சொ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சொட்டை 3
சொம் 1
சொர்க்க 3
சொர்க்கத்து 1
சொர்க்கம் 1
சொர்க்கவாயிலின் 1
சொர்க்கவாயிலும் 1
சொரி 29
சொரிகின்றது 1
சொரிதர 5
சொரிதரு 3
சொரிதரும் 4
சொரிதல் 2
சொரிந்த 11
சொரிந்ததாம் 1
சொரிந்தது 2
சொரிந்தமை 1
சொரிந்தன 5
சொரிந்தனர் 2
சொரிந்தார் 1
சொரிந்திட 2
சொரிந்திடலாய் 1
சொரிந்து 14
சொரிந்தே 2
சொரிய 9
சொரியினும் 1
சொரியும் 8
சொரிவ 1
சொரிவன 7
சொரிவார் 1
சொருக 1
சொருகார் 1
சொருகு 1
சொல் 154
சொல்-தனை 1
சொல்-மின் 1
சொல்-அதனை 1
சொல்கின்றார் 1
சொல்குவர் 1
சொல்ல 12
சொல்லல் 1
சொல்லலுற்றார் 1
சொல்லாத 1
சொல்லாம் 1
சொல்லாய் 2
சொல்லார் 1
சொல்லார 1
சொல்லால் 1
சொல்லாள் 1
சொல்லி 14
சொல்லிட 1
சொல்லிய 12
சொல்லில் 1
சொல்லின் 1
சொல்லின்றி 1
சொல்லின 1
சொல்லினர் 2
சொல்லினன் 1
சொல்லினார் 6
சொல்லினாரால் 2
சொல்லினால் 3
சொல்லினான் 3
சொல்லினுக்கு 1
சொல்லினும் 1
சொல்லினே 1
சொல்லினேன் 1
சொல்லினை 11
சொல்லு 2
சொல்லுக 2
சொல்லுகின்றதால் 1
சொல்லுடன் 1
சொல்லும் 9
சொல்லுமேல் 1
சொல்லுமோ 1
சொல்லுவது 1
சொல்லுவதே 1
சொல்லுவரால் 1
சொல்லுவன் 2
சொல்லுவார் 1
சொல்லுவான் 4
சொல்லுவீர் 2
சொல்லை 4
சொல்லொடும் 3
சொல்லொணா 1
சொல்லொணாது 1
சொல்லோய் 1
சொல்வது 4
சொல்வர் 2
சொல்வாம் 3
சொல்வார் 32
சொல்வாள் 1
சொல்வான் 19
சொல்வானால் 1
சொல்வேன் 2
சொல்வோம் 1
சொல 12
சொலற்கு 1
சொலாது 1
சொலால் 1
சொலானே 1
சொலி 2
சொலிச்சொலி 1
சொலில் 2
சொலின் 1
சொலினால் 1
சொலு-மின் 1
சொலு-மின்கள் 1
சொலும் 21
சொலும்படி 1
சொலுமவர் 1
சொலுவார் 2
சொலை 1
சொற்கு 4
சொற்படி 16
சொற்படியே 2
சொற்பொருள் 1
சொற்ற 8
சொற்றதில் 1
சொற்றதில்லை 1
சொற்றதும் 3
சொற்றதுவும் 1
சொற்றதே 1
சொற்றலை 1
சொற்றவை 2
சொற்றவைக்கு 1
சொற்றனர் 2
சொற்றனவே 1
சொற்றிடு 1
சொறி 1
சொறியுடன் 1
சொன்ம் 1
சொன்றி 1
சொன்றியும் 1
சொன்ன 26
சொன்னதாமால் 1
சொன்னதிலை 1
சொன்னது 1
சொன்னதுவும் 2
சொன்னபடி 1
சொன்னமும் 1
சொன்னவாற்றினின் 1
சொன்னவை 2
சொன்னாய் 1
சொன்னார் 32
சொன்னாரால் 1
சொன்னான் 18
சொன்னானே 2
சொன்னீர் 1
சொன்னேன் 1

சொட்டை (3)

சொட்டை வாள் அயில் தனு சுரிகை முப்பிடி – சீறா:3006/2
பரிசை கேடகம் வாள் சொட்டை பட்டயம் சுரிகை தண்டம் – சீறா:3375/1
கரம் பெறும் பரசு கப்பணம் சொட்டை கட்டு பத்திரம் அயில் நேமி – சீறா:4938/2

மேல்


சொம் (1)

ஆரிது மனையில் சில துரு சொம் உண்டு அற கிழடொடு சொறி மலடும் – சீறா:367/1

மேல்


சொர்க்க (3)

இரு விழி-தனில் இறங்கி இருந்த கண் விழித்து சொர்க்க
சொரி கதிர் வாயின் மேலாய் நோக்கின சுடர்கள் தூங்கும் – சீறா:106/2,3
பத்தி விட்டு ஒளிரும் சொர்க்க பலன் பதம் பெறுவர் என்றே – சீறா:420/4
துனிவு இல் வேவுபார்த்து அடைந்தவர்க்கு அழிவிலா சொர்க்க
மனை களிப்புற உண்டு என தோழர்-பால் வகுத்தார் – சீறா:4590/3,4

மேல்


சொர்க்கத்து (1)

அல்லலை அகற்றி வேதத்து அற நெறி பயிற்றி சொர்க்கத்து
இல்லிடை புகுத்த பூவினிடத்தினில் உதித்த கோவே – சீறா:2068/2,3

மேல்


சொர்க்கம் (1)

பொலத்தினில் அமைத்த சொர்க்கம் புகுத்துவிப்பதுவும் ஈதே – சீறா:2377/3

மேல்


சொர்க்கவாயிலின் (1)

மணி கதிர் எறிக்கும் சொர்க்கவாயிலின் நிலைக்கு மேல்-பால் – சீறா:108/2

மேல்


சொர்க்கவாயிலும் (1)

சொர்க்கவாயிலும் திறந்து அலங்கரித்தனர் துன்பம் – சீறா:184/2

மேல்


சொரி (29)

சொரி மது துளித்து குவளை வாய் சிதற சுருட்டி வால் விசைத்திட துள்ளி – சீறா:55/3
சொரி கதிர் பவள நிறம் பல படைத்து சுடர் மணி முத்து இனம் தெறிப்ப – சீறா:56/3
சொரி மது சிந்தும் சந்த துடவை சூழ் மதினா-தன்னில் – சீறா:99/2
சொரி கதிர் வாயின் மேலாய் நோக்கின சுடர்கள் தூங்கும் – சீறா:106/3
மரு விரி கழுநீர் கறை சொரி வனச வாவியின் குளிர்ந்தன அன்றே – சீறா:149/4
சுந்தர வதனத்து இலங்கிட இருந்து சொரி மழை செழும் கை நாகூறு – சீறா:153/3
முண்டக செழு மலர் சொரி தலை முகம் கவிழ – சீறா:197/3
சொரி கதிர் கனி எலாம் துய்ப்ப செங்கயல் – சீறா:311/2
சுற்றிய துணைவரோடும் சொரி கதிர் முகம்மது என்னும் – சீறா:402/1
சொரி மலர் வாவி நீர் அசைந்து தோன்றுவ – சீறா:491/2
துகள் அணு அணுகா மேனி சொரி கதிர் எறிப்ப திண்மை – சீறா:600/3
வண்டு இன தொனி மறுத்தில மலர் சொரி வனங்கள் – சீறா:871/1
சொரி கதிர் பரப்பும் சோதி துகிலினை கரத்தில் கொண்டார் – சீறா:1258/4
இரு நிலத்திடை முதல் இறந்து தேன் சொரி
மரு மலர் சுவர்க்க மாராயம் பெற்றவர் – சீறா:1471/2,3
தூது போனவர் ஒத்தனன் சொரி கதிர் சுடரோன் – சீறா:1897/4
சொரி மது விதிர்க்கும் பொரி அரை தருக்கள் சுற்றிய வரை மிசை ஏறி – சீறா:1899/3
சொரி மத கரியும் பரியொடு இரதமும் துவண்டு அணி மறுகு இலம் தோன்றாது – சீறா:1903/3
சொரி நறை கமழ்ந்த மெய்யும் சூல் முகில் கவிகையோடும் – சீறா:2059/2
சொரி கதிர் சுதை மா மனையிடம் கடந்து தோன்றினர் நீண்ட மா மறுகில் – சீறா:2543/4
சொரி மது சோலையும் கதலி சூழலும் – சீறா:2726/2
சொரி கதிர் பணி பல களத்திடை சுமத்திடு-மின் – சீறா:3113/3
சொரி நிலா கவிகை நீழல் சுடரவன் கடுப்ப தோன்றும் – சீறா:3201/1
சுடர் பிறை வடத்தை சூடி சொரி கதிர் வடங்கள் சேர்த்து – சீறா:3213/3
சொரி கதிர் வயிர மாலை தோள் வரையிடத்தில் தோன்றி – சீறா:3369/3
கணை சொரி தூணி வீக்கி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சீறா:3404/2
சுரிகையை மருங்கு சேர்த்து சொரி கதிர் இலை வேல் ஏந்தி – சீறா:3405/1
சொரி கணை வில் கதை சுரிகை வாள் சுமந்து – சீறா:3628/3
சொரி கனல் பொறி புரூரம் சுட விழித்து இமைப்பில் செல்லும் – சீறா:3936/3
விரிதரு வாய் மலர் தேறல் அருவி சொரி வரை கடந்து விரி_நீர் என்ன – சீறா:4307/3

மேல்


சொரிகின்றது (1)

சொரிகின்றது என திசை தூவியதே – சீறா:719/4

மேல்


சொரிதர (5)

நீல் நிற பசந்த இலை மிக நெருங்கி நிரை மலர் சொரிதர காய்த்து – சீறா:358/3
தூறு தேன் துளித்து கனிகளும் காயும் சொரிதர சோலை சூழ்ந்தனவே – சீறா:697/4
தூய் திரள் பளிக்கு கனியை ஆமலகம் சொரிதர சிதறுவ ஒரு-பால் – சீறா:1005/1
வான மா முகில் என சொரிதர வரும் மாந்தர் – சீறா:1126/1
கண் மலர் புனல் சொரிதர அழுது உளம் கரைந்தார் – சீறா:4637/4

மேல்


சொரிதரு (3)

சொரிதரு மேகம் போல சொல்லும் மெய் மறைகள் என்னும் – சீறா:789/2
சொரிதரு பூளை ஒத்திடுவர் சொல்லினே – சீறா:1814/4
தழல் சொரிதரு கண் பாந்தள் நெடு நிலம் பனிப்ப தாங்காது – சீறா:4374/1

மேல்


சொரிதரும் (4)

கரிய மென் கனி சொரிதரும் பொழிலையும் கடந்தார் – சீறா:787/4
சொரிதரும் குருதிகளொடும் துடுப்பு எனும் கரங்கள் – சீறா:963/3
துன்றிய நிழலும் நல் நீர் சொரிதரும் இடமும் செம் தேன் – சீறா:2054/2
சொரிதரும் செம் கை வேந்தே சோபனம் வருக என்றார் – சீறா:3077/4

மேல்


சொரிதல் (2)

சொரிதல் கண்டு அகுமதை சூழ்ந்து நோக்கினார் – சீறா:504/4
தெரிதர சொரிதல் உம்மை திருமணம் முடித்தல் என்றான் – சீறா:1058/4

மேல்


சொரிந்த (11)

