தி – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

திக்கயங்கள் 1
திக்கு 1
திக 1
திகழ் 15
திகழ்ந்ததே 1
திகழ்ந்து 2
திகழ்வித்தாரே 1
திகழ 4
திகழும் 5
திகிரி 6
திகிரியும் 1
திகிரியை 1
திகைத்து 1
திகைப்ப 1
திங்கள் 84
திங்களின் 1
திங்களும் 2
திங்களை 2
திங்களொடு 1
திங்களோடு 1
திசை 30
திசை-கண் 1
திசை-தொறும் 1
திசை-தோறும் 1
திசைக்கு 2
திசைக்கும் 1
திசைகள் 8
திசைகளும் 2
திசைதிசை-தொறும் 1
திசையும் 8
திட்டை 1
திடல் 1
திடனாக 1
திண் 73
திண்-பால் 1
திண்ணிதின் 1
திண்ணிய 1
திண்ணை 3
திண்ணையும் 1
திணி 7
திணை 1
திப்பிலி 1
திமிசு 1
திமிர்ந்த 2
திமிர்ந்திட்டு 1
திமிர்ந்து 2
திமிரி 1
தியானம் 1
திரட்டி 3
திரண்ட 15
திரண்டது 1
திரண்டால் 1
திரண்டு 15
திரள் 48
திரி 1
திரிகின்றார் 1
திரித்து 1
திரிதர 3
திரிதரு 1
திரிதல் 2
திரிந்தனன் 1
திரிந்தார் 1
திரிந்திடுவ 1
திரிந்து 4
திரிப்ப 2
திரிபன்றி 1
திரிய 1
திரியா 1
திரியும் 6
திரியுமாறும் 1
திரியுமே 1
திரிவதனை 1
திரிவவே 2
திரிவன 1
திரு 146
திரு_மா_மகள் 2
திரு_அனாள் 1
திருக்கிட்டு 1
திருக்கும் 1
திருக்குலாய் 1
திருக்குறிப்பு 1
திருகி 2
திருகு 3
திருத்த 2
திருத்தக்கான் 1
திருத்தகு 1
திருத்தகைத்து 1
திருத்தப்பெற்றேன் 1
திருத்தல் 1
திருத்தி 9
திருத்தினான் 1
திருத்தினானே 3
திருத்துவாரும் 1
திருத்துவான் 1
திருந்த 2
திருந்தி 3
திருந்திய 5
திருந்தின்றே 1
திருந்தினார் 1
திருந்தினாற்கு 1
திருந்து 30
திருந்துபு 1
திருந்தும் 1
திருநகர் 9
திருநங்கைமார்கள் 1
திருநாள் 1
திருநில 1
திருநிலத்து 1
திருமகள் 15
திருமகளை 1
திருமகற்கு 1
திருமகன் 12
திருமால் 1
திருமாலின் 1
திருமாலை 1
திருமுகத்து 1
திருமுகம் 3
திருமுடி 2
திருமூர்த்தி 1
திருமொழி 1
திருவ 6
திருவடி 5
திருவடிகட்கு 1
திருவடியை 2
திருவரை 1
திருவற்கு 1
திருவார் 3
திருவி 1
திருவில் 31
திருவிலின் 1
திருவிலும் 1
திருவிலே 1
திருவிற்கு 2
திருவிற்கும் 1
திருவின் 18
திருவினம் 1
திருவினுக்கு 1
திருவினோடு 1
திருவும் 2
திருவே 2
திருவே-கொலோ 1
திருவொடு 1
திருவோடு 4
திரை 66
திரை-இடை 1
திரைகள் 6
திரைந்து 1
திரையின் 5
திரையும் 2
திரையே 1
தில் 1
திலக 6
திலகம் 17
திலகமும் 2
திலகமே 1
திலகனை 1
திலோத்தமை 1
திலோத்தமை-தன் 1
திவ்விய 1
திவண்ட 1
திவண்டது 1
திவண்டு 2
திவவு 1
திவள 4
திவளும் 2
திளைக்கும் 11
திளைத்த 1
திளைத்தலின் 1
திளைத்தவர் 1
திளைத்து 8
திளைத்தும் 1
திளைப்ப 5
திளைப்பவே 1
திளைப்பன 1
திளைப்பின் 1
திளைப்பினர் 1
திளைப்பு 1
திளையாது 1
திறக்கும் 1
திறத்த 2
திறத்தது 1
திறத்தில் 1
திறத்தின் 6
திறத்து 9
திறத்தை 2
திறந்த 5
திறந்ததே 1
திறந்தனர் 1
திறந்தனன் 1
திறந்திட்டு 3
திறந்திட 1
திறந்து 15
திறப்பட 2
திறம் 10
திறமும் 1
திறமே 1
திறல் 21
திறல 1
திறலார் 2
திறலாளன் 1
திறலான் 2
திறலினாற்கு 1
திறலினை 1
திறலோய் 1
திறவிதின் 2
திறன் 2
திறை 3
தின் 1
தின்ற 1
தின்றார் 1
தின்றான் 1
தின்று 8
தின்ன 1
தின்னலாமே 1
தின 2
தினாது 2
தினை 7
தினைகள் 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


திக்கயங்கள் (1)

தீண்ட அரிய வெம்மையொடு திக்கயங்கள் எனவே – சிந்தா:7 1794/4

TOP


திக்கு (1)

கோள் திக்கு ஓடும் கூம்பு உயர் நாவாய் நெடு மாடம் – சிந்தா:11 2331/1

TOP


திக (1)

தீட்டினான் கிழி மிசை திக வாள்_நுதல் – சிந்தா:4 1003/2

TOP


திகழ் (15)

சினம் திகழ் விடையினானும் செல்வியும் சேர்ந்தது ஒத்தே – சிந்தா:1 188/4
நிழல் திகழ் வேலினானை நேடிய நெடும் கணாளும் – சிந்தா:1 252/2
ஊன் திகழ் வேலினான் வேள்விக்கு ஊர் மருள் – சிந்தா:3 823/3
வான் திகழ் கொடி அனார் வெள்ளி வட்டகை – சிந்தா:4 938/2
பொன் திகழ் உருவினான் ஓர் புண்ணியன் பெறுதிர் என்ன – சிந்தா:4 1130/2
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம் – சிந்தா:6 1444/3
உச்சி மா கதிர் போல் சுடும் ஒளி திகழ் அயில் வாள் – சிந்தா:10 2163/2
அழல் திகழ் கதத்த யானை ஐந்தரை கச்சம் ஆகும் – சிந்தா:10 2220/2
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/2
பொன் திகழ் உருவில் தம்பி புதல்வனை தந்து போற்றி – சிந்தா:13 2914/2
மின் திகழ் முடியும் சூட்டி வீற்று இரீஇ வேந்து செய்தான் – சிந்தா:13 2914/3
தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ – சிந்தா:13 2919/1
தீம் பால் நுரை போல் திகழ் வெண் பட்டு உடுத்து வண்டு ஆர் – சிந்தா:13 3046/1
அணி திகழ் அரசுவா அதன் கடாம் சாற்றாதோ – சிந்தா:13 3087/4
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர் – சிந்தா:13 3141/3

TOP


திகழ்ந்ததே (1)

அளித்த பூம் பட்டு அணிந்து திகழ்ந்ததே – சிந்தா:5 1330/4

TOP


திகழ்ந்து (2)

தோழமை கொண்டு என மென்மை உடையவாய் ஒளி திகழ்ந்து
மாழை கொள் மணி மகரம் கௌவி வீற்று இருந்தனவே – சிந்தா:1 174/3,4
திகழ்ந்து எரி விளக்கு என திலகம் ஆயினார் – சிந்தா:13 2640/4

TOP


திகழ்வித்தாரே (1)

ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/4

TOP


திகழ (4)

இன்னியம் முழங்கி ஆர்ப்ப ஈண்டு எரி திகழ வேதம் – சிந்தா:3 834/1
கிளை நரம்பு அனைய தீம் சொல் பவள வாய் திகழ தேன் சோர் – சிந்தா:3 841/2
பைம் துகில் மகளிர் தேன் சோர் பவள வாய் திகழ நாணி – சிந்தா:7 1819/1
கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து – சிந்தா:12 2439/2

TOP


திகழும் (5)

பளிக்கு அறை பவழ பாவை பரிசு என திகழும் சாயல் – சிந்தா:1 192/1
புலா தலை திகழும் வை வேல் பூ கழல் காலினானை – சிந்தா:8 1950/1
நிலா தலை திகழும் பைம் பூண் நிழல் மணி வடத்தோடு ஏந்தி – சிந்தா:8 1950/2
செம் கதிர் முறுவல் முத்தின் தெளி நகை திகழும் செய்யாள் – சிந்தா:13 2801/3
அரும் கலம் நிறைந்த அம் பூம் பவழ கால் திகழும் பைம்பொன் – சிந்தா:13 2975/1

TOP


திகிரி (6)

கூட்டுற முறுக்கி விட்ட குய மகன் திகிரி போல – சிந்தா:3 786/1
வனை கல திகிரி போல மறுகும் எம் மனங்கள் என்பார் – சிந்தா:4 1108/4
பொன் அணி திகிரி அம் செல்வன் பொற்பு உடை – சிந்தா:5 1203/1
அரிதினில் திகிரி ஏறி திரிந்து கண் கழன்று சோர்ந்து – சிந்தா:10 2189/3
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
வனை கல திகிரி தேர் மேல் மன்னரை குடுமி கொண்டான் – சிந்தா:10 2249/3

TOP


திகிரியும் (1)

வனை கல திகிரியும் வாழ் உயிர் மேல் செலும் – சிந்தா:7 1839/1

TOP


திகிரியை (1)

மறு அற உணர்ந்தானை மலம் அறு திகிரியை
பொறி வரம்பு ஆகிய புண்ணிய முதல்வனை – சிந்தா:12 2563/1,2

TOP


திகைத்து (1)

செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/4

TOP


திகைப்ப (1)

தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/3

TOP


திங்கள் (84)

நல் பூம் கழலான் இரு திங்கள் நயந்தவாறும் – சிந்தா:0 19/2
திங்கள் முக்குடையான் திரு மாநகர் – சிந்தா:1 139/1
திங்கள் வெண்குடையினாற்கு திரு இழுக்குற்ற வண்ணம் – சிந்தா:1 199/3
விரும்பு ஆர் முலை கண் கரிந்து திங்கள் வெண் கதிர்கள் பெய்து இருந்த பொன் செப்பே போல் – சிந்தா:1 231/2
பால் அருவி திங்கள் தோய் முத்த மாலை பழிப்பின் நெடும் குடை கீழ் பாய் பரி மான் தேர் – சிந்தா:1 291/1
தேம் கமழ் ஓதி திங்கள் வெண் கதிர் பொழிவதே போல் – சிந்தா:1 305/2
நாள் உற திங்கள் ஊர நல் அணி நீக்குகின்றார் – சிந்தா:1 348/4
திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி – சிந்தா:1 350/1
புல்லிய குழவி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை போலும் – சிந்தா:1 355/3
வானத்தின் வழுக்கி திங்கள் கொழுந்து மீன் குழாங்கள் சூழ – சிந்தா:1 387/1
கோட்டு இளம் திங்கள் சூழ்ந்து குலவிய திருவில் போல – சிந்தா:1 404/1
கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி – சிந்தா:3 559/3
ஓடும் முகில் கீறி ஒளிர் திங்கள் சிகை வைத்தே – சிந்தா:3 598/1
இரும் கயம் துறந்து திங்கள் இடம் கொண்டு கிடந்த நீலம் – சிந்தா:3 626/2
திங்கள் மதி முகத்த சேலும் பவளமும் சிலையும் முத்தும் – சிந்தா:3 643/1
வேலை நெய் பெய்த திங்கள் விரவிய பெயரினாற்கு – சிந்தா:3 671/3
தெள் மட்டு துவலை மாலை தேனொடு துளிப்ப திங்கள்
உள் நட்ட குவளை போலும் உருவ கண் வெருவி ஆட – சிந்தா:3 676/1,2
திங்கள் அம் கதிர் செற்று உழக்கப்பட்ட – சிந்தா:4 898/1
விண்ணில் திங்கள் விலக்குதல் மேயினார் – சிந்தா:4 902/1
இரும்பு செய் குழவி திங்கள் மருப்பு-இடை தட கை நாற்றி – சிந்தா:4 1076/3
திங்கள் சேர் முடியினானும் செல்வியும் போன்று செம்பொன் – சிந்தா:4 1083/1
நிறை திங்கள் ஒளியோடு ஒப்பான் புத்திசேன் நினைந்து சொல்லும் – சிந்தா:4 1140/1
தேன் இரைத்து எழுந்து திங்கள் இறால் என சென்று மொய்க்கும் – சிந்தா:5 1168/2
கான் அமர் அருவி குன்றில் காய் கதிர் சுமந்து ஓர் திங்கள்
மேல் நிமிர்ந்து ஏறி ஆங்கு தேவன் வெற்பு ஏறினானே – சிந்தா:5 1168/3,4
பொன் அணி காம்பு செய்த பொழி கதிர் திங்கள் போலும் – சிந்தா:5 1170/1
திங்கள் சூழ்ந்த பல் மீன் என செல் நெறி – சிந்தா:5 1337/1
விரி கதிர் விளங்கு பன் மீன் கதிரொடு மிடைந்து திங்கள்
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும் – சிந்தா:5 1352/1,2
கூன் அடைந்திருந்த திங்கள் குளிர் முத்த முலையினாளே – சிந்தா:5 1355/4
இங்ஙனம் இரண்டு திங்கள் ஏகலும் ஏக வேலான் – சிந்தா:5 1359/1
ஐ_இரு திங்கள் எல்லை அகப்பட காண்பிர் இப்பால் – சிந்தா:5 1411/2
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம் – சிந்தா:6 1444/3
கழிந்தன இரண்டு திங்கள் காளையும் மற்றோர் நாளால் – சிந்தா:6 1496/2
திங்கள் அம் குளவி செ வான்-இடை கிடந்து இமைப்பதே போல் – சிந்தா:6 1501/1
வீழ்தர சொரிவதே போல் விளங்கு ஒளி திங்கள் புத்தேள் – சிந்தா:6 1541/2
வண்ண திங்கள் மதி முகத்த வாளோ கரும் கயல்களோ – சிந்தா:7 1587/1
நின்றால் போல நிழல் உமிழ்ந்து நெடு வெண் திங்கள் எயிறு இலங்க – சிந்தா:7 1660/2
பெரு வெண் திங்கள் மால் அக பூ மலைந்து பெட்ப நகுகின்றது – சிந்தா:7 1662/1
திங்கள் வாள் முகமும் நோக்கான் திரு முலை தடமும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/1
கோட்டு இளம் குழவி திங்கள் இரண்டு அன்ன எயிற்று கோளே – சிந்தா:7 1739/1
அ வழி இரண்டு திங்கள் கழிந்த பின் அவள் இல் நீங்கி – சிந்தா:7 1758/1
முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது – சிந்தா:7 1830/2
திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/4
கூன் நிற குழவி திங்கள் குளிர் கதிர் ஆர மார்பில் – சிந்தா:7 1860/3
நீர் தங்கு திங்கள் மணி நீள் நிலம் தன்னுள் ஓங்கி – சிந்தா:8 1960/1
திங்கள் முகத்து இலங்க செ வாய் எயிறு இலங்க – சிந்தா:8 1971/2
திங்கள் நலம் சூழ்ந்த திரு மீன்கள் என செம்பொன் – சிந்தா:9 2025/1
கெண்டையும் சிலையும் திங்கள் இளமையும் கிடந்து தேன் கொள் – சிந்தா:9 2076/1
குண்டலம் உடைய திங்கள் இது எனும் முகத்தி தாதை – சிந்தா:9 2076/3
குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
காளம் ஆகு இருளை போழ்ந்து கதிர் சொரி கடவுள் திங்கள்
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/1,2
சூழ் கதிர் குழவி திங்கள் துறுவரை வீழ்வதே போல் – சிந்தா:10 2298/2
சந்தனம் சொரி தண் கதிர் திங்கள் அம் தொகை தாம் பல – சிந்தா:10 2307/1
குருதி வாள் ஒளி அரவினால் கொள்ளப்பட்ட வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:10 2308/1
ஓம்பு திங்கள் உலந்து சுடர் கண்ட – சிந்தா:11 2336/3
செம் கால் குழவி தழீஇயினார் திங்கள் புக்க நீரார் – சிந்தா:11 2341/1
பால் வெண் திங்கள் மணி கை படுத்தவை – சிந்தா:12 2397/1
ஊன்றின ஒளி முத்த மண்டபத்து ஒளிர் திங்கள்
கான்றன கதிர் காய்த்தும் வட்டணை கதிர் முத்தம் – சிந்தா:12 2433/2,3
திருந்து திங்கள் சூழ்ந்த மின்னின் செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2438/3
உவா கதிர் திங்கள் அம் மென் கதிர் விரித்து உடுத்தது ஒத்தாள் – சிந்தா:12 2444/4
புடை களிறு ஏறி திங்கள் பொழி கதிர் குப்பை அன்ன – சிந்தா:12 2524/2
ஏர் வளர் பட்டம் ஏற்ப அணிந்து இருள் சுமந்து திங்கள்
நீர் வளர் நீலம் பூத்து நிரைத்த போல் நிரைத்த மேலால் – சிந்தா:12 2536/2,3
முறுவல் திங்கள் முக அரங்கின் மேல் முரிந்து நீண்ட புருவ கைகள் – சிந்தா:12 2594/1
படர் கதிர் திங்கள் ஆக பரந்து வான் பூத்தது என்னா – சிந்தா:13 2652/2
பால் மிசை சொரியும் திங்கள் பனி கடல் முளைத்தது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2658/4
பனி முகில் முளைத்த நான்கு பசும் கதிர் திங்கள் ஒப்ப – சிந்தா:13 2807/1
செய் தவம் நுனித்த சீல கனை கதிர் திங்கள் ஒப்பார் – சிந்தா:13 2824/4
பால் கதிர் திங்கள் கொட்பின் பருமித்த களிறு போல – சிந்தா:13 2826/1
திங்கள் ஒன்பதும் வயிற்றில் சேர்ந்த பின் – சிந்தா:13 2832/1
சோலை மீன் அரும்பி திங்கள் சுடரொடு பூத்ததே போல் – சிந்தா:13 2835/1
ஆய்ந்த முகில் ஆடை திங்கள் கண்ணி ஆகாயம் என்னும் அரிவை சாயல் – சிந்தா:13 2860/2
மாசி திங்கள் மாசின சின்ன துணி முள்ளின் – சிந்தா:13 2929/1
தேய்தலும் உடைமையை திங்கள் செப்புமால் – சிந்தா:13 2932/2
தீம் கதிர் திங்கள் செம் தீ சொரிந்ததால் திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:13 2955/3
தெண் திரை நீத்தம் நீந்தி தீம் கதிர் சுமந்து திங்கள்
விண் படர்ந்து அனைய மாலை வெண்குடை வேந்தர் வேந்தன் – சிந்தா:13 2991/1,2
வையம் மூன்றும் உடன் ஏத்த வளரும் திங்கள் வாள் எயிற்று – சிந்தா:13 3019/1
தொழுதி பன் மீன் குழாம் சூழ துளும்பாது இருந்த திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3020/1
தெளி கடல் சுடுவது ஒத்து தீ உமிழ் திங்கள் நான்கும் – சிந்தா:13 3070/3
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3072/1
வளி பொர உளரும் திங்கள் கதிர் என கவரி பொங்க – சிந்தா:13 3086/3
மீன் தயங்கு திங்கள் முக நெடும் கண் மெல் இயலார் – சிந்தா:13 3102/1
குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான் – சிந்தா:13 3114/3
நாள் கண் கூடிய நகை வெண் திங்கள் போல் – சிந்தா:13 3132/1
மை வினை மறு இலாத மதி எனும் திங்கள் மாதோ – சிந்தா:13 3145/2
திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல் – சிந்தா:13 3146/1

