பௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பௌவ 3
பௌவத்தின் 1
பௌவத்து 9
பௌவம் 12
பௌவமே 1

பௌவ (3)

தண் பெரும் பௌவ நீர் துறைவற்கு நீயும் – நற் 291/5
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/7
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42

மேல்


பௌவத்தின் (1)

குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4

மேல்


பௌவத்து (9)

திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 178,179
சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து
இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 203,204
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து
கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 76,77
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து
நிலவு கானல் முழவு தாழை – மது 113,114
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
மா இரும் தெண் கடல் மலி திரை பௌவத்து
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/21,22
வளை ஞரலும் பனி பௌவத்து
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/14,15
இன் இசை புணரி இரங்கும் பௌவத்து
நன் கல வெறுக்கை துஞ்சும் பந்தர் – பதி 55/3,4
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/24

மேல்


பௌவம் (12)

நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு – குறி 47
வளை நரல் பௌவம் உடுக்கை ஆக – நற் 0/2
திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/11
துணி நீர் பௌவம் துணையோடு ஆடி – நற் 245/4
தெண் திரை பௌவம் பாய்ந்து நின்றோளே – ஐங் 121/3
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
திரை இரும் பனி பௌவம் செவ்விதா அற முகந்து – பரி 7/1
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/14
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
ஓங்கு திரை பௌவம் நீங்க ஓட்டிய – அகம் 212/19
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
தோய்ந்தே கடந்தான் திருவின் தொடர் போக பௌவம் – கம்.பால:4 5/4

மேல்


பௌவமே (1)

பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – கம்.அயோ:12 32/4

மேல்