ஊ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஊக்கம் 7
ஊக்கமும் 1
ஊக்கமுற்று 1
ஊங்கு 1
ஊசல் 4
ஊசலாய் 1
ஊசலை 1
ஊசா 5
ஊசித்துளையினுள் 1
ஊட்ட 1
ஊட்டி 12
ஊட்டிட 1
ஊட்டிய 3
ஊட்டியே 1
ஊட்டினர் 1
ஊட்டினன் 1
ஊட்டினார் 1
ஊட்டு 3
ஊட்டும் 3
ஊட்டுவர் 1
ஊடல் 1
ஊடலில் 1
ஊடலை 2
ஊடி 1
ஊடிருந்து 1
ஊடு 6
ஊடுருவி 1
ஊடுற 1
ஊடே 1
ஊதியம் 1
ஊதும் 1
ஊதை 5
ஊதையும் 1
ஊதையை 1
ஊமன் 1
ஊர் 27
ஊர்-அதில் 1
ஊர்க்கு 1
ஊர்க்கே 1
ஊர்தர 1
ஊர்ந்து 2
ஊர்வன 3
ஊர 1
ஊரவர் 14
ஊரவர்கள் 1
ஊரவருடனும் 2
ஊரவன் 2
ஊரவனோ 1
ஊரவிட்டு 1
ஊரிடை 9
ஊரில் 5
ஊரின் 5
ஊரினில் 15
ஊரினை 1
ஊரும் 7
ஊருள்ளார்க்கு 1
ஊருள்ளும் 1
ஊருள்ளோர் 1
ஊருளர் 1
ஊரை 2
ஊரைவிட்டு 1
ஊழ் 11
ஊழ்வினை 2
ஊழல் 1
ஊழல்பதி 1
ஊழி 5
ஊழித்தீயினை 1
ஊழித்தீயையும் 1
ஊழியங்கள் 1
ஊழியம் 1
ஊழியோர் 1
ஊழில் 1
ஊழின் 3
ஊழோ 1
ஊற்றம் 3
ஊற்றமுடன் 1
ஊற்றமும் 1
ஊற்றமுற்று 1
ஊற்றிக்கொண்டு 1
ஊற்றிடை 1
ஊற்றிருந்த 1
ஊற்றிருந்து 1
ஊற்று 5
ஊற்றும் 2
ஊற்றெடுத்து 3
ஊறி 3
ஊறிய 11
ஊறு 16
ஊறுகள் 1
ஊறுகள்பட 1
ஊறுசெய் 1
ஊறுதர 1
ஊறுபட்ட 1
ஊறுபட்டதின் 1
ஊறுபட்டு 7
ஊறும் 6
ஊறுற்ற 1
ஊன் 31
ஊன்றி 9
ஊன்றிய 4
ஊன்று 1
ஊன 1
ஊனம் 9
ஊனமும் 1
ஊனமுற்ற 1
ஊனின் 1
ஊனை 1
ஊனொடு 1

ஊக்கம் (7)

விள்ளாத துணிவு மறம் மதம் ஊக்கம் இகல் நினைவு வெகுளி மானம் – சீறா:2666/3
செவ்வியன் அலன் அவன் ஊக்கம் சீர்கெட – சீறா:2991/3
ஊரை காட்டி நின்றதல்லால் ஊக்கம் காட்டிற்றிலை அன்றே – சீறா:4030/4
தாங்கினர் வெம் மறம் ஊக்கம் அமையாத கோப தீ தழைப்ப மேன்மேல் – சீறா:4310/1
ஒடுங்கி அப்புறம் எய்தலும் ஊக்கம் ஊர் – சீறா:4485/2
ஓங்கினார் பினும் வாளினில் ஊக்கம் அற்று – சீறா:4503/1
ஊக்கம் இன்று என உள்ளுற வாங்கலும் – சீறா:4504/1

மேல்


ஊக்கமும் (1)

ஊனம் இல் ஊக்கமும் ஒளிர காய்த்த நல் – சீறா:2714/3

மேல்


ஊக்கமுற்று (1)

ஊக்கமுற்று எமது உளத்து உள்ளுமாறு நும் – சீறா:2429/1

மேல்


ஊங்கு (1)

ஒருத்தரும் தனி சென்றார் ஊங்கு உறு சமர் விளைந்தது அன்றே – சீறா:3939/4

மேல்


ஊசல் (4)

வன்னியின் கொழுந்து போல் செம் மணி கதிர் ஊசல் ஏறி – சீறா:930/1
கந்துகம் கழங்கு அம்மனை கரத்து ஏந்தார் கதிர் மணி ஊசல் தொட்டு ஆடார் – சீறா:1014/1
ஊசல் ஆடு தெரு வீதி மா மதினம் உற்ற மன்னரும் அறிந்து மா – சீறா:1423/3
பானமும் கனியும் கொண்டு பல் மணி ஊசல் ஏறி – சீறா:3226/3

மேல்


ஊசலாய் (1)

ஊசலாய் அணி நான்றிட உமிழ் பசும் கதிர்கள் – சீறா:1112/2

மேல்


ஊசலை (1)

வள்ளையை வாட்டி ஊசலை அசைத்து மண் எழில் ஆடவர் உயிரை – சீறா:1959/1

மேல்


ஊசா (5)

குனி வார் சிலை நசுறானிகள் குருவாகிய ஊசா
எனும் மா மறை முதியோன் உறை எழில் மா மனை ஏகார் – சீறா:982/3,4
ஒன்னார் அரியே என் பெயர் ஊசா என உரைத்தான் – சீறா:988/4
உரையினில் உறவு குவைலிது என்று ஊசா உரைத்தவை உளத்தினில் குறித்து – சீறா:989/1
பாதையில் புகுத மூதறிவு உணர்ந்த பண்டிதன் என வரும் ஊசா
தீது அற எழுந்து முகம்மதின் வனச செம் மலர் அடி இணை பணிந்து – சீறா:996/1,2
வரை தட புயத்தன் ஊசா தன் வாக்கினால் – சீறா:1020/3

மேல்


ஊசித்துளையினுள் (1)

பரந்திட இருளில் சிறிது எடுத்து ஊசித்துளையினுள் பட விடுக என்ன – சீறா:1901/2

மேல்


ஊட்ட (1)

உரிய மைந்தனுக்கு என் முலை பால் அமுது ஊட்ட
தெரிய வந்தனன் அருளுக என்றலும் சிறந்த – சீறா:327/2,3

மேல்


ஊட்டி (12)

