தி – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கின் 1
திக்கு 2
திகழ் 9
திகழ்தரு 2
திகழ்ந்து 1
திகழ 1
திகழும் 8
திகைக்கும் 1
திங்கட்கு 1
திங்கள் 6
திங்களின் 1
திசை 2
திசை-தொறும் 1
திசைதிசை 2
திசைமுகன் 1
திசையும் 2
திண் 13
திண்ணியவாறு 1
திண்ணியான் 1
திமில் 1
திரள் 1
திரி 1
திரிதரு 1
திரிந்து 2
திரு 22
திரு_நுதலே 4
திருச்சிற்றம்பலத்து 1
திருச்சிற்றம்பலம் 3
திருத்த 1
திருத்தம் 1
திருத்தி 2
திருத்திய 5
திருத்திவிட்டார் 1
திருத்தும் 4
திருத்துவதே 1
திருந்த 1
திருந்து 4
திருந்து_இழையே 1
திருந்தும் 1
திருந்தேன் 1
திருநீறு 1
திருப்புறு 1
திருப்பூவணம் 1
திருமலைக்கே 1
திருமால் 2
திருவருள் 1
திருவினர்க்கே 1
திருவும் 1
திருவே 1
திரை 9
திரை-வாய் 1
திரையின் 2
திரையும் 1
தில்லை 176
தில்லைநகர்-வாய் 2
தில்லையன் 1
தில்லையான் 8
தில்லையில் 1
தில்லையின் 4
தில்லையின்-வாய் 2
தில்லையோன் 4
திவண்டன 1
திளைத்தால் 1
திளையா 1
திறக்கின் 1
திறத்து 3
திறந்தே 1
திறந்தோ 1
திறம் 2
திறல் 2
திறவாய் 1
திறவாவிடின் 1
திறவீர் 1
திறை 1
திறையும் 1
தின்று 2
தினை 7
தினையின் 1

திக்கின் (1)

திக்கின் இலங்கு திண் தோள் இறை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:376/1
மேல்


திக்கு (2)

தேன் திக்கு இலங்கு கழல் அழல் வண்ணன் சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:325/1
கோன் திக்கு இலங்கு திண் தோள் கொண்டல் கண்டன் குழை எழில் நாண் – திருக்கோ:325/2
மேல்


திகழ் (9)

தேன் நுழை நாகம் மலர்ந்து திகழ் பளிங்கான் மதியோன் – திருக்கோ:116/3
செழும் தேன் திகழ் பொழில் தில்லை புறவில் செறு அகத்த – திருக்கோ:166/2
தாளர் இ குன்றில் தன் பாவைக்கு மேவி தழல் திகழ் வேல் – திருக்கோ:225/2
கோலி திகழ் சிறகு ஒன்றின் ஒடுக்கி பெடை குருகு – திருக்கோ:318/1
சிறப்பின் திகழ் சிவன் சிற்றம்பலம் சென்று சேர்ந்தவர்-தம் – திருக்கோ:328/1
சேணும் திகழ் மதில் சிற்றம்பலவன் தெள் நீர் கடல் நஞ்சு – திருக்கோ:341/1
தேவி அங்கண் திகழ் மேனியன் சிற்றம்பலத்து எழுதும் – திருக்கோ:384/1
சேல் தான் திகழ் வயல் சிற்றம்பலவர் தில்லைநகர்-வாய் – திருக்கோ:390/1
வேல் தான் திகழ் கண் இளையார் வெகுள்வர் மெய் பாலன் செய்த – திருக்கோ:390/2
மேல்


திகழ்தரு (2)

சிற்பம் திகழ்தரு திண் மதில் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:305/1
சீர் அளவு இல்லா திகழ்தரு கல்வி செம்பொன் வரையின் – திருக்கோ:308/1
மேல்


திகழ்ந்து (1)

சீர் அம்பரத்தின் திகழ்ந்து ஒளி தோன்றும் துறைவர் சென்றார் – திருக்கோ:182/2
மேல்


திகழ (1)

இருந்தனர் குன்றின்-நின்று ஏங்கும் அருவி சென்று ஏர் திகழ
பொருந்தின மேகம் புதைந்து இருள் தூங்கும் புனை இறும்பின் – திருக்கோ:148/2,3
மேல்


திகழும் (8)

கொழியா திகழும் பொழிற்கு எழில் ஆம் எம் குலதெய்வமே – திருக்கோ:29/4
திகழும் அவர் செல்லல் போல் இல்லையாம் பழி சில்_மொழிக்கே – திருக்கோ:181/4
அனிச்சம் திகழும் அம் சீறடி ஆவ அழல் பழுத்த – திருக்கோ:211/2
ஏர் பின்னை தோள் முன் மணந்தவன் ஏத்த எழில் திகழும்
சீர் பொன்னை வென்ற செறி கழலோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:273/1,2
பிரசம் திகழும் வரை புரை யானையின் பீடு அழித்தார் – திருக்கோ:299/1
முரசம் திகழும் முருகியம் நீங்கும் எவர்க்கும் முன்னாம் – திருக்கோ:299/2
என் மா தலை கழல் வைத்து எரி ஆடும் இறை திகழும்
பொன் மா புரிசை பொழில் திருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே – திருக்கோ:338/2,3
பால் தான் திகழும் பரிசினம் மேவும் படிறு உவவேம் – திருக்கோ:390/3
மேல்


திகைக்கும் (1)

வருட்டின் திகைக்கும் வசிக்கின் துளங்கும் மனம் மகிழ்ந்து – திருக்கோ:270/1
மேல்


திங்கட்கு (1)

விசும்பு உற்ற திங்கட்கு அழும் மழ போன்று இனி விம்மிவிம்மி – திருக்கோ:198/1
மேல்


திங்கள் (6)

கலை சிறு திங்கள் மிலைத்த சிற்றம்பலவன் கயிலை – திருக்கோ:25/3
தார் என்ன ஓங்கும் சடை முடி மேல் தனி திங்கள் வைத்த – திருக்கோ:56/1
பனி தரு திங்கள் அணி அம்பலவர் பகை செகுக்கும் – திருக்கோ:98/3
சேண் நிகர் காவின் வழங்கும் புன்னை துறை சேர்ப்பர் திங்கள்
வாள் நிகர் வெள் வளை கொண்டு அகன்றார் திறம் வாய்திறவாய் – திருக்கோ:183/2,3
சொல்லிய சீர் சுடர் திங்கள் அம் கண்ணி தொல்லோன் புலியூர் – திருக்கோ:201/3
நைகின்ற திங்கள் எய்ப்பு ஆறும் பொழில் அவை ஞாங்கர் எங்கும் – திருக்கோ:223/2
மேல்


