கோ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 10
கோக்கணம் 1
கோக்கள் 2
கோக்கினாரை 1
கோக்கு 2
கோக்குழாம் 1
கோங்க 1
கோங்கம் 3
கோங்கமும் 1
கோங்கின் 1
கோங்கு 3
கோங்கும் 1
கோசலத்து 1
கோசிக 2
கோட்ட 7
கோட்டக்கு 1
கோட்டகம் 1
கோட்டத்து 1
கோட்டது 1
கோட்டம் 4
கோட்டமும் 1
கோட்டால் 3
கோட்டி 8
கோட்டியினின் 1
கோட்டில் 1
கோட்டின் 2
கோட்டு 23
கோட்டு-இடை 4
கோட்டை 1
கோட்பட்டு 1
கோடகம் 1
கோடணை 2
கோடல் 3
கோடலும் 3
கோடா 1
கோடாத 1
கோடி 17
கோடிக்கு 1
கோடிகம் 1
கோடிகமும் 1
கோடியும் 1
கோடியே 1
கோடின் 1
கோடு 18
கோடுகள் 1
கோடும் 6
கோடைய 1
கோண் 1
கோண்மா 2
கோண்மோ 1
கோணமும் 1
கோணை 3
கோத்த 5
கோத்தன 1
கோத்தால் 1
கோத்திரம் 1
கோத்து 5
கோதம் 1
கோதாய் 4
கோதாவரி 1
கோதினுள் 1
கோது 4
கோதை 164
கோதை-தன் 3
கோதைக்கு 3
கோதைகள் 1
கோதையர் 13
கோதையவர் 2
கோதையாட்கு 1
கோதையார் 8
கோதையார்கள் 1
கோதையின் 3
கோதையினாய் 1
கோதையீர் 1
கோதையீரே 1
கோதையும் 13
கோதையே 2
கோதையை 4
கோதையொடு 4
கோதையோடு 1
கோதையோடும் 1
கோப்ப 1
கோப்பவர் 1
கோப்பார் 1
கோப்பெருந்தேவி 1
கோபங்கள் 1
கோபுர 3
கோபுரங்கள் 2
கோபுரம் 2
கோமகளை 1
கோமகன் 4
கோமன் 1
கோமனே 1
கோமாற்கு 1
கோமான் 21
கோமுகன் 2
கோய் 2
கோயில் 46
கோயிலாள் 1
கோயிலின் 1
கோயிலுக்கு 1
கோயிலும் 2
கோயிலுள் 5
கோயிலே 2
கோயிலை 1
கோயிற்கு 2
கோல் 49
கோல்கள் 2
கோல 56
கோலத்த 1
கோலத்து 2
கோலம் 37
கோலமும் 3
கோலமே 1
கோலி 10
கோலின் 2
கோலினன் 1
கோலினே 1
கோலை 2
கோலொடும் 1
கோவத்து 1
கோவலர் 5
கோவன் 1
கோவனும் 1
கோவா 1
கோவாய் 2
கோவிந்தன் 9
கோவிந்தை 1
கோவில் 1
கோவினை 3
கோவே 5
கோவை 5
கோழ் 2
கோழி 5
கோள் 34
கோளரி 2
கோளின் 1
கோளும் 1
கோளே 1
கோளொடு 1
கோளொடும் 1
கோறல் 1
கோறும் 2
கோன் 22
கோன்-தன் 1
கோனார் 2

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


கோ (10)

கோ வீற்றிருந்த குடி நாட்டு அணி கூறல் உற்றேன் – சிந்தா:1 30/4
கொம்பு உற பழுத்திட்டன கோ அரை – சிந்தா:4 869/2
கோள் இழுக்குற்ற பின்றை கோ தொழில் நடாத்துகின்றான் – சிந்தா:4 1088/2
கோ அ மா ஆகி குடியோம்பி நின் குடை கீழ் – சிந்தா:7 1804/1
கோ உடை பெருமகன் ஆதல் கொண்டனம் – சிந்தா:7 1812/2
எம் கோ மற்று என் திறம் நீர் கேட்டது என்றாற்கு எரி மணி பூண் – சிந்தா:7 1882/1
கோ உண்ட வேலான் குழைந்து ஆற்றலன் ஆயினானே – சிந்தா:8 1965/4
கோ தரு நிதியம் வாழ கொற்றவன் நகரோடு என்ன – சிந்தா:11 2376/3
கோ மகள் உருவம் ஆய் கூற்றம் போந்தது – சிந்தா:12 2451/1
கொலை கடிந்து இவறல் இன்றி கோ தொழில் நடாத்தும் அன்றே – சிந்தா:12 2583/4

TOP


கோக்கணம் (1)

கோக்கணம் கொதித்து ஏந்திய வேல் என – சிந்தா:4 871/1

TOP


கோக்கள் (2)

இருந்த கண்டான் இளம் கோக்கள் நம்பியே – சிந்தா:13 2861/4
உணர்வொடு காட்சி பேறு என்று இடை உறு கோக்கள் ஏற்றார் – சிந்தா:13 3081/2

TOP


கோக்கினாரை (1)

வள் உகிர் வரித்த சாந்தின் வன முலை கோக்கினாரை
உள் உயிர் உண்ணும் கூற்றின் உடன்று கண் கரிந்து பொங்க – சிந்தா:12 2532/1,2

TOP


கோக்கு (2)

அக மடை திறந்ததே போல் அலற கோக்கு இளைய நங்கை – சிந்தா:10 2138/3
கொற்றவி மகனை நோக்கி கூறினள் என்ப நும் கோக்கு
உற்றதை பிறர்கள் கூற உணர்ந்தனை-ஆயின் நானும் – சிந்தா:13 2609/1,2

TOP


கோக்குழாம் (1)

கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2

TOP


கோங்க (1)

கெட்டு உலாய் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி மகளிர் கோங்க
மொட்டு உலாய் முலைகள் பாய்ந்த அகலத்து சரங்கள் மூழ்க – சிந்தா:3 772/2,3

TOP


கோங்கம் (3)

பலவும் பூத்தன கோங்கம் பைம் துகில் முடி அணிந்து அவர் பின் – சிந்தா:7 1558/3
குரவம் கோங்கம் குடம் புரை காய் வழை – சிந்தா:8 1918/2
பொன் நிற கோங்கம் பொன் பூம் குன்று என பொலிந்த மேனி – சிந்தா:10 2257/1

TOP


கோங்கமும் (1)

நனைய நாகமும் கோங்கமும் நாறு இணர் – சிந்தா:7 1608/2

TOP


கோங்கின் (1)

கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் – சிந்தா:5 1281/2

TOP


கோங்கு (3)

பூத்த கோங்கு போல் பொன் சுமந்து உளார் – சிந்தா:2 419/1
கொங்கு உண் குழலாள் மெல் ஆகத்த கோங்கு அரும்பும் கொழிப்பில் பொன்னும் – சிந்தா:3 643/2
கோங்கு பூத்து உதிர்ந்த குன்றின் பொன் அணி புளகம் வேய்ந்த – சிந்தா:10 2253/1

TOP


கோங்கும் (1)

பூத்த கோங்கும் வேங்கையும் பொன் இணர் செய் கொன்றையும் – சிந்தா:1 154/1

TOP


கோசலத்து (1)

இலை வட்ட தாம மார்பின் கோசலத்து இறைவன் எய்த – சிந்தா:10 2184/2

TOP


கோசிக (2)

கூடு கோழி கொழு முள் அரும்பின அம் கோசிக
ஆடை பூத்தன பாதிரி வெண்கடம்பு பந்து அணிந்தவே – சிந்தா:7 1650/3,4
களி செய் கோசிக நீர் விழ கடி மாலை மேல் தொடர்ந்து கீழ் – சிந்தா:7 1673/1

TOP


கோட்ட (7)

குடர் சூழ் கோட்ட குஞ்சரம் வென்ற வகையும் அ – சிந்தா:4 1058/3
வில் இலங்க மின்னு கோட்ட வீணை விட்டு வெய்து உராய் – சிந்தா:4 1100/2
கலை கோட்ட அகல் அல்குல் கணம் குழையார் கதிர் மணி பூண் – சிந்தா:10 2234/1
மலை கோட்ட எழில் வேழம் தவ நூறி மத யானை – சிந்தா:10 2234/3
அரைத்த சாந்து அணிந்த கோட்ட ஆயிரத்து எட்டு வேழம் – சிந்தா:12 2414/2
நலம் செய்த வைர கோட்ட நாறும் மும்மதத்த நாகம் – சிந்தா:13 2915/2
பிணியார் பெரும் துருத்தி அன்ன பெரும் கவுள பிறை ஏர் கோட்ட
பணியார் கமழ் கடாத்து அண்ணல் அரசுவா பண்ணார் பாய்மா – சிந்தா:13 2968/2,3

TOP


கோட்டக்கு (1)

ஒழுகி அமுது ஊறும் நல் அறத்தை ஓர்கிலர் ஊன் செய் கோட்டக்கு
கழுகு உண்ண வள்ளூரமே சுமந்து புள்ளிற்கே புறம் செய்கின்றார் – சிந்தா:6 1552/3,4

TOP


கோட்டகம் (1)

குல தலை மகளிர்-தம் கற்பின் கோட்டகம்
நிலை படா நிறைந்தன பிறவும் என்பவே – சிந்தா:1 41/3,4

TOP


கோட்டத்து (1)

கோன் தமர் நிகளம் மூழ்கி கோட்டத்து குரங்க தன் கீழ் – சிந்தா:1 262/1

TOP


கோட்டது (1)

முளை இளம் திங்கள் போல் முத்து உடை கோட்டது
கிளை இளம் பிடிகள் ஐஞ்நூற்று-இடை கேழ் அரக்கு – சிந்தா:7 1830/2,3

TOP


கோட்டம் (4)

உறையும் கோட்டம் உடன் சீ-மின் ஒண் பொன் குன்றம் தலை திறந்திட்டு – சிந்தா:1 306/3
கோட்டம் இல் குணத்தினான் போய் என் செய்கின்றான்-கொல் என்னில் – சிந்தா:5 1166/2
கொண்டவன் கோட்டம் தன்னுள் கொடியினை கொணர்ந்து நீலம் – சிந்தா:9 2003/2
ஊர் பிணி கோட்டம் சீப்பித்து உறாதவன் ஆண்ட நாட்டை – சிந்தா:11 2372/3

TOP


கோட்டமும் (1)

கூகையும் கோட்டமும் குங்குமமும் பரந்து – சிந்தா:8 1905/1

TOP


கோட்டால் (3)

முலை கோட்டால் உழப்பட்ட மொய் மலர் தார் அகன் மார்பர் – சிந்தா:10 2234/2
கொலை கோட்டால் உழப்பட்டு குருதியுள் குளித்தனரே – சிந்தா:10 2234/4
குஞ்சி களி யானை கோட்டால் உழப்பட்டும் – சிந்தா:13 2792/3

TOP


கோட்டி (8)

வாள் முகத்து அலர்ந்த போலும் மழை மலர் தடம் கண் கோட்டி
தோள் முதல் பசலை தீர தோன்றலை பருகுவார் போல் – சிந்தா:2 470/1,2
மாதர் எருத்தம் இடம் கோட்டி மா மதுர – சிந்தா:3 731/3
நறும் புகை தூதுவிட்டு நகை முகம் கோட்டி நின்றாள் – சிந்தா:7 1568/4
மின்னு குழையும் பொன் தோடும் மிளிர எருத்தம் இடம் கோட்டி
என்னும் இமையாள் நினைந்து இருந்தாள் இயக்கி இருந்த எழில் ஒத்தாள் – சிந்தா:7 1658/3,4
கன்னி அம் கமுகின் கண் போல் கலன் அணி எருத்தம் கோட்டி
தன் இரு கையும் கூப்பி தையல் ஈது உரைக்கும் அன்றே – சிந்தா:9 2056/3,4
இலங்கு பொன் ஓலை மின்ன இன் முகம் சிறிது கோட்டி
அலங்கலும் குழலும் தாழ அரு மணி குழை ஓர் காதில் – சிந்தா:9 2060/1,2
கண்களை இடுக கோட்டி காமத்தில் செயிர்த்து நோக்கி – சிந்தா:9 2086/2
குழை முகம் இட-வயின் கோட்டி ஏந்திய – சிந்தா:13 2677/1

TOP


கோட்டியினின் (1)

தன் துணைவி கோட்டியினின் நீங்கி தனி இடம் பார்த்து – சிந்தா:4 1035/1

TOP


கோட்டில் (1)

கொன் வளர் குவி முலை கோட்டில் தாழ்ந்தன – சிந்தா:4 1008/1

TOP


கோட்டின் (2)

குழவி வெண் திங்கள் கோட்டின் மேல் பாய குளிர் புனல் சடை விரித்து ஏற்கும் – சிந்தா:10 2105/1
உருவ வெண் பிறை கோட்டின் ஓங்கிய – சிந்தா:13 3134/2

TOP


கோட்டு (23)

