ரூ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ரூபத்தை 1
ரூபம் 2
ரூபமும் 1

ரூபத்தை (1)

அ வணிகன் அவளுடை ரூபத்தை
செவ்விதில் செப்ப சீர் உடை மன்னனும் – நாககுமார:1 31/1,2
மேல்


ரூபம் (2)

மதனமஞ்சிகை மான் விழி ரூபம் போல் – உதயணகுமார:5 262/1
இன்ன ரூபம் மிக்கார் இது என்றலும் – நாககுமார:1 29/3
மேல்


ரூபமும் (1)

பாங்கு அரசன் ரூபமும் படத்தினில் வரைந்தனன் – உதயணகுமார:2 130/4

மேல்