திங்களின் (1)

தெளி வளர் வான் சிலை செம் கனி வெண் முத்தம் திங்களின் வாய்ந்து – திருக்கோ:16/1
மேல்


திசை (2)

தென் மா திசை வசை தீர்தர தில்லை சிற்றம்பலத்துள் – திருக்கோ:338/1
திறல் இயல் யாழ் கொண்டுவந்து நின்றார் சென்று இரா திசை போம் – திருக்கோ:375/2
மேல்


திசை-தொறும் (1)

காணும் திசை-தொறும் கார் கயலும் செம் கனியொடு பைம் – திருக்கோ:341/3
மேல்


திசைதிசை (2)

தெள்ளி நறவம் திசைதிசை பாயும் மலை சிலம்பா – திருக்கோ:128/2
தீயினது ஆற்றல் சிரம் கண் இழந்து திசைதிசை தாம் – திருக்கோ:234/3
மேல்


திசைமுகன் (1)

மருந்து திசைமுகன் மாற்கு அரியோன் தில்லை வாழ்த்தினர் போல் – திருக்கோ:300/2
மேல்


திசையும் (2)

கரு மால் விடை உடையோன் கண்டம் போல் கொண்டல் எண் திசையும்
வருமால் உடல் மன் பொருந்தல் திருந்த மணந்தவர் தேர் – திருக்கோ:326/2,3
ஏழ் இயன்ற ஆழ் கடலும் எண் திசையும் திரிந்து இளைத்து – திருக்கோ:339/3
மேல்


திண் (13)

ஊர்வாய் ஒழிவாய் உயர் பெண்ணை திண் மடல் நின் குறிப்பு – திருக்கோ:80/1
குனிதரு திண் சிலை கோடு சென்றான் சுடர் கொற்றவனே – திருக்கோ:98/4
வேயின் சிறந்த மென் தோளி திண் கற்பின் விழுமிதன்று ஈங்கோயில் – திருக்கோ:204/2
ஆங்கு அயிலால் பணிகொண்டது திண் திறல் ஆண்தகையே – திருக்கோ:245/4
தண்டு இனம் மேவும் திண் தோளவன் யான் அவள் தன் பணிவோள் – திருக்கோ:302/3
சிற்பம் திகழ்தரு திண் மதில் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:305/1
சிறு கண் பெரும் கை திண் கோட்டு குழை செவி செ முக மா – திருக்கோ:313/1
கோன் திக்கு இலங்கு திண் தோள் கொண்டல் கண்டன் குழை எழில் நாண் – திருக்கோ:325/2
சிற்றம்பலம் அனையாள் பரம் அன்று திண் கோட்டின் வண்ண – திருக்கோ:346/2
தேன் முதிர் வேழத்தின் மென் பூ குதர் செம்மல் ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:369/2
சேயே என மன்னு தீம் புனல் ஊரன் திண் தோள் இணைகள் – திருக்கோ:370/1
சிறு மான் தரித்த சிற்றம்பலத்தான் தில்லை ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:373/2
திக்கின் இலங்கு திண் தோள் இறை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:376/1
மேல்


திண்ணியவாறு (1)

கொலை ஒன்று திண்ணியவாறு ஐயர் கையில் கொடும் சிலையே – திருக்கோ:101/4
மேல்


திண்ணியான் (1)

கவள களிற்று அண்ணலே திண்ணியான் இ கடலிடத்தே – திருக்கோ:33/4
மேல்


திமில் (1)

மடுக்கோ கடலின் விடு திமில் அன்றி மறி திரை மீன் – திருக்கோ:63/1
மேல்


திரள் (1)

கனி செம் திரள் அன்ன கல் கடம் போந்து கடக்கும் என்றால் – திருக்கோ:211/3
மேல்


திரி (1)

வேட்டம் திரி சரிவாய் வருவான் சொல்லு மெல்_இயலே – திருக்கோ:156/4
மேல்


திரிதரு (1)

சிங்கம் திரிதரு சீறூர் சிறுமி எம் தே_மொழியே – திருக்கோ:100/4
மேல்


திரிந்து (2)

திறம் திரிந்து ஆர்கலியும் முற்றும் வற்றும் இ சேண் நிலத்தே – திருக்கோ:213/4
ஏழ் இயன்ற ஆழ் கடலும் எண் திசையும் திரிந்து இளைத்து – திருக்கோ:339/3
மேல்


திரு (22)

திரு வளர் தாமரை சீர் வளர் காவிகள் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:1/1
பேசு அ திரு வார்த்தையின் பெரு நீளம் பெரும் கண்களே – திருக்கோ:109/4
அயல் வளர் குன்றில் நின்று ஏற்றும் அருவி திரு உருவின் – திருக்கோ:117/2
தெளி நீ அனைய பொன்னே பன்னு கோலம் திரு_நுதலே – திருக்கோ:122/4
செழு நீர் மதி கண்ணி சிற்றம்பலவன் திரு கழலே – திருக்கோ:123/1
செழும் தாது அவிழ் பொழில் ஆயத்து சேர்க திரு தகவே – திருக்கோ:124/4
மன்னும் திரு வருந்தும் வரையாவிடின் நீர் வரைவு என்று – திருக்கோ:131/1
திரு பனையூர் அனையாளை பொன் நாளை புனைதல் செப்பி – திருக்கோ:137/3
தினை கெட செய்திடுமாறும் உண்டோ இ திரு கணியே – திருக்கோ:141/4
செம் மலர் ஆயிரம் தூய் கரு மால் திரு கண் அணியும் – திருக்கோ:153/1
செங்கயல் அன்றே கருங்கயல் கண் இ திரு நுதலே – திருக்கோ:203/4
பொற்பு ஆர் திரு நாண் பொருப்பர் விருப்பு புகுந்து நுந்த – திருக்கோ:208/2
சேண் தில்லை மா நகர்-வாய் சென்று சேர்க திரு தகவே – திருக்கோ:214/4
பூம் கயிலாய பொருப்பன் திரு புலியூரது என்ன – திருக்கோ:245/1
உழும் கொலை வேல் திரு சிற்றம்பலவரை உன்னலர் போல் – திருக்கோ:250/3
தேன் தோய்த்து அருத்தி மகிழ்வ கண்டாள் திரு நீள் முடி மேல் – திருக்கோ:257/2
தேன் அமர் சொல்லி செல்லார் செல்லல் செல்லல் திரு_நுதலே – திருக்கோ:274/4
திருப்புறு சூலத்தினோன் தில்லை போலும் திரு_நுதலே – திருக்கோ:315/4
போலி திரு நுதலாட்கு என்னதாம்-கொல் என் போதரவே – திருக்கோ:318/4
செயல் ஓங்கு எயில் எரி செய்த பின் இன்று ஓர் திரு முகமே – திருக்கோ:327/4
செறி வார் கரும் குழல் வெள் நகை செ வாய் திரு_நுதலே – திருக்கோ:333/4
சிவந்த அம் சாந்தமும் தோன்றின வந்து திரு மனைக்கே – திருக்கோ:361/4
மேல்


