நொ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொச்சி 1
நொடி 8
நொடிகுவது 1
நொடிகுவென் 1
நொடிதல் 1
நொடிதி 1
நொடிப்பது 1
நொடிப்பில் 1
நொடிப்பு 1
நொடியாய் 1
நொடியால் 1
நொடியிடை 1
நொடியில் 8
நொடியின் 2
நொடியினின் 1
நொடிவரை 1
நொடிவான் 1
நொடிவு 1
நொதுமல் 1
நொந்த 2
நொந்தவர் 1
நொந்தன 1
நொந்தனர் 2
நொந்தனன் 2
நொந்தனென் 5
நொந்தனை 1
நொந்தாய் 1
நொந்தார் 1
நொந்தாள் 1
நொந்தான் 1
நொந்திலர் 1
நொந்திலென் 1
நொந்து 27
நொந்துநொந்து 1
நொந்துளேன் 1
நொந்துளோம் 1
நொந்தேம் 2
நொந்தேன் 1
நொப்பமே-கொல் 1
நொய்தா 2
நொய்தாய் 1
நொய்தில் 1
நொய்திலனால் 1
நொய்தின் 43
நொய்தினில் 3
நொய்தினின் 11
நொய்தினை 1
நொய்து 13
நொய்ய 7
நொய்யது 1
நொய்யவே 1
நொய்யள் 1
நொவ் 3
நொவ்வியல் 1
நொறில் 7
நொறுக்கி 1

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும்


நொச்சி (1)

உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – யுத்1:13 12/4

TOP


நொடி (8)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – பால:5 126/1
நொந்துளோம் இறைவா நொடி போதினில் – பால-மிகை:5 8/2
உறைவிடம் அமைவிப்பேன் ஒரு நொடி வரை உம்மை – அயோ:8 36/3
ஆக்குவென் ஓர் நொடி வரையில் அழகு அமைவென் அருள்கூறும் – ஆரண்:6 122/2
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – ஆரண்:7 23/2
நுனித்திடத்திற்கு அரும் கடுப்பின் நொடி வரைக்குள் எங்குமாய் – யுத்3-மிகை:31 19/1
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் – யுத்4:37 53/1
நுங்குகின்றது இ உலகை ஓர் நொடி வரை என்ன – யுத்4:37 98/1

TOP


நொடிகுவது (1)

நொடிகுவது உளது என நுவல்வதாயினான் – யுத்3:24 81/4

TOP


நொடிகுவென் (1)

நொடிகுவென் யான் அது நுவல்வது எங்ஙனம் – அயோ:11 90/2

TOP


நொடிதல் (1)

நொந்தவர் நோவு தீர்க்க சிறிது அன்றோ நொடிதல் முன்னே – யுத்4:32 42/3

TOP


நொடிதி (1)

நொடிதி நின் குறை என் என்றலும் நுவன்றனன்-அரோ – கிட்:5 5/3

TOP


நொடிப்பது (1)

நொவ்வியல் உற்றன நொடிப்பது என் இனி – யுத்4-மிகை:37 19/2

TOP


நொடிப்பில் (1)

முடித்தனன் நொடிப்பில் பின்னும் மூசு போர் அரக்கர் வெள்ளம் – சுந்-மிகை:10 5/3

TOP


நொடிப்பு (1)

நூறும் இரு நூறும் நொடிப்பு அளவின் – யுத்3:20 98/1

TOP


நொடியாய் (1)

நுழைவாய் மலர்வாய் நொடியாய் கொடியே – கிட்:10 54/2

TOP


நொடியால் (1)

நுதியால் பல நுதலால் பல நொடியால் பல பயிலும் – யுத்2:18 157/3

TOP


நொடியிடை (1)

பொற்றை மாடங்கள் கோடி ஓர் நொடியிடை புக்கான் – சுந்:2 135/4

TOP


நொடியில் (8)

நுங்குவர் உலகை ஓர் நொடியில் என்றனர் – பால:5 16/4
விரைஞ்சு ஒரு நொடியில் இ அனிக வேலையை – அயோ:14 39/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில்
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – ஆரண்:10 116/3,4
நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் – சுந்:10 4/4
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில்
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் – யுத்2:16 236/3,4
நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் – யுத்3:21 26/4
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில்
கொண்டு வந்தது மேருவுக்கு அப்புறம் குதித்து – யுத்3:30 47/3,4
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் – யுத்4:37 99/4