TOP


திங்களின் (1)

இங்கு நான்கு ஆய திங்களின் உயிர் ஓம்பினானே – சிந்தா:13 3072/4

TOP


திங்களும் (2)

நகை வெண் திங்களும் நார் மடல் அன்றிலும் – சிந்தா:5 1314/1
திங்களும் மறுவும் என சேர்ந்தது – சிந்தா:5 1334/1

TOP


திங்களை (2)

திங்களை தெளித்திட்டு அன்ன பால்கடல் திரை செய் தெண்ணீர் – சிந்தா:5 1169/1
சேண் இடை அரவு சேர்ந்த திங்களை ஒத்தது அன்றே – சிந்தா:12 2461/4

TOP


திங்களொடு (1)

தான் இரவி திங்களொடு சார்ந்து இருந்ததே போல் – சிந்தா:12 2490/2

TOP


திங்களோடு (1)

திங்களோடு உடன் குன்று எலாம் துளங்கி மா நிலம் சேர்வ போல் – சிந்தா:10 2306/1

TOP


திசை (30)

நாள் உற்று நம்பி பிறந்தான் திசை பத்தும் நந்த – சிந்தா:0 10/1
ஏமாங்கதம் என்று இசையால் திசை போயது உண்டே – சிந்தா:1 31/4
தேனை மாரி அன்னான் திசை காவலன் – சிந்தா:1 161/3
அருள் உடை மாதவர் அ திசை முன்னி – சிந்தா:1 338/3
எண் திசை வளியும் ஈண்டி எதிரெதிர் கலாவி பவ்வம் – சிந்தா:3 508/1
வட திசை குன்றம் அன்ன வான் குலம் மாசு செய்தீர் – சிந்தா:3 742/1
திசை முகம் படர்க வல்லே தீ தொட்டால் சுடுவது அன்றே – சிந்தா:3 748/4
மன் பெரிய மாமன் அடி மகிழ்ந்து திசை வணங்கி – சிந்தா:3 849/1
மாசு அறு விசும்பின் வெய்யோன் வட திசை அயணம் முன்னி – சிந்தா:4 851/2
திருவிற்கு அமைந்தான் திசை பத்தும் அறிந்த தொல் சீர் – சிந்தா:4 1062/1
முன்னினான் வட திசை முகம் செய்து என்பவே – சிந்தா:5 1408/3
தென் திசை முளைத்தது ஓர் கோல செம் சுடர் – சிந்தா:6 1459/1
எண் திசை மருங்கும் நோக்கி இயக்கி-கொல் இவள் மற்று என்றான் – சிந்தா:7 1570/4
மங்குலாய் திசை யாவையும் அல்கின்றே – சிந்தா:7 1607/4
எ திசை நிதியமும் இறைகொண்டு இல்லவர்க்கு – சிந்தா:7 1619/2
திசை எலாம் வணக்கும் வாள் போர்க்கு அந்தணன் செம்பொன் நாமன் – சிந்தா:7 1681/2
தேம் குழலாள் தொழுதாள் திசை செல்க என – சிந்தா:7 1768/3
திரிவவே போன்றன திசை எலாம் குஞ்சரக்கு – சிந்தா:7 1840/2
எய்தா இடர் உளவே எங்கு எங்கு என்று அ திசை நோக்கி – சிந்தா:7 1884/3
இ திசை படர்வித்திடு நீரவே – சிந்தா:8 1946/4
சேறுபடு கோதை மிசை வண்டு திசை பாட – சிந்தா:9 2019/3
வட திசை எழுந்த மேகம் வலன் உராய் மின்னு சூடி – சிந்தா:10 2304/1
குட திசை சேர்ந்து மாரி குளிறுபு சொரிவதே போல் – சிந்தா:10 2304/2
முன்னுபு கீழ் திசை நோக்கி மொய் மலர் – சிந்தா:13 2636/1
எண் திசை மருங்கும் ஏத்த இனிதினின் ஏறினானே – சிந்தா:13 2734/4
செப்பு அடு பஞ்சவாசம் திசை எலாம் கமழ வாய்க்கொண்டு – சிந்தா:13 2736/3
திருந்திய கீழ் திசை நோக்கி செவ்வனே – சிந்தா:13 3030/1
திங்கள் நான்கு அவையும் நீங்க திசை செல்வார் மடிந்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3072/1
சேர்ந்து தவ வீரர் திசை சிலம்ப துதி ஓதி – சிந்தா:13 3104/2
தேன் உடை மலர்கள் சிந்தி திசை தொழ சென்ற பின் நாள் – சிந்தா:13 3113/3

TOP


திசை-கண் (1)

ஆர வட மேல் திசை-கண் இருந்த அவிர் பஞ்சி – சிந்தா:12 2489/2

TOP


திசை-தொறும் (1)

தெய்வதம் பரவி எல்லா திசை-தொறும் தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:5 1278/2

TOP


திசை-தோறும் (1)

எல்லா திசை-தோறும் ஈண்டி இன மயில் போல் – சிந்தா:13 2964/2

TOP


திசைக்கு (2)

தென் திசைக்கு இறைவன் தூதின் செம்மலை சென்று சேர்ந்தார் – சிந்தா:4 1080/4
இ திசைக்கு ஐய நீ புதியை போன்ம் என – சிந்தா:7 1619/4

TOP


திசைக்கும் (1)

தெருளலான் செல்வ களி மயக்கின் நால் திசைக்கும் என் அறிவு அளக்கிய கருதி – சிந்தா:12 2593/2

TOP


திசைகள் (8)

செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/2
கருதிய திசைகள் எல்லாம் கண் மிசை கரந்த மாந்தர் – சிந்தா:4 974/3
சீவகன் அகன்ற மார்பம் ஓலையா திசைகள் கேட்ப – சிந்தா:4 1121/2
சீர் நலம் கடந்து கேமசரி என திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:6 1450/3
தே மலர் தடம் தழீஇ திசைகள் மல்கின்றே – சிந்தா:7 1615/4
திறந்த மணி கதவம் திசைகள் எல்லாம் மணம் தேக்கி – சிந்தா:12 2560/1
தீம் கதிர் திங்கள் செம் தீ சொரிந்ததால் திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:13 2955/3
தேன் ஆர் புகைகள் இவை எல்லாம் திகைப்ப திசைகள் மணம் நாறி – சிந்தா:13 3090/3

TOP


திசைகளும் (2)

எ எலா திசைகளும் ஈண்டி காரொடு – சிந்தா:1 42/3
திருந்தி எ திசைகளும் செறிந்த என்பவே – சிந்தா:1 63/4

TOP


திசைதிசை-தொறும் (1)

செய்த மும்மதம் போல் திசைதிசை-தொறும் கமழும் – சிந்தா:11 2365/2

TOP


திசையும் (8)

எண் திசையும் ஏற்ப படுத்து ஏற்றி அதன் மேலால் – சிந்தா:3 592/3
எட்டு எலா திசையும் ஈண்டி எழாயிரத்து இரட்டி மள்ளர் – சிந்தா:4 1136/3
திசையும் யாறும் தெரிந்துகொண்டு ஏகினான் – சிந்தா:6 1438/3
பரந்து எலா திசையும் நோக்கி பையவே பரிவு கொண்டாள் – சிந்தா:6 1507/4
நின்று எ திசையும் அருவி புனல் நீத்தம் ஓவா – சிந்தா:8 1934/2
எண் திசையும் ஏணி ஏற்று இலங்க நிற்றல் பத்தியின் – சிந்தா:8 1955/2
எட்டு எலா திசையும் சிந்தி கிடப்பவால் அடக்கம் இல்லார் – சிந்தா:13 2764/4
சென்று எலா திசையும் சிலம்பின் மிசை – சிந்தா:13 3065/2

TOP


திட்டை (1)

பாவாய் என போய் படு வெண் மணல் திட்டை சேர்ந்தான் – சிந்தா:3 514/4

TOP


திடல் (1)

திடல் பிளந்து இட்ட எஃகம் சுமந்து அமர் திறத்தின் மிக்கார் – சிந்தா:3 805/4

TOP


திடனாக (1)

திடனாக தீம் தேனும் தெள் மட்டும் உயிர் குழாம் ஈண்டி நிற்றற்கு – சிந்தா:6 1546/3

TOP


திண் (73)

திண் தேர் அரசர் திறல் சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும் – சிந்தா:0 22/1
கணி புனை பவழ திண் காழ் கம்பல கிடுகின் ஊன்றி – சிந்தா:1 113/2
திண் திறல் தெவ்வர் தேர் தொகை மாற்றினான் – சிந்தா:1 158/2
திண் நிலை கதவம் எல்லாம் திருந்து தாழ் உறுக்க வல்லே – சிந்தா:1 265/1
முழவு என திரண்ட திண் தோள் மூரி வெம் சிலையினானும் – சிந்தா:1 368/1
சிலை இகந்து உயர்ந்த திண் தோள் சீவகற்கு அரற்றி ஆற்றார் – சிந்தா:1 372/4
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
போர் விளை இவுளி திண் தேர் புனை மயிர் புரவி காலாள் – சிந்தா:2 433/2
வீட்டினார் மைந்தர்-தம்மை விளிந்த மா கவிழ்ந்த திண் தேர் – சிந்தா:2 436/3
முழுது ஒன்று திண் தேர் முகம் செய்தவன் தன்னொடு ஏற்கும் – சிந்தா:2 445/3
செய் கழல் குருசில் திண் தேர் விசையொடு திசைகள் எல்லாம் – சிந்தா:2 448/2
ஆன் நிரை பெயர்ந்த ஆயர் ஆர்த்தனர் அணி செய் திண் தோள் – சிந்தா:2 452/2
அம் பொன் திண் நிலை ஆய் மணி தூவிகள் – சிந்தா:3 531/2
துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல் – சிந்தா:3 559/2
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/2
விடு கணை விசையின் வெய்ய விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:3 701/1
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/3
தட்டு உடை பொலிந்த திண் தேர் தனஞ்செயன் போல ஏறி – சிந்தா:3 767/2
தேன் எறி குன்றம் ஒத்த திண் கச்சை துணிந்த வேழம் – சிந்தா:3 800/2
மான் நெறி காட்டும் திண் தேர் கயிறு அற்று மறிய வேந்தர் – சிந்தா:3 800/3
உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/3
தடாம் பிறை மருப்பு திண் கை அபரகாத்திரங்கள்-தம்மால் – சிந்தா:3 806/3
திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/3
நாள் இழுக்குற்று வீழ்வது இன்று-கொல் நந்த திண் தேர் – சிந்தா:4 1088/3
இரும் சிலை பயின்ற திண் தோட்கு இது தகாது என்று குன்றில் – சிந்தா:4 1112/2
சூழ் கதிர் ஆரம் வீழ் நூல் பரிந்து அற நிமிர்ந்து திண் தோள் – சிந்தா:4 1120/3
திரு குழல் மகளிர் நைய சீவகசாமி திண் தோள் – சிந்தா:4 1133/1
மின் இலங்கு எயிற்று வேழம் வேழத்தால் புடைத்து திண் தேர் – சிந்தா:4 1154/1
திரு மலி ஈகை போகம் திண் புகழ் நண்பு சுற்றம் – சிந்தா:4 1165/2
திண் புகழ் அறிவன் பாதம் திருந்து கைத்தலத்தின் ஏற்றி – சிந்தா:5 1241/3
திண் கனி முசு கலை சிதறும் தேம் பொழில் – சிந்தா:7 1616/3
வாமான் திண் தேர் வள்ளலும் உள்ளம் மிகை கொண்டு எம் – சிந்தா:7 1638/1
வீங்கிய திண் தோள் வெல் புகழாய் நின் கிளை என்றாற்கு – சிந்தா:7 1639/3
திண் சரம் விட்டவாறும் சென்ற கோல் போந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/3
சிலையொடு திரண்ட திண் தோள் தேவ மாதத்தன் என்பான் – சிந்தா:7 1735/1
திண் பொருள் எய்தலாகும் தெவ்வரை செகுக்கல் ஆகும் – சிந்தா:7 1760/1
தேன் நிரை களிற்றின் மேல் திண் குளம்பு அழுத்துவ – சிந்தா:7 1846/2
வேல் கடல் தானை பாய்மா விளங்கு ஒளி இவுளி திண் தேர் – சிந்தா:7 1858/2
திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3
திண் நுக புரவி திண் தேர் விரைந்தன நிரந்த பாய்மா – சிந்தா:7 1859/3
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/2
தார் மலி மார்பன் திண் தேர் தோன்றலும் தறு கண் மைந்தன் – சிந்தா:7 1862/3
சேந்தன கண்ணினாலும் திண் எழில் தோளினாலும் – சிந்தா:7 1864/2
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள் – சிந்தா:8 1926/3
வேல் அனைய கண்ணியர் தம் வீழ் துணைவர் திண் தோள் – சிந்தா:9 2031/3
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/4
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள் – சிந்தா:10 2136/1
ஒண் கொடி உருவ திண் தேர் ஒளி மயிர் புரவி பண்ணி – சிந்தா:10 2151/2
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4
சிறு வெண் சங்கு முரன்றன திண் முரசு – சிந்தா:10 2168/1
ஆய் மத களிறு திண் தேர் அணி மணி புரவி அம் பொன் – சிந்தா:10 2178/1
ஆடு எழு அனைய திண் தோள் அவந்தியன் அதனை நோனான் – சிந்தா:10 2185/2
கல் மலிந்து இலங்கு திண் தோள் கலிங்கர்கோன் மெலிந்து மீண்டான் – சிந்தா:10 2187/4
திருந்தினார் சிந்தை போலும் திண் சரம் சுருக்கி மாறாய் – சிந்தா:10 2204/2
கொய் உளை புரவிகள் கொளீஇய திண் நுகம் – சிந்தா:10 2214/1
நிழல் மணி புரவி திண் தேர் நிழல் துழாய் குனிந்து குத்தும் – சிந்தா:10 2220/1
தொடர் வாங்கு கதநாய் போல் தோன்றின தொடி திண் தோள் – சிந்தா:10 2242/2
ஆடவர் ஆண்மை தோற்றும் அணி கிளர் பவழ திண் கை – சிந்தா:10 2299/1
படர் கதிர் பைம்பொன் திண் தேர் பாங்குற இமைப்பின் ஊர்ந்தான் – சிந்தா:10 2304/3
பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக – சிந்தா:10 2305/2
சிலை முத்தம் கொள்ளும் திண் தோள் செம்மலும் தீயின் சேந்தான் – சிந்தா:10 2312/4
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/3
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/2
உச்சி வரை வளர்ந்து இளமை ஒழிந்த உயர் திண் காழ் – சிந்தா:12 2484/1
வரை வளர் சாந்தம் ஆர்ந்த வைர குன்று அனைய திண் தோள் – சிந்தா:13 2645/2
கந்து அட்ட திணி திண் தோளான் கற்பகம் மலர்ந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2648/4
திண் நிலை பலவின் தேம் கொள் பெரும் பழம் கொண்டு கீறி – சிந்தா:13 2724/3
துணித்து ஒரு துணி சுமந்து அனைய திண் பொறை – சிந்தா:13 2820/3
எழு வளர்ந்து அனைய திண் தோள் இளையவர் தம்முள் மூத்த – சிந்தா:13 2905/2
செம் கச்சு இள முலையார் திண் கறை ஊர் பல்லினார் – சிந்தா:13 2962/1
உறக்கு எனும் ஓடை யானை ஊண் எனும் உருவ திண் தேர் – சிந்தா:13 3075/1
விலக்கி திண் வெறுப்பு வாளால் விரைந்து உயிர் அவனை உண்டான் – சிந்தா:13 3077/4
அசும்பு சேர் களிறு திண் தேர் அலை மணி புரவி வேங்கை – சிந்தா:13 3083/2