கோட்டு இளம் தகர்களும் கொய் மலர தோன்றி போல் – சிந்தா:1 73/1
குழவி கோட்டு இளம் பிறையும் குளிர் மதியும் கூடின போல் – சிந்தா:1 165/1
படர் தீர் அந்தி அது ஒத்தாள் பணை செய் கோட்டு படா முலையாள் – சிந்தா:1 313/4
கோட்டு இளம் திங்கள் சூழ்ந்து குலவிய திருவில் போல – சிந்தா:1 404/1
கொடு மர எயினர் ஈண்டி கோட்டு இமில் ஏறு சூழ்ந்த – சிந்தா:2 428/1
கோட்டு இளம் களிறு போல்வான் நந்தகோன் முகத்தை நோக்கி – சிந்தா:2 484/1
விண்ணகம் வணங்க வெண் கோட்டு இளம் பிறை முளைத்ததே போல் – சிந்தா:3 538/1
சூழ் மணி கோட்டு வீணை சுகிர் புரி நரம்பு நம்பி – சிந்தா:3 728/2
தோள் ஆர் முத்தும் தொல் முலை கோட்டு துயல் முத்தும் – சிந்தா:4 1093/1
விளங்கு ஒளி விசும்பில் வெண் கோட்டு இளம் பிறை சூழ்ந்த மின் போல் – சிந்தா:5 1297/1
புள் முழுது இறைஞ்சும் கோட்டு பொரு களிறு அனைய தோன்றல் – சிந்தா:7 1684/1
கோட்டு இளம் குழவி திங்கள் இரண்டு அன்ன எயிற்று கோளே – சிந்தா:7 1739/1
கொங்கு உண் குழல் தாழ கோட்டு எருத்தம் செய்த நோக்கு – சிந்தா:8 1971/3
கோட்டு இளம் கலையும் கூடும் மென் பிணையும் கொழும் கதிர் மணி விளக்கு எறிப்ப – சிந்தா:10 2104/1
குடர் தொடர் குருதி கோட்டு குஞ்சர நகரத்தார் கோன் – சிந்தா:10 2182/1
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
கோட்டு மண் கொள்ள நின்றான் குருசில் மண் கொள்ள நின்றான் – சிந்தா:10 2294/4
கோட்டு மீன் குழாத்தின் மள்ளர் ஈண்டினர் மன்னர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:10 2325/1
மின் உமிழ் வைர கோட்டு விளங்கு ஒளி இமயம் என்னும் – சிந்தா:12 2417/1
குஞ்சரத்தின் கோட்டு இடையும் உய்வர் தவம் மிக்கார் – சிந்தா:12 2557/3
ஊன் உடை கோட்டு நாகு ஆன் சுரி முக ஏற்றை ஊர்ந்து – சிந்தா:13 2901/1
மா வலம் விளைத்த கோட்டு மழ களிற்று அரசன் அன்னான் – சிந்தா:13 2917/2
வருத்தி மணி நெடும் கோட்டு அருவி போல வீழ்ந்தனவே – சிந்தா:13 2944/4

TOP


கோட்டு-இடை (4)

கொண்டான் கொழும் கனி கோட்டு-இடை தூங்குவ – சிந்தா:3 523/3
கூற்று என முழங்கி கையால் கோட்டு-இடை புடைப்ப காய்ந்து – சிந்தா:4 981/1
தங்கு சந்தன கோட்டு-இடை பட்டு என – சிந்தா:7 1607/2
கொண்டு இள மந்திகள் எறிய கோட்டு-இடை
திண் கனி முசு கலை சிதறும் தேம் பொழில் – சிந்தா:7 1616/2,3

TOP


கோட்டை (1)

பொன் பூண் சுமந்து பொரு கோட்டை அழித்து வெம் போர் – சிந்தா:11 2340/1

TOP


கோட்பட்டு (1)

ஓட்டிடுப எண் குணனும் கோட்பட்டு உயிராவே – சிந்தா:6 1469/4

TOP


கோடகம் (1)

கோடகம் அணிந்த கோல முடியினாய் துறத்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2989/4

TOP


கோடணை (2)

கொங்கு அணி குழல் அவள் கோடணை அறைவாம் – சிந்தா:3 603/4
கொண்டன கோடணை கொற்ற முற்றமே – சிந்தா:13 3013/4

TOP


கோடல் (3)

ஆர் அமிர்து அரிதில் பெற்றாம் அதன் பயன் கோடல் தேற்றாம் – சிந்தா:1 377/2
தம்முடை பண்டம்-தன்னை கொடுத்து அவர் உடைமை கோடல்
எம்முடையவர்கள் வாழ்க்கை எமக்கும் அஃது ஒக்கும் அன்றே – சிந்தா:3 771/1,2
ஓடு கோடல் உடுத்தல் என்று இன்னவை – சிந்தா:6 1427/3

TOP


கோடலும் (3)

புலி அனார் மகள் கோடலும் பூமி மேல் – சிந்தா:8 1919/2
வலியின் மிக்கவர்-தம் மகள் கோடலும்
நிலை கொள் மன்னர் வழக்கு என நேர்பவே – சிந்தா:8 1919/3,4
கற்ற மாந்தரை கண் என கோடலும்
சுற்றம் சூழ்ந்து பெருக்கலும் சூது-அரோ – சிந்தா:8 1921/2,3

TOP


கோடா (1)

கோடா குருகுலத்தை விளக்கிட்டாளை விளக்கினாள் – சிந்தா:13 2605/4

TOP


கோடாத (1)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல் – சிந்தா:0 7/1

TOP


கோடி (17)

கோடி மூன்றோடு அரை செம்பொன் கோமான் நல்கும் என அறை-மின் – சிந்தா:1 307/4
தோள் வயிரம் தோன்ற தொழுவார் அழுது நைவார் தொக்கோர் கோடி
வாள் வயிரம் விற்கும் மட நோக்கி யார்-கொலோ பெறுவார் என்பார் – சிந்தா:3 645/3,4
எண் இல் கோடி பொன் ஈதும் வென்றாற்கு என – சிந்தா:4 878/2
நகரம் நால் இரு கோடி நயந்ததே – சிந்தா:4 912/4
இழை முற்று அணிந்தார் எழு நூற்றவர் கோடி செம்பொன் – சிந்தா:4 1064/2
பன்னிரு கோடி உய்த்து கந்துகன் பணிந்து சொன்னான் – சிந்தா:4 1117/4
கோடி நுண் துகிலும் குழையும் நினக்கு – சிந்தா:5 1369/1
கடத்து-இடை காக்கை ஒன்றே ஆயிரம் கோடி கூகை – சிந்தா:8 1927/3
அன்றே அமைந்த பசும்பொன் அடர் ஆறு கோடி
குன்றாமல் விற்றான் குளிர் சாகரதத்தன் என்பான் – சிந்தா:8 1973/3,4
உரிய நூற்றெண்மர் செம்பொன் ஒன்றரை கோடி மூன்று ஊர் – சிந்தா:9 2079/3
ஏர் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி
கார் மலி கடல் அம் காலாள் கற்பக தாரினாற்கே – சிந்தா:10 2219/3,4
எழில் மணி புரவி ஏழ் ஆம் இலக்கம் ஏழ் தேவ கோடி
கழல் மலிந்து இலங்கும் காலாள் கட்டியங்காரற்கு அன்றே – சிந்தா:10 2220/3,4
கோடி பட்டின் கொள் கொடி கூட புனைவாரும் – சிந்தா:11 2331/2
கோடி தானை கொற்றவன் காண்பான் இழை மின்ன – சிந்தா:11 2331/3
கோடி செம்பொன் கொம்பரின் முன்முன் தொழுவாரும் – சிந்தா:11 2331/4
நந்தாவிளக்கு புறம் ஆக என நான்கு கோடி
நொந்தார் கடந்தான் கொடுத்தான் பின்னை நூறு மூதூர் – சிந்தா:12 2564/1,2
வீடு இல் ஐந்தரை கோடி விருத்தி மேல் – சிந்தா:12 2577/1

TOP


கோடிக்கு (1)

விரும்புவார் வேழ வேல் போர் நூற்றுவர் நூறு கோடிக்கு
இருந்தனம் வருக என்பார் இன்னணம் ஆயினாரே – சிந்தா:3 785/3,4

TOP


கோடிகம் (1)

பூ நிறை செய்த செம்பொன் கோடிகம் புரையும் அல்குல் – சிந்தா:13 2707/1

TOP


கோடிகமும் (1)

பூ பெய் செம்பொன் கோடிகமும் பொன் ஆர் ஆலவட்டமும் – சிந்தா:1 352/1

TOP


கோடியும் (1)

கோத்தன போல் குணம் நூற்று கோடியும்
காத்தன காவல பதினெண்ணாயிரம் – சிந்தா:13 2818/2,3

TOP


கோடியே (1)

கொந்து அழல் அஞ்சா குஞ்சரம் இவர்ந்தார் கோடியே விருத்தியா உடையார் – சிந்தா:10 2156/4

TOP


கோடின் (1)

ஆணை இ உலகு கேடாம் அரசு கோல் கோடின் என்றான் – சிந்தா:1 255/4

TOP


கோடு (18)

பொன் பூண் சுமந்த புணர் மெல் முலை கோடு போழ – சிந்தா:0 19/1
குழவி வெண் மதி கோடு உழ கீண்டு தேன் – சிந்தா:1 34/1
கோடு உயர் கொழும் பொனின் குன்றம் ஒத்தவே – சிந்தா:1 59/4
கோடு உயர்ந்த குன்றின் மேல் குழீஇய மஞ்ஞை-தம் சிறகு – சிந்தா:1 71/3
கோடு வெம் சிலை தொழில் இடமும் கூடின்றே – சிந்தா:1 84/4
கூற்றரும் குருதி வாள் கோடு உற அழுத்தலின் – சிந்தா:1 278/2
கோடு பறை ஆர்ப்ப கொழும் தாள் பவழம் கொல்லா – சிந்தா:3 501/3
கூற்றம் போல் கொடிய யானை கோடு உழுது அகன்ற மார்பம் – சிந்தா:3 782/3
கோடு ஏந்து குஞ்சரங்கள் தெருட்ட கூடா பிடி நிற்கும் – சிந்தா:5 1229/3
பவழம் கொள் கோடு நாட்டி பைம்பொனால் வேலி கோலி – சிந்தா:5 1268/1
கோடு தையா குழிசியோடு ஆரம் கொள குயிற்றிய – சிந்தா:7 1650/1
சாந்தின் மேல் தொடுத்த தீம் தேன் தண் மதி கோடு போழ – சிந்தா:7 1820/1
கொல் சின வெம் தொழில் கோடு ஏந்து இள முலை – சிந்தா:10 2113/2
உழை இனம் உச்சி கோடு கலங்குதல் உற்ற-போதே – சிந்தா:10 2301/1
தலை நிலம் புரள வெண் கோடு உண்டதே போன்று தன் கை – சிந்தா:12 2554/2
கோடு வால் ஒளி குங்கும குன்று அனான் – சிந்தா:12 2577/4
கோலம் முற்றிய கோடு உயர் தூபையும் – சிந்தா:13 3003/1
குன்றின் வீழ் அருவி குரல் கோடு அணை – சிந்தா:13 3065/1

TOP


கோடுகள் (1)

கொந்து அழல் பிறப்ப தாக்கி கோடுகள் மிடைந்த தீயால் – சிந்தா:10 2254/1

TOP


கோடும் (6)

இன்ன நாளினால் கோடும் நாம் என – சிந்தா:2 415/2
இன்று கோடும் நாம் எழுக என்று ஏகினார் – சிந்தா:2 417/4
வென்றி நாம் கோடும் இன்னே வெள்ளிடை படுத்து என்று எண்ணி – சிந்தா:2 437/1
எடுத்தனர் விளியும் சங்கும் வீளையும் பறையும் கோடும்
கடத்து-இடை முழங்க காரும் கடலும் ஒத்து எழுந்த அன்றே – சிந்தா:2 447/3,4
பொருக்கு ஒளி இன நிரை கோடும் கொண்ட பின் – சிந்தா:7 1825/2
கண் அகன் கடல் அம் கோடும் பறைகளும் முழங்கி விம்ம – சிந்தா:7 1859/1

TOP


கோடைய (1)

புல்லு கோடைய பொற்பு உடை பூம் சுண்ணம் – சிந்தா:4 887/3

TOP


கோண் (1)

கோண் தரு குறும்பர் வெம் போர் கோக்குழாம் வென்றது உள்ளி – சிந்தா:4 1079/2

TOP


கோண்மா (2)

கூற்றம் அன கழுகு தொடர் குந்தமொடு கோண்மா – சிந்தா:1 101/4
உச்சியும் மருங்கும் பற்றி பிளந்து உயிர் பருகி கோண்மா
அச்சுற அழன்று சீறி ஆட்டு இனம் புக்கது ஒப்ப – சிந்தா:4 1153/2,3

TOP


கோண்மோ (1)

நங்கைக்கு இன்று இறத்தல் இல்லை நரபதி நீயும் கோண்மோ
கொங்கு அலர் கோங்கின் நெற்றி குவி முகிழ் முகட்டின் அங்கண் – சிந்தா:5 1281/1,2

TOP


கோணமும் (1)

கோணமும் மறுகும் எல்லாம் குச்சு என நிரைத்து அம் மாந்தர் – சிந்தா:3 615/3

TOP


கோணை (3)

கோணை களிற்று கொடி தேர் இவுளி கடல் சூழ் – சிந்தா:0 28/1
கோணை போரில் குளிக்குவம் அன்று-எனின் – சிந்தா:3 640/3
குழை உடை முகத்தினாள்-கண் கோணை போர் செய்த மன்னர் – சிந்தா:3 816/1

TOP


கோத்த (5)

கொள் பவளம் கோத்த அனைய கால குன்றி செம் கண – சிந்தா:1 70/2
கோத்த நித்தில கோதை மார்பினான் – சிந்தா:2 419/3
பொன் செய் குடம் கோத்த அனைய எருத்தில் பொலி பொன் தூண் – சிந்தா:3 593/1
ஏர் செய் சாந்தின் கழுநீர் விரை கமழும் பூக்கள் கோத்த
வார் செய் தண் தாமரை வளை அமை வரையின் வெள் அருவி நீர் – சிந்தா:7 1671/2,3
பொற்ற திண் சரத்தில் கோத்த பொரு சரம் தாள்கள் ஆக – சிந்தா:10 2305/2

TOP


கோத்தன (1)

கோத்தன போல் குணம் நூற்று கோடியும் – சிந்தா:13 2818/2

TOP


கோத்தால் (1)

பன் மணியும் முத்தும் பவளமும் பைம்பொன்னும் கோத்தால் ஒப்ப – சிந்தா:7 1652/3

TOP


கோத்திரம் (1)

குரு குலம் சீவககுமரன் கோத்திரம்
அருகல் இல் காசிபம் அடிகள் வாழி என்று – சிந்தா:13 3015/1,2

