மே – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மே 3
மேக்கினை 1
மேக 10
மேக_வண்ணனே 3
மேககூடம்-அதனை 1
மேகத்து 1
மேகம் 16
மேகமாபுரம் 1
மேகமாலினி 1
மேகமே 1
மேகலை 6
மேகலையவர் 1
மேகலையாரின் 1
மேகலையும் 2
மேகவாகனன் 2
மேதகு 1
மேதகுவானை 1
மேதி 4
மேதினி 2
மேதினிக்கு 2
மேதைமையாலும் 1
மேதையான் 1
மேம் 1
மேய் 6
மேய்ந்து 2
மேய்ப்பான் 1
மேய 8
மேயார் 1
மேயான் 1
மேயானால் 1
மேயின 2
மேயினம் 1
மேயினாள் 1
மேயினான் 2
மேயினீர் 1
மேயினும் 1
மேயும் 3
மேரு 4
மேருகிரி 1
மேருவும் 1
மேல் 335
மேல்-நின்றும் 1
மேல்-பால் 2
மேல்_நாள் 1
மேல்கொண்டு 1
மேல்கொள 1
மேல்செல்வது 1
மேல்செல 1
மேல்முகமிருந்து 1
மேல்முறை 1
மேல்வந்த 1
மேல்வர 2
மேல 3
மேலது 2
மேலவர் 2
மேலவர்கள் 2
மேலவர்களுக்கு 1
மேலன 1
மேலனவாக 1
மேலனவாய் 2
மேலாட்கு 1
மேலாயார் 1
மேலார் 5
மேலால் 17
மேலாள் 3
மேலான் 1
மேலிட்டு 1
மேலிருந்து 1
மேலில் 1
மேலும் 18
மேலும்கீழினும் 1
மேலுமாய் 1
மேலே 3
மேலை 4
மேலையோர் 1
மேலோர் 3
மேலோன் 1
மேவ 2
மேவர 1
மேவரும் 1
மேவல் 2
மேவலின் 1
மேவான் 1
மேவி 19
மேவிய 6
மேவியே 1
மேவினர் 1
மேவினார் 1
மேவினான் 1
மேவு 3
மேவும் 9
மேவுவன் 1
மேற்குலத்தாரோடு 1
மேற்கொண்டான் 1
மேற்கொண்டு 3
மேற்கொண்டும் 1
மேற்கொளும் 1
மேற்கோள் 4
மேற்சென்று 1
மேற்சென்றுவிட்டான் 1
மேற்படை 1
மேன்மக்கள் 1
மேன்மகன் 1
மேன்மேல் 3
மேன்மை 1
மேன்மையில் 1
மேனகி 2
மேனகிக்கு 1
மேனாள் 2
மேனி 48
மேனி-தன் 1
மேனியர் 2
மேனியராய் 1
மேனியவர் 1
மேனியவள் 1
மேனியள் 2
மேனியன் 11
மேனியார் 1
மேனியார்-கொல் 1
மேனியாள் 1
மேனியாளை 1
மேனியான் 2
மேனியான 1
மேனியானையும் 1
மேனியின் 1
மேனியினன் 1
மேனியும் 1
மேனியை 1
மேனியொடு 2
மேனிலைப்பால் 1

மே (3)

மே விளங்கும் அநங்கவிலாசனை – உதயணகுமார:5 278/4
மே உடை அணிந்த கணி வேலை இது என்றான் – சூளாமணி:8 1098/4
மே தக்க நாற்றம் இது பூவினது என்ப மிக்கார் – நீலகேசி:4 423/2

TOP


மேக்கினை (1)

மேக்கினை கொண்டு ஏறலும் மேன்மை என்னலாம் பிற – நீலகேசி:4 353/4

TOP


மேக (10)

மேக சாலம் விரிந்து எதிர் செல்லுமோ – சூளாமணி:7 637/2
கழல்கள் ஆர்க்குங்களே கலங்கி மேக குழாம் – சூளாமணி:7 739/3
உம்பர் வான் மேக சாலம் ஒலி முழா கருவி ஆக – சூளாமணி:7 766/3
மேக படலத்திடை மினல்கொடியொடு ஒத்தாள் – சூளாமணி:8 860/4
நீர் மேக முத்தின் நெடும் தண் குடை கீழ் நிழல் துளும்பும் நேமி தாங்கும் – சூளாமணி:9 1530/3
கார்_மேக_வண்ணன் இவன் வருவானை காண்-மினோ கண்கள் ஆர – சூளாமணி:9 1530/4
வாடல்_இல் பூம் கண்ணி மா மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1660/4
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1661/4
கம்பம் செய் யானை கரு மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1662/4
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1

TOP


மேக_வண்ணனே (3)

வாடல்_இல் பூம் கண்ணி மா மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1660/4
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1661/4
கம்பம் செய் யானை கரு மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1662/4

TOP


மேககூடம்-அதனை (1)

அணி நகர் மேககூடம்-அதனை ஆண்டு அரிய செய்கை – சூளாமணி:9 1176/1

TOP


மேகத்து (1)

வெண் நிலா குழவி திங்கள் மேகத்து பதித்த போலும் – சூளாமணி:8 839/1

TOP


மேகம் (16)

பூரித்த தார்கள் வேய்ந்த பொன் குடை எழுந்த மேகம்
வாரித்து இசைந்து அளிக்கும் வண் கை அம் பொன் திண்_தோளான் – நாககுமார:1 8/2,3
மின்னொடு தொடர்ந்து மேகம் மேதினிக்கு ஏதம் நீங்க – யசோதர:1 68/1
மேகம் இவண் வருக எனின் வரும் அதுவும் விதியின் – யசோதர:5 269/2
மேகம் என மின்னினொடு வில்லும் என வல்லே – யசோதர:5 275/1
மேகம் மேல் தவழ்ந்து வேய்கள் மிடைந்து கீழ் இருண்ட தாழ்வர் – சூளாமணி:7 761/1
சாரல் மேகம் நீர் முதிர்ந்து தண் தளி துளித்தலால் – சூளாமணி:7 799/2
கார் அணங்கு உருவ மேகம் கருவுகொண்டு அதிர்ந்து வெய்யோன் – சூளாமணி:8 834/1
மல்கு மும்மத மழ களிறு உழக்கலின் மயங்கிய மழை மேகம்
பில்கும் நுண் துளி உறைத்தலின் பனித்த நம் பெரும் படை மடவார்கள் – சூளாமணி:8 887/1,2
கழுமிய காகதுண்டம் கமழ்-தொறும் காள மேகம்
குழுமியது அனைய மாட குவட்டிடை அமளி சேர்வார் – சூளாமணி:8 1109/1,2
கரியவன் வளைந்த வெள்ளை எயிற்றவன் காள மேகம்
பெரியது ஒன்று இரண்டு கொம்மை பிறை கவ்வியிருந்தது_அன்னான் – சூளாமணி:9 1138/1,2
அடும் திறல் வெகுளி காற்றோடு அருக்க பேர் உடைய மேகம்
கொடும் சிலை குலவ கோலி குருதி நீர் வெள்ளம் ஓட – சூளாமணி:9 1197/1,2
புதியது ஓர் பருவ மேகம் போந்து எழுகின்றது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1438/4
நிழல் அவிர் விலங்கல் நெற்றி நிமிர்ந்தது ஓர் காள மேகம்
அழலவன் திகிரி பாய அற்று வீழ்கின்றது ஒத்தான் – சூளாமணி:9 1462/3,4
போர் மேகம் அன்ன திறல் பொரு களிற்று மேல் அரசர் போற்று கூவ – சூளாமணி:9 1530/1
சீர் மேகம் என செறி கண் இடி முரசம் கடிது அதிர்ந்து திசை மேல் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1530/2
கண் சுடர்கள் விட அனன்று கார் மேகம் என அதிரும் களி நல் யானை – சூளாமணி:10 1814/1