TOP


நொடியின் (2)

சமரம் புகும் அளவு இல்லவர்-தமை வென்றது ஓர் நொடியின் – யுத்3-மிகை:31 28/4
நோய்க்கும் நோய் தரு வினைக்கும் நின் பெரும் பெயர் நொடியின்
நீக்குவாய் உனை நினைக்குவார் பிறப்பு என நீங்கும் – யுத்4:37 122/3,4

TOP


நொடியினின் (1)

கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – யுத்4:41 3/4

TOP


நொடிவரை (1)

சுமை பெறும் உலகு ஒரு நொடிவரை தொடருவது – யுத்4-மிகை:37 7/3

TOP


நொடிவான் (1)

நின்று உன்னி வந்த நிலை என்-கொல் என்று நெடியோன் விளம்ப நொடிவான் – ஆரண்:13 65/4

TOP


நொடிவு (1)

நோக்கினான் நெடிது நின்றான் நொடிவு அரும் கமலத்து அண்ணல் – கிட்:3 18/1

TOP


நொதுமல் (1)

நொதுமல் திண் திறல் அரக்கனது இலங்கையை நுவன்றேன் – யுத்1:5 67/1

TOP


நொந்த (2)

நொந்த சிந்தை இளையவன் நோக்கினான் – அயோ:10 53/2
நொந்த அ ததிமுகன் தன்னை நோக்கியே – சுந்-மிகை:14 28/4

TOP


நொந்தவர் (1)

நொந்தவர் நோவு தீர்க்க சிறிது அன்றோ நொடிதல் முன்னே – யுத்4:32 42/3

TOP


நொந்தன (1)

நொய்து என அரக்கனை நெருங்க நொந்தன
செய்தனன் இராகவன் அமரர் தேறினார் – யுத்4:37 83/3,4

TOP


நொந்தனர் (2)

நொந்தனர் தளர்ந்தனர் நுவல்வது ஓர்கிலார் – கிட்:11 109/4
வினைந்தனர் புரண்டனர் விதியை நொந்தனர் – கிட்-மிகை:16 12/4

TOP


நொந்தனன் (2)

சால நொந்தனன் நொந்து தருக்கு அறா – யுத்2-மிகை:15 7/3
நொந்தனன் இராமன் என்னும் நுண்மையும் நொய்தின் நோக்கி – யுத்3:24 6/3

TOP


நொந்தனென் (5)

நொந்தனென் அருள்க என நுணங்கு கேள்வியாய் – பால-மிகை:7 5/3
நொந்தனென் இராமன் என் நோவை நீக்குவான் – அயோ:1 26/2
நொந்தனென் ஆதலின் நுவல்வது ஆயினேன் – யுத்1:2 73/4
நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் – யுத்2:16 23/4
நொந்தனென் ஆக்கை நொய்தின் ஆற்றி மேல் நுவல்வென் என்னா – யுத்2:19 207/3

TOP


நொந்தனை (1)

நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கிட்:7 147/3

TOP


நொந்தாய் (1)

பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய்
உண்பாய் எனது ஆக்கையை யான் உதவற்கு நேர்வல் – சுந்:1 56/1,2

TOP


நொந்தார் (1)

நூறிட மாருதி நொந்தார்
ஊறிட ஊன் இடு புண்ணீர் – சுந்:13 50/1,2

TOP


நொந்தாள் (1)

விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து – சுந்:2 90/1

TOP


நொந்தான் (1)

தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – யுத்3:21 29/4

TOP


நொந்திலர் (1)

அரிய நொந்திலர் அலத்தக சீறடி அயர்ந்தார் – யுத்3:20 63/4

TOP


நொந்திலென் (1)

நொந்திலென் இனையது ஒன்றும் நுவன்றிலென் மனிதன் நோன்மை – யுத்2:19 288/3

TOP


நொந்து (27)