திரு_நுதலே (4)

தெளி நீ அனைய பொன்னே பன்னு கோலம் திரு_நுதலே – திருக்கோ:122/4
தேன் அமர் சொல்லி செல்லார் செல்லல் செல்லல் திரு_நுதலே – திருக்கோ:274/4
திருப்புறு சூலத்தினோன் தில்லை போலும் திரு_நுதலே – திருக்கோ:315/4
செறி வார் கரும் குழல் வெள் நகை செ வாய் திரு_நுதலே – திருக்கோ:333/4
மேல்


திருச்சிற்றம்பலத்து (1)

வளையா வழுத்தாவரு திருச்சிற்றம்பலத்து மன்னன் – திருக்கோ:294/3
மேல்


திருச்சிற்றம்பலம் (3)

பனி வரும் கண் பரமன் திருச்சிற்றம்பலம் அனையாய் – திருக்கோ:332/2
தீ மேவிய நிருத்தன் திருச்சிற்றம்பலம் அனைய – திருக்கோ:344/1
சிவந்த பொன் மேனி மணி திருச்சிற்றம்பலம் உடையான் – திருக்கோ:361/1
மேல்


திருத்த (1)

சீர் வாய் சிலம்ப திருத்த இருந்திலம் ஈசர் தில்லை – திருக்கோ:80/2
மேல்


திருத்தம் (1)

திருத்தம் பயிலும் சுனை குடைந்து ஆடி சிலம்பு எதிர் கூய் – திருக்கோ:62/3
மேல்


திருத்தி (2)

ஆழி திருத்தி சுழி கணக்கு ஓதி நையாமல் ஐய – திருக்கோ:186/3
வாழி திருத்தி தரக்கிற்றியோ உள்ளம் வள்ளலையே – திருக்கோ:186/4
மேல்


திருத்திய (5)

பேண திருத்திய சீறடி மெல்ல செல் பேர் அரவம் – திருக்கோ:215/1
பூண திருத்திய பொங்கு ஒளியோன் புலியூர் புரையும் – திருக்கோ:215/2
மாண திருத்திய வான் பதி சேரும் இருமருங்கும் – திருக்கோ:215/3
காண திருத்திய போலும் முன்னா மன்னு கானங்களே – திருக்கோ:215/4
சென்றார் திருத்திய செல்லல் நின்றார்கள் சிதைப்பர் என்றால் – திருக்கோ:288/1
மேல்


திருத்திவிட்டார் (1)

விடை ஆர் மருப்பு திருத்திவிட்டார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:136/3
மேல்


திருத்தும் (4)

ஆழி திருத்தும் புலியூர் உடையான் அருளின் அளித்து – திருக்கோ:186/1
ஆழி திருத்தும் மணல் குன்றின் நீத்து அகன்றார் வருக என்று – திருக்கோ:186/2
ஊணும் திருத்தும் ஒருவன் திருத்தும் உலகின் எல்லாம் – திருக்கோ:341/2
ஊணும் திருத்தும் ஒருவன் திருத்தும் உலகின் எல்லாம் – திருக்கோ:341/2
மேல்


திருத்துவதே (1)

சிந்தாகுலமுற்று என்னோ என்னை வாட்டம் திருத்துவதே – திருக்கோ:12/4
மேல்


திருந்த (1)

வருமால் உடல் மன் பொருந்தல் திருந்த மணந்தவர் தேர் – திருக்கோ:326/3
மேல்


திருந்து (4)

சென்று அகத்து இல்லாவகை சிதைத்தோன் திருந்து அம்பலவன் – திருக்கோ:92/2
அறம் திருந்து உன் அருளும் பிறிதாயின் அரு மறையின் – திருக்கோ:213/3
சேயினது ஆட்சியில் பட்டனளாம் இ திருந்து_இழையே – திருக்கோ:282/4
திருந்து ஏர் அழிந்து பழங்கண் தரும் செல்வி சீர் நகர்க்கு என் – திருக்கோ:329/3
மேல்


திருந்து_இழையே (1)

சேயினது ஆட்சியில் பட்டனளாம் இ திருந்து_இழையே – திருக்கோ:282/4
மேல்


திருந்தும் (1)

திருந்தும் கடன் நெறி செல்லும் இவ்வாறு சிதைக்கும் என்றால் – திருக்கோ:272/3
மேல்


திருந்தேன் (1)

திருந்தேன் உய நின்ற சிற்றம்பலவர் தென்னம் பொதியில் – திருக்கோ:394/1
மேல்


திருநீறு (1)

பூசு அ திருநீறு என வெளுத்து ஆங்கு அவன் பூம் கழல் யாம் – திருக்கோ:109/3
மேல்


திருப்புறு (1)

திருப்புறு சூலத்தினோன் தில்லை போலும் திரு_நுதலே – திருக்கோ:315/4
மேல்


திருப்பூவணம் (1)

பொன் மா புரிசை பொழில் திருப்பூவணம் அன்ன பொன்னே – திருக்கோ:338/3
மேல்


திருமலைக்கே (1)

தீ விளையாட நின்று ஏ விளையாடி திருமலைக்கே – திருக்கோ:133/4
மேல்


திருமால் (2)

செழும் கார் முழவு அதிர் சிற்றம்பலத்து பெரும் திருமால்
கொழும் கான் மலர் இட கூத்து அயர்வோன் கழல் ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:157/1,2
திருமால் அறியா செறி கழல் தில்லை சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:326/1
மேல்


திருவருள் (1)

இன்று உன் திருவருள் இத்துணை சாலும்-மன் எங்களுக்கே – திருக்கோ:392/4
மேல்


திருவினர்க்கே (1)

சிந்தாகுலம் உற்று பற்றின்றி நையும் திருவினர்க்கே – திருக்கோ:276/4
மேல்


திருவும் (1)

ஆர்த்து உன் அமிழ்தும் திருவும் மதியும் இழந்து அவம் நீ – திருக்கோ:173/3
மேல்


திருவே (1)

தேவரில் பெற்ற நம் செல்வ கடி வடிவு ஆர் திருவே
யாவரின் பெற்று இனி யார் சிதைப்பார் இமையாத முக்கண் – திருக்கோ:14/1,2
மேல்


திரை (9)