TOP


மேகமாபுரம் (1)

வேழத்தால் பொலிந்த சோலை மேகமாபுரம் அது ஆளும் – சூளாமணி:5 321/1

TOP


மேகமாலினி (1)

மேகமாலினி என்று உரை மிக்கு உளாள் – சூளாமணி:5 337/4

TOP


மேகமே (1)

மேகமே என விசும்பிடை வெடிபட இடியா – நீலகேசி:1 50/2

TOP


மேகலை (6)

வாம மேகலை மடவரல் இவர்களை வளர்த்தார் – சூளாமணி:6 459/3
வாம மேகலை முதல்-நின்று வயிற்று இடை வளர்ந்த – சூளாமணி:6 463/1
மின் அவிர் விளங்கு மணி மேகலை மிழற்ற – சூளாமணி:10 1602/1
அரை இலங்கு மேகலை ஆர்ப்பின் அயல – சூளாமணி:10 1649/1
வரை இலங்கு மேகலை மாறே நின்று ஆர்க்கும் – சூளாமணி:10 1649/2
துணங்கை ஆட தன் துகிலிடை மேகலை துளங்க – நீலகேசி:1 60/3

TOP


மேகலையவர் (1)

வாம மேகலையவர் மனத்தில் வார் பொழில் – சூளாமணி:4 207/1

TOP


மேகலையாரின் (1)

அரைய மேகலையாரின் அமர்ந்து உணும் – யசோதர:3 168/2

TOP


மேகலையும் (2)

நூபுரமும் மேகலையும் கலந்து ஒலிப்ப நுண் மருங்குல் நுடங்க ஓடி – சூளாமணி:9 1529/2
நுரையவா நுண் துகிலும் மேகலையும் சூழ்ந்த – நீலகேசி:1 129/3

TOP


மேகவாகனன் (2)

வெள்ளியின் மலையில் மேகவாகனன் துரந்திட – நாககுமார:4 124/1
மேகவாகனன் என்று உளன் வீழ் மத – சூளாமணி:5 336/3

TOP


மேதகு (1)

விண்டு சுடர் தயங்கு மேதகு மா மாணிக்கம் – சூளாமணி:10 1656/1

TOP


மேதகுவானை (1)

மெய்யா மேவும் மேதகுவானை மிக எண்ணி – சூளாமணி:5 318/3

TOP


மேதி (4)

மேய மேதி தசை மிக வெந்ததை – யசோதர:3 212/2
மேய மேதி பிணத்தை மிசைந்தனள் – யசோதர:3 218/3
கள் அலைத்த கவுள் கரு மேதி பால் – சூளாமணி:1 27/2
வளமா நிலை மேதி மருப்பின் இட – சூளாமணி:7 804/1

TOP


மேதினி (2)

மிக்க பாணி மீது அடிசில் மேதினி
புக்கும் உண்டிட போதுவார் பகல் – உதயணகுமார:6 322/2,3
மேதினி பதி ஆதல் விடுத்த பின் – யசோதர:3 203/2

TOP


மேதினிக்கு (2)

மின்னொடு தொடர்ந்து மேகம் மேதினிக்கு ஏதம் நீங்க – யசோதர:1 68/1
வெய்ய நீ முனிவு செல்லல் மேதினிக்கு இறைவன்-தன்னோடு – யசோதர:2 121/2

TOP


மேதைமையாலும் (1)

மேலார் ஆயும் மேதைமையாலும் மிக நல்லான் – சூளாமணி:5 308/2

TOP


மேதையான் (1)

மெழுகு உருகும் மண் பாவை மேதையான் காய்த்தி – நீலகேசி:1 133/1

TOP


மேம் (1)

மேம் பழுத்து அளிந்தன சுளையும் வேரியும் – சூளாமணி:2 49/2

TOP


மேய் (6)

சங்கம் மேய் தரங்க வேலி தடம் கடல் பொய்கை பூத்த – சூளாமணி:2 37/1
மேய் இடைபெறுவன் ஆயின் வேந்து காண்குறுவன்-கொல்லோ – சூளாமணி:3 103/3
மன்ன கேள் வளை மேய் திரை மண்டிலம்-தன்னை – சூளாமணி:7 623/1
அவரை வார் புனத்து அருந்தி மேய் அருவி நீர் பருகி – சூளாமணி:7 732/2
இரவாய் இருள்செய் இடம் மேய் இடமே – சூளாமணி:7 745/4
அயல் மேய் உறையாது அணியிற்று எனவும் – நீலகேசி:5 467/4

TOP


மேய்ந்து (2)

அள் இலை குவளை தடம் மேய்ந்து அசைஇ – சூளாமணி:1 27/1
கெண்டை அம் சினை மேய்ந்து கிளர்ந்து போய் – சூளாமணி:1 28/1

TOP


மேய்ப்பான் (1)

மருளி வண்டு உழலும் தாரை மழ களிறு-அதனை மேய்ப்பான்
இருள் இரும் குன்றம் ஏய்க்கும் இரும் பிணர் எருத்தம் ஏறி – சூளாமணி:8 926/2,3

TOP


மேய (8)

மேய வேட்டை விழைந்தனன் மீள்பவன் – யசோதர:3 189/3
மேய மேதி தசை மிக வெந்ததை – யசோதர:3 212/2
மேய மேதி பிணத்தை மிசைந்தனள் – யசோதர:3 218/3
மேய பூ_மகள் போல விளங்கினாள் – சூளாமணி:4 146/2
விஞ்சை அம் பாவை மேய விடை மணி விமானம் சேர்ந்தான் – சூளாமணி:9 1546/3
மேய அ பருவம் விரும்பிய மீன் இனம் – சூளாமணி:11 1934/1
சுடர் மேய சுடர் நுதி போன்ம் எனவும் – நீலகேசி:5 491/4
மேலும் உரைத்தனம் மேய தன் மேல் பழி – நீலகேசி:5 638/2

