வௌ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வௌவி 2
வெளவு 1
வௌவு 1
வெளவுமே 1

வௌவி (2)

சீரொடு சிறப்பும் வௌவி சிறையினில் வைத்தது அன்றி – உதயணகுமார:1 93/2
ஒண்_தொடி தாதையொடு ஊழ் உயிர் வௌவி
திண் திறல் பேசிய அ சிறியானையும் – சூளாமணி:9 1226/2,3
மேல்


வெளவு (1)

மல்லிகை கொடி கலந்து மெளவல் சூட வெளவு நீர் – சூளாமணி:6 494/2
மேல்


வௌவு (1)

வௌவு நீரென்ன வாவியும் மாடு எலாம் – சூளாமணி:8 897/1
மேல்


வெளவுமே (1)

தேசு_அறு திகரியும் செவ்வன வெளவுமே – சூளாமணி:5 402/4

மேல்