சொரிந்த பல் மலர் மீதினில் வரி அளி தோற்றம் – சீறா:65/2
சொரிந்த நாவினர் முதியவர் திரண்ட சொல் ஓதை – சீறா:96/2
சொரிந்த தேன் மொழி ஆமினா வயிற்றினில் சூலாய் – சீறா:221/3
சொரிந்த நெட்டு இலை விட்டு ஓங்கி துடர் துணர்-தோறும் பாளை – சீறா:820/3
சுவையும் அற நஞ்சுகள் சொரிந்த செடி என்ன – சீறா:889/2
சொரிந்த மா முக முகம்மதின் இணை அடி தொழுது – சீறா:958/2
துணர் பசும் கொழுந்து மலர்களும் சொரிந்த தூ நறை பாயலில் நடந்து – சீறா:1200/3
நிறைந்த பூண் சொரிந்த கோடிகம் சுமந்து நின்றனர் மடவியர் ஒருங்கே – சீறா:1206/4
சொரிந்த பூம் குழல் மதி நுதல் கயல் விழி துவர் வாய் – சீறா:3134/1
துய்ய மைந்தரும் அளித்து அலுத்து ஓய்ந்தனர் சொரிந்த
நெய்யில் வெம் கறி இலட்டுகம் ஓய்ந்தில நிறைந்த – சீறா:4424/3,4
சொரிந்த நீள் கரை புடவியும் வரை என தோன்ற – சீறா:4437/3

மேல்


சொரிந்ததாம் (1)

சொரிந்ததாம் என குளிர்ந்தது சோர்வு அற அன்றே – சீறா:972/4

மேல்


சொரிந்தது (2)

சொரிந்தது குருதி என்பார் சோர்ந்தனன் மன்னன் என்பார் – சீறா:3717/4
துலைவு அற உற ஆண் மகவு அளித்தது போல் சொரிந்தது குளிர்ந்தது அ நிலமே – சீறா:4753/4

மேல்


சொரிந்தமை (1)

செறிந்து சூழ்தர சொரிந்தமை கனியையும் தீண்டாள் – சீறா:69/4

மேல்


சொரிந்தன (5)

சிகர பூதர மறைதர சொரிந்தன செருமி – சீறா:22/4
வகைவகை சொரிந்தன வெற்றி வானவர் – சீறா:499/3
வெள்ளி வெண் மலர் சொரிந்தன பாளை வாய் விரித்து – சீறா:862/1
சொரிந்தன கவிகை நீத்தம் மறைத்தன கவரி துள்ளல் – சீறா:3378/4
கடி கொள் மா மழை சொரிந்து என சொரிந்தன கணைகள் – சீறா:3484/4

மேல்


சொரிந்தனர் (2)

செருகிய நீல கதிர் குடியிருந்த சென்னியில் சொரிந்தனர் அன்றே – சீறா:3153/4
சூல் படு மேகம் பொழிந்தன என்ன சொரிந்தனர் வாய் வெரீஇயினர் நல் – சீறா:5027/3

மேல்


சொரிந்தார் (1)

சொல் பழுத்த மறை முதியோர் மங்கல வாக்கியம் கறங்க சொரிந்தார் அன்றே – சீறா:1129/4

மேல்


சொரிந்திட (2)

வானவர் பொன் பூமாரி சொரிந்திட மண்ணவர் வாழ்த்த மறையோர் ஏத்த – சீறா:1136/1
சொரிந்திட எறிந்து நின்றார் சூரர்கள் திலதம் அன்னார் – சீறா:3713/4

மேல்


சொரிந்திடலாய் (1)

சூலுமாய் சிறிது பாலுமாய் முலைக்கண் சுரப்பெடுத்து அற சொரிந்திடலாய்
ஏல வார் குழலார் மனை இடங்கொள்ளாது இருந்தது பறழ்களும் நிறைந்தே – சீறா:368/3,4

மேல்


சொரிந்து (14)

தோற்று மா மழை சொரிந்து என கண்ணில் நீர் சொரிய – சீறா:209/2
மிகுந்த பேரொளிவு சொரிந்து கால் வீச விளங்கிய முகம்மதை எடுத்து – சீறா:286/3
மதம் சொரிந்து அசைந்த களிறு என நடந்து வந்து கஃபாவினை வலஞ்செய்து – சீறா:288/2
பல் மலர் சொரிந்து காய்த்து பழம் முதிர்த்திடும் பாழ் ஊற்று – சீறா:830/2
சொரிந்து விட்டது போல் வயின்வயின்-தொறும் தோன்றும் – சீறா:863/4
தொட்டி-தோறும் பன்னீர் சொரிந்து அரு நறை மறுவி – சீறா:1123/3
அரிதினில் சொரிந்து அம்பர மங்கையர் – சீறா:1183/3
பொன் அணி நல் மணி தூசு நறு மலர்கள் பல சொரிந்து புகழ்ந்திட்டு ஏத்தும் – சீறா:2185/1
விண்டு தேன் சொரிந்து என சில மொழி விளம்புவரால் – சீறா:2214/4
சொரிந்து வானவர் புகழ்தர வரும் இறசூலே – சீறா:2470/4
சொல அரும் தட தெளிதரு புது புனல் சொரிந்து
பொலன் நிறத்த குங்குமம் முதல் முடிந்து அதில் புகட்டி – சீறா:3143/2,3
கடி கொள் மா மழை சொரிந்து என சொரிந்தன கணைகள் – சீறா:3484/4
தயிர் சொரிந்து கிடந்த அதின் தலை – சீறா:4490/4
துளிதுளியாக கண்ணீர் சொரிந்து கா அழுதல் போலும் – சீறா:4726/4

மேல்


சொரிந்தே (2)

சோலை முக்கனி தேனொடும் பாகையும் சொரிந்தே – சீறா:832/4
தொடுவ அன்ன அ புழை திறந்தன வனம் சொரிந்தே – சீறா:4833/4

மேல்


சொரிய (9)

தோற்று மா மழை சொரிந்து என கண்ணில் நீர் சொரிய
போற்றும் காழ் அகில் புகை குழல் நிலம் புரண்டு அசைய – சீறா:209/2,3
சொன்ன போதினில் ஓடினர் சோரிநீர் சொரிய
தன் இரும் கரம் இழந்தவன்-தனை சடுதியினில் – சீறா:961/1,2
செய மலர் இடைவிடாது சிரம் மிசை சொரிய மாதோ – சீறா:1054/4
அல்லலுற்று அழுங்கி கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வாடி – சீறா:2085/3
பாசடை தருக்கள் யாவும் பல மலர் சொரிய வாய்ந்த – சீறா:2245/3
அல் பகல் ஈன்றாள் கண்ணின் அருவி நீர் சொரிய வேலை – சீறா:2814/3
வெடித்து மண்டையின் மூளைகள் சொரிய மெல் இதழை – சீறா:3488/1
மடை திறந்தது என சொரிய தலை துமிந்து கிடந்த சில வாசி மன்னோ – சீறா:4314/4
சொரிய அறல் வாரி வெகு சோனை பொழி மேகம் – சீறா:4892/1

மேல்


சொரியினும் (1)

இடைவிடாது சொரியினும் ஈடுபட்டு – சீறா:4775/3

மேல்


சொரியும் (8)

நடை வழி சொரியும் அமுதமும் வாழை நறும் கனி உகுத்த செம் தேனும் – சீறா:47/2
சொரியும் மென் மலர் தாதுக்கள் உதிர்ந்தன சுடர் மின் – சீறா:70/2
சோலை வாய்-தொறும் முக்கனி தேன் மழை சொரியும்
ஆலை வாய்-தொறும் கரும்பு உடைத்து ஆறு எடுத்து ஓடும் – சீறா:74/2,3
சொரியும் பூம் துகள் துடவை சூழ் சாமினில் தோன்றல் – சீறா:223/1
சொரியும் மென் கதிர் ஆதனத்து இருத்தி நம் தூய் மலர் பதம் நோவ – சீறா:651/2
பொரி அரை தருக்கள் யாவும் புது மலர் சொரியும் கானின் – சீறா:2583/1
சொரியும் காந்தி கொண்டு அரிய மெய் மாசு அற துடைத்த – சீறா:2624/4
சொரியும் கொன்றையும் தோன்றிட சென்றனர் தூயோர் – சீறா:2678/4

மேல்


சொரிவ (1)

மழை என சொரிவ நோக்கார் மானையே நோக்கி சென்றார் – சீறா:2058/4

மேல்


சொரிவன (7)

நித்தில திரளின் அரும்பு இளம் புன்னை நிரை மலர் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/1
கொத்து அரும்பு அலர்த்தி சண்பக தொகுதி குவைதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/2
பத்தியில் செறிந்த பாடலம் விரித்த பாயலின் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/3
புத்து அரிசொளுக்கு நிரை மகிழ் செறிந்த புழை மலர் சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1003/4
சாய் பணர் கொழுவிஞ்சியின் கனி சிவந்த தனம் என சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1005/4
மாங்கனி அமுத திவலைகள் தெறிப்ப மலிதர சொரிவன ஒரு-பால் – சீறா:1006/2
சொரிவன கற்றை அம் கவரி தூங்கின – சீறா:1139/4

மேல்


சொரிவார் (1)

சோலை-வாய் குயில் எனும் இசையவர்க்கு அணி சொரிவார்
ஏலும் நல் மறையவர்க்கு இருநிதி எடுத்து இறைப்பார் – சீறா:1125/3,4

மேல்


சொருக (1)

சொல்லாம் என்னும் இடி காதில் சொருக வாய் ஈரம் புலர்ந்து – சீறா:4044/1

மேல்


சொருகார் (1)

மரு மலர் சொருகார் வடு என சிறந்த வரி விழிக்கு அஞ்சனம் எழுதார் – சீறா:1013/4

மேல்


சொருகு (1)

சொருகு கூந்தலில் மாலைகள் துயல்வர துடி போல் – சீறா:3146/2

மேல்


சொல் (154)