இமை திறந்து இரு கண் மையினை எழுதி எண்ணெயிட்டு அமிர்தமும் ஊட்டி
சுமைதர வாசம் திகழ்த்தி எண் திசையும் சுற்றியே சில மொழி பகர்வார் – சீறா:263/3,4
துருவை மேய்த்து அரு நீர் ஊட்டி தோன்றுவர் அலது நீங்கார் – சீறா:401/4
உறு பொருள் கொடுத்து இரவலர்க்கு இன் அமுது ஊட்டி
இறைவன் நல் மறை முதியவர் வேட்டவை ஈய்ந்து – சீறா:588/2,3
முலையினை ஊட்டி மென்மை முதுகு வால் அடி நா நீட்டி – சீறா:2102/3
கன்று-அது வயிறு வீங்க கதிர் முலை அமுதம் ஊட்டி
நின்ற தன் இனத்துக்கு எல்லாம் நெறிபடும் கானில் ஓடி – சீறா:2103/1,2
சீரிய மறையின் தீம் சொல் செவ்வியோர்க்கு இனிதின் ஊட்டி
கூர் இலை கதிர் வேல் செம் கை தீனவர் குழாம்கொண்டு ஏத்த – சீறா:2768/2,3
உலகில் நூன்முறை அடு தொழில் புது மணம் ஊட்டி
அலகிலா பெரு நகர்-தொறும் அமலைகள் அடுவார் – சீறா:3139/3,4
உலவு பூம் புகை பொன் குடம் கமழ்தர ஊட்டி
சொல அரும் தட தெளிதரு புது புனல் சொரிந்து – சீறா:3143/1,2
நல் நெடும் கூந்தல் காட்டின் நறும் புகை கமழ ஊட்டி
தென் உலா மணியின் சோதி சீப்பிட்டு சிறப்பிட்டாரால் – சீறா:3210/3,4
ஊன் நிறைந்த வாய் பேய் மகிழ்தர விருந்து ஊட்டி
வானும் ஏத்திட புகழினை நாள்-தொறும் வளர்த்தோம் – சீறா:3820/3,4
அம்பினுக்கு உயிர் ஊன் என்னும் ஆரமுது ஊட்டி நீண்ட – சீறா:4371/2
ஓய்ந்து வீகின்ற சினத்தினை அவரவர்க்கு ஊட்டி
தேய்ந்த காபிர்கள் யாரையும் திரட்டினன் அன்றே – சீறா:4398/3,4

மேல்


ஊட்டிட (1)

நகில் அமுது ஊட்டிட மதலை நல்குவார் – சீறா:308/3

மேல்


ஊட்டிய (3)

ஊட்டிய வேல் கை உபாத செய் தவம் – சீறா:3011/3
ஆலம் ஊட்டிய சக்கரம் புயத்தினில் அடுப்ப – சீறா:3896/3
புக்கி பவமே ஊட்டிய பொருவு இல் வள நகரை – சீறா:4322/3

மேல்


ஊட்டியே (1)

அம் பொன் நீர் ஆட்டி நல் அமுதம் ஊட்டியே
எம் பதிக்கு அரசு என இயற்றுவோம் என – சீறா:292/2,3

மேல்


ஊட்டினர் (1)

உள்ளமும் நெருப்பு எழ நெருப்பை ஊட்டினர்
வெள்ளம் ஒத்து இருந்தனர் விரியும் ஒண் சிறை – சீறா:4061/2,3

மேல்


ஊட்டினன் (1)

ஊட்டினன் உவகை எய்தா புது களிப்பு உடலம் கொண்டான் – சீறா:4389/2

மேல்


ஊட்டினார் (1)

இன் நறை பாகொடும் இனிதின் ஊட்டினார் – சீறா:2400/4

மேல்


ஊட்டு (3)

நண்ணிய துகிலும் கமழ்தர ஊட்டு நறும் புகை சுருண்டு எழுந்து ஒழுங்காய் – சீறா:89/3
இன் இசை பட ஊட்டு தேம் குவளையும் இடையில் – சீறா:868/2
துறும ஊட்டு அகில் பழம் புகை களங்கு அற துடைப்பார் – சீறா:3118/4

மேல்


ஊட்டும் (3)

கூலியின் முலை அமுது ஊட்டும் கோதையர் – சீறா:317/1
திகழ்தர கூவும் ஓதை தெரிவையர் கூந்தற்கு ஊட்டும்
புகையினை பொறாது மாடம் புலம்புவ போன்றது அன்றே – சீறா:921/3,4
வடி மிசை ஊட்டும் பஞ்சின் நலத்தக மலர்த்தி நாளும் – சீறா:3216/2

மேல்


ஊட்டுவர் (1)

இனிதின் ஊட்டுவர் வலிதினில் அடிக்கடி எவரும் – சீறா:3142/4

மேல்


ஊடல் (1)

ஒன்றிய பருவத்து அன்னாள் ஊடல் ஓர்பொழுதும் தாங்காள் – சீறா:3930/3

மேல்


ஊடலில் (1)

அழுந்து கூடலில் ஊடலில் களைந்த பொன் அணியும் – சீறா:3117/3

மேல்


ஊடலை (2)

திறக்க அரும் வெகுளி மாற ஊடலை திருத்தினானால் – சீறா:3711/4
ஊடலை திருத்தி அன்னோன் உரைத்திடும் தொனியும் வாய்ந்த – சீறா:3712/1

மேல்


ஊடி (1)

பேறுடன் கனவு காணப்பெற்றனை என்ன ஊடி
சீறிய வெகுளி பொங்க இரு விழி சிவந்து நின்றாள் – சீறா:3710/3,4

மேல்


ஊடிருந்து (1)

சதி வைத்த கருதலர் தளத்தின் ஊடிருந்து
இதமித்த நபி கலிமாவுக்கு இன்புறும் – சீறா:3035/1,2

மேல்


ஊடு (6)

கந்தம் ஊடு உலவி எங்கும் மறுவியே கமழ்ந்தது அன்றே – சீறா:925/4
வாசம் ஊடு உலவும் செவ்வி முகம்மது திருமுன் வைத்தான் – சீறா:2245/4
ஊடு உறை அமுதம்-தானோ அமுதத்தின் வேர் விட்டு ஓடி – சீறா:3173/2
அரி திறல் அரசருக்கு அமைதி காட்டி ஊடு
இருத்தும் அங்காடியும் இருத்தினான் அரோ – சீறா:3632/3,4
எற்றினான் அவை எற்றலும் ஊடு புக்கு இருந்த – சீறா:3897/3
ஊடு வார் அணி தூணியும் வெரிந் அணிந்து ஒரு சிங்காடியும் – சீறா:4592/1

மேல்


ஊடுருவி (1)

வரையும் ஊடுருவி சென்று திசைகளும் மருட்டி – சீறா:3826/2

மேல்


ஊடுற (1)

ஓட்டிய செழும் முகில் கவிகை ஊடுற
நீட்டிய வெண் கொடி நிலவு கான்றிட – சீறா:3024/1,2

மேல்


ஊடே (1)

அகுமது ஆண்டு உரைத்த வார்த்தை அகம்-அதின் ஊடே காய – சீறா:4790/1

மேல்


ஊதியம் (1)