ஆகம் நொந்து நின்று தாரை அம் மதில்-கண் வீசுமே – பால:3 14/4
பெண்கள் தாம் தம்மின் நொந்து பேதுறுகின்ற காலை – பால:21 7/2
அந்த வேலையில் இந்திரன் சிந்தை நொந்து அழிந்து – பால-மிகை:9 16/1
தரியாது உளம் நொந்து தனித்து உறைவாள் – பால-மிகை:23 1/4
நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும் – அயோ:2 16/3
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – அயோ:4 75/4
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ – அயோ:11 130/1
நொந்து மாழ்கினான் நுவல்வது ஓர்கிலா – அயோ-மிகை:11 9/3
காணா மனம் நொந்து கவன்றனனால் – ஆரண்:2 25/1
எல்லியும் பகலும் நொந்து இரங்கி ஆற்றலெம் – ஆரண்:3 13/2
ஆவி சால நொந்து நொந்து அழுங்குவானும் ஆயினான் – ஆரண்:10 92/4
ஆவி சால நொந்து நொந்து அழுங்குவானும் ஆயினான் – ஆரண்:10 92/4
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை – கிட்:1 11/3
சிந்தியா நொந்து தேய் பொழுது தெறு சீத நீர் – கிட்:1 38/3
நொந்து அயர்த்தவர் அனையர் நோ உற சிறியர் அலர் – கிட்:2 6/2
இருந்து நோக்கி நொந்து இறைவன் சிந்தியா – கிட்:3 35/2
என்ன நொந்து இன்னன பன்னி ஏங்கியே – கிட்:6 26/1
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன – சுந்:10 17/2
புந்தி நொந்து என்னை-கொல் புகலற்பாலர் என்று – சுந்-மிகை:14 28/2
புந்தி நொந்து இராமனும் உயிர்ப்ப பூம் கணை – யுத்1:5 2/2
நொந்து சூரியன் கான்முளை நோக்கினான் – யுத்2:15 53/4
சால நொந்தனன் நொந்து தருக்கு அறா – யுத்2-மிகை:15 7/3
நொந்து ஆங்கு அரக்கன் மிக நோனா உளத்தினனாய் – யுத்2-மிகை:17 2/2
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – யுத்4:35 28/4
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு நொந்து அழ – யுத்4:38 14/1
இரிக்க மாழ்கி நொந்து உனை புகல் யாம் புக இயையா – யுத்4-மிகை:40 19/3
திலக வாள் நுதல் வெண் திங்கள் சிந்தை நொந்து எளிதின் தேய – யுத்4-மிகை:42 37/2

TOP


நொந்துநொந்து (1)

உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் – ஆரண்:10 93/4

TOP


நொந்துளேன் (1)

நோக்கி நோக்கி அரிது என நொந்துளேன்
பாக்கியம் பெரும் பித்தும் பயக்குமோ – யுத்4:40 13/3,4

TOP


நொந்துளோம் (1)

நொந்துளோம் இறைவா நொடி போதினில் – பால-மிகை:5 8/2

TOP


நொந்தேம் (2)

வந்து இங்கு அணுகாய் என்னோ வந்தது என்றே நொந்தேம்
சந்தம் கமழும் தோளாய் தழுவிக்கொள வா எனவே – அயோ:4 79/3,4
கரங்களால் எற்ற நொந்தேம் காவலோய் என்னலோடும் – சுந்-மிகை:14 9/3

TOP


நொந்தேன் (1)

கொடித்தலை மகரம் கொண்டான் குனி சிலை சரத்தால் நொந்தேன்
வடி தடம் கண்ணீர் என்னை மணத்திர் என்று உரைப்ப எந்தை – பால-மிகை:8 5/1,2

TOP


நொப்பமே-கொல் (1)

அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – யுத்2:19 253/4

TOP


நொய்தா (2)

புல் நுனை நீரின் நொய்தா போதலே புரிந்து நின்ற – ஆரண்:12 68/1
நூல்முகம் நுனிந்த நெறி நூறு வர நொய்தா
மேல் முகம் நிமிர்ந்து வெயில் காலொடு விழுங்கா – கிட்:14 56/1,2

TOP


நொய்தாய் (1)

நொய்தாய் வர வேகமும் நொய்திலனால் – ஆரண்:14 62/3

TOP


நொய்தில் (1)

நொய்தில் அன்னவை நீக்கவும் நோக்குதிர் – கிட்:11 27/3

TOP


நொய்திலனால் (1)

நொய்தாய் வர வேகமும் நொய்திலனால்
எய்தாது ஒழியான் இது என்னை-கொலாம் – ஆரண்:14 62/3,4

