மோ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மோக்கமும் 1
மோக்கின்றான் 1
மோக்கும் 2
மோக 3
மோகத்தால் 1
மோகத்தின் 1
மோகத்துக்கு 1
மோகத்தை 1
மோகம் 3
மோகனை 1
மோகினி 1
மோட்டின் 1
மோட்டு 1
மோடி 1
மோடு 1
மோத 6
மோதரன் 4
மோதரனை 1
மோதல் 1
மோதலுற்றான் 1
மோதி 5
மோதிரம் 6
மோதினர் 1
மோதினன் 1
மோதினார் 1
மோதினாள் 2
மோதினான் 2
மோது 7
மோதுகின்றில 1
மோதுதலால் 1
மோதும் 4
மோதுற்று 1
மோதுறு 1
மோந்தவன் 1
மோந்தாள் 1
மோந்திட 1
மோந்து 5
மோய் 3
மோயினன் 1
மோயினை 1
மோயை 2
மோலி 15
மோலியாய் 1
மோலியான் 2
மோலியின் 1
மோழை 1
மோனம் 1
மோனமாகி 1
மோனமும் 1
மோனரும் 1
மோனியாய் 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


மோக்கமும் (1)

முந்தும் என்று சாபத்தினின் மோக்கமும் மொழிந்தான் – பால-மிகை:9 16/4

TOP


மோக்கின்றான் (1)

மூக்கினால் உச்சி முறைமுறையே மோக்கின்றான் – ஆரண்:13 102/4

TOP


மோக்கும் (2)

மோக்கும் முலை வைத்து உற முயங்கும் ஒளிர் நல் நீர் – சுந்:4 67/1
முறிக்கும் மூர்ச்சிக்கும் மோக்கும் முயங்குமால் – யுத்3:29 32/2

TOP


மோக (3)

மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே – ஆரண்:13 52/2
மோக வென்றி-மேல் முயல்வின் வைகிட – கிட்:3 53/3
மோக மா படை ஒன்று உளது அயன் முதல் வகுத்தது – யுத்4:32 23/1

TOP


மோகத்தால் (1)

இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால்
பிறக்கையும் கடன் என்று பின் பாசத்தை – யுத்4:41 76/1,2

TOP


மோகத்தின் (1)

மோகத்தின் பட முடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் – யுத்3:30 10/3

TOP


மோகத்துக்கு (1)

மோகத்துக்கு ஓர் முடிவும் உண்டாம்-கொலோ – ஆரண்:6 77/4

TOP


மோகத்தை (1)

மூடு வெம் சின மோகத்தை நீக்கலும் முனிந்தான் – யுத்4:32 25/2

TOP


மோகம் (3)

மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் – ஆரண்:13 34/4
மோகம் உற்றனர் ஆம் என முறைமுறை முனிந்தார் – சுந்:7 46/2
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – யுத்2:19 84/2

TOP


மோகனை (1)

மோகனை என்பது முந்தி முயன்றாள் – ஆரண்:14 58/1

TOP


மோகினி (1)

சிறந்த மோகினி மடந்தையால் அவுணர்-தம் செய்கை – பால-மிகை:9 23/3

TOP


மோட்டின் (1)

புண்டரிக மோட்டின் பொகுட்டே புரை அம்மா – ஆரண்:15 44/4

TOP


மோட்டு (1)

முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி – பால:9 11/3

TOP


மோடி (1)

மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – யுத்2:19 220/3

TOP


மோடு (1)

மோடு தெண் திரை முரிதரு கடல் என முழங்கி – கிட்:7 74/1

TOP


மோத (6)

ஊழி வெம் காற்று இது என்ன இரு சிறை ஊதை மோத – ஆரண்:13 2/4
மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கிட்:17 5/4
மோதினன் மோத முனிந்தார் – சுந்:13 49/3
மலை_தலை கால மாரி மறித்து எறி வாடை மோத
தலைத்தலை மயங்கி வீழும் தன்மையின் தலைகள் சிந்தும் – யுத்2:19 197/1,2
முற்றும்படி மோதினர் மோத முடிந்தே – யுத்2-மிகை:18 33/3
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – யுத்3:22 134/2,3

TOP


மோதரன் (4)

மோதரன் முதலிய அமைச்சர்-தம் கணக்கு – யுத்1-மிகை:2 1/1
மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி – யுத்2:17 2/2
மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி – யுத்4:35 1/2
மோதரன் முடிந்த வண்ணம் மூ-வகை உலகத்தோடும் – யுத்4:37 16/1