படி படித்த செம் சொல் புலவோர் முனம் பகர்தல் – சீறா:20/2
சொரிந்த நாவினர் முதியவர் திரண்ட சொல் ஓதை – சீறா:96/2
தூயவன் உரைப்ப கேட்ட சொல் மறாது எழுந்து தங்கள் – சீறா:113/1
இன் சொல் நல் குல கிளி என மனையில் வந்து இருந்தார் – சீறா:198/4
நன்றி தேர்ந்த சொல் தாயர்க்கு தினம்-தொறும் நவின்றார் – சீறா:218/4
இன் சொல் கூறி நாம் அழைக்கவும் மனம் இரங்கிலர் என்று – சீறா:233/2
பண் அமை தீம் சொல் அரம்பையர் மேனி பரிமளம் தெரு எலாம் கமழ – சீறா:241/1
மலர் திரு சோதி முக மதி விளங்க முகம்மது சொல் விளங்கினவே – சீறா:377/4
பழுது இருந்த சொல் கேட்டலும் படர்ந்த செம் நெருப்பில் – சீறா:470/1
தம்பியர் தனையர் சொல் கேட்டு தம் உளம் – சீறா:513/1
அடித்தலம் புக உரைத்த சொல் என் என அறைந்தார் – சீறா:561/4
கோது இலா மறை உரைத்த சொல் உளத்தினில் குறித்து – சீறா:572/1
தெரிதர உரைத்த சொல் தேர்ந்து யாவரும் – சீறா:731/1
விதியவன் தூதர் சொல் மேவிலாதவன் – சீறா:752/1
பேதம் ஒன்று இன்றி வந்த பெரு வர மறையின் தீம் சொல்
ஓதிய முறைமை அ நாள் ஒழுகிய ஒழுக்கம் இ நாள் – சீறா:790/2,3
கரிந்த புன் மன சிறியவர் கழறிய கொடும் சொல்
தெரிந்த மேலவர் செவிக்கு இடார் என்னும் அ திறம் போல் – சீறா:852/1,2
வீட்டினில் புகு-மின் பாரம் வீழ்த்து-மின் என்னும் நும் சொல்
கேட்டனன் கேட்ட போதே கெட்டனன் கெட்டேன் என்றான் – சீறா:946/3,4
மெலிவு இலாத சொல் கேட்டலும் கம்மியன் வெகுண்டு அ – சீறா:970/1
மன் ஆகிய மைசறா சொல் மறையோனும் மகிழ்ந்தே – சீறா:988/3
மறை தெரி அறிவன் உரைத்த சொல் கேட்டு மைசறா மனம் மிக மகிழ்ந்து – சீறா:994/1
கலை_வலர் உரைத்த சொல் கருத்தில் எண்ணமுற்று – சீறா:1021/3
பொன்_தொடி கதீஜா பாதம் போற்றிய மைசறா சொல்
வெற்றியும் குவைலிது என்னும் வேந்தனுக்கு உறக்கத்து ஓதும் – சீறா:1066/1,2
மன்னர்_மன் சொல் கேட்டு அந்த மைசறா-தன்னை கூவி – சீறா:1069/1
அயர்வு இலாது உரைத்த சொல் கேட்டு அருள் உறை அபித்தாலீபு – சீறா:1072/1
நயனுற அழைத்து இருத்தி நடந்த சொல் அனைத்தும் சொன்னார் – சீறா:1072/4
கேட்ட சொல் அமிர்தம்-தன்னால் கேகயம் முகில் கண்டு என்ன – சீறா:1073/3
தெரிந்த மறை முறையாலும் தேர்ந்தவர் சொல் தெளிவாலும் தெருண்ட மேலோய் – சீறா:1081/1
சொல் பழுத்த மறை முதியோர் மங்கல வாக்கியம் கறங்க சொரிந்தார் அன்றே – சீறா:1129/4
உரத்தினை பொருத்த சொல் என்று ஓதும் வாய் ஒழிகிலாளே – சீறா:1161/4
கரும்பு எனும் அமுத தீம் சொல் கன்னியர் செறிந்த தோற்றம் – சீறா:1168/2
உறைந்த மெய்ம்மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு உரைப்ப செவ்வி – சீறா:1269/1
எழுக என்றனர் என்ற சொல் சிரம் மிசை ஏற்றி – சீறா:1282/2
ஓதும் என்ற சொல் கேட்டலும் ஓதினனலன் என்று – சீறா:1287/1
நபி உரைத்த சொல் அனைத்தையும் மனத்தினில் நயந்து – சீறா:1290/2
தீ நரகு அடைவர் என்ற சொல் செவி துளையில் மாறா – சீறா:1355/1
வம்பு இராத சொல் மறை தனது உரை என வகுத்து எம் – சீறா:1361/1
உன்னி நோக்கியே வணக்கிடும் உமது சொல் கடந்தால் – சீறா:1369/3
உரைத்தல் என் நுமர்க்கு உற்ற சொல் என் மனம் – சீறா:1400/1
ஆள் திறத்து அபித்தாலிபு உரைத்த சொல்
கேட்டு முத்தலிபு கிளையோர்களும் – சீறா:1409/1,2
அடங்கலர்க்கு அரியாய் உதித்த நம் நயினார் அறைந்த சொல் மறுத்தவன் வல கை – சீறா:1447/1
கடுப்பு அற கொடும் சொல் பிறந்திடாது அமிர்தம் கனிந்த வாய் இதழ் திறந்து எவர்க்கும் – சீறா:1451/2
உரைத்த சொல் எவர்க்கும் உறுதி நிண்ணயம் என்று அனைவரும் உரைத்திட மகிழ்ந்து – சீறா:1454/1
பேறு அத்தம் இல சொல் உரைத்தனன் எவர்க்கும் பெரும் கொலை பிழை விளைத்திடுவான் – சீறா:1457/4
தேம் தரும் இனிய சொல் செவ்வி நம் நபி – சீறா:1460/1
ஆய்ந்த சொல் உணர்ந்து இசுலாத்தில் ஆகிய – சீறா:1460/2
விள்ள அரும் மறையின் தீம் சொல் விடுத்து எடுத்துரைப்ப தேறி – சீறா:1501/2
உரைத்த சொல் செவி புக உழை எவர் என நோக்கி – சீறா:1520/1
சொல் நய கலிமா ஓதி துணை மலர் அடியை போற்றி – சீறா:1561/2
தேவ நல் மொழி என்று என் சொல் சிந்தையில் சிந்தித்தோர்கள் – சீறா:1562/1
திருந்திட உரையும் நீதி செவ்வியன் முகம்மதின் சொல்
பொருந்திட நடவும் என் முன் புகல்வது புந்தி கேடு என்று – சீறா:1563/2,3
படித்த சொல் யாது வேறு பகர்ந்தவர் எவர்-கொல் என்ன – சீறா:1572/1
முன்னவள் கனி வாய் விண்டு மொழிந்த சொல் மனத்துள் கொண்டு – சீறா:1574/1
அந்தம் இல் ஆதி சொற்ற ஆயத்தும் பொருளும் தீம் சொல்
சிந்து பத்திரத்தை ஈந்தார் சிற்றிடை பெரிய கண்ணார் – சீறா:1576/3,4
அறம் தாங்கு அகத்தார் ஹம்சா சொல் அறிவுள் இருத்தி மணி கதவம் – சீறா:1590/1
ஆர் அமுது அனைய சொல் அரிய வாய் திறந்து – சீறா:1622/1
அலங்கு உளை வால் அரி ஏறு முகம்மது நாவில் பிறந்தது அன்று இ தீம் சொல்
இலங்கு அமரர் இறை மொழி கேட்டு இவர்க்கு உரைத்தது அறுதி என இதயத்து ஓர்ந்து – சீறா:1657/1,2
மறம் தவழ்ந்திடும் முகம்மது விரித்த சொல் மனுவாய் – சீறா:1695/1
தந்திராதிபர் மந்திர தலைவர் சொல் தணவா – சீறா:1706/3
மாற்ற அரும் கதிர் வாயிலில் வந்தனன் எனும் சொல்
சாற்றினார் செழும் பொன் மழை கரதலன்-தனக்கே – சீறா:1707/3,4
வேதம் எனது இன் சொல் என விஞ்சையின் விளைத்த – சீறா:1771/3
அடுத்து உறைந்து அபூஜகில் அளவிலாத சொல்
எடுத்து இசைத்திட திமஸ்கு இறைவன் கேட்டு உளம் – சீறா:1816/1,2
செவியினும் உளத்தினும் காய தீய சொல்
அபுஜகில் உரைத்ததும் திமஸ்கின் ஆதிபன் – சீறா:1822/1,2
பொய் என பிறந்த சொல் புகல்வது இல்லையால் – சீறா:1824/2
பண் படைத்த சொல் மறை நபி பதம் பணியாதார் – சீறா:1840/3
புகலும் சொல் செவி புக திமஸ்கினில் புரவலனும் – சீறா:1865/1
மதி அழைத்திடுவர் ஐயுறல் எனும் சொல் மானிடர்க்கு உரைப்பன போலும் – சீறா:1910/4
உரைத்த சொல் உளத்தூடு இருத்தி நம் நபியும் உடையவன் இடத்தினை நோக்கி – சீறா:1913/2
உரைத்த சொல் தவறாது அழகு ஒளிர் நயினார் உலகு எலாம் செழும் புகழ் விளங்க – சீறா:1932/2
அழிந்து என் சொல் பழுது அற வரம் அருள்க என்று அறைந்தான் – சீறா:2000/4
உரைத்த சொல் உளம் தரித்திட கிடந்த ஒட்டகங்கள் – சீறா:2009/1
அடுத்து நின்று அளித்திடும் வரிசைகள் இவை அவன் சொல்
படுத்திடா மதி மந்திரர்க்கு இவை என பகுத்து – சீறா:2029/2,3
செயிர் அறு மறையின் தீம் சொல் செழும் மழை பொழிந்து தீனின் – சீறா:2052/3
ஒல்லையின் எனது சொல் கேட்டு வந்து அருள் அளிக்க வேண்டும் – சீறா:2068/4
வருத்தமுற்றிடும் சொல் சொன்னீர் முகம்மதே எவர்க்கும் இ சொல் – சீறா:2094/3
வருத்தமுற்றிடும் சொல் சொன்னீர் முகம்மதே எவர்க்கும் இ சொல்
பொருத்தம்-அது அன்று விண்ணும் மண்ணிலும் புகழின் மிக்கோய் – சீறா:2094/3,4
ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/4
மருந்து எனும் அமுத தீம் சொல் முகம்மதின் வதனம் நோக்கி – சீறா:2100/2
சொல் நய கலிமா ஓதி சுடர் பதம் தொழுது போன – சீறா:2267/4
தேறிய மறையின் தீம் சொல் தீன் நிலைக்கு உரிய தூயோர் – சீறா:2291/1
தோன்றிய நாமம் ஏது இவை விடுத்து சொல் என மீளவும் உரைத்தார் – சீறா:2301/4
விதித்த சொல் கடவாப்படி நடத்திடுக வேண்டும் என்று உரைத்து அடி வீழ்ந்தான் – சீறா:2318/4
கரு முகில் கவிகை நம் நபி காம்மா உரைத்த சொல் கருத்தினில் இருத்தி – சீறா:2321/1
தூய தூதுவர் ஓதிய சொல் மறா – சீறா:2329/1
ஏது போதம் சொல் என்றான் இவன் அதற்கு எடுத்து சொல்வான் – சீறா:2364/4
சொன்ன சொல் மறாது உசைது கோறலை துணிந்து சென்றான் – சீறா:2366/3
அடுத்தவர்க்கு அறம் ஈது அன்றோ ஆயினும் ஒரு சொல் கேட்டு என்னிடத்தினில் – சீறா:2373/3
மூதுரை மறையின் தீம் சொல் முசுஇபு ஆண்டு உரைப்ப கேட்டு – சீறா:2376/1
மன்னும் என் உயிரே அன்னான் மாற்றம் ஏதெனினும் என் சொல்
தன் உரை என்ன தேறும் தன்மையன் வடு ஒன்று இல்லான் – சீறா:2381/1,2
வாய் கொளா கொடிய வெம் சொல் மனத்தினை வெதுப்ப கண்கள் – சீறா:2387/2
மாற்றலர்க்கு ஒரு சொல் தன்மம் வகுத்து அமர் மலைவது என்ன – சீறா:2391/2
மருவலர்க்கெனினும் ஓர் சொல் வகுத்து அமர் விளைப்பர் என்ன – சீறா:2392/1
அற்ற சொல் கேளுதிர் என நிகழ்த்துவரால் – சீறா:2473/4
புரத்தினில் இரவில் பிறந்த சொல் நென்னல் பொழுதினில் தெரிந்தது ஏதென்னில் – சீறா:2511/1
வதைத்தவர் இவர் பொன்றினர் இவர் எனும் சொல் வழக்கினில் தோன்றிடா வண்ணம் – சீறா:2517/2
நன்கு இலது உறும் சொல் முகம்மதை பிடித்து ஓர் மனையினில் நள் இருள் அடைத்து – சீறா:2518/1
தொடுத்திடும் கருமம் முடித்தனம் துணிந்த துணிவை விட்டு ஐயுறல் என சொல்
கொடுத்து இபுலீசு காபிர்-தம் மனங்கள் குறைவு அற திருத்தி அங்கு இருந்தான் – சீறா:2536/3,4
விரைவொடும் ஒரு சொல் பிறந்திட உரைத்து விளித்தனர் முகம்மது நபியே – சீறா:2544/4
போதும் எனும் சொல் கேட்டு உணர்ந்து புதியோன் தூதே இனி இவணில் – சீறா:2549/2
பொருத்தும் கிறையம் பொருத்தி எமக்கு அருளும் எனும் சொல் புகல மனத்து – சீறா:2551/3
நன்மை பயவார் எனும் சொல் பழமொழியை புதுக்குவன் போல் நடுக்கம் நீங்கி – சீறா:2659/2
சொல் நயம் பெறு முகம்மது மன களி துளங்க – சீறா:2704/4
பாலினும் இனிய சொல் பயிற்றினார் அரோ – சீறா:2737/4
தூயவன் தூதர் என்று எவர்க்கும் சொல் நிறீஇ – சீறா:2740/1
காசு இல் வண் புகழ் நபி கழறும் சொல் கதிர் – சீறா:2749/3
சீரிய மறையின் தீம் சொல் செவ்வியோர்க்கு இனிதின் ஊட்டி – சீறா:2768/2
நெடியவன் மறை நேர் இன் சொல் நிகழ்த்தினன் செவியில் கேட்டு – சீறா:2772/3
மிண்டு தந்தையர் சொல் மாற்றல் என்பதோர் வெறுப்பினானும் – சீறா:2790/3
அறிவினால் உரைத்த சொல் என் ஐயற்கு வேம்பாய் கண்கள் – சீறா:2808/1
முகம்மது என்னும் சொல் நாவின் மொழிந்திடல் என்ன பேசி – சீறா:2809/1
அடித்ததற்கு அடியேன் மேனி அசைந்தில கொடும் சொல் கூறி – சீறா:2813/2
விதித்த சொல் கடவாதன்றி வேறு மந்திரமும் உண்டோ – சீறா:2819/3
செவ்வியன் கபுகாபு என்னும் செம்மல் சொல் அனைத்தும் கேட்டு – சீறா:2848/1
புக்கினர் அவர் சொல் உண்மை என்று ஈமான் கொண்டு உளம் பொருந்தி தீன் நிலையை – சீறா:2888/2
சொல் மறுத்திலன் உரை-மின்கள் என தொகுத்து உரைத்தேன் – சீறா:2921/4
பாரிசு என்னும் அ ஊரவன் பகர்ந்த சொல் அனைத்தும் – சீறா:2925/1
சொன்ன சொல் எடை மாட்டிய துலையினில் தூக்க – சீறா:2944/3
சொல் பெரும் தோழரும் தூது என்று ஓதுவோர் – சீறா:2996/3
வாயகத்து உதித்த சொல் மாறல் இன்றியே – சீறா:3001/2
தேன் எனும் மணத்தின் தீம் சொல் செவி வழி புகுதலோடும் – சீறா:3081/2
வறியவன் உரைத்த சொல் கேட்டு மா மயில் – சீறா:3239/1
வடித்த சொல் மறையோர் வாழ்த்த மன்னவர் இனிது போற்ற – சீறா:3351/3
இடையறா மறையின் தீம் சொல் முகம்மது ஆண்டு இருத்தினாரால் – சீறா:3361/4
அரசு அபூஜகல் சொல் மாற்றம் அனைவர்க்கும் இஃதே என்ன – சீறா:3400/1
அறம் கிடந்த சொல் முகம்மது அங்கு அவர்களை கேட்டார் – சீறா:3444/4
அகல்வதன்றி நம் எதிர் அடுத்து அடைந்தனன் எனும் சொல்
பகர்வதாயினர் முகம்மது திருமுனம் பணிந்தே – சீறா:3459/3,4
சொல் விதம் விடுத்து பவம் எடுத்தனையே சூழ் வினை-தனை அறிந்திலையே – சீறா:3582/4
எழுந்து இவண் வரும் முன் இரண்டில் ஒன்று உம் கைக்கு இறை வசப்படுத்தினன் எனும் சொல்
மொழிந்தினிர் அவையே முடிந்தன இனிமேல் மூளும் வெம் சினத்தினை முற்றி – சீறா:3595/1,2
மன்னன் அபாசுபியான் சொல் வாசகம் – சீறா:3647/1
சொல் நெறி வழுவதாக்கி தூடணித்து இகலதாக – சீறா:3667/2
பேடை மா மயில் அன்னாள் வாய் பிறந்த சொல் தொனியும் நீங்கி – சீறா:3712/2
விரைவின் அபூத்தல்கா சென்று இல்லவளை விளித்து ஒரு சொல் விளம்புவாரால் – சீறா:3749/4
வெம் சொல் நாவினன் உபை மகன் அப்துல்லா வெருள்வுற்று – சீறா:3868/2
புந்தி-தனில் பொய் என்ற சொல் ஒன்றும் புகலாதார் – சீறா:3911/3
வேட்டலுற்று வந்தான் சொல் மொழி தவறா மேன்மையன் ஒழுக்கமும் உடையன் – சீறா:4111/2
சொல்லு சொல் என்று அலி அரி தூண்டலும் – சீறா:4507/1
இடி பெயர்த்தன ஓர் சொல் எறிந்ததால் – சீறா:4509/1
மன்னன் அபாசுபியான் சொல் வாய்மையும் – சீறா:4564/2
மா தவன் நுகைமு சொல் வாய்மை உண்மை என்று – சீறா:4566/3
நய நுகைமு சொல் சொற்படி முகம்மதின் நளின – சீறா:4618/1
ஓதும் மன்னவர் சொல் எமக்கு உண்மையாய் – சீறா:4651/1
காதலாய் அவர் கொள்ள மஆது சொல்
ஏது இல் சஃதொடு சாற்றுவம் என்றனர் – சீறா:4651/3,4
சொல் வசனத்து உவமை இல்லான் அறுசுகுறுசு அசைந்தது இன்று தூய்மை பெற்ற – சீறா:4674/3
தேனினும் இனிய இன் சொல் செயினபு மனையை நோக்கி – சீறா:4699/2
முந்த என் சலாம் சொல் என்று மொழிந்து அவன்-தன்னை ஏவ – சீறா:4704/2
சொல் இரண்டு இறக்ஆத்து தொழுத பின் – சீறா:4764/4
தூயராம் பயகாம்பர்க்கு சொல் என – சீறா:4773/2
ஒல்லை நீதி கற்று உணர்ந்தவன் மஸ்வூது சொல் உறுவா – சீறா:4846/4
மழை செறி கவிகை வண்மை முகம்மது நபி சொல் வாய்மை – சீறா:4849/2
நின்று கை ஆர தாடி தாங்கி சொல் நிகழ்த்தும் வேலை – சீறா:4858/2
சொல் பயின் மதியான் மிக்க சுகயில் என்று ஒருவன் வந்தான் – சீறா:4873/4
சொல் பொருள் முகம்மது ஆய்ந்து சொல்லிட சுகயில் என்போன் – சீறா:4875/1
கரும்பு அடைகிடக்கும் தீம் சொல் கதி மறை கபீபு அன்பாகி – சீறா:4907/2
பண் அரு மறையின் தீம் சொல் பாவலர் இனிது வாழ்த்த – சீறா:4912/3
சொற்ற சொல் அனைத்தையும் கேட்டு தோம் அற – சீறா:4949/1