TOP


கோத்து (5)

நிரை கதிர் நித்திலம் கோத்து வைத்த போல் – சிந்தா:1 99/1
அரும் பெறல் சுரிகை அம் பூம் கச்சு-இடை கோத்து வாங்கி – சிந்தா:3 698/2
தெரி கதிர் திரட்டி வல்லான் தெரிந்து கோத்து அணிந்த போலும் – சிந்தா:5 1352/2
கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய் – சிந்தா:8 1906/2
மெய் நீர் திரு முத்து இருபத்தேழ் கோத்து உமிழ்ந்து திருவில் வீசும் – சிந்தா:13 3143/2

TOP


கோதம் (1)

கோதம் செய் குடர்கள் புன் தோல் நரம்பொடு வழும்பிது என்றான் – சிந்தா:7 1583/4

TOP


கோதாய் (4)

கள்ளுற மலர்ந்த கோதாய் காதலர் காதல் என்றாள் – சிந்தா:5 1387/4
என்ன அஞ்சினாய் என்று அவனை நக்காட்கு அஃது அன்று கோதாய்
இன்ன கொள்கையேற்கு ஏலாது என்ன இலங்கு எயிற்றினாள் – சிந்தா:7 1669/2,3
கள் ஆவி கொப்புளிக்கும் கமழ் பூம் கோதாய் என் மனத்தின் – சிந்தா:7 1887/2
அம் புகை ஆர்ந்த அம் துகில் அல்குல் அவிர் கோதாய்
அம்பு கை காணாம் ஐயனை கையில் தொழுது என்பார் – சிந்தா:11 2332/3,4

TOP


கோதாவரி (1)

இலக்கணம் அமைந்த கோதாவரி என இசையில் போந்த – சிந்தா:2 477/3

TOP


கோதினுள் (1)

கோது செய் குண கோதினுள் கோது அனான் – சிந்தா:1 240/4

TOP


கோது (4)

கோது இயல் காமம் என்னும் மதுவினில் குளித்த ஞான்றே – சிந்தா:1 233/3
கோது செய் குண கோதினுள் கோது அனான் – சிந்தா:1 240/4
கோது செய் குண கோதினுள் கோது அனான் – சிந்தா:1 240/4
கோது படல் இல்ல குறி கொண்டு எழுந்து போந்தான் – சிந்தா:3 499/4

TOP


கோதை (164)

கோடாத செங்கோல் குளிர் வெண்குடை கோதை வெள் வேல் – சிந்தா:0 7/1
தேன் உலாம் மது செய் கோதை தேம் புகை கமழ ஊட்ட – சிந்தா:1 111/1
கொங்கு விம்மு கோதை தாழ் கூந்தல் ஏந்து சாயலார் – சிந்தா:1 145/2
கோதை நித்திலம் சூழ் குளிர் வெண்குடை – சிந்தா:1 159/1
மென் மலர் கோதை தன் முலைகள் வீங்கலின் – சிந்தா:1 185/2
தவழ் மது கோதை மாதர் தாமரை பூ அது ஆக – சிந்தா:1 191/3
துடி தலை கரும் குழல் சுரும்பு உண் கோதை தன் – சிந்தா:1 194/1
மை மலர் கோதை பாகம் கொண்டதே மறுவது ஆக – சிந்தா:1 208/2
வேரி தேம் கோதை மாதர் விருந்து உனக்காக இன்பம் – சிந்தா:1 214/3
கான் அமர் கோதை கனா மொழிகின்றாள் – சிந்தா:1 222/4
கோதை அம் கொம்பு அனையார் தம் குழாம் தொழ – சிந்தா:1 229/2
குழல் சிகை கோதை சூட்டிக்கொண்டவன் இருப்ப மற்று ஓர் – சிந்தா:1 252/1
கொங்கு அலர் கோதை மாழ்கி குழை முகம் புடைத்து வீழ்ந்து – சிந்தா:1 267/3
களி முக சுரும்பு உண் கோதை கயில் எருத்து அசைந்து சோர – சிந்தா:1 298/1
அஞ்சும் அ மயானம் தன்னுள் அகில் வயிறு ஆர்ந்த கோதை
பஞ்சி மேல் வீழ்வதே போல் பல் பொறி குடுமி நெற்றி – சிந்தா:1 301/2,3
தேன் அமர் கோதை மாதர் திருமகன் திறத்தை ஓராள் – சிந்தா:1 314/1
கோதை தாழ் குழலினாளை கொண்டு போய் மறைய நின்றாள் – சிந்தா:1 318/4
வெறி உறு கோதை வெறு நிலம் எய்த – சிந்தா:1 333/2
கரும் காழ் அகிலின் நறும் புகையில் கழுமி கோதை கண் படுக்கும் – சிந்தா:1 349/2
மட்டு அவிழ் கோதை வாள் அன உண்கண் மயில் அன்னாள் – சிந்தா:1 360/1
கோத்த நித்தில கோதை மார்பினான் – சிந்தா:2 419/3
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
தொடையல் அம் கோதை என்று சொல்லுபு தொழுது நிற்பார் – சிந்தா:2 464/4
மட்டு அவிழ் கோதை மாதர் மைந்தனை கொண்டு புக்கார் – சிந்தா:2 472/4
போது ஆர் புனை கோதை சூட்டு உன் அடித்தியை – சிந்தா:2 481/3
பனி வளர் கோதை மாதர் பாவையை பரவி வைத்தார் – சிந்தா:2 486/4
வெள் வேல் மிளிர்ந்த நெடும் கண் விரை நாறு கோதை
முள் வாய் எயிற்று ஊறு அமுதம் முனியாது மாந்தி – சிந்தா:2 491/2,3
கொள்ளாத இன்ப கடல் பட்டனன் கோதை வேலான் – சிந்தா:2 491/4
கோதை அருவி குளிர் வரை மேல் நின்று – சிந்தா:3 525/1
தோடு அலர் கோதை தொல் சீர் தார் அணி சுரும்பு உண்கண்ணி – சிந்தா:3 537/3
தொடுத்து அலர் கோதை வீணா பதிக்கு இது சொல்லினானே – சிந்தா:3 555/4
வண்டு உண மலர்ந்த கோதை வாய் ஒருப்பட்டு நேர – சிந்தா:3 587/1
விண்டு அலர் கோதை விம்மும் விரை குழல் தொழுது நீவி – சிந்தா:3 618/3
கான் சேர் கமழ் கோதை கால் தொடர்ந்து கைவிடாது அரற்றுகின்ற – சிந்தா:3 637/3
தளை அவிழ் கோதை பாடி தான் அமர்ந்து இருப்ப தோழி – சிந்தா:3 651/1
விரி மலர் கோதை பாட எழால் வகை வீரர் தோற்றார் – சிந்தா:3 662/2
நல் நுதல் பட்டம் கட்டி நகை முடி கோதை சூட்டி – சிந்தா:3 673/2
செம் கதிர் சிலம்பு செம்பொன் கிண்கிணி சிலம்ப கோதை
பொங்க பொன் ஓலை வட்டம் பொழிந்து மின் உகுப்ப போர்த்த – சிந்தா:3 677/1,2
கோதை முத்து அணிந்த மார்பன் கூர் எயிறு இலங்க நக்கு ஆங்கு – சிந்தா:3 694/2
குரல் குரல் ஆக பண்ணி கோதை தாழ் குஞ்சியான் தன் – சிந்தா:3 723/1
தேன் ஆர் கோதை பரிந்து என்கோ யான் – சிந்தா:3 726/4
கோதை புறம் தாழ குண்டலமும் பொன் தோடும் – சிந்தா:3 731/1
அனிச்ச பூம் கோதை சூட்டின் அம்மனையோ என்று அஞ்சி – சிந்தா:3 745/1
ஊறி தேன் ஒழுகும் கோதை நம்பிக்கும் அன்னள் என்றான் – சிந்தா:3 750/4
தூமத்தால் கெழீஇய கோதை தோள் துணை பிரித்தல் விண் மேல் – சிந்தா:3 754/1
மட்டு அவிழ் கோதை வெய்ய வரு முலை தாங்கல் ஆற்றா – சிந்தா:3 835/2
செம் தளிர் கோதை சோர கிண்கிணி சிலம்பொடு ஏங்க – சிந்தா:3 840/2
வள மலர் கோதை தன்னை வாய்விடான் குழைய புல்லி – சிந்தா:3 841/3
மட்டு அவிழ் கோதை சுண்ணம் மாலையோடு இகலி தோற்றாள் – சிந்தா:4 904/2
வள் இதழ் கோதை மற்று நகரொடும் கடியுமேனும் – சிந்தா:4 905/3
தூமம் கமழும் கோதை தொடுத்த துயரின் முலையா – சிந்தா:4 921/1
அணி ஆர் கோதை பூம்பந்து ஆடும் அவளை காண்-மின் – சிந்தா:4 925/4
குலவும் பவழ உழக்கில் கோதை புரள பாடி – சிந்தா:4 927/3
குமரி மாநகர் கோதை அம் கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 994/1
மது விரி கோதை அம் மாலை நின் மனம் – சிந்தா:4 1015/3
திருந்து கோதை சிகழிகை சீறடி – சிந்தா:4 1033/1
வண்டு இமிர் கோதை நின்னை வழிபடும் நாளும் என்றாள் – சிந்தா:4 1047/4
நறையார் கோதை நன்று என இன்புற்று எதிர்கொண்டாள் – சிந்தா:4 1059/4
நூலார் கோதை நுங்கு எரிவாய்ப்பட்டது ஒத்தாள் – சிந்தா:4 1094/4
கோதை கொண்ட பூம் சிகை கொம்மை கொண்ட வெம் முலை – சிந்தா:4 1102/1
தேன் மலிந்த கோதை மாலை செய் கலம் உகுத்து உராய் – சிந்தா:4 1105/1
பூ வரம்பு ஆய கோதை பொன் அனார் புலவி நீக்கி – சிந்தா:4 1111/1
மது மடை திறந்து தீம் தேன் வார் தரு கோதை நீ முன் – சிந்தா:4 1124/1
வம்பு அவிழ் கோதை தந்த வான் துவர் காயை வீழ்த்து ஓர் – சிந்தா:4 1128/1
திரு மலர் கோதை ஐம்பால் தேவியர் தொடர்பு கேட்ப – சிந்தா:5 1171/3
தோடு அலர் கோதை மின் துளும்பும் மேகலை – சிந்தா:5 1207/2
கோதை வீழ்ந்தது என முல்லை கத்திகை – சிந்தா:5 1208/1
தோடு ஏந்து பூம்_கோதை வேண்டேம் கூந்தல் தொடேல் எம் இல் – சிந்தா:5 1229/1
வம்பு அலர் கோதை சிந்த மயில் என ஒருத்தி ஓடி – சிந்தா:5 1269/1
கொங்கு அலர் கோதை நங்கை அடிகளோ என்று கொம்பு ஏர் – சிந்தா:5 1271/3
கோதை வெம் முலை மேல் கொண்ட கோலமே – சிந்தா:5 1323/4
சண்பகத்து அணி கோதை நின்றாள் தனி – சிந்தா:5 1324/3
கார் கெழு மின்னு வென்ற நுடங்கு இடை கமழ் தண் கோதை
ஏர் கெழு மயில் அனாளை இடை-வயின் எதிர்ப்பட்டானே – சிந்தா:5 1356/3,4
விளை மது கமழும் கோதை வேலினும் வெய்ய கண்ணாய் – சிந்தா:5 1394/3
நானம் வழங்கும் கோதை நைய வெய்ய ஆய – சிந்தா:6 1412/3
கோதை தாழ் பூம் பிண்டி கோமன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1420/4
திரு கவின் நிறைந்த வெம் கண் பணை முலை தேம் பெய் கோதை
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/2,3
தரிக்கிலாது உருகி நையும் தட மலர் கோதை நற்றாய் – சிந்தா:6 1454/4
தொகு கள் தாம் கோதை வெய்ய துணை மணி முலைகள் தாமே – சிந்தா:6 1486/4
நனை விளை கோதை நாணி பொன் அரி மாலை ஓச்ச – சிந்தா:6 1498/3
மணி வண்டு இ மாதர் கோதை மது உண வந்த போழ்து அங்கு – சிந்தா:6 1502/1
வருத்தமுற்று அசைந்த கோதை வாள் ஒளி தடம் கண் நீலம் – சிந்தா:6 1504/2
திரு விரி கோதை நற்றாய் நிப்புதி சேர்ந்து சொன்னாள் – சிந்தா:6 1533/4
கறங்கு இசை வண்டு பாடும் கோதை நீ கவலல் என்றாள் – சிந்தா:6 1535/4
குறிஞ்சி பூம் கோதை போலும் குங்கும முலையினாள் தன் – சிந்தா:7 1568/1
கோதை கண் படுக்கும் கூந்தல் குரை வளி பித்தோடு ஐயேய் – சிந்தா:7 1583/2
கோதை போல்வாய் ஒளித்து ஒழிதல் கொம்பே குணன் ஆகுமே – சிந்தா:7 1586/4
அழகன் சொல்லும் அணி செய் கோதை காமமும் கண்டும் கேட்டும் – சிந்தா:7 1593/2
மட்டார் கோதை மனை துறந்தாள் மைந்தனும் மங்கை மேலே – சிந்தா:7 1601/3
கருகி வாடிய காமரு கோதை தன் – சிந்தா:7 1629/2
வண்டு வாழ் பயில் கோதை மணம் முதல் – சிந்தா:7 1630/1
கொண்டு கோதை மலர் எழுத்து மெல் விரலின் மேல் தாங்கி நோக்கும் – சிந்தா:7 1655/1
போது உலாம் கோதை மாதர் புனைந்து அலர் தொடுத்த மாலை – சிந்தா:7 1666/2
ஏர் உலாம் கோதை இன்பத்து இள நலம் பருகுகின்றான் – சிந்தா:7 1687/4
உரை உடை கோதை மாதர் ஒளி நலம் நுகர்ந்து நாளும் – சிந்தா:7 1693/2
வள் இதழ் கோதை தானே இட்டது ஓர் வண்ணம்-தன்னை – சிந்தா:7 1696/3
தோடு அலர் கோதை கீதம் துணிவினில் பாடுகின்றாள் – சிந்தா:7 1697/4
தேன் தயங்கு இணர் பெய் கோதை சிந்தையின் நீட்டினாளே – சிந்தா:7 1701/4
மது முகத்து அலர்ந்த கோதை மாற்றம் மைந்தற்கு உரைப்பாள் – சிந்தா:7 1708/1
அணி செய் கோதை அம் காமினி ஓதினாள் – சிந்தா:7 1713/4
பையவே பெயர்ந்து போகி பனி மலர் கோதை மார்பின் – சிந்தா:7 1718/3
மல்லிகை கோதை ஐம்பால் மலைமகள் மனையை சேர்ந்தேன் – சிந்தா:7 1745/4
பிணை மலர் கோதை கீதம் பாட யான் பெரிதும் பேதுற்று – சிந்தா:7 1746/3
கை வளர் கோதை கரந்து எழுத்திட்டாள் – சிந்தா:7 1767/4
கோதை வேல் நம்பிக்கு அல்லதை இ பொருள் – சிந்தா:7 1815/1
குழல் அவாய் கிடந்த கோதை தாதையூர் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1865/4
விட்டு அலர்ந்த கோதை அவரால் விளைவது உண்டோ – சிந்தா:7 1876/4
தேன் நெடும் கோதை நல்லார் மைந்தனை தெருவில் எய்ய – சிந்தா:8 1951/2
குழல் மலிந்த கோதை மாலை பொங்க வெம் கதிர் முலை – சிந்தா:8 1952/1
கொண்டு நீங்கல் கோதை வேய்தல் குங்குமம் அணிந்து உராய் – சிந்தா:8 1955/1
பொன் மலர்ந்த கோதை பந்து பொங்கி ஒன்று போந்து பாய்ந்து – சிந்தா:8 1957/3
தாழ்ந்து கோதை பொங்கி வீழ்ந்து வெம் முலைகள் தைவர – சிந்தா:8 1958/3
தொழித்து வண்டு இமிரும் கோதை துணை முலை மூள்க பூம் பட்டு – சிந்தா:8 1986/1
கொழித்து இரை கடலுள் மூழ்கி கோதை கண் துயின்ற அன்றே – சிந்தா:8 1986/4
வள் இதழ் கோதை வல்லான் வட்டிகை நுதியின் வாங்கி – சிந்தா:8 1990/3
குற்றம் மற்றும் ஆகும் என்று கோதை சூழ்ந்து கூறினார்க்கு – சிந்தா:9 1998/3
சேறுபடு கோதை மிசை வண்டு திசை பாட – சிந்தா:9 2019/3
ஏலம் கமழ் கோதை இதற்கு என் செய்கு உரை என்றான் – சிந்தா:9 2029/4
மட்டு விரி கோதை மது வார் குழலினாள் தன் – சிந்தா:9 2030/1
ஆய்ந்த மலர் கோதை அமிர்து உயிர்க்கும் நறும் புகையும் – சிந்தா:9 2032/2
மட்டு அவிழ் கோதை பெற்றாய் மனம் மகிழ் காதலானை – சிந்தா:9 2058/1
கொங்கு அலர் கோதை சூட்டி குழல் நலம் திருத்தினானே – சிந்தா:9 2064/4
குறங்கின் மேல் தழுவி வைத்து கோதை அம் குருதி வேலான் – சிந்தா:9 2067/2
நனை வளர் கோதை நற்றாய் நங்கைக்கு ஈது உள்ளம் என்று – சிந்தா:9 2075/1
முல்லை அம் கோதை ஒன்றும் பிழைப்பு இலேன் முனியல் நீ என்று – சிந்தா:9 2084/3
குண்டலம் இலங்க கோதை கூந்தலோடு அவிழ்ந்து சோர – சிந்தா:9 2086/3
தேன் மிடை கோதை என்று திருமகன் எழுந்து போகி – சிந்தா:9 2094/3
மா மலர் கோதை மணாளன் புகுதக – சிந்தா:10 2121/2
பூ மலர் கோதை நெஞ்சம் மூழ்கி புக்கு ஒளித்திட்டானே – சிந்தா:10 2133/4
பில்கி தேன் ஒழுகும் கோதை பிறர் மனையாள்-கண் சென்ற – சிந்தா:10 2186/1
இலை வைத்த கோதை நல்லார் இள முலை பொறியும் ஆர்ந்து – சிந்தா:10 2190/2
கொய் பூம் கோதை மடவார் கொற்றம் கொள்க என்று ஏத்த – சிந்தா:10 2198/2
தேன் வயிறு ஆர்ந்த கோதை தீம் சொலார் கண்கள் போலும் – சிந்தா:10 2290/2
கோட்டு மண் கொண்ட மார்பம் கோதை வாள் குளித்து மூழ்கி – சிந்தா:10 2294/3
கூடு ஆர மாலை குவி மென் முலை கோதை நல்லார் – சிந்தா:11 2328/3
பூம் பெய் கோதை புரிசை குழாம் நலம் – சிந்தா:11 2336/2
சின்ன மலர் கோதை தீம் சொலார் போற்றி இசைப்ப திருமால் போந்தான் – சிந்தா:11 2369/4
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து – சிந்தா:12 2407/3
கள் அவிழ் கமழ் கோதை காவலன் திருமகளை – சிந்தா:12 2431/1
கை வளை அலங்காரமாலையும் கமழ் கோதை
நைவளம் மிகு சாயல் நங்கையை புனைகின்றார் – சிந்தா:12 2435/3,4
வண்டு அலர் கோதை வாள் கண் வன முலை வளர்த்த தாயர் – சிந்தா:12 2457/1
தளிர் புரை கோதை மாதர் தாமரை முகத்தை சேர்ந்த – சிந்தா:12 2468/2
தேக்கி வண்டு இமிரும் கோதை செல்வன் தார் உழக்க நைந்து – சிந்தா:12 2477/3
கோதை பாரத்தினாலும் தன் நாணினும் – சிந்தா:12 2498/1
புழுங்கு கோதை பொற்பின் திறம் பேசலாம் – சிந்தா:12 2504/2
பிழிபடு கோதை போல் ஆம் பெண்டிரை கெட பிறந்தாள் – சிந்தா:12 2512/4
குறை அணி கொண்டவாறே கோதை கால் தொடர ஓடி – சிந்தா:12 2537/1
கோதை தாழ் குடையின் நீழல் கொற்றவன் பருதி ஆக – சிந்தா:12 2544/1
பிழி பொலி கோதை போல் ஆம் பெண்டிரில் பெரியள் நோற்றாள் – சிந்தா:12 2551/3
மதம் கமழ் கோதை அல்குல் மனா கிடந்து இமைத்து காம – சிந்தா:12 2584/2
ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1
தோடு ஆர் புனை கோதை சுநந்தை சேர்ந்து தொழுதாளை – சிந்தா:13 2605/1
பொங்கும் மணி முடி மேல் பொலிந்து எண் கோதை தொகை ஆகி – சிந்தா:13 2607/1
விரை வளர் கோதை வேலோய் வேண்டிய வேண்டினேம் என்று – சிந்தா:13 2645/3
கொங்கு விம்மு பூம் கோதை மாதரார் – சிந்தா:13 2680/1
கோதை மங்கையர் குவி முலை தடத்து-இடை குளித்து – சிந்தா:13 2759/1
தாள் நெடும் குவளை கண்ணி தளை அவிழ் கோதை மாலை – சிந்தா:13 2802/1
கொங்கு அலர் கோதை நல்லார் குரை கடல் அமிர்தம் ஆக – சிந்தா:13 2805/3
வேய்ந்த வெண் தாமரை கோதை போல விசும்பில் பறக்கின்ற வெள்ளை அன்னம் – சிந்தா:13 2860/1
கள் வயிற்று அலர்ந்த கோதை கலாப வில் உமிழும் அல்குல் – சிந்தா:13 2897/3
குழல் ஏங்குமாறு ஏங்கி அழுதார் கோதை மடவாரே – சிந்தா:13 2945/4
மட்டு விட்டு அலர்ந்த கோதை மதுவொடு மயங்கி நாளும் – சிந்தா:13 2950/2
மை பொதி குவளை வாள் கண் மல்லிகை கோதை நல்லார் – சிந்தா:13 3049/1
முருகு உடைந்த பூம் கோதை முத்து அணிந்த தோளார் – சிந்தா:13 3139/1

