பௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌவ 3
பௌவத்தின் 1
பௌவத்து 9
பௌவம் 12
பௌவமே 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

பௌவ (3)

தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/7
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42

மேல்


பௌவத்தின் (1)

குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4

மேல்


பௌவத்து (9)

திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 178,179
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து
இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 203,204
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து
கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 76,77
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 113,114
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/21,22
வளை ஞரலும் பனி பௌவத்து
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/14,15
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் – பதி 55/3,4
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/24

மேல்


பௌவம் (12)

நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக – நற் 0/2
திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/11
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/4
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே – ஐங் 121/3
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/19
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – கம்.பால:4 5/4

மேல்


பௌவமே (1)

பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – கம்.அயோ:12 32/4

மேல்

Related posts