மடுக்கோ கடலின் விடு திமில் அன்றி மறி திரை மீன் – திருக்கோ:63/1
யாழ் ஆர் மொழி மங்கை பங்கத்து இறைவன் எறி திரை நீர் – திருக்கோ:93/1
ஆரம் பரந்து திரை பொரு நீர் முகில் மீன் பரப்பி – திருக்கோ:182/1
கார் தரங்கம் திரை தோணி சுறா கடல் மீனெறிவோர் – திருக்கோ:187/1
மை தயங்கும் திரை வாரியை நோக்கி மடல் அவிழ் பூம் – திருக்கோ:199/1
சீயமும் மாவும் வெரீஇ வரல் என்பல் செறி திரை நீர் – திருக்கோ:207/2
மின் போல் கொடி நெடு வான கடலுள் திரை விரிப்ப – திருக்கோ:222/1
புள் இனம் ஆர்ப்ப பொரு திரை ஆர்ப்ப புலவர்கள்-தம் – திருக்கோ:295/2
புலவி திரை பொர சீறடி பூம் கலம் சென்னி உய்ப்ப – திருக்கோ:365/1
மேல்


திரை-வாய் (1)

மொய் நாள் முது திரை-வாய் யான் அழுந்தினும் என்னின் முன்னும் – திருக்கோ:81/3
மேல்


திரையின் (2)

எற்றும் திரையின் அமிர்தை இனி தமர் இற்செறிப்பார் – திருக்கோ:134/3
வேரிக்கு அளிக்கும் விழு மலை நாட விரி திரையின்
நாரிக்கு அளிக்க அமர் நல் மா சடை முடி நம்பர் தில்லை – திருக்கோ:265/2,3
மேல்


திரையும் (1)

புள்ளும் திரையும் பொர சங்கம் ஆர்க்கும் பொரு கடலே – திருக்கோ:185/4
மேல்


தில்லை (176)