TOP


கோதை-தன் (3)

கள் அலைத்து இழிதரும் களி கொள் கோதை-தன்
உள் அலைத்து எழு தரும் உவகை ஊர்தர – சிந்தா:1 328/1,2
பொதி அவிழ் கோதை-தன் மேல் பொரு களிறு அகன்று பொன் தார் – சிந்தா:4 982/3
தயங்கு இணர் கோதை-தன் மேல் தண் என வைத்த மென் தோள் – சிந்தா:5 1360/1

TOP


கோதைக்கு (3)

விண்டலர் கோதைக்கு விசயை என்பவே – சிந்தா:1 182/4
அன்பின் அகலாதவனை விடுத்து அலர்ந்த கோதைக்கு
இன்ப நிலத்து இயன்ற பொருள் இவை இவை நும் கோமான் – சிந்தா:3 849/2,3
தேம் பிழி கோதைக்கு இன்று பிறந்தநாள் தெளி-மின் என்று – சிந்தா:5 1280/2

TOP


கோதைகள் (1)

ஏந்து பூ கோதைகள் திருத்தி ஏர்பட – சிந்தா:8 1992/1

TOP


கோதையர் (13)

வம்பு உண் கோதையர் மாற்றும் அயல்-அரோ – சிந்தா:1 128/4
விடா களி வண்டு உண விரிந்த கோதையர்
படா களி இள முலை பாய விண்ட தார் – சிந்தா:4 916/1,2
வாழி என்றனர் வம்பு அலர் கோதையர் – சிந்தா:5 1293/4
கனைத்து வண்டு உணும் கோதையர் தம் கடன் – சிந்தா:5 1400/3
கொங்கு அலர் கோதையர் கண்டு அகம் எய்தி – சிந்தா:6 1477/2
நற வெம் கோதையர் நல் நலம் காதலான் – சிந்தா:7 1633/1
பூ விரி கோதையர் புனைந்த சாந்தமும் – சிந்தா:8 1935/3
நறை விரி கோதையர் நாமவேலினாற்கு – சிந்தா:8 1937/3
பிழி மது கோதையர் பேண இன் அமுது – சிந்தா:8 1939/2
கத்திகை கழுநீர் கமழ் கோதையர்
பத்தியிற்படு சாந்து அணி வெம் முலை – சிந்தா:8 1946/1,2
மின்னு குழையினர் கோதையர் மின் உயர் – சிந்தா:10 2117/1
மின் ஆர் குழையினர் கோதையர் வீதியுள் – சிந்தா:10 2128/3
கோவினை அன்றி எம் நா கோதையர் கூறல் உண்டே – சிந்தா:13 3098/4

TOP


கோதையவர் (2)

வெச்சென்றிட சொல்லி விரி கோதையவர் சூழ்ந்தார் – சிந்தா:9 2015/4
அணி செய் கோதையவர் பாடிய கீதம் – சிந்தா:12 2480/2

TOP


கோதையாட்கு (1)

கொடைக்கையான் பிரிந்த பின்றை கோதையாட்கு உய்தல் உண்டோ – சிந்தா:6 1529/4

TOP


கோதையார் (8)

முருகு விம்மு கோதையார் மொய் அலங்கல் வண்டு போல் – சிந்தா:3 706/1
கையினால் தொழுதார் கமழ் கோதையார் – சிந்தா:4 886/4
தளை அவிழ் கோதையார் தாமம் சேர் வெம் முலை போல் வீங்கி கண் சேந்து – சிந்தா:6 1551/3
தேம் தரு கோதையார் தம் தெள் மட்டு துவலை மாற்ற – சிந்தா:12 2545/2
அம் சில் ஓதி அரும்பு அவிழ் கோதையார் – சிந்தா:12 2576/4
வார் கொள் மென் முலை வம்பு அணி கோதையார்
ஏர் கொள் சாயல் உண்டாடும் மற்று என்பவே – சிந்தா:13 2668/3,4
உடன் உறீஇ ஓம்பினார் தேம் பெய் கோதையார் – சிந்தா:13 2863/4
சுரும்பு ஒலி கோதையார் தம் மனை-வயின் தூண்-தொறு ஊட்டும் – சிந்தா:13 2926/3

TOP


கோதையார்கள் (1)

மட்டு அவிழ்ந்த கோதையார்கள் வந்து வாயில் பற்றினார் – சிந்தா:4 1107/4

TOP


கோதையின் (3)

கள் ஆவி நாறும் கமழ் கோதையின் போயவாறும் – சிந்தா:0 20/4
அற்றது ஓர் கோதையின் பொன்_தொடி சோர்ந்தாள் – சிந்தா:1 226/4
குழல் எடுத்து யாத்து மட்டார் கோதையின் பொலிந்து மின்னும் – சிந்தா:5 1254/1

TOP


கோதையினாய் (1)

கள் செய் கோதையினாய் கரி போக்கினால் – சிந்தா:4 889/3

TOP


கோதையீர் (1)

கள் அவிழ் கோதையீர் காண்-மின் நல் வினை – சிந்தா:13 2931/2

TOP


கோதையீரே (1)

தூமம் சால் கோதையீரே தொல் வினை நீத்தம் நீந்தி – சிந்தா:13 2988/1

TOP


கோதையும் (13)