மேல்


சொல்-தனை (1)

பிடித்த சொல்-தனை மறாது விருப்புற்று பின்னும் கேட்டார் – சீறா:1572/4

மேல்


சொல்-மின் (1)

சூதரும் உடன்று செய்யா துன்பமே செய்ய சொல்-மின்
வேதமும் உணர்ந்து நீதி விளக்குதற்கு அமைந்து நின்றீர் – சீறா:2825/3,4

மேல்


சொல்-அதனை (1)

திடம் தவழ் உண்மை வேதம் தெளிந்த சொல்-அதனை தீனை – சீறா:1573/3

மேல்


சொல்கின்றார் (1)

தூசை ஒதுக்கி பைய ஒர் மாற்றம் சொல்கின்றார் – சீறா:3927/4

மேல்


சொல்குவர் (1)

வந்ததும் கொணர்ந்தவர் சொல்குவர் சரதம் – சீறா:1995/2

மேல்


சொல்ல (12)

சொல்ல அரிய காரணத்துக்கு உறு பொருளாய் நமர்க்கு உயிராய் தோன்றி தோன்றும் – சீறா:1092/1
சொல்ல அரும் மனத்து ஆடவர் மயல் இருளை துணித்திட நகைக்கும் மென் நகையாள் – சீறா:1961/4
சொல்ல அரும் இரத சுவை ஒட்டக சுமையா – சீறா:2027/3
மதி முகம் மகிழ்ச்சி கூர முகம்மது கலிமா சொல்ல
இதயம் முற்று ஓதி வேடன் இனிதினின் ஈமான் கொண்டு – சீறா:2119/1,2
சொல்ல அரும் குவடும் கானும் சுற்றியே திரிவன் தேடி – சீறா:2564/3
சொல்ல அரும் சுவன நாட்டு சுடர் மணி மனைகள்-தோறும் – சீறா:3225/2
சொல்ல அரும் பணியும் பண்ட தொகுதியும் கவர்ந்து வாரி – சீறா:3391/2
வேற்று உவமை சொல்ல அரிய வேதரும் எழுந்தார் – சீறா:4124/2
துனி அறு மொழி எம்-பால் சொல்ல வேண்டுமே – சீறா:4645/4
நன்றி சேர் குறான் ஆயத்தை நவின்று மாராயம் சொல்ல
அன்று அவர் கிருபையாகி அகம் மகிழ்ந்து இவரோடு என்றும் – சீறா:4702/2,3
எனையன உளவோ எல்லாம் இயம்புதி என்று சொல்ல
நனை மலர் செறியும் தாம நறு மணம் கமழ்ந்த மார்பன் – சீறா:4848/2,3
தா அறு மொழிகள் சொல்ல தகுவன உரைத்து மீள்வேன் – சீறா:4850/2

மேல்


சொல்லல் (1)

தொடை கமழ் புயத்தினர் சொல்லல் உற்றனர் – சீறா:4951/4

மேல்


சொல்லலுற்றார் (1)

தொடுத்து ஒரு மொழி வழாது வாசகம் சொல்லலுற்றார் – சீறா:3097/4

மேல்


சொல்லாத (1)

அடல் முகம்மதுவை சொல்லாத அவமொழி பகர்ந்தது எந்த – சீறா:1495/2

மேல்


சொல்லாம் (1)

சொல்லாம் என்னும் இடி காதில் சொருக வாய் ஈரம் புலர்ந்து – சீறா:4044/1

மேல்


சொல்லாய் (2)

கண்டும் ஒத்து அனைய சொல்லாய் காண்பது திண்ணம் என்றான் – சீறா:1047/4
மீறிய மதுர சொல்லாய் விரும்பிய பயன்கள் யாவும் – சீறா:1062/2

மேல்


சொல்லார் (1)

அன்னவன்-தனக்கு சொன்னார் ஆரணத்து அமிர்த சொல்லார் – சீறா:2096/4

மேல்


சொல்லார (1)

சொல்லார மனத்து இருத்த அறிந்தவரே சிறந்த பெரும் சுவனம் ஆள்வார் – சீறா:2190/3

மேல்


சொல்லால் (1)

திருவருள் நம்-பால் உண்டு தெருட்சியில் சிறிது சொல்லால்
விரைவொடும் அவன்-தன் உள்ளம் விளக்குவன் காண்டிர் என்ன – சீறா:2369/2,3

மேல்


சொல்லாள் (1)

குயில் புரை சொல்லாள் செல்ல கோட்டு-வாய் நிழலின் கண்ணே – சீறா:429/2

மேல்


சொல்லி (14)

தெரிதர வானோர்க்கு எல்லாம் சோபனம் சிறக்க சொல்லி
அரிய மெய் பூரித்து ஓங்கி அகத்தினின் மகிழ்ச்சி பொங்கி – சீறா:103/2,3
துய்ய நல் கலிமா-தன்னை சொல்லி அங்கு இருந்தது அன்றே – சீறா:105/4
இரு கையும் நபி-தமை ஏந்த சொல்லி தம் – சீறா:531/1
அதி பல சொல்லி உள் புழுக்கம் ஆற்றியே – சீறா:536/3
எழுத்தினில் தவறா சொல்லி இயன் முறை சிதகா இன்பம் – சீறா:1268/1
துணை என நல் கலிமாவை சொல்லி நின்று – சீறா:1317/3
சுந்தரம் பெற சலாம் சொல்லி இ நிலத்து – சீறா:3328/3
சொல்லி மாய்ந்தனர் சிலர்சிலர் சோரி வெம் களத்தில் – சீறா:3551/4
சொல்லி வாகினி தூண்டி காலிது – சீறா:3978/1
சொல்லி வீழ்ந்தனர் போயினர் உறைந்தனர் சுவனம் – சீறா:4000/4
சொல்லி ஆங்கு அவர்க்கு வாய்மையும் பேசி துணிவுடன் எழுந்து அணி மதீனத்து – சீறா:4080/1
மதி மன குயையொடும் சொல்லி வா என்றான் – சீறா:4565/4
அருள் பெற சலாமும் கூறி அன்னை-தன் சலாமும் சொல்லி
திரு மிகு புயத்தீர் யாங்கள் கொடுத்தது சிறியதேனும் – சீறா:4705/1,2
துணிவின் உற்றனன் ஆங்கு என சொல்லி வான் – சீறா:4817/3

