ரா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

ராக (2)

மாக ராக நிறை வாள் ஒளியோனை – கம்.யுத்1:11 19/2
தாது ராக தடம் குன்றம் தாரை சால் – கம்.யுத்2:16 291/1

மேல்


ராகவனை (1)

ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/1

மேல்


ராகு (1)

வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/4

மேல்


ராசர் (2)

அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – கம்.பால:21 46/3
சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர் – கம்.பால:21 48/2

மேல்


ராசி (3)

வகுத்த வாள் நுதலியர் வதன ராசி போல் – கம்.அயோ:5 4/2
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் – கம்.அயோ:14 10/2
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – கம்.யுத்2:19 94/3

மேல்


ராசி-மேல் (1)

அடல் வலி நிருதர்-தம் அனிக ராசி-மேல்
விடவிட விசும்பிடை மிடைந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 95/2,3

மேல்


ராசிகள் (1)

சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள்
பாழி வன் புயத்து இகல் வயவர் பட்டு அற – கம்.அயோ:14 34/1,2

மேல்


ராசியால் (1)

வண்டு இமிர் கோதையர் வதன ராசியால்
பண் திகழ் பண்டிகள் பரிசின் செல்வன – கம்.பால:14 24/2,3

மேல்


ராசியினின் (1)

ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும் – கம்.யுத்1:11 19/3

மேல்


ராசியும் (2)

தூண்டிடு தேர்களும் துரக ராசியும்
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – கம்.அயோ:12 58/3,4
கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும்
சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் – கம்.கிட்:14 33/2,3

மேல்


ராசியே (6)

உதைத்தலும் பொடித்தன உரோம ராசியே – கம்.பால:19 36/4
புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே – கம்.அயோ:2 38/4
பாவைமார் முகம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்த பங்கய ராசியே – கம்.அயோ:3 66/4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – கம்.அயோ:12 27/4
மின்னொடும் துவன்றின மேக ராசியே – கம்.கிட்:10 14/4
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – கம்.யுத்2:18 91/4

மேல்


ராசியோடு (1)

கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் – கம்.அயோ:3 100/3

மேல்


ராமரை (1)

ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 30/1

மேல்


ராமன் (1)

சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – கம்.யுத்4:42 11/3

மேல்


ராமனும் (1)

தாங்கி நின்ற தயரத ராமனும்
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – கம்.ஆரண்:9 21/1,2

மேல்

Related posts