ஏ – முதல் சொற்கள், சங்க இலக்கியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஏ 11
ஏ-மதி 4
ஏஎ 9
ஏஎய் 3
ஏஎர் 12
ஏஎறு 3
ஏக்கழுத்து 1
ஏக்கற்ற 1
ஏக்கற்று 1
ஏக்கறூஉம் 1
ஏக்கு 1
ஏக 1
ஏகல் 3
ஏகி 5
ஏகினும் 2
ஏகினை 1
ஏகு 6
ஏகு-மதி 3
ஏகு-மின் 1
ஏகுதற்கு 1
ஏகுதி 1
ஏகும் 2
ஏகும்-மார் 1
ஏகுவர் 1
ஏகுவர்-கொல்லோ 1
ஏகுவனர் 2
ஏங்க 1
ஏங்கி 10
ஏங்கினள் 1
ஏங்கு 2
ஏங்கும் 1
ஏங்குவனர் 1
ஏச 1
ஏசற்று 1
ஏசு 2
ஏசுப 1
ஏசும் 1
ஏசுவரோ 1
ஏட்டு 1
ஏடா 2
ஏடு 1
ஏணி 14
ஏணிப்படுகால் 1
ஏணியும் 1
ஏத்த 16
ஏத்தமும் 1
ஏத்தவும் 1
ஏத்தி 35
ஏத்தினம் 1
ஏத்தினர் 2
ஏத்தினென் 1
ஏத்தினேம் 1
ஏத்துகம் 4
ஏத்துகு 1
ஏத்தும் 6
ஏத்துமவை 1
ஏத்துவாம் 1
ஏத்துவென் 1
ஏதப்பாடு 1
ஏதம் 3
ஏதமோ 1
ஏதில் 10
ஏதில்_மாக்கள் 2
ஏதில 4
ஏதிலர் 1
ஏதிலவரும் 1
ஏதிலன் 1
ஏதிலா 1
ஏதிலாட்டி 1
ஏதிலார் 9
ஏதிலாள் 2
ஏதிலாளர் 2
ஏதிலாளற்கு 1
ஏதிலாளன் 2
ஏதிலாளனும் 1
ஏதிலாளனை 1
ஏதிலான் 2
ஏது 7
ஏந்த 1
ஏந்தல் 3
ஏந்தி 30
ஏந்திய 28
ஏந்தியது 1
ஏந்தினவை 1
ஏந்தினாள் 1
ஏந்தினும் 1
ஏந்து 82
ஏந்துவன் 1
ஏந்துவோர் 1
ஏம 17
ஏமத்து 3
ஏமத்தை 1
ஏமம் 28
ஏமரா 1
ஏமராது 1
ஏமாக்க 1
ஏமாந்த 1
ஏமாந்தன்று 1
ஏமாந்து 1
ஏமாப்ப 3
ஏமார்த்து 1
ஏமார்ந்தனம் 1
ஏமார்ப்ப 2
ஏமாற்றல் 1
ஏமுற்ற 3
ஏமுற்றன்று 2
ஏமுற்றாய் 2
ஏமுற்றார் 3
ஏமுற்றாள் 1
ஏமுற்றான் 1
ஏமுற்று 4
ஏமுற 12
ஏமுறு 13
ஏமுறுநர் 1
ஏமுறுவல் 1
ஏய்க்கும் 32
ஏய்தந்தார் 1
ஏய்தருவேம் 1
ஏய்ந்த 1
ஏய்ந்து 2
ஏய்ப்ப 27
ஏய 4
ஏயள்-மன் 1
ஏயிற்றார் 1
ஏயினை 1
ஏர் 126
ஏர்_நுதால் 1
ஏர்தர 6
ஏர்தரல் 1
ஏர்தரு 2
ஏர்தரும் 4
ஏர்பு 30
ஏர 1
ஏரகத்து 1
ஏரால் 1
ஏராளர் 1
ஏரி 1
ஏரின் 2
ஏரின்_வாழ்நர் 2
ஏரோர்க்கு 1
ஏல்-தொறும் 1
ஏல 1
ஏலா 3
ஏலாது 1
ஏவ 1
ஏவல் 16
ஏவல்_இளையரொடு 1
ஏவலாளனும் 1
ஏவலின் 4
ஏவா 1
ஏவாது 1
ஏவான் 1
ஏவி 2
ஏவொடு 1
ஏழ் 17
ஏழ்-காறும் 1
ஏழக 2
ஏழில் 4
ஏழிற்குன்றம் 1
ஏழின் 2
ஏழு 1
ஏழும் 3
ஏழை 2
ஏழையர் 1
ஏழையை 2
ஏற்கும் 2
ஏற்ப 11
ஏற்பவும் 1
ஏற்பாய் 1
ஏற்பார் 1
ஏற்பாரை 1
ஏற்பிக்க 1
ஏற்பிக்கும் 1
ஏற்பில் 1
ஏற்பினனே 1
ஏற்பினும் 1
ஏற்ற 21
ஏற்றத்து 2
ஏற்றத்தோடு 1
ஏற்றல் 1
ஏற்றலின் 1
ஏற்றவர் 1
ஏற்றவரை 1
ஏற்றவும் 1
ஏற்றன்று 2
ஏற்றனர் 1
ஏற்றார் 1
ஏற்றி 10
ஏற்றியல் 1
ஏற்றின் 10
ஏற்று 44
ஏற்று-மின் 1
ஏற்று_இனம் 2
ஏற்றுக்கொண்ட 1
ஏற்றுக்கொள 1
ஏற்றுக 1
ஏற்றுதும் 1
ஏற்றும் 1
ஏற்றெழுந்து 3
ஏற்றை 40
ஏற்றையொடு 2
ஏற்றொடு 8
ஏற 2
ஏறட்ட 1
ஏறல் 1
ஏறலின் 2
ஏறா 1
ஏறா_ஏணி 1
ஏறாது 1
ஏறார் 1
ஏறி 61
ஏறிய 6
ஏறியது 1
ஏறியும் 1
ஏறினாள் 1
ஏறினும் 1
ஏறு 106
ஏறுக 1
ஏறுதல் 1
ஏறும் 4
ஏறுமாறு 1
ஏறுவது 1
ஏறுவோர் 1
ஏறே 9
ஏறைக்கு 1
ஏறொடு 8
ஏறோடு 2
ஏன்ற 1
ஏன்றன்றே 1
ஏனம் 3
ஏனல் 39
ஏனலும் 2
ஏனலுள் 1
ஏனற்கு 1
ஏனாதிப்பாடியம் 1
ஏனை 3
ஏனையான் 1
ஏனோர் 2
ஏனோர்க்கும் 1
ஏனோரும் 1
ஏனோன் 1

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


ஏ (11)

ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
ஏ மான் பிணையின் வருந்தினென் ஆக – நற் 61/3
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் முகை இருந்த – நற் 116/10
ஏ கல் மீமிசை மே தக மலரும் – நற் 296/5
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின் – அகம் 52/5
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை – அகம் 365/7
TOP


ஏ-மதி (4)

ஏ-மதி வலவ தேரே உது காண் – நற் 21/5
ஏ-மதி வலவ தேரே – ஐங் 485/3
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/3
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை – அகம் 134/9
TOP


ஏஎ (9)

ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/62
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி 19/61
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
ஆயின் ஏஎ/பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி – கலி 61/21,22
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு – கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
ஏஎ தெளிந்தேம் யாம் காயாதி எல்லாம் வல் எல்லா – கலி 89/7
ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ/பேயும் பேயும் துள்ளல்-உறும் என – கலி 94/37,38
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி – அகம் 111/2
TOP


ஏஎய் (3)

கடி உடை முழு_முதல் துமிய ஏஎய்/வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/13,14
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல் – அகம் 300/6
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
TOP


ஏஎர் (12)

இலங்கு எயிற்று ஏஎர் இன் நகை மகளிர் – நற் 267/3
ஏஎர் தழும்பன் ஊணூர் ஆங்கண் – நற் 300/10
குவளை உண்கண் ஏஎர் மெல் இயல் – ஐங் 72/3
தேஎர் பரந்த புலம் ஏஎர் பரவா – பதி 26/1
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
இடை தெரியா ஏஎர் இருவரும் தத்தம் – கலி 109/17
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
சாயினும் ஏஎர் உடைத்து – கலி 112/25
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர்/சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/18,19
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/11
TOP


ஏஎறு (3)

மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு/உடன் நிலை வேட்கையின் மட நாகு தழீஇ – அகம் 64/11,12
வலி மிகு முன்பின் அண்ணல் ஏஎறு/பனி மலர் பொய்கை பகல் செல மறுகி – அகம் 146/1,2
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு/நனம் தலை கானத்து வலம் பட தொலைச்சி – அகம் 238/7,8
TOP


ஏக்கழுத்து (1)

ஏக்கழுத்து நாணான் கரும்பின் அணை மென் தோள் – பரி 7/55
TOP


ஏக்கற்ற (1)

ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் – அகம் 39/24
TOP


ஏக்கற்று (1)

இனையர் என உணர்ந்தார் என்று ஏக்கற்று ஆங்கு – கலி 68/23
TOP


ஏக்கறூஉம் (1)

மதி ஏக்கறூஉம் மாசு அறு திரு முகத்து – சிறு 157
TOP


ஏக்கு (1)

புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை – அகம் 57/5
TOP


ஏக (1)

மெல்லென் சேவடி மெலிய ஏக/வல்லுநள்-கொல்லோ தானே தேம் பெய்து – அகம் 89/18,19
TOP


ஏகல் (3)

செல்லாது ஏகல் வல்லுவோரே – குறு 79/8
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென – அகம் 261/8
TOP


ஏகி (5)

முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை – குறு 400/4
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
அடி புதை தொடுதோல் பறைய ஏகி/கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/9,10
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி/நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/4,5
நண்ணார் நாண அண்ணாந்து ஏகி/ஆங்கு இனிது ஒழுகின் அல்லது ஓங்கு புகழ் – புறம் 47/8,9
TOP


ஏகினும் (2)

திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும்/தன் பாடிய தளி உணவின் – பட் 2,3
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13
TOP


ஏகினை (1)

வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
TOP


ஏகு (6)

ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென – அகம் 261/8
TOP


ஏகு-மதி (3)

வருந்தாது ஏகு-மதி வால் எயிற்றோயே – நற் 9/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
ஏகு-மதி வாழியோ குறு_மகள் போது கலந்து – ஐங் 395/4
TOP


ஏகு-மின் (1)

ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/6
TOP


ஏகுதற்கு (1)

போகுநர் புலம்பும் ஆறே ஏகுதற்கு/அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/8,9
TOP


ஏகுதி (1)

ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6
TOP


ஏகும் (2)

துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/6
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
TOP


ஏகும்-மார் (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7
TOP


ஏகுவர் (1)

ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் – நற் 84/10
TOP


ஏகுவர்-கொல்லோ (1)

ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/9
TOP


ஏகுவனர் (2)

இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என – நற் 161/6
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
TOP


ஏங்க (1)

இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9
TOP


ஏங்கி (10)

ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி/கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/11,12
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி/அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/6,7
நடை செல்லாய் நனி ஏங்கி நடுங்கல் காண் நறு_நுதால் – கலி 17/4
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
பலவும் நூறு அடுக்கினை இனைபு ஏங்கி அழுதனை – கலி 122/5
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி/யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 145/60,61
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது – அகம் 120/8
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி/அடித்து என உருத்த தித்தி பல் ஊழ் – அகம் 176/22,23
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி/பல புலந்து உறையும் துணை இல் வாழ்க்கை – அகம் 243/9,10
TOP


ஏங்கினள் (1)

கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள்/தோள் ஞெகிழ்பு வளை நெகிழ்ந்தனள் – கலி 147/62,63
TOP


ஏங்கு (2)

ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
ஏங்கு உயிர்ப்பட்ட வீங்கு முலை ஆகம் – நற் 240/4
TOP


ஏங்கும் (1)

கான மஞ்ஞை கடிய ஏங்கும்/ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/3,4
TOP


ஏங்குவனர் (1)

ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 404
TOP


ஏச (1)

தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
TOP


ஏசற்று (1)

மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று/என் குறை புறனிலை முயலும் – அகம் 32/19,20
TOP


ஏசு (2)

கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை – மலை 396
TOP


ஏசுப (1)

ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/12
TOP


ஏசும் (1)

மாசு அற மண்-உற்ற மணி ஏசும் இரும் கூந்தல் – கலி 77/16
TOP


ஏசுவரோ (1)

நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/5
TOP


ஏட்டு (1)

கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
TOP


ஏடா (2)

ஏடா நினக்கு தவறு உண்டோ நீ வீடு பெற்றாய் – கலி 87/5
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
TOP


ஏடு (1)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
TOP


ஏணி (14)

ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 245
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு – மது 199
மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர் – மது 640
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில் – பதி 24/14
நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/15
நிலம் தப இடூஉம் ஏணி புலம் படர்ந்து – பதி 54/12
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப – பதி 81/14
இடாஅ ஏணி நின் பாசறை யானே – பதி 94/10
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
நளி இரு முந்நீர் ஏணி ஆக – புறம் 35/1
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/14
TOP


ஏணிப்படுகால் (1)

ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11
TOP


ஏணியும் (1)

ஏணியும் சீப்பும் மாற்றி – புறம் 305/5
TOP


ஏத்த (16)

ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி – திரு 93
ஆர்வலர் ஏத்த மேவரு நிலையினும் – திரு 221
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த/அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 209,210
வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த/கருதியது முடித்தலும் காமுறப்படுதலும் – சிறு 212,213
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த/அறிவு மடம்படுதலும் அறிவு நன்கு உடைமையும் – சிறு 215,216
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த/பல் மீன் நடுவண் பால் மதி போல – சிறு 218,219
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த/இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 778,779
புலவர் ஏத்த ஓங்கு புகழ் நிறீஇ – பதி 20/14
வாய்மொழி வாயர் நின் புகழ் ஏத்த/பகைவர் ஆர பழங்கண் அருளி – பதி 37/2,3
மான மைந்தரொடு மன்னர் ஏத்த நின் – பதி 42/19
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த/உயர்_நிலை_உலகத்து உயர்ந்தோர் பரவ – பதி 89/10,11
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வெல் புகழ் உலகு ஏத்த விருந்து நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/12
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர – கலி 126/2
புலம் மீக்கூறும் புரையோர் ஏத்த/பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/2,3
TOP


ஏத்தமும் (1)

கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும்/தினை குறு_மகளிர் இசை படு வள்ளையும் – மலை 341,342
TOP


ஏத்தவும் (1)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10
TOP


ஏத்தி (35)

வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் – திரு 39
முந்து நீ கண்டு-உழி முகன் அமர்ந்து ஏத்தி/கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 251,252
யான் அறி அளவையின் ஏத்தி ஆனாது – திரு 277
இனியவும் நல்லவும் நனி பல ஏத்தி/தெய்வம் சான்ற திறல் விளங்கு உருவின் – திரு 286,287
தண்டா ஈகை நின் பெரும் பெயர் ஏத்தி/வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 460,461
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
வென்றி பல் புகழ் விறலோடு ஏத்தி/சென்றது நொடியவும் விடாஅன் நசை தர – மலை 544,545
ஒன்று ஆற்றுப்படுத்த நின் ஆர்வலர் தொழுது ஏத்தி/நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/2,3
கண் இயல் கண்டு ஏத்தி காரிகை நீர் நோக்கினை – பரி 7/65
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி/அணி நெடும் குன்றம் பாடுதும் தொழுதும் – பரி 17/50,51
இகழினும் கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார் – பரி 20/89
நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 23/87
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி/அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 40/6,7
அன்பு இலன் அறன் இலன் எனப்படான் என ஏத்தி/நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான் – கலி 74/6,7
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் – அகம் 98/18
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை – அகம் 219/3
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி/யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் – அகம் 240/8,9
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி/மறி உயிர் வழங்கா அளவை சென்று யாம் – அகம் 242/11,12
ஆற்றலொடு புகழ் ஏத்தி/காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/32,33
பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி/ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/1,2
என கருதி பெயர் ஏத்தி/வாயார நின் இசை நம்பி – புறம் 136/16,17
நுண் பல மணலினும் ஏத்தி/உண்குவம் பெரும நீ நல்கிய வளனே – புறம் 136/26,27
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி/நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து – புறம் 148/2,3
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என் – புறம் 159/20
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி/பாடுப என்ப பரிசிலர் நாளும் – புறம் 168/19,20
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி/திண் தேர் அண்ணல் நின் பாராட்டி – புறம் 198/5,6
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி/பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/14,15
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி/இரந்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலம் தார் – புறம் 226/3,4
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி/இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/19,20
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த – புறம் 372/2
புகர்_முக முகவை பொலிக என்று ஏத்தி/கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் – புறம் 373/29,30
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி/நின்னோர் அன்னோர் பிறர் இவண் இன்மையின் – புறம் 373/32,33
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி/கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/7,8
இயம் இசையா மரபு ஏத்தி/கடை தோன்றிய கடை கங்குலான் – புறம் 400/4,5
TOP


ஏத்தினம் (1)

உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
TOP


ஏத்தினர் (2)

ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி – புறம் 122/6
TOP


ஏத்தினென் (1)

தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக என் வலத்து – புறம் 383/5
TOP


ஏத்தினேம் (1)

கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் – பரி 2/74
TOP


ஏத்துகம் (4)

எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/18
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
சீர் மிகு செல்வமும் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 161/32
TOP


