ஓ – முதல் சொற்கள், கலிங்கத்துப்பரணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஓகை 1
ஓங்கார 1
ஓச்ச 1
ஓச்சி 1
ஓசை 1
ஓட்டை 1
ஓட 8
ஓடாமே 1
ஓடி 10
ஓடிப்போதும் 1
ஓடிய 1
ஓடுகின்ற 1
ஓடும் 1
ஓடுமா 1
ஓடுவன 1
ஓடை 2
ஓத 1
ஓதம் 1
ஓதாவரு 1
ஓதி 2
ஓதிய 1
ஓம 1
ஓமத்தீ 1
ஓமை 1
ஓய்கின்றேம் 1
ஓய்ந்தே 1
ஓய்வுக்கும் 1
ஓயும்படி 1
ஓர் 14
ஓராழி-தனை 1
ஓரி 2
ஓரிடத்தும் 1
ஓரிரண்டு 2
ஓலையாள் 1
ஓவா 1
ஓவியம் 1
ஓவியர்கள் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்


ஓகை (1)

ஓகை சொன்ன பேயின் வாயை ஓடி முத்தம் உண்ணுமே – கலிங்:308/1

மேல்


ஓங்கார (1)

ஓங்கார மந்திரமும் ஒப்பு இல நூறாயிரமே – கலிங்:540/2

மேல்


ஓச்ச (1)

கொற்ற வாள் மறவர் ஓச்ச குடரொடு தலையும் காலும் – கலிங்:518/1

மேல்


ஓச்சி (1)

தந்த உலக்கை-தனை ஓச்சி சலுக்குமுலுக்கு என குற்றீரே – கலிங்:526/2

மேல்


ஓசை (1)

என்ற ஓசை தம் செவிக்கு இசைத்தலும் தசை பிணம் – கலிங்:307/1

மேல்


ஓட்டை (1)

பொல்லா ஓட்டை கலத்து கூழ் புறத்தே ஒழுக மறித்து பார்த்து – கலிங்:572/1

மேல்


ஓட (8)

முள் ஆறும் கல் ஆறும் தென்னர் ஓட முன் ஒருநாள் வாள் அபயன் முனிந்த போரில் – கலிங்:95/1
உதடுகளில் பாதியும் தின்று ஒறுவாய் ஆனேம் உனக்கு அடிமை அடியேமை ஓட பாராய் – கலிங்:217/2
ஒருவர் ஒருவரின் ஓட முந்தினர் உடலின் நிழலினை ஓட அஞ்சினர் – கலிங்:452/1
ஒருவர் ஒருவரின் ஓட முந்தினர் உடலின் நிழலினை ஓட அஞ்சினர் – கலிங்:452/1
அப்படி கலிங்கர் ஓட அடர்த்து எறி சேனை வீரர் – கலிங்:455/1
வாய் அகல் அம்பு அரத்தமொடு நிணம் கொண்டு ஓட மற்று அதனை வள் உகிரின் பருந்து கோணல் – கலிங்:500/1
வாசி கிடக்க கலிங்கர் ஓட மானதன் ஏவிய சேனை வீரர் – கலிங்:586/1
பொருகை தவிர்ந்து கலிங்கர் ஓட போக புரந்தரன் விட்ட தண்டின் – கலிங்:587/1

மேல்


ஓடாமே (1)

நிலம் புடைபேர்ந்து ஓடாமே நெடு மோடி நிறுத்திய பேய் – கலிங்:88/1

மேல்


ஓடி (10)