TOP


மேயார் (1)

நாவி வீற்றிருந்த நாறும் நளிர் வரை சிலம்பின் மேயார்
காவி வீற்றிருந்த கண்ணார் கந்தர்வ மகளிர் கண்டாய் – சூளாமணி:7 762/2,3

TOP


மேயான் (1)

நின்றான் அன்றே இன் துணை ஆகும் நிலை மேயான் – சூளாமணி:5 313/4

TOP


மேயானால் (1)

மேவி பட்டம்பெற்றவன் காதல் மேயானால்
ஏவி பட்டம் ஈந்தவர் எல்லாம் இனிது ஏத்தும் – சூளாமணி:5 311/2,3

TOP


மேயின (2)

மேயின குறிப்பினை அறிந்து மெல்லவே – சூளாமணி:8 1046/3
அணு மேயின ஐந்து அவை-தாம் அனைத்தும் – நீலகேசி:6 677/1

TOP


மேயினம் (1)

மேயினம் களித்து யாங்கள் விழைந்து உயிர் வாழும் வாழ்க்கை – சூளாமணி:11 1858/2

TOP


மேயினாள் (1)

ஆங்கு ஒரு பெரும் சிறப்பு அயர்தல் மேயினாள் – சூளாமணி:4 212/4

TOP


மேயினான் (2)

வெச்செனும் சொல் ஒன்றுமே விடுத்து மெய்ம்மை மேயினான் – சூளாமணி:4 139/4
ஆர் அணி தெரியலான் அமிர்தம் மேயினான் – சூளாமணி:5 373/4

TOP


மேயினீர் (1)

முயல் பிறவி மேயினீர் முன் செய்தான் அங்கு ஓர் – நீலகேசி:5 649/3

TOP


மேயினும் (1)

உணல் மேயினும் உள் புகுதல் உரையேம் – நீலகேசி:6 677/3

TOP


மேயும் (3)

வால் வளை பரவி மேயும் வளர் திரை வளாகம் எல்லாம் – சூளாமணி:5 243/1
மை ஆர் சென்னி மாளிகை முன்றில் மலர் மேயும்
மை ஆர் பொய்கை தண் புனல் நாடன் வரலோடும் – சூளாமணி:9 1524/1,2
மா இரும் சுருளை மேயும் மான் மறி போலும் என்றான் – சூளாமணி:11 1858/4

TOP


மேரு (4)

வீச விண் தொடு மேரு துளங்குமோ – சூளாமணி:7 635/2
வட மேரு முகட்டு அலரும் மலரும் – சூளாமணி:8 1081/1
புட மேரு பொலிந்து அலரும் மலரும் – சூளாமணி:8 1081/2
விழு மலர் பிணை_அன்னாளும் விடலையும் மேரு நெற்றி – சூளாமணி:8 1109/3

TOP


மேருகிரி (1)

மேருகிரி உய்த்து இடினும் வெப்பமொடு தட்பம் – யசோதர:5 288/1

TOP


மேருவும் (1)

பொறையும் ஆற்றலும் பூமியும் மேருவும் அனையான் தான் – நீலகேசி:1 33/3

TOP


மேல் (335)