ஏத்துகு (1)

தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு/வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/9,10
TOP


ஏத்தும் (6)

பெரியோர் ஏத்தும் பெரும் பெயர் இயவுள் – திரு 274
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே – பரி 5/15
இடை நிலம் யாம் ஏத்தும் ஆறு – பரி 19/37
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும்/அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/17,18
யாண்டோரும் தொழுது ஏத்தும் இரங்கு இசை முரசினாய் – கலி 100/6
TOP


ஏத்துமவை (1)

இருமை வினையும் இல ஏத்துமவை/ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி 13/49,50
TOP


ஏத்துவாம் (1)

ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
TOP


ஏத்துவென் (1)

கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென்/வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே – புறம் 382/21,22
TOP


ஏதப்பாடு (1)

ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
TOP


ஏதம் (3)

நெடுவேட்கு ஏதம் உடைத்தோ – நற் 173/9
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/13
ஏதம் சொல்லி பேது பெரிது உறலே – அகம் 236/21
TOP


ஏதமோ (1)

நின்னொடு சொல்லின் ஏதமோ இல்லை-மன் – கலி 113/12
TOP


ஏதில் (10)

ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப – குறு 89/2
இசை பரந்து உலகு ஏத்த ஏதில் நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/16
ஏதில் குறு நரி பட்டு அற்றால் காதலன் – கலி 65/25
ஏதில் பெரும் பாணன் தூது_ஆட ஆங்கே ஓர் – கலி 96/35
ஏதில் வேலற்கு உலந்தமை கண்டே – அகம் 22/21
ஏதில் பொருள்_பிணி போகி தம் – அகம் 43/14
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/5
ஏதில் மன்னர் ஊர் கொள – அகம் 346/24
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/25
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/27
TOP


ஏதில்_மாக்கள் (2)

ஏதில்_மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப – குறு 89/2
ஏதில்_மாக்கள் பொதுமொழி கொள்ளாது – புறம் 58/27
TOP


ஏதில (4)

ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என் – குறு 194/4
வாரணவாசி பதம் பெயர்த்தல் ஏதில/நீ நின் மேல் கொள்வது எவன் – கலி 60/13,14
வினவுவார்க்கு ஏதில சொல்லி கனவு போல் – கலி 144/6
ஏதில மொழியும் இ ஊரும் ஆகலின் – அகம் 132/3
TOP


ஏதிலர் (1)

இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு – பரி 8/47
TOP


ஏதிலவரும் (1)

இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24
TOP


ஏதிலன் (1)

ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
TOP


ஏதிலா (1)

ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் – பரி 18/13
TOP


ஏதிலாட்டி (1)

ஏதிலாட்டி இவள் என – நற் 56/9
TOP


ஏதிலார் (9)

ஏதிலார் கூறும் சொல் பொருள் ஆக மதித்தாயோ – கலி 14/13
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி 22/8
எரி இதழ் சோர்ந்து உக ஏதிலார் புணர்ந்தமை – கலி 78/13
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார்/தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/21,22
ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில் – கலி 80/24
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
ஏதிலார் தந்த பூ கொள்வாய் நனி மிக – கலி 111/14
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார்/பொய்ம்மொழி தேறுவது என் – கலி 113/20,21
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார்/எல்லாரும் தேற்றார் மருந்து – கலி 145/49,50
TOP


ஏதிலாள் (2)

ஏதிலாள் கூந்தலிடை கண்டு மற்று அது – பரி 24/35
முதிர் பூண் முலை பொருத ஏதிலாள் முச்சி – கலி 81/30
TOP


ஏதிலாளர் (2)

ஏதிலாளர் இவண் வரின் போதின் – குறு 191/5
ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/3
TOP


ஏதிலாளற்கு (1)

ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
TOP


ஏதிலாளன் (2)

ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற – நற் 216/8
ஏதிலாளன் காதல் நம்பி – அகம் 275/10
TOP


ஏதிலாளனும் (1)

ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ் – நற் 74/6
TOP


ஏதிலாளனை (1)

ஏதிலாளனை நீ பிரிந்ததற்கே – ஐங் 232/2
TOP


ஏதிலான் (2)

ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8
பெய் போது அறியா தன் கூழையுள் ஏதிலான்/கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/14,15
TOP


ஏது (7)

போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் – நற் 161/10
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
இமை கண் ஏது ஆகின்றோ ஞெமை தலை – குறு 285/6
எய்யாமையின் ஏது இல பற்றி – ஐங் 119/2
ஏது இல பெய்ம் மழை கார் என மயங்கிய – ஐங் 462/1
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
TOP


ஏந்த (1)

மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த/வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/9,10
TOP


ஏந்தல் (3)

இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல்/ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 3/38,39
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
TOP


ஏந்தி (30)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து – திரு 188
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி/மென் தோள் பல் பிணை தழீஇ தலைத்தந்து – திரு 215,216
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி/புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/2,3
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி/புது மலர் தெருவு-தொறு நுவலும் – நற் 118/9,10
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி/மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/7,8
வளை அணி நெடு வேல் ஏந்தி/மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/4,5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி/ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/3,4
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி/நகை அமர் காதலரை நாள்_அணி கூட்டும் – பரி 6/11,12
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி/அரு வரை சேரா தொழுநர் – பரி 8/101,102
நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி/பிற தொழின பின்_பின் தொடர – பரி 22/19,20
மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி/இடை ஒழிவு இன்றி அடியுறையார் ஈண்டி – பரி 23/44,45
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது – கலி 49/20
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி/இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/14,15
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி/ஈனா தாயர் மடுப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 105/5,6
நன் கலம் களிற்றொடு நண்ணார் ஏந்தி/வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/1,2
தேம் கலந்து அளைஇய தீம் பால் ஏந்தி/கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் – அகம் 207/14,15
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி/செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/4,5
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி/தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/5,6
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி/தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/11,12
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி/நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/7,8
நிழல் படு நெடு வேல் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 15/13
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி/அரைசு பட அமர் உழக்கி – புறம் 26/5,6
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/19
வலம் படு வாய் வாள் ஏந்தி ஒன்னார் – புறம் 91/1
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி/ஓம்பு-மின் ஓம்பு-மின் இவண் என ஓம்பாது – புறம் 275/5,6
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
கலங்கல் அம் தேறல் பொலம் கலத்து ஏந்தி/அமிழ்து என மடுப்ப மாந்தி இகழ்வு இலன் – புறம் 361/18,19
TOP


ஏந்திய (28)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 779,780
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின் – குறி 52
அண்ணாந்து ஏந்திய வன முலை தளரினும் – நற் 10/1
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய/செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/5,6
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
ஒளிறு நிலை உயர் மருப்பு ஏந்திய களிறு ஊர்ந்து – பதி 42/18
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய/வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/4,5
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய/மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின் – பரி 1/55,56
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான் – பரி 13/9
சீர் நிரந்து ஏந்திய குன்றொடு நேர்நிரந்து – பரி 18/5
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
நிலம் ஏந்திய விசும்பும் – புறம் 2/2
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/31,32
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் – புறம் 158/8
பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/28
உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு – புறம் 161/17
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல் – புறம் 205/13
தனக்கு முகந்து ஏந்திய பசும்_பொன் மண்டை – புறம் 289/6
வேந்தற்கு ஏந்திய தீம் தண் நறவம் – புறம் 292/1
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/3
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய/வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/8,9
பாசிழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய/நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – புறம் 367/6,7
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
TOP


ஏந்தியது (1)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது/ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 107,108
TOP


ஏந்தினவை (1)

சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை/வலம்புரி வய நேமியவை – பரி 15/58,59
TOP


ஏந்தினாள் (1)

சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
TOP


ஏந்தினும் (1)

எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/4
TOP


ஏந்து (82)

பருமம் தாங்கிய பணிந்து ஏந்து அல்குல் – திரு 146
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை – பெரும் 11
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 121
வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 297
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் – நற் 6/3
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/3
வேந்தர் ஓட்டிய ஏந்து வேல் நன்னன் – நற் 270/9
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய – நற் 284/9
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/2
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை – குறு 258/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு – ஐங் 466/1
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி – பதி 53/19
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/11
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – பதி 90/34
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/2
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும் – கலி 105/14
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூம் தார் குழைய – அகம் 6/10
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21
ஏந்து முலை முற்றம் வீங்க பல் ஊழ் – அகம் 51/11
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/21
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் – அகம் 178/1
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
வேந்தனும் வெம் பகை முரணி ஏந்து இலை – அகம் 214/5
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/6
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில் – அகம் 230/13
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/12
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/6
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை – அகம் 304/17
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே – புறம் 6/20
ஏந்து கொடி இறை புரிசை – புறம் 17/27
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/27
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் நும் களிறும் போற்று-மின் – புறம் 301/6
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/5
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி – புறம் 330/2
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என – புறம் 335/10
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு – புறம் 341/1
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
இருப்பு முகம் செறித்த ஏந்து மருப்பின் – புறம் 370/20
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
TOP