மீனம் புகு கொடி மீனவர் விழி அம்பு உக ஓடி
கானம் புக வேளம் புகு மடவீர் கடை திற-மின் – கலிங்:40/1,2
ஓடி இளைத்து உடல் வியர்த்த வியர்வு அன்றோ உகு புனலும் பனியும் ஐயோ – கலிங்:86/2
மண் ஓடி அற வறந்து துறந்து அங்காந்த வாய் வழியே வேய் பொழியும் முத்தம் அ வேய் – கலிங்:92/1
தன்னுடைய கால் தனது பிற்பட மனத்து வகை தள்ளிவர ஓடி வரவே – கலிங்:301/2
ஓகை சொன்ன பேயின் வாயை ஓடி முத்தம் உண்ணுமே – கலிங்:308/1
வள்ளை பாடி ஆடி ஓடி வா எனா அழைக்குமே – கலிங்:309/2
ஓடி வரு பேயை இகல் உள்ளபடி சொல்க என உரைத்தனள் உரைத்தருளவே – கலிங்:311/2
மறித்து ஓடி எ அரசும் சரிய என்று – கலிங்:366/1
ஓடி தெறிக்க கரும் கொண்டல் செம் கொண்டல் ஒக்கின்ற இவ்வாறு காண்-மின்களோ – கலிங்:485/2
ஓடி உடல் வியர்த்து உண்ணீரே உந்தி பறந்து இளைத்து உண்ணீரே – கலிங்:581/1

மேல்


ஓடிப்போதும் (1)

ஊர் காக்க மதில் வேண்டா உயிர் காத்த உடம்பினை விட்டு ஓடிப்போதும் – கலிங்:213/2

மேல்


ஓடிய (1)

பொரு நராதிபர் கண்கள் சிவந்தில போரில் ஓடிய கால்கள் சிவந்தன – கலிங்:256/1

மேல்


ஓடுகின்ற (1)

ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே – கலிங்:80/2

மேல்


ஓடும் (1)

அஞ்சி ஓடும் மத யானை பார் உதிர ஆறும் ஓடுவன நூறு பார் – கலிங்:165/2

மேல்


ஓடுமா (1)

கவரி வெண் நுரை நிரைத்து அவர் உடல் குருதியின் கடல் பரந்து ஓடுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:493/2

மேல்


ஓடுவன (1)

அஞ்சி ஓடும் மத யானை பார் உதிர ஆறும் ஓடுவன நூறு பார் – கலிங்:165/2

மேல்


ஓடை (2)

தயங்கு ஒளி ஓடை வரைகள் தரும் கடம் தாரை மழையின் – கலிங்:361/1
எறித்து ஓடை இலங்கு நடை களிற்றின் மேல் கொண்டு – கலிங்:366/3

மேல்


ஓத (1)

பரக்கும் ஓத கடாரம் அழித்த நாள் பாய்ந்த செம்புனல் ஆடியும் நீந்தியும் – கலிங்:151/1

மேல்


ஓதம் (1)

ஓதம் சூழ் இலங்கை போர்க்கு ஒட்டிரட்டி கலிங்க போர் – கலிங்:231/2

மேல்


ஓதாவரு (1)

ஓதாவரு நதி ஒரு கோதமையுடன் ஒலி நீர் மலி துறை பிறகு ஆக – கலிங்:369/2

மேல்


ஓதி (2)

ஓதி வந்த அ கொடிய கானகத்து உறை அணங்கினுக்கு அயன் வகுத்த இ – கலிங்:97/1
தொடைகள் கந்தரம் புடை கொள் கொங்கை கண் சோதி வாள் முகம் கோதை ஓதி மென் – கலிங்:294/1

மேல்


ஓதிய (1)

ஓதிய நெறியின் நில்லாது ஒழுக்கமும் மறந்த போயே – கலிங்:259/2

மேல்


ஓம (1)

ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2

மேல்


ஓமத்தீ (1)

சொல் அரிய ஓமத்தீ வளர்ப்பராலோ தொழுது இருந்து பழு எலும்பு தொடர வாங்கி – கலிங்:110/1

மேல்


ஓமை (1)

உரிந்த பாரை எறிந்த பாலை உலர்ந்த ஓமை கலந்தவே – கலிங்:76/2

மேல்


ஓய்கின்றேம் (1)

ஓய்கின்றேம் ஓய்வுக்கும் இனி ஆற்றேம் ஒருநாளைக்கொருநாள் நாங்கள் – கலிங்:214/1

மேல்


ஓய்ந்தே (1)

துறைகள் ஓர் ஆறும் மாறி சுருதியும் முழக்கம் ஓய்ந்தே – கலிங்:258/2

மேல்


ஓய்வுக்கும் (1)