திரு வளர் தாமரை சீர் வளர் காவிகள் ஈசர் தில்லை
குரு வளர் பூம் குமிழ் கோங்கு பைம் காந்தள் கொண்டு ஓங்கு தெய்வ – திருக்கோ:1/1,2
தூதோ அனங்கன் துணையோ இணையிலி தொல்லை தில்லை
மாதோ மட மயிலோ என நின்றவர் வாழ் பதியே – திருக்கோ:2/3,4
பாயும் விடை அரன் தில்லை அன்னாள் படை கண் இமைக்கும் – திருக்கோ:3/1
இகல் குன்ற வில்லில் செற்றோன் தில்லை ஈசன் எம்மான் எதிர்ந்த – திருக்கோ:4/3
அணியும் அமிழ்தும் என் ஆவியும் ஆயவன் தில்லை சிந்தாமணி – திருக்கோ:5/1
துளை வழி நேர் கழி கோத்து என தில்லை தொல்லோன் கயிலை – திருக்கோ:6/2
உணர்ந்தார்க்கு உணர்வு அரியோன் தில்லை சிற்றம்பலத்து ஒருத்தன் – திருக்கோ:9/1
அளவியை யார்க்கும் அறிவு அரியோன் தில்லை அம்பலம் போல் – திருக்கோ:10/1
பாம்பு அலங்கார பரன் தில்லை அம்பலம் பாடலரின் – திருக்கோ:11/2
வரும் குன்றம் ஒன்று உரித்தோன் தில்லை அம்பலவன் மலயத்து – திருக்கோ:15/1
ஒளி வளர் தில்லை ஒருவன் கயிலை உகு பெரும் தேன் – திருக்கோ:16/3
துணர் போது எனக்கு அணி ஆக்கும் தொல்லோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:17/2
செயிர் ஒன்று முப்புரம் செற்றவன் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:18/3
சிறை வான் புனல் தில்லை சிற்றம்பலத்தும் என் சிந்தையுள்ளும் – திருக்கோ:20/1
தேம்பல் துடி இடை மான் மடம் நோக்கி தில்லை சிவன் தாள் – திருக்கோ:21/3
களம் ஆம் விடம் அமிர்து ஆக்கிய தில்லை தொல்லோன் கயிலை – திருக்கோ:22/2
சேணில் பொலி செம்பொன் மாளிகை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:23/1
வில் வினை மேருவில் வைத்தவன் தில்லை தொழாரின் வெள்கி – திருக்கோ:26/3
ஆலத்தினால் அமிர்து ஆக்கிய கோன் தில்லை அம்பலம் போல் – திருக்கோ:27/1
என்னுடை நீர்மை இது என் என்பதே தில்லை ஏர் கொள் முக்கண் – திருக்கோ:28/2
கழியா கழல் தில்லை கூத்தன் கயிலை முத்தம் மலைத்தேன் – திருக்கோ:29/3
குயிலை சிலம்பு அடி கொம்பினை தில்லை எம் கூத்தப்பிரான் – திருக்கோ:30/1
விடம் கால் அயில்_கண்ணி மேவும்-கொலாம் தில்லை ஈசன் வெற்பில் – திருக்கோ:31/3
எயில் குலம் முன்றும் இரும் தீ எய்த எய்தவன் தில்லை ஒத்து – திருக்கோ:36/1
காவி நின்று ஏர்தரு கண்டர் வண் தில்லை கண் ஆர் கமல – திருக்கோ:41/1
குரு நாள்_மலர் பொழில் சூழ் தில்லை கூத்தனை ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:44/1
சீலத்தன கொங்கை தேற்றகிலேம் சிவன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:45/2
சூளாமணி உம்பர்க்கு ஆயவன் சூழ் பொழில் தில்லை அன்னாய்க்கு – திருக்கோ:47/1
மின் எறி செம் சடை கூத்தப்பிரான் வியன் தில்லை முந்நீர் – திருக்கோ:49/3
கரும் கண்ணனை அறியாமை நின்றோன் தில்லை கார் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:53/1
வரதம் உடைய அணி தில்லை அன்னவர் இ புனத்தார் – திருக்கோ:57/2
பல் இலன் ஆக பகலை வென்றோன் தில்லை பாடலர் போல் – திருக்கோ:60/1
படுக்கோ பணிலம் பல குளிக்கோ பரன் தில்லை முன்றில் – திருக்கோ:63/2
அளிய மன்னும் ஒன்று உடைத்து அண்ணல் எண் அரன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:64/1
உய்வான் புக ஒளிர் தில்லை நின்றோன் சடை மேலது ஒத்து – திருக்கோ:67/3
செ நிற மேனி வெள் நீறு அணிவோன் தில்லை அம்பலம் போல் – திருக்கோ:69/1
தரும் கண் நுதல் தில்லை அம்பலத்தோன் தட மால் வரை-வாய் – திருக்கோ:70/2
ஆவா இருவர் அறியா அடி தில்லை அம்பலத்து – திருக்கோ:72/1
கடன் ஆம் உருவத்து அரன் தில்லை மல்லல் கண் ஆர்ந்த பெண்ணை – திருக்கோ:77/2
சீர் வாய் சிலம்ப திருத்த இருந்திலம் ஈசர் தில்லை
கார் வாய் குழலிக்கு உன் ஆதரவு ஓதி கற்பித்து கண்டால் – திருக்கோ:80/2,3
வங்கம் மலி கலி நீர் தில்லை வானவன் நேர்வருமே – திருக்கோ:85/4
வரம் கிடந்தான் தில்லை அம்பல முன்றில் அ மாயவனே – திருக்கோ:86/4
கள்ள படிறர்க்கு அருளா அரன் தில்லை காணலர் போல் – திருக்கோ:87/3
தே மென் கிளவி தன் பங்கத்து இறை உறை தில்லை அன்னீர் – திருக்கோ:90/1
ஏழாய் எழு பொழிலாய் இருந்தோன் நின்ற தில்லை அன்ன – திருக்கோ:93/2
ஒத்து அகம் சேர்ந்து என்னை உய்ய நின்றோன் தில்லை ஒத்து இலங்கு – திருக்கோ:106/2
கண் இறந்தார் தில்லை அம்பலத்தார் கழுக்குன்றில்-நின்று – திருக்கோ:107/2
பாச தளை அறுத்து ஆண்டுகொண்டோன் தில்லை அம்பலம் சூழ் – திருக்கோ:115/1
பரல் வேய் அறை உறைக்கும் பஞ்சு அடி பரன் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:119/2
இடம் ஆ இருக்கலுற்றோ தில்லை நின்றவன் ஈர்ம் கயிலை – திருக்கோ:120/3
தொத்து ஈன் மலர் பொழில் தில்லை தொல்லோன் அருள் என்ன முன்னி – திருக்கோ:121/1
களி நீ என செய்தவன் கடல் தில்லை அன்னாய் கலங்கல் – திருக்கோ:122/3
பொன் அனையான் தில்லை பொங்கு அரவம் புன் சடை மிடைந்த – திருக்கோ:125/1
வழங்கும் பிரான் எரியாடி தென் தில்லை மணி நகர்க்கே – திருக்கோ:127/4
கீடம் செய்து என் பிறப்பு கெட தில்லை நின்றோன் கயிலை – திருக்கோ:129/3
செழு வார் கழல் தில்லை சிற்றம்பலவரை சென்று நின்று – திருக்கோ:142/3
கோல் தேன் குளிர் தில்லை கூத்தன் கொடும் குன்றின் நீள் குடுமி – திருக்கோ:150/2
நிரை அன்று அழல் எழ எய்து நின்றோன் தில்லை அன்ன நின் ஊர் – திருக்கோ:152/2
செலவு அன்பர்க்கு ஒக்கும் சிவன் தில்லை கானலில் சீர் பெடையோடு – திருக்கோ:155/2