இகலுறும் அமளியின் மேல் எழில் மங்கை மைந்தர் தாமும் – உதயணகுமார:1 9/2
ஊன மாற்றர் மேல் யூகி போர்போனதும் – உதயணகுமார:1 38/1
மேல் எழுந்து மிகவும் வளைத்தன – உதயணகுமார:1 52/3
கன்றி உள் சாலங்காயனும் மேல் வர – உதயணகுமார:1 54/3
வந்தவர் அம்பு_மாரி வள்ளல் மேல் தூவ தானும் – உதயணகுமார:1 118/1
விஞ்சு படை மேல் எழாமை விரகுடன் அறிந்து அந்த – உதயணகுமார:2 126/3
படத்து உருவில் ஒன்றினை பரந்த மேல் கண்ணாக வைத்து – உதயணகுமார:2 131/1
பதுமை-தன் பணை முலை மேல் பார்த்திபன் புணர்ந்து செல்ல – உதயணகுமார:4 188/2
புலம்பு வண்டு தேன் இனம் பூம்_குழல் மேல் ஆடவே – உதயணகுமார:4 235/4
வெள்ளி அம் மலை மேல் நின்ற ராச்சியம் – உதயணகுமார:5 272/1
மேல் நிகழ்வு என மெய் தவர் கூறினது – உதயணகுமார:5 274/1
சொன்ன காளை மேல் சூட்டி நின்றனள் – உதயணகுமார:5 287/4
வேக யானை மேல் ஏறி வீரனும் – உதயணகுமார:5 289/1
தந்தை மேல் மிகும் தளர்வு_இல் காதலால் – உதயணகுமார:5 301/1
மத களிற்றின் மேல் மன்னிய அன்பு எனக்கு – உதயணகுமார:6 342/1
வெள்ளி அம் மலை மேல் வட சேடியில் – உதயணகுமார:6 343/3
புற இதழ் சேர் மரை மலர் மேல் விரல் நால் விட்டு பொன் எயிலுள் மன்னிய புங்கவனும் நீயே – நாககுமார:1 16/2
கறை கெழு வேலினான் தன் காரிகை நீர் மேல் நிற்ப – நாககுமார:2 52/1
பின்னவர் அமைச்சன்-தன் மேல் பெரு நில பாரம் வைத்து – நாககுமார:3 78/2
ஆனை மேல் குமரன் தோன்றி அவனும் வந்து எதிர்த்த போது – நாககுமார:3 83/2
தந்தி மேல் மாதர் கூட தோழனும் தானும் ஏறி – நாககுமார:3 86/2
பற்றுடன் அவள் பதியாம் பார் மிசை மேல் என்றனன் – நாககுமார:4 132/4
ஏற்ற அறம் கேட்டு உடன் இருந்து இலக்கணையின் மேல்
ஏற்ற மோகம் என் என இயல் முனி உரைப்பரே – நாககுமார:4 144/3,4
பற்று_அற செயந்தரனும் பார் மகன் மேல் வைத்தான் – நாககுமார:5 156/4
வெம் கனல் வினையின் மேல்_நாள் விலங்கிடை புக்கு வீழ்ந்து – யசோதர:1 38/3
ஓரின் ஓர் முழங்கை-தன் மேல் ஓரொரு உபதேசம் ஏறி – யசோதர:1 39/1
பாரின் மேல் மனிதர் யாக்கை பண்டு நாம் கொண்டு விட்ட – யசோதர:1 39/3
விண்ணின் மேல் இன்பம் அல்லால் விழை பயன் வெறுத்து நின்ற – யசோதர:1 45/3
ஈங்கு நம் இடர்கள் தீர்க்கும் இயல்பினார் மேல் இ – யசோதர:1 52/1
அஞ்சுதல்_இலாத தெவ்வர் அவிய மேல் அடர்த்து சென்று – யசோதர:2 87/1
முனிவினை மன்னன்-தன் மேல் முறுகினள் ஒழுகும் முன் போல் – யசோதர:2 116/3
உரையலன் அமளி-தன் மேல் உறங்குதல் புரிந்த போழ்தின் – யசோதர:2 117/2
மன் உயிர்க்கு அரணம் மண் மேல் மன்னவர் அல்லரோ தான் – யசோதர:2 139/4
மேல் இயல் தெய்வம் கண்டே விரும்பினது அடையப்பட்ட – யசோதர:2 146/1
பஞ்சி மெல் அணை பாவிய பள்ளி மேல்
துஞ்சும் மன்னவன் மா மயில் தோகையோடு – யசோதர:3 167/2,3
அஞ்சி மெல்ல அசைந்தது பூமி மேல் – யசோதர:3 167/4
நறு மலர் பிண்டி_நாதன் நல் அற பெருமை-தன் மேல்
இறுகிய மகிழ்ச்சி கண்டாய் இதனது பிரிவும் என்றான் – யசோதர:4 241/3,4
வரிசையில் கரி மேல் கொண்டும் வாள் தொழில் பயின்றும் மன்னர்க்கு – யசோதர:4 261/2
வானவரும் மண்ணின் மிசை அரசர்களும் மலை மேல்
தானவரும் வந்து தொழு தவ உருவு கொண்டான் – யசோதர:5 277/1,2
வெங்கண் வினை போழ்ம் திருவ சரண் சென்ற மேல் நாள் – சூளாமணி:0 2/2
கோலும் பீலிய கோடு உயர் குன்றின் மேல்
ஆலும் மா மழை நீள் முகில் ஆர்த்-தொறும் – சூளாமணி:1 21/2,3
என்னை-கொல் ஒருவர்-தம் மேல் ஒருவர்க்கு இங்கு உள்ளம் ஓட – சூளாமணி:2 66/3
திரு வளர் செல்வர் மேல் சென்ற சிந்தை_நோய் – சூளாமணி:3 84/1
பஞ்சு உடை அமளி மேல் பள்ளியேற்பவன் – சூளாமணி:3 86/3
விரை செய் வார் பொழில் விஞ்சையர் சேடி மேல்
உரையை யாம் உரைப்பான் உற நின்றதே – சூளாமணி:4 119/3,4
கொங்கை வாரிகள் மேல் குதிகொள்ளுமே – சூளாமணி:4 124/4
கானக தழையின் கமழ் சேக்கை மேல்
ஊனகத்தவர் போகம் உவந்து அரோ – சூளாமணி:4 125/2,3
துஞ்சு பாறைகள் மேல் துதைவுற்றதே – சூளாமணி:4 126/4
ஆகு பொன் அறை மேல் அருவி திரள் – சூளாமணி:4 128/1
வீக்கு வார் கழல் விஞ்சையர் சேடி மேல்
ஊக்கி யாம் உரைக்கின்றது இங்கு என்-கொலோ – சூளாமணி:4 129/3,4
வரையின் மேல் மதி கோடு உற வைகிய – சூளாமணி:4 130/1
திருவ நீள் ஒளி தென் திசை சேடி மேல்
இரதநூபுரச்சக்கரவாளம் என்று – சூளாமணி:4 130/2,3
அற்ற கீழ்_உயிர் மேல் அருளாமையே – சூளாமணி:4 140/4
மன்னும் ஆடவர் மேல் வளைந்திட்டன – சூளாமணி:4 142/3
துஞ்சு இடை பெறாது தும்பி துவன்றி மேல் துகைக்கும் தோற்றம் – சூளாமணி:4 164/2
புரவலன்-தன் திரு முடி மேல் போது அலர அசைத்ததே – சூளாமணி:4 172/4
விரை மணந்த தாமரை மேல் விண் வணங்க சென்றாய் – சூளாமணி:4 187/1