TOP


திண்-பால் (1)

திண்-பால் நிறையும் திரு மாமையும் சேர்ந்த சாயல் – சிந்தா:8 1961/2

TOP


திண்ணிதின் (1)

திண்ணிதின் தெறித்தும் ஓவார் கொட்டியும் குடைந்தும் ஆடி – சிந்தா:4 965/3

TOP


திண்ணிய (1)

குலத்தலை மகளிர்-தம் கற்பின் திண்ணிய
அலைத்து வீழ் அருவிகள் ஆர்க்கும் சோலை சூழ் – சிந்தா:5 1210/2,3

TOP


திண்ணை (3)

ஆய் மணி பவள திண்ணை அரும் பெறல் கரகத்து அங்கண் – சிந்தா:4 1126/1
பத்தியில் குயிற்றிய பைம்பொன் திண்ணை மேல் – சிந்தா:6 1478/1
தேன் அயாம் பூம் பொழில் திண்ணை வெண் மணல் – சிந்தா:7 1822/3

TOP


திண்ணையும் (1)

குங்குமம் மெழுகி சார்பும் திண்ணையும் குயிற்றி உள்ளால் – சிந்தா:1 108/1

TOP


திணி (7)

திணி நிலம் அணிந்து தேம் கொள் ஐயவி சிதறினாரே – சிந்தா:1 113/4
கல் புனை திணி திண் தோளான் கவலை நீர் கடலுள் பட்டான் – சிந்தா:1 390/4
திணி பொன் தோளினான் செல்லல் நீக்கிய – சிந்தா:4 986/2
கந்து அட்ட திணி திண் தோளான் கற்பகம் மலர்ந்தது ஒத்தான் – சிந்தா:13 2648/4
புல்லார் உயிர் செகுத்த பொன் அம் திணி தோளாய் – சிந்தா:13 2963/1
திணி நிலத்து இயன்றது ஓர் திலகம் ஆயினான் – சிந்தா:13 3028/4
திணி இமில் ஏற்றினுக்கு ஒதுக்கம் செல்வ நின் – சிந்தா:13 3100/3

TOP


திணை (1)

விழு திணை பிறந்து வெய்ய வேட்கை வேர் அரிந்து மெய் நின்று – சிந்தா:6 1534/1

TOP


திப்பிலி (1)

தேடி தீம் தேன் திப்பிலி தேய்த்து அண்ணா உரிஞ்சி மூக்கு உயர்த்தார் – சிந்தா:13 2703/4

TOP


திமிசு (1)

சாரல் அம் திமிசு இடை சந்தன தழை-வயின் – சிந்தா:8 1901/1

TOP


திமிர்ந்த (2)

காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/2
தம் பொன் மேனி திமிர்ந்த தண் சாந்தமும் – சிந்தா:1 128/3

TOP


திமிர்ந்திட்டு (1)

தாமம் பரிந்து ஆடு தண் சாந்தம் திமிர்ந்திட்டு
ஏமன் சிலை வாள் நுதல் ஏற நெருக்கா – சிந்தா:4 1071/2,3

TOP


திமிர்ந்து (2)

ஆசு அற திமிர்ந்து மாதர் அணி நலம் திகழ்வித்தாரே – சிந்தா:3 622/4
உள்ளம் கூர திமிர்ந்து உகுத்து இட்ட சாந்து – சிந்தா:4 857/2

TOP


திமிரி (1)

ஆய் முதுமகளிர்-தம்மால் அரில் தப திமிரி ஆட்டி – சிந்தா:8 1892/2

TOP


தியானம் (1)

இணர் எரி முழக்கம் அன்ன சுக்கில தியானம் என்னும் – சிந்தா:13 3081/3

TOP


திரட்டி (3)

நல தகை அவட்கு நாகு ஆன் ஆயிரம் திரட்டி நன் பொன் – சிந்தா:2 490/1
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும் – சிந்தா:5 1352/2
அரக்கு உண் பஞ்சிகள் திரட்டி அரு மணி மரகத பலகை – சிந்தா:7 1564/1

TOP


திரண்ட (15)

முழவு என திரண்ட திண் தோள் மூரி வெம் சிலையினானும் – சிந்தா:1 368/1
துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல் – சிந்தா:3 559/2
சிலை பொர திரண்ட திண் தோள் சில் அரி சிலம்பினார்-தம் – சிந்தா:3 612/2
கந்து என திரண்ட திண் தோள் கந்துகன் சிறுவன் காயும் – சிந்தா:3 746/3
குன்று என திரண்ட தோளான் குறுகலும் குமரன் நோக்கி – சிந்தா:4 954/1
வார் சிலை வடிப்ப வீங்கி வரை என திரண்ட தோளான் – சிந்தா:6 1450/1
சிலையொடு திரண்ட திண் தோள் தேவ மாதத்தன் என்பான் – சிந்தா:7 1735/1
பொன் அம் குவட்டின் பொலிவு எய்தி திரண்ட திண் தோள் – சிந்தா:10 2136/1
எள்ளி வீங்கி திரண்ட தோள் மேல் குழை வில் வீச இருந்தானே – சிந்தா:12 2591/4
மை திரண்ட வார் குழல் மேல் வண்டு ஆர்ப்ப மல்லிகை மெல் மாலை சூடி – சிந்தா:13 2626/1
கை திரண்ட வேல் ஏந்தி காமன் போல் காரிகையார் மருள சென்றார் – சிந்தா:13 2626/2
பின்னை வெண்ணெயின் திரண்ட பின் பிழைக்கவும் பெறுமே – சிந்தா:13 2754/4
வெம் கடை மழை கண் நோக்கி வெய்துற திரண்ட அன்றே – சிந்தா:13 2801/4
வேய் அழ திரண்ட மென் தோள் வெம் முலை பரவை அல்குல் – சிந்தா:13 2923/2
கரும்பு என திரண்ட தோள் கால வேல் கணீர் – சிந்தா:13 2935/4

TOP


திரண்டது (1)

ஒள் அகில் புகை திரண்டது ஒக்கும் மா மணி புறா – சிந்தா:1 70/3

TOP


திரண்டால் (1)

நெய் திரண்டால் போல் உமிழ்ந்து நிற்கும் இளமையோ நிலையாதே காண் – சிந்தா:13 2626/4

TOP


திரண்டு (15)

வாழை தண்டு என திரண்டு வால் அரக்கு உண் செம் பஞ்சி – சிந்தா:1 174/2
சேடு ஆவ நாழிகையின் புடை திரண்டு தேன் நெய் பெய் – சிந்தா:1 176/3
பரப்பு இன்றி நுதி உயர்ந்து பழிப்பு அற திரண்டு நீண்டு – சிந்தா:1 178/2
மல் அலைத்து எழுந்து வீங்கி மலை திரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:1 268/1
தேன் கொள் பூ மாலை சூடி தாமம் ஆய் திரண்டு நிற்ப – சிந்தா:3 764/3
பனை திரண்டு அனைய தோளாய் பன்னிரு மதியின் என்றான் – சிந்தா:5 1220/4
தடித்து இறை திரண்டு தம் அளவிற்கு ஏற்ற சூல் – சிந்தா:6 1464/1
பின்னிவிட்ட பிடி தட கை இரண்டு போன்று திரண்டு அழகார் – சிந்தா:7 1658/1
நுண்ணிய வரியொடு திரண்டு நோக்குநர் – சிந்தா:7 1702/1
வலி கெழு வயிர தூண் போல் திரண்டு நீண்டு அமைந்த திண் தோள் – சிந்தா:8 1926/3
ஐ திரண்டு கண்டம் குரைப்ப ஓர் தண்டு ஊன்றி அறிவின் தள்ளி – சிந்தா:13 2626/3
புடை திரண்டு எழுந்த பொம்மல் வன முலை பொறுக்கல் ஆற்றார் – சிந்தா:13 2717/3
பைம்பொனால் வளர்க்கப்பட்ட பனை திரண்டு அனைய தோளான் – சிந்தா:13 2918/4
பாற்றுளி பவளநீர் பெருகி ஊன் திரண்டு
ஊற்று நீர் குறும் புழை உய்ந்து போந்த பின் – சிந்தா:13 2934/1,2
ஒண் நெறி ஒருவி கோமான் ஒளி திரண்டு இருந்ததாம்-கொல் – சிந்தா:13 3054/2

TOP


திரள் (48)

தேங்காத மள்ளர் திரள் தோள் இணை சிக்க யாத்த – சிந்தா:0 16/1
இழியும் வெள் அருவி திரள் யாவையும் – சிந்தா:1 34/3
தூ திரள் மணி குடம் நிரைத்து தோன்றுவ – சிந்தா:1 87/2
மாழை அம் திரள் கனி மா மணி மரகதம் – சிந்தா:1 147/2
ஊழ் திரள் மணி கயிறு ஊசல் ஆட விட்டதே – சிந்தா:1 147/4
கந்து மா மணி திரள் கடைந்து செம்பொன் நீள் சுவர் – சிந்தா:1 155/1
கான் ஆர்ந்த திரள் கழுத்து கவின் சிறை கொண்டு இருந்ததே – சிந்தா:1 169/4
வேழ வெண் திரள் தட கை வெருட்டி மற்று இளம் கன்னி – சிந்தா:1 174/1
சீர் உடை குருசிலும் சிவந்து அழன்று ஓர் தீ திரள்
பார் உடை பனி கடல் சுடுவது ஒத்து உலம்பினான் – சிந்தா:1 274/3,4
பிடி கை போலும் திரள் குறங்கின் அணியும் நீக்கி பிணை அன்னாள் – சிந்தா:1 353/1
திரைகள் தரும் சங்கு கலம் தாக்கி திரள் முத்தம் – சிந்தா:3 502/1
வேயே திரள் மென் தோள் வில்லே கொடும் புருவம் – சிந்தா:3 652/1
தேம் தாமம் செம் பவள தாமம் செம்பொன் எரி தாமம் மின்னு திரள் தாமங்கள் – சிந்தா:3 680/1
கல் திரள் கழிந்து மண்ணுள் கரந்து அது குளிப்ப எய்திட்டு – சிந்தா:3 756/3
சோலை சூழ் வரை தூங்கு அருவி திரள்
மாலை ஊர்திகள் வையம் இவற்று-இடை – சிந்தா:4 862/1,2
புடை திரள் வன முலை பூணும் நோற்றன – சிந்தா:4 1005/3
மின் வளர் திரள் வடம் விளங்கு பைம் கதிர் – சிந்தா:4 1008/2
பொன் திரள் குன்றம் போல பொலிவு கொண்டு இருந்த தோளான் – சிந்தா:4 1139/4
குன்று உண்டு ஓங்கு திரள் தோள் அவன் கொண்டு எழுந்து ஏகலும் – சிந்தா:4 1159/1
பூ மென் சேக்கையுள் நாற்றிய பூம் திரள்
தாமம் வாட்டும் தகைய உயிர்ப்பு அளைஇ – சிந்தா:5 1315/1,2
நீடு எரி திரள் நீள் மணி தூணொடு – சிந்தா:5 1370/3
சூடக திரள் தோள் அணி வாட்டினாள் – சிந்தா:5 1370/4
புடை திரள் விலாவும் வில் வளைந்த பொற்பின – சிந்தா:6 1460/3
வெள்ளி வெண் திரள் விசித்து நிலத்தொடு தறி புடைத்தவை போல் – சிந்தா:7 1565/3
ஒழுகும் வெள் அருவி திரள் ஓடை சூழ்ந்து – சிந்தா:7 1602/2
மன் நடுங்க வீங்கு திரள் தோள் மடங்கல் அன்னான் – சிந்தா:7 1789/4
தொடிகள் தவழ் வீங்கு திரள் தோள் இறுக யாத்து – சிந்தா:7 1798/1
தூ திரள் சுறா இனம் தொக்க போல் மறவரும் – சிந்தா:7 1845/3
மல்லார் திரள் தோள் மருமான் முகம் நோக்க மைந்தர் – சிந்தா:7 1868/3
தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில் – சிந்தா:7 1870/1
வீங்கு திரள் தோளும் தட மார்பும் விரை மெழுகி – சிந்தா:9 2034/2
தென் வரை சாந்து மூழ்கி திரள் வடம் சுமந்து வீங்கி – சிந்தா:9 2081/2
செயிர் தீர் திரள் கை சிறு பிடி கேள்வன் – சிந்தா:10 2126/2
வலியார் திரள் தோள் மதனன் அவனை பிழைத்த பிழைப்பும் – சிந்தா:10 2197/2
முலை ஈன்ற பெண்ணை திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்து முற்றும் – சிந்தா:11 2351/1
திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும் – சிந்தா:11 2368/1
புடை திரள் பூரண குடமும் பூத்தவே – சிந்தா:12 2406/4
பிடி கை வென்று கடைந்தன போல் பஞ்சி ஆர்ந்த திரள் குறங்கு – சிந்தா:13 2695/1
கண் திரள் முத்தம் மென் தோள் காவி கண் மகளிர் போற்றி – சிந்தா:13 2734/3
தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ – சிந்தா:13 2919/1
மின் தெளித்த மின்னு மணி வீழ்ந்த திரள் தாமம் – சிந்தா:13 2919/4
கண் திரள் முத்த மாலை கதிர் முலை நங்கைமாரை – சிந்தா:13 2991/3
முழா திரள் மொய் மலர் தாமம் தாழ்ந்து மேல் – சிந்தா:13 3012/1
தூய் திரள் மணி தாமம் சொரிந்து பொன் நிலம் நக்க – சிந்தா:13 3024/1
பூ திரள் மணி மாலை போர் சிங்கம் போதகம் போல் – சிந்தா:13 3024/2
திருவடி விருந்து செய்வான் திரள் முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:13 3044/4
நீர் திரள் பளிக்கு தூணி சொரிந்திட நின்று வென்றான் – சிந்தா:13 3071/3
செம் நீர் திரள் வடம் போல் சிந்தாமணி ஓதி உணர்ந்தார் கேட்டார் – சிந்தா:13 3143/3

TOP


திரி (1)

இழைந்தவர் நலத்தை எய்தி இனம் திரி ஏறு போல – சிந்தா:13 2720/1

TOP


திரிகின்றார் (1)

செய் கழலர் தாரர் அவர் எங்கும் திரிகின்றார்
கொய்தகைய பூம் பொதும்பர் குளிரும் மர பலகை – சிந்தா:7 1782/2,3

TOP


திரித்து (1)

வெயில் என திரித்து விண் வழுக்கி வந்து வீழ்ந்தது ஓர் – சிந்தா:1 276/3

TOP


திரிதர (3)

ஆள் பெறா திரிதர அஞ்சி பாய்வன – சிந்தா:1 95/2
ஊன் உடை குருதியுள் உழக்குபு திரிதர
தேன் மிடைந்த தாரினான் செங்களம் சிறந்ததே – சிந்தா:1 279/3,4
திரிதர பிறந்தது ஓர் சிலம்பிற்று என்பவே – சிந்தா:5 1211/4

TOP


திரிதரு (1)

