யூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

யூகத்தோரும் 1
யூகம் 7
யூகமொடு 1
யூப 1
யூபம் 2
யூபமொடு 1

யூகத்தோரும் (1)

உகும் திறல் அமரர் நாடும் வானர யூகத்தோரும்
மிகும் திறம் வேறொன்று இல்லா இருவர் நாண் ஒலியும் விஞ்ச – கம்.யுத்2:17 74/1,2

மேல்


யூகம் (7)

வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம்
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/12,13
ஓடு நாகம் ஓட வேங்கை ஓடும் யூகம் ஓடவே – கம்.கிட்:7 4/4
ஒன்பதினாயிர கோடி யூகம் தன் – கம்.கிட்:11 119/1
நேமி பெயர் யூகம் நிரைத்து நெடும் – கம்.யுத்3:27 17/1
உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை – கம்.யுத்3:27 19/3
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு – கம்.யுத்3:27 70/1
உன்னி பார்த்து நின்று உறையிட போதுமோ யூகம் – கம்.யுத்3:31 40/4

மேல்


யூகமொடு (1)

நாக நறு மலர் உதிர யூகமொடு
மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 302,303

மேல்


யூப (1)

எருவை நுகர்ச்சி யூப நெடும் தூண் – புறம் 224/8

மேல்


யூபம் (2)

பிணை யூபம் எழுந்து ஆட – மது 27
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21

மேல்


யூபமொடு (1)

தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/10,11

மேல்