முருகு அணங்கு தாமரையின் மொய் மலர் மேல் சென்று – சூளாமணி:4 188/1
மணம் மயங்கு தாமரை மேல் வான் வணங்க சென்றாய் – சூளாமணி:4 189/1
அவிர் சென்னி மேல் கடவுள் தானம் அஃது – சூளாமணி:4 213/2
மேல் விளை பழியும் வெய்ய வினைகளும் விலக்கி நின்றார் – சூளாமணி:5 243/3
பேணும் நூல் புலவர் மாண்பும் பெருகுவது உருவ தார் மேல்
பூணும் நூல் பொலிந்து தோன்றும் பொன் வரை மார்ப என்றான் – சூளாமணி:5 259/3,4
தளர்வன போல்பவர் தாம குழல் மேல்
கிளர்வன போது இள வாசம் கிளைத்து உண்டு – சூளாமணி:5 291/2,3
கோணை நூற்பவரை தன் சொல் குறிப்பின் மேல் நிறுத்த வல்லான் – சூளாமணி:5 301/2
அம் கண் மா ஞாலம் ஆளும் அரிகண்டன் அவனை விண் மேல்
செம் கண் மால் முனியுமேனும் செய்வது ஒன்று இல்லை கண்டாய் – சூளாமணி:5 323/3,4
ஆழி ஆள்கின்ற அச்சுவகண்டன் மேல்
பாழி ஆகின்ற திண் தோள் பவச்சுதன் – சூளாமணி:5 333/1,2
விண்டு வாழுநர் மேல் நகும் வேலினாய் – சூளாமணி:5 335/4
நாக மாலைகள் மேல் நகு வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 337/1
அன்னன் ஆதலினால் அவன் மேல் பிறர் – சூளாமணி:5 341/3
கோது_இல் மாலைகள் மேல் குதிகொண்டு எழு – சூளாமணி:5 344/1
பங்கய செம்_கணான் மேல் படைத்தொழில் பயின்ற போழ்தும் – சூளாமணி:5 350/3
அள் இதழ் புது மலர் அடுத்த வீதி மேல்
கள் இதழ் கண்ணியான் காலின் ஏகினான் – சூளாமணி:5 374/3,4
புனல் விரவிய துளிர் பிதிர்வது புரி முத்து அணி மணல் மேல்
மினல் விரவிய சுடர் பொன் ஒளிர் மிளிர் வேதிகை மிகை ஒண் – சூளாமணி:6 439/1,2
மாட வாயில் மேல் எலாம் மடந்தைமார் மயங்கினார் – சூளாமணி:6 476/4
ஓடும் மேல் எருத்திடை குலைந்த கோதையோடு உலாய் – சூளாமணி:6 478/2
கொண்ட கோல நீர ஆய கோடி மாடம் மேல் எலாம் – சூளாமணி:6 479/2
வண்ண ஆர வளை தயங்கு முன்கை மேல் வணங்குவார் – சூளாமணி:6 481/2
தாது நின்ற தேறல் நீர் தளித்து இவற்றின் மேல் அளி – சூளாமணி:6 491/1
கிளர்ந்து ஒளி துளும்பும் மேனி கேசரரோடு மண் மேல்
வளர்ந்து ஒளி திவளும் பூணோர் மண_வினை முயங்கல் இல் என்று – சூளாமணி:6 530/1,2
அடுக்கிய அனிச்சப்பூவின் அமளி மேல் அரத்த செவ்வாய் – சூளாமணி:6 558/1
கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் – சூளாமணி:6 558/4
வகுத்த மா மணி தலத்தின் மேல் மனத்து – சூளாமணி:7 575/2
மொய் புறத்து மேல் முழங்கு தானையோடு – சூளாமணி:7 586/3
இருந்த மன்னன் மேல் எடுத்த மாற்றமும் – சூளாமணி:7 589/1
பங்கயத்து மேல் பாவை-தன்னுடன் – சூளாமணி:7 603/2
உய்த்து உணர்ந்து அவர் உரைத்த நீதி மேல்
வைத்த ஒற்றினன் மன்னன் ஆன பின் – சூளாமணி:7 609/1,2
பஞ்சி மேல் மிதிக்கில் பனிக்கும் தகை – சூளாமணி:7 611/1
பூமி மேல் புரிசை மதில் போதனம் – சூளாமணி:7 631/1
வென்றி வேலவன் மேல் விடை ஏயினான் – சூளாமணி:7 649/4
மாளிகை மேல் மழை மா முகில் போழ்தலின் – சூளாமணி:7 654/2
விஞ்சையர் விமானம் தோன்ற மேல் அரும் கலங்கள் ஏற்றி – சூளாமணி:7 678/2
முடி தலை முத்து உதிர்ந்தாங்கு நெற்றி மேல்
பொடித்தன சிறு வியர் புள்ளி ஒள் எரி – சூளாமணி:7 682/1,2
குன்றின் மேல் பெறுவது என் வந்து கொள்க யான் – சூளாமணி:7 689/2
குன்றிடை சீயம்-தன் மேல் கொள புணர்த்திடுவன் என்றான் – சூளாமணி:7 695/4
தோளின் மேல் செல சுடர் விடு கடகங்கள் செறியா – சூளாமணி:7 713/2
வாயின் மேல் விரல் வைத்து நின்று அமரர்கள் மருண்டார் – சூளாமணி:7 724/4
சுருதி மேல் துறக்கத்தினோடு – சூளாமணி:7 742/2
மேகம் மேல் தவழ்ந்து வேய்கள் மிடைந்து கீழ் இருண்ட தாழ்வர் – சூளாமணி:7 761/1
மாகம் மேல் தரங்கம் சிந்தி மணி அறை கழுவும் அன்றே – சூளாமணி:7 761/4
திரை செய் நீர் உலகம் காக்கும் செய்கை மேல் படைக்கப்பட்ட – சூளாமணி:7 773/3
சென்று ஒர் வெம் கடம் சேர்ந்தனர் உச்சி மேல்
நின்று வெய்யவனும் நிலம் காய்த்தினான் – சூளாமணி:7 777/3,4
மிக்க நீள் கழை மேல் விளைவுற்று அழல் – சூளாமணி:7 780/1
தொக்க கல் தலம் மேல் துடிக்கின்றவே – சூளாமணி:7 780/4
மொய் மலர் பொதும்பின் மேல் முறுவலித்த முல்லையும் – சூளாமணி:7 789/3
எண்ணிலாய சாயல் அம் இடா மணல் பிறங்கல் மேல்
பண்ணிலாய வண்டு பாடு பாங்கரோடு பாங்கு அணிந்து – சூளாமணி:7 791/2,3
பா இதழ் பரப்பின் மேல் அரத்த கோபம் ஊர்ந்து அயல் – சூளாமணி:7 793/3
ஒட்டிய கலிங்க தாள் மேல் திரைத்து உடுத்து உருவ கோடி – சூளாமணி:8 842/1
ஆர் அணி உருவ திண் தேர் ஆனை மேல் அருக்ககீர்த்தி – சூளாமணி:8 845/3
மற்று அதன் வடிவு கேட்பின் மரகத மணி கல்-தன் மேல்
பெற்ற தன் நிலையிற்று ஆகி பெருகிய வளமை தோன்றி – சூளாமணி:8 847/1,2