திரிதரு நோக்கம் தீது இலார் நோக்கி நெய்தலும் கைவலத்து ஒழிந்தார் – சிந்தா:10 2103/4

TOP


திரிதல் (2)

தேன் தரு கிளவியாரும் கற்பினில் திரிதல் இன்றி – சிந்தா:3 604/2
மூவியல் திரிதல் இன்றி சாதக முறையில் செய்தார் – சிந்தா:7 1686/3

TOP


திரிந்தனன் (1)

திரிந்தனன் வல முறை திலக மன்னனே – சிந்தா:13 3009/4

TOP


திரிந்தார் (1)

கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/4

TOP


திரிந்திடுவ (1)

கொள்ளி மண்டிலம் போல் கொடிபட திரிந்திடுவ
வெள்ளி மால் வரை தாழ்வதில் மேம்பட பிறந்த – சிந்தா:7 1771/3,4

TOP


திரிந்து (4)

செம்பு உருகு வெம் களிகள் உமிழ்வ திரிந்து எங்கும் – சிந்தா:1 103/1
கோள் நிலை திரிந்து நாழி குறைபட பகல்கள் மிஞ்சி – சிந்தா:1 255/1
அரிதினில் திகிரி ஏறி திரிந்து கண் கழன்று சோர்ந்து – சிந்தா:10 2189/3
நிலை திரிந்து ஊழி நீங்கி உத்தர குருவும் ஆகி – சிந்தா:12 2583/3

TOP


திரிப்ப (2)

பண் தவழ் விரலின் பாவை பொறி வலம் திரிப்ப பொங்கி – சிந்தா:1 239/1
புண் தவழ் வேல் கண் பாவை பொறி இடம் திரிப்ப தோகை – சிந்தா:1 239/3

TOP


திரிபன்றி (1)

திருமகள் அவட்கு பாலான் அரும் திரிபன்றி எய்த – சிந்தா:10 2177/3

TOP


திரிய (1)

உரல் தலை உருவ பன்றி இடம் வலம் திரிய நம்பன் – சிந்தா:10 2202/2

TOP


திரியா (1)

பொன் நாணினர் பொருவில் உயர் புனை கேடகம் திரியா
கொன் வாளினர் கொழும் தாரினர் கொடி மார்பினர் திரிந்தார் – சிந்தா:10 2264/3,4

TOP


திரியும் (6)

சூட்டொடு கண்ணி சூளாமணி சிந்தி திரியும் அன்றே – சிந்தா:3 786/4
உடலின் மேல் திரியும் திண் தேர் காண்டலும் மைந்தர் நெஞ்ச – சிந்தா:3 805/3
தாம் திரை கலங்கள் போல தாக்குபு திரியும் அன்றே – சிந்தா:4 967/4
அறை என திரியும் ஆய் பொன் பூமியின் நிறைந்து மன்னர் – சிந்தா:10 2180/2
சாரிகை திரியும் யானை உழக்கலின் தரணி தன் மேல் – சிந்தா:10 2271/1
திரியும் சென்று அற்ற-போழ்தே திரு சுடர் தேம்பின் அல்லால் – சிந்தா:10 2316/2

TOP


திரியுமாறும் (1)

கால்-இடை கரக்குமாறும் கை-இடை திரியுமாறும்
வால்-இடை மறியுமாறும் மருப்பு-இடை குளிக்குமாறும் – சிந்தா:7 1677/2,3

TOP


திரியுமே (1)

செம் கயல் கண் புருவம் தம்முள் உருவம் செய்ய திரியுமே – சிந்தா:8 1953/4

TOP


திரிவதனை (1)

பொறி திரிவதனை நோக்கி பூ முடி துளக்கி நின்றார் – சிந்தா:10 2180/4

TOP


திரிவவே (2)

இழை பக இமைப்பின் எய்திட்டு எறிந்து மின் திரிவவே போல் – சிந்தா:7 1680/3
திரிவவே போன்றன திசை எலாம் குஞ்சரக்கு – சிந்தா:7 1840/2

TOP


திரிவன (1)

கறங்கு என திரிவன கவரி நெற்றிய – சிந்தா:10 2215/2

TOP


திரு (146)

திறை மன்னர் உய்ப்ப திரு நிற்ப செங்கோல் நடப்ப – சிந்தா:0 27/1
பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
திரு விழை கடி மனை திறவிதின் மொழிவாம் – சிந்தா:1 124/4
திங்கள் முக்குடையான் திரு மாநகர் – சிந்தா:1 139/1
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள் – சிந்தா:1 158/3
திருமகன் திரு மா நில மன்னனே – சிந்தா:1 160/4
திரு கவின் கொள் மெல் விரல்கள் தேன் ஆர்க்கும் தகையவே – சிந்தா:1 178/4
கன்னி தன் திரு நலம் கனிந்தது என்பவே – சிந்தா:1 185/4
திங்கள் வெண்குடையினாற்கு திரு இழுக்குற்ற வண்ணம் – சிந்தா:1 199/3
நிலம் திரு நீங்கும் என்று ஓர் நிமித்திகன் நெறியில் சொன்னான் – சிந்தா:1 204/4
திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய் – சிந்தா:1 217/2
நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1
திரு மிக்க சேனை மூதூர் தெருவு-தொறும் எங்கும் ஈண்டி – சிந்தா:1 263/2
தீது இல ஆக என்று திரு முலை பால் மடுத்து – சிந்தா:1 318/2
புனை கதிர் திரு மணி பொன் செய் மோதிரம் – சிந்தா:1 323/1
சேல் அடு கண்ணி காந்தள் திரு மணி துடுப்பு முன் கை – சிந்தா:1 354/3
திரு முயங்கு அலங்கல் மார்பின் சீவகன் கொண்டு வேறா – சிந்தா:1 383/2
திரு மலர் கண்ணி சிந்த தெருமந்து மயங்கி வீழ்ந்தான் – சிந்தா:1 389/4
தீவினுள் இழிந்து தேன் தார் செம்மலும் திரு முத்தாரம் – சிந்தா:3 504/1
திரு விரி பூம் பொழில் செவ்வனம் சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:3 515/3
திரு மணி கொடியை ஓரான் தெருமர மன்னன் சொன்னான் – சிந்தா:3 549/4
திரு மணி பூணினாற்கு சினம் தலை மழுங்கல் இன்றி – சிந்தா:3 557/3
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில் – சிந்தா:3 560/3
திரு நுதல் மனைவி செம்பொன் கொடி என இறைஞ்சி நிற்ப – சிந்தா:3 584/2
திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/2
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
திரு மணி வீணை குன்றத்து இழிந்த தீம் பாலை நீத்தத்து – சிந்தா:3 619/3
திரு மணி முலையின் நெற்றி சிறுபுறம் செறிய தீட்டி – சிந்தா:3 625/2
திரு மலர் கமலத்து அம் கண் தேனின் முரல்வது ஒப்ப – சிந்தா:3 662/1
தெள் மணி ஆர மார்பன் திரு நுதல் மகளிர் நெஞ்சத்து – சிந்தா:3 695/3
திரு நிற முகத்திற்கு ஏற்ப செம்பொன் ஓர் ஓலை சேர்த்தி – சிந்தா:3 696/3
திரு கிளர் ஓடை சூழ்ந்த செம் புகர் நெற்றித்து ஆகி – சிந்தா:3 700/2
திரு நலம் மின்னு பொன் ஞாண் முகில் முலை மாரி தீம் பால் – சிந்தா:3 720/2
சிலையார் திரு நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 732/2
பிறையார் திரு நுதலும் பேர் அமர் உண்கண்ணும் – சிந்தா:3 733/1
செம் மலர் அடியும் நோக்கி திரு மணி அல்குல் நோக்கி – சிந்தா:3 739/1
திரு மணி செப்பு என செறிந்த வெம் முலை – சிந்தா:3 822/2
மைந்தருள் காமன் அன்னான் மகளிருள் திரு அனாளை – சிந்தா:3 840/3
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க – சிந்தா:3 843/3
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2
திரு குழல் மகளிர் நைய சீவகசாமி திண் தோள் – சிந்தா:4 1133/1
திரு மலி ஈகை போகம் திண் புகழ் நண்பு சுற்றம் – சிந்தா:4 1165/2
திரு மலர் கோதை ஐம்பால் தேவியர் தொடர்பு கேட்ப – சிந்தா:5 1171/3
தீட்டரும் திரு நுதல் திலகமே என – சிந்தா:5 1223/3
கறந்த பாலினுள் காசு இல் திரு மணி – சிந்தா:5 1325/1
திரு நலம் பிறந்து சொன்னாள் தேனினும் இனிய சொல்லாள் – சிந்தா:5 1404/4
செல்வர் மனத்தின் ஓங்கி திரு இல் மாந்தர் நெஞ்சின் – சிந்தா:6 1416/1
பெறல் அரும் திரு அனார் அமுதம் பேர் ஒலி – சிந்தா:6 1446/3
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை – சிந்தா:6 1454/2
திரு துயில் பெற்ற மார்பன் திருந்து தார் உழக்க இன்ப – சிந்தா:6 1504/1
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
திரு முத்து அகலம் திளையாது அமையா – சிந்தா:6 1518/2
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/4
சேய் நலம் கடந்த செல்வன் திரு நலம் தெளித்திட்டு ஆற்ற – சிந்தா:7 1692/3
திங்கள் வாள் முகமும் நோக்கான் திரு முலை தடமும் நோக்கான் – சிந்தா:7 1705/1
தெய்வமே கமழும் மேனி திரு ஒளி கலந்த மார்பின் – சிந்தா:7 1718/1
திரு மலர் தட கை கூப்பி சேவடி தொழுது வீழ்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/4
சிந்தித்து கவன்று நிற்ப திரு மழை பொழிந்தது அன்றே – சிந்தா:7 1753/4
திரு விழை அவளை தீர்த்தேன் தீர்வு இலா நண்பு வேண்டி – சிந்தா:7 1755/2
திரு இல் தீர்ந்தவர் தேயமும் தேர்ந்து போய் – சிந்தா:7 1779/3
மங்கலம் மடிந்த திரு மா மகளை ஒப்பீர் – சிந்தா:7 1787/1
திளைக்கும் திரு ஒப்பு உடைய திலோத்தமை-தன் சிறுவன் – சிந்தா:7 1790/2
திரு கிளர் மன்னவன் சேனை மாநகர் – சிந்தா:7 1825/1
திங்கள் வெண்குடையினான் தன் திரு செவிக்கு இசைத்தது அன்றே – சிந்தா:7 1856/4
திரு கிளர் மணி செய் பொன் தூண் தீப்பட புடைத்து செம் கண் – சிந்தா:7 1857/3
திருவில் வளைந்து அனைய திரு மேகலையின் நீங்கி – சிந்தா:7 1878/2
புலவி சொல் பொறித்த ஓலை திரு முடி துளக்கி நோக்கி – சிந்தா:7 1881/2
திரு கிளர் ஒளி குலாய் வானகம் செகுக்குமே – சிந்தா:8 1903/4
சிறகரால் பார்ப்பு புல்லி திரு மயில் இருந்ததே போல் – சிந்தா:8 1917/1
திரு இருந்து அகன்ற மார்பன் சேவடி சேர்ந்த யாங்கள் – சிந்தா:8 1930/2
திரு மணி முழவமும் செம்பொன் பாண்டிலும் – சிந்தா:8 1940/3
சீர் தங்கு கங்கை திரு நீர் தண் துவலை மாந்தி – சிந்தா:8 1960/2
திண்-பால் நிறையும் திரு மாமையும் சேர்ந்த சாயல் – சிந்தா:8 1961/2
திரு மல்க வந்த திருவே என சேர்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:8 1974/1
செம்பொன் வியக்கும் நிறத்தாள் திரு அன்ன நீராள் – சிந்தா:8 1975/4
தேற்றினான் திரு மா நலம் செவ்வனே – சிந்தா:8 1979/2
செல்வி-தன் திரு நலம் சேரும் வாயில் தான் – சிந்தா:9 2008/2
சிந்தை நலிகின்ற திரு நீர் குமரி ஆட – சிந்தா:9 2020/2
திங்கள் நலம் சூழ்ந்த திரு மீன்கள் என செம்பொன் – சிந்தா:9 2025/1
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/4
திரு மணி சிவிகை ஏறி செம்பொன் நீள் மாடம் புக்காள் – சிந்தா:9 2069/3
திரு விளை தேன் பெய் மாரி பால்கடல் பெய்தது என்றாள் – சிந்தா:9 2077/4
சேட்டு இளம் கொன்றை திரு நிழல் துஞ்ச செம் பொறி வண்டு அவற்று அயலே – சிந்தா:10 2104/2
ஏட்டின் மேல் தீட்டி திரு எழுத்து இட்டு ஆங்கு இறைவனும் தமர்களை பணிப்ப – சிந்தா:10 2110/2
திரு மலி வீதி எம் சேரி கொணர்மோ – சிந்தா:10 2127/3
திரு குழாம் அனைய பட்டத்தேவியர் மகிழ்ந்து செய்ய – சிந்தா:10 2131/2
சிலை வைத்த மார்பின் தென்னன் திரு மணி பன்றி நோக்கி – சிந்தா:10 2190/3
திரு மணி செம்பொன் மார்பின் சீவகன் சிலை கை ஏந்தி – சிந்தா:10 2295/2
திரியும் சென்று அற்ற-போழ்தே திரு சுடர் தேம்பின் அல்லால் – சிந்தா:10 2316/2
பொங்கார் முலையார் திரு முற்றம் நிறைந்து புக்கார் – சிந்தா:11 2341/4
தீ தும்மும் வேலான் திரு வாய் மொழி வான் முழக்கம் – சிந்தா:11 2348/1
சென்று இசை முழங்க செல்வன் திரு முரசு அறைவிக்கின்றான் – சிந்தா:11 2374/4
திருமகன் அருள பெற்று திரு நிலத்து உறையும் மாந்தர் – சிந்தா:11 2377/1
சென்று காதலன் திரு விரி மரை மலர் அடி மேல் – சிந்தா:12 2380/3
திரு கொள் மாங்கனி தெளித்த தேறலை – சிந்தா:12 2402/2
இழிந்தனர் திரு மயிர் ஏற்ப நீரதில் – சிந்தா:12 2412/3
திரை விளை அமிர்தமே திரு விழை என ஏத்தி – சிந்தா:12 2430/2
தெள்ளும் மணி செய் சுண்ணம் இலங்க திரு நீர் நுதலின் அப்பி – சிந்தா:12 2439/3
தெண் திரை வேலி எங்கும் திரு விளையாட மாதோ – சிந்தா:12 2466/4
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/3
திரு நிற காமவல்லி திரு கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2517/1
திரு நிற காமவல்லி திரு கவின் கொண்டு பூத்து – சிந்தா:12 2517/1
சிந்தையில் தேம்ப தாமே திரு மணி நக்க அன்றே – சிந்தா:12 2528/4
திரு முயங்கல் இல்லை-எனில் இல்லை பொருள் ஈட்டம் – சிந்தா:12 2556/2
திரு மறு மார்பினை திலக முக்குடையினை – சிந்தா:12 2561/1
திரு நாடு தேம் பைம் தார் செல்வன் செவ்வி பெறாது ஒழிந்து – சிந்தா:12 2582/2
சிறுவர் பயந்து இறைவன் தெளிவீர் என்றாள் திரு அன்னாள் – சிந்தா:13 2606/4
திறவிதின் தவிசு தூபம் திரு சுடர் விளக்கு இட்டாரே – சிந்தா:13 2633/4
பொன் குடம் திரு மணி பொழிய பெய்த போல் – சிந்தா:13 2639/1
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1
திரு கழல் குருசில் தார் திளைக்கும் போரினுள் – சிந்தா:13 2688/2
தீம் பால் சுமந்து முலை வீங்கி திரு முத்து ஈன்ற வலம்புரி போல் – சிந்தா:13 2702/1
திரு விழை துகிலும் பூணும் திறப்பட தாங்கினாரே – சிந்தா:13 2737/4
திரு முத்து அவிர் ஆழி செல்வரே அன்றே – சிந்தா:13 2741/4
தேன் நெய் தோய்ந்தன தீவிய திரு மணி அனைய – சிந்தா:13 2747/1
திரு மெய் நீங்கிய துன்பமும் தெளிபொருள் துணிவும் – சிந்தா:13 2748/2
ஒண்மை வாள் மதி உருவொடு திரு என தோன்றி – சிந்தா:13 2755/3
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
திரு வளைத்த மார்ப செகுத்திடுவர் தேங்கார் – சிந்தா:13 2786/4
திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/4
ஏத்தரும் திரு மணி இலங்கு நீர்மைய – சிந்தா:13 2818/1
செப்பிய சீலம் என்னும் திரு மணி மாலை சூழ்ந்தார் – சிந்தா:13 2843/1
கதிர் விடு திரு மணி அம் கை கொண்டது ஒத்து – சிந்தா:13 2850/1
பதர் அறு திரு மொழி பணிக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2850/4
நல திரு மடமகள் நயந்த தாமரை – சிந்தா:13 2893/1
செல திரு விசும்பு ஒளி சிறந்தது என்பவே – சிந்தா:13 2893/4
செம்பொனால் செறிய வேய்ந்து திரு மணி முகடு கொண்ட – சிந்தா:13 2918/1
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
நிழலார் திரு மணியும் தேவர் திரு முடி மேல் நிலவி வீசும் – சிந்தா:13 2970/2
செழு மணி நிலத்து செம்பொன் திரு முத்த விதான நீழல் – சிந்தா:13 2993/2
செம் கதிர் திரு மணி செப்பு போன்றவே – சிந்தா:13 3000/4
செல்வ நீர் திரு கோயில் இ மண் மிசை – சிந்தா:13 3006/3
கனை கதிர் திரு முகம் அருக்கன் ஆக வான் – சிந்தா:13 3008/3
வழா திரு மலர் எலாம் மலர்ந்து வண்டு இனம் – சிந்தா:13 3012/2
சேடு ஆர் பொன் திரு மணி வைர தொத்து அணிந்து உலகு ஓம்பும் – சிந்தா:13 3018/1
தம் கிடை இலா திரு கேசம் தன்னையும் – சிந்தா:13 3033/1
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
திரு முடி ஆர மார்பின் சேணிகன் என்ப நாமம் – சிந்தா:13 3044/2
மணி உமிழ் திரு கேசம் வானவர் அகில் புகையும் – சிந்தா:13 3087/1
முழங்கு திரு மணி முறுவல் முருக்கு இதழ் கொடி பவழத்து – சிந்தா:13 3088/1
தெள் நிலா திரு மதி சொரிய தே மலர் – சிந்தா:13 3112/2
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/2
திரு அடைந்த நீள் மார்பின் தேன் துளிக்கும் தாரார் – சிந்தா:13 3139/4
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2
திங்கள் மும் மாரி பெய்க திரு அறம் வளர்க செங்கோல் – சிந்தா:13 3146/1