TOP


நொய்தின் (43)

நொய்தின் நொய்ய சொல் நூற்கலுற்றேன் எனை – பால:0 8/1
நோற்றனள் நங்கையும் நொய்தின் ஐயன் வில் – பால:13 1/3
நுடங்கிய மின் என நொய்தின் எய்தினாள் – பால:13 56/3
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த – பால:24 31/2
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய் – அயோ:2 32/2
நூற்று இதழ் கமலத்தில் நொய்தின் யாவையும் – அயோ:14 119/3
நொய்தின் இ உலகு எலாம் நுழையும் நோன்மையாள் – ஆரண்:6 3/3
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – ஆரண்:8 20/3
இலங்கை மா நகர் நொய்தின் சென்று எய்தினாள் – ஆரண்:9 31/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு – கிட்:2 1/2
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் – கிட்:3 52/2
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கிட்:7 141/4
வெறியன எய்தி நொய்தின் வெம் துயர் கடலின் வீழ்ந்தேன் – கிட்:9 12/4
நொய்தின் நோன் கதவும் முது வாயிலும் – கிட்:11 36/1
நொய்தின் கூடிய சேனை நூறு_ஆயிரகோடி – கிட்:12 21/1
நொய்தின் அ மலை நீங்கி நுமரொடும் – கிட்:13 15/1
செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் – கிட்:17 1/4
நொய்தின் ஆர் அமுதம் கொண்ட நோன்மையே நுவலும் நாகர் – சுந்:1 21/2
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின்
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – சுந்:1 71/3,4
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – சுந்:3 143/3
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – சுந்:6 56/4
கொல்லலிர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதிர் கொணர்திர் என்றான் – சுந்:7 2/4
நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் – சுந்:8 45/2
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின்
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – சுந்:9 53/3,4
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – சுந்:11 12/1
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின்
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – சுந்:11 46/1,2
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய – சுந்:13 30/2
செம் நீர்மை செய்யேன் என சிந்தனை செய்து நொய்தின்
அ நீரில் வந்த முதல் அந்தணன் ஆதி நாள் அம் – சுந்-மிகை:1 7/2,3
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – யுத்1:7 1/4
இனிது அரும் தவம் நொய்தின் இயற்றலால் – யுத்1:8 30/2
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – யுத்1:9 14/4
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் – யுத்1:9 15/4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் – யுத்2:15 138/3
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி – யுத்2:15 152/3
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – யுத்2:16 38/4
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா – யுத்2:18 161/2
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் – யுத்2:19 78/4
நொந்தனென் ஆக்கை நொய்தின் ஆற்றி மேல் நுவல்வென் என்னா – யுத்2:19 207/3
வணங்கி நீ ஐய நொய்தின் மாண்டனர் மக்கள் என்ன – யுத்3:22 3/1
நொந்தனன் இராமன் என்னும் நுண்மையும் நொய்தின் நோக்கி – யுத்3:24 6/3
மாம் தளிர் எய்த நொய்தின் மயங்கினர் மழலை சொல்லார் – யுத்3:25 8/4
அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின்
திவள பாற்கடல் வறள்பட தேக்கினர் சில நாள் – யுத்3:30 14/3,4
ஏம்பல் உற்று இருந்தார் நொய்தின் இரு மதி இறந்தது அன்றே – யுத்4-மிகை:42 48/4

TOP


நொய்தினில் (3)

நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா – ஆரண்:6 86/2
நினைந்த மாத்திரத்து எய்தின நொய்தினில் நெருப்பு உகு பகு வாயால் – யுத்1:3 88/2
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – யுத்2:16 166/2

TOP


நொய்தினின் (11)

மேகம் எனும்படி நொய்தினின் வெய்யாள் – ஆரண்:14 58/4
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கிட்:11 34/4
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல் – கிட்:11 123/2
தனையன் நொய்தினின் தயரதன் புதல்வனை சார்ந்தான் – கிட்:12 28/2
நுழைந்து நொய்தினின் மெய் உற நோக்கினான் – சுந்:2 167/3
நொய்தினின் வென்று பற்றி தருகுவென் நொடியில் நுன்-பால் – சுந்:10 4/4
நொய்தினின் அடைத்து மான தானையான் நுவன்ற நம் ஊர் – யுத்1:9 66/2
நூறும் ஆயிரமும் கணை நொய்தினின்
வேறு வேறு படுதலின் வெம்பியே – யுத்2:15 70/1,2
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – யுத்2:18 220/3
நொய்தினின் சென்று கூடி இராவணி உளைவை நோக்கி – யுத்2:19 170/1
நொய்தினின் இயற்ற நோன்பின் மாதவர் நுனித்து காட்ட – யுத்4:42 15/3