அற்றையின் மாறி ஊதியம் உண்டாக்குவேன் – சீறா:898/3

மேல்


ஊதும் (1)

ஒல்லையில் தருவன் உறுதி என்று உரைத்தான் உமியொடு கரியை வைத்து ஊதும்
கொல் உலை வடி வேல் விட்டு எறிந்தன போல் கொடு நரகினில் குடிபுகுவான் – சீறா:4104/3,4

மேல்


ஊதை (5)

முன் அணி என்ன நின்ற மூவரும் ஊழி ஊதை
என்னவே உயிர்ப்பு வீங்கி எரி எழ சிவப்ப கண்கள் – சீறா:3883/1,2
ஊதை பிற்பட உன்னிய உன்னியை – சீறா:4496/3
ஊதை வாம் பரியால் தெறவோ உடல் – சீறா:4506/1
ஊதை தாக்கலும் மனம் சலித்து ஒருவருக்கொருவர் – சீறா:4587/2
ஒருவழி நடப்ப கால்கள் ஊதை கால் அடிப்ப மாழ்கி – சீறா:4745/3

மேல்


ஊதையும் (1)

தாவி கீழ் திசை ஊதையும் மேல் நின்ற தனியோன் – சீறா:4578/2

மேல்


ஊதையை (1)

ஊதையை நிகர்த்த கதி ஒண் புரவி மேற்கொண்டு – சீறா:1777/1

மேல்


ஊமன் (1)

உருகி மதி மயங்கி எதிர் உரையாமல் ஊமன் என ஒடுங்கி வான் தோய் – சீறா:1656/3

மேல்


ஊர் (27)

பதி அடுத்த ஊர் சரக்கையும் கொண்டு பந்தனமா – சீறா:205/2
மகிதலத்து உயர் பதி மக்கம் என்னும் ஊர்
புகுதலே கருமம் நம் பூவைமார் அணி – சீறா:308/1,2
கொல்வதுக்கு இசைந்த பேரோ குரிசிலை கொண்டு தம் ஊர்
செல்வதுக்கு இருக்கின்றாரோ தெரிகிலோம் என்ன நைவார் – சீறா:411/3,4
நாட்டில் உற்றவர் கேட்ட காரியங்களும் நறவு ஊர்
ஏட்டில் இலங்கு இதழ் பதத்து அலிமா மனத்து எண்ணி – சீறா:445/2,3
பிறந்த ஊர் குலம் நும் பெயர் இ பெரும் பெயரோடு – சீறா:557/3
ஆதி மக்கம் ஊர் கிளை அதுனான் குலத்து ஆசீம் – சீறா:558/1
எந்த ஊர் உளீர் எவ்விடத்து ஏகுவிர் நீர் என்று – சீறா:570/2
ஆறு கொண்டனர் ஊர் அடைந்தனர் அனைவருமே – சீறா:595/4
உத்தம குல பெயர் தலைமுறை பெயர் ஊர் பேர் – சீறா:973/2
மக்கம் ஊர் கிலாபு அருள் குசை அப்துல் முனாபுக்கு – சீறா:974/1
ஊர் மன துயரால் தன்-பால் மணம் என உரைத்தவாறும் – சீறா:1070/3
எமருடன் பகைத்தீர் இ ஊர் இருப்பிடம் பெயர்ந்தீர் பொல்லா – சீறா:1352/3
ஒக்கலோடும் இ ஊர் இழந்து ஒவ்வொரு – சீறா:1418/3
இருந்த ஊர் எவை பகைத்தவர் யாவர் நும் இதயம் – சீறா:2236/2
நிறையொடும் பசியும் துன்னி நீள் நெறி இருப்ப அ ஊர்
இறபீஆ புதல்வர்-தம்மில் இருவர்கள் இனிது நோக்கி – சீறா:2243/2,3
எட்டி எ தலத்தும் திரிந்தனன் இ ஊர் உளன் என அறிகிலேன் புவியின் – சீறா:2320/2
சாது எனும் அரசன் இ ஊர் தலைவரில் தலைமையானே – சீறா:2380/4
விரைந்து இவண் அகன்று வேற்று ஊர் புகும் இவை வினவிரேல் சோகு – சீறா:2390/2
கருத்தினில் பொருத்தி உண்மைகொண்டு அ ஊர் காக்குதற்கு இவரையும் அரசாய் – சீறா:2511/3
இரவினில் இருளின் ஊர் விட்டு இவணிடை அடைந்தோம் மாற்றார் – சீறா:2575/1
ஒல்லையில் கொடுபோய் தன் ஊர் உறைகுவன் உறுதி என்ன – சீறா:3391/3
உறு கொலை களம் நின்று ஊர் புகுந்தவருமன்றி ஒண் சிலை அயில் கதிர் வாள் – சீறா:3562/2
செம் நிற குருதி ஊர் வேல் தீனரும் தாக்கினாரால் – சீறா:3883/4
சாயா நின்ற தானையொடும் தன் ஊர் புக்கி துயர் என்னும் – சீறா:4029/2
ஆறா புண்ணீர் குடித்து எரியும் அடல் ஊர் வேல் கை அகுமது தம் – சீறா:4046/3
வான் ஊர் மதி அனையீர் மனம் மகிழ்ந்தே கயிறாக – சீறா:4345/3
ஒடுங்கி அப்புறம் எய்தலும் ஊக்கம் ஊர்
மடங்கல் என்னும் அலி வளர் மா மறம் – சீறா:4485/2,3

மேல்


ஊர்-அதில் (1)

மக்க மா நகர் எனும் வரிசை ஊர்-அதில்
புக்கியே பிழைப்பது பொருட்டு என்று எண்ணியே – சீறா:309/1,2

மேல்


ஊர்க்கு (1)

அ ஊர்க்கு தனி என வைத்தனர் – சீறா:4805/4

மேல்


ஊர்க்கே (1)

உயிரினை பிழைத்து இவனும் பின் ஓடினன் ஊர்க்கே – சீறா:4618/4

மேல்


ஊர்தர (1)

உள்ளவர் உள்ளகத்து உவகை ஊர்தர
விள்ளும் நும் கருத்து என வினவ நல் மொழி – சீறா:2156/2,3

மேல்


ஊர்ந்து (2)

குலனொடும் இனிது காண கொழும் தழை குழைய ஊர்ந்து
கலை முகம்மது-தம் முன் கண் களித்திட நின்றது அன்றே – சீறா:2284/3,4
அழுந்திட ஊர்ந்து அதிசயிப்ப ஆசல – சீறா:3327/3

மேல்


ஊர்வன (3)

ஊர்வன எவையும் நல் உறக்கம் உற்றதே – சீறா:727/4
உறைதரும் தருக்கள் போற்ற ஊர்வன எவையும் போற்ற – சீறா:1270/2
ஒல்லை ஊர்வன வனத்து உகளும் சாதியும் – சீறா:1602/4

மேல்


ஊர (1)