TOP


திரு_மா_மகள் (2)

பூ வீற்றிருந்த திரு_மா_மகள் புல்ல நாளும் – சிந்தா:1 30/2
நுண் கலைக்கு இடனாய் திரு_மா_மகள்
கண்களுக்கு இடன் ஆம் கடி மார்பனே – சிந்தா:1 158/3,4

TOP


திரு_அனாள் (1)

நில தலை திரு_அனாள் தன் நீப்பரும் காதல் கூர – சிந்தா:1 261/1

TOP


திருக்கிட்டு (1)

எண்ணெயும் நானமும் இவை மூழ்கி இருள் திருக்கிட்டு
ஒள் நறும் துகில் கிழி பொதிந்து உறை கழித்தன போல் – சிந்தா:1 164/1,2

TOP


திருக்கும் (1)

நல் தலைகள் திருக்கும் வலி நெருக்கும் மர நிலையே – சிந்தா:1 102/4

TOP


திருக்குலாய் (1)

திருக்குலாய் கிடந்த மார்பின் சீவகன் நாங்கள் எல்லாம் – சிந்தா:12 2459/3

TOP


திருக்குறிப்பு (1)

திருக்குறிப்பு அன்னது ஆயின் செப்புவல் அடிகள் செம்பொன் – சிந்தா:7 1853/1

TOP


திருகி (2)

ஈண்டு அழல் குட்டம் போல எரி எழ திருகி நோக்கி – சிந்தா:4 1079/1
வாளினால் திருகி வீசி மருப்பின் மேல் துஞ்சினானே – சிந்தா:10 2248/4

TOP


திருகு (3)

திருகு கனை கழல் கால் சீவகன் வென்று இளையாட்கு உடைந்து தேன் ஆர் – சிந்தா:4 985/2
திருகு கனை கழலான் செம்பொன் கோயில் சேர்ந்தானே – சிந்தா:12 2559/4
செரு நாடு செம் சுடர் வேல் திருகு செம்பொன் கனை கழல் கால் – சிந்தா:12 2582/1

TOP


திருத்த (2)

ஏந்தல் வேல் திருத்த யானை இரிந்தன எரி பொன் கண்ணி – சிந்தா:1 285/1
சீர் நிறைய வரை அகலம் திருத்த திரு நோக்கும் – சிந்தா:12 2489/3

TOP


திருத்தக்கான் (1)

சீரால் தோன்றி செல்வமோடு எல்லாம் திருத்தக்கான் – சிந்தா:7 1635/4

TOP


திருத்தகு (1)

திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க – சிந்தா:5 1385/2

TOP


திருத்தகைத்து (1)

திருத்தகைத்து அன்று தெள் நீர் ஆடி நீர் வம்-மின் என்ன – சிந்தா:13 2722/2

TOP


திருத்தப்பெற்றேன் (1)

வள மலர் அணியப்பெற்றேன் வால் வளை திருத்தப்பெற்றேன்
களன் என கரையும் அல்குல் கையினால் தீண்டப்பெற்றேன் – சிந்தா:3 684/1,2

TOP


திருத்தல் (1)

சோர் துகில் திருத்தல் தேற்றாள் துணை பிரி மகன்றில் ஒத்தாள் – சிந்தா:1 302/4

TOP


திருத்தி (9)

திரு குழல் மடந்தை செல்ல திரு நிலம் திருத்தி பின்னர் – சிந்தா:3 616/2
நூபுரம் திருத்தி சேந்த நுதி விரல் நொந்த என்பார் – சிந்தா:4 1111/2
புன கொடி மாலையோடு பூம் குழல் திருத்தி போற்றார் – சிந்தா:8 1916/3
ஏந்து பூ கோதைகள் திருத்தி ஏர்பட – சிந்தா:8 1992/1
அம் கலுள் மேனி அல்குல் காசு உடன் திருத்தி அம் பொன் – சிந்தா:9 2064/2
ஒற்றுபு திருத்தி கைம்மேல் உருட்டுபு நேமி சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:10 2191/2
பஞ்சி மெல் அடியினார்-தம் பாடகம் திருத்தி சேந்து – சிந்தா:10 2318/1
சேல் உண் கண்ணியர் சிலம்பொடு திலகமும் திருத்தி
மாலை நல்லன மது கமழ் தகையன மிலைச்சி – சிந்தா:12 2383/1,2
மின் அணிந்து உக திருத்தி வெம் முலை – சிந்தா:13 3127/2

TOP


திருத்தினான் (1)

திருவில் போல் புருவங்கள் திருத்தினான் – சிந்தா:12 2499/4

TOP


திருத்தினானே (3)

விண் இடம் மள்ளர் கொள்ள மிறைக்கொளி திருத்தினானே – சிந்தா:1 284/4
கொங்கு அலர் கோதை சூட்டி குழல் நலம் திருத்தினானே – சிந்தா:9 2064/4
உடுத்த பொன் கலாபம் தைவந்து ஒளி வளை திருத்தினானே – சிந்தா:9 2091/4

TOP


திருத்துவாரும் (1)

வில் அன்றே உவனிப்பாரும் வெம் கணை திருத்துவாரும்
சொல்லு-மின் எமக்கும் ஆங்கு ஓர் சிலை தொட நாள் என்பாரும் – சிந்தா:10 2179/2,3

TOP


திருத்துவான் (1)

வெம் சமம் நோக்கி நின்று மிறைக்கொளி திருத்துவான் கண்டு – சிந்தா:10 2293/3

TOP


திருந்த (2)

வாங்குபு திலகம் சேர்த்தி திலகனை திருந்த வைத்தாள் – சிந்தா:1 305/4
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4

TOP


திருந்தி (3)

திருந்தி எ திசைகளும் செறிந்த என்பவே – சிந்தா:1 63/4
திருந்தி யாழ் முரல்வது ஓர் தெய்வ பூம் பொழில் – சிந்தா:8 1936/3
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/4

TOP


திருந்திய (5)

திருந்திய நின் மகன் தீதின் நீங்கினான் – சிந்தா:1 327/3
திருந்திய நம்பி ஆர தும்மினன் தெய்வம் வாழ்த்திற்று – சிந்தா:1 388/3
திருந்திய தன் பொருள் தீது உற்றவாறும் – சிந்தா:3 518/2
திருந்திய நல் அற செம்பொன் கற்பகம் – சிந்தா:13 2935/1
திருந்திய கீழ் திசை நோக்கி செவ்வனே – சிந்தா:13 3030/1

TOP


திருந்தின்றே (1)

திருந்து மதி தெவ்வர் தலை பனிப்ப திருந்தின்றே – சிந்தா:1 104/4

TOP


திருந்தினார் (1)

திருந்தினார் சிந்தை போலும் திண் சரம் சுருக்கி மாறாய் – சிந்தா:10 2204/2

TOP


திருந்தினாற்கு (1)

திருந்தினாற்கு இன்று-காறும் சிறு சொல்லாய் நின்றது அன்றே – சிந்தா:1 207/4

TOP


திருந்து (30)

திருந்து சாறு அடுவுழி பிறந்த தீம் புகை – சிந்தா:1 60/3
திருந்து மதி தெவ்வர் தலை பனிப்ப திருந்தின்றே – சிந்தா:1 104/4
சிலம்புரி திருந்து அடி பரவ செல்பவள் – சிந்தா:1 184/2
திண் நிலை கதவம் எல்லாம் திருந்து தாழ் உறுக்க வல்லே – சிந்தா:1 265/1
திருந்து தகர செம் நெருப்பில் தேன் தோய்த்து அமிர்தம் கொள உயிர்க்கும் – சிந்தா:1 349/1
திருந்து நான குழல் புலம்ப தேனும் வண்டும் இசை புலம்ப – சிந்தா:1 349/3
திருந்து பொன் கண்ணியாற்கு செல்வியை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:1 369/4
தேன் உறை திருந்து கண்ணி சிறுவனுக்கு அரசு நாட்டி – சிந்தா:1 395/3
திருந்து இழை மகளிர் வெஃகும் தே இளம் குமரன் ஒத்தான் – சிந்தா:3 698/4
திருந்து தார் சீவகற்கே சேர்ந்தன என்று எண்ணி – சிந்தா:3 730/2
திருந்து ஏர் பிறை நுதலும் செம் பசலை மூழ்க – சிந்தா:3 734/2
திருந்து சாமரை வீசுவ தெண் கடல் – சிந்தா:4 861/1
திருந்து பொன் தேரும் செம்பொன் சிவிகையும் மிடைந்து தெற்றி – சிந்தா:4 972/1
திருந்து வேல் சீவகசாமியோ எனும் – சிந்தா:4 1027/1
திருந்து கோதை சிகழிகை சீறடி – சிந்தா:4 1033/1
திண் புகழ் அறிவன் பாதம் திருந்து கைத்தலத்தின் ஏற்றி – சிந்தா:5 1241/3
திருந்து இழை அணங்கு மென் தோள் தேசிக பாவை அன்னாள் – சிந்தா:5 1261/4
திருந்து ஒளி முறுவல் செ வாய் தீம் சொலார் மயங்கினாரே – சிந்தா:5 1298/4
சிலை கொள் நாணின் தீரா திருந்து கற்பின்னவர்-தம் – சிந்தா:6 1413/1
திரு துயில் பெற்ற மார்பன் திருந்து தார் உழக்க இன்ப – சிந்தா:6 1504/1
திரு மணி குயின்ற செம்பொன் திருந்து பூம் கொம்பு அனாள் தன் – சிந்தா:6 1508/1
திருந்து சோலை கரும் குயிலே சிலம்ப இருந்து கூவுதியால் – சிந்தா:7 1661/4
திருந்து வேல் தெவ்வர் போல தீது அற எறிந்தும் இன்ப – சிந்தா:8 1895/3
தீம் கரும்பு அனுக்கிய திருந்து தோள்களும் – சிந்தா:8 1942/1
சிரல் தலை மணிகள் வேய்ந்த திருந்து பொன் திகிரி செம்பொன் – சிந்தா:10 2202/1
திருந்து திங்கள் சூழ்ந்த மின்னின் செம்பொன் பட்டம் சேர்த்தி – சிந்தா:12 2438/3
செம் மலர் நுதலும் நாவும் திருந்து ஒளி உகிரோடு அம் கேழ் – சிந்தா:12 2446/2
செல்வர்க்கே சிறப்பு செய்யும் திருந்து நீர் மாந்தர் போல – சிந்தா:12 2535/1
தேசிக முடியும் திருந்து பட்டு உடையும் – சிந்தா:12 2549/1
சீத நீர் தெளித்து செம்பொன் திருந்து சாந்து ஆற்றி தம்மால் – சிந்தா:13 2615/1

TOP


திருந்துபு (1)

திருந்துபு வணங்க பற்றி சென்று தன் உரிமை காட்ட – சிந்தா:3 548/2

TOP


திருந்தும் (1)

திருந்தும் மல்லிகை தேம் கமழ் மாலை யான் – சிந்தா:6 1512/1

TOP


திருநகர் (9)

இந்திரன் திருநகர் உரிமையோடு இ வழி – சிந்தா:1 155/3
செரு மிக்க வேலினான் தன் திருநகர் வளைந்தது அன்றே – சிந்தா:1 263/4
செம்பு கொண்டு அன்ன இஞ்சி திருநகர் செல்வ என்றார் – சிந்தா:2 439/4
தின்று தேன் இசைகள் பாட திருநகர் சுடர அன்றே – சிந்தா:3 630/4
செல்வனை திருநகர் சேட்பட்டான்-அரோ – சிந்தா:6 1458/3
தெண் திரை பரப்பு நாண திருநகர் தொகுக என்றான் – சிந்தா:10 2151/4
தெய்வ வாசத்து திருநகர் வாசம் கொண்டு ஒழிய – சிந்தா:11 2365/3
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த மார்பன் திருநகர் தெருள்கலாதாய் – சிந்தா:13 2976/3
திலக முக்குடை செல்வன் திருநகர்
பலரும் ஏத்தினர் பாடினர் ஆடினர் – சிந்தா:13 3001/1,2

TOP


திருநங்கைமார்கள் (1)

சேர்ந்து எழும் நங்கைமாரே திருநங்கைமார்கள் அல்லார் – சிந்தா:12 2552/2

TOP


திருநாள் (1)

உலக மன்னவன் திருநாள் ஒளி முடி அணிந்து நின்றவர் போல் – சிந்தா:7 1558/2

TOP


திருநில (1)

திருநில கிழமையும் தேவர் தேயமும் – சிந்தா:5 1174/3

TOP


திருநிலத்து (1)

செம் பழு காயை வாங்கி திருநிலத்து எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – சிந்தா:4 1128/2

TOP


திருமகள் (15)

திருமகள் இவள் என திலக வெண்குடை – சிந்தா:1 183/3
ஓம்படை ஒன்றும் செப்பாள் திருமகள் ஒளித்து நீங்க – சிந்தா:1 232/3
திருமகள் தான் இனி செய்வதை எல்லாம் – சிந்தா:1 334/2
திருமகள் இவளை சேர்ந்தான் தெண் திரை ஆடை வேலி – சிந்தா:3 744/1
தேன் உகுக்குகின்ற கண்ணி திருமகள் ஆட இப்பால் – சிந்தா:5 1266/1
செம் கயல் கண்ணி தோழி திருமகள் சென்று சேர்ந்தாள் – சிந்தா:5 1271/4
தேர்ந்தனன் திருமகள் கணவனாம் என – சிந்தா:6 1465/3
செல்வன் மற்று உலோகபாலன் திருமகள் பதுமை என்பாள் – சிந்தா:7 1754/4
சேடியர் தொழுது நிற்ப திருமகள் பரவும் அன்றே – சிந்தா:9 2055/4
திருமகள் அவட்கு பாலான் அரும் திரிபன்றி எய்த – சிந்தா:10 2177/3
தேன் இமிர் குவளை கண் திருமகள் அனையாளை – சிந்தா:12 2429/2
மத்தகமும் திருமகள் தன் வடிவும்பட மாதோ – சிந்தா:12 2485/2
சென்றதோ செல்க இப்பால் திருமகள் அனைய நங்கை – சிந்தா:13 2647/1
இற்று என உணர்ந்து நிற்பின் திருமகள் என்றும் நீங்காள் – சிந்தா:13 2983/3
பற்றோடே நிற்பின் என்றும் திருமகள் பற்றல் செல்லாள் – சிந்தா:13 2983/4

TOP


திருமகளை (1)

கள் அவிழ் கமழ் கோதை காவலன் திருமகளை
வெள் அணி மத யானை விழு மணி குடம் ஏற்றி – சிந்தா:12 2431/1,2

TOP


திருமகற்கு (1)

செம் கயல் கண்ணி வெய்ய திருமகற்கு அவலம் செய்தாள் – சிந்தா:1 267/4

TOP


திருமகன் (12)