பாரித்த பவழ திண் கால் பளிங்கு போழ் பலகை-தன் மேல்
பூரித்த சுடரின் செம்பொன் போதிகை புடங்கள்-தோறும் – சூளாமணி:8 848/1,2
திரை கரங்களில் செழும் மலை சந்தன திரள்களை கரை மேல் வைத்து – சூளாமணி:8 877/3
கூடிவிட்டு இடையாரன கோதை மேல்
மூடிவிட்டு அமர் தேன் முரிவித்தவே – சூளாமணி:8 890/3,4
குங்கும குளிர் பூ நெரி தூளி மேல்
பொங்கு உளை கலிமாக்கள் புரண்டு வில் – சூளாமணி:8 893/1,2
தார் அணி தயங்க சாத்தி தவிசின் மேல் விரித்து மஞ்சில் – சூளாமணி:8 932/1
பஞ்சின் மேல் மிதிப்பினும் பதைத்து பையவே – சூளாமணி:8 957/3
அஞ்சி மேல் இவர்வதற்கு ஆர்வம் செய்யுமே – சூளாமணி:8 957/4
மேல் அவாம் நெடும் கண் ஓட மீட்டு அவை விலக்க மாட்டாள் – சூளாமணி:8 979/3
பிற்றை ஓர் பலகை-தன் மேல் பெய்_வளை எழுதலுற்றாள் – சூளாமணி:8 1001/4
பளிங்கு இயல் பலகை-தன் மேல் பாவையது உருவம் தான் முன் – சூளாமணி:8 1006/1
பணிவரும் பலகை-தன் மேல் பாவையை காண்டும் என்றாள் – சூளாமணி:8 1008/3
என்று அவள் மொழிந்த போழ்தில் இலங்கு ஒளி பலகை-தன் மேல்
மின் தவழ் மேனியாளை மென் பணை தோளில் புல்லி – சூளாமணி:8 1012/1,2
இரும் கலி முழவு தோளாய் எரி மணி பலகை மேல் ஓர் – சூளாமணி:8 1015/3
பைம் தளிர் மேனி-தன் மேல் பல் மணி கலங்கள் தீண்டும் – சூளாமணி:8 1024/2
மொய் அழல் மேல் அவிந்த தழல் மீள மூள்வதே போல் – சூளாமணி:8 1027/3
கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு – சூளாமணி:8 1034/1
பணி மிடற்று மொழி பயிற்றும் பைங்கிளியின் செவ்வழி இன் இசை மேல் பாட – சூளாமணி:8 1034/2
பண் இயல நரம்பு இசை மேல் பரமனையே பணி_மொழியாள் பரவாநின்றாள் – சூளாமணி:8 1036/4
இடம் சிறை இளம் பெடைக்கு ஈந்து பார்ப்பின் மேல்
தடம் சிறை வலத்தது கோலி தாம் தமது – சூளாமணி:8 1061/1,2
கரு மால் களி யானைகள் மேல் கன பொன் – சூளாமணி:8 1071/3
நில மன்னவரும் நெடு மால் வரை மேல்
குல மன்னவரும் குளிர் தூங்கினரே – சூளாமணி:8 1079/3,4
தட மேல் உள பொன் அவிழ் தாமரையும் – சூளாமணி:8 1081/3
சாமரை முகத்தன மத களிறு-தம் மேல்
பூ மரை முகத்து எறி புனல் திரை முகந்து – சூளாமணி:8 1085/2,3
வண்டு படு மாலையர் மட பிடிகள்-தம் மேல்
மண்டு அயல் உழை கல மழை கண் மடவார்கள் – சூளாமணி:8 1086/1,2
கண்ட வரை மேல் விரவு கார் மயிலொடு ஒத்தார் – சூளாமணி:8 1086/4
ஆளி அரசு ஏந்தும் மணி ஆசனமதன் மேல்
காளை கழல் வேந்தர் பலர் சூழ்தர இருந்தான் – சூளாமணி:8 1087/2,3
மங்குல் மழை சூழும் மணி மால் வரையின் மேல் ஆர் – சூளாமணி:8 1090/1
ஆறு குல மால் வரையின் மேல் அருவி நீரும் – சூளாமணி:8 1091/1
காதலால் வந்து என் கவான் மேல் இருப்பினும் – சூளாமணி:8 1122/1
கரை செல வருவ போல் நம் மேல் வர கருதுகின்றார் – சூளாமணி:9 1133/4
அடிகள் இ அவனி-தன் மேல் இழிந்ததும் அணங்கோடு_ஒப்பாள் – சூளாமணி:9 1146/1
சினம் கெழு காலன் மற்றோர் காலன் மேல் சிவந்தது ஒப்பான் – சூளாமணி:9 1149/4
ஞாலம் மேல் திரிந்து நாளும் உயிர்களை நடுங்க பார்க்கும் – சூளாமணி:9 1153/1
மேல் எனக்கு இருப்பார் போலும் என வெகுண்டு அனல்கின்றான்-கொல் – சூளாமணி:9 1153/3
தானவர் அரக்கர் பண்டே தஞ்சமாம் இவற்கு மண் மேல்
ஊனவர் மனித்தர் ஏக உவனுக்கு ஓர் துகளும் ஆகார் – சூளாமணி:9 1155/1,2
நிகர்_அலா நீசர்-தம் மேல் நீ செலற்பாலது என்று – சூளாமணி:9 1172/3
வரை-தன் மேல் தழலின் பேர் ஆர் வள நகர்-அதனை ஆளும் – சூளாமணி:9 1177/1
காய்ந்து வந்து இறுத்த பின்றை கடி நகர் நமது தன் மேல்
சேந்து எரித்திடுதும் என்று தென் மலை அரசர் சென்றார் – சூளாமணி:9 1187/2,3
வாய்ந்து மற்று ஒழிந்த மன்னர் மேல் வர வலித்திருந்தார் என்றான் – சூளாமணி:9 1187/4
நச்சி மேல் வருபவாயின் நன்று அது போல்வது உண்டோ – சூளாமணி:9 1189/4
கடும் கணை என்னும் தாரை கலந்து மேல் பொழிய வேந்தர் – சூளாமணி:9 1197/3
வாழை மேல் வயிரம் கூர்த்து அனைய மாண்பினார் – சூளாமணி:9 1212/4
ஆளி ஏறு_அனையவன் அணி பொன் மேனி மேல்
நீள் ஒளி தவழ்ந்தது நெடும் கண் ஏழையர் – சூளாமணி:9 1218/1,2
கொடி மேல் உடை யானைகள் கும்பம் உதைத்து – சூளாமணி:9 1235/1
ஒரு பால் முடி மேல் உருள் ஆழி உதைத்து – சூளாமணி:9 1236/1
தோன்றிய விஞ்சையர் மேல் தொடு வெம் கணை – சூளாமணி:9 1243/1
இரதநூபுரத்தின் மேல் எழுந்த வேந்தரும் – சூளாமணி:9 1256/1
பெரும் தகை அரும் கல பெயர் கொள் குன்றின் மேல்
பரந்தன படையொடு பாடி விட்டனன் – சூளாமணி:9 1259/2,3
மல்லுறு காளை-தன் மேல் வராமலே விலக்கியிட்டு – சூளாமணி:9 1306/3
வாழும் நாள் உலந்து மற்று அவன் மண் மேல் மலை என மறிதலும் மலை மேல் – சூளாமணி:9 1317/1