TOP


மோதரனை (1)

அன்னவர் உரைப்ப கேளா அரசன் மோதரனை நோக்கி – யுத்2-மிகை:16 12/1

TOP


மோதல் (1)

மோதல் அம் கனை கடல் முருக்கும் தீயினால் – யுத்1:6 43/1

TOP


மோதலுற்றான் (1)

செழும் தார் புயத்து அண்ணல் செறுத்து உடன் மோதலுற்றான் – சுந்-மிகை:11 28/4

TOP


மோதி (5)

வாய் வழி குருதி சோர மணி கையால் மலங்க மோதி
போய் மொழி கதிரோன் மைந்தற்கு என்று அவன் தன்னை போக்கி – சுந்-மிகை:14 15/1,2
மோதி வெண் திரை வர முட வெண் தாழை மேல் – யுத்1:4 28/2
மோதி வந்து அடரும் சீய முனிவினுக்கு உடைந்து வேடன் – யுத்1-மிகை:4 10/1
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் – யுத்2:18 240/4
மூ-வகை உலகமும் கண்கள் மோதி நின்று – யுத்4:40 81/2

TOP


மோதிரம் (6)

வனையும் மா மணி நல் மோதிரம் அளித்து அறிஞ நின் – கிட்:13 73/2
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் – சுந்:4 68/3
முறிவு_அற எண்ணி வண்ண மோதிரம் காட்ட கண்டாள் – சுந்:14 41/3
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – யுத்4:41 43/4
காட்டிய மோதிரம் கண்ணில் காண்டலும் – யுத்4:41 87/1
மோதிரம் வாங்கி தன் முகத்தின்-மேல் அணைத்து – யுத்4:41 89/1

TOP


மோதினர் (1)

முற்றும்படி மோதினர் மோத முடிந்தே – யுத்2-மிகை:18 33/3

TOP


மோதினன் (1)

மோதினன் மோத முனிந்தார் – சுந்:13 49/3

TOP


மோதினார் (1)

மோதினார் கணத்தின் முன்னே முழுவதும் முருக்கி முற்ற – யுத்3:27 86/2

TOP


மோதினாள் (2)

கைகளை நெரித்தாள் கண்ணில் மோதினாள் கமல கால்கள் – யுத்2:17 32/1
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – யுத்3:23 7/4

TOP


மோதினான் (2)

கையின் மோதினான் காலனே ஆனான் – கிட்:15 6/4
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான்
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே – யுத்2:15 76/3,4

TOP


மோது (7)

மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட – பால:10 78/2
மோது பாற்கடலின் முன் நாள் முளைத்த நால் கரத்தில் ஏந்தும் – பால-மிகை:0 4/3
மோது கங்கையின் கரை கடந்து முந்தினான் – அயோ:14 137/2
மோது வடவை கனல் முகந்து உலகம் எல்லாம் – ஆரண்-மிகை:10 16/3
மோது வாரிதி கடந்து ஒரு கணத்தினில் முடுகி – யுத்1-மிகை:5 11/2
மோது போரை முயலுதல் மேயினார் – யுத்2-மிகை:15 1/4
மோது வீரர் மற்று ஆயிர வெள்ளம் மொய் மனத்தோர் – யுத்3-மிகை:30 5/2

TOP


மோதுகின்றில (1)

மோதுகின்றில பேரி முழா விழா – அயோ:11 22/3

TOP


மோதுதலால் (1)

முடிவுற்றனன் மாருதி மோதுதலால்
கொடு வச்சிர எயிற்றன் எனும் கொடியோன் – யுத்3-மிகை:20 14/1,2

TOP


மோதும் (4)

மோதும் கடலிற்கிடை முந்து பிறந்த போதே – ஆரண்:10 135/2
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – யுத்2:16 174/4
உற்று மோதும் உதைக்கும் உறுக்குமால் – யுத்2:19 140/3
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – யுத்3:30 32/4

TOP


மோதுற்று (1)

மோதுற்று ஆர் திரை வேலையில் மூழ்கான் – யுத்1:3 103/1

TOP


மோதுறு (1)

மோதுறு கடல் எலாம் ஒரு கை மொண்டிடு – பால-மிகை:7 11/2

TOP


மோந்தவன் (1)

பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – யுத்1:5 41/4

TOP


மோந்தாள் (1)

கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – பால:17 20/4

TOP


மோந்திட (1)

மோந்திட நறு மலர் ஆன மொய்ம்பினில் – கிட்:6 8/1

TOP


மோந்து (5)

ஒருவனை தழுவிநின்று உச்சி மோந்து தன் – பால:24 43/3
புல்லி மோந்து பொழிந்த கண்ணீரினன் – ஆரண்:4 35/2
ஒற்றும் மோந்து உள் உருகும் உழைக்குமால் – யுத்3:29 29/3
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் – யுத்4:41 117/4
பிசைந்து மோந்து உடல் பூசினன் பெரு நுதற்கு அணிந்தே – யுத்4-மிகை:41 26/4

TOP


மோய் (3)

ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய்
தாரணி புரந்த சாலகடங்கட மன்னன் தையல் – ஆரண்:6 43/1,2
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் – சுந்:14 28/4
என உரைத்து திரிசடையாள் எம் மோய்
மனவினில் சுடர் மா முக மாட்சியாள் – யுத்4:40 18/1,2

TOP


மோயினன் (1)

முடியை மோயினன் நின்றுழி முளரி அம் கண்ணன் – யுத்4:41 37/2

TOP


மோயினை (1)

மனையின் மாட்சியை வளர்த்த எம் மோயினை வாளா – யுத்4:40 98/2

TOP


மோயை (2)

தேவர்க்கும் தம் மோயை ஏவினார் பால் செல்ல – யுத்1:3 163/4
சீர்_மகளை திரு_மகளை தேவர்க்கும் தம் மோயை தெய்வ கற்பின் – யுத்4:38 10/2

TOP


மோலி (15)

எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி
உத்தானபாதன் அருள் உரோமபதன் என்று உளன் இ உலகை ஆள்வோன் – பால:5 33/3,4
இந்து_மோலி அன்னானும் இரங்கினான் – அயோ:14 1/3
குழவி ஞாயிறு குன்று இவர்ந்தனையன குரு மணி நெடு மோலி
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – சுந்:2 205/1,2
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – யுத்1:4 133/3
சிற்றவை பணித்த மோலி பொலிகின்ற சென்னியானை – யுத்1:4 133/4
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – யுத்1:4 142/4
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – யுத்1:4 144/4
விண்ணினை இடறும் மோலி விசும்பினை நிறைக்கும் மேனி – யுத்2:16 53/1
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ – யுத்2:19 246/3
திங்களின் மோலி அண்ணல் திரிபுரம் தீக்க சீறி – யுத்3:27 11/3
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி
செவ்விதின் துளக்கி மூரல் முறுவலும் தெரிவது ஆக்கி – யுத்3:27 171/1,2
மின்னும் மோலி இயற்கைய வீடணன் – யுத்4:40 25/2
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – யுத்4:42 17/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – யுத்4:42 18/4
தொட்ட வெம் சோதி மோலி சென்னியர் தொழுது சூழ்ந்தார் – யுத்4-மிகை:42 4/4

TOP


மோலியாய் (1)

கொங்கு அலர் நறு விரை கோதை மோலியாய்
சங்க நீர் உலகத்துள் தவத்தின் தன்மையால் – அயோ-மிகை:1 16/1,2

TOP


மோலியான் (2)

சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான்
விழி பட வெந்ததோ வேறுதான் உண்டோ – பால:7 19/1,2
தோட்டு அலர் இன மலர் தொங்கல் மோலியான்
வீட்டியது அரக்கரை என்னும் வெவ் உரை – சுந்:7 60/2,3

TOP


மோலியின் (1)

மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – யுத்3:30 32/4

TOP


மோழை (1)

மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட – சுந்:6 60/1

TOP


மோனம் (1)

மோனம் ஆகி இருந்தனன் முற்றினான் – யுத்1:9 49/2

TOP


மோனமாகி (1)

மோனமாகி இருந்தனன் மூவரான் – யுத்4-மிகை:41 96/4

TOP


மோனமும் (1)

மோனமும் பாழ்பட முடிவு இலா முரண் – யுத்3:27 61/2

TOP


மோனரும் (1)

முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ – ஆரண்:3 3/2

TOP


மோனியாய் (1)

வார்த்தை மாறு உரைத்திலன் முனிவன் மோனியாய்
போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – பால:8 32/1,2

TOP