மேல்


சொல்லிட (1)

சொல் பொருள் முகம்மது ஆய்ந்து சொல்லிட சுகயில் என்போன் – சீறா:4875/1

மேல்


சொல்லிய (12)

தந்தை சொல்லிய சொல்லினுக்கு அரிய கண் தரளம் – சீறா:547/1
மனம் உறை ஜிபுறயீல் வந்து சொல்லிய
கனவினை கண்டு அகம் களித்து கண் இணையினை – சீறா:743/1,2
சொல்லிய விலை பொருள் தொகையை நும்-வயின் – சீறா:915/1
சொல்லிய நல் மொழி கேட்டு துன்புறும் – சீறா:1310/1
சொல்லிய முசுஇபோடு தொடை புயத்து அசுஅதும் ஓர் – சீறா:2357/2
சொல்லிய கனக செப்பில் சுடர் மணி தொகுதியேனும் – சீறா:2787/1
சொல்லிய வாசகம் இயைந்து தோம் அற – சீறா:4073/1
சொல்லிய சொற்படி எழுந்து ஒர் தூதுவன் – சீறா:4545/2
சிறந்த மா நபி சொல்லிய சொல்லின்றி தேகம் – சீறா:4596/1
அரசன் சொல்லிய சொற்படி யாவரும் அங்ஙன் – சீறா:4601/1
சொல்லிய எவையும் உண்மை தூதன் என்று அறியும் என்னை – சீறா:4740/2
சொல்லிய இறையாம் அல்லா தூதராம் முகம்மது என்றும் – சீறா:4879/1

மேல்


சொல்லில் (1)

துறையொடும் ரகசிய சொல்லில் சொல்லினார் – சீறா:1314/4

மேல்


சொல்லின் (1)

சொல்லின் உட்பொருளின் நுட்ப துடர் அறிந்து உரைக்கவேண்டின் – சீறா:1076/2

மேல்


சொல்லின்றி (1)

சிறந்த மா நபி சொல்லிய சொல்லின்றி தேகம் – சீறா:4596/1

மேல்


சொல்லின (1)

தோய்ந்தன பழியும் பாரும் சொல்லின வசையும் தோன்ற – சீறா:4379/3

மேல்


சொல்லினர் (2)

முறையொடும் சொல்லினர் முடிவிலாத தீன் – சீறா:4065/3
சூடினர் நடந்த செய்தி சொல்லினர் மகிழ்ந்து எழுந்தே – சீறா:4722/4

மேல்


சொல்லினன் (1)

சொன்றி உண்டு எழுக என்ன சொல்லினன் முதியோன் என்றான் – சீறா:798/4

மேல்


சொல்லினார் (6)

துறையொடும் ரகசிய சொல்லில் சொல்லினார் – சீறா:1314/4
துணிதல் நன்று என யாவரும் சொல்லினார் – சீறா:1414/4
சோற்றையும் கொடுவா என சொல்லினார் – சீறா:2335/4
மடல் துளை செவி புக வாழ்த்தி சொல்லினார் – சீறா:3262/4
பதியினுக்கு என பதம் பணிந்து சொல்லினார் – சீறா:3307/4
சூட்டும் மோலியர் சொல்லினார் – சீறா:4155/4

மேல்


சொல்லினாரால் (2)

சுவை பெறும் கலிமா சொல்வர் என்னவே சொல்லினாரால் – சீறா:826/4
சொன்னதுவும் அவன் மறுத்து சொன்னதுவும் விரித்து எடுத்து சொல்லினாரால் – சீறா:1088/4

மேல்


சொல்லினால் (3)

உரம் நெரித்திட செவி உளுக்கும் சொல்லினால் – சீறா:2126/4
சூமன் அபாசுபியான் வன் சொல்லினால்
தாம ஒண் புயத்தவர்க்கு எடுத்து சாற்றுவான் – சீறா:3613/3,4
சொல்லினால் கொல்வன் என்று துணுக்குற்றான் – சீறா:4508/4

மேல்


சொல்லினான் (3)

சூதன் என்றிடும் பேர் என சொல்லினான் – சீறா:1416/4
வகைவகை தெரிதர மசுக்கம் சொல்லினான் – சீறா:3643/4
சொல்லினான் நின்ற பின்னர் துணை அபூபக்கர் என்னும் – சீறா:3879/1

மேல்


சொல்லினுக்கு (1)

தந்தை சொல்லிய சொல்லினுக்கு அரிய கண் தரளம் – சீறா:547/1

மேல்


சொல்லினும் (1)

தெரிய கூறிய பெரியவர் சொல்லினும் தெளிந்து – சீறா:223/3

மேல்


சொல்லினே (1)

சொரிதரு பூளை ஒத்திடுவர் சொல்லினே – சீறா:1814/4

மேல்


சொல்லினேன் (1)

சொற்றவைக்கு ஏற்பவை சொல்லினேன் என்றார் – சீறா:1478/4

மேல்


சொல்லினை (11)

கொடிய தீ வினைக்கு உரியவர் சொல்லினை குறித்தோர் – சீறா:851/3
அறத்தினுட்படும் சொல்லினை குறித்து எடுத்து அறைந்தார் – சீறா:1288/4
அலகு இல் வண் புகழ் அபூபக்கர் சொல்லினை
பெலனுற குறித்து அவண் அடைந்தபேர்க்கு எலாம் – சீறா:1316/1,2
ஈது எலாம் பெயர் அன்று இவன் சொல்லினை
கோது அடர்த்து அ குறிப்பு அரிதால் குலம் – சீறா:1416/1,2
பகர அரும் வேதத்து உற்ற சொல்லினை பகுத்து சொன்னார் – சீறா:2394/4
சுவர்க்கம் எய்துவர் எனவும் அ சொல்லினை கடந்தோர் – சீறா:2609/2
தூயவன் இறசூல் நபி இனிது உரைத்த சொல்லினை சிரசின் மேல் ஏற்றி – சீறா:3566/1
தொறுவரின் குலத்துக்கு உறும் மதி எடுத்து சொல்லினை உனை விசும்பு ஏற்ற – சீறா:3585/2
பரித்த சொல்லினை பகர்ந்தனை என பகருவனால் – சீறா:3767/4
சொல்லினை உணர்ந்து நீ மனம் மகிழ்ந்து தொல் நெறிப்படி கரம் பிடித்த – சீறா:4104/1
சொல்லினை யாவரும் உணர்ந்து தோம் அறு – சீறா:4571/1

மேல்


சொல்லு (2)

தூதினால் தெறவோ இனி சொல்லு நீ – சீறா:4506/3
சொல்லு சொல் என்று அலி அரி தூண்டலும் – சீறா:4507/1

மேல்


சொல்லுக (2)

தோள் துணை தனையர் எங்கே சொல்லுக அனையே என்ன – சீறா:393/3
சுந்தர புயத்தோய் நின் வரவு எனக்கு சொல்லுக என நபி உரைத்தார் – சீறா:2893/4

மேல்


சொல்லுகின்றதால் (1)

தொடுத்தவர்க்கு அறிவுற சொல்லுகின்றதால் – சீறா:2979/4

மேல்


சொல்லுடன் (1)

சொல்லுடன் பொருள் என சுருதி நூல் முறை – சீறா:3260/1

மேல்


சொல்லும் (9)

சொரிதரு மேகம் போல சொல்லும் மெய் மறைகள் என்னும் – சீறா:789/2
அகம் மகிழ்ந்து அவையோர் கேட்ப நல் மொழி ஆய்ந்து சொல்லும் – சீறா:1559/4
பொருளும் சொல்லும் ஒத்து இருந்தன மொழிகளால் பொருந்த – சீறா:2504/3
தூய நல் பெருமை புதுமை ஒன்று உளது இங்கு இதனினும் கேள் என சொல்லும் – சீறா:2887/4
மறை-தொறும் விளங்க சொல்லும் முகம்மதும் ஜிபுறயீலும் – சீறா:3099/2
சொல்லும் நீர்மை பொறை எனும் தூய்மை ஒன்று – சீறா:4247/3
சொல்லும் திரு மொழியும் இணை துள்ளும் பிணை விழியும் – சீறா:4348/3
சொல்லும் வாசகம் நன்கு என யாவரும் துணிந்து – சீறா:4401/1
சொல்லும் அ மொழியை கேட்டு தோகையர் திலதம் என்ன – சீறா:4692/1

மேல்


சொல்லுமேல் (1)

தூதுவர் என்று ஓர் மாற்றம் சொல்லுமேல் கலிமா ஓதி – சீறா:2281/3

மேல்


சொல்லுமோ (1)

சொன்னதிலை ஓர் மொழி மந்திரத்து அடங்கி தெய்வம் உரை சொல்லுமோ நீர் – சீறா:2184/3

மேல்


சொல்லுவது (1)

சொல்லுவது என்-கொல் மை மழை மாரி துளி போல – சீறா:3915/4

மேல்


சொல்லுவதே (1)

இங்கு எழில் முகம்மது ஒளிவினில் என்றால் இவர்க்கு எவை உவமை சொல்லுவதே – சீறா:258/4

மேல்


சொல்லுவரால் (1)

ஒருவரினொருவர் பிந்திடாது உறைந்த ஆங்கு உரவரில் சிலவர் சொல்லுவரால் – சீறா:2533/4

மேல்


சொல்லுவன் (2)

தூதன் யான் என சொல்லுவன் தெய்வங்கள் – சீறா:1420/2
சூமனும் மகிழ்வுற சூழ்ச்சி சொல்லுவன் – சீறா:4055/4

மேல்


சொல்லுவார் (1)

துதிசெய்து அப்பாசு வாய் விண்டு சொல்லுவார் – சீறா:2416/4

மேல்


சொல்லுவான் (4)

வடிவு உறும் கவிதையின் வாழ்த்தி சொல்லுவான் – சீறா:1809/4
தொடுத்து உரை எடுத்து அவை எவர்க்கும் சொல்லுவான் – சீறா:1816/4
இதமுற கேண்-மின் என்று எடுத்து சொல்லுவான் – சீறா:2717/4
இதத்தொடும் அழைத்து அருகு இருத்தி சொல்லுவான் – சீறா:3645/4

மேல்


சொல்லுவீர் (2)

ஓகை வேதத்துக்கு உட்பட சொல்லுவீர் – சீறா:4665/4
சொல்லுவீர் என கேட்டலும் தூதர் முன் உரைத்த – சீறா:4846/1

மேல்


சொல்லை (4)

சூதர்கள் கூண்டு இனிது உரைத்த சொல்லை ஓர் – சீறா:908/1
நிரைத்து எடுத்து உரைத்த சொல்லை நெஞ்சில் வைத்து இலையும் காயும் – சீறா:1071/1
படித்த சொல்லை பகர்ந்திடும் பேர்களை – சீறா:1403/2
வருந்திடாது அகலும் நும்-தம் மனத்து உறை வழக்கின் சொல்லை
திருந்திட உரையும் நீதி செவ்வியன் முகம்மதின் சொல் – சீறா:1563/1,2

மேல்


சொல்லொடும் (3)

சொல்லொடும் தேற்றி உள் துயரம் ஆற்றினார் – சீறா:524/4
கடந்த சொல்லொடும் இதத்தொடும் பல உரை காட்டி – சீறா:1362/3
கடந்த சொல்லொடும் மதீன மன்னவர்களை கடிதின் – சீறா:2472/3

மேல்


சொல்லொணா (1)

சொல்லொணா பெரும் பாதகம் விளைத்திடும் சூமர் – சீறா:2224/4

மேல்


சொல்லொணாது (1)