வாழும் நாள் உலந்து மற்று அவன் மண் மேல் மலை என மறிதலும் மலை மேல்
ஆழியான் தமர்கள் அஞ்சினார் அஞ்சும் ஆயிடை அடு திறல்_உடையான் – சூளாமணி:9 1317/1,2
மின் ஆர் விளங்கு விறல் வேலான் கண்டே வெகுண்டு மேல் சென்றான் – சூளாமணி:9 1337/4
மல்லால் செய்த தோளான் மேல் மாய வெம் போர் செய்குற்றான் – சூளாமணி:9 1344/4
வெம்புகின்ற மனத்தினனாய் வெய்யோன் மீட்டு விறலோன் மேல்
வம்பு கொண்ட வளையங்கள் கணையம் விட்டுவிட்டு ஏறு – சூளாமணி:9 1347/2,3
நன்றுநன்று என நக்கு மேல்
சென்றனன் சிறீசேனனே – சூளாமணி:9 1352/3,4
குன்றின் மேல் குடை வேந்திர்காள் – சூளாமணி:9 1356/4
மண்ணின் மேல் வருவாரொடு – சூளாமணி:9 1364/1
மண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/2
விண்ணின் மேல் வருவாரொடு – சூளாமணி:9 1364/3
விண்ணின் மேல் செரு வல்லனே – சூளாமணி:9 1364/4
செற்றலன் தெழித்து மேல்
கொற்றவன்-தன் கோகின் மேல் – சூளாமணி:9 1370/2,3
கொற்றவன்-தன் கோகின் மேல்
வெற்றி வாளின் வீசினான் – சூளாமணி:9 1370/3,4
விட்ட மாவின் மேல் செலா – சூளாமணி:9 1373/2
மண்ணில் வாவி ஆங்கு மேல்
விண்ணின் மேலும் மிக்கதே – சூளாமணி:9 1375/3,4
பொலம் கலம் கழலொடு புலம்ப பூமி மேல்
அலங்கலான் நடந்து அமர் அழுவம் தாங்கினான் – சூளாமணி:9 1386/3,4
கண் இயல் யானை மேல் கணையம் பாய்வன – சூளாமணி:9 1401/2
நெய் வரை நீள் நில தலத்து மேல் பல – சூளாமணி:9 1405/3
ஒருவன் மேல் நால்வரும் யானை ஓட்டினார் – சூளாமணி:9 1410/4
வரையொடு வரை என மறிந்து மண்ணின் மேல்
விரை உடை அலங்கலான் வீழும் ஆயிடை – சூளாமணி:9 1423/1,2
மணம் கமழ் சுரமைநாடன் தானை மேல் மடுத்தது அம்மா – சூளாமணி:9 1428/4
பேய் எரி உமிழ்ந்து நம் மேல் வரும் என பேசுகின்றாய் – சூளாமணி:9 1436/1
மாறு_அலா மனிதர்-தம் மேல் வண் சுடர் ஆழியானும் – சூளாமணி:9 1447/1
குன்றின் மேல் இருந்து நீ நின் குழுவினுள் மொழிவது அல்லால் – சூளாமணி:9 1448/3
விடை திறல் விடலை-தன் மேல் வெம்பிய மனத்தன் ஆகி – சூளாமணி:9 1450/3
காய் இரும்பு அனைய வெய்யோன் கரு மணி_வண்ணன்-தன் மேல்
ஆயிரம் பணத்ததாய அரு மணி ஆடும் நாகம் – சூளாமணி:9 1451/1,2
சேயிடை எரிந்து சிந்தி செல்வன் மேல் சென்றது அன்றே – சூளாமணி:9 1453/4
முனை கதிர் கான செம் தீ முழங்கி மேல் மூடப்பட்ட – சூளாமணி:9 1459/3
மழ களி யானை தன் மேல் மறிந்து வீழ்கின்ற மன்னன் – சூளாமணி:9 1462/2
நெறி-தலை திரிவு_இலான் மேல் நினைவு_இலான் மொழியப்பட்ட – சூளாமணி:9 1463/1
பொறி-தலை மணந்த காளை மேல் வர புணர்த்த நேமி – சூளாமணி:9 1463/3
கொலை யானை மேல் ஓர் குளிர் வெண் குடை கீழ் – சூளாமணி:9 1464/1
பொலிவும் கடைபோகா பூமி மேல் வாழ்வீர் – சூளாமணி:9 1467/2
மாக மழை_வண்ணன் மாற்றான் மேல் விட்டெறிந்த – சூளாமணி:9 1468/1
மின் அவிர் நுண்_இடையார் மேல் வந்து அணுகினார் – சூளாமணி:9 1469/4
வெண் தாரை வேல் நெடும் கண் நீர் மூழ்கி மேல் பிறழ – சூளாமணி:9 1470/3
உரை செய்து உலகம் பாராட்டும் ஒளியாய் ஓடை யானை மேல்
வரை செய்து அனைய திரள் தோளாய் மறிதல் பொருளோ வய வேந்தே – சூளாமணி:9 1473/3,4
வானும் மண்ணும் உடன் அஞ்சும் வரையாய் மன்னர் மணி முடி மேல்
தேனும் வண்டும் பல சென்று திளைக்கும் செம்பொன் செறி கழலாய் – சூளாமணி:9 1474/1,2
பொன்னின் ஆய அமளி மேல் பூவின் ஆய அணை பொருந்தி – சூளாமணி:9 1476/1
மன்னும் இங்கு ஓர் மத யானை நுதல் மேல் மறிந்து மணி முடி சாய்த்து – சூளாமணி:9 1476/3
சிகரம் அனைய மத யானை செவி மேல் சரிந்து செம் குருதி – சூளாமணி:9 1477/3
பைய வந்து தாமரையின் பரவை தடத்தும் மாளிகை மேல்
ஐய தலத்தும் மெல விரிந்து அது அயலார் செல்லும் ஆணையாய் – சூளாமணி:9 1478/2,3
பஞ்சும் துகிலும் பூம் பட்டும் பாய பள்ளிபடுத்து அதன் மேல்
வஞ்சம் இல்லா புகழானை வயங்கு செம் தீ வாய் பெய்தார் – சூளாமணி:9 1483/3,4
கரி வளர் குஞ்சி மேல் சொரிந்த பூ_மழை – சூளாமணி:9 1486/3
கரு முகில்_வண்ணனும் கருடன் மேல் இழிந்து – சூளாமணி:9 1490/1
உரும் என அதிர்தரும் ஓடை யானை மேல்
பொரும் இகல் வேந்தர் போற்று இசைப்ப போந்து அரோ – சூளாமணி:9 1490/2,3
மிக்கு மேல் விரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன் – சூளாமணி:9 1492/2
சுரி மணி குஞ்சி மேல் சொரிந்தது என்பவே – சூளாமணி:9 1496/4
உருவினும் ஒளியினும் உலகம்-தன்னின் மேல்
மருவிய நூல்-அது மரபினானும் அ – சூளாமணி:9 1498/2,3
தீது_இலார் திகிரி அம் செல்வர் செய்கை மேல்
கோது_இலா திறல் சில கூறப்பட்டவே – சூளாமணி:9 1507/3,4
நெறிபடு நீதி மேல் நிறைந்த சிந்தையன் – சூளாமணி:9 1511/2
