பீ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

பீடர் (1)

ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
TOP


பீடு (35)

பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/2
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
பீடு கொள் மாலை பெரும் படை தலைவ – பதி 24/5
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/26
மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும் – பரி 2/11
பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் – கலி 8/13
பிரிந்த-கால் பிறர்க்கு உரைக்கும் பீடு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/24
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/5
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
பீடு இல் மன்னர் போல – அகம் 125/21
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/4
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/16
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/17
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/12
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை – புறம் 68/7
ஓடல் மரீஇய பீடு இல் மன்னர் – புறம் 93/4
பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/5
பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
பீடு இல் மன்னர் புகழ்ச்சி வேண்டி – புறம் 148/5
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே – புறம் 272/8
ஓடல் செல்லா பீடு உடையாளர் – புறம் 287/7
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
பாடுநர்க்கு இருந்த பீடு உடையாள – புறம் 369/18
பீடு இன்று பெருகிய திருவின் – புறம் 375/20
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே – புறம் 393/25
TOP


பீடும் (3)

பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 67/9
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 131/10
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
TOP


பீர் (10)

பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – நற் 197/2
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10
பீர் இவர் வேலி பாழ் மனை நெருஞ்சி – பதி 26/10
பிரிந்தவர் நுதல் போல பீர் வீய காதலர் – கலி 31/4
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
பீர் அலர் போல பெரிய பசந்தன – கலி 143/49
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர்/வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/12,13
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து – அகம் 373/1
TOP


பீரத்து (4)

நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/6
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து/எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே – அகம் 45/7,8
TOP


பீரம் (3)

பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி – குறி 92
தாறு படு பீரம் ஊதி வேறுபட – நற் 277/7
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
TOP


பீரமொடு (1)

பொன் போல் பீரமொடு புதல்_புதல் மலர – நெடு 14
TOP


பீரின் (1)

புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
TOP


பீரை (1)

பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/6
TOP


பீலி (29)

பீலி மஞ்ஞையின் இயலி கால – பெரும் 331
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98
மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு – மலை 5
அலகை அன்ன வெள் வேர் பீலி/கலவ மஞ்ஞை கட்சியில் தளரினும் – மலை 234,235
பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே – நற் 177/6
பீலி மஞ்ஞை பெடையோடு ஆலும் – நற் 288/3
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/6
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி – குறு 110/4
ஓரி முருங்க பீலி சாய – குறு 244/4
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி – குறு 264/2
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன் – பரி 5/60
புரி மென் பீலி போழ் புனை அடையல் – பரி 21/7
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/8
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி/பிடி அமை நூலொடு பெய்ம் மணி கட்டி – கலி 140/5,6
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி/தோகை காவின் துளுநாட்டு அன்ன – அகம் 15/4,5
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து – அகம் 35/8
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/10
மட மயில் ஒழித்த பீலி வார்ந்து தம் – அகம் 69/14
தொடை அமை பீலி பொலிந்த கடிகை – அகம் 119/12
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/11
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி/வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/4,5
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
பழன மஞ்ஞை உகுத்த பீலி/கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் – புறம் 13/10,11
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி – புறம் 95/1
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி – புறம் 232/3
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
பீலி கண்ணி பெருந்தகை மறவன் – புறம் 274/2
TOP


பீலியின் (3)

ஆடு மயில் பீலியின் வாடையொடு துயல்வர – நற் 262/2
ஆடு மயில் பீலியின் பொங்க நன்றும் – அகம் 385/14
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
TOP


பீள் (7)

நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/9
மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6
TOP


பீளொடு (1)

பீளொடு திரங்கிய நெல்லிற்கு – நற் 22/10
TOP

Related posts