மோட்டு அம் கதிர் முலை பங்கு உடை தில்லை முன்னோன் கழற்கே – திருக்கோ:156/1
தேன் நக்க கொன்றையன் தில்லை உறார் செல்லும் செல்லல்களே – திருக்கோ:159/4
சேடு ஆர் மதில் மல்லல் தில்லை அன்னாய் சிறு கண் பெரு வெண் – திருக்கோ:161/2
மண்ணுக்கு நாப்பண் நயந்து தென் தில்லை நின்றோன் மிடற்றின் – திருக்கோ:162/2
காமரை வென்ற கண்ணோன் தில்லை பல் கதிரோன் அடைத்த – திருக்கோ:164/1
செழும் தேன் திகழ் பொழில் தில்லை புறவில் செறு அகத்த – திருக்கோ:166/2
துரும்பு உற செற்ற கொற்றத்து எம்பிரான் தில்லை சூழ் பொழிற்கே – திருக்கோ:167/4
நல் பகல் சோமன் எரிதரு நாட்டத்தன் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:168/1
மின் அங்கு அலரும் சடைமுடியோன் வியன் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:172/1
ஏத்தும்படி நிற்பவன் தில்லை அன்னாள் இவள் துவள – திருக்கோ:173/2
மாது உற்ற மேனி வரை உற்ற வில்லி தில்லை நகர் சூழ் – திருக்கோ:174/1
இன் நறவு ஆர் பொழில் தில்லை நகர் இறை சீர் விழவில் – திருக்கோ:175/1
தார் உறு கொன்றையன் தில்லை சடைமுடியோன் கயிலை – திருக்கோ:176/1
விண் தலை யாவர்க்கும் வேந்தர் வண் தில்லை மெல்லம் கழி சூழ் – திருக்கோ:177/1
பற்று ஒன்று இலார் பற்றும் தில்லை பரன் பரங்குன்றில் நின்ற – திருக்கோ:178/1
தீர்த்தர் அங்கன் தில்லை பல் பூம் பொழில் செப்பும் வஞ்சினமும் – திருக்கோ:187/3
தகலோன் பயில் தில்லை பைம் பொழில் சேக்கைகள் நோக்கினவால் – திருக்கோ:188/3
கரும் கழி காதல் பைம் கானலில் தில்லை எம் கண்டர் விண்டார் – திருக்கோ:190/1
மூவல் தழீஇய அருள் முதலோன் தில்லை செல்வன் முந்நீர் – திருக்கோ:191/1
கல்லா கதிர் முத்தம் காற்றும் என கட்டுரைக்க தில்லை
தொல்லோன் அருள்கள் இல்லாரின் சென்றார் சென்ற செல்லல் கண்டாய் – திருக்கோ:192/2,3
ஒரு ஆகம் இரண்டு எழிலாய் ஒளிர்வோன் தில்லை ஒள்_நுதல் அங்கராகம் – திருக்கோ:194/1
பணிய கருணை தரும் பரன் தில்லை அன்னாள் திறத்து – திருக்கோ:195/2
பாப்பணியோன் தில்லை பல் பூ மருவு சில்_ஓதியை நல் – திருக்கோ:196/1
அசும்பு உற்ற கண்ணோடு அலறாய் கிடந்து அரன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:198/2
கைதை அம் கானலை நோக்கி கண்ணீர் கொண்டு எம் கண்டர் தில்லை
பொய் தயங்கும் நுண் மருங்குல் நல்லாரை எல்லாம் புல்லினாள் – திருக்கோ:199/2,3
மாவை வந்து ஆண்ட மெல்நோக்கி-தன் பங்கர் வண் தில்லை மல்லல் – திருக்கோ:200/1
இணையும் அளவும் இல்லா இறையோன் உறை தில்லை தண் பூம் – திருக்கோ:202/3
கங்கை அம் செம் சடை கண் நுதல் அண்ணல் கடி கொள் தில்லை
பங்கய பாசடை பாய் தடம் நீ அ படர் தடத்து – திருக்கோ:203/2,3
அழல் தலை வெம் பரற்று என்பர் என்னோ தில்லை அம்பலத்தான் – திருக்கோ:206/2
கம்பம் சிவந்த சலந்தரன் ஆகம் கறுத்த தில்லை
நம்பன் சிவநகர் நல் தளிர் கல் சுரம் ஆகும் நம்பா – திருக்கோ:209/1,2
மை வந்த கோன் தில்லை வாழ்த்தார் மனத்தின் வழுத்துநர் போல் – திருக்கோ:212/3
சிறந்து எரியாடி தென் தில்லை அன்னாள் திறத்து சிலம்பா – திருக்கோ:213/2
சேண் தில்லை மா நகர்-வாய் சென்று சேர்க திரு தகவே – திருக்கோ:214/4
பொன் பணைத்து அன்ன இறை உறை தில்லை பொலி மலர் மேல் – திருக்கோ:219/3
மின் தங்கு இடையொடு நீ வியன் தில்லை சிற்றம்பலவர் – திருக்கோ:221/1
பயில் என பேர்ந்து அறியாதவன் தில்லை பல் பூம் குழலாய் – திருக்கோ:224/3
ஆள் அரிக்கும் அரிதாய் தில்லை யாவருக்கும் எளிதாம் – திருக்கோ:225/1
கெடுத்தான் கெடல் இல் தொல்லோன் தில்லை பல் மலர் கேழ் கிளர – திருக்கோ:226/2
தாமே தமக்கு ஒப்பு மற்று இல்லவர் தில்லை தண் அனிச்ச – திருக்கோ:228/1
பெற்றேன் பிறவி பெறாமல் செய்தோன் தில்லை தேன் பிறங்கு – திருக்கோ:232/3
பணங்கள் அஞ்சு ஆலும் பரு அரவு ஆர்த்தவன் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:235/1
முன்னும் கடு விடம் உண்ட தென் தில்லை முன்னோன் அருளால் – திருக்கோ:236/1
ஊதைக்கு அலமரும் வல்லி ஒப்பாள் முத்தன் தில்லை அன்னாள் – திருக்கோ:239/2
புயல் அன்று அலர் சடை ஏற்றவன் தில்லை பொருப்பு அரசி – திருக்கோ:240/1
அதிர் ஏய் மறையின் இவ்வாறு செல்வீர் தில்லை அம்பலத்து – திருக்கோ:243/2
வரம்பு அயன் மால் அறியா தில்லை வானவன் வானகம் சேர் – திருக்கோ:251/2
வண்ணன் சிவன் தில்லை மல் எழில் கானல் அரையிரவின் – திருக்கோ:256/2
வான் தோய் மதில் தில்லை மா நகர் போலும் வரி_வளையே – திருக்கோ:257/4
நறை கள் மலி கொன்றையோன் நின்று நாடகம் ஆடு தில்லை
சிறை-கண் மலி புனல் சீர் நகர் காக்கும் செ வேல் இளைஞர் – திருக்கோ:258/1,2
கலர் ஆயினர் நினையா தில்லை அம்பலத்தான் கழற்கு அன்பு – திருக்கோ:259/1
தே மாம் பொழில் தில்லை சிற்றம்பலத்து விண்ணோர் வணங்க – திருக்கோ:263/1
நாரிக்கு அளிக்க அமர் நல் மா சடை முடி நம்பர் தில்லை
ஏர் இ களி கரு மஞ்ஞை இ நீர்மை என் எய்துவதே – திருக்கோ:265/3,4
மல் ஆர் கழல் அழல் வண்ணர் வண் தில்லை தொழார்கள் அல்லால் – திருக்கோ:271/3
மருந்தும் அமிர்தமும் ஆகும் முன்னோன் தில்லை வாழ்த்தும் வள்ளல் – திருக்கோ:272/2
சீர் பொன்னை வென்ற செறி கழலோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:273/2
நொதுமலர் நோக்கம் ஒர் மூன்று உடையோன் தில்லை நோக்கலர் போல் – திருக்கோ:275/3