திருமகன் திரு மா நில மன்னனே – சிந்தா:1 160/4
தேம்பு உடை அலங்கல் மார்பில் திருமகன் தமியன் ஆக – சிந்தா:1 232/2
தேன் அமர் கோதை மாதர் திருமகன் திறத்தை ஓராள் – சிந்தா:1 314/1
திருமகன் பெற்று என செம்பொன் குன்று என – சிந்தா:1 331/1
செரு கயல் நெடும் கணாள் அ திருமகன் காண்டல் அஞ்சி – சிந்தா:5 1259/1
சே_இழை கணவனாகும் திருமகன் திறத்து நாளும் – சிந்தா:6 1453/1
தேன் மிடை கோதை என்று திருமகன் எழுந்து போகி – சிந்தா:9 2094/3
திருமகன் அருள பெற்று திரு நிலத்து உறையும் மாந்தர் – சிந்தா:11 2377/1
சிற்றடி போது புல்லி திருமகன் கிடப்ப சேந்து – சிந்தா:12 2508/2
சித்திர தேவி பட்டம் திருமகன் நல்கினானே – சிந்தா:12 2567/4
செப்பட முன்கை யாப்ப திருமகன் தொலைந்து நின்றான் – சிந்தா:13 2665/3
திருமகன் பணிந்து இருப்ப செய்தவர் – சிந்தா:13 2744/2

TOP


திருமால் (1)

சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/4

TOP


திருமாலின் (1)

தேர் முழங்கு தானை திருமாலின் முன் துறப்பான் – சிந்தா:13 2981/2

TOP


திருமாலை (1)

திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2

TOP


திருமுகத்து (1)

ஒண்_தொடி திருமுகத்து உருவ மாட்சியே – சிந்தா:4 1009/4

TOP


திருமுகம் (3)

விளைத்தது திருமுகம் வியர்ப்பு வெம் சிலை – சிந்தா:4 1016/2
திருமுகம் சுடர நோக்கி சீவகன் சென்று சேர்ந்தான் – சிந்தா:7 1724/2
புனை கதிர் திருமுகம் கழுவி பூ மழை – சிந்தா:8 1943/3

TOP


திருமுடி (2)

தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
கரியவன் திருமுடி கவிழ்த்த சேவடி – சிந்தா:5 1211/1

TOP


திருமூர்த்தி (1)

வெம்பும் சுடரின் சுடரும் திருமூர்த்தி விண்ணோர் – சிந்தா:0 2/3

TOP


திருமொழி (1)

பெரியவன் திருமொழி பிறழ்தல் இன்றியே – சிந்தா:5 1211/2

TOP


திருவ (6)

திருவ நீள் நகர் செம்பொனின் நீடிய – சிந்தா:1 126/1
திருவ மேகலை தெள் அரி கிண்கிணி – சிந்தா:3 530/1
திருவ நீர் திகழ் வலம்புரி வாய் வைத்து ஆங்கு அவன் தெழித்தலும் – சிந்தா:10 2308/2
திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும் – சிந்தா:11 2368/1
திருவ சீறடி செழு மலர் கொழும் கயல் மழை கண் – சிந்தா:12 2385/2
திருவ மன்னவன் சென்னி தேர் மன்னர் – சிந்தா:12 2419/1

TOP


திருவடி (5)

தேன் சேர் திருவடி மேல் கிண்கிணி பொன் ஆவதற்கே தக்கது என்பார் – சிந்தா:3 637/4
திருவடி மிசையின் வைத்து சிலம்ப நொந்து அழுதிட்டானே – சிந்தா:7 1728/4
திருவடி தொழுது வீழ்ந்த சிறுவனை கண்ட-போழ்தே – சிந்தா:8 1911/1
திருவடி விருந்து செய்வான் திரள் முரசு அறைவித்தானே – சிந்தா:13 3044/4
ஆனா கமழும் திருவடி போது அமரர் முடி மேல் அணிந்தாரே – சிந்தா:13 3090/4

TOP


திருவடிகட்கு (1)

சிற்றடிச்சி தத்தை அடி வீழ்ச்சி திருவடிகட்கு
உற்ற அடிசில் மஞ்சனத்தை உள்ளுறுத்த காப்பும் – சிந்தா:7 1873/2,3

TOP


திருவடியை (2)

முத்து அணிந்த முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருவடியை
பத்திமையால் நாளும் பணிகின்றார் யாரே – சிந்தா:13 2740/1,2
வண்டு அலர் பூம் திருவடியை மணி முடியின் வணங்கினான் – சிந்தா:13 3022/4

TOP


திருவரை (1)

திருவரை மார்பன் திண் தேர் மஞ்ஞையே முருகன்தான் என்று – சிந்தா:3 812/3

TOP


திருவற்கு (1)

இந்திர திருவற்கு உய்த்தார்க்கு இறைவனும் எதிர்கொண்டு ஓம்பி – சிந்தா:5 1264/3

TOP


திருவார் (3)

செம் கயல் இரட்டை திருவார் சுடர் கணாடி – சிந்தா:12 2487/1
சென்ற திருவார் அடி ஏத்தி தெளியும் பொருள்கள் ஓர் ஐந்தும் – சிந்தா:13 2814/3
செழும் பொன் வேய்ந்து மணி அழுத்தி திருவார் வைரம் நிரைத்து அதனுள் – சிந்தா:13 3021/1

TOP


திருவி (1)

பெரும் திருவி யார் மகள்-கொல் பேர் யாதாம்-கொல்லோ – சிந்தா:8 1969/4

TOP


திருவில் (31)

நெய்யார் கரும் குழல் மேல் மாலை சிந்தி நிலத்து இடுவார் நின்று திருவில் வீசும் – சிந்தா:1 295/2
சிலம்பு இரங்கி போற்று இசைப்ப திருவில் கை போய் மெய் காப்ப – சிந்தா:1 340/1
கோட்டு இளம் திங்கள் சூழ்ந்து குலவிய திருவில் போல – சிந்தா:1 404/1
இந்திர திருவில் ஏய்ப்ப குலவிய புருவத்தாட்கு – சிந்தா:3 539/3
குங்கும சாந்து வேய்ந்து குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 677/3
கோதையும் தோடும் மின்ன குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 740/1
தணி அரும் தோழர் சூழ தாழ் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:4 977/3
வாள் நுதல் பட்டம் மின்ன வார் குழை திருவில் வீச – சிந்தா:5 1257/1
இந்திர திருவில் சூழ்ந்த இன மழை குழாத்தின் வேழம் – சிந்தா:7 1753/2
திருவில் வளைந்து அனைய திரு மேகலையின் நீங்கி – சிந்தா:7 1878/2
பொருப்பு எலாம் பொன் கிடந்து ஒழுகி மேல் திருவில் வீழ்ந்து – சிந்தா:8 1903/2
இந்திர திருவில் நெக்கு உருகி என்ன வீழ்ந்தவே – சிந்தா:8 1956/4
கலந்து ஒளி கான்று நின்று கதிர்விடு திருவில் வீச – சிந்தா:9 2060/3
திருவில் தான் மாரி கற்பான் துவலை நாள்செய்வதே போல் – சிந்தா:9 2070/1
மன் வரை அகலத்து அப்பி மணி வடம் திருவில் வீச – சிந்தா:10 2187/2
அப்பு அணை கிடந்த மைந்தன் அரு மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:10 2287/2
திருவில் மால் வரை குலவியது அனையது ஓர் தேம் தார் – சிந்தா:11 2363/2
மங்குல் மணி நிற வண்ணன் போல் வார் குழைகள் திருவில் வீச – சிந்தா:11 2371/3
தேன் முகம் புதைத்த மாலை குடை நிழல் திருவில் தந்தார் – சிந்தா:12 2415/4
எழில் குழை திருவில் வீச மகளிர் நெய் ஏற்றுகின்றார் – சிந்தா:12 2416/4
திருவில் அன்ன தார் திளைப்ப தேம் குழல் – சிந்தா:12 2425/3
போக நீக்கி பொருவில் திருவில் உமிழ்ந்து மின்னு பொழியும் – சிந்தா:12 2440/2
அவா கிடந்து அகன்ற அல்குல் அணி கிளர் திருவில் பூப்ப – சிந்தா:12 2444/1
விரி கதிர் ஆரம் மின்னி தார் எனும் திருவில் வீசி – சிந்தா:12 2476/1
திருவில் போல் புருவங்கள் திருத்தினான் – சிந்தா:12 2499/4
துடிக்கும் கதிர் சேர் துணை முத்தம் திருவில் உமிழ்ந்து சுடர்ந்தனவே – சிந்தா:13 2695/4
திருவில் போல் குலாய தேம் தார் தேவர் தம் தன்மை செப்பின் – சிந்தா:13 2800/1
சென்னி மேல் மிதித்த அம் செம் சீறடி திருவில் வீச – சிந்தா:13 2954/1
எரி மிடைந்து அனைய மாலை இன மணி திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3044/1
காது அணிந்த தோடு ஒருபால் மின்னு வீச கதிர் மின்னு குழை ஒருபால் திருவில் வீச – சிந்தா:13 3136/1
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2

TOP


திருவிலின் (1)

இந்திர திருவிலின் எழிலினது ஒருபால் – சிந்தா:1 121/4

TOP


திருவிலும் (1)

திருவிலும் இவை தே மொழி மாதரை – சிந்தா:1 339/3

TOP


திருவிலே (1)

திருவிலே சொரிந்து மின்னும் குண்டலம் செம்பொன் ஓலை – சிந்தா:3 674/1

TOP


திருவிற்கு (2)

திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4
திருவிற்கு அமைந்தான் திசை பத்தும் அறிந்த தொல் சீர் – சிந்தா:4 1062/1

TOP


திருவிற்கும் (1)

திருவிற்கும் கற்பக தெரியல் மாலையார் – சிந்தா:6 1488/1

TOP


திருவின் (18)

உலையா திருவின் அமிர்து உண்டு ஒளி சேர் – சிந்தா:1 216/3
செம் மலர் திருவின் பாவாய் யான் செய்த பாவம் என்றாள் – சிந்தா:1 315/4
செம் மலர் திருவின் சாயல் தே மொழி தத்தை என்பாள் – சிந்தா:3 606/4
உள் நிறை பருகும் வண் தார் உரு அமை திருவின் மிக்கான் – சிந்தா:3 695/4
சேய் அனான் திருவின் பேரான் செழும் சிலை பகழியாலே – சிந்தா:3 788/4
சீர் முக தோழர் சூழ சீவகன் திருவின் சாயல் – சிந்தா:3 817/3
திருவின் சாயல் ஒருத்தி சேர்ந்த கோலம் காண்பான் – சிந்தா:4 926/1
சில் அரி சிலம்பு சூழ்ந்த சீறடி திருவின் நற்றாய் – சிந்தா:5 1399/1
திருவின் சாயல் தன் சீறடி சிலம்பு – சிந்தா:7 1765/1
இ திருவின் உருவம் தொழுதார் தமது – சிந்தா:7 1766/3
செந்தாமரை மேல் திருவின் உரு எய்தி நின்றாள் – சிந்தா:8 1959/4
செந்தாமரை மகளே அல்லது பெண் சாராத திருவின் மிக்க – சிந்தா:11 2370/3
திருவின் நல்லவர் செம் மலர் சீறடி – சிந்தா:12 2396/1
தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/2
தேன் இனம் இரிய தெண் நீர் குளித்து எழும் திருவின் அன்னார் – சிந்தா:13 2658/3
செம் மலர் திருவின் அன்னார் சிகழிகை சேர்த்தினாரே – சிந்தா:13 2667/4
திருவின் தோற்றம் போல் தேவர் ஆயினார் – சிந்தா:13 3134/4
திருவின் திகழ் காம தேன் பருகி தேவர் – சிந்தா:13 3141/3

TOP


திருவினம் (1)

சீவகன் திருவினம் ஆக யாம் என – சிந்தா:13 3061/1

TOP


திருவினுக்கு (1)

செரு நிலத்து இவனை வென்றீர் திருவினுக்கு உரியீர் என்றான் – சிந்தா:3 744/3

TOP


திருவினோடு (1)

திருவினோடு அகன்ற மார்பின் சீவகசாமி என்பான் – சிந்தா:13 3058/1

TOP


திருவும் (2)

நும்முடை திருவும் தேசும் நோக்கு-மின் கொள்வல் என்றான் – சிந்தா:3 771/4
தாமம் ஆர் ஒலியல் ஐம்பால் சயமதி திருவும் ஆர்ந்த – சிந்தா:13 2888/2

TOP


திருவே (2)

திரு மல்க வந்த திருவே என சேர்ந்து நாய்கன் – சிந்தா:8 1974/1
தே மலர் அம் கண் திருவே புகுதக – சிந்தா:10 2121/1

TOP


திருவே-கொலோ (1)

செய்ய தாமரை மேல் திருவே-கொலோ
வெய்ய நோக்கின் விச்சாதரியே-கொலோ – சிந்தா:3 639/1,2

TOP


திருவொடு (1)

திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/4

TOP


திருவோடு (4)

செம்பொன் புரிசை அடைந்தாள் செந்தாமரை மேல் திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:3 646/4
தே மலர் திருவோடு ஒப்பார் சேர்ந்தவன் செல்லல் தீர்ப்பர் – சிந்தா:7 1598/4
கொடி உற ஒசிந்து நின்றாள் குழை முக திருவோடு ஒப்பாள் – சிந்தா:9 2059/4
மன்னுவாய் திருவோடு என்று வாழ்த்தி நெய் ஏற்றினாரே – சிந்தா:12 2417/4

TOP


திரை (66)