அடி மேல் பூம் கழல்கள் அம் பொன் இலங்கு – சூளாமணி:9 1519/1
முடி மேல் சூளாமணி முளைத்த சோதி – சூளாமணி:9 1519/2
கடி மேல் விரி தாரோன் கைத்தலத்தது அன்று – சூளாமணி:9 1519/3
படி மேல் மணி அருவி பாரித்த குன்றமே – சூளாமணி:9 1519/4
போர் மேகம் அன்ன திறல் பொரு களிற்று மேல் அரசர் போற்று கூவ – சூளாமணி:9 1530/1
சீர் மேகம் என செறி கண் இடி முரசம் கடிது அதிர்ந்து திசை மேல் ஆர்ப்ப – சூளாமணி:9 1530/2
உரல் கால முற செவிய ஓங்கு எருத்தின் ஓடை மால் யானை மேல் ஒளி சூழ் மாலை – சூளாமணி:9 1532/1
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே – சூளாமணி:9 1532/3
புரி மணி ஒண் குழல் திகழ பொன் அணை மேல் இனிது இருந்த பொலிவு காண்-மின் – சூளாமணி:9 1535/4
மன்னவர் அரசர்-தம் மேல் மாலையும் மலரும் சிந்தி – சூளாமணி:9 1540/2
மன்னிய புகழினான் மேல் வாங்கு வில் புருவம் ஆக – சூளாமணி:9 1542/1
மேல் நிலா விரியும் வெள்ளி வெண் குடை விசும்பு காப்ப – சூளாமணி:10 1556/2
மை_அறு மன்னர் ஈர்_எண்ணாயிரர் வணங்க வான் மேல்
நொய்து இயல் விஞ்சை வேந்தர் நூற்றொருபதின்மர் தாழ – சூளாமணி:10 1559/2,3
ஓதிய மருங்குல்-தன் மேல் ஒரு கை வைத்து ஒரு கை-தன்னால் – சூளாமணி:10 1565/3
கண்டுகண்டு தன கண் கனி-தம் மேல்
மண்டிமண்டி வர வாய் எயிறு ஊற – சூளாமணி:10 1576/1,2
மாவின் மேல் வளர் அ மாதவி வைத்த – சூளாமணி:10 1579/1
ஓங்கு முடி சீறடியின் மேல் ஒளிர வைத்தான் – சூளாமணி:10 1611/4
ஓங்கிய உருவ தார் மேல் ஒளி நிலா உமிழும் பூணான் – சூளாமணி:10 1626/4
வட்டிகை பலகை-தன் மேல் மணி_வண்ணன் வடிவு தீட்டி – சூளாமணி:10 1637/1
காம்பு அழி பணை மென் தோள் மேல் கரும் குழல் துவண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1638/2
போது அலர் பொதும்பில் தாழ்ந்த பொன் எழில் ஊசல்-தன் மேல்
ஓதநீர்_வண்ணன் பாடி நூழில் ஊழ் இயங்குவாரும் – சூளாமணி:10 1639/3,4
வெள்ளி திரள் மேல் பசும்பொன் மடல் பொதிந்து – சூளாமணி:10 1646/1
விரை தரு பூம் படை மேல் மெல்ல அசைந்தார் – சூளாமணி:10 1652/4
காந்தள் அம் குன்றின் கன பொன் மணி அறை மேல்
ஏந்து இளம் கொங்கை மகளிர் சிலர் இயைந்தார் – சூளாமணி:10 1658/3,4
பைம்பொன் அறை மேல் பவழம் உரலாக – சூளாமணி:10 1659/1
தார் புனை மார்பன்-தன் மேல் தரங்க நீர் ஒருங்கு தூவி – சூளாமணி:10 1674/3
இருள் இரும் குழலினார்கள் இறைவன் மேல் இனையர் ஆனார் – சூளாமணி:10 1675/4
ஆவி அம் புனை துகில் அல்குல் மேல் உடீஇ – சூளாமணி:10 1688/2
அம் பொன் குரும்பை மென் முலை மேல் அணிந்த பொன் ஞாண் அருகு ஒடுக்கி – சூளாமணி:10 1753/3
வந்து ஆடும் தேனும் முரல் வரி வண்டும் ஆட மணி வடமும் பொன் ஞாணும் வார் முலை மேல் ஆட – சூளாமணி:10 1754/3
இறுமால் இ மின் மருங்குல் என் பாவம் என்பார் இளம் முலை மேல் ஏர் வடம் வந்து ஊன்றுமால் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/2
பெறுமாறு தாயரும் தோழியரும் நின்று பிணை_அனாள்-தன் மேல் பல் மொழி மிழற்றுகின்றார் – சூளாமணி:10 1756/4
நீர் ஆலிக்கட்டி நிரந்து எழுந்து பொங்கி நிழல் தயங்கும் பொன் அறை மேல் நின்று ஆடுகின்ற – சூளாமணி:10 1757/1
மங்கையை வல புடை குறங்கின் மேல் இரீஇ – சூளாமணி:10 1759/1
அல்குல் மேல் இனிதின் அங்கு இருவி ஆயிடை – சூளாமணி:10 1761/2
எருத்தின் மேல் அறைக என இறைவன் ஏயினான் – சூளாமணி:10 1762/4
வெண்மலை சென்னி மேல் விஞ்சை வேந்தரும் – சூளாமணி:10 1769/1
மேல் முகம் திருத்திய வெள்ளி முன்றிலான் – சூளாமணி:10 1776/3
மழை புரை மதத்தது ஆய மழ களி யானை-தன் மேல்
வழை வளர் சோலை சேர்ந்த மணி வண்டு மறிவவே போல் – சூளாமணி:10 1792/1,2
எழுது எழில் அழகன்-தன் மேல் இளையவர் கரும் கண் வீழ்ந்து – சூளாமணி:10 1792/3
பொன் அமளி மேல் அடுத்த பொங்கு அணையின் மேலாட்கு – சூளாமணி:10 1794/2
பொன்னே நல் மணி கொம்பே பூமி மேல் ஆர் அணங்கே போற்றி போற்றி – சூளாமணி:10 1799/1
மின் நேர் நுண் இடை நோமால் மென் மலர் மேல் மென்மெலவே ஒதுங்காய் என்று – சூளாமணி:10 1799/3
மணி தயங்கு மாளிகை மேல் வாள் நிலா வளர் முன்றில் மருங்கு சூழ்ந்து – சூளாமணி:10 1800/2
அங்கு ஆர அலர் கதிர மணி சுடரும் அரியணை மேல் அமர்ந்து தோன்றி – சூளாமணி:10 1802/1
பொன் அவிரும் மணி அணை மேல் பொழி கதிர் ஈண்டு எழுந்தது போல் பொலிந்து தோன்றும் – சூளாமணி:10 1805/3
மகர யாழ் நரம்பு இயக்கி வரம் கொண்டு வடமலை மேல் உலகம் ஆண்ட – சூளாமணி:10 1809/2
ஏலம் செய் பைம் கொடி இன் இணர் ததைந்து பொன் அறை மேல் கொழுந்து ஈன்று ஏறி – சூளாமணி:10 1811/1
தண் சுடரோன் வழி மருகன் தென்மலை மேல் சந்தனமும் செம்பொன் ஆரத்து – சூளாமணி