இரு விசும்பு ஊர வலம் சுழன்று ஏகும் எழு பரி பருதி கண்டு ஏங்கி – சீறா:5010/1

மேல்


ஊரவர் (14)

ஊரவர் எவர்க்கும் உரைத்து இவண் புக என்று உளத்தினில் எண்ணிய காலை – சீறா:280/2
நம்-தம் ஊரவர் இன படையுடன் கொடு நடந்தால் – சீறா:592/3
ஊரவர் போலும் தம் கைக்கு உறுபொருள் இன்மை எண்ணம் – சீறா:599/3
அம்புராசி ஒத்து ஊரவர் முகம்மதை அடர்ந்தார் – சீறா:1361/4
பேசி ஊரவர் இரண்டுபட்ட உரை பெருகி எங்கணும் அறிந்து பொன் – சீறா:1423/2
ஊரவர் உரைப்ப வானவர் உரைத்த உரையினை உளத்தினில் இருத்தி – சீறா:1453/2
பட்ட செய்தியும் புதுமையும் ஊரவர் பலர்க்கும் – சீறா:1540/3
இருத்தி இ பொருள் நாளை இ ஊரவர் அறிய – சீறா:1997/3
ஓதிய ஒப்பு எனும் முறியை ஊரவர்
மாதிரம் அடர் ககுபாவின் வாயிலில் – சீறா:2145/2,3
ஊரவர் நமக்கு உயிர் துணைவராகிய – சீறா:2167/2
ஒற்றரில் இபுலீசு உரைத்திடும் மொழி கேட்டு ஊரவர் அனைவரும் திரண்டு – சீறா:2531/2
ஒட்டகை மேல் கயிறு-அதனை ஊரவர்
தொட்டனர் நெருங்கினர் சுமை கொண்டு ஆர்த்தனர் – சீறா:2743/2,3
உறைந்த ஒட்டகம் பினர் எழுந்து அ ஊரவர்
நிறைந்து நோக்கலும் மெல நடந்து நீடு ஒளி – சீறா:2754/1,2
உண்டு இருவருக்கு இ அமுது என இருந்தோம் ஊரவர் முப்பது பெயரும் – சீறா:2858/1

மேல்


ஊரவர்கள் (1)

அரசு என இருத்தி ஊரவர்கள் யாவரும் – சீறா:2428/2

மேல்


ஊரவருடனும் (2)

உரைத்த இ செய்தி எல்லாம் ஊரவருடனும் உற்ற – சீறா:435/1
ஊரவருடனும் ஓர்பால் உறைந்தனர் உயர்ந்த வெற்றி – சீறா:3079/3

மேல்


ஊரவன் (2)

உள் நிறை உவகை கூர்ந்து எ ஊரவன் நின் பேர் ஏது என்று – சீறா:2247/2
பாரிசு என்னும் அ ஊரவன் பகர்ந்த சொல் அனைத்தும் – சீறா:2925/1

மேல்


ஊரவனோ (1)

இருந்த ஊரவனோ என்றார் இனிதின் முன்னவரை இன்னோர் – சீறா:2249/3

மேல்


ஊரவிட்டு (1)

ஊரவிட்டு அடர்ந்து எதிர்த்தனை வெகுண்டு வண்டு உறுக்கி – சீறா:3501/2

மேல்


ஊரிடை (9)

ஒப்பு அரு மதீனம் என்று ஓதும் ஊரிடை
துப்பு உறழ் மதுர வாய் சிறுவர் சூழ்தர – சீறா:487/2,3
இவர் என குறித்தனர் இனி இ ஊரிடை
கவர் மன காபிர்கள் கொடியர் காண் என்றார் – சீறா:511/3,4
குரு திறன் முகம்மதை குடி இ ஊரிடை
இருத்துதல் பழுது நம் இனத்தர் யாவர்க்கும் – சீறா:512/1,2
வெறுத்து இ ஊரிடை மக்காவில் விளைந்த வல் வினைகள் எல்லாம் – சீறா:2360/2
மறு என பிறந்து இ ஊரிடை வளர்ந்த முகம்மது மாய வித்தையினால் – சீறா:2505/1
ஊரிடை படையொடும் ஒருங்கு கூடினார் – சீறா:2993/4
மலை அடிவாரத்தின் வந்து அ ஊரிடை
நிலை கொளும் நிரை எலாம் கொண்டு நீள் நபி – சீறா:3314/2,3
ஊரிடை இருந்து வாழ்ந்தாம் முகம்மது என்று ஒருவன் தோன்றி – சீறா:4362/2
மீட்டு எழுந்து அயிலான் என்னும் ஊரிடை விரைவில் போனான் – சீறா:4389/4

மேல்


ஊரில் (5)

இகழ்ந்து இருந்திரால் பழி வரும் ஊரில் எம் இனத்தார் – சீறா:444/2
மயிலினை இந்த ஊரில் மணம் முடித்திடுவர் என்றும் – சீறா:628/3
என் உரை மறுத்து இ ஊரில் இருந்திரேல் குருதி சிந்த – சீறா:2372/1
குனித்து எழு மதியம் தவழ்தரு கூட கோபுரம் இலங்கும் இ ஊரில்
துனித்தல் இல் இருந்தேன் முன்னர் அ நாளில் தோன்றினன் முகம்மது என்று ஒருவன் – சீறா:4095/3,4
தேசுற அவரவர் ஊரில் செல்குவீர் – சீறா:4568/2

மேல்


ஊரின் (5)

உள்ளவன் நீனவா என்று ஓதிய ஊரின் உள்ளேன் – சீறா:2248/2
கருதலன் இருந்து வாழும் கைபறு என்று ஓதும் ஊரின்
புரிசையின் புறத்தின் உற்றார் வணிகரை போன்று மாதோ – சீறா:3695/3,4
உரம் ததும்பிய படையுடன் கெழுமி இ ஊரின்
இருந்து போர் பொருகுவது நன்கு என எடுத்து இசைத்தார் – சீறா:3831/3,4
ஒன்றியாய் சென்று போயினர் அரசர் தம் ஊரின் – சீறா:4020/4
உன்னி அங்கு அவரவர் ஊரின் மேவுவர் – சீறா:4549/3

மேல்


ஊரினில் (15)