கலங்கு தெண் திரை மேய்ந்து கண மழை – சிந்தா:1 32/2
திரை பொரு கனை கடல் செல்வன் சென்னி மேல் – சிந்தா:1 39/1
பைத்து எழு திரை என பறவை ஆலுமே – சிந்தா:1 52/4
மூசு தேன் இறாலின் மூச மொய் திரை இயம்பி யாங்கும் – சிந்தா:1 116/1
படு திரை பவழ வாய் அமுதம் மாந்தியும் – சிந்தா:1 196/1
கப்புர பசும் திரை கதிர் செய் மா மணி – சிந்தா:1 197/1
கறங்கு தெண் திரை வையகம் காக்குமால் – சிந்தா:1 248/2
திரை விளை அமிர்தம் அன்ன கட்டுரை செல்க என்றான் – சிந்தா:1 397/4
செம் கண் புன் மயிர் தோல் திரை செம் முகம் – சிந்தா:2 431/1
தீம் பால்கடலை திரை பொங்க கடைந்து தேவர் – சிந்தா:2 492/1
பொங்கு திரை மீது பொரு மால் களிறு போன்றோர் – சிந்தா:3 493/3
தேம் பெற்ற பைம் தார் அவனை திரை உய்த்தது அன்றே – சிந்தா:3 513/4
பாய திரை முத்த மணல் பரந்து பயின்று உளதே – சிந்தா:3 595/4
முழங்கு திரை வேலியினின் இல்லை என மொய் கொண்டு – சிந்தா:3 597/3
பட்டு இயன்ற கண்ட திரை வளைத்து பல் மலர் நல் மாலை நாற்றி – சிந்தா:3 647/1
அடு திரை சங்கம் ஆர்ப்ப அணி நகர் முன்னினானே – சிந்தா:3 701/4
திருமகள் இவளை சேர்ந்தான் தெண் திரை ஆடை வேலி – சிந்தா:3 744/1
முரிந்த மொய் திரை போன்ற அகில் புகை – சிந்தா:4 861/2
காவில் கண்ட திரை வளைத்து ஆயிடை – சிந்தா:4 873/1
கலந்து எழு திரை நுண் ஆடை கடி கய மடந்தை காமர் – சிந்தா:4 964/1
தாம் திரை கலங்கள் போல தாக்குபு திரியும் அன்றே – சிந்தா:4 967/4
முழங்கு தெண் திரை மூரி நீள் நிதி – சிந்தா:4 987/1
ஊழ் திரை பாம்பு சேர்ந்த ஒளி மிகு பருதி ஒத்தான் – சிந்தா:4 1138/4
திங்களை தெளித்திட்டு அன்ன பால்கடல் திரை செய் தெண்ணீர் – சிந்தா:5 1169/1
மோட்டு இரும் கதிர் திரை முளைத்தது என்பவே – சிந்தா:5 1223/4
குனி திரை முளைத்த வெய்யோன் குன்று சூழ்வதனை ஒத்தான் – சிந்தா:5 1240/4
தெள் அறல் யாறு பாய்ந்த திரை தவழ் கடலின் வெஃகி – சிந்தா:5 1387/1
தேன் சென்ற நெறியும் தெள் நீர் சிறு திரை போர்வை போர்த்து – சிந்தா:5 1390/1
பனி வெண் திரை சூழ் கடல் போல் பழுவம் தோன்றிற்று அவணே – சிந்தா:6 1414/4
மறி திரை வரை புரை மாடம் மா கலம் – சிந்தா:6 1446/2
இளிந்த காய் கமழ் திரை வாசம் ஈண்டி ஓர் – சிந்தா:6 1479/1
இடி உமிழ் எறி திரை முழக்கில் பல்லியம் – சிந்தா:6 1490/1
பூம் துகில் பொரு திரை பொம்மல் வெம் முலை – சிந்தா:6 1492/1
மாறு இலா பருதிவட்டம் வரு திரை முளைத்த ஆங்கண் – சிந்தா:6 1542/3
வேய் வெறுத்து அமைந்த தோளான் விழு திரை அமுதம் என்று – சிந்தா:7 1692/2
திரை இடை கொண்ட இன் நீர் அமுது உயிர்பெற்றது என்னும் – சிந்தா:7 1693/1
பைத்து அரவ திரை சிந்திய பல் கதிர் – சிந்தா:7 1766/1
திரை உடுத்த தே_மொழி-கொல் என்று தெரிகல்லார் – சிந்தா:7 1786/4
அறை கடல் திரை ஒலித்து ஆங்கு என ஆர்த்ததே – சிந்தா:7 1833/4
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
கந்துகன் கழற கல்லென் கடல் திரை அவிந்த வண்ணம் – சிந்தா:9 2097/1
விளங்கு பால்கடலில் பொங்கி வெண் திரை எழுவவே போல் – சிந்தா:10 2129/1
ஏற்று உரி முரசம் நாண எறி திரை முழக்கின் சொன்னான் – சிந்தா:10 2142/4
தெண் திரை பரப்பு நாண திருநகர் தொகுக என்றான் – சிந்தா:10 2151/4
உடை திரை மா கலம் ஒளிறு வாள் படை – சிந்தா:10 2223/2
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/2
இன் நீரின திரை மேல் இரண்டு இள வெம் சுடர் இகலி – சிந்தா:10 2264/1
பொடித்தான் கதிரோன் திரை நெற்றி புகழ் மு_பழ நீர் பளிங்கு அளைஇ – சிந்தா:11 2356/3
உவரி மா கடல் ஒல்லென் வெண் திரை
இவரி எழுவ போன்று இலங்கு வெண் மயிர் – சிந்தா:12 2427/1,2
திரை விளை அமிர்தமே திரு விழை என ஏத்தி – சிந்தா:12 2430/2
உருள் திரை உலகு எலாம் உருளும் இன்று என – சிந்தா:12 2452/2
தெண் திரை வேலி எங்கும் தீதினது ஆக மாதோ – சிந்தா:12 2457/4
தெண் திரை வேலி எங்கும் திரு விளையாட மாதோ – சிந்தா:12 2466/4
திரை இடை வியாழம் தோன்ற திண் பிணி முழவும் சங்கும் – சிந்தா:12 2467/2
பெரு முழங்கு திரை வரைகள் நீந்தி பிணியுறினும் – சிந்தா:12 2556/1
திரை வளர் இப்பி ஈன்ற திரு மணி ஆர மார்பின் – சிந்தா:13 2645/1
உடை திரை பரவை அன்ன ஒளிறு வேல் மறவர் காப்ப – சிந்தா:13 2650/3
உடை திரை முத்தம் சிந்த ஓசனிக்கின்ற அன்னம் – சிந்தா:13 2652/1
பரவை வெண் திரை வட கடல் படு நுக துளையுள் – சிந்தா:13 2749/1
திரை செய் தென் கடல் இட்டது ஓர் நோன் கழி சிவணி – சிந்தா:13 2749/2
பார் முழங்கு தெண் திரை போல் செல்வம் தம் பாலர்க்கு ஈந்து – சிந்தா:13 2981/3
தெண் திரை நீத்தம் நீந்தி தீம் கதிர் சுமந்து திங்கள் – சிந்தா:13 2991/1
வெண் திரை வியக்கும் கேள்வி விசயை-கண் அபயம் வைத்தான் – சிந்தா:13 2991/4
மணி வரை எறி திரை மணந்து சூழ்ந்த போல் – சிந்தா:13 3011/1
வெண் திரை புணரி சூழ் வேலி வேந்தனே – சிந்தா:13 3052/4
கூட்டரும் கொழும் திரை முகந்து மா முனி – சிந்தா:13 3060/2

TOP


திரை-இடை (1)

செய் வினை என்னும் முந்நீர் திரை-இடை முளைத்து தேம் கொள் – சிந்தா:13 3145/1

TOP


திரைகள் (6)

திரைகள் தரும் சங்கு கலம் தாக்கி திரள் முத்தம் – சிந்தா:3 502/1
ஓடும் திரைகள் உதைப்ப உருண்டு உருண்டு – சிந்தா:3 516/1
தோயும் திரைகள் அலைப்ப தோடு ஆர் கமல பள்ளி – சிந்தா:4 930/3
திருத்தகு திரைகள் தாக்க சேப்புழி சேவல் நீங்க – சிந்தா:5 1385/2
முத்து உமிழ் திரைகள் அங்கம் மொய் கொள் பாதாலம் முத்தீ – சிந்தா:12 2462/1
நுண் துகில் திரைகள் சேர்ந்த நூற்று உலா மண்டபத்து – சிந்தா:13 2734/2

TOP


திரைந்து (1)

சில் அம் போழ்தின் மேல் திரைந்து தேன் உலாம் – சிந்தா:2 413/1

TOP


திரையின் (5)

அலை கடல் திரையின் சீறி அவன் உயிர் பருகல் உற்று – சிந்தா:1 392/2
திரையின் செல்வி-கொல் தே மலர் பாவை-கொல் – சிந்தா:5 1326/2
ஆற்றல் அம் குமரன் செல்வான் அலை கடல் திரையின் நெற்றி – சிந்தா:10 2283/3
மின்னும் கடல் திரையின் மா மணி கை வெண் கவரி விரிந்து வீச – சிந்தா:11 2369/1
செறி இரும் பவழ செப்பு தெண் கடல் திரையின் நேரே – சிந்தா:13 3047/4

TOP


திரையும் (2)

கமழ் திரையும் காட்ட அவை கண்டு கவுள் அடுத்தான் – சிந்தா:9 2026/4
கலங்கு தெண் திரையும் காரும் கடு வளி முழக்கும் ஒப்ப – சிந்தா:10 2205/2

TOP


திரையே (1)

வனம் ஆர் வழையே வரையே திரையே
இன மா மணி சூழ் எரி பூணவனை – சிந்தா:6 1519/2,3

TOP


தில் (1)

அம் தில் அகன்றான் தமரொடு ஆங்கண் என சொன்னேன் – சிந்தா:7 1875/4

TOP


திலக (6)

திருமகள் இவள் என திலக வெண்குடை – சிந்தா:1 183/3
திலக நீள் முடி தேவரும் வேந்தரும் – சிந்தா:1 246/1
திரு மறு மார்பினை திலக முக்குடையினை – சிந்தா:12 2561/1
தேம் கொள் பூம் கண்ணி திரு முடி திலக வெண்குடையோய் – சிந்தா:13 2761/1
திலக முக்குடை செல்வன் திருநகர் – சிந்தா:13 3001/1
திரிந்தனன் வல முறை திலக மன்னனே – சிந்தா:13 3009/4

TOP


திலகம் (17)

வாங்குபு திலகம் சேர்த்தி திலகனை திருந்த வைத்தாள் – சிந்தா:1 305/4
தமர் இயல் ஓம்பும் தரணி திலகம்
நமர் அது மற்று அது நண்ணலம் ஆகி – சிந்தா:1 336/3,4
திங்கள் உகிரில் சொலிப்பது போல் திலகம் விரலில் தான் நீக்கி – சிந்தா:1 350/1
பூமகள் பொலிந்த மார்பன் புவி மிசை திலகம் ஒத்தான் – சிந்தா:1 370/4
சேயவர்க்கும் தோன்றியது ஓர் திலகம் எனும் தகைத்தாய் – சிந்தா:3 595/3
திருந்த செய்து அதன் பின் நங்கை திருவிற்கு ஓர் திலகம் ஒத்தாள் – சிந்தா:3 627/4
தேய்ந்து உக சேர்த்தி மாலை திருமுடி திலகம் கொண்டார் – சிந்தா:3 787/4
இன் இசை கூத்து நோக்கி இருந்தனன் திலகம் அன்னான் – சிந்தா:5 1170/4
சந்து உடை சாரல் சேறி தரணி மேல் திலகம் அன்னாய் – சிந்தா:5 1178/4
திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/2
பூமி மேல் திலகம் வைத்து அனைய பொன் நகர் – சிந்தா:6 1448/2
கடல் அணி திலகம் போல கதிர் திரை முளைத்தது அன்றே – சிந்தா:9 2053/4
கிள்ளை வளை வாய் உகிரின் கிள்ளி திலகம் திகழ பொறித்து – சிந்தா:12 2439/2
மண்-பால் திலகம் ஆய் வான் பூத்து ஆங்கு மணி மல்கி – சிந்தா:13 2600/2
திகழ்ந்து எரி விளக்கு என திலகம் ஆயினார் – சிந்தா:13 2640/4
பூமி மா திலகம் எனும் பொன் கிளர் – சிந்தா:13 2855/2
திணி நிலத்து இயன்றது ஓர் திலகம் ஆயினான் – சிந்தா:13 3028/4

TOP


திலகமும் (2)

சேல் உண் கண்ணியர் சிலம்பொடு திலகமும் திருத்தி – சிந்தா:12 2383/1
தேம் கொள் மாலையும் திலகமும் அணிந்த திண் குணத்த – சிந்தா:12 2387/3

TOP


திலகமே (1)

தீட்டரும் திரு நுதல் திலகமே என – சிந்தா:5 1223/3

TOP


திலகனை (1)

வாங்குபு திலகம் சேர்த்தி திலகனை திருந்த வைத்தாள் – சிந்தா:1 305/4

TOP


திலோத்தமை (1)

நல் வனப்பு உடைய தேவி திலோத்தமை பெற்ற நம்பி – சிந்தா:7 1754/3

TOP


திலோத்தமை-தன் (1)

திளைக்கும் திரு ஒப்பு உடைய திலோத்தமை-தன் சிறுவன் – சிந்தா:7 1790/2

TOP


திவ்விய (1)

தேன் தரு மாரி போன்று திவ்விய கிளவி தம்மால் – சிந்தா:3 581/1

TOP


திவண்ட (1)

தன் மதம் திவண்ட வண்டு தங்கிய காட்டுள் வேழம் – சிந்தா:10 2313/1

TOP


திவண்டது (1)

கோல் தொடுத்து அநங்கன் எய்ய குழைந்து தார் திவண்டது அன்றே – சிந்தா:9 2062/4

TOP


திவண்டு (2)

பொலிவொடு திவண்டு பொங்கி பூம் சிகை அலமந்து ஆட – சிந்தா:4 968/2
போது உலாய் தேன் துளித்து பொழிந்து வண்டு திவண்டு உலாம் – சிந்தா:6 1420/3

TOP


திவவு (1)

கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி – சிந்தா:3 559/3

TOP


திவள (4)

இட்ட குறி தார் திவள பதுமுகன் இ இருந்தோன் – சிந்தா:7 1791/4
சோலை மஞ்ஞை தொழுதி போல் தோகை செம்பொன் நிலம் திவள
காலில் சிலம்பும் கிண்கிணியும் கலையும் ஏங்க கதிர் வேலும் – சிந்தா:13 2698/2,3
வண்டு அலம்பு மாலையும் மணி தொத்தும் நிலம் திவள
விண்டு அலர் பூம் தாமரையின் விரை ததும்ப மேல் நடந்த – சிந்தா:13 3022/2,3
திவள தே மலர் கண்ணி சேர்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/4

TOP


திவளும் (2)

திவளும் வாழிய செம் பொறி வண்டுகாள் – சிந்தா:5 1331/2
கண் உரை மகளிர் சேர்ந்து கார் இருள் திவளும் மின் போல் – சிந்தா:13 2663/2

TOP


திளைக்கும் (11)

தார் கெழு மின்னு வீசி தனி வடம் திளைக்கும் மார்பன் – சிந்தா:3 820/3
திருமாலை வெம் முலை மேல் திளைக்கும் தேவர் திரு உறுக – சிந்தா:4 961/2
சித்திர மணி குழை திளைக்கும் வாள் முகத்து – சிந்தா:4 1075/1
தேம் கொள் மார்பு-இடை திளைக்கும் செம்பொன் ஆரம் ஒத்து உளவே – சிந்தா:7 1559/4
திளைக்கும் திரு ஒப்பு உடைய திலோத்தமை-தன் சிறுவன் – சிந்தா:7 1790/2
திருவ மா மணி காம்பொடு திரள் வடம் திளைக்கும்
உருவ வெண் மதி இது என வெண்குடை ஓங்கி – சிந்தா:11 2368/1,2
சேர்ந்து மன்னர் முடி வைர வில் திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலினான் – சிந்தா:12 2585/4
திரு கழல் குருசில் தார் திளைக்கும் போரினுள் – சிந்தா:13 2688/2
திளைக்கும் மா மணி குழை சுடர செப்பினான் – சிந்தா:13 2867/3
தென் வரை சந்தனம் திளைக்கும் மார்பினான் – சிந்தா:13 2895/2
தேன் இமிர் தாமரை திளைக்கும் சேவடி – சிந்தா:13 3014/3

TOP


திளைத்த (1)

சேண் குலாம் சிலையொடு திளைத்த பின் அவர் – சிந்தா:7 1826/1

TOP


திளைத்தலின் (1)

திளைத்தலின் பெடை மயில் தெருட்டும் செம்மற்றே – சிந்தா:1 50/4

TOP


திளைத்தவர் (1)

திளைத்தவர் பருகிய தேறல் தேங்குழி – சிந்தா:1 50/2

TOP


திளைத்து (8)

தேனும் அமிழ்தும் திளைத்து ஆங்கு இனியன – சிந்தா:3 519/3
சீர் கெழு வள மனை திளைத்து மாசனம் – சிந்தா:3 828/2
செரு செய்து திளைத்து போரில் சிலம்பு ஒலி கலந்த பாணி – சிந்தா:9 2082/2
தேன் மதர்ப்ப திளைத்து ஆங்கு அவன் திருவின் சாயல் நலம் கவர்ந்த பின் – சிந்தா:12 2595/2
வாள் ஆர் முடி வைர வில் திளைத்து வண்டு அரற்றும் – சிந்தா:13 3037/3
தேன் நெய் வார் சுனை உண்டு திளைத்து உடன் – சிந்தா:13 3067/2
தெளிவு அறுத்து எழுவர் பட்டார் ஈர்_எண்மர் திளைத்து வீழ்ந்தார் – சிந்தா:13 3076/1
திளைத்து எழு கொடிகள் செம் தீ திரு மணி உடம்பு நுங்க – சிந்தா:13 3116/2

TOP


திளைத்தும் (1)

திரு அனார் ஆடல் கண்டும் திருவொடு திளைத்தும் ஆனார் – சிந்தா:13 2806/4

TOP


திளைப்ப (5)

திரு முடி வயிர வில்லால் சேவடி திளைப்ப ஏத்தி – சிந்தா:3 613/2
வளம் கெழு வடத்தை சூழ்ந்து வான் பொன் நாண் திளைப்ப சேந்த – சிந்தா:5 1297/2
அம் தழை காடு எலாம் திளைப்ப ஆமான் இனம் – சிந்தா:8 1902/3
வடம் திளைப்ப புல்லிய வரை மார்பம் வாள் புல்ல – சிந்தா:10 2244/2
திருவில் அன்ன தார் திளைப்ப தேம் குழல் – சிந்தா:12 2425/3

TOP


திளைப்பவே (1)

முழுதும் வித்தி விளைப்பர் திளைப்பவே – சிந்தா:1 133/4

TOP


திளைப்பன (1)

மலை திளைப்பன என நாகம் ஆன்ற போர் – சிந்தா:1 82/3

TOP


திளைப்பின் (1)

தீது இலார் திளைப்பின் ஆமான் செல்வமே பெரிதும் ஒத்தார் – சிந்தா:1 189/4

TOP


திளைப்பினர் (1)

திரு மா மணி சிந்து திளைப்பினர் ஆய் – சிந்தா:1 217/2

TOP


திளைப்பு (1)

செயிர் மகர குண்டலமும் திளைப்பு ஆனா வார் காதும் – சிந்தா:1 168/3

TOP


திளையாது (1)

திரு முத்து அகலம் திளையாது அமையா – சிந்தா:6 1518/2

TOP


திறக்கும் (1)

முட்டாத இன்ப புதா திறக்கும் தாள் உடைய மூர்த்தி பாதம் – சிந்தா:6 1549/2

TOP


திறத்த (2)

இ திறத்த பந்து எறிந்து இளையர் ஆடு பூமியே – சிந்தா:1 150/4
இ திறத்த பந்தினோடு இன்பம் எல்லை இல்லையே – சிந்தா:1 151/4

TOP


திறத்தது (1)

வார் புயலும் காலும் வளை நெகிழு நம் திறத்தது
ஆர்வமுறும் நெஞ்சம் அழுங்குவிக்கும் மாலை – சிந்தா:9 2049/3,4

TOP


திறத்தில் (1)

