)

போர் தரு அங்கம் துறை மானும் துறைவர்-தம் போக்கும் மிக்க – திருக்கோ:187/2
மேல்


துறைவர்க்கு (1)

குன்று ஆர் துறைவர்க்கு உறுவேன் உரைப்பன் இ கூர் மறையே – திருக்கோ:288/4
மேல்


துறைவற்கு (1)

முடிக்கு அலர் ஆக்கும் மொய் பூம் துறைவற்கு முரி புருவ – திருக்கோ:291/2
மேல்


துறைவனுக்கே (1)

துயர்ந்தும் பிறிதின் ஒழியின் என் ஆதும் துறைவனுக்கே – திருக்கோ:287/4
மேல்


துறைவா (1)

துணிய கருதுவது இன்றே துணி துறைவா நிறை பொன் – திருக்கோ:195/3
மேல்


துன் (1)

துன் அற உய்க்கும் இல்லோரும் துயிலின் துறைவர் மிக்க – திருக்கோ:175/3
மேல்


துன்ப (1)

அடல் களி யாவர்க்கும் அன்பர்க்கு அளிப்பவன் துன்ப இன்பம் – திருக்கோ:297/1
மேல்


துன்பங்களே (1)

தோகைக்கும் தோன்றற்கும் ஒன்றாய் வரும் இன்ப துன்பங்களே – திருக்கோ:71/4
மேல்


துன்பு (1)

தொடர்ந்து ஒறும் துன்பு என்பதே அன்ப நின் அருள் தோன்றுவதே – திருக்கோ:253/4
மேல்


துன்றி (1)

பரிந்து எனை ஆண்ட சிற்றம்பலத்தான் பரங்குன்றில் துன்றி
விரிந்தன காந்தள் வெருவரல் கார் என வெள்_வளையே – திருக்கோ:279/3,4
மேல்


துன்று (2)

மல் துன்று மா மலர் இட்டு உன்னை வாழ்த்தி வந்தித்தல் அன்றி – திருக்கோ:178/3
துன்று அம் கிடங்கும் துறைதுறை வள்ளை வெள்ளை நகையார் – திருக்கோ:221/3
மேல்


துன்றும் (1)

கலங்கலை சென்ற அன்றும் கலங்காய் கமழ் கொன்றை துன்றும்
அலங்கலை சூழ்ந்த சிற்றம்பலத்தான் அருள் இல்லவர் போல் – திருக்கோ:24/2,3
மேல்


துன்ன (1)

பிறப்பான் அடுப்பினும் பின்னும் துன்ன தகும் பெற்றியரே – திருக்கோ:205/4
மேல்


துன்னாமை (1)

சொன்னார் எனும் இ துரிசு துன்னாமை துணை மனனே – திருக்கோ:89/3
மேல்


துன்னார்கள் (1)

தோழியை நீத்து என்னை முன்னே துறந்து துன்னார்கள் முன்னே – திருக்கோ:230/2
மேல்


துன்னி (4)

அசும்பினில் துன்னி அளை நுழைந்தால் ஒக்கும் ஐய மெய்யே – திருக்கோ:149/2
நின் போல் நடை அன்னம் துன்னி முன் தோன்றும் நல் நீள் நகரே – திருக்கோ:222/4
துன்னி வளைத்த நம் தோன்றற்கு பாசறை தோன்றும்-கொலோ – திருக்கோ:317/3
நிற பொன் புரிசை மறுகினின் துன்னி மட நடை புள் – திருக்கோ:328/3
மேல்


துன்னிய (1)

மின் துன்னிய செம் சடைவெண் மதியன் விதியுடையோர் – திருக்கோ:392/1
மேல்


துன்னும் (3)

தோளா மணியே பிணையே பல சொல்லி என்னை துன்னும்
நாள் ஆர் மலர் பொழில்-வாய் எழில் ஆயம் நணுகுகவே – திருக்கோ:47/3,4
துன்னும் ஒர் இன்பம் என்று ஓகை தம் தோகைக்கு சொல்லுவ போல் – திருக்கோ:160/3
முன்னோன் அருள் முன்னும் உன்னா வினையின் முனகர் துன்னும்
இன்னா கடறு இது இ போழ்தே கடந்து இன்று காண்டும் சென்று – திருக்கோ:217/1,2
மேல்


துனி (1)

துனி வரும் நீர்மை இது என் என்று தூ நீர் தெளித்து அளிப்ப – திருக்கோ:332/3
மேல்


துனைந்து (1)

பிறப்பின் துனைந்து பெருகுக தேர் பிறங்கும் ஒளி ஆர் – திருக்கோ:328/2

மேல்