ஒலித்து அய்யோ என இரங்கினர் ஊரினில் உளரே – சீறா:211/4
இனைய ஊரினில் நடந்தவாறு எடுத்து இசைத்திடுவாம் – சீறா:297/4
பொன் அனாருடன் ஊரினில் புகும் என புகன்றார் – சீறா:350/4
ஊரினில் தலைவருக்கு இயம்பி உள் மகிழ்ந்து – சீறா:532/3
ஊரினில் புகுந்து ஓர் ஒட்டகத்து எலும்பு உடல் குடர் குருதி ஊன் உலம் – சீறா:1434/1
பற்றலர் இடர் அட படர்ந்து இ ஊரினில்
உற்ற நீர் உள்ளி வந்து அதனின் ஓங்கிடும் – சீறா:2155/1,2
இற்றை நாள் விருந்து என்ன இ ஊரினில்
சொற்றதில்லை தொன் மா மறை காரணத்து – சீறா:2338/1,2
இந்த ஊரினில் குபிருழை உழன்றனம் இனிமேல் – சீறா:2495/1
எவரும் மற்று இன்புற இருந்து அ ஊரினில்
சவி தரும் வெண் சுதை தயங்க எங்கணும் – சீறா:2731/2,3
ஊரினில் அவரவர் உறவின் தன்மையில் – சீறா:2764/3
ஊரினில் இருந்த நாற்குலத்தவர் மேல் உரிமையர் தொழும்பின் உள்ளவரும் – சீறா:3171/3
ஊரினில் புறத்தில் பாதையின் நாப்பண் தலை களைந்திடுக என்று உரைப்ப – சீறா:3601/2
ஊரினில் எவர்க்கும் தோன்றாது உறைந்தனர் உறைந்த பின்னர் – சீறா:3723/3
விண்டு உறு பல வளம் விளங்கும் ஊரினில் – சீறா:4053/4
உய்யலாம்படி ஊரினில் போ-மின் என்று உரைத்தான் – சீறா:4609/3

மேல்


ஊரினை (1)

உய்யும் நல் மதியிலன் உறைந்த ஊரினை
வையகம் புகழ் நபி வளைந்த காலையில் – சீறா:3283/1,2

மேல்


ஊரும் (7)

மதி மெய் மயங்கி வஞ்சனையின் மாயத்து உறைந்தார் என ஊரும்
பதியும் பெருக்க உரை நடத்தி பற்றார் இவர் என்று அபூஜகல் தன் – சீறா:1596/2,3
பெறும் குலத்து ஒருவன் தோன்ற பெரும் பகை விளைந்து அ ஊரும்
உறங்கின செல்வம் மாறி ஒருவருக்கொருவர் ஆகா – சீறா:2361/2,3
குறுசு எனும் அவன் நிரை குழுவும் ஊரும் விட்டு – சீறா:3313/3
அந்தமில் கேள்வி ஆரணமும் பேரறிவு ஊரும்
மந்திரமும் கைவந்து கிடக்கும் மலர் வாயார் – சீறா:3911/1,2
அரிய நபிக்கு ஓர் உயிர் என வந்தோர் அடல் ஊரும்
செரு நடு நின்று வெற்றி செயும் கை திறல் வல்லோர் – சீறா:3912/2,3
ஊரும் நாடும் உவந்திடும் உண்மையார் – சீறா:4803/4
ஊரும் அஞ்சுதற்கு ஓசை உண்டானதே – சீறா:4812/4

மேல்


ஊருள்ளார்க்கு (1)

இங்கு இவன் இ ஊருள்ளார்க்கு இயல்புறும் தலைவன் வேகம் – சீறா:2368/1

மேல்


ஊருள்ளும் (1)

பாதகம் இ ஊருள்ளும் படர்ந்ததோ பலரும் காணில் – சீறா:2364/2

மேல்


ஊருள்ளோர் (1)

உரைப்ப அரும் குனைன் எனும் ஊருள்ளோர் எலாம் – சீறா:307/2

மேல்


ஊருளர் (1)

இந்த ஊருளர் மிகுதி பேர் மணத்தினுக்கு இசைந்தார் – சீறா:224/4

மேல்


ஊரை (2)

ஊரை காட்டி நின்றதல்லால் ஊக்கம் காட்டிற்றிலை அன்றே – சீறா:4030/4
ஊரை சுற்றி எடுத்து இங்கு உறைந்தனர் – சீறா:4483/2

மேல்


ஊரைவிட்டு (1)

இடருறும்படி ஊரைவிட்டு எழ துரத்திடுவார் – சீறா:1292/4

மேல்


ஊழ் (11)

ஆதி கற்பனை ஊழ் விதி பயனும் வந்து அடைந்து – சீறா:207/1
உருப்பமோடு இகல்வதே எவர்க்கும் ஊழ் என – சீறா:2144/3
அலது என் ஊழ் விதி பயனோ படி புரந்திடும் பெரும் பலனோ – சீறா:2311/3
முன்னை ஊழ் விதியின் வண்ணம் முறை நெறி அறிகிலானே – சீறா:2388/4
முன்னை ஊழ் விதி-கொல் என்பார் முனையகத்து இறந்திடாது – சீறா:3719/3
உய்யலாம் வகை ஊழ் வந்து தொடர்ந்தக்கால் உண்டோ – சீறா:3981/4
உண் நிறை மனத்தின் வெம் சினம் உற்றான் ஊழ் விதி முடிவினை அறியான் – சீறா:4099/4
உன்னி இ தீனர்-தங்கள் ஊழ் முடிவு உணர்த்திற்று என்ன – சீறா:4192/2
ஒட்டினார் எவர் ஆவியொடு ஊழ் அற – சீறா:4501/3
உண்டு மற்று உரு கண்டிலம் ஊழ் விதி-அதுவும் – சீறா:4608/3
உந்து தீவினை ஊழ் வலியால் உளம் – சீறா:4772/1

மேல்


ஊழ்வினை (2)

உறைதரு துன்பம் அனைத்தையும் போக்கி ஊழ்வினை பின்பும் ஒன்றாக்க – சீறா:133/3
அ பெரும் பதியில் வளர்ந்தனன் சில நாள் ஆதியின் ஊழ்வினை பயனால் – சீறா:2896/1

மேல்


ஊழல் (1)

வேற்று அழல் ஊழல் புக்க தொழிலினை விருப்பமுற்றீர் – சீறா:1350/4

மேல்


ஊழல்பதி (1)

கதி மனைக்கு உரிய தாரை காட்டும் நல் வினையும் ஊழல்பதி
செய் தீவினையும் மாறுபட்டு ஒரு தலம் சேர்ந்து என்ன – சீறா:2347/1,2

மேல்


ஊழி (5)

இட்டமாய் இனிது ஊழி வாழ்க என எடுத்து இசைத்தே – சீறா:1098/4
காற்று என பறக்கும் ஊழி கனல் என சீறும் கொல்லும் – சீறா:1548/1
ஒலிதும் வெம் பரி துரத்திட ஊழி வெம் காலும் – சீறா:3537/1
முன் அணி என்ன நின்ற மூவரும் ஊழி ஊதை – சீறா:3883/1
வெந்நிடத்து ஒளிர வீக்கி ஊழி வெம் காலை ஒத்த – சீறா:3941/2

மேல்


ஊழித்தீயினை (1)

என் என ஊழித்தீயினை ஒத்து அங்கு எதிர் வந்தார் – சீறா:3914/4

மேல்


ஊழித்தீயையும் (1)

