பை-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


பை (12)

பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல – பால:10 16/2
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – பால:10 66/2
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் – பால:16 23/2
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – பால:22 14/2
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே – அயோ:3 58/4
பை அணை பல் தலை பாந்தள் ஏந்திய – கிட்:10 2/1
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை – சுந்:12 2/2
பை நாகம் நிகர்க்கும் வீரர் தன் நெடு வரவு பார்க்கும் – சுந்:14 2/3
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி – சுந்:14 47/1
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – யுத்1:12 13/2
பை வாய் நெடு நாவை முனிந்து பறித்தான் – யுத்2:18 245/4
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் – யுத்2:19 206/3

TOP


பைங்கிளியோடும் (1)

பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி – பால:10 21/1

TOP


பைதலை (1)

பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை
இத்தனை பொழுதுகொண்டு இருப்பதோ எனா – சுந்:12 2/2,3

TOP


பைந்தொடி (1)

பதவிய மனிதரேனும் பைந்தொடி நின்னை தந்த – சுந்:3 144/1

TOP


பைப்பய (1)

படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – ஆரண்:3 27/2

TOP


பைப்பைய (2)

பெயர்த்து பைப்பைய அயர்வு தீர்ந்து இனையன பேசும் – ஆரண்:13 94/4
பாதியின் மேல்செல நூறி பைப்பைய
போதலே கருமம் என்று அனுமன் போயினான் – சுந்:12 23/3,4

TOP


பைம் (64)

பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து – பால:5 59/2
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் – பால:6 6/1
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் – பால:7 53/2
பைம் தொடி ஓவிய பாவை போன்றனள் – பால:10 39/2
பாகு போல் மொழி பைம் தொடி கன்னியே – பால:11 10/3
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – பால:12 1/3
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – பால:16 21/3
பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – பால:17 28/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் – பால:20 23/2
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் – பால:20 25/4
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் – பால:21 14/1
பல் பதினாயிரம் பசுவும் பைம் பொனும் – பால:23 69/1
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – பால:23 78/2
எதிர் மலைந்த பைம் கூந்தலை இன வண்டு நணுக – பால-மிகை:9 59/3
பாதி மா மதி சூடியும் பைம் துழாய் – பால-மிகை:11 52/1
இளைய பைம் குரிசில் வந்து அடி பணிந்து எழுதலும் – பால-மிகை:20 1/1
பைம் துழாய் தெரியலாய்க்கே நல்வினை பயக்க என்பார் – அயோ:3 92/4
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – அயோ:4 153/1
பைம் துணர் மாலையின் பரிந்த மேகலை – அயோ:4 172/2
பயின்று உயர் வாலுக பரப்பில் பைம் புலில் – அயோ:5 9/2
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல – அயோ:9 5/1
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன – அயோ:11 25/1
பாதுகம் தலை கொடு பரதன் பைம் புனல் – அயோ:14 137/1
கயில் விரி வயிர பைம் பூண் கடும் திறல் மடங்கல் அன்னான் – அயோ-மிகை:8 4/2
பைம் தொடி திருவின் பரிவு ஆற்றுவான் – கிட்:7 116/2
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் புரவலன் தன்னை நோக்கி – கிட்:7 155/4
பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கிட்:10 101/1
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கிட்:13 49/1
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி – கிட்:16 44/1
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் – சுந்:1 12/4
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – சுந்:7 32/2
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – சுந்:8 5/3
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – சுந்:11 10/2
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை – சுந்:12 12/1
பைம் புனல் வேலை படிந்தார் – சுந்:13 52/4
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – சுந்:13 56/4
பருதி பற்றி நிமிர்ந்து எழு பைம் கனல் – சுந்-மிகை:13 7/1
பாம்பு அணை அமலனை வணங்கி பைம்_தொடி – சுந்-மிகை:14 26/2
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – யுத்1:4 109/3
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – யுத்1:10 14/1
மின் என விளங்கும் பைம் பூண் வீடணன் விளம்பலுற்றான் – யுத்1:12 43/4
தண்டு இருந்த பைம் தாமரை தாள் அற – யுத்2:15 8/1
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் – யுத்2:16 10/1
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – யுத்2:17 58/4
பரி பட கண்ட கூற்றும் பயம் பட பைம் பொன் திண் தேர் – யுத்2:18 185/2
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – யுத்2:18 236/3
விழுத்த பைம் தலைய வேணு மால் வரைகள் வீசி வீசி உடன் வீழுமால் – யுத்2:19 65/4
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் – யுத்2:19 66/1
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான் – யுத்3:20 91/3
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி – யுத்3:22 34/3
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் – யுத்3:22 124/3
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – யுத்3:23 28/1
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர் – யுத்3:30 21/2
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – யுத்3:31 8/2
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – யுத்4:40 33/1
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – யுத்4:40 105/3
பார மா மதில் அயோத்தியின் எய்தி நின் பைம் பொன் – யுத்4:41 12/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – யுத்4:41 21/4
துன்னு பைம் பொழில்கள் சுற்ற தோரணம் துவன்றி வானோர் – யுத்4-மிகை:41 51/2
பருதி ஒத்து இலங்கும் பைம் பூண் பரு மணி தேரின் ஆனான் – யுத்4-மிகை:42 1/4
தேன் இமிர் அலங்கல் பைம் தார் வீடண குரிசில் செய்ய – யுத்4-மிகை:42 44/3
பேர் உதவிக்கு யான் செய் செயல் பிறிது இல்லை பைம் பூண் – யுத்4-மிகை:42 55/3
பொன் திணி வயிர பைம் பூண் ஆரமும் புனை மென் தூசும் – யுத்4-மிகை:42 56/3
பத வலி சதங்கை பைம் தார் பாய் பரி பணை திண் கோட்டு – யுத்4-மிகை:42 60/1