உழுது கோதையும் சாந்தும் உவந்து அவை – சிந்தா:1 133/3
கோல் தொடி மகளிர் செம்பொன் கோதையும் குழையும் மின்ன – சிந்தா:3 702/3
கோதையும் தோடும் மின்ன குண்டலம் திருவில் வீச – சிந்தா:3 740/1
இங்கு வார் கழலினானும் கோதையும் இருந்த போழ்தில் – சிந்தா:4 1083/2
வண்ண மா மலர் கோதையும் அவ்வழி – சிந்தா:5 1309/2
தொழுது கோதையும் கண்ணியும் சூட்டினார் – சிந்தா:5 1317/3
கோதையும் குழலும் பொங்க குவி முலை குழங்கன் மாலை – சிந்தா:6 1494/1
சாந்தும் கோதையும் தண் நறும் சுண்ணமும் – சிந்தா:7 1604/1
மட்டு வாய் அவிழ் மா மலர் கோதையும்
விட்டு நீங்குதல் இன்மையின் வீவு இலார் – சிந்தா:8 1981/2,3
கோதையும் தாரும் பிணங்க கொடும் குழை – சிந்தா:10 2119/1
கூந்தலும் முலையும் முத்தும் கோதையும் சுமந்து நைவான் – சிந்தா:12 2552/3
கோதையும் துகிலும் ஏந்தி குங்குமம் எழுதி கொய் பூம் – சிந்தா:13 2948/1
கொங்கு உடை கோதையும் கொய்து நீக்கினாய் – சிந்தா:13 3033/2

TOP


கோதையே (2)

கொம்பு வெம் தீயிடைப்பட்டது ஒத்தாள் விரை செய் கோதையே – சிந்தா:7 1664/4
காந்தி வண்டு உணும் கற்பக கோதையே – சிந்தா:7 1714/4

TOP


கோதையை (4)

குழைந்த கோதையை கண்டு கூறினாள் – சிந்தா:4 987/4
வடி மலர் கோதையை மைந்தற்கு என்பவே – சிந்தா:6 1490/4
வார் உடுத்த வெம் முலைய வண்டு ஆர் பூ கோதையை
பேர் கொடுத்தார் பெண் என்றார் கூற்றமே என்றிட்டால் – சிந்தா:8 1970/1,2
போல் சுடர்ந்து இலங்கு ஒளி பொன் செய் கோதையை
நாள் கடி மயிர் வினை நன் பொன் தாமரை – சிந்தா:12 2413/2,3

TOP


கோதையொடு (4)

கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/2
கொங்கு உண் மலர் கோதையொடு குருசில் செலும் வழிநாள் – சிந்தா:3 850/3
கோதையொடு தாழ்ந்து குழல் பொங்கி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2014/1
தோடு மலி கோதையொடு துதைந்த வரை மின் போல் – சிந்தா:12 2483/2

TOP


கோதையோடு (1)

மட்டு அவிழ் கோதையோடு மண்கனை முழவம் மூதூர் – சிந்தா:3 583/3

TOP


கோதையோடும் (1)

வடி மலர் கோதையோடும் வளைத்தலின் மைந்தன் சீறி – சிந்தா:4 1137/2

TOP


கோப்ப (1)

கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/2

TOP


கோப்பவர் (1)

கோல் தொடி நுளைச்சியர் முத்தம் கோப்பவர்
ஏற்றிய மாலை தேன் இரிய பாய்ந்தவே – சிந்தா:1 47/3,4

TOP


கோப்பார் (1)

கையொடு கண்டம் கோப்பார் கனை சுடர் உறுப்பின் வைப்பார் – சிந்தா:5 1278/1

TOP


கோப்பெருந்தேவி (1)

கோப்பெருந்தேவி கொற்ற கோமகன் இவைகள் நாடி – சிந்தா:5 1343/1

TOP


கோபங்கள் (1)

பரப்பி இட்டன போல கோபங்கள் பயிர் மிசை பரவ – சிந்தா:7 1564/2

TOP


கோபுர (3)

குமரி கொடி மதில் கோபுர மூதூர் – சிந்தா:1 336/2
கோபுர மாட மூதூர் கூற்று உண விளிக என்பார் – சிந்தா:4 1111/4
சூலம் நெற்றிய கோபுர தோற்றமும் – சிந்தா:13 3003/2

TOP


கோபுரங்கள் (2)

மெய் உரை விளங்கும் மணி மேல் உலக கோபுரங்கள்
ஐயம் இலை நின்ற புகழ் வையகத்து மன்னும் – சிந்தா:13 2869/1,2
மையல் விளை மா நரக கோபுரங்கள் கண்டீர் – சிந்தா:13 2869/3

TOP


கோபுரம் (2)

ஒத்த நான்கு கோபுரம் ஓங்கி நின்று ஒளிர்வன – சிந்தா:1 144/2
திகழ் மணி கோபுரம் திங்கள் வாள் முகம் – சிந்தா:6 1444/3

TOP


கோமகளை (1)

சீர் செய் கோமகளை சேர்த்தினாள் சீதம் செய்யாது ஒழிந்தனவே – சிந்தா:7 1671/4

TOP


கோமகன் (4)

கோமகன் திறத்து உற்ற கூறுவாம் – சிந்தா:2 412/4
கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/4
கோப்பெருந்தேவி கொற்ற கோமகன் இவைகள் நாடி – சிந்தா:5 1343/1
கோமகன் கோல மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் கொய்தார் – சிந்தா:12 2572/1

TOP


கோமன் (1)

கோதை தாழ் பூம் பிண்டி கோமன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1420/4

TOP


கோமனே (1)

கொய் தாமம் தாழ்ந்து ஒசிந்த குளிர் பூம் பிண்டி கோமனே
இஃதே நின் சொல் இயல்பு என்றால் அடியேன் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1418/3,4

TOP


கோமாற்கு (1)

கோமாற்கு உய்ப்பன் கொள் பயன் மிக்கோன் கொலை வேலான் – சிந்தா:7 1638/2

TOP


கோமான் (21)

கோடி மூன்றோடு அரை செம்பொன் கோமான் நல்கும் என அறை-மின் – சிந்தா:1 307/4
கந்தார் களிற்று தம் கோமான் கழிய மயில் ஓர் மயில் ஊர்ந்து – சிந்தா:1 312/2
அந்தர விசும்பில் தேவர்க்கு அதிபதி ஆய கோமான்
இந்திரன் தனக்கும் ஆகாது என்பது நடந்தது அன்றே – சிந்தா:3 836/3,4
இன்ப நிலத்து இயன்ற பொருள் இவை இவை நும் கோமான்
தந்த என சொல்லி நனி சாமி கொடுத்தானே – சிந்தா:3 849/3,4
கொண்டு ஏந்து பூம் பிண்டி கோமான் நின்னை தொழுதேனே – சிந்தா:6 1419/4
அடல் வண்ண ஐம்பொறியும் அட்டு உயர்ந்தோர் கோமான்
கடல் வண்ணன் முக்குடை கீழ் காசு இன்று உணர்ந்தான் – சிந்தா:6 1468/1,2
கோமான் மகனே குரு குலத்தார் போர் ஏறே – சிந்தா:7 1805/1
குலம் பகர்ந்து அறைந்து கோமான் கோவிந்தன் கூறினானே – சிந்தா:10 2205/4
மண் பக இடிக்கும் சிங்கம் என கடாய் மகதர் கோமான்
தெண் கடல் தானை ஓட நாணி வேல் செறித்திட்டானே – சிந்தா:10 2250/3,4
மன்னருள் கலிங்கர் கோமான் மத்தகத்து இறுப்ப மன்னன் – சிந்தா:10 2251/2
உருவம் ஒவ்வாது ஒசியும் நுசுப்பு ஒல்கி கோமான் அடி தொழுத பின் – சிந்தா:12 2586/2
கொங்கு உண் நறும் பைம் தார் கோமான் இங்கே வருக என்றாள் – சிந்தா:13 2607/4
ஏதிலர் ஆகி கோமான் எண்ணமே எண்ணினீரே – சிந்தா:13 2948/4
குஞ்சி மேல் ஏற்ற கோமான் கொப்புளித்திட்ட எம்மை – சிந்தா:13 2949/2
கோமான் அடி சார குஞ்சரங்கள் செல்வன போல் – சிந்தா:13 3040/1
அரும் கடி அமரர் கோமான் அணி நகர் ஆயது ஒன்றே – சிந்தா:13 3043/4
மெய் பொதிந்து உயர்ந்த கோமான் விரை பலி சுமந்த அன்றே – சிந்தா:13 3049/4
இகல் வினை எறிந்த கோமான் இணை அடி ஒளியின் தோன்றாது – சிந்தா:13 3053/2
ஒண் நெறி ஒருவி கோமான் ஒளி திரண்டு இருந்ததாம்-கொல் – சிந்தா:13 3054/2
மூர்த்தி ஆய் முனிவர் ஏத்தும் முனி களிறு அனைய கோமான் – சிந்தா:13 3071/4
குழவி தண் திங்கள் அன்ன இருக்கையன் ஆகி கோமான்
விழ வித்தாய் வீடு பெற்றான் விளங்கி நால் வினையும் வென்றே – சிந்தா:13 3114/3,4

TOP


கோமுகன் (2)

கோமுகன் கொலைவல் யானை கூற்று என கடாயினானே – சிந்தா:10 2270/4
குன்றின் மேல் பவழம் போல கோமுகன் தோன்றினானே – சிந்தா:10 2272/4

TOP


கோய் (2)

தான் கொள பாய ஓடி சாந்து கோய் புகிய செல்வ – சிந்தா:3 764/2
கோத்து நீர் பிலிற்றும் காந்தம் குங்கும வைர பொன் கோய்
சாத்துறி பவழ கன்னல் சந்தன ஆலவட்டம் – சிந்தா:8 1906/2,3

TOP


கோயில் (46)

வந்து இருந்த வண்ணமே அண்ணல் கோயில் வண்ணமே – சிந்தா:1 155/4
விண் தொட நிவந்த கோயில் விண்ணவர் மகளின் சென்றாள் – சிந்தா:1 303/3
அரும் பொன் பூணும் ஆரமும் இமைப்ப கணிகள் அகன் கோயில்
ஒருங்கு கூடி சாதகம் செய்து ஒகை அரசர்க்கு உடன் போக்கி – சிந்தா:1 308/1,2
திரு புற கொடுத்த செம்பொன் தாமரை போன்று கோயில்
புரி குழல் மடந்தை போக புலம்பொடு மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 560/3,4
நின்றது மனத்தில் செற்றம் நீங்கி தன் கோயில் புக்கான் – சிந்தா:3 685/3
கோயில் வட்டம் எல்லாம் கொங்கு சூழ் குழல் – சிந்தா:4 949/2
தனி முதிர் கடவுள் கோயில் தான் வலம் கொண்டு செல்வான் – சிந்தா:5 1240/3
மையல் அம் கோயில் மாக்கள் மடைதிறந்திட்டது ஒத்தார் – சிந்தா:5 1278/4
பூ புரிந்து அணிந்து கோயில் புதுவது புனைந்தது அன்றே – சிந்தா:5 1343/4
கணி புனைந்து உரைத்த நாளால் கண்ணிய கோயில் தன்னுள் – சிந்தா:5 1344/1
நேரார் நேரும் நீள் நிதி துஞ்சும் நிறை கோயில்
ஆரா வெம் போர் ஆய் தடமித்தன் அரசற்கும் – சிந்தா:7 1635/1,2
மன்னர் கோயில் உறைவார் பொறி செறித்த மாண்பினரே – சிந்தா:7 1669/1
பூ இயல் கோயில் கொண்ட பொன் அனாள் அனைய நங்கை – சிந்தா:7 1686/1
மருந்து அனாள் உறையும் கோயில் மடுத்து உடன் கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1729/3
கொண்ட தன் தம்பியும் தானும் கோயில் புக – சிந்தா:7 1844/3
செம்பொன் புளகத்து இள ஞாயிறு செற்ற கோயில்
வம்பில் துளும்பு முலை வாள் நெடும் கண் மடவார் – சிந்தா:7 1867/1,2
தழு முற்றும் வாரா திரள் தாமங்கள் தாழ்ந்த கோயில்
முழு முற்றும் தானே விளக்காய் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:7 1870/1,2
எண்ணி விய நெறியால் விடுத்தான் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:7 1886/4
அறி மயில் அகவும் கோயில் அடிகளை செவ்வி என்றான் – சிந்தா:8 1908/4
எரி குழாம் சுடரும் வை வேல் ஏந்தலை கண்டு கோயில்
திரு குழாம் அனைய பட்டத்தேவியர் மகிழ்ந்து செய்ய – சிந்தா:10 2131/1,2
ஆனாது வேந்தன் கலுழ்ந்தான் என கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:10 2137/1
பகை நரம்பு இசையும் கேளா பைம் கதிர் பசும்பொன் கோயில்
வகை நலம் வாடி எங்கும் அழுகுரல் மயங்கி முந்நீர் – சிந்தா:10 2138/1,2
கடி மண் காவல் கருதினான் கோயில் ஆக கருதினான் – சிந்தா:10 2172/4
கூகை கோயில் பகல் குழற கொற்ற முரசம் பாடு அவிந்து – சிந்தா:10 2173/3
ஆகம் மறவர் அகன் கோயில் புக்கு அம் பொன் மாலை – சிந்தா:11 2337/2
ஆய் பொன் புரிசை அணி ஆர் அகன் கோயில் எல்லாம் – சிந்தா:11 2350/1
கொடி எழுந்து அலமரும் கோயில் வாயில்கள் – சிந்தா:12 2406/1
திருகு கனை கழலான் செம்பொன் கோயில் சேர்ந்தானே – சிந்தா:12 2559/4
கொடிய வேலான் கொதித்து அரங்கின் நீக்கி கோயில் சிறை வைத்த பின் – சிந்தா:12 2587/2
எண் பால் இகந்து உயர்ந்தாற்கு இசைந்த கோயில் இயன்றதே – சிந்தா:13 2600/4
குன்று அனான் குளிர்ப்ப கூறி கோயில் புக்கு அருளுக என்றான் – சிந்தா:13 2647/4
பிறங்கு தார் மார்பன் போந்து பெரு மண கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2649/4
கொடி நிரை கோயில் புக்கார் குங்கும கொடி அனாரே – சிந்தா:13 2650/4
ஒப்பு உடை உறுவர் கோயில் வணங்குதும் எழுக என்றான் – சிந்தா:13 2736/4
கொற்றவன் தொழுது சேர்ந்தார் கொம்பு அனார் வாமன் கோயில்
மற்று அவன் மகிழ்ந்து புக்கு மணி முடி துளக்கினானே – சிந்தா:13 2738/3,4
ஒரு மகற்கு ஈந்தனன் கோயில் புக்கனன் – சிந்தா:13 2862/3
இன் உரை கொடான் கொடி கோயில் எய்தினான் – சிந்தா:13 2895/4
பூ அலர் கொடி அனாரை விடுக்கிய கோயில் புக்கான் – சிந்தா:13 2917/3
நரம்பு ஒலி பரந்த கோயில் நல் நுதல் மகளிர் தூவும் – சிந்தா:13 2926/1
அல்லாந்து அகன் கோயில் ஆழ் கடல் போல் ஆயிற்றே – சிந்தா:13 2964/4
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4
விழித்து வியன் கோயில் பன் மீன் பரந்து இமைக்கும் பனியார் வானம் – சிந்தா:13 2969/3
செல்வ நீர் திரு கோயில் இ மண் மிசை – சிந்தா:13 3006/3
தாள் ஆர ஏத்தி போய் தன் கோயில் புக்கானே – சிந்தா:13 3037/4
பூ மாண் திரு கோயில் புங்கவன் தாள் சேர்ந்து ஏத்தி – சிந்தா:13 3040/2
நயந்தவை பிறவும் ஊர்ந்து நாதன் தாள் கோயில் கொண்டார் – சிந்தா:13 3083/4