சொல்லொணாது உயிர் பதைத்திட உடல் துடிதுடிப்ப – சீறா:948/3

மேல்


சொல்லோய் (1)

முச்சகம் விளங்கும் தீனின் முதன் மறை முறைமை சொல்லோய் – சீறா:2081/4

மேல்


சொல்வது (4)

புரை அற நுமக்கு சொல்வது ஒன்று உளது கேண்-மின் என்று அன்பொடு புகல்வான் – சீறா:989/4
சொல தகா தூயோன் தூது என்று உண்மையில் சொல்வது ஈதே – சீறா:2377/2
ஓடி அற விழுங்குவது இ தரம் என சொல்வது போல உணர்த்திற்று அன்றே – சீறா:2667/4
குறைபட உரைத்தீர் சொல்வது அன்று என்றார் கொடியவன் கேட்டு உவந்து ஈன்ற – சீறா:4105/3

மேல்


சொல்வர் (2)

சுவை பெறும் கலிமா சொல்வர் என்னவே சொல்லினாரால் – சீறா:826/4
சில குறை சொல்வர் என்னும் நாணத்தால் செப்பினோமால் – சீறா:4883/4

மேல்


சொல்வாம் (3)

தரு நபி இறசூலுல்லா தலைமுறை தோற்றம் சொல்வாம் – சீறா:99/4
விண்ணவரிடத்தில் வாய்ந்த வியப்பினை விரித்து சொல்வாம் – சீறா:1172/4
திணி சுடர் நிலா தீன் ஓங்க செய்தவை எடுத்து சொல்வாம் – சீறா:2346/4

மேல்


சொல்வார் (32)

குரிசிலை குறித்து சூழ்ந்த குமரரை விளித்து சொல்வார் – சீறா:397/4
மல் செறி புயத்தீர் சேறல் மறும் என மறுத்தும் சொல்வார் – சீறா:398/4
உத்தமர் தெரிந்து நோக்கி ஒருவருக்கொருவர் சொல்வார்
இ தகை குரிசில் நின்ற நிறை இடை கண்டோர் எல்லாம் – சீறா:420/2,3
மதி மகிழ்ந்து உவகை பொங்கி வானவர் வாழ்த்தி சொல்வார் – சீறா:423/4
விம்மித புயம் பூரிப்ப மைந்தனை விளித்து சொல்வார் – சீறா:644/4
இனி எவர் விருந்து உண்பார் என்று எழில் முகம் மலர்ந்து சொல்வார் – சீறா:806/4
சினமுடன் சொல்வார் போல செப்பி மேனிலையில் போந்தார் – சீறா:945/3
பாரிடை பையப்பைய செல் என பரிவில் சொல்வார்
வார மா மறுகில் போத மனம் அற மறுகி நின்னை – சீறா:1158/2,3
நாற்குலத்தவர்க்கும் ஒவ்வா நகை என நகைத்து சொல்வார் – சீறா:1344/4
உடைபட சிரத்தில் தாக்கி உறுக்கொடும் கறுத்து சொல்வார் – சீறா:1495/4
அடல் உறும் உமறு கத்தாபு அணி முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:1551/4
தெரிதர கேண்-மின் என்ன செய்ய வாய் திறந்து சொல்வார் – சீறா:1728/4
மன்னவர்க்கு உருமேறு என்ன வரும் முகம்மது பின் சொல்வார் – சீறா:2250/4
பேசி நல் உணவும் ஈந்த செய்தியும் பிறக்க சொல்வார் – சீறா:2295/4
விள்ளுதல் செவி கொள்வீர் என்று அணிபெற வியத்தி சொல்வார் – சீறா:2379/4
திருத்து மெய் இறசூலுல்லா செம் முகம் பார்த்து சொல்வார் – சீறா:2574/4
எட்டிய கீர்த்தி கொண்டோர் இனியன மொழிகள் சொல்வார் – சீறா:2603/4
மதித்து உரை என அம்மாறு முகம்மதுக்கு எதிர்ந்து சொல்வார் – சீறா:2771/4
மல்லல் அம் புவனம் போற்றும் வானவர்க்கு அரசர் சொல்வார் – சீறா:2849/4
அறைவது ஒன்று உளது கேண்-மின் எனும் உரை அருளி சொல்வார் – சீறா:3085/4
கவ்வை அம் கடலின் மிக்காம் களிப்புற கருதி சொல்வார் – சீறா:3088/4
ஆயிரம் கண்கள் வேணும் என சிலர் அறிவில் சொல்வார் – சீறா:3182/4
மா தவர் அழகோ யாது பெரிது என மதித்து சொல்வார்
ஆதி-தன் தூதர் ஈன்ற அரிவை-தம் மணத்தின் கோலம் – சீறா:3187/2,3
உயர் நபி முகம்மதின்-பால் ஒதுங்கி வாய் புதைத்து சொல்வார் – சீறா:3355/4
விடுத்திடும் வீரம் பூண ஒரு மொழி விரைவில் சொல்வார் – சீறா:3872/4
நனி புகழ் தழுவி நின்ற நபி முனம் வந்து சொல்வார் – சீறா:4285/4
என் உரை கேட்டருள்தி என இணை அடியில் கரம் தாழ்த்தி இனைய சொல்வார் – சீறா:4295/4
திரு ஒளி நிறைந்த சிங்க செழும் முகம் நோக்கி சொல்வார் – சீறா:4397/4
துண்ணென்று ஆகமும் குளிர்தர பின்னரும் சொல்வார் – சீறா:4612/4
நாயகி-தன்னை கண்டு நலன் உறு மொழிகள் சொல்வார் – சீறா:4688/4
சிறிது உள பழம் என்று அன்னாள் செப்பிட அவரும் சொல்வார் – சீறா:4797/4
மறை பயில் இறசூலுல்லா மகிழ்ந்து ஒரு வசனம் சொல்வார் – சீறா:4878/4

மேல்


சொல்வாள் (1)

சொல கருத்து உன்னி வள்ளல் தூய் முகம் பார்த்து சொல்வாள் – சீறா:4795/4

மேல்


சொல்வான் (19)

ஒண்_தொடி திரு முன் முந்தி ஒதுக்கி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:623/4
சொன்ம் என மயிலே அன்னார் சொற்ற பின் அவனும் சொல்வான் – சீறா:625/4
பிறந்து அபூஜகுல் என்று ஓதும் பெயரினன் பெயர்ந்தும் சொல்வான் – சீறா:811/4
பூட்டிய கல்லும் தானும் புரண்டு அவன் தெருண்டு சொல்வான்
வீட்டினில் புகு-மின் பாரம் வீழ்த்து-மின் என்னும் நும் சொல் – சீறா:946/2,3
மரு மலி புயங்கள் விம்ம வாய் புதைத்து இந்து சொல்வான் – சீறா:1042/4
சூது அற விரிந்த மணி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:1779/4
கரு முகில் கவிகை வள்ளல் கவின் முகம் நோக்கி சொல்வான் – சீறா:2092/4
இருமையினும் பலன் அறியான் இபுனுகலபு எனும் அவன் வந்து எதிர்ந்து சொல்வான் – சீறா:2171/4
புண்ணிய பொருளே என்ன போற்றி வாய் புதைத்து சொல்வான் – சீறா:2247/4
ஏது போதம் சொல் என்றான் இவன் அதற்கு எடுத்து சொல்வான் – சீறா:2364/4
பாரை தீன்படுத்தி நின்றோர் பயப்பட வெகுண்டு சொல்வான் – சீறா:2370/4
வருவது நோக்கி சஃது மன்னவன் உளத்தில் சொல்வான் – சீறா:2383/4
சினமொடும் கண்கள் சேப்ப ஒரு மொழி தெரிந்து சொல்வான் – சீறா:3395/4
இடிக்கும் மழை குடை கவித்த வேந்து அரியே என போற்றி இனைய சொல்வான் – சீறா:4533/4
ஓதும் மொழிக்கு அவர் உவந்த உண்மை கண்டு நின்ற இயல் உலுமாம் சொல்வான்
தீது இலா மறை பொருளாய் திகழ் ஒளியாய் நிறைந்த அல்லா செகத்தின் மேல் தன் – சீறா:4682/1,2
கனை கழல் உறுவா என்னும் காளை நின்று இனைய சொல்வான் – சீறா:4848/4
இவ்விடத்து இயம்பினார் மற்று எதிர் மொழி அவனும் சொல்வான் – சீறா:4851/4
மெல்லவே பொருந்திடாமல் விரைந்து ஒரு வசனம் சொல்வான் – சீறா:4879/4
தெரிவுற தீட்டுக என்றார் சுகயில் பின் சிறிது சொல்வான் – சீறா:4881/4

மேல்


சொல்வானால் (1)

சோதி மதிள் சூழ் திமஸ்கினுக்கு இறை சொல்வானால் – சீறா:1768/4

மேல்


சொல்வேன் (2)

திரும்பலில் சொல்வேன் என்ன சினந்து ஒரு தெரிவை போனாள் – சீறா:3198/4
துறந்திலாது அரும் திறத்தினீர் ஏது என சொல்வேன் – சீறா:4606/4

மேல்


சொல்வோம் (1)

இரு நில மாந்தருக்கு என் சொல்வோம் என – சீறா:1321/3

மேல்


சொல (12)

சொல தகா பெரும் பகை தொடுத்து இனத்தொடும் சூழ்ந்து – சீறா:2018/1
சொல தகா தூயோன் தூது என்று உண்மையில் சொல்வது ஈதே – சீறா:2377/2
சொல அரும் தட தெளிதரு புது புனல் சொரிந்து – சீறா:3143/2
சொல தகாது என்ன வந்து சுற்றினர் அடர்த்து நின்றார் – சீறா:3954/2
வாசகம் சொல கேட்டலும் அந்த மானிடனும் – சீறா:4602/1
துய்ய சஃது சொல நபி இ உரைக்கு – சீறா:4656/3
களங்கம் அற அருகு இருந்தோர் சொல அடுத்து கண்டு சில கழறலுற்றான் – சீறா:4680/4
நேசம் உற நீர் கோபம் இல்லாமல் சொல வேண்டும் நிசமாம் என்ன – சீறா:4681/3
சொல கருத்து உன்னி வள்ளல் தூய் முகம் பார்த்து சொல்வாள் – சீறா:4795/4
தமக்கு எ மொழி சொல வேண்டும் என்று – சீறா:4825/3
தூதரும் மறுத்து ஓர் மாற்றம் சொல நினைந்து உறுதி எண்ணி – சீறா:4880/4
சொல அரு மொழியை கூறும் சுகயிலை நோக்கி வள்ளல் – சீறா:4883/1

மேல்


சொலற்கு (1)

குவித்தானை சொலற்கு அரிய குலத்தானை குவைலிதை கண் குளிர கண்டார் – சீறா:1079/4

மேல்


சொலாது (1)

உத்தரம் சொலாது ஏகினன் யாவரும் உளைய – சீறா:4617/2

மேல்


சொலால் (1)

விடுத்தது இங்கு எமக்கு என வெகுண்டு வெம் சொலால்
தடுத்து அடுத்தனன் அபூஜகில் என்பான் அரோ – சீறா:1992/3,4

மேல்


சொலானே (1)

நடுக்கம் ஒன்று இன்றி சொன்னான் நஞ்சு உறும் வெம் சொலானே – சீறா:812/4

மேல்


சொலி (2)

வென்றி வேல் விழி மடந்தையர்க்கு இவை சொலி விடுத்தார் – சீறா:229/4
வல் விரைவினுடன் எழுந்து வந்து சலாம் சொலி வணங்கி மறை_வலாய் கேள் – சீறா:4674/2

மேல்


சொலிச்சொலி (1)

தெரு எலாம் மண பைத்துகள் சொலிச்சொலி திரிவார் – சீறா:3149/4

மேல்


சொலில் (2)

பன்னு மா மறை சொலில் உள் பகர்ந்தது ஓர் ஐயத்தாலும் – சீறா:1568/2
நின்று நீர் சொலும் சொலில் பொருந்தோம் என நிகழ்த்த – சீறா:4845/2