TOP


பைம்_தொடி (4)

பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – அயோ:4 153/1
பைம்_தொடி தாள்கள் பணிந்தான் – சுந்:13 56/4
பாம்பு அணை அமலனை வணங்கி பைம்_தொடி
மேம்படு கற்பினள் என்னும் மெய்ம்மையை – சுந்-மிகை:14 26/2,3
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – யுத்4:41 21/4

TOP


பைம்_தொடிக்கு (1)

பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே – கிட்:10 101/1

TOP


பைம்பொன் (6)

பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – அயோ:10 26/4
பசும் பரி பகலவன் பைம்பொன் தேர்-அரோ – ஆரண்:7 52/4
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன்
தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் – ஆரண்:10 162/3,4
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – ஆரண்:13 43/3
பரத்துவன் உறைவிடத்து அளவும் பைம்பொன் நீள் – யுத்4-மிகை:41 213/1
பட்டம் வைத்து அமைந்த நெற்றி பகட்டினர் பைம்பொன் தேரர் – யுத்4-மிகை:42 4/2

TOP


பைய (4)

வேண்டும் மெய் உரை பைய விளம்பினான் – சுந்:12 106/4
பை பைய பயந்த காமம் பரிணமித்து உயர்ந்து பொங்கி – சுந்:14 47/1
குழையுறு மெய்யன் பைய வரன்முறை கூறலுற்றான் – யுத்1:13 4/4
பறந்தனர் அனைய தூதர் செவி மருங்கு எய்தி பைய
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – யுத்2:17 75/2,3

TOP


பையர் (1)

ஆளி பொங்கும் மரம் பையர் ஓதி ஏய் – பால:16 32/3

TOP


பையவே (1)

பைம்_தொடிக்கு இடர் களை பருவம் பையவே
வந்து அடுத்து உளது இனி வருத்தம் நீங்குவாய் – கிட்:10 101/1,2

TOP


பையுயிர்த்து (1)

பையுயிர்த்து அயரும் பேழ் வாய் பல் தலை பரப்பினாலும் – யுத்1:13 2/2

TOP


பையுள் (5)

பள்ள கடலின் முனி பணியால் பையுள் நகரம் வைகிட மேல் – அயோ:6 38/2
பருவரல் தம்பி கூற பரிந்தவன் பையுள் எய்தி – அயோ:8 18/2
பால் நிற அமளி சேர்ந்தான் பையுள் உற்று உயங்கி நைவான் – ஆரண்:10 97/4
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கிட்:6 26/3
பட்ட வான் படர் ஒழிந்தவரின் பையுள் நோய் – யுத்4-மிகை:41 273/2

TOP


பையுளாள் (1)

பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள்
சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் – பால:19 34/1,2

TOP