கொந்து ஆர் நறும் கொன்றை கூத்தன் தென் தில்லை தொழார் குழு போல் – திருக்கோ:276/3
என்பதே செய்தவன் தில்லை சூழ் கடல் சேர்ப்பர் சொல்லும் – திருக்கோ:277/2
பொன் செய்த மேனியன் தில்லை உறாரின் பொறை அரிதாம் – திருக்கோ:278/3
காட்டி அன்றே நின்ற தில்லை தொல்லோனை கல்லாதவர் போல் – திருக்கோ:284/3
காலன் புகுந்து அவிய கழல் வைத்து எழில் தில்லை நின்ற – திருக்கோ:286/2
நன்றா அழகிது அன்றே இறை தில்லை தொழாரின் நைந்தும் – திருக்கோ:288/2
வாயும் மனமும் பிரியா இறை தில்லை வாழ்த்துநர் போல் – திருக்கோ:289/3
குடிக்கு அலர் கூறினும் கூறா வியன் தில்லை கூத்தன தாள் – திருக்கோ:291/1
கள் இனம் ஆர்த்து உண்ணும் வண் கொன்றையோன் தில்லை கார் கடல்-வாய் – திருக்கோ:295/1
காரணன் ஏர் அணி கண்ணுதலோன் கடல் தில்லை அன்ன – திருக்கோ:296/3
பட களியா வண்டு அறை பொழில் தில்லை பரமன் வெற்பின் – திருக்கோ:297/2
தன் கடைக்கண் வைத்த தண் தில்லை சங்கரன் தாழ் கயிலை – திருக்கோ:298/2
மருந்து திசைமுகன் மாற்கு அரியோன் தில்லை வாழ்த்தினர் போல் – திருக்கோ:300/2
கார் இயல் கண்டர் வண் தில்லை வணங்கும் எம் காவலரே – திருக்கோ:301/4
தொண்டு இனம் மேவும் சுடர் கழலோன் தில்லை தொல் நகரில் – திருக்கோ:302/1
கட்டு அணி வார் சடையோன் தில்லை போலி தன் காதலனே – திருக்கோ:303/4
தெய்வம் பணி கழலோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:304/1
சிற்பம் திகழ்தரு திண் மதில் தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:305/1
வீதல் உற்றார் தலை மாலையன் தில்லை மிக்கோன் கழற்கே – திருக்கோ:309/1
கல் பா மதில் தில்லை சிற்றம்பலம்-அது காதல் செய்த – திருக்கோ:310/1
பிரியாமை செய்து நின்றோன் தில்லை பேர் இயல் ஊரர் அன்ன – திருக்கோ:311/3
தொகை தணித்தற்கு என்னை ஆண்டுகொண்டோன் தில்லை சூழ் பொழில்-வாய் – திருக்கோ:314/3
திருப்புறு சூலத்தினோன் தில்லை போலும் திரு_நுதலே – திருக்கோ:315/4
கருப்பு இனம் மேவும் பொழில் தில்லை மன்னன்-கண் ஆர் அருளால் – திருக்கோ:319/1
புற்று இல வாள் அரவன் தில்லை புள்ளும் தம் பிள்ளை தழீஇ – திருக்கோ:320/3
சிரம் அன்று அயனை செற்றோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனையாள் – திருக்கோ:321/2
திருமால் அறியா செறி கழல் தில்லை சிற்றம்பலத்து எம் – திருக்கோ:326/1
பணி வார் குழை எழிலோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனைய – திருக்கோ:330/1
ஒருங்கு வளை கரத்தான் உணராதவன் தில்லை ஒப்பாய் – திருக்கோ:331/3
அறியா அளவு நின்றோன் தில்லை சிற்றம்பலம் அனைய – திருக்கோ:333/3
வான கடி மதில் தில்லை எம் கூத்தனை ஏத்தலர் போல் – திருக்கோ:335/1
தேவர் சென்று ஏத்தும் சிவன் தில்லை அம்பலம் சீர் வழுத்தா – திருக்கோ:337/2
தென் மா திசை வசை தீர்தர தில்லை சிற்றம்பலத்துள் – திருக்கோ:338/1
மன் அணி தில்லை வள நகர் அன்ன அன்னநடையாள் – திருக்கோ:342/3
மண் உழையாவும் அறி தில்லை மன்னனது இன் அருள் போல் – திருக்கோ:347/3
உடுத்து அணி வாள் அரவன் தில்லை ஊரன் வர ஒருங்கே – திருக்கோ:352/1
அப்பு உற்ற சென்னியன் தில்லை உறாரின் அவர் உறு நோய் – திருக்கோ:354/1
தேவாசுரர் இறைஞ்சும் கழலோன் தில்லை சேரலர் போல் – திருக்கோ:355/1
செய் முக நீல மலர் தில்லை சிற்றம்பலத்து அரற்கு – திருக்கோ:356/1
தீங்கு வளைத்த வில்லோன் தில்லை சிற்றம்பலத்து அயல்வாய் – திருக்கோ:357/3
சிவன் செய்த சீர் அருள் ஆர் தில்லை ஊர நின் சே இழையார் – திருக்கோ:358/3
அணியுற கொண்டவன் தில்லை தொல் ஆய நல்லார்கள் முன்னே – திருக்கோ:359/3
அரவு அணையும் சடையோன் தில்லை ஊரனை ஆங்கு ஒருத்தி – திருக்கோ:360/3
செல்லி கை போதின் எரி உடையோன் தில்லை அம்பலம் சூழ் – திருக்கோ:364/2
தில்லை பொலி சிவன் சிற்றம்பலம் சிந்தை செய்பவரின் – திருக்கோ:368/3
சிரம் அங்கு அயனை செற்றோன் தில்லை சிற்றம்பலம் வழுத்தா – திருக்கோ:371/3
சிறு மான் தரித்த சிற்றம்பலத்தான் தில்லை ஊரன் திண் தோள் – திருக்கோ:373/2
தீயாடி சிற்றம்பலம் அனையாள் தில்லை ஊரனுக்கு இன்று – திருக்கோ:374/2
விறலியும் பாணனும் வேந்தற்கு தில்லை இறை அமைத்த – திருக்கோ:375/1
திக்கின் இலங்கு திண் தோள் இறை தில்லை சிற்றம்பலத்து – திருக்கோ:376/1
புயல் வந்த மா மதில் தில்லை நல் நாட்டு பொலிபவரே – திருக்கோ:381/4
ஈற்றா என நீர் வருவது பண்டு இன்று எம் ஈசர் தில்லை
தேற்றார் கொடி நெடு வீதியில் போதிர் அ தேர் மிசையே – திருக்கோ:382/3,4
விடை மணிகண்டர் வண் தில்லை மென் தோகை அன்னார்கள் முன் நம் – திருக்கோ:385/3
மை கொண்ட கண்டர் வயல் கொண்ட தில்லை மல்கு ஊரர் நின்-வாய் – திருக்கோ:386/1
கொல் ஆண்டு இலங்கு மழு படையோன் குளிர் தில்லை அன்னாய் – திருக்கோ:387/1
மத்த கரி உரியோன் தில்லை ஊரன் வரவு எனலும் – திருக்கோ:388/1
தவல் அங்கு இலா சிவன் தில்லை அன்னாய் தழுவி முழுவி – திருக்கோ:389/2
செம் தார் நறும் கொன்றை சிற்றம்பலவர் தில்லை நகர் ஓர் – திருக்கோ:391/1
மது தங்கிய கொன்றை வார் சடை ஈசர் வண் தில்லை நல்லார் – திருக்கோ:396/3
மலை மலி மார்பின் உதைப்ப தந்தான் தலை மன்னர் தில்லை
உலை மலி வேல் படை ஊரனின் கள்வர் இல் என்ன உன்னி – திருக்கோ:397/2,3
சீர் அணி சிந்தாமணி அணி தில்லை சிவனடிக்கு – திருக்கோ:400/2
மேல்