மேல்


சொலின் (1)

என் சொலின் உவந்த கொடும் பனீக்குறைலா எனும் மற மாந்தர்கள் இதம் இல் – சீறா:4460/2

மேல்


சொலினால் (1)

தூதர் நீர் நபி என்பதும் அறபு எனும் சொலினால்
பாதலத்தினில் யாவரும் செவியுற பகர்ந்து அப்போதின் – சீறா:1859/2,3

மேல்


சொலு-மின் (1)

சொலு-மின் நீவிர் என்று உரைத்தனர் நபி இறசூலே – சீறா:3446/4

மேல்


சொலு-மின்கள் (1)

போதம் இன்புற சொலு-மின்கள் எனும் மொழி புகன்றார் – சீறா:3430/4

மேல்


சொலும் (21)

வடித்த செந்தமிழ் புலவர் முன் யான் சொலும் ஆறே – சீறா:19/4
நறை தரும் மறுவி கமழ் முகம்மது நம் நபி திரு பெயர் சொலும் பொருட்டால் – சீறா:133/1
இனத்துளார் சொலும் நல் வழிக்கு உருகி நெஞ்சு இடைந்து – சீறா:213/1
வென்றி நல் நபிமார் சொலும் கனவு எலாம் விரித்து – சீறா:218/2
அலைவு இல் நல் வழி கொடு சொலும் என அனுப்பினரே – சீறா:584/4
என் ஆருயிர் அனையீர் உமது இடு பேர் சொலும் எனவே – சீறா:988/2
பொன்_நகர்க்கு இறை சொலும் புனித வாசகம் – சீறா:1328/2
சொலும் சூறத்தில் முஸம்மில் எனும் சுருதி வசனம் இறங்கினவே – சீறா:1331/4
ஆதியில் சொலும் கலிமாவை அன்பொடும் – சீறா:2140/2
படர்ந்த நன் கலிமா சொலும் சொலும் என பகர்ந்தார் – சீறா:2195/3
படர்ந்த நன் கலிமா சொலும் சொலும் என பகர்ந்தார் – சீறா:2195/3
மனத்தினில் எவர் என மதிக்கின்றீர் சொலும்
பினை தனி புகல்வன் யான் என்ன பேசினார் – சீறா:2403/2,3
சொலும் மொழி ஈது என அறியாது அடிக்கடி வாய் குழறி விழி சுழல வாடி – சீறா:2668/3
கணிப்பிலா துஆவும் ஆமீன் எனும் சொலும் கடல் போல் ஆர்ப்ப – சீறா:3219/3
திட்டிக்கொண்டது போல் இருந்தன சொலும் திறனே – சீறா:3478/4
தெள்ளிய மதியோய் யான் சொலும் வார்த்தை செயமலால் தீது என போகாது – சீறா:4102/1
இறை ஆவதும் இவளே சொலும் எழிலாவதும் இவளே – சீறா:4340/3
தூயவர் விடுத்த தூது சொலும் முறை தவறிடாமல் – சீறா:4688/1
ஒருமையாய் வர சொலும் அவர் மறுப்பரேல் உடல் நாய் – சீறா:4841/3
நின்று நீர் சொலும் சொலில் பொருந்தோம் என நிகழ்த்த – சீறா:4845/2
திருந்த யான் சொலும் விண்ணப்பம் செவி துணைக்கு ஏறாதேனும் – சீறா:4847/2

மேல்


சொலும்படி (1)

துய்ய வெண் மதியம் நிகர் என உலகில் சொலும்படி சிறந்த மா முகத்தாள் – சீறா:1963/4

மேல்


சொலுமவர் (1)

போலும் புந்தியில் சொலுமவர் எவர் இரும் புவியில் – சீறா:3432/4

மேல்


சொலுவார் (2)

சுருதி வல்லவன்-தனை இரந்து ஒரு மொழி சொலுவார் – சீறா:3465/4
துன்றுகின்றனர் என்றனன் கபீபு எதிர் சொலுவார் – சீறா:4838/4

மேல்


சொலை (1)

சொலை உணர்ந்தனர் அப்துல்லா நெடு – சீறா:3971/3

மேல்


சொற்கு (4)

இறையவன் தூதர்க்கு இசைத்த சொற்கு எதிராய் இசைத்திடும் அபூலகுபு என்போன் – சீறா:1458/1
பங்கமுற்று உறும் சொற்கு ஏற்ப தண்டனை படுத்தல் செய்தான் – சீறா:1499/2
அள்ளு இலை வேலவர் கேட்ப முகம்மது சொற்கு எதிராக அமரராலும் – சீறா:1659/3
இன்புறு நபி சொற்கு இணங்கிலார் இருக்கும் நகரினும் இருக்கொணாது என்பார் – சீறா:1906/3

மேல்


சொற்படி (16)

மன்னியர் எவரும் சொற்படி நடப்ப முகம்மது நபி நடந்தனரே – சீறா:376/4
துறைவலார் நாள்-தொறும் சொற்ற சொற்படி
பிறவியான் இவன் என பின்னும் பேசினார் – சீறா:905/3,4
பன்னு மா மறையின் தீம் சொற்படி வழுவாது நேர்ந்து – சீறா:1561/3
சொன்ன சொற்படி பெரியர்க்கும் சிறியர்க்கும் தோன்ற – சீறா:1848/3
திருந்த வாய் புதைத்து அடிகள் சொற்படி முறை சிறியேன் – சீறா:2942/3
நண்ண அரும் தருமம் யாவும் சொற்படி நடக்கும் நாளும் – சீறா:3047/3
ஈங்கு வஞ்சினம் கூறிய சொற்படி எழுந்து – சீறா:4267/1
சொன்ன சொற்படி நல்கு என்ன தடுத்தனர் துணிந்து நின்றார் – சீறா:4287/3
படி புகழ் கபீபு சொன்ன சொற்படி படர்ந்து செம் தேன் – சீறா:4291/3
சொல்லிய சொற்படி எழுந்து ஒர் தூதுவன் – சீறா:4545/2
அரசன் சொல்லிய சொற்படி யாவரும் அங்ஙன் – சீறா:4601/1
நய நுகைமு சொல் சொற்படி முகம்மதின் நளின – சீறா:4618/1
சொற்படி அவரும் வைத்தார் சுருதி மா நபி முன் நின்ற – சீறா:4708/1
மேய சொற்படி வீழ்ந்ததன்றி வேறு – சீறா:4824/3
சொற்படி அவனும் சென்று சுருதி நேர் நபியை கண்டு – சீறா:4873/1
வாகுற சுகயில் சொற்ற சொற்படி வரையும் என்றார் – சீறா:4884/4

மேல்


சொற்படியே (2)

வெறுத்திடாது ஏகி உரைத்த சொற்படியே வேந்தரை கொணர்ந்து முன் விடுத்தார் – சீறா:2862/4
இதமுற வந்து இருந்து அருந்தும் என உரைப்ப சொற்படியே இனிது மாந்த – சீறா:3757/2

மேல்


சொற்பொருள் (1)

சொற்பொருள் சிதகா பாயிரம் பாகை சுருதி நூல் வல்லவர்-தம்பால் – சீறா:5011/1

மேல்


சொற்ற (8)

சொற்ற தன் மகள் குறிப்பு எலாம் காண்குற துணிந்து – சீறா:219/3
முன்னர் மா மறை முதியவன் சொற்ற பின் முறையாய் – சீறா:581/1
சொன்ம் என மயிலே அன்னார் சொற்ற பின் அவனும் சொல்வான் – சீறா:625/4
துறைவலார் நாள்-தொறும் சொற்ற சொற்படி – சீறா:905/3
அந்தம் இல் ஆதி சொற்ற ஆயத்தும் பொருளும் தீம் சொல் – சீறா:1576/3
சொற்ற துணிவும் மருவார்கள் சூழ்ந்து மனையை வளைந்ததுவும் – சீறா:2548/2
வாகுற சுகயில் சொற்ற சொற்படி வரையும் என்றார் – சீறா:4884/4
சொற்ற சொல் அனைத்தையும் கேட்டு தோம் அற – சீறா:4949/1

மேல்


சொற்றதில் (1)

சொற்றதில் கடு வெகுளியுற்று இரு விழி சுழல – சீறா:1512/2

மேல்


சொற்றதில்லை (1)

சொற்றதில்லை தொன் மா மறை காரணத்து – சீறா:2338/2

மேல்


சொற்றதும் (3)

பண்டு சொற்றதும் கேட்டதும் கனவினில் பயனும் – சீறா:555/4
வேதம் சொற்றதும் இவர் அலால் பிறிது வேறு இலையே – சீறா:563/4
கவியினில் சொற்றதும் கேட்டு கல்வியின் – சீறா:1822/3

மேல்


சொற்றதுவும் (1)

துணைவர் கூறிய மாற்றமும் மறைகள் சொற்றதுவும்
இணைபடுத்தி நேர்ந்து இன்பம் என்று உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1277/1,2

மேல்


சொற்றதே (1)

அன்பராய் இருப்பர் என்று அறிவு சொற்றதே – சீறா:1790/4

மேல்


சொற்றலை (1)

அறையும் சொற்றலை மேற்கொண்டு அரு நெறி – சீறா:4663/1

மேல்


சொற்றவை (2)

அரசன் சொற்றவை கேட்டவர் அனைவரும் தெளிந்து – சீறா:1713/1
சொற்றவை செவி புக தூயன் தூதுவர் – சீறா:3299/2

மேல்


சொற்றவைக்கு (1)

சொற்றவைக்கு ஏற்பவை சொல்லினேன் என்றார் – சீறா:1478/4

மேல்


சொற்றனர் (2)

அலைவு இலாது எதிர்ந்து அறுதி சொற்றனர் உலகு அறிய – சீறா:1877/2
சுருதி நூல் மறாத நாவால் சொற்றனர் அவர்கட்கு அன்றே – சீறா:5014/4

மேல்


சொற்றனவே (1)

மன்னிய புகழார் முகம்மது பிறந்தார் எனும் உரை மறைகள் சொற்றனவே – சீறா:2316/4

மேல்


சொற்றிடு (1)

சொற்றிடு முறையினை கேட்டு தூய்மையின் – சீறா:4996/1

மேல்


சொறி (1)

ஆரிது மனையில் சில துரு சொம் உண்டு அற கிழடொடு சொறி மலடும் – சீறா:367/1

மேல்


சொறியுடன் (1)

வென்றி கொண்டனம் என்று ஒட்டை மேல்கொண்டார் மேனியில் சொறியுடன் வரடும் – சீறா:354/2

மேல்


சொன்ம் (1)

சொன்ம் என மயிலே அன்னார் சொற்ற பின் அவனும் சொல்வான் – சீறா:625/4

மேல்


சொன்றி (1)

சொன்றி உண்டு எழுக என்ன சொல்லினன் முதியோன் என்றான் – சீறா:798/4

மேல்


சொன்றியும் (1)

சொன்றியும் இவர் காரண தோற்றமும் – சீறா:2339/3

மேல்


சொன்ன (26)