TOP


நொய்தினை (1)

நூறி நொய்தினை ஆகி நுழைதியோ – சுந்:12 99/2

TOP


நொய்து (13)

நொய்து அலர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் – அயோ:2 50/2
நொய்து அலர் வலி தொழில் நுவன்ற மொழி ஒன்றோ – ஆரண்:10 51/3
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – ஆரண்:10 63/3
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் – ஆரண்:11 35/1
நோக்கினால் ஐய நொய்து இவண் எய்திய நுந்தை – ஆரண்:13 82/1
நொய்து சென்று உற்றது நுவலகிற்றிலம் – கிட்:16 8/2
நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா – சுந்:9 48/2
தண்டு என கொளலுற்று அது நொய்து என தவிர்ந்தான் – யுத்1:3 11/4
முதுகு நொய்து என செய்தவன் கனலையும் முனிவோன் – யுத்1:11 33/2
நோக்கு அறவும் எம்பியர்கள் மாளவும் இ நொய்து இலங்கை – யுத்2:17 83/1
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – யுத்2:18 192/4
நொய்து என அரக்கனை நெருங்க நொந்தன – யுத்4:37 83/3
நொய்து என்று ஓதும் தன்மைய ஆக நுழைகிற்ப – யுத்4:37 138/4

TOP


நொய்ய (7)

நொய்தின் நொய்ய சொல் நூற்கலுற்றேன் எனை – பால:0 8/1
நையும் நொய்ய மருங்குல் ஓர் நங்கைதான் – பால:21 35/2
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் – பால:22 14/1
நொய்யவே நொய்ய என்றோ பலபட நுவல்வது அம்மா – பால:22 14/4
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கிட்:13 33/2,3
ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய
பால் நிற தட்டம் வட்ட கண்ணடி பலவும் இன்ன – கிட்:13 39/1,2
நொய்ய பாசம் புறம் பிணிப்ப நோன்மை இலன் போல் உடல் நுணங்கி – சுந்:12 117/1

TOP


நொய்யது (1)

நொய்யது ஆகும் என்று ஆரும் என் காவலின் நுழைந்தார் – யுத்1:3 54/4

TOP


நொய்யவே (1)

நொய்யவே நொய்ய என்றோ பலபட நுவல்வது அம்மா – பால:22 14/4

TOP


நொய்யள் (1)

நாண் இலள் ஐயள் நொய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றாள் – ஆரண்:6 39/4

TOP


நொவ் (3)

நொவ் இடை மடந்தை-தன் இருக்கை நோக்கினான் – சுந்:3 54/4
நொவ் இடை குயிலே நுவல்க என்றனன் – சுந்:3 97/3
நொவ் இடை மயில் அனாட்கு நுவன்றுழி வருணன் நோனாது – யுத்4:41 24/3

TOP


நொவ்வியல் (1)

நொவ்வியல் உற்றன நொடிப்பது என் இனி – யுத்4-மிகை:37 19/2

TOP


நொறில் (7)

நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – ஆரண்:8 20/3
நூறொடு நூறு பூண்ட நொறில் வய புரவி நோன் தேர் – சுந்:10 7/2
நோக்கிய கண்களால் நொறில் கனல் பொறி – சுந்:12 63/1
நோக்கி வஞ்சன் நொறில் வய மா பரி – யுத்2:15 54/1
நூறு பத்துடை நொறில் பரி தேரின் மேல் நுன்முன் – யுத்2:15 217/1
நூறு பத்து உடை பத்தியின் நொறில் பரி பூண்ட – யுத்2:16 226/3
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி – யுத்4:32 3/1

TOP


நொறுக்கி (1)

பற்றி வந்த மரம் வேறுவேறு உற நொறுக்கி நுண் பொடி பரப்பினான் – யுத்2:19 71/4

TOP