TOP


கோயிலாள் (1)

பூ கடி கோயிலாள் புலம்ப ஆக்கினார் – சிந்தா:12 2413/4

TOP


கோயிலின் (1)

இழை ஒளி பரந்த கோயிலின் இன மலர் குவளை பொன் பூ – சிந்தா:10 2130/1

TOP


கோயிலுக்கு (1)

இவண் அதும் அறிதும் என்று கோயிலுக்கு ஏகினானே – சிந்தா:3 540/4

TOP


கோயிலும் (2)

ஏத்தல் சான்ற கோயிலும் இடைப்படுத்து இயன்றவே – சிந்தா:1 154/4
மாட நகரத்து வாயிலும் கோயிலும்
ஆடு அம்பலமும் அரங்கமும் சாலையும் – சிந்தா:10 2112/2,3

TOP


கோயிலுள் (5)

பெருமகன் கோயிலுள் பேதை வைகுமே – சிந்தா:1 183/4
மறைவல்லாற்கு உரைக்கும் போழ்தில் கோயிலுள் நின்று மாலை – சிந்தா:3 668/1
கோல தீ வேலினானை கோயிலுள் வளைப்ப இப்பால் – சிந்தா:4 1141/3
வல்லை தொக்கது வளம் கெழு கோயிலுள் ஒருங்கே – சிந்தா:11 2360/4
உடை மணி பொன் சிலம்பு ஒலிக்கும் கோயிலுள்
குடை நிழல் மன்னர் தம் கோதை தாது வேய்ந்து – சிந்தா:12 2407/2,3

TOP


கோயிலே (2)

குரா மலர் காவின் நீங்கி கோயிலே கொண்டு புக்கான் – சிந்தா:7 1643/4
பாய்ந்து துகைப்ப கிழிந்த கூழை பனி தாமரை சூழ் பகல் கோயிலே – சிந்தா:13 2860/4

TOP


கோயிலை (1)

நலம் கொள் சாரணர் நாதன் கோயிலை
வலம் கொண்டு ஆய் மலர் பிண்டி மா நிழல் – சிந்தா:13 2743/2,3

TOP


கோயிற்கு (2)

வெய்தா அடி தொழுது வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:7 1884/4
விரை வாய பூம் பிண்டி வேந்தன் கோயிற்கு எழுந்தானே – சிந்தா:12 2558/4

TOP


கோல் (49)

கோல் நிரைத்தன போல் கொழும் தாரைகள் – சிந்தா:1 33/3
கோல் தொடி நுளைச்சியர் முத்தம் கோப்பவர் – சிந்தா:1 47/3
கோல் எய்யும் குனி சிலை நுதலினாரொடு – சிந்தா:1 90/2
வேக யானை மீளி வேல் வெய்ய தானை ஐய கோல்
மாகம் நீள் மணிமுடி மாரி வண் கை மாசு இல் சீர் – சிந்தா:1 141/1,2
கோல் நிற வளையினார்க்கு குருந்து அவன் ஒசித்தது என்றான் – சிந்தா:1 209/4
ஆணை இ உலகு கேடாம் அரசு கோல் கோடின் என்றான் – சிந்தா:1 255/4
சேண் நிலத்து இறைஞ்சி சொன்னான் செய்ய கோல் வெய்ய சொல்லான் – சிந்தா:1 264/4
ஏந்து முலையார் இனைந்து இரங்க கொடும் கோல் இருள் பரப்பவே ஏ பாவம் – சிந்தா:1 290/2
கோல் அருவி வெம் சிலையான் கூர் வாளொடு மணி கேடகமும் மறமும் ஆற்றி – சிந்தா:1 291/2
ஐயாவே என்று அழுவார் வேந்தன் செய்த கொடுமை கொடிது என்பார் கோல் வளையினார் – சிந்தா:1 295/4
கோல் நிரைத்து உமிழும் வில்லால் கோமகன் விலக்கினானே – சிந்தா:2 451/4
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
கோல் இழுக்கு உற்ற ஞான்றே கொடு முடி வரை ஒன்று ஏறி – சிந்தா:2 476/1
தண் துளி பளிக்கு கோல் போல் தாரையாய் சொரிந்து தெய்வம் – சிந்தா:3 508/3
துளக்கு அற ஒழுகி அன்ன துய்யற திரண்ட திண் கோல்
கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி – சிந்தா:3 559/2,3
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
கோல் தொடி மகளிர் செம்பொன் கோதையும் குழையும் மின்ன – சிந்தா:3 702/3
வடி கயிறு ஆய்ந்து முள் கோல் வல கையால் தாங்கி வென்றி – சிந்தா:3 794/1
கோல் ஒற்ற குனிந்தவாறே சிலை குனிந்து ஒழிந்தது அன்றே – சிந்தா:3 797/4
வேழ வெண்கோட்டு மெல் கோல் தின்று கூன் குருதி வாளால் – சிந்தா:3 803/1
கோல் தொடி பாவை-தன்னை கொண்டு உய போ-மின் என்றான் – சிந்தா:4 981/4
கோல் அவியா வெம் சிலையான் சொல் குன்றான் ஆக எனவே – சிந்தா:4 1045/3
குழை கொள் வாள் முகத்து கோல் வளையை காணான் குழைந்து அழுகின்ற – சிந்தா:7 1593/1
புனை செய் கோல் வளையை கைப்படுதி என்று ஆங்கு அவன் போதலும் – சிந்தா:7 1600/3
திண் சரம் விட்டவாறும் சென்ற கோல் போந்தவாறும் – சிந்தா:7 1642/3
கொள்ள தான் முரலலுற்று கோல் அமை வீணை கொண்டாள் – சிந்தா:7 1696/4
ஆடக செம்பொன் ஆணி ஆன் நெய் வார்ந்து அனைய நுண் கோல்
மாடகம் நொண்டு கொண்டு மாத்திரை நிறைய வீக்கி – சிந்தா:7 1697/1,2
கூடார் அவர் துறப்ப கோல் வளையும் தோள் துறப்ப – சிந்தா:7 1700/3
மணி ஒலி வீணை பண்ணி மாண்ட கோல் தடவ மாதர் – சிந்தா:7 1746/1
கோல் தொடி புரிசையுள் கொற்றவன் நின்று ஐயன் – சிந்தா:7 1837/1
தானுறப்பண்ணி திண் தேர் தம்பி கோல் கொள்ள ஏறி – சிந்தா:7 1860/2
கொடிது பசிகூர்ந்து உளது கோல் வளையினீரே – சிந்தா:9 2023/3
மன் இயல் பாண்டில் பண்ணி மடந்தை கோல் கொள்ள வையம் – சிந்தா:9 2054/3
கோல் தொடுத்து அநங்கன் எய்ய குழைந்து தார் திவண்டது அன்றே – சிந்தா:9 2062/4
கூற்று என முழங்கி வீழ்த்து கொல்ல கோல் இளகிற்று அன்றே – சிந்தா:10 2146/4
மல்லல் நீர் மகதராசன் துரந்த கோல் மருள ஓடி – சிந்தா:10 2186/3
மின் இழை சுடர வாங்கி விட்ட கோல் உற்று உறாதாய் – சிந்தா:10 2188/3
கண்டு கோல் நிறைய வாங்கி காதுற மறிதலோடும் – சிந்தா:10 2192/3
கோல் பொரு கொடும் சிலை குருதி வெம் படை – சிந்தா:10 2212/1
புரி முத்த மாலை பொன் கோல் விளக்கினுள் பெய்த நெய்யும் – சிந்தா:10 2316/1
கொல் யானை உந்தி குடை மேலும் ஓர் கோல் தொடுத்தான் – சிந்தா:10 2319/4
தொடுத்த கோல் மார்பில் தங்க தூ மலர் கொம்பு அனாளை – சிந்தா:12 2597/2
குழிய பெரிய கோல் முன்கை மணி ஆர் காந்தள் குவி விரல் மேல் – சிந்தா:13 2696/1
வண்ண குவளை மலர் அளைஇ மணி கோல் வள்ளத்து அவன் ஏந்த – சிந்தா:13 2700/2
தம் பால் பட்ட தனி செம் கோல் தரணி மன்னன் மகிழ் தூங்கி – சிந்தா:13 2702/3
நீதி கண் நின்ற செம் கோல் நிலவு வீற்று இருந்த பூணான் – சிந்தா:13 2713/4
கோல் கடன் மன்னனுக்கு உரைக்கும் என்பவே – சிந்தா:13 2746/4
கோல் வளையாமல் காத்து உன் குடை_நிழல் துஞ்ச நோக்கி – சிந்தா:13 2906/2
பொன் நா வழியால் புகழ் நா வழித்து ஆய்ந்த மெல் கோல்
மின் ஆர் மணி பூணவன் மேவி விண்-காறும் நாறும் – சிந்தா:13 3045/1,2

TOP


கோல்கள் (2)

நெற்றி மேல் கோல்கள் மூன்று நெருப்பு உமிழ்ந்து அழுந்த எய்ய – சிந்தா:10 2247/1
கொடு மரம் குழைய வாங்கி கொற்றவன் எய்த கோல்கள்
நெடு மொழி மகளிர் கோல நிழல் மணி முலைகள் நேர்பட்டு – சிந்தா:10 2256/1,2

TOP


கோல (56)