தில்லைநகர்-வாய் (2)

தீயே என மன்னு சிற்றம்பலவர் தில்லைநகர்-வாய்
வீயே என அடியீர் நெடும் தேர் வந்து மேவினதே – திருக்கோ:370/3,4
சேல் தான் திகழ் வயல் சிற்றம்பலவர் தில்லைநகர்-வாய்
வேல் தான் திகழ் கண் இளையார் வெகுள்வர் மெய் பாலன் செய்த – திருக்கோ:390/1,2
மேல்


தில்லையன் (1)

இறை வில் குலா வரை ஏந்தி வண் தில்லையன் ஏழ் பொழிலும் – திருக்கோ:266/3
மேல்


தில்லையான் (8)

சிந்தாமணி தெள் கடல் அமிர்தம் தில்லையான் அருளால் – திருக்கோ:12/1
மருங்கு அளியா அனல் ஆட வல்லோன் தில்லையான் மலை ஈங்கு – திருக்கோ:52/2
மேவி அம் தோல் உடுக்கும் தில்லையான் பொடி மெய்யில் கையில் – திருக்கோ:88/1
அத்தன் ஆம் மகன் ஆம் தில்லையான் அன்று உரித்தது அன்ன – திருக்கோ:112/2
அலராவிருக்கும் படை கொடுத்தோன் தில்லையான் அருள் போன்று – திருக்கோ:180/3
மை மலர் வாள்_கண்ணி வல்லள்-கொல் ஆம் தில்லையான் மலை-வாய் – திருக்கோ:233/2
வீப்பான் வியன் தில்லையான் அருளால் விரி நீர் உலகம் – திருக்கோ:312/2
மான் முதிர் நோக்கின் நல்லார் மகிழ தில்லையான் அருளே – திருக்கோ:369/3
மேல்


தில்லையில் (1)

விண்கள்-தம் நாயகன் தில்லையில் மெல்_இயல் பங்கன் எம் கோன் – திருக்கோ:220/3
மேல்


தில்லையின் (4)

பாசத்தின் கார் என்று அவன் தில்லையின் ஒளி போன்று அவன் தோள் – திருக்கோ:109/2
மொய் வார் சடை முடி முன்னவன் தில்லையின் முன்னின-கால் – திருக்கோ:170/2
ஆள்வது செய்தவன் தில்லையின் எல்லை அணுகுவரே – திருக்கோ:247/4
வான் அமர் வெற்பர் வண் தில்லையின் மன்னை வணங்கலர் போல் – திருக்கோ:274/3
மேல்


தில்லையின்-வாய் (2)

தொண்டால் இயலும் சுடர் கழலோன் தொல்லை தில்லையின்-வாய்
வண்டு ஆல் இயலும் வளர் பூம் துறைவ மறைக்கின் என்னை – திருக்கோ:105/2,3
தீண்டில் எடுத்து அவர் தீவினை தீர்ப்பவன் தில்லையின்-வாய்
தூண்டில் எடுத்த வரால் தெங்கொடு எற்ற பழம் விழுந்து – திருக்கோ:249/2,3
மேல்


தில்லையோன் (4)

தேதே எனும் தில்லையோன் சேய் என சின வேல் ஒருவர் – திருக்கோ:82/2
வடிவு ஆர் வயல் தில்லையோன் மலயத்து-நின்றும் வரு தேன் – திருக்கோ:139/1
அகழும் மதிலும் அணி தில்லையோன் அடி போது சென்னி – திருக்கோ:181/3
ஆழி ஒன்று ஈர் அடியும் இலன் பாகன் முக்கண் தில்லையோன்
ஊழி ஒன்றாதன நான்கும் ஐம்பூதமும் ஆறு ஒடுங்கும் – திருக்கோ:339/1,2
மேல்


திவண்டன (1)

இருந்து திவண்டன வால் எரி முன் வலம் செய்து இட-பால் – திருக்கோ:300/3
மேல்


திளைத்தால் (1)

ஆனந்த வெள்ளத்திடை திளைத்தால் ஒக்கும் அம்பலம் சேர் – திருக்கோ:307/2
மேல்


திளையா (1)

திளையா வரும் அருவி கயிலை பயில் செல்வியையே – திருக்கோ:294/4
மேல்


திறக்கின் (1)

சரதம் உடையர் மணி வாய் திறக்கின் சலக்கு என்பவே – திருக்கோ:57/4
மேல்


திறத்து (3)

பணிய கருணை தரும் பரன் தில்லை அன்னாள் திறத்து
துணிய கருதுவது இன்றே துணி துறைவா நிறை பொன் – திருக்கோ:195/2,3
சிறந்து எரியாடி தென் தில்லை அன்னாள் திறத்து சிலம்பா – திருக்கோ:213/2
விழியா வரும் புரி மென் குழலாள் திறத்து ஐய மெய்யே – திருக்கோ:261/3
மேல்


திறந்தே (1)

வாட்டி அன்று ஏர் குழலார் மொழியாதன வாய் திறந்தே – திருக்கோ:284/4
மேல்


திறந்தோ (1)

தாமரை இல்லின் இதழ் கதவம் திறந்தோ தமியே – திருக்கோ:164/2
மேல்


திறம் (2)

வாள் நிகர் வெள் வளை கொண்டு அகன்றார் திறம் வாய்திறவாய் – திருக்கோ:183/3
திறம் திரிந்து ஆர்கலியும் முற்றும் வற்றும் இ சேண் நிலத்தே – திருக்கோ:213/4
மேல்


திறல் (2)

ஆங்கு அயிலால் பணிகொண்டது திண் திறல் ஆண்தகையே – திருக்கோ:245/4
திறல் இயல் யாழ் கொண்டுவந்து நின்றார் சென்று இரா திசை போம் – திருக்கோ:375/2
மேல்


திறவாய் (1)

வாயும் திறவாய் குழை எழில் வீச வண்டு ஓலுறுத்த – திருக்கோ:241/3
மேல்


திறவாவிடின் (1)

மா இயன்று அன்ன மெல் நோக்கி நின் வாய் திறவாவிடின் என் – திருக்கோ:41/3
மேல்


திறவீர் (1)

ஊர் என்ன என்னவும் வாய் திறவீர் ஒழிவீர் பழியேல் – திருக்கோ:56/3
மேல்


திறை (1)

தெய்வம் பணிந்து அறியாள் என்றும் நின்று திறை வழங்கா – திருக்கோ:304/2
மேல்


திறையும் (1)

பணிவார் திறையும் பகைத்தவர் சின்னமும் கொண்டு வண் தேர் – திருக்கோ:330/3
மேல்


தின்று (2)

வளரும் கறி அறியா மந்தி தின்று மம்மர்க்கு இடமாய் – திருக்கோ:193/1
எழும் குலை வாழையின் இன் கனி தின்று இள மந்தி அம் தண் – திருக்கோ:250/1
மேல்


தினை (7)

பொய்யே புன தினை காப்பது இறை புலியூர் அனையாள் – திருக்கோ:66/2
தினை வளம் காத்து சிலம்பு எதிர் கூஉய் சிற்றில் முற்று இழைத்து – திருக்கோ:118/1
போது இடங்கொண்ட பொன் வேங்கை தினை புனம் கொய்க என்று – திருக்கோ:138/2
தடிவார் தினை எமர் காவேம் பெரும இ தண் புனமே – திருக்கோ:139/4
தினை வித்தி காத்து சிறந்து நின்றேமுக்கு சென்றுசென்று – திருக்கோ:140/3
தினை கெட செய்திடுமாறும் உண்டோ இ திரு கணியே – திருக்கோ:141/4
கரும் தினை ஓம்ப கடவுள் பராவி நமர் கலிப்ப – திருக்கோ:279/1
மேல்


தினையின் (1)

கொழு வார் தினையின் குழாங்கள் எல்லாம் எம் குழாம் வணங்கும் – திருக்கோ:142/2

மேல்