ஏந்துவன் (1)

ஏந்துவன் போலான் தன் இலங்கு இலை வேலே – புறம் 301/16
TOP


ஏந்துவோர் (1)

ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர்/கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/50,51
TOP


ஏம (17)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை – மது 686
மலை-மார் இடூஉம் ஏம பூசல் – மலை 306
ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே – குறு 0/6
ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7
ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் – குறு 241/5
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை – பதி 68/12
ஏம வைகல் பெறுக யாம் எனவே – பரி 17/53
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/2
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/9
பெரும் பெயல் பொழிந்த ஏம வைகறை – அகம் 42/10
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
ஏம நன் நாடு ஒள் எரி_ஊட்டினை – புறம் 16/17
விதுப்பு உறவு அறியா ஏம காப்பினை – புறம் 20/19
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை – புறம் 398/6
TOP


ஏமத்து (3)

இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து/வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து – பரி 7/40,41
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
எல் விருந்து அயர ஏமத்து அல்கி – அகம் 187/13
TOP


ஏமத்தை (1)

ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76
TOP


ஏமம் (28)

எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக – பெரும் 66
நச்சி சென்றோர்க்கு ஏமம் ஆகிய – பெரும் 421
பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ – முல் 54
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/12
ஏமம் என்று அருளாய் நீ மயங்கினையே – நற் 396/11
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக – ஐங் 393/3
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/38
அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து – பரி 4/34
யாம் வீழ்வார் ஏமம் எய்துக என்மாரும் – பரி 11/119
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
காம கடும் பகையின் தோன்றினேற்கு ஏமம்/எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 139/24,25
காமர் சேவல் ஏமம் சேப்ப – அகம் 103/4
புள்ளிற்கு ஏமம் ஆகிய பெரும் பெயர் – அகம் 142/12
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/10
நல் எழில் சிதையா ஏமம்/சொல் இனி தெய்ய யாம் தெளியுமாறே – அகம் 220/21,22
எல்லா உயிர்க்கும் ஏமம் ஆகிய – புறம் 1/11
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
ஏமம் ஆக தான் முந்துறுமே – புறம் 178/11
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/21
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர் – புறம் 360/8
தாமே ஆண்ட ஏமம் காவலர் – புறம் 363/3
TOP


ஏமரா (1)

ஏமராது ஏமரா ஆறு – கலி 145/54
TOP


ஏமராது (1)

ஏமராது ஏமரா ஆறு – கலி 145/54
TOP


ஏமாக்க (1)

நின் பயம் பாடி விடிவு உற்று ஏமாக்க/நின் படிந்து நீங்காமை இன்று புணர்ந்து எனவே – பரி 7/85,86
TOP


ஏமாந்த (1)

அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/9
TOP


ஏமாந்தன்று (1)

ஏமாந்தன்று இ உலகம் – குறு 273/7
TOP


ஏமாந்து (1)

காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப – புறம் 198/8
TOP


ஏமாப்ப (3)

கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப/வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 98,99
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து – மது 575
ஏமாப்ப இனிது துஞ்சி – பட் 195
TOP


ஏமார்த்து (1)

சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
TOP


ஏமார்ந்தனம் (1)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6
TOP


ஏமார்ப்ப (2)

கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப/புலி பகை வென்ற புண் கூர் யானை – அகம் 202/2,3
ஆடு தலை துருவின் தோடு ஏமார்ப்ப/கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/4,5
TOP


ஏமாற்றல் (1)

மாற்று ஏமாற்றல் இலையே நினக்கு – பரி 4/53
TOP


ஏமுற்ற (3)

கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
கால் ஏமுற்ற பைதரு காலை – நற் 30/7
மரன் ஏமுற்ற காமர் வேனில் – அகம் 317/14
TOP


ஏமுற்றன்று (2)

ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/7
தேர் ஏமுற்றன்று நின்னினும் பெரிதே – கலி 74/16
TOP


ஏமுற்றாய் (2)

பின்பகல் பிறர் தேரும் நெஞ்சமும் ஏமுற்றாய்/என ஆங்கு – கலி 74/11,12
என்னை ஏமுற்றாய் விடு – கலி 116/4
TOP


ஏமுற்றார் (3)

கண்டும் நின் மொழி தேறும் பெண்டிரும் ஏமுற்றார்/முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/9,10
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/4
இவர் யாவர் ஏமுற்றார் கண்டீரோ ஓஒ – கலி 147/12
TOP


ஏமுற்றாள் (1)

ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
TOP


ஏமுற்றான் (1)

நின் புகழ் பல பாடும் பாணனும் ஏமுற்றான்/நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/7,8
TOP


ஏமுற்று (4)

வழுவ பிண்டம் நாப்பண் ஏமுற்று/இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/3,4
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று/விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/9,10
ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு – புறம் 84/5
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று/உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் – புறம் 338/10,11
TOP


ஏமுற (12)

எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 97
இடு முள் புரிசை ஏமுற வளைஇ – முல் 27
ஏமுற விளங்கிய சுடரினும் – நற் 283/7
மன் உயிர் ஏமுற மலர் ஞாலம் புரவு ஈன்று – கலி 34/1
பெருந்தகைக்கு உடைந்த நெஞ்சம் ஏமுற/செல்க தேரே நல் வலம் பெறுந – அகம் 34/9,10
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 139/12
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ – அகம் 151/2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய – அகம் 154/9
காமர் கலவம் பரப்பி ஏமுற/கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/12,13
செழு நகர் நல் விருந்து அயர்-மார் ஏமுற/விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/13,14
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற/இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/19,20
TOP


ஏமுறு (13)

ஏமுறு ஞாலம்-தன்னில் தோன்றி – திரு 163
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 210
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் – நற் 273/2
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப – குறு 129/1
ஏமுறு நெஞ்சத்தேம் பரவுதும் – பரி 1/67
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39
ஏமுறு கடும் திண் தேர் கடவி – கலி 27/25
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/5
இருள் மென் கூந்தல் ஏமுறு துயிலே – அகம் 92/13
எறி_உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2
வரு முலை முற்றத்து ஏமுறு துயிலே – அகம் 263/15
ஏமுறு துயரமொடு யாம் இவண் ஒழிய – அகம் 318/10
ஏமுறு புணர்ச்சி இன் துயில் மறந்தே – அகம் 393/26
TOP


ஏமுறுநர் (1)

ஊரேம் என்னும் இ பேர் ஏமுறுநர்/தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/7,8
TOP


ஏமுறுவல் (1)

நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/2
TOP


ஏய்க்கும் (32)

குறும் தொடி ஏய்க்கும் மெலிந்து வீங்கு திவவின் – பெரும் 13
முளை எயிற்று இரும் பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும்/துளை அரை சீறுரல் தூங்க தூக்கி – பெரும் 53,54
பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும்/பூ புற நல் அடை அளைஇ தேம் பட – பெரும் 277,278
குன்று உறழ் யானை மருங்குல் ஏய்க்கும்/வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 352,353
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும்/குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 358,359
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும்/பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பெரும் 388,389
மங்குல் வானத்து திங்கள் ஏய்க்கும்/ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 480,481
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும்/பொய்யா மரபின் பூ மலி பெரும் துறை – பட் 104,105
குன்றி ஏய்க்கும் உடுக்கை குன்றின் – குறு 0/3
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும்/நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/4,5
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/11
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும்/இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/15,16
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
காதலர் எயிறு ஏய்க்கும் தண் அருவி நறு முல்லை – கலி 32/16
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/9
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
விடர் வரை எரிவேங்கை இணர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/17
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும்/மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/1,2
விடலை நீ நீத்தலின் நோய் பெரிது ஏய்க்கும்/நடலைப்பட்டு எல்லாம் நின் பூழ் – கலி 95/32,33
முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் நகை திறந்து – கலி 97/15
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும்/கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/15,16
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
தாழ் நீர முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய் – கலி 131/22
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
நனி நோய் ஏய்க்கும் பனி கூர் அடுக்கத்து – அகம் 288/14
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும்/மயிலை கண்ணி பெரும் தோள் குறு_மகள் – புறம் 342/1,2
TOP


ஏய்தந்தார் (1)

ஆர்வு-உற்ற பூசற்கு அறம் போல ஏய்தந்தார்/பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/62,63
TOP


ஏய்தருவேம் (1)

எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/4
TOP


ஏய்ந்த (1)

கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/10
TOP


ஏய்ந்து (2)

ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
TOP


ஏய்ப்ப (27)