கொண்ட பின் பிரத்தி சொன்ன குதா திரு வசனம் நோக்கி – சீறா:107/3
சொன்ன வாசகம் கேட்டலும் முகம்மது துணுக்குற்று – சீறா:545/1
சொன்ன போழ்தினில் பண்டிதன் முக மதி துலங்கி – சீறா:582/3
தூ நகை முறுவல் வாய் விண்டு உரைத்தனர் சொன்ன மாரி – சீறா:617/3
சொன்ன போதினில் ஓடினர் சோரிநீர் சொரிய – சீறா:961/1
சொன்ன போதில் சுவன மடந்தையர் – சீறா:1176/2
தந்திரத்தில் உயர் மன்னர் சொன்ன மொழி-தன்னையும் நினைவில் எண்ணிலார் – சீறா:1426/3
சொன்ன சொற்படி பெரியர்க்கும் சிறியர்க்கும் தோன்ற – சீறா:1848/3
சொன்ன சொல் மறாது உசைது கோறலை துணிந்து சென்றான் – சீறா:2366/3
முறைமையில் சிதகா வண்ணம் முசுஇபு பகுத்து சொன்ன
மறையும் அ மறையின் உற்ற வழியும் அ வழியில் உற்ற – சீறா:2395/1,2
சொன்ன அப்படியே அழைத்து முன் விடுத்தார் தோன்றலும் மகிழ்வுடன் இருத்தி – சீறா:2859/3
சொன்ன சொன்னமும் துடவையும் அவதியில் அளிப்பேன் – சீறா:2928/3
சொன்ன சொல் எடை மாட்டிய துலையினில் தூக்க – சீறா:2944/3
வானவர்க்கு அரசர் சொன்ன வாய்மையின் முதியோர் கூறும் – சீறா:3081/1
வரம் தரு நயினார் சொன்ன பத்துனு நகுலா என்னும் – சீறா:3340/3
சொன்ன காபிர்கள் அடைந்தனர் இவர் உடல் துணிப்ப – சீறா:3466/3
நேசமுற்று இதுவும் எண்ணி தூதரும் நினைந்து சொன்ன
வாசகம்-அதுவும் காதில் கொண்டனர் மானம் பூண்டார் – சீறா:3875/3,4
சொன்ன மொழி தீ அங்கு அவர் காதில் சுட மேன்மேல் – சீறா:3914/1
சொன்ன மொழி கேட்டு எழுபது அடல் வேந்தர் தொகை இல் சேனையொடும் – சீறா:4037/1
சொன்ன வஞ்சக துட்டனும் – சீறா:4143/2
சொன்ன சொற்படி நல்கு என்ன தடுத்தனர் துணிந்து நின்றார் – சீறா:4287/3
படி புகழ் கபீபு சொன்ன சொற்படி படர்ந்து செம் தேன் – சீறா:4291/3
மைந்தர்கள் துயரம் என்-தன் வருத்தமும் அவர் சூழ் சொன்ன
பந்தமும் அகல யாங்கள் பண்டு போல் இருந்து வாழ – சீறா:4789/1,2
மனது உற உறுவா சொன்ன வார்த்தையான் ஆங்கு சென்று – சீறா:4868/2
கலை பயில் இறசூல் சொன்ன கட்டளைப்படியே செய்து – சீறா:4887/3
சொன்ன பொழுதே கடிகை-தன்னை ஒரு தூதன் – சீறா:4900/1

மேல்


சொன்னதாமால் (1)

வஞ்சினம் புகன்றது எல்லாம் மறந்து யாம் சொன்னதாமால் – சீறா:4382/4

மேல்


சொன்னதிலை (1)

சொன்னதிலை ஓர் மொழி மந்திரத்து அடங்கி தெய்வம் உரை சொல்லுமோ நீர் – சீறா:2184/3

மேல்


சொன்னது (1)

அய்யா நீர் சொன்னது உண்மை என உலுமாம் ஈமானில் ஆகி நெஞ்சம் – சீறா:4683/3

மேல்


சொன்னதுவும் (2)

சொன்னதுவும் அவன் மறுத்து சொன்னதுவும் விரித்து எடுத்து சொல்லினாரால் – சீறா:1088/4
சொன்னதுவும் அவன் மறுத்து சொன்னதுவும் விரித்து எடுத்து சொல்லினாரால் – சீறா:1088/4

மேல்


சொன்னபடி (1)

சொன்னபடி சாதி விலக்கு ஒப்பு முறி எழுதின மன்சூறு என்போன் – சீறா:2179/3

மேல்


சொன்னமும் (1)

சொன்ன சொன்னமும் துடவையும் அவதியில் அளிப்பேன் – சீறா:2928/3

மேல்


சொன்னவாற்றினின் (1)

சொன்னவாற்றினின் முடிப்பது துணிவு என துணிந்தார் – சீறா:2035/4

மேல்


சொன்னவை (2)

சொன்னவை அறியான் ஊழில் சூழ் விதி துன்பம் மாற்ற – சீறா:2827/2
சொன்னவை அனைத்தையும் மறுத்து சூழ்தர – சீறா:2981/2

மேல்


சொன்னாய் (1)

அஞ்சல் இல்லாது சொன்னாய் என மனம் அழன்று சீறி – சீறா:4855/3

மேல்


சொன்னார் (32)

தொடுத்த துன்பங்கள் ஆற்றி நல் வழி பல சொன்னார் – சீறா:212/4
துலங்க வந்தவர் பெயர் முகம்மது என சொன்னார் – சீறா:215/4
இகத்து இவர் சபாஅத்தால் ஈடேறுவர் என்றும் சொன்னார் – சீறா:422/4
மன்னவர்-தம்மை போற்றி மனம் களி குளிர்ப்ப சொன்னார் – சீறா:807/4
பொய் திகழ் நாவால் வஞ்சம் பொருந்திய மனத்தர் சொன்னார் – சீறா:939/4
சுதனா முகம்மது நான் என சொன்னார் மறை_வல்லோன் – சீறா:985/3
நயனுற அழைத்து இருத்தி நடந்த சொல் அனைத்தும் சொன்னார் – சீறா:1072/4
ஈனம் இல் ஜிபுறயீல் வந்து இறையவன் சலாமும் சொன்னார் – சீறா:1257/4
அன்னவன்-தனக்கு சொன்னார் ஆரணத்து அமிர்த சொல்லார் – சீறா:2096/4
துப்பு அறிந்திட வேண்டும் என்று இரவொடும் சொன்னார் – சீறா:2237/4
பன்ன அரும் பசியை மாற்றி வா என பரிவில் சொன்னார் – சீறா:2244/4
அடுத்து இவண் வா என்று இன்ப அமுத வாய் திறந்து சொன்னார் – சீறா:2282/4
புறத்தினில் வீசல் யார்க்கும் கடன் என பொருந்த சொன்னார் – சீறா:2296/4
வெம் கொலை விளைத்தல் வேண்டும் என உரை விரித்து சொன்னார்
பொங்கு சீர் அசுஅது என்போர் புண்ணிய முசுஇபுக்கே – சீறா:2368/3,4
பகர அரும் வேதத்து உற்ற சொல்லினை பகுத்து சொன்னார் – சீறா:2394/4
தொடங்கும் வீரத்தின் திறம் என பணிவொடும் சொன்னார் – சீறா:2463/4
ஈறிலான் தூதே இங்ஙன் விளைந்தவாறு இது என சொன்னார் – சீறா:2600/4
தூதரின் உளனலது வேறலன் என சொன்னார் – சீறா:2647/4
சடுதியின் என் முன் தோன்றி விருப்பொடு சலாமும் சொன்னார் – சீறா:2772/4
கமை தரு சீற்ற வேங்கை அலி அகம் களிப்ப சொன்னார் – சீறா:3080/4
இனிதுற அருள வேண்டும் எனும் உரை விளங்க சொன்னார் – சீறா:3086/4
தோம் அறும் ஒற்றர் வள்ளல் முகம்மதுக்கு அறிய சொன்னார் – சீறா:3421/4
மற்றொரு தலத்தில் கால்கள் வைத்திடீர் எனவும் சொன்னார் – சீறா:3878/4
யாவரும் என் முன் போர்செய்-மின் என்று அங்கு இவை சொன்னார் – சீறா:3913/4
இறவுகாவின் வந்து இறங்கியிருந்தான் இருந்தான் என சொன்னார்
பொறுமை பயிர் மேன்மேல் வளர்த்து புகழாம் என்னும் மலர் காட்டி – சீறா:4035/2,3
கொன் ஆர் வாளால் இங்கு இவனை கோறல் செய்-மின் என சொன்னார்
பல் நா உற வாய் கடித்து உறுக்கி பற்றி கொடுபோய் ஓர் மருங்கில் – சீறா:4050/2,3
மெலிவுளேன் நலிதல் மாற்றவேண்டும் என்று இதனை சொன்னார் – சீறா:4288/4
அதி உத்தி உளாய் என்று அறிவு உணர குறை சொன்னார் – சீறா:4331/4
பார்த்திவர்-தம்மை பார்த்து பரவி நின்று இனைய சொன்னார் – சீறா:4742/4
மிஞ்சு தூஷணங்களாக வெகுண்டு அபூபக்கர் சொன்னார் – சீறா:4855/4
புசாவல் ஒன்று இலாது வாழ் அபூபக்கர் என்று சொன்னார் – சீறா:4856/4
மாற்றமே எனக்கும் சொன்னார் யான் அது மனம் கொண்டு உற்றேன் – சீறா:4864/3

மேல்


சொன்னாரால் (1)

முருகு உலா அசுஅதுக்கு முசுஇபு அன்புற சொன்னாரால் – சீறா:2369/4

மேல்


சொன்னான் (18)

சூட்டிய சலவாத்து ஈரைந்து உரை என இறைவன் சொன்னான் – சீறா:120/4
எய்துதற்கு அருள்செய்வீர் என்று எடுத்து உரை விடுத்து சொன்னான் – சீறா:638/4
நடுக்கம் ஒன்று இன்றி சொன்னான் நஞ்சு உறும் வெம் சொலானே – சீறா:812/4
துதிசெய்து அங்கு உற்ற செய்தி அனைத்தையும் தொகுத்து சொன்னான் – சீறா:1059/4
அந்தரங்கத்தில் சொன்னான் ஆண்மையும் அறிவும் மிக்கான் – சீறா:1064/4
தொகுதியில் ஹபீபு வேந்தன் வந்தவை எடுத்து சொன்னான் – சீறா:1739/4
பொறி என எவர்க்கும் சொன்னான் பொறி அறிந்து உரைக்கிலானே – சீறா:1740/4
விண்ட நல் உரையினோடும் இரும் என விரைவில் சொன்னான் – சீறா:1747/4
தொண்டு செய்திடார் எவர் என திமஸ்கு இறை சொன்னான் – சீறா:1852/4
பக்கலில் உரைப்ப நோக்கி வம் என பரிவில் சொன்னான் – சீறா:2261/4
உதிர்தரும் படலை திண் தோள் உசைது நெஞ்சு உழுக்க சொன்னான் – சீறா:2363/4
துண்ணென்று எழு-மின் எழு-மின் என சொன்னான் மறுத்தும் சொன்னானே – சீறா:2559/4
பரிவுடன் செல்குவன் புடவி விளைக்கும் இடர் தவிர்த்திர் என பணிந்து சொன்னான் – சீறா:2657/4
பொன்னின் முத்திரை நீ தீண்டல் அன்று என புகழ்ந்து சொன்னான் – சீறா:2789/4
இருந்து என்-கொல் இறந்தால் என்-கொல் என்று எனை இகழ்ந்து சொன்னான் – சீறா:2812/4
கவினுற சொன்னான் கேட்டு ஜிபுறயீல் கடிதின் வந்தார் – சீறா:3092/4
கூண்டு போர் முடிப்போம் என்ன குறித்ததும் விரித்து சொன்னான்
காண் தகா திறத்து அன்னோரும் அன்னதே கருத்து என்றாரால் – சீறா:4390/3,4
வெல்லு-மின் கிடையா கீர்த்தி வேண்டு-மின் என்ன சொன்னான் – சீறா:4628/4

மேல்


சொன்னானே (2)

துண்ணென்று எழு-மின் எழு-மின் என சொன்னான் மறுத்தும் சொன்னானே – சீறா:2559/4
தொடுக்கும் பகையை துடைப்பவர்கள் இலை என்று இவையும் சொன்னானே – சீறா:2562/4

மேல்


சொன்னீர் (1)

வருத்தமுற்றிடும் சொல் சொன்னீர் முகம்மதே எவர்க்கும் இ சொல் – சீறா:2094/3

மேல்


சொன்னேன் (1)

சேலினன் இவையும் சொன்னேன் நாணத்தால் சிறியனல்லேன் – சீறா:4367/4

மேல்