கூடு கோல தீம் சுவை கோல யாழ் அரவமும் – சிந்தா:1 156/3
கூடு கோல தீம் சுவை கோல யாழ் அரவமும் – சிந்தா:1 156/3
கோல நல் மா மயிலும் கொடு சென்றவன் – சிந்தா:1 236/2
கோல வரை மார்பின் உறு கூற்று என எறிந்தான் – சிந்தா:1 283/4
கோல் பொர சிவந்த கோல மணி விரல் கோதை தாங்கி – சிந்தா:2 459/3
கோல் பொர சிவந்த கோல குவி விரல் மடந்தை வீணை – சிந்தா:3 663/2
குல பிறப்பு என்னும் கையால் கோல பாசம் கொளுத்தி – சிந்தா:3 711/2
கோல நீர் குவளையும் மரையும் பூத்து வண்டு – சிந்தா:3 830/3
கோல நெடும் கண் மகளிர் கூந்தல் பரப்பி இருப்ப – சிந்தா:4 919/1
கோல சுடர்விட்டு உமிழ குமரி அன்னம் குறுகி – சிந்தா:4 931/2
கோல தீ வேலினானை கோயிலுள் வளைப்ப இப்பால் – சிந்தா:4 1141/3
சென்று இருண்டு அமைந்த கோல சிகழிகை அழுத்தி செல்வன் – சிந்தா:5 1289/3
நெடும்தகை நின்று நோக்க நீள் கடல் பிறந்த கோல
கடும் கதிர் கனலி கோப்ப கார் இருள் உடைந்ததே போல் – சிந்தா:5 1290/1,2
வரை செய் கோல மணம் கமழ் மார்பினான் – சிந்தா:5 1401/4
தென் திசை முளைத்தது ஓர் கோல செம் சுடர் – சிந்தா:6 1459/1
குடை கவித்து அனையது கோல மா முடி – சிந்தா:6 1460/1
குழை முகம் நெற்றி நக்க கோல வில் பகழி வாங்கி – சிந்தா:7 1680/2
குட வரை அனைய மார்பில் குங்குமம் எழுதி கோல
வட வரை வைர சாதி வால் ஒளி கலந்த பைம் பூண் – சிந்தா:7 1731/1,2
குன்றும் குளிர் நீர் தடம் சூழ்ந்தன கோல யாறும் – சிந்தா:8 1934/3
வெள்ளியின் புனைந்த கோல விளக்கு ஒளி வெறுவிது ஆக – சிந்தா:8 1990/2
கோல அகில் தேய்வை கொழும் சாந்தம் முலை மெழுகி – சிந்தா:9 2018/2
கோல மணி வாய் குவளை வாள் கண் மடவாளை – சிந்தா:9 2029/1
கோல முலையால் எழுதக்கூடியதை அன்றே – சிந்தா:9 2031/4
கொடி குழாத்து-இடை ஓர் கோல குளிர் மணி கொம்பின் நின்றாள் – சிந்தா:9 2041/4
அரு மணி பூணினாள் தன் அம் வயிறு அணிந்த கோல
திரு மயிர் ஒழுக்கம் வந்து என் திண் நிறை கவர்ந்தது அன்றே – சிந்தா:9 2061/3,4
குழை ஒளி முகமும் கோல கொழும் கயல் கண்ணும் தோன்ற – சிந்தா:10 2130/3
கோல நீர் பவள குளம்பு உடையன குதிரை – சிந்தா:10 2161/4
கோல குஞ்சி நிழல் குளிர் பிச்சமும் – சிந்தா:10 2170/2
கோல நீள் கொழும் குருதி கொள வீழ்ந்து கிடந்தன – சிந்தா:10 2238/2
நெடு மொழி மகளிர் கோல நிழல் மணி முலைகள் நேர்பட்டு – சிந்தா:10 2256/2
பனி வரை முளைத்த கோல பருப்பு உடை பவழம் போல – சிந்தா:10 2273/1
கோல வாள் போருள் பட்டால் குறு முயல் கூடு கண்டு – சிந்தா:10 2284/2
மடத்தகை மகளிர் கோல வரு முலை உழக்க சேந்து – சிந்தா:10 2285/2
நெஞ்சு நொந்து அமுத கண்ணீர் துடைத்தலின் நிறைந்த கோல
அஞ்சன கலுழி அம் சேறு ஆடிய கடக வண் கை – சிந்தா:10 2318/2,3
வார் கோல மாலை முலையார் மண்ணுறுப்ப ஆடி – சிந்தா:11 2352/2
குன்று கண்டு அனைய கோல கொடி நெடு மாட மூதூர் – சிந்தா:11 2374/3
கோல மென் முலை குங்குமம் இடு கொடி எழுதி – சிந்தா:12 2383/3
கோலம் செய்பவர் கோல வெறிப்பினால் – சிந்தா:12 2397/3
நடை சிறு பாதம் கோல மணி விரல் அணிந்து நாகத்து – சிந்தா:12 2445/3
பாணு வண்டு அரற்றும் கோல சிகழிகை படியும் நோக்கி – சிந்தா:12 2447/3
விரி மலர் அணிந்த கோல வேதிகை இயற்றி ஆன் நெய் – சிந்தா:12 2463/2
வளம் கொள பூத்த கோல மலர் அடி கழீஇய பின்றை – சிந்தா:12 2469/2
முத்து உலாய் நடந்த கோல முலை முதல் முற்றம் எல்லாம் – சிந்தா:12 2539/1
கோமகன் கோல மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் கொய்தார் – சிந்தா:12 2572/1
பரந்த வாள் நெடும் கண் செ வாய் தேசிக பாவை கோல
அரங்கின் மேல் ஆடல் காட்டி அரசனை மகிழ்வித்தாளே – சிந்தா:12 2596/3,4
உறைகின்ற உருவ கோல சிகழிகை மகளிர் இன்பத்து – சிந்தா:13 2653/2
குட வரை அனைய கோல குங்கும குவவு தோளாய் – சிந்தா:13 2708/2
கொம்மை குழகு ஆடும் கோல வரை மார்பர் – சிந்தா:13 2790/3
குளித்து நீர் இரண்டு கோல கொழும் கயல் பிறழ்பவே போல் – சிந்தா:13 2898/2
குன்று என மருண்டு கோல மணி வண்டும் குழாம் கொள் தேனும் – சிந்தா:13 2903/1
கூர் எயிறு அணிந்த கொவ்வை கொழும் கனி கோல செ வாய் – சிந்தா:13 2913/1
முட்டு வட்டு அனைய கோல முத்து உலாய் கிடந்து மின்ன – சிந்தா:13 2950/1
பெரும் கிடுகு என்னும் கோல பேர் இமை பொருந்தி மெல்ல – சிந்தா:13 2975/2
கோடகம் அணிந்த கோல முடியினாய் துறத்தும் என்றார் – சிந்தா:13 2989/4
கொடி குழாம் குஞ்சி பிச்ச குழாம் நிறை கோல மாலை – சிந்தா:13 3050/1
கோல மலர் சேவடிகள் கொண்டு தொழுதும் யாம் – சிந்தா:13 3092/4

TOP


கோலத்த (1)

குறைவு இல் கோலத்த குளிர் புனல் சிந்துவின் கரைய – சிந்தா:10 2159/4

TOP


கோலத்து (2)

விரை செய் கோலத்து வெள் வளை தோளியே – சிந்தா:5 1326/4
ஒள் நுதல் உருவ கோலத்து ஒரு பிடி நுசுப்பின் தீம் சொல் – சிந்தா:12 2458/2

TOP


கோலம் (37)

குலவிய நிலைக்களம் கோலம் ஆர்ந்தவே – சிந்தா:1 82/4
செய்தனர் சிறு புன் கோலம் தொறுத்தியர் திகைத்து நின்றார் – சிந்தா:2 488/4
இருந்து இளையார்கள் கோலம் இந்திரன் நிருமித்தால் போல் – சிந்தா:3 627/3
தோற்றினாள் முகம் செய் கோலம் துளக்கினாள் மனத்தை எல்லாம் – சிந்தா:3 675/4
குரை கடல் தானை போர் கோலம் செய்தவே – சிந்தா:3 777/4
கோலம் ஆக கொண்டு உண்-மின் என சொன்னான் – சிந்தா:4 893/4
கோலம் ஆக எழுதிய போல் குலாய் – சிந்தா:4 896/2
திருவின் சாயல் ஒருத்தி சேர்ந்த கோலம் காண்பான் – சிந்தா:4 926/1
கூடி கோலம் குயிற்றி படம் களைந்து – சிந்தா:4 948/3
குங்கும குவட்டின் வீங்கி கோலம் வீற்றிருந்த தோளாய் – சிந்தா:4 955/1
குங்கும கொடியோடு ஏந்தி கோலம் வீற்றிருந்த கொம்மை – சிந்தா:4 1096/3
சால தீ சவரர் கோலம் செய்து நம் மறவர் ஈண்டி – சிந்தா:4 1141/2
அழகனை மண்ணு பெய்து ஆங்கு அரும் கடிக்கு ஒத்த கோலம்
தொழுதக தோன்ற செய்தார் தூ மணி பாவை அன்னார் – சிந்தா:5 1345/2,3
மை இருள் போர்வை நீக்கி மண்ணக மடந்தை கோலம்
பையவே பரந்து நோக்கி பனி வரை நெற்றி சேர்ந்தான் – சிந்தா:5 1406/3,4
புரி குழல் பொன் செய் பைம் பூண் புனை_இழை கோலம் நோக்கி – சிந்தா:6 1454/3
குறங்கு அணி மயிலொடு கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:6 1461/1
கூர் உகிர் விடுத்தது ஓர் கோலம் மாலையை – சிந்தா:6 1466/2
குழல் நிமிர் கிளவியார் கோலம் அஞ்சினார் – சிந்தா:6 1555/3
சீர் உலாம் கோலம் செய்தார் செப்பினார் வதுவை நல் நாள் – சிந்தா:7 1687/2
மன்னிய கோலம் மலிந்தது ஒருபால் – சிந்தா:10 2117/4
குடை உடை நிழலன கோலம் ஆர்ந்தன – சிந்தா:10 2213/1
குலம் கெழு மகளிர் தம் கோலம் நீப்பவும் – சிந்தா:10 2221/1
பருக்கென்ற கோலம் மரல் பல் பழம் போன்று கொப்புள் – சிந்தா:11 2339/2
போர் கோலம் நீக்கி புகழ பொன்னின் எழுதப்பட்ட – சிந்தா:11 2352/1
நீர் கோலம் செய்து நிழல் விட்டு உமிழ் மாலை மார்பன் – சிந்தா:11 2352/3
தார் கோலம் மான் தேர் தொகை மாமன் தொழுது சொன்னான் – சிந்தா:11 2352/4
நினையல் ஆகா நெடு வாழ்க்கை வென்றி கோலம் விளக்கு ஆக – சிந்தா:11 2357/2
முறிந்த கோலம் முகிழ் முலையார் பரவ மொய் ஆர் மணி செப்பில் – சிந்தா:11 2358/1
கோலம் ஆர் முரசு இடி உமிழ் தழங்கு என முழங்க – சிந்தா:12 2392/3
கோலம் செய்பவர் கோல வெறிப்பினால் – சிந்தா:12 2397/3
குறைவு இல் கைவினை கோலம் ஆர்ந்ததே – சிந்தா:12 2428/4
வாய்ந்த கோலம் உடையான் பெரு மஞ்சிகர்க்கு ஏறு அனான் – சிந்தா:12 2492/4
கூற்று அனான் முகம் கோலம் செய்தான் கடல் – சிந்தா:12 2497/3
அமைத்து நின் அழகு கோலம் ஆர உண்டு அறுக்கல் ஆற்றாது – சிந்தா:13 2839/2
கோலம் முற்றிய கோடு உயர் தூபையும் – சிந்தா:13 3003/1
குவளை கண் மலர் கோலம் வாழ்த்தியும் – சிந்தா:13 3126/2
புலவி படை பயில பூ செய்த கோலம்
உலவி துறக்கம் ஒளி பூத்தது அன்றே – சிந்தா:13 3140/3,4

TOP


கோலமும் (3)

கொடி அனார் செய் கோலமும் வைகல்-தோறும் ஆயிரம் – சிந்தா:1 76/2
பணி தகு கோலமும் பந்தும் பார்ப்புறாள் – சிந்தா:4 1026/1
கொடையும் கோலமும் குழகும் தம் அழகும் கண்டு ஏத்த – சிந்தா:13 2757/3

TOP


கோலமே (1)

கோதை வெம் முலை மேல் கொண்ட கோலமே – சிந்தா:5 1323/4

TOP


கோலி (10)

தேர் பண் அமைத்து சிலை கோலி பகழி ஆய்ந்து – சிந்தா:2 444/2
நெல் எழில் நெடும் கண் அம்பு ஆ புருவ வில் உருவ கோலி
செல்வ போர் காமன் சேனை செம்மல் மேல் எழுந்தது அன்றே – சிந்தா:2 458/3,4
கடி மலர் மாலை நாற்றி கம்பல விதானம் கோலி
இடு புகை மஞ்சில் சூழ மணவறை இயற்றினாரே – சிந்தா:3 837/3,4
வளை கடல் வலையின் சூழ்ந்து மால் வரை வேலி கோலி
உளை அரி படுக்கல் உற்றான் படுப்பினும் படுக்க மற்று என் – சிந்தா:4 1115/1,2
பவழம் கொள் கோடு நாட்டி பைம்பொனால் வேலி கோலி
தவழ் கதிர் முத்தம் பாய்த்தி தன் கையால் தீண்டி நல் நாள் – சிந்தா:5 1268/1,2
பூ உண்ட கண்ணாள் புருவ சிலை கோலி எய்ய – சிந்தா:8 1965/1
தேன் ஆர் பூங்கோதாய் நினக்கு காமன் சிலை இரண்டும் செவ்வனே கோலி தந்தான் – சிந்தா:9 2065/2
சென்றது தட கை தூணி சேந்த கண் புருவம் கோலி
நின்ற வில் குனிந்தது அம்பு நிமிர்ந்தன நீங்கிற்று ஆவி – சிந்தா:10 2272/1,2
நல் ஒளி பவள செ வாய் நல் மணி எயிறு கோலி
வில் இட நக்கு வீரன் அஞ்சினாய் என்ன வேந்தன் – சிந்தா:10 2317/1,2
மெள்ளவே புருவம் கோலி விலங்கி கண் பிறழ நோக்கி – சிந்தா:13 2732/1

TOP


கோலின் (2)

வேணு கோலின் மிடைந்தவர் ஒற்றலின் – சிந்தா:3 634/2
அஞ்சன கோலின் ஆற்றா நாகம் ஓர் அருவி குன்றின் – சிந்தா:8 1894/1

TOP


கோலினன் (1)

வேந்தர் வேந்தன் கொடும் கோலினன் ஆகி – சிந்தா:12 2482/2

TOP


கோலினே (1)

ஏவினுள் தாழ் சிலை எறிந்த கோலினே – சிந்தா:8 1993/4

TOP


கோலை (2)

மின் என விட்ட கோலை விழுங்க கண்டு அழுங்கி வேர்த்து – சிந்தா:10 2187/3
நெற்றி மேல் எய்த கோலை பறித்திட உமிழ்ந்த நெய்த்தோர் – சிந்தா:10 2255/2

TOP


கோலொடும் (1)

கொண்ட வாளொடும் கோலொடும் கூப்புபு – சிந்தா:2 430/1

TOP


கோவத்து (1)

கோவத்து அன்ன மென் சீறடி கொம்பு அனாள் – சிந்தா:5 1328/3

TOP


கோவலர் (5)

குழலும் நவியமும் ஒழிய கோவலர்
சுழல காடு போய் கன்று தாம்பு அரிந்து – சிந்தா:2 422/1,2
கூற்றின் இடிக்கும் கொலை வேலவன் கோவலர் வாய் – சிந்தா:2 432/1
உரைத்த மென் தயிர் பித்தை கோவலர் தீம் குழல் உலவ – சிந்தா:7 1564/3
கோன் உடை இன நிரை காக்கும் கோவலர்
தேனொடு கடி சுரும்பு அரற்றும் தே மலர் – சிந்தா:7 1849/1,2
முடுகுபு கோவலர் முந்து கால் பெய்தார் – சிந்தா:7 1850/4

TOP


கோவன் (1)

கோள் உற்ற கோவன் நிரை மீட்டனன் என்று கூற – சிந்தா:2 455/2

TOP


கோவனும் (1)

கோவனும் மக்களும் குளிர்ந்து தோள் நோக்கினார் – சிந்தா:7 1843/3

TOP


கோவா (1)

கோவா மணி கொழித்து கொண்டாலே போலுமால் – சிந்தா:13 3036/2

TOP


கோவாய் (2)

சாசாரன் என்னும் தகைசால் ஒளி தேவர் கோவாய்
மாசாரம் ஆய மணி வான் உலகு ஆண்டு வந்தாய் – சிந்தா:13 2889/2,3
செல்லுமால் தேவர் கோவாய் எனும் இருள் கழிந்த சொல்லால் – சிந்தா:13 3099/3