பைத்த பாம்பின் துத்தி ஏய்ப்ப/கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 69,70
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப/கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் – பெரும் 51,52
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப/அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 292,293
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/5
பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப/பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/6,7
கடவுள் வாகை துய் வீ ஏய்ப்ப/பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/15,16
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப/தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி – பரி 9/5,6
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/48
உறு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை – கலி 38/6
கூரு நோய் ஏய்ப்ப விடுவானோ தன் மலை – கலி 42/19
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
வேல் வலான் உடை தாழ்ந்த விளங்கு வெண் துகில் ஏய்ப்ப/வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/17,18
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/19
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப/உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/10,11
அப்பு நுனை ஏய்ப்ப அரும்பிய இருப்பை – அகம் 9/3
தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4
வை வால் ஓதி மை அணல் ஏய்ப்ப/தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ – அகம் 125/5,6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்-கண் வரித்த – அகம் 324/10
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப/சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/9,10
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப/தகரம் மண்ணிய தண் நறு முச்சி – அகம் 393/22,23
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப/காம இருவர் அல்லது யாமத்து – புறம் 33/17,18
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப/சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/7,8
தூக்கணம்_குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப/ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/11,12
முள் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்ப/தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம் – புறம் 258/1,2
வாழா வான் பகடு ஏய்ப்ப தெறுவர் – புறம் 307/9
TOP


ஏய (4)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
TOP


ஏயள்-மன் (1)

ஏயள்-மன் யாயும் நுந்தை வாழியர் – நற் 134/6
TOP


ஏயிற்றார் (1)

கூர் ஏயிற்றார் குவி முலை பூணொடு – பரி 8/118
TOP


ஏயினை (1)

ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/3
TOP


ஏர் (126)

ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை – பெரும் 40
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல் – மது 173
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து – மது 707
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின் – நெடு 148
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப – குறி 154
இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு – மலை 60
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 33/12
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/2
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மடந்தை – நற் 108/7
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
பிறை ஏர் திரு நுதல் பாஅய பசப்பே – நற் 167/11
முருந்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை திறந்தே – நற் 179/10
மணி ஏர் நொச்சியும் தெற்றியும் கண்டே – நற் 184/9
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/11
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
எயிறு ஏர் பொழுதின் ஏய்தருவேம் என – நற் 316/4
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
ஓர் ஏர் உழவன் போல – குறு 131/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர் – குறு 319/6
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் நலம் தொலைய – குறு 377/1
வளை ஏர் மென் தோள் ஞெகிழ்ந்ததன் தலையும் – குறு 377/2
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே – ஐங் 163/4
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் – ஐங் 218/1
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/4
இணை ஏர் உண்கண் இவட்கு நோவதுமே – ஐங் 378/5
முத்து ஏர் வெண் பல் முகிழ் நகை மடவரல் – ஐங் 380/2
பொன் ஏர் மேனி மடந்தையொடு – ஐங் 388/4
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/2
ஏர் பரந்தனவால் புனமே ஏர் கலந்து – ஐங் 417/2
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
கடி ஏர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய – பதி 43/16
ஞாயிற்று ஏர் நிற தகை நளினத்து பிறவியை – பரி 5/12
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
மை வளம் பூத்த மலர் ஏர் மழை கண்ணார் – பரி 18/16
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/33
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர்/ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/61,62
ஏர் அணி இலங்கு எயிற்று இன் நகையவர் – பரி 22/31
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
அடுக்கம் நாறும் அலர் காந்தள் நுண் ஏர் தண் ஏர் உருவின் – கலி 59/3
முத்து ஏர் முறுவலாய் நீ படும் பொன் எல்லாம் – கலி 64/29
பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/11
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/6
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
இலங்கு ஏர் எல்_வளை ஏர் தழை தைஇ – கலி 125/12
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை – கலி 125/23
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/28
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால் – அகம் 8/15
இலங்கு பூம் கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
வில் ஏர் வாழ்க்கை விழு தொடை மறவர் – அகம் 35/6
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
தளிர் ஏர் மேனி மாஅயோயே – அகம் 42/4
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/13
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/3
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/4
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய – அகம் 172/17
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
தளிர் ஏர் ஆகம் தகைபெற முகைந்த – அகம் 177/18
மதி ஏர் வாள் நுதல் புலம்ப – அகம் 179/13
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர் – அகம் 193/2
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள் – அகம் 193/13
ஏர் இடம்படுத்த இரு மறு பூழி – அகம் 194/2
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/16
ஏர் நுண் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 208/24
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி – அகம் 229/13
மணி ஏர் அரும்பின் பொன் வீ தாஅய் – அகம் 232/8
வை ஏர் வால் எயிறு ஊறிய நீரே – அகம் 237/17
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
ஏர் தரு புது புனல் உரிதினின் நுகர்ந்து – அகம் 256/11
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/8
வாள் ஏர் எல் வளை நெகிழ்த்த – அகம் 267/16
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து – அகம் 282/11
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ – அகம் 290/15
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் – அகம் 344/4
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/18
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/19
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14
ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின் – புறம் 11/12
வில் ஏர் வாழ்க்கை சீறூர் மதவலி – புறம் 331/2
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/13
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/12
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான் – புறம் 392/1
TOP


ஏர்_நுதால் (1)

பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19
TOP


ஏர்தர (6)

புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர/வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/4,5
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர/கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/4,5
தன் மலைந்து உலகு ஏத்த தகை மதி ஏர்தர/செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/2,3
புது நலம் ஏர்தர பூண்க நின் தேரே – கலி 126/22
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர/தொல் நாள்_மீன் துறை படிய – புறம் 229/7,8
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர/வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/1,2
TOP


ஏர்தரல் (1)

ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
TOP


ஏர்தரு (2)

ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/4
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/5
TOP


ஏர்தரும் (4)

வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/10
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர் – நற் 335/1
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே – குறு 287/8
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும் – புறம் 397/1
TOP


ஏர்பு (30)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு – திரு 1
பாடு இமிழ் பனி கடல் பருகி வலன் ஏர்பு/கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 4,5
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு/வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர – முல் 91,92
வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ – நெடு 1
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு/ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 74,75
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல் – நெடு 174
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 67
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/6
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு/ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/9,10
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
பாம்பு அளை செறிய முழங்கி வலன் ஏர்பு/வான் தளி பொழிந்த காண்பு இன் காலை – நற் 264/1,2
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு/பெரும் பெயல் தலைக புனனே இனியே – நற் 328/6,7
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
மா கடல் திரையின் முழங்கி வலன் ஏர்பு/கோள் புலி வழங்கும் சோலை – குறு 237/5,6
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு/அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு – ஐங் 469/2,3
மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/27
நிலன் அதிர்பு இரங்கல ஆகி வலன் ஏர்பு/வியன் பணை முழங்கும் வேல் மூசு அழுவத்து – பதி 31/29,30
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு/காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/1,2
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு/கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து – அகம் 13/12,13
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
தாழ் பெயல் பெரு_நீர் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 84/3
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு/வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/7,8
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/2
தோல் நிரைத்து அனைய ஆகி வலன் ஏர்பு/கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/3,4
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர் – அகம் 328/1
மலர் தலை உலகம் புதைய வலன் ஏர்பு/பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ – அகம் 374/2,3
TOP


ஏர (1)

இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
TOP


ஏரகத்து (1)

ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 189
TOP


ஏரால் (1)

நெறித்துவிட்டு அன்ன நிறை ஏரால் என்னை – கலி 94/10
TOP


ஏராளர் (1)

பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர்/பனி துறை பகன்றை பாங்கு உடை தெரியல் – பதி 76/11,12
TOP


ஏரி (1)

இரு காமத்து இணை ஏரி/புலி பொறி போர் கதவின் – பட் 39,40
TOP


ஏரின் (2)

ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
TOP


ஏரின்_வாழ்நர் (2)

ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர் – புறம் 33/4
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
TOP


ஏரோர்க்கு (1)

ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் – சிறு 233
TOP


ஏல்-தொறும் (1)

எய்திய கனை துயில் ஏல்-தொறும் திருகி – அகம் 379/14
TOP


ஏல (1)

ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல/இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி 9/41,42
TOP


ஏலா (3)

குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை – புறம் 389/4
TOP


ஏலாது (1)

ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2
TOP


ஏவ (1)

புலையன் ஏவ புல் மேல் அமர்ந்து உண்டு – புறம் 360/19
TOP


ஏவல் (16)

எய்யா தெவ்வர் ஏவல் கேட்ப – பொரு 133
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி – நற் 110/8
ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/3
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
ஏவல் உழந்தமை கூறும் – பரி 1/12
ஏவல் இன் முதுமொழி கூறும் – பரி 13/41
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் – கலி 113/18
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் – அகம் 266/11
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/7
மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/14
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/2
TOP


ஏவல்_இளையரொடு (1)

ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
TOP


ஏவலாளனும் (1)

அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – பரி 4/72
TOP


ஏவலின் (4)

எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின்/தோட்டி தந்த தொடி மருப்பு யானை – பதி 38/5,6
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர – பதி 40/28
கடும் சின வேந்தன் ஏவலின் எய்தி – அகம் 211/11
மதி உடை வலவன் ஏவலின் இகு துறை – அகம் 400/12
TOP


ஏவா (1)

வலவன் ஏவா வான ஊர்தி – புறம் 27/8
TOP


ஏவாது (1)

வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது/ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/7,8
TOP


ஏவான் (1)

ஏவான் ஆகலின் சாவேம் யாம் என – புறம் 68/12
TOP


ஏவி (2)

முரசு பாடு அதிர ஏவி/அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/3,4
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி/பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/13,14
TOP


ஏவொடு (1)

கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி – மலை 243
TOP


ஏழ் (17)

காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின் – பொரு 166
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
கௌவை போகிய கரும் காய் பிடி ஏழ்/நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் – மலை 105,106
ஏழ் ஊர் பொது வினைக்கு ஓர் ஊர் யாத்த – குறு 172/5
மூ_ஏழ் உலகமும் உலகினுள் மன்பதும் – பரி 3/9
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
இரு நிழல் படாமை மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 3/75
நொசிப்பின் ஏழ் உறு முனிவர் நனி உணர்ந்து – பரி 5/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் – பரி 8/22
ஏழ் உலகும் ஆளி திரு_வரை மேல் அன்பு அளிதோ – பரி 8/64
நின் மருங்கின்று மூ_ஏழ் உலகமும் – பரி 13/24
நிரை ஏழ் அடுக்கிய நீள் இலை பாலை – பரி 21/13
ஏழ் புணர் இன் இசை முரல்பவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/18
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
மூ_ஏழ் துறையும் முட்டு இன்று போகிய – புறம் 166/8
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/12
TOP


ஏழ்-காறும் (1)

கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும்/மழ ஈன்று மல்லல் கேள் மன்னுக என்மாரும் – பரி 11/120,121
TOP


ஏழக (2)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 141
TOP


ஏழில் (4)

எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில் – அகம் 152/13
இன மழை தவழும் ஏழில் குன்றத்து – அகம் 345/7
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள – அகம் 349/9
TOP


ஏழிற்குன்றம் (1)

ஏழிற்குன்றம் பெறினும் பொருள்-வயின் – நற் 391/7
TOP


ஏழின் (2)

எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ – பொரு 63
ஈர்_ஏழின் இடம் முட்டாது – புறம் 166/20
TOP


ஏழு (1)

ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என – பரி 3/79
TOP


ஏழும் (3)

திரித்திட்டோன் இ உலகு ஏழும் மருள – பரி 5/35
புரி நரம்பு இன் கொளை புகல் பாலை ஏழும்/எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/77,78
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
TOP


ஏழை (2)

ஏழை தன்மையோ இல்லை தோழி – கலி 55/22
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
TOP


ஏழையர் (1)

ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – கலி 47/16
TOP


ஏழையை (2)

ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/8
TOP


ஏற்கும் (2)

பொய்கை நீர்நாய் வைகு துயில் ஏற்கும்/கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த – நற் 390/2,3
ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று – பரி 18/6
TOP


ஏற்ப (11)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப/அறுவர் பயந்த ஆறு அமர் செல்வ – திரு 254,255
பாடின பாணிக்கு ஏற்ப நாள்-தொறும் – பொரு 48
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர் – பொரு 71
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப/கலவம் விரித்த மட மஞ்ஞை – பொரு 211,212
இசை பெறு திருவின் வேத்தவை ஏற்ப/துறை பல முற்றிய பை தீர் பாணரொடு – மலை 39,40
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப/நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/9,10
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
புரிநூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப/வெம்பாது ஆக வியல் நில வரைப்பு என – பரி 11/79,80
விரல் செறி தூம்பின் விடு துளைக்கு ஏற்ப/முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/33,34
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப/சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 84/22,23
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப/அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/5,6
TOP


ஏற்பவும் (1)

இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9
TOP


ஏற்பாய் (1)

துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை – கலி 13/16
TOP


ஏற்பார் (1)

செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார்/இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் – பரி 10/105,106
TOP


ஏற்பாரை (1)

ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் – பரி 34/1
TOP


ஏற்பிக்க (1)

ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க/ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/61,62
TOP


ஏற்பிக்கும் (1)

இன்ன துணியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும்/தென்னவன் வையை சிறப்பு – பரி 20/96,97
TOP


ஏற்பில் (1)

இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி 9/42
TOP


ஏற்பினனே (1)

யார்க்கும் ஈய்ந்து துயில் ஏற்பினனே – புறம் 317/7
TOP


ஏற்பினும் (1)

சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/8
TOP


ஏற்ற (21)

ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம் – மது 449
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 576
பெயல் நீர்க்கு ஏற்ற பசும் கலம் போல – குறு 29/2
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற/கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/3,4
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/8
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/126
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற/நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/1,2
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
நீர் நிரந்து ஏற்ற நிலம் தாங்கு அழுவத்து – பரி 18/3
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற/நறவு அணி பூ துகில் நன் பல ஏந்தி – பரி 22/18,19
வாய் விரிபு பனி ஏற்ற விரவு பன் மலர் தீண்டி – கலி 29/12
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற/தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/1,2
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
தெண் நீர்க்கு ஏற்ற திரள் கால் குவளை – அகம் 27/13
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய – புறம் 367/4
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
TOP


ஏற்றத்து (2)

இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
பகடு துறை ஏற்றத்து உமண் விளி வெரீஇ – அகம் 173/10
TOP


ஏற்றத்தோடு (1)

பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு/வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் – மது 90,91
TOP


ஏற்றல் (1)

ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/7
TOP


ஏற்றலின் (1)

கறங்கு வெள் அருவி ஏற்றலின் நிறம் பெயர்ந்து – புறம் 252/1
TOP


ஏற்றவர் (1)

ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு – கலி 106/49
TOP


ஏற்றவரை (1)

பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
TOP


ஏற்றவும் (1)

நீரின்-நின்றும் நிலத்து ஏற்றவும்/நிலத்தின்-நின்று நீர் பரப்பவும் – பட் 129,130
TOP


ஏற்றன்று (2)

போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் – பரி 12/96
துகில் பொசி புனலின் கரை கார் ஏற்றன்று/விசும்பு கடி விட்டன்று விழவு புனல் ஆங்க – பரி 12/98,99
TOP


ஏற்றனர் (1)

ஏற்றனர் மார்பு – கலி 102/22
TOP


ஏற்றார் (1)

போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
TOP


ஏற்றி (10)

தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
முரவு வாய் குழிசி முரி அடுப்பு ஏற்றி/வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 99,100
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி/கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 233,234
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி/மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/87,88
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி/மகர மறி கடல் வைத்து நிறுத்து – பரி 23/71,72
நல்லாய் பொய் எல்லாம் ஏற்றி தவறு தலைப்பெய்து – கலி 95/27
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி/இரு திறனா நீக்கும் பொதுவர் – கலி 106/16,17
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி/இணர் ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின் – அகம் 393/14,15
நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று – புறம் 159/11
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி/சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் – புறம் 168/10,11
TOP


ஏற்றியல் (1)

உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
TOP


ஏற்றின் (10)

துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் – கலி 20/22
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/24
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28
மறை ஏற்றின் மேல் இருந்து ஆடி துறை அம்பி – கலி 103/38
அ ஏற்றின்/மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/32,33
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
கனை பெயல் ஏற்றின் தலை சாய்த்து எனையதூஉம் – கலி 116/14
கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன – புறம் 4/4
TOP


ஏற்று (44)

எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
கடல் விளை அமுதம் பெயற்கு ஏற்று ஆஅங்கு – நற் 88/4
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம் – நற் 308/10
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து – குறு 30/3
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
மணி மழை தலைஇ என மா வேனில் கார் ஏற்று/தணி மழை தலையின்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/10,11
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91
நெறி மணல் நேடினர் செல்ல சொல் ஏற்று/செறி நிரை பெண் வல் உறழ்பு யாது தொடர்பு என்ன – பரி 20/43,44
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
இடரிய ஏற்று எருமை நெஞ்சு இடந்து இட்டு – கலி 101/25
அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/34
ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான் – கலி 104/19
மீளும் புகர் ஏற்று தோற்றம் காண் மண்டு அமருள் – கலி 104/48
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
பாடு ஏற்று கொள்பவர் பாய்ந்து மேல் ஊர்பவர் – கலி 104/55
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று/கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/63,64
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று/காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/73,74
மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/13
ஏற்று ஏக்கற்ற உலமரல் – அகம் 39/24
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
இரும் புலி துறந்த ஏற்று மான் உணங்கல் – அகம் 107/5
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
இனம் தலை தரூஉம் துளங்கு இமில் நல் ஏற்று/தழூஉ பிணர் எருத்தம் தாழ பூட்டிய – அகம் 253/13,14
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
ஓடா நல் ஏற்று உரிவை தைஇய – அகம் 334/1
மாரி மா மலர் பெயற்கு ஏற்று அன்ன – அகம் 395/2
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
TOP