கட்டு அவிழ் கண்ணி நம்பி சீவகன் திறத்தில் காய்ந்தாள் – சிந்தா:4 904/3

TOP


திறத்தின் (6)

திடல் பிளந்து இட்ட எஃகம் சுமந்து அமர் திறத்தின் மிக்கார் – சிந்தா:3 805/4
தே மென் கீதம் பாலா சுரந்து திறத்தின் ஊட்டி – சிந்தா:4 921/2
மடந்தை திறத்தின் இயைய அம் மகள் கூறி வந்தார் – சிந்தா:4 1061/1
செய்வது என் நோற்றிலாதேன் நோற்றலாள் திறத்தின் என்று – சிந்தா:9 2072/3
கை நூல் திறத்தின் கலப்ப வாரி கமழும் நான கலவை – சிந்தா:12 2437/2
ஐ நூல் திறத்தின் அகிலின் ஆவி அளைந்து கமழ ஊட்டி – சிந்தா:12 2437/3

TOP


திறத்து (9)

யாண்டு நேர் எல்லை ஆக அவன் திறத்து அழற்சி இன்மை – சிந்தா:1 393/3
கோமகன் திறத்து உற்ற கூறுவாம் – சிந்தா:2 412/4
கரும் கண்ணி திறத்து வேறா கட்டுரை பயிற்று நின்றான் – சிந்தா:3 548/4
இசை திறத்து அனங்கனே அனைய நீரினார் – சிந்தா:3 659/1
முனை திறத்து மிக்க சீர் முனைவர் தம் முனைவனார் – சிந்தா:3 707/1
எண் அரும் திறத்து மைந்தர் எதிரெதிர் எறிய ஓடி – சிந்தா:4 969/2
எள்ளி நீண்ட கண்ணாள் திறத்து இன் உரை – சிந்தா:4 1029/2
சே_இழை கணவனாகும் திருமகன் திறத்து நாளும் – சிந்தா:6 1453/1
புனை கடி மாலை மாதர் திறத்து இது மொழிந்து விட்டார் – சிந்தா:9 2071/4

TOP


திறத்தை (2)

தேன் அமர் கோதை மாதர் திருமகன் திறத்தை ஓராள் – சிந்தா:1 314/1
திறத்தை வெளவிய சேய் அரி கண்ணினாள் – சிந்தா:4 993/2

TOP


திறந்த (5)

செப்பு வாய் திறந்த அன்னது ஓர் செம்மற்றே – சிந்தா:3 535/4
போது வாய் திறந்த போதே பூம் பொறி வண்டு சேர்ந்து ஆங்கு – சிந்தா:6 1456/1
கரி அமை சேறு சிந்தி கலிங்குகள் திறந்த அன்றே – சிந்தா:12 2476/4
திறந்த மணி கதவம் திசைகள் எல்லாம் மணம் தேக்கி – சிந்தா:12 2560/1
பொன் வரை வாய் திறந்த ஆங்கு புங்கவன் – சிந்தா:13 3016/2

TOP


திறந்ததே (1)

அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை – சிந்தா:10 2138/3

TOP


திறந்தனர் (1)

தெழித்தனர் திறந்தனர் அகலம் இன்னுயிர் – சிந்தா:10 2226/3

TOP


திறந்தனன் (1)

ஆட்சியில் உலகம் ஏற திறந்தனன் அலர்ந்த தாரான் – சிந்தா:1 381/4

TOP


திறந்திட்டு (3)

உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு
இறைவன் சிறுவன் பிறந்தான் என்று ஏற்பார்க்கு ஊர்-தோறு உய்த்து ஈ-மின் – சிந்தா:1 306/3,4
மாடம் ஓங்கும் வள நகருள் வரம்பு இல் பண்டம் தலை திறந்திட்டு
ஆடை செம்பொன் அணிகலங்கள் யாவும் யாரும் கவர்ந்து எழு நாள் – சிந்தா:1 307/1,2
கடாம் திறந்திட்டு வானின் களகள முழங்கும் வேழம் – சிந்தா:3 806/1

TOP


திறந்திட (1)

வீக்கி மாடம் திறந்திட மெல்லவே – சிந்தா:3 534/3

TOP


திறந்து (15)

பொன் சொரி கதவு தாளின் திறந்து பொன் யவன பேழை – சிந்தா:1 114/1
வீங்கு இள முலைகள் விம்மி திறந்து பால் பிலிற்ற ஆற்றாள் – சிந்தா:1 305/3
பெரு நல நிதி தலை திறந்து பீடு உடை – சிந்தா:1 331/2
அரவம் வாய் திறந்து ஆர்ப்பது போன்றதே – சிந்தா:3 530/4
இரும் கடல் பவள செ வாய் திறந்து இவள் பாடினாளோ – சிந்தா:3 658/3
வார் பொலி முலையினாட்கு வாய் திறந்து இதனை சொன்னான் – சிந்தா:3 758/4
படாம் திறந்து ஊழி தீயின் பதுமுகன் காட்டியிட்டான் – சிந்தா:3 806/2
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
நிதி அறை திறந்து நோக்கி அன்னது ஓர் நீர்மை எய்தி – சிந்தா:6 1447/3
மைந்தன தார் குழைந்து உடைய வாய் திறந்து
அம் சிலம்பு அணி அல்குல் கலையொடு ஆர்த்தவே – சிந்தா:6 1493/3,4
மெல்லவே திறந்து நீக்கி மின்னுவிட்டு இலங்கு பைம் பூண் – சிந்தா:6 1505/2
எரி மலர் செ வாய் திறந்து தேன் ஊற ஏத்துவார் பூக்கள் தூய் தொழுவார் – சிந்தா:10 2111/2
முழுதும் மண்மகள் முற்றும் வாய் திறந்து
அழுதிட்டாள் நெய்யும் பாலும் ஆகவே – சிந்தா:12 2405/3,4
வடிவமே வாய் திறந்து உரைக்கும் வானவன் – சிந்தா:13 3057/3
அல்குல் வாய் திறந்து ஆவித்து ஆர்த்தவே – சிந்தா:13 3129/4

TOP


திறப்பட (2)

திரு விழை துகிலும் பூணும் திறப்பட தாங்கினாரே – சிந்தா:13 2737/4
திறப்பட பண்ணி பொல்லா சிந்தனை வாயில் போந்து – சிந்தா:13 3075/3

TOP


திறம் (10)

முனை திறம் உருக்கி முன்னே மொய் அமர் பலவும் வென்றான் – சிந்தா:1 205/2
எந்தை திறம் முன்னம் உணர்ந்து இன்னணம் விடுத்தேன் – சிந்தா:3 846/4
ஆண் திறம் களைவென் ஓடி பற்றுபு தம்-மின் என்றான் – சிந்தா:4 1079/4
தீட்டரும் படிவம் அன்னான் திறம் கிளந்து உரைத்தும் அன்றே – சிந்தா:5 1166/4
அழி கவுள் யானை வேந்தற்கு அவன் திறம் அறிய சொன்னான் – சிந்தா:7 1644/2
சிந்திப்பல் என் சிறுவன் திறம் இனி என்று எழில் நெடும் கண் – சிந்தா:7 1785/1
யாது நாம் அடை திறம் உரை-மின் நீர் என – சிந்தா:7 1824/3
எம் கோ மற்று என் திறம் நீர் கேட்டது என்றாற்கு எரி மணி பூண் – சிந்தா:7 1882/1
செருவில் தாழ் நுதலினாள் கண் மண திறம் செப்புகின்றார் – சிந்தா:9 2070/4
புழுங்கு கோதை பொற்பின் திறம் பேசலாம் – சிந்தா:12 2504/2

TOP


திறமும் (1)

எ நூல் திறமும் உணர்வாள் எழில் ஏற்று இமிலின் ஏற்ப முடித்தாள் – சிந்தா:12 2437/4

TOP


திறமே (1)

சூழ்ந்து தொழுது இறைஞ்சி சொன்னார் அவன் திறமே – சிந்தா:7 1810/4

TOP


திறல் (21)

திண் தேர் அரசர் திறல் சிங்கங்கள் வில்லும் வாளும் – சிந்தா:0 22/1
திண் திறல் தெவ்வர் தேர் தொகை மாற்றினான் – சிந்தா:1 158/2
ஓலை வைத்து அன்ன ஒண் திறல் ஆற்றலான் – சிந்தா:1 251/4
சொல் திறல் அன்றி மன்னீர் தொக்கு நீர் காண்ம்-மின் எங்கள் – சிந்தா:3 756/1
வில் திறல் என்று வில் வாய் வெம் கணை தொடுத்து வாங்கி – சிந்தா:3 756/2
வாள் திறல் தேவ தத்தன் கலின மா மாலை வெள் வேல் – சிந்தா:3 786/2
திரு மிக்கு உடை செல்வன் திறல் சாமி நனி காண்க – சிந்தா:3 843/3
ஒண் திறல் களிற்றின் நெற்றி எறிந்து தோடு ஒலித்து வீழ – சிந்தா:4 979/2
வெம் திறல் இயக்கி தோன்றி விருந்து எதிர்கொண்டு பேணி – சிந்தா:5 1178/2
கடும் திறல் நோய்களும் கெடுக்கும் வேண்டிய – சிந்தா:5 1218/3
சொல் திறல் சூழ்ச்சி மிக்க சுதஞ்சணன் சுருங்க நாடி – சிந்தா:5 1222/1
வில் திறல் குருசிற்கு எல்லாம் வேறுவேறு உரைப்ப கேட்டே – சிந்தா:5 1222/2
வில் திறல் நம்பி தேற்றான் விருந்தினன் இவனும் அன்றி – சிந்தா:7 1647/1
ஒண் திறல் சிங்கம் அன்ன கதழ் ஒளி உடற்சி கண்டேன் – சிந்தா:7 1749/4
எரி திறல் வென்றி வேந்தற்கு இற்றென இசைப்ப சீறி – சிந்தா:7 1857/1
வாள் திறல் குருசில் தன்னை வாள் அமரகத்துள் நீத்து – சிந்தா:8 1913/1
வில் திறல் விசயன் என்பான் வெம் கணை செவிட்டி நோக்கி – சிந்தா:10 2191/1
விளை தவ பெருமை ஓரார் வில் திறல் மயங்கி யாரும் – சிந்தா:10 2193/3
அடு திறல் எறி சுறா ஆக காய்ந்தன – சிந்தா:10 2223/3
அம்பு உகை வல் வில் ஆர் கழல் மள்ளர் திறல் ஏத்த – சிந்தா:11 2332/1
ஓரும் ஒண் திறல் கத்தரிகை தொழில் – சிந்தா:12 2500/2

TOP


திறல (1)

பெரும் புலி முழக்கின் மாறு எதிர் முழங்கி பெரு வரை கீண்டிடும் திறல
திருந்தி ஏழுறுப்பும் திண் நிலம் தோய்வ தீ உமிழ் தறுகணின் சிறந்த – சிந்தா:10 2154/3,4

TOP


திறலார் (2)

மடங்கல் போல் திறலார் மா மணி கறங்க வள வயல் புள் எழ கழிந்தார் – சிந்தா:10 2102/4
அந்தரம் ஆறா யானை கொண்டு ஏற பறக்க எனில் பறந்திடும் திறலார்
முந்து அமர் தம்முள் முழு மெயும் இரும்பு மேய்ந்திட வெம் சமம் விளைத்தார் – சிந்தா:10 2156/2,3

TOP


திறலாளன் (1)

வெம் திறலாளன் கூற வேகமோடு உரறி மன்னர் – சிந்தா:3 746/1

TOP


திறலான் (2)

வெம் திறலான் பெரும் தச்சனை கூவி ஓர் – சிந்தா:1 234/3
வில் திறலான் வெய்ய தானையும் வீங்குபு – சிந்தா:10 2210/1

TOP


திறலினாற்கு (1)

பவ்வத்து பிறந்த வெய்ய பருதி போல் திறலினாற்கு
தெவ்வரை கிழங்கினோடும் தின்று நீ சொன்னவாறே – சிந்தா:7 1736/1,2

TOP


திறலினை (1)

உலகு உணர் கடவுளை உருகெழு திறலினை
நில விரி கதிர் அணி நிகர் அறு நெறியினை – சிந்தா:12 2562/1,2

TOP


திறலோய் (1)

திலகம் ஆய திறலோய் நீ தேவர் ஏத்தப்படுவோய் நீ – சிந்தா:5 1244/2

TOP


திறவிதின் (2)

திரு விழை கடி மனை திறவிதின் மொழிவாம் – சிந்தா:1 124/4
திறவிதின் தவிசு தூபம் திரு சுடர் விளக்கு இட்டாரே – சிந்தா:13 2633/4

TOP


திறன் (2)

திறன் அல தமர்க்கு செப்பும் தீ உமிழ்ந்து இலங்கும் வேலான் – சிந்தா:3 688/4
திறன் அழியாமை இன்னே விடுத்து அருளுக தேர் வேந்தர் வேந்தனே – சிந்தா:12 2590/4

TOP


திறை (3)

திறை மன்னர் உய்ப்ப திரு நிற்ப செங்கோல் நடப்ப – சிந்தா:0 27/1
தவறு என தாமம் பூட்டி தரு திறை கொண்டும் இன்பத்து – சிந்தா:4 966/3
தேன் ஆர் காமன் சிலையும் கணையும் திறை கொண்ட – சிந்தா:12 2456/1

TOP


தின் (1)

தின் பளித மாலை திரள் தாமம் திகழ் தீம் பூ – சிந்தா:13 2919/1

TOP


தின்ற (1)

வெம் தடி தின்ற வெம் நோய் வேகத்தால் மீட்டு மாலை – சிந்தா:13 2765/1

TOP


தின்றார் (1)

வாளை மீன் தடிகள் தின்றார் வருக என உருக வெந்த – சிந்தா:13 2768/1

TOP


தின்றான் (1)

அட்டு உயிர் உடலம் தின்றான் அமைச்சனாய் அரசு கொன்றான் – சிந்தா:1 253/3

TOP


தின்று (8)

பூ தின்று புகன்று சேதா புணர் முலை பொழிந்த தீம் பால் – சிந்தா:1 398/1
நாழியுள் இழுது நாகு ஆன் கன்று தின்று ஒழிந்த புல் தோய்த்து – சிந்தா:2 487/1
தின்று தேன் இசைகள் பாட திருநகர் சுடர அன்றே – சிந்தா:3 630/4
வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால் – சிந்தா:3 803/1
தெவ்வரை கிழங்கினோடும் தின்று நீ சொன்னவாறே – சிந்தா:7 1736/2
கலம் தின்று பணைத்த தோளும் கவின் வளர் கழுத்தும் ஆர்ந்த – சிந்தா:12 2441/3
தின்று அலால் சிறுவரை யானும் சொல் சில – சிந்தா:13 2937/2
செருக்கி நிணம் தின்று சிவந்து மன்னர் உயிர் செற்ற – சிந்தா:13 2944/1

TOP


தின்ன (1)

நச்சு எயிற்று அம்பு தின்ன நாள் இரை ஆகல் உற்றார் – சிந்தா:10 2303/4

TOP


தின்னலாமே (1)

குட்டியை தின்னலாமே கோள் புலி புறத்தது ஆக – சிந்தா:4 1134/2

TOP


தின (2)

நிலம் தின கிடந்து அன நிதி அ நீள் நகர் – சிந்தா:6 1471/1
அரம் தின பிறந்த பைம்பொன் அரும்பிய முலையினாளை – சிந்தா:6 1507/1

TOP


தினாது (2)

ஊன் தினாது உடம்பு வாட்டி தேவராய் உறைதல் நன்றோ – சிந்தா:5 1235/2
ஊன் தினாது ஒழிந்து புத்தேள் ஆவதே உறுதி என்றான் – சிந்தா:5 1235/4

TOP


தினை (7)

மென் தினை பிறங்கலும் மிளிர்ந்து வீழ் அருவியும் – சிந்தா:1 148/1
மாலை மார்பன் கொடுப்ப தினை குரல் – சிந்தா:4 1032/3
கொண்டாள் தினை குரல் தான் சூடினாள் தாழ் குழல் மேல் – சிந்தா:4 1039/2
தினை விளை சாரல் செ வாய் சிறு கிளி மாதர் ஓப்ப – சிந்தா:6 1498/1
கருவி தேன் என தூங்கும் கதிர் அணி இறுங்கொடு தினை சூழ் – சிந்தா:7 1561/1
ஊனை உண்டவர் உருகும் பசும் தினை பிண்டியும் ஒருங்கே – சிந்தா:7 1562/3
செம்பொன் பின்னிய போல் தினை காவலர் – சிந்தா:13 3066/1

TOP


தினைகள் (2)

மாலை அம் தினைகள் காய்க்கும் வண் புனம் அதற்கு தென்மேல் – சிந்தா:5 1232/3
கழை பொதிர்ப்ப தேன் சொரிந்து காய் தினைகள் ஆர்த்தும் – சிந்தா:13 2778/1

TOP