ஓய்கின்றேம் ஓய்வுக்கும் இனி ஆற்றேம் ஒருநாளைக்கொருநாள் நாங்கள் – கலிங்:214/1

மேல்


ஓயும்படி (1)

ஓவா உரை ஓயும்படி உளது அ பொரு களமே – கலிங்:472/2

மேல்


ஓர் (14)

ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே – கலிங்:105/2
ஈழமும் தமிழ் கூடலும் சிதைத்து இகல் கடந்தது ஓர் இசை பரந்ததும் – கலிங்:200/2
பொரு களத்திலே முடி கவித்தவன் புவி கவிப்பது ஓர் குடை கவித்ததும் – கலிங்:204/2
ஓர் இரு மருப்புடைய வாரணம் உகைத்தே ஒன்னலரை வெல்வன் என அன்னது பயின்றே – கலிங்:245/2
துறைகள் ஓர் ஆறும் மாறி சுருதியும் முழக்கம் ஓய்ந்தே – கலிங்:258/2
மென் கலாப மடவார்கள் சீறடி மிசை சிலம்பு ஒலி விளைப்பது ஓர்
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/1,2
இன் கலாம் விளைவது அன்றி எங்கும் ஓர் இகல் கலாம் விளைவது இல்லையே – கலிங்:275/2
பாற்கடல் திரை ஓர் இரண்டு ஆங்கு இரு பாலும் வந்து பணி செய்வ போலுமே – கலிங்:317/2
சிங்காசனத்து ஏறி இருப்பது ஓர் சிங்க ஏறு என செவ்வி சிறக்கவே – கலிங்:318/2
ஏனை அரசர் ஒருத்தர் ஓர் ஆனை இடுவரெனில் புவி – கலிங்:336/2
எடும் எடும் எடும் என எடுத்தது ஓர் இகல் ஒலி கடல் ஒலி இகக்கவே – கலிங்:404/1
செருவிடை அவரவர் தெழித்தது ஓர் தெழி உலகுகள் செவிடு எடுக்கவே – கலிங்:405/2
பரப்பி சுழன்று இங்கு ஒர் பாறு ஆட ஈது ஓர் பருந்து ஆடல் காண்-மின்களோ – கலிங்:489/2
கதிர் விசும்பு-அதனிலே இதனிலும் பெரியது ஓர் காளையம் விளையுமா காண்-மினோ காண்-மினோ – கலிங்:492/2

மேல்


ஓராழி-தனை (1)

ஓராழி-தனை நடத்தும் ஒண் சுடரை பரவுதுமே – கலிங்:7/2

மேல்


ஓரி (2)

கொல் வாய் ஓரி முழவாக கொள்ளிவாய்ப்பேய் குழவிக்கு – கலிங்:119/1
ஊர் மனையில் ஊமன் எழ ஓரி அழுமாலோ ஓம எரி ஈம எரி போல் கமழுமாலோ – கலிங்:223/2

மேல்


ஓரிடத்தும் (1)

ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும் நிற்கும் நிழல் ஓரிடத்தும் உள அல்லவே – கலிங்:80/2

மேல்


ஓரிரண்டு (2)

ஓரிரண்டு திரு குலமும் நிலைபெற வந்து ஒரு குடை கீழ் கடலும் திக்கும் – கலிங்:12/1
ஓரிரண்டு கால் நாட்டி ஓர் இரும்பை மிசை வளைத்தே – கலிங்:105/2

மேல்


ஓலையாள் (1)

முறையிட திருமந்திர ஓலையாள் முன் வணங்கி முழுவதும் வேந்தர்-தம் – கலிங்:328/1

மேல்


ஓவா (1)

ஓவா உரை ஓயும்படி உளது அ பொரு களமே – கலிங்:472/2

மேல்


ஓவியம் (1)

ஓவியம் எலாம் உடல் வியர்ப்ப வருமாலோ ஊறு புனல் செம் குருதி நாற வருமாலோ – கலிங்:224/2

மேல்


ஓவியர்கள் (1)

இவர்கள் மேல் இனி ஒருவர் பிழைத்தாரில்லை எழு கலிங்கத்து ஓவியர்கள் எழுதிவைத்த – கலிங்:470/1

மேல்