ஏற்று-மின் (1)

எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே – பதி 18/2
TOP


ஏற்று_இனம் (2)

எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15
TOP


ஏற்றுக்கொண்ட (1)

எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட/புனல் ஊடு நாடு அறிய பூ மாலை அப்பி – பரி 24/52,53
TOP


ஏற்றுக்கொள (1)

விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
TOP


ஏற்றுக (1)

ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே – புறம் 172/1
TOP


ஏற்றுதும் (1)

மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி – பரி 8/80
TOP


ஏற்றும் (1)

தோள் இடை புகுதந்தும் துதைந்து பாடு ஏற்றும்/நிரைபு மேற்சென்றாரை நீள் மருப்பு உற சாடி – கலி 105/32,33
TOP


ஏற்றெழுந்து (3)

நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து/பனி வார் சிமைய கானம் போகி – மது 147,148
வான் கண் விரிந்த விடியல் ஏற்றெழுந்து/கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 257,258
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து/தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 383/1,2
TOP


ஏற்றை (40)

குழி நிறுத்து ஓம்பிய குறும் தாள் ஏற்றை/கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 344,345
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை/குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை – நெடு 91,92
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை/ஏழக தகரோடு உகளும் முன்றில் – பட் 140,141
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை/வரை பொலிந்து இயலும் மட கண் மஞ்ஞை – மலை 508,509
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/பூ நுதல் இரும் பிடி புலம்ப தாக்கி – நற் 36/1,2
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை/தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/1,2
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை/கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/1,2
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/9,10
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை/அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/5,6
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை/எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/5,6
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை/இரை தேர் வேட்கையின் இரவில் போகி – நற் 325/1,2
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை/புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி – நற் 336/4,5
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை/பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/5,6
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை/வழி வழக்கு அறுக்கும் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 324/1,2
மிகு வலி இரும் புலி பகு வாய் ஏற்றை/வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/3,4
கடும் பல் ஊக கறை விரல் ஏற்றை/புடை தொடுபு உடையூ பூ நாறு பலவு கனி – குறு 373/5,6
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை/நெடும் புதல் கானத்து மட பிடி ஈன்ற – ஐங் 216/1,2
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை/மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 354/1,2
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை/குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 397/1,2
கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை/விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/36,37
அ ஏற்றை/பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி – கலி 106/15,16
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை/தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின் – அகம் 8/2,3
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை/பலா அமல் அடுக்கம் புலாவ ஈர்க்கும் – அகம் 8/6,7
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/18
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி – அகம் 44/7
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை/இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/5,6
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/11
புன் தாள் வெள்ளெலி மோவாய் ஏற்றை/செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/2,3
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை/அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/6,7
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை/இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை – அகம் 201/16,17
பிணர் மோட்டு நந்தின் பேழ் வாய் ஏற்றை/கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக – அகம் 246/1,2
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை/கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/4,5
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை/வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/6,7
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை/வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை – அகம் 337/15,16
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை/புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/12,13
குவி அடி வெருகின் பைம் கண் ஏற்றை/ஊன் நசை பிணவின் உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 367/8,9
பெரும் களிறு தொலைச்சிய இரும் கேழ் ஏற்றை/செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/20,21
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை/நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/4,5
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர் – புறம் 379/8
TOP


ஏற்றையொடு (2)

நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு/பொருத யானை புல் தாள் ஏய்ப்ப – நற் 279/5,6
உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு/மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/4,5
TOP


ஏற்றொடு (8)

முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு/நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 49,50
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த – குறு 186/1
பை உடை இரும் தலை துமிக்கும் ஏற்றொடு/நடுநாள் என்னார் வந்து – குறு 268/4,5
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு/நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல் – குறு 344/3,4
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு/கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/11,12
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு/ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/11,12
TOP


ஏற (2)

புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/68
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
TOP


ஏறட்ட (1)

சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1
TOP


ஏறல் (1)

கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது – அகம் 2/6
TOP


ஏறலின் (2)

உயர்ந்து ஓங்கு பெரு மலை ஊறு இன்று ஏறலின்/மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 41,42
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
TOP


ஏறா (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33
TOP


ஏறா_ஏணி (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி/நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர் – பதி 43/33,34
TOP


ஏறாது (1)

ஏறாது இட்ட ஏம பூசல் – குறு 241/5
TOP


ஏறார் (1)

நிலம் தொட்டு புகாஅர் வானம் ஏறார்/விலங்கு இரு முந்நீர் காலின் செல்லார் – குறு 130/1,2
TOP


ஏறி (61)

குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி/நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 179,180
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
பொதி மூடை போர் ஏறி/மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 137,138
செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து – பட் 226
மலர் அணி மெழுக்கம் ஏறி பலர் தொழ – பட் 248
ஏறி தரூஉம் இலங்கு மலை தாரமொடு – மலை 170
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
கல்லா கடுவனொடு நல் வரை ஏறி/அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/3,4
புலம்பு கொள் நெடும் சினை ஏறி நினைந்து தன் – நற் 66/3
திரை பிதிர் கடுப்ப முகடு உகந்து ஏறி/நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/2,3
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி/கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – நற் 235/6,7
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/10
கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி/ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/4,5
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி/எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/5,6
ஆடு அரை பெண்ணை தோடு மடல் ஏறி/கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/9,10
மதில் என மதித்து வெண் தேர் ஏறி/என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/2,3
பா அமை இதணம் ஏறி பாசினம் – நற் 373/7
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி/கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/2,3
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
பொலம் படை பொலிந்த வெண் தேர் ஏறி/கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப – குறு 205/3,4
முல்லை ஊர்ந்த கல் உயர்பு ஏறி/கண்டனம் வருகம் சென்மோ தோழி – குறு 275/1,2
அம்பணத்து அன்ன யாமை ஏறி/செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/1,2
கரை சேர் மருதம் ஏறி/பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/3,4
வான் உயர் நெடு மணல் ஏறி ஆனாது – ஐங் 199/2
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி/குளவி மேய்ந்த மந்தி துணையோடு – ஐங் 279/1,2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி/புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து – ஐங் 321/2,3
கடுங்கண் காளையொடு நெடும் தேர் ஏறி/கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய – ஐங் 385/1,2
நனி சேய்த்து என்னாது நல் தேர் ஏறி சென்று – ஐங் 443/1
துறை நணி மருதம் ஏறி தெறும்-மார் – பதி 27/6
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி/முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/18,19
ஏறி மகர வலயம் அணி திகழ் நுதலியர் – பரி 10/77
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
இயல் அணி அணி நிற்ப ஏறி அமர் பரப்பின் – பரி 20/31
நெடு வரை ஆசினி பணவை ஏறி/கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/9,10
மறுத்து இ ஊர் மன்றத்து மடல்_ஏறி – கலி 58/22
பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா ஏறி/மல்லல் ஊர் ஆங்கண் படுமே நறு_நுதல் – கலி 61/22,23
உயர்ந்த பொங்கர் உயர் மரம் ஏறி/அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/6,7
நெறி அயல் மராஅம் ஏறி புலம்பு கொள – அகம் 81/8
வாங்கு சினை பொலிய ஏறி புதல – அகம் 104/7
கரும் கால் ஓமை ஏறி வெண் தலை – அகம் 117/6
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி/வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/2,3
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5
கால் என மருள ஏறி நூல் இயல் – அகம் 234/7
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி/ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/10,11
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி/கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/2,3
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து – புறம் 61/10
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
அண்ணல் நெடு வரை ஏறி தந்தை – புறம் 116/15
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி/இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/18,19
இன மணி நெடும் தேர் ஏறி/இன்னாது உறைவி அரும் படர் களைமே – புறம் 145/9,10
படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து – புறம் 161/19
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி/கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் – புறம் 177/10,11
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
குன்று ஏறி புனல் பாயின் – புறம் 352/6
TOP


ஏறிய (6)

எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
அறியாது ஏறிய மடவோன் போல – குறு 273/6
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
அறியாது ஏறிய என்னை தெறுவர – புறம் 50/8
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய/கொடி மருங்குல் விறலியருமே – புறம் 139/3,4
TOP


ஏறியது (1)

ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த – அகம் 384/3
TOP


ஏறியும் (1)

கடும் தேர் ஏறியும் காலின் சென்றும் – நற் 349/1
TOP


ஏறினாள் (1)

சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள்/நாணு குறைவு இலள் நங்கை மற்று என்மரும் – பரி 12/48,49
TOP


ஏறினும் (1)

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும்/அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/3,4
TOP


ஏறு (106)

புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு/வல-வயின் உயரிய பலர் புகழ் திணி தோள் – திரு 151,152
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 167
நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும் – பெரும் 135
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
நரை உருமின் ஏறு அனையை – மது 63
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப – மது 672
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 4
ஏறு பொர சேறு ஆகி – பட் 46
இனத்தின் தீர்ந்த துளங்கு இமில் நல் ஏறு/மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – மலை 330,331
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை – மலை 335
வேறு புலம் படர்ந்த ஏறு உடை இனத்த – மலை 408
கறங்கு மணி துவைக்கும் ஏறு உடை பெரு நிரை – மலை 573
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/10
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு/பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/9,10
ஏறு பிரி மட பிணை கடுப்ப வேறுபட்டு – நற் 204/9
வேனில் ஆன் ஏறு போல – குறு 74/4
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
நல் ஏறு இயங்கு-தொறு இயம்பும் – குறு 190/6
மான் ஏறு உகளும் கானம் பிற்பட – குறு 256/3
எல் ஊர் சேர்தரும் ஏறு உடை இனத்து – குறு 275/3
புரி மட மரையான் கரு நரை நல் ஏறு/தீம் புளி நெல்லி மாந்தி அயலது – குறு 317/1,2
மான் ஏறு மட பிணை தழீஇ மருள் கூர்ந்து – குறு 319/1
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு – குறு 321/5
திரி மருப்பு இரலை அண்ணல் நல் ஏறு/அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/1,2
கண்ணி மருப்பின் அண்ணல் நல் ஏறு/செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/1,2
நல் ஏறு தழீஇ நாகு பெயர் காலை – ஐங் 445/3
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் – பதி 13/2
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
பெரும் சின புயல்_ஏறு அனையை – பதி 51/28
தோடு உறு மட மான் ஏறு புணர்ந்து இயல – பதி 89/2
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப – பதி 90/45
ஏறு அதிர்க்கும் இந்திரன் இரும் உரும் என – பரி 8/33
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/2
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/24
எதிர்வ பொருவி ஏறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37
ஏறு பெற்று உதிர்வன போல் வரை பிளந்து இயங்குநர் – கலி 2/7
ஏறு இரங்கு இருள் இடை இரவினில் பதம் பெறாஅன் – கலி 46/10
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 84/23
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு – கலி 101/9
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு/ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/27,28
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/28
ஏறு உடை நல்லார் பகை – கலி 102/29
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/32
பொரு முரண் முன்பின் புகல் ஏறு பல பெய்து – கலி 103/17
தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு/ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/23,24
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு/அ ஏற்றின் – கலி 104/31,32
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
கொள இடம் கொள விடா நிறுத்தன ஏறு/கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/34,35
மிடை பாயும் வெள் ஏறு கண்டைகா – கலி 105/44
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/56
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்-காலை – கலி 106/13
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு/தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/22,23
அம்பி ஊர்ந்து ஆங்கு ஊர்ந்தார் ஏறு/ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/25,26
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
தம் புல ஏறு பரத்தர உய்த்த தம் – கலி 106/31
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ – கலி 107/4
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன் – கலி 107/30
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/48
நல் ஏறு நாகுடன் நின்றன – கலி 113/28
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/10
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1
ஏறு பெறு பாம்பின் பைம் துணி கடுப்ப – அகம் 119/6
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/14
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/6
புயல்_ஏறு உரைஇய வியல் இருள் நடுநாள் – அகம் 218/6
ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11
ஏறு முந்துறுத்து சால் பதம் குவைஇ – அகம் 249/7
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
ஏறு உடை இன நிரை பெயர பெயராது – அகம் 269/3
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/11
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின் – அகம் 287/4
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு/குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/4,5
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு/மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/7,8
ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு – அகம் 364/2
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ – புறம் 43/5
கட்சி காணா கடமான் நல் ஏறு/மட மான் நாகு பிணை பயிரின் விடர் முழை – புறம் 157/10,11
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/27
கட்சி காணா கடமா நல் ஏறு/கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/2,3
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
ஏறு உடை பெரு நிரை பெயர்தர பெயராது – புறம் 259/1
வான் ஏறு புரையும் நின் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 265/6
அண்ணல் நல் ஏறு இரண்டு உடன் மடுத்து – புறம் 288/2
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/4
வியன் புலம் படர்ந்த பல் ஆ நெடு ஏறு/மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/1,2
TOP


ஏறுக (1)

ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
TOP


ஏறுதல் (1)

ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/16
TOP


ஏறும் (4)

இரவலர் மெலியாது ஏறும் பொறையன் – நற் 185/6
நெடு நிலை யாஅம் ஏறும் தொழில – நற் 186/7
ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
ஆங்க ஏறும் பொதுவரும் மாறு-உற்று மாறா – கலி 105/47
TOP


ஏறுமாறு (1)

ஏறுமாறு ஏற்கும் இ குன்று – பரி 18/6
TOP


ஏறுவது (1)

ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3
TOP


ஏறுவோர் (1)

கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர்/புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/51,52
TOP


ஏறே (9)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே/வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 264,265
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே/அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 268,269
தென் பரதவர் போர் ஏறே/அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 144,145
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/10
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே/மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/10,11
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே/எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/26,27
ஊர்ந்தது ஏறே சேர்ந்தோள் உமையே – அகம் 0/7
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த – புறம் 1/3
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8
TOP


ஏறைக்கு (1)

பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
TOP


ஏறொடு (8)

வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து – மது 243
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் – நற் 7/5
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு/வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/2,3
அம் கண் இரு விசும்பு அதிர ஏறொடு/பெயல் தொடங்கின்றே வானம் – ஐங் 469/3,4
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு/கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/13,14
திரி மருப்பு ஏறொடு தேர் அறற்கு ஓட – கலி 13/4
உரவு உரும் ஏறொடு மயங்கி – அகம் 222/14
TOP


ஏறோடு (2)

முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு/உரவு பெயல் பொழிந்த நள்ளென் யாமத்து – அகம் 328/2,3
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
TOP


ஏன்ற (1)

கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
TOP


ஏன்றன்றே (1)

வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/7
TOP


ஏனம் (3)

வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் – பெரும் 110
இருள் துணிந்து அன்ன ஏனம் காணின் – மலை 247
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/6
TOP


ஏனல் (39)

கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல்/விளை தயிர் பிதிர்வின் வீ உக்கு இருவி-தொறும் – மலை 108,109
ஏனல் காவலர் மா வீழ்த்து பறித்த – நற் 13/3
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/9
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல்/துணையின் தீர்ந்த கடுங்கண் யானை – நற் 108/1,2
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/7
இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல்/பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/9,10
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல்/இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/2,3
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல்/காவல் நீ என்றோளே சேவலொடு – நற் 389/6,7
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ – குறு 54/2
பரீஇ வித்திய ஏனல்/குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/4,5
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல்/படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/1,2
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல்/உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/5,6
நன் பொன் அன்ன புனிறு தீர் ஏனல்/கட்டளை அன்ன கேழல் மாந்தும் – ஐங் 263/1,2
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல்/பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/2,3
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/4
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல்/அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/1,2
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல்/இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/12,13
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல்/கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/9,10
களிறு என ஆர்ப்பவர் ஏனல் காவலரே – கலி 52/14
ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்த்-தொறும் – அகம் 12/6
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி – அகம் 32/1
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/14
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல்/கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/12,13
குற_மகள் காக்கும் ஏனல்/புறமும் தருதியோ வாழிய மழையே – அகம் 188/13,14
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல்/எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய் – அகம் 288/5,6
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல்/கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/10,11
அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்து-உழி – அகம் 348/10
ஏனல் காப்போர் உணர்த்திய கூஉம் – புறம் 28/9
TOP


ஏனலும் (2)

ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8
TOP


ஏனலுள் (1)

தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
TOP


ஏனற்கு (1)

ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென – புறம் 159/18
TOP


ஏனாதிப்பாடியம் (1)

வாய் ஓடி ஏனாதிப்பாடியம் என்று அற்றா – கலி 81/17
TOP


ஏனை (3)

ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என – குறி 24
ஏனை பிசாசு அருள் என்னை நலிதரின் – கலி 65/17
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
TOP


ஏனையான் (1)

ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/6
TOP


ஏனோர் (2)

ஏனோர் நின் வலத்தினதே – பரி 5/21
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
TOP


ஏனோர்க்கும் (1)

இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
TOP


ஏனோரும் (1)

யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என – மது 747
TOP


ஏனோன் (1)

ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
TOP

Related posts