TOP


கோவிந்தன் (9)

நல தகு தொறுவின் உள்ளேன் நாமம் கோவிந்தன் என்பேன் – சிந்தா:2 477/2
குலம் பகர்ந்து அறைந்து கோமான் கோவிந்தன் கூறினானே – சிந்தா:10 2205/4
கொடும் சிலை உழவன் மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் சிங்கம் – சிந்தா:10 2252/1
கொத்து அலர் தும்பை சூடி கோவிந்தன் வாழ்க என்னா – சிந்தா:10 2277/2
கொடி பல அணிந்த மார்பின் கோவிந்தன் வாழ்க என்று – சிந்தா:10 2285/3
கோவிந்தன் என்னும் செம்பொன் குன்றின் மேல் பிறந்து கூர் வேல் – சிந்தா:12 2460/1
கோமகன் கோல மான் தேர் கோவிந்தன் என்னும் கொய்தார் – சிந்தா:12 2572/1
வண்ண சுவை அமுதம் வைக நாளும் கோவிந்தன்
வெண்ணெய் உருக்கி நெய் வெள்ளம் ஆக சொரிந்து ஊட்ட – சிந்தா:13 2604/2,3
தத்தன் பரதன் கோவிந்தன் என்று நாமம் தரித்தாரே – சிந்தா:13 2705/4

TOP


கோவிந்தை (1)

நலத்தகு மனைவி பெற்ற நங்கை கோவிந்தை என்பாள் – சிந்தா:2 477/4

TOP


கோவில் (1)

உளம் கழித்து உருவ பைம் தார் மன்னவன் கோவில் சேர்ந்தான் – சிந்தா:10 2129/3

TOP


கோவினை (3)

கோவினை அடர்க்க வந்து கொண்டு போம் ஒருவன் இன்னே – சிந்தா:1 316/3
கோவினை குறிப்பில் கண்டு கொடுத்து அருள் சுமந்து செம்பொன் – சிந்தா:3 504/2
கோவினை அன்றி எம் நா கோதையர் கூறல் உண்டே – சிந்தா:13 3098/4

TOP


கோவே (5)

கை படுத்து அலங்கல் ஆழி காவலர் ஆவர் கோவே – சிந்தா:13 2843/4
தங்கினாய் கோவே துறத்த தகவு ஆமோ – சிந்தா:13 2962/4
கூந்தல் வழிபட்ட கோவே நீ செல் உலகில் – சிந்தா:13 2990/2
ஆய் களிய வெம் வினையின் அல்லாப்பு உற்று அஞ்சினேன் அறிந்தார் கோவே
வேய் களிய வண்டு அறைய விரிந்து அலர்ந்த தாமரையின் விரை சேர் போதின் – சிந்தா:13 3017/2,3
அல்லி மேல் நடந்த கோவே அச்சத்துள் நீங்கினோமே – சிந்தா:13 3099/4

TOP


கோவை (5)

கோவை அற்று உதிர்ந்தன கொள்ளும் நீரர் இன்மையின் – சிந்தா:1 67/3
காசு சூழ் கோவை முத்தம் கதிர் முலை திமிர்ந்த சாந்தம் – சிந்தா:1 109/2
கோவை நித்தில மாட குழாம் மிசை – சிந்தா:1 125/3
கோவை குளிர் முத்தின் இயல் கோதையொடு கொழும் பொன் – சிந்தா:3 594/2
கோவை நித்திலம் மென் முலை கொம்பு அனாள் – சிந்தா:4 891/4

TOP


கோழ் (2)

கோழ் அரை மணி மடல் கூந்தல் நெற்றி ஏந்திய – சிந்தா:1 147/1
குழை தவழ் குங்குமம் கோழ் அரை நாகம் – சிந்தா:3 524/2

TOP


கோழி (5)

சூட்டு உடைய சேவலும் தோணி கோழி ஆதியா – சிந்தா:1 73/2
உற்றவர் கோழி மேல் எறிந்த ஒண் குழை – சிந்தா:1 89/3
கோழி போல் குறைந்து நெஞ்சின் அறம் என மறமும் விட்டார் – சிந்தா:2 449/4
கூடு கோழி கொழு முள் அரும்பின அம் கோசிக – சிந்தா:7 1650/3
அரி குரல் கோழி நாமத்து அரவு அவள் கடித்தது ஆக – சிந்தா:7 1755/1

TOP


கோள் (34)

கோள் உற்ற கோன் போல் அவன் கொண்டு வளர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/3
கோள் உடை இளையவர் குழாம் கொண்டு ஏகலில் – சிந்தா:1 57/3
கோள் சுறா இனத்தொடு முதலை குப்பைகள் – சிந்தா:1 95/1
கோள் நிலத்து வெய்யவாம் கொடும் சுற தடம் கிடங்கு – சிந்தா:1 142/3
கோள் நிலை திரிந்து நாழி குறைபட பகல்கள் மிஞ்சி – சிந்தா:1 255/1
கோள் நிலை குறித்து வந்தான் கட்டியங்காரன் என்று – சிந்தா:1 264/3
கோள் இயங்கு உழுவை அன்ன கொடும் சிலை உழவன் கேட்டே – சிந்தா:1 405/1
கோள் புலி இனத்தின் மொய்த்தார் கொதி நுனை பகழி-தம்மால் – சிந்தா:2 436/2
கோள் வாய் மதியம் நெடியான் விடுத்த ஆங்கு மைந்தன் – சிந்தா:2 454/2
கோள் உற்ற கோவன் நிரை மீட்டனன் என்று கூற – சிந்தா:2 455/2
கோள் முக புலியோடு ஒப்பான் கொழு நிதி புரிசை புக்கான் – சிந்தா:2 470/4
ஏறம் கோள் முழங்க ஆயர் எடுத்து கொண்டு ஏகி மூதூர் – சிந்தா:2 489/1
கொளத்தகு திவவு திங்கள் கோள் நிரைத்து அனைய ஆணி – சிந்தா:3 559/3
கோள் வயிர நீள் அருவி குன்று இவர்ந்த செம்_சுடர் போல் கொலை வேல் மன்னர் – சிந்தா:3 645/1
கோள் உலாம் சிங்கம் அன்னான் கொடியினை எய்தப்பெற்றீர் – சிந்தா:3 749/3
அட்டு உயிர் பருகும் கூற்றம் கோள் எழுந்த அனையது ஒத்தான் – சிந்தா:3 767/4
கோள் மின்னும் மீன் சூழ் குளிர் மா மதி தோற்றம் ஒத்தே – சிந்தா:4 882/4
கோள் உடை கிழமை ஒப்பாய் குறைவு இலன் பிறவின் என்றான் – சிந்தா:4 958/4
கோள் இழுக்குற்ற பின்றை கோ தொழில் நடாத்துகின்றான் – சிந்தா:4 1088/2
மின் அணி மதியம் கோள் வாய் விசும்பு-இடை நடப்பதே போல் – சிந்தா:4 1098/3
குட்டியை தின்னலாமே கோள் புலி புறத்தது ஆக – சிந்தா:4 1134/2
கோள் உழுவை அன்னாற்கு குன்றமும் நின்று அழுதனவே – சிந்தா:5 1226/4
ஒழிந்து எயிறு ஊனம் செய்யும் கோள் என மற்றும் சொன்னான் – சிந்தா:5 1286/4
காசு அறு கவளம் ஆக களிறு கோள் பட்டது அன்றே – சிந்தா:7 1690/4
சினம் தலை பெருக்கி தீ கோள் உறுப்பினை சுருக்கி தீ போல் – சிந்தா:7 1750/1
கோள் ஆர்ந்த கூற்றமோ கொல்வான் தொடங்கினவே – சிந்தா:8 1972/4
கோள் குறைவு இன்றி ஆக்கி குழுமியம் கறங்கி ஆர்ப்ப – சிந்தா:9 2078/3
கோள் அரா விழுங்க முந்நீர் கொழும் திரை குளித்ததே போல் – சிந்தா:10 2245/2
கோள் திக்கு ஓடும் கூம்பு உயர் நாவாய் நெடு மாடம் – சிந்தா:11 2331/1
கோள் வாய் எஃகம் இடம்படுத்த கொழும் புண் மார்பர் அயா உயிர்த்தார் – சிந்தா:11 2354/4
குளிர் மதி கொண்ட நாகம் கோள் விடுக்கின்றதே போல் – சிந்தா:12 2468/1
குணன் நஞ்சர் கூற்று அனைய கோள் நாய் மடுப்ப – சிந்தா:13 2779/2
கோள் இமிழ்ப்பு நீள் வலை-வாய் கண்படுத்தும் இன்னணமே – சிந்தா:13 2787/3
கோள் புலி சுழல் கண் அன்ன கொழும் சுவை கருனை முல்லை – சிந்தா:13 2972/1

TOP


கோளரி (2)

குட வரை நெற்றி பாய்ந்த கோளரி போன்று வேழத்து – சிந்தா:4 980/3
கூடு ஆர் புலியும் முழை கோளரி ஏறும் அன்ன – சிந்தா:11 2328/1

TOP


கோளின் (1)

அந்தரத்து ஓடு கோளின் சாதகம் அவனும் செய்தான் – சிந்தா:3 539/2

TOP


கோளும் (1)

கோளும் ஓரையும் கொண்ட நிமித்தமும் – சிந்தா:7 1775/2

TOP


கோளே (1)

கோட்டு இளம் குழவி திங்கள் இரண்டு அன்ன எயிற்று கோளே
வேட்ட ஓர் சிங்கம் சூழ்ந்த வேங்கையின் இனத்தின் வெய்ய – சிந்தா:7 1739/1,2

TOP


கோளொடு (1)

கோளொடு குளிர் மதி வந்து வீழ்ந்து என – சிந்தா:1 320/2

TOP


கோளொடும் (1)

மின் அவிர் பருதி முந்நீர் கோளொடும் வீழ்வது ஒத்தான் – சிந்தா:10 2251/4

TOP


கோறல் (1)

குலத்தொடும் கோறல் எண்ணி கொடியவன் கடிய சூழ்ந்தான் – சிந்தா:1 261/4

TOP


கோறும் (2)

ஓட்டியும் கோறும் அன்றே நம்பி தான் உண்மை பெற்றால் – சிந்தா:7 1741/2
இனி சிறிது எழுந்து வீங்கி இட்டு இடை கோறும் நாங்கள் – சிந்தா:9 2040/1

TOP


கோன் (22)

கோள் உற்ற கோன் போல் அவன் கொண்டு வளர்த்தவாறும் – சிந்தா:0 10/3
கோன் ஊறு செய்வான் கருதி சிறை கொண்டவாறும் – சிந்தா:0 15/2
கோன் தமர் நிகளம் மூழ்கி கோட்டத்து குரங்க தன் கீழ் – சிந்தா:1 262/1
மறம் கூர் நும் கோன் சொல் செய்தேன் மம்மர் நோயின் வருந்துகோ – சிந்தா:1 311/4
கோன் நெறி தழுவி நின்ற குணத்தொடு புணரின் மாதோ – சிந்தா:1 374/3
குடையும் பிச்சமும் ஒழிய கோன் படை – சிந்தா:2 416/2
கோன் பெரிது உவந்து போகி குடை தயிர் குழும புக்கு – சிந்தா:2 485/2
அரு மணி கொடி-கொல் மின்-கொல் அமரர் கோன் எழுதி வைத்த – சிந்தா:3 549/2
கோன் தரு துன்பம் மற்று என் குலத்தொடு முடிக என்றான் – சிந்தா:3 581/3
கோன் தொறு காவலன் கொண்டு முன்னினான் – சிந்தா:3 823/4
கோன் புறம் காப்ப சேறல் குணம் என கூறினாரே – சிந்தா:4 1090/4
அரு வரை தோள்களும் அமரர் கோன் களிற்று – சிந்தா:6 1462/3
கோன் உடை இன நிரை காக்கும் கோவலர் – சிந்தா:7 1849/1
கோன் அலன் தந்தை கந்துக்கடன் என குணத்தின் மிக்க – சிந்தா:8 1915/2
வீங்கு நீர் விதையத்தார் கோன் கட்டியங்காரன் தன்னோடு – சிந்தா:10 2176/1
குடர் தொடர் குருதி கோட்டு குஞ்சர நகரத்தார் கோன்
சுடர் நுதல் பட்டம் மின்ன சுரும்பு இமிர் கண்ணி சிந்த – சிந்தா:10 2182/1,2
மின் நிற எஃகம் ஏந்தி வீங்கு நீர் மகதையார் கோன்
கொன் நிற களிற்றின் நெற்றி கூந்தல்மா பாய்வித்தானே – சிந்தா:10 2257/3,4
ஈர்ம் தண் கோதை இளையார் குழாத்திடையாள் எம் கோன் அடி சேர்வல் என்று – சிந்தா:12 2585/1
கோன் அமர் மகளிர் கானில் குழாம் மயில் பிரிவது ஒத்தார் – சிந்தா:13 2714/4
மண்ணார் வலம்புரியும் வாய் மடங்கி கோன் கோயில் மடிந்தது அன்றே – சிந்தா:13 2967/4
கோன் அமர்ந்து ஏத்திய குறுகினான்-அரோ – சிந்தா:13 3014/4
கொண்டு சூழ்ந்து எழு முறை இறைஞ்சி கோன் அடி – சிந்தா:13 3052/2

TOP


கோன்-தன் (1)

குலத்தொடு முடிந்த கோன்-தன் குடி வழி வாரா நின்றேன் – சிந்தா:2 477/1

TOP


கோனார் (2)

கோனார் பறிப்ப நலம் பூத்த இ கொடி இனி பூவா பிறர் பறிப்பவே – சிந்தா:1 296/4
கோனார் மகள் தன் வடிவும் நோக்கி குடை மன்னர் – சிந்தா:12 2456/3

TOP