சேண் உற நிவந்த ஊழித்தீயையும் அவிக்கும் நீரார் – சீறா:3407/4

மேல்


ஊழியங்கள் (1)

செய்யும் ஊழியங்கள் ஓவாது ஆண்டு நாற்பதும் செய்து எய்த்து – சீறா:4733/2

மேல்


ஊழியம் (1)

செஞ்ச ஊழியம் செய்வித்து அவர் பொருள் – சீறா:4655/3

மேல்


ஊழியோர் (1)

அறபு எனும் பதியார் அரசு ஊழியோர்
அறவும் நல் அறத்தால் அறிவு ஓங்கியோர் – சீறா:1399/1,2

மேல்


ஊழில் (1)

சொன்னவை அறியான் ஊழில் சூழ் விதி துன்பம் மாற்ற – சீறா:2827/2

மேல்


ஊழின் (3)

ஊறிய ஊழின் அன்றி முடியுமோ உலகத்து என்றான் – சீறா:1062/4
நள் என உலகின் ஊழின் வரு நசுறானி மார்க்கத்து – சீறா:2248/1
இ நிலத்து எதிர்ந்தனன் ஊழின் ஏவலால் – சீறா:3323/4

மேல்


ஊழோ (1)

மருவோ நீ ஒளிவோ நீ மனமோ நீ ஊழோ நீ மறை மான் ஈன்ற – சீறா:4524/2

மேல்


ஊற்றம் (3)

ஊற்றம் இன்று அதற்கு உறு குணம்-தானும் இன்று எனவே – சீறா:969/4
ஊற்றம் மிக்க வெவ் அரியினும் வலிமையர் உணர்வின் – சீறா:3789/3
ஊற்றம் மிக்கு உளது ஓர் ஒட்டகை-அதனை உவப்பொடு பிலால் இனிது அறுத்து – சீறா:4990/2

மேல்


ஊற்றமுடன் (1)

ஊற்றமுடன் உரைத்திடுக அ உரையின்படி நடப்பது உறுதி என்றார் – சீறா:1083/4

மேல்


ஊற்றமும் (1)

ஊற்றமும் ஒடுங்க தேறா உள்ளமும் ஒடுங்க வந்த – சீறா:3850/2

மேல்


ஊற்றமுற்று (1)

ஊற்றமுற்று உயர் சலாம் உறைத்து நின்றவே – சீறா:1603/4

மேல்


ஊற்றிக்கொண்டு (1)

ஊற்று பாலையும் ஊற்றிக்கொண்டு இங்ஙனம் – சீறா:2335/3

மேல்


ஊற்றிடை (1)

பாட்டு உறை இலஞ்சியுள் படிந்த ஊற்றிடை
நாட்டமுற்று உறைந்தனர் நாரம் ஆர்ந்திட – சீறா:4977/3,4

மேல்


ஊற்றிருந்த (1)

மிக்க நல் நெறி நேர் முகம்மதும் சிறந்த விரை கமழ் மதுரம் ஊற்றிருந்த
இக்கு மென் மொழியார் எனும் கதீஜாவும் இனிதுற பெரிது வாழ்ந்திருந்தார் – சீறா:1215/3,4

மேல்


ஊற்றிருந்து (1)

உடைபடு பனச பசும் கனி சுளையில் ஊற்றிருந்து ஓடிய தேனும் – சீறா:47/3

மேல்


ஊற்று (5)

ஞானம் ஊற்று இருந்து ஒழுகிட மொழிந்த செம் நாவால் – சீறா:577/4
பல் மலர் சொரிந்து காய்த்து பழம் முதிர்த்திடும் பாழ் ஊற்று
முன்னிட பெருகி ஓடும் முறைமை கண்டு அறிந்து நீர் அ – சீறா:830/2,3
ஊற்று பாலையும் ஊற்றிக்கொண்டு இங்ஙனம் – சீறா:2335/3
முருகு அலர் நறை ஊற்று இருந்த தெள் நீரை மறையிய முழக்கொடு முதியோர் – சீறா:3153/2
ஊற்று நீர் வறந்த சேற்று நீர் கூவல் உடை இடத்து உழை இனம் மறுகி – சீறா:5006/1

மேல்


ஊற்றும் (2)

ஓடியது என நறவு ஊற்றும் தார் உடை – சீறா:2728/3
பற்றலர் உடலம் தேய்த்து பஃறலை குருதி ஊற்றும்
வெற்றி வாள் அலி என்று ஓதும் வீர வெண் மடங்கல் நாளும் – சீறா:3064/1,2

மேல்


ஊற்றெடுத்து (3)

உருக கூறினள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகு நீர் விழியாள் – சீறா:469/4
ஊறு பட்டன உதிரங்கள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகி – சீறா:3512/2
உடலில் எங்கணும் ஊற்றெடுத்து ஓடின – சீறா:3900/2

மேல்


ஊறி (3)

இலங்கிய நல் மறை ததும்பும் மனத்து உறைய குறை போக்கி இரக்கம் ஊறி
விலங்கு இனத்தின் தளை இவன் கால் தளை விடுத்தி என விபுலை விடுத்தலோடும் – சீறா:2674/2,3
கண்களும் வழுக்கி கூசி காரண பயம் உள் ஊறி
பண் கெழும் கலிமா என்னும் பத்தி வேர் இதயத்து ஊன்றி – சீறா:2796/1,2
வானகத்து அமுதம் என்-பால் வந்ததோ மதுரம் ஊறி
தேனினும் இனிதாய் வாசம் திகழ்ந்தன உவர் நீர் ஆலை – சீறா:2836/1,2

மேல்


ஊறிய (11)

ஊறிய மதுர வாய் இதழ் திறந்தே ஓதினர் அப்துல் முத்தலிபு – சீறா:276/3
ஊறிய தொண்டை செ வாய் ஒள்_நுதல் மனையில் அன்றே – சீறா:633/4
ஊறிய ஊழின் அன்றி முடியுமோ உலகத்து என்றான் – சீறா:1062/4
பேரழகு ஒழுகும் பெண் நலம் கனியை பிரசம் ஊறிய மொழி கரும்பை – சீறா:1207/1
ஊறிய பொருள் புறுக்கான் என்று ஓதிய – சீறா:1612/3
ஊறிய நினைவு போக்கி உணர்வு அழிந்து ஒடுங்கா நின்று – சீறா:2829/2
மதுரம் ஊறிய பழ குலை பொறுக்கிலா வளைந்து – சீறா:2937/1
மதுரம் ஊறிய கனியொடும் தூண்-தொறும் வனைவார் – சீறா:3124/4
பிரசம் ஊறிய பல் மலர் தொகுதியின் பிறங்கி – சீறா:3125/1
அருட்டம் ஊறிய தொடையல் அம் புய அகுமது-பால் – சீறா:3825/3
தானம் ஊறிய சாபிறு என்று ஒரு நெடுந்தகையார் – சீறா:4256/4

மேல்


ஊறு (16)

கால வட்ட வாய் முளரியில் ஊறு கள் அருந்தி – சீறா:62/1
ஊறு கொண்ட செம் கனி சிறு கிடங்கிடை உகுப்ப – சீறா:72/2
உண்மையும் நினைவும் சேர்த்தி ஊறு இலாது உற பொருத்தி – சீறா:419/1
ஊறு தேன் குழல் மனைவியர்க்கு இவை எலாம் உரைத்தார் – சீறா:544/4
ஊறு துன்பமும் இன்பமும் உடன்வர நடந்தார் – சீறா:550/4
ஊறு நீர் தட கரைகளும் குட்டமும் ஓடையும் மலர் காடும் – சீறா:671/1
ஊறு புனல் கொண்டு கடல் ஒத்த அகழ் அம்மா – சீறா:883/4
நனி துயர் ஊறு தொட்டு நதி பெருக்கு ஆக்கி பின்னும் – சீறா:1049/3
ஊறு பட்டன உதிரங்கள் ஊற்றெடுத்து ஒழுகி – சீறா:3512/2
விரித்த ஊறு பட்டு உதிரங்கள் ஒழுகவும் வேண்டும் – சீறா:3815/2
உரைத்து தன்னை கொண்டு ஒழிந்திலன் நாள்-தொறும் ஊறு
நிரைத்த சிந்தையன் சிறிதுபேர் இதயமும் நெகிழ – சீறா:3866/1,2
மல்லின் ஊறு தோள் அசைதர நகைத்து உடல் வளைந்த – சீறா:3979/3
ஊறு நீர் தடமும் மலர் ஓடையும் – சீறா:4221/2
ஊறு புனல் நா அற உலர்ந்து பசை அற்று – சீறா:4896/1
ஊறு எழ பிசைந்து வாள் ஓங்கி வீசினான் – சீறா:4968/2
துறவியில் ஊறு நீர் துருத்தி ஒன்றுமா – சீறா:4982/3

மேல்


ஊறுகள் (1)

கக்கிநின்றன ஊறுகள் இடன் அற கலிப்ப – சீறா:3543/3

மேல்


ஊறுகள்பட (1)

வெம் கதிர் நெடு வேல் ஊறுகள்பட மெய் வருந்திடா வீரரை போன்றும் – சீறா:3577/3

மேல்


ஊறுசெய் (1)

கல்லினால் ஊறுசெய் தோள் காளையும் உமறும் இன்னே – சீறா:3879/2

மேல்


ஊறுதர (1)

ஊறுதர கடித்தன பல் பிசைந்தன கை பொடித்தன உரோமம் எல்லாம் – சீறா:4309/4

மேல்


ஊறுபட்ட (1)

ஆண்டு உடைந்து ஊறுபட்ட பறந்தலை அதனின் வந்து – சீறா:4941/1

மேல்


ஊறுபட்டதின் (1)

ஊறுபட்டதின் வருத்தமும் பசியின் உள் உலைவும் – சீறா:2226/1

மேல்


ஊறுபட்டு (7)

ஒரு கல் ஏறுபட்டு ஊறுபட்டு உதிர்ந்தன உதிரம் – சீறா:2225/4
ஊறுபட்டு உதிரம் கால வலது உளந்தாளை பற்றி – சீறா:2600/1
உடைந்து ஒழுகினனோ அலது இறந்தனனோ ஊறுபட்டு இடைந்தனனோ என்று – சீறா:3565/3
ஏற்றிய சிலை கை தறித்திட பறிபட்டு எழுந்த அம்பு ஊறுபட்டு இடைந்து – சீறா:3578/1
ஊறுபட்டு எழுந்து வாய் விண்டு உரப்பி ஆங்கரித்து இ இல்லின் – சீறா:3714/1
ஊறுபட்டு உதிரம் கான்ற நயனம் உள் அகன்று செவ்வி – சீறா:3934/1
ஊறுபட்டு உடைந்த காளையை கண்டு அங்கு ஒண் திறல் புரவலர் பின்னும் – சீறா:4931/1

மேல்


ஊறும் (6)

ஆதி-தனை உளத்து இருத்தி பிசுமில் எனும் உரை திருத்தி அமுதம் ஊறும்
வேதம் எனும் புறுக்கானில் ஒரு சூறத்து எடுத்து ஓதி விரிவதாக – சீறா:1655/1,2
இவ்வண்ணம் நிகழும் காலத்து எந்தை பேரீந்தின் ஊறும்
கவ்வையில் பெரிது மாந்தி கண் சிவந்து இதயம் வேறாய் – சீறா:2791/1,2
ஊறும் காண்கிலம் விழுந்தனன் வீந்தனன் உழன்ற – சீறா:4017/3
ஊறும் நீர் புறம் காணுற தோண்டலும் ஒரு கல் – சீறா:4404/1
பிரசம் ஊறும் மலர் பெரும் சோலையும் – சீறா:4814/3
நாவினில் ஊறும் மிச்சில் உமிழ்ந்திடில் நான வாசம் – சீறா:4865/1

மேல்


ஊறுற்ற (1)

நீட்டி ஊறுற்ற கண்ணை நீவினர் எவரும் காண – சீறா:3933/3

மேல்


ஊன் (31)

உடல் பிளந்து உயிர் உண்டு உதிரம் கொப்புளித்து ஊன் உணங்கு வேல் கரர் எசுஹபு-தம் – சீறா:152/1
ஊன் கிடந்த வேல் விழி மலர் இணையில் ஒத்தினரே – சீறா:347/4
ஊரினில் புகுந்து ஓர் ஒட்டகத்து எலும்பு உடல் குடர் குருதி ஊன் உலம் – சீறா:1434/1
ஊன் என வியர்ப்பு எறிந்து உதிர நம் நபி – சீறா:1466/3
ஊன் அருந்திய வேல் நுழைபவரை ஒத்திருந்தார் – சீறா:1511/4
ஊன் புசித்திடுவதற்கு ஒன்றும் காண்கிலான் – சீறா:1607/4
ஊன் அருந்திய புலி பணிதர எதிர் உரைத்தார் – சீறா:1876/2
உன்னுவது என்-கொல் நள்ளார் ஊன் புலால் உணங்கும் வேலோய் – சீறா:2362/4
கருதலர் உயிர் உண்டு ஊன் மறா நெடு வேல் காவலர் ஒரு புறம் நெருங்க – சீறா:3170/1
ஊன் ததும்பு வேல் உபைதத்தும் அடையலர் உடலம் – சீறா:3480/2
ஊன் உடல் வதைத்து மா நிதி அனைத்தும் ஒல்லையில் கொள்வம் என்று இனிதின் – சீறா:3594/3
மருவலர்கள் உயிர் அருந்தி ஊன் உணங்கும் கதிர் இலை வேல் மன்னர் சூழ – சீறா:3749/1
பெருகும் ஊன் நிணம் சுமந்தன பிறங்கு ஒளி பிறங்க – சீறா:3800/4
ஊன் நிறைந்த வாய் பேய் மகிழ்தர விருந்து ஊட்டி – சீறா:3820/3
மருவலார் உயிர் பருகி ஊன் உண்டு உறை வடி வேல் – சீறா:3827/3
மண்டு அமர் கடந்த வை வேல் மன்னர் ஊன் உயிரை வாய் வைத்து – சீறா:3949/1
பொன்றி ஊன் பொழி களத்திடை வருகின்ற போழ்தில் – சீறா:3990/1
வீரர்-தம்மையும் வீழ்த்தியும் ஊன் சுவை வேண்டி – சீறா:3995/2
தடியோடு ஊன் உண்டு உடல் சிவந்த தட வேல் வேந்தர் பல சூழ – சீறா:4051/2
ஊன் அகற்றி உறங்குதல் கண்டன – சீறா:4222/3
ஊன் எலாம் படை-அது ஆக உடல் எலாம் கவந்தம் ஆக – சீறா:4370/3
அம்பினுக்கு உயிர் ஊன் என்னும் ஆரமுது ஊட்டி நீண்ட – சீறா:4371/2
துண்டம் ஆகியது ஒன்று என பொருந்தி ஊன் தோய்ந்து – சீறா:4429/1
சிலை வளைத்து எழில் நாணினை சேர்த்தி ஊன்
மலி வண்டு ஏந்தி மின் வாழ்தரும் வாள் உரீஇ – சீறா:4480/1,2
ஊன் பொதிந்த உதிர பெருக்கில் நீர் – சீறா:4489/3
ஊன் உடை சரம் உள்ளவை ஏவினார் – சீறா:4494/4
ஓடினாரையும் உடலின் ஊன் உக – சீறா:4518/1
ஊன் உடைய பல் உயிர்க்கும் உணர்வு அரிய பேரொளியாய் ஓங்கி நின்ற – சீறா:4522/2
ஊன் அற மெலிந்து புலால் பொதிந்திருந்த உடலமும் என்பு உரு ஆகி – சீறா:4748/1
ஊன் கிடந்த வேல் கரன் ஒலீது உதவு காலிதுவும் – சீறா:4915/1
ஊன் நிறைந்திடும் வேல் சல்மா வந்தனர் உவந்தே – சீறா:4985/4

மேல்


ஊன்றி (9)

வடுப்பட ஊன்றி நொய்தாய் வகிர்ந்திடும் போதில் நெஞ்சம் – சீறா:417/3
உரத்தொடும் காலை ஊன்றி உதைத்து இழுத்து அசைத்து வெள் வாய் – சீறா:942/2
வயிர வேர் ஊன்றி சேந்த மாணிக்க பணர் விட்டு ஓடி – சீறா:1054/1
பதித்த வேர் ஊன்றி தீனும் படர் கொழுந்து ஓங்கிற்று அன்றே – சீறா:1358/4
தரத்து உகிர் நிலம் பதிப்ப ஊன்றி எள் – சீறா:1621/2
கடல் அணை திரை துகிலினில் கதிர் கரம் ஊன்றி
உடல் குழைத்திட செக்கரின் படத்தினுள் உறைந்து – சீறா:1894/2,3
பண் கெழும் கலிமா என்னும் பத்தி வேர் இதயத்து ஊன்றி
திண் கொளும் ஈமான் என்னும் செழும் பயிர் தழைத்து நீண்ட – சீறா:2796/2,3
மால் உறும் கரட மத மலை துளைக்கும் வயிர ஒள் வேலினை ஊன்றி
மேல் உறும் அமரும் கொல்வன் என்பவன் போல் இருந்த பல் வீரரும் கண்டார் – சீறா:3568/3,4
மூரி அம் கரம் பிசைந்து முனை எயிறு இதழின் ஊன்றி
பார வெம் சிலை கை பற்றி படையொடும் கலன்கள் தாங்கி – சீறா:4373/2,3

மேல்


ஊன்றிய (4)

கையில் ஊன்றிய தடியும் ஓர் கயில் கவிகையுமாய் – சீறா:458/1
ஊன்றிய தடியில் கிடந்து உழன்று ஒதுங்கி நின்றவன் உழையினை நோக்கி – சீறா:2301/1
வந்து நல் நபி பதம் வழுத்தி ஊன்றிய
கந்து அடு கட களிறு அனைய காட்சியான் – சீறா:3019/2,3
ஊன்றிய சலிலத்தின் உலுவும் செய்து பின் – சீறா:4983/2

மேல்


ஊன்று (1)

ஊன்று வெம் சின வீரத்தினுடன் பிறந்தவராய் – சீறா:2452/2

மேல்


ஊன (1)

ஓதிய குயை எனும் ஊன வஞ்சகன் – சீறா:4556/2

மேல்


ஊனம் (9)

ஊனம் இல் நதியில் ஒரு கை நீர் அருந்தி உடல் குளிர்ந்து அரும் பசி ஒடுங்கி – சீறா:699/3
ஊனம் இ பிணை சொல் ஐயா ஓதுவது ஒழிக என்றான் – சீறா:2095/4
ஊனம் அற்றிட வேறு உண்மை உறுதி ஒன்று அறிய வேண்டும் – சீறா:2278/4
ஊனம் இல் ஊக்கமும் ஒளிர காய்த்த நல் – சீறா:2714/3
ஊனம் இனிமேல் விளைவது என்னோ விதியை உணரமாட்டாதாய் – சீறா:4042/4
ஊனம் அற விளையாடி எவ்விடத்தும் எந்நாளும் உறையும் கோவே – சீறா:4522/4
ஊனம் இன்றி அ பனீகுறைலா நகர் உற்றார் – சீறா:4633/4
ஊனம் இல் ஒளியாய் வேதத்து உள் உறை பொருளாய் எங்கும் – சீறா:4782/3
ஊனம் அன்றி கொணர்தி என்று ஓதி நல் – சீறா:4806/3

மேல்


ஊனமும் (1)

ஊனமும் பழியும் பாவமும் நாளும் உயிர் என தாங்கினன் வெய்ய – சீறா:4074/3

மேல்


ஊனமுற்ற (1)

ஊனமுற்ற கண்ணினன் தொடர்ந்து எவரையும் உலைப்போன் – சீறா:3984/4

மேல்


ஊனின் (1)

உந்திஉந்தி வரும் பரி ஊனின் நீர் – சீறா:4502/1

மேல்


ஊனை (1)

உரத்தை மாற்றி உள் ஊனை உருக்கி காதரத்தை – சீறா:4776/1

மேல்


ஊனொடு (1)

நெய்யொடு தசையின் ஊனொடு பழகும் நெடிய வேல் ஏந்திய காபிர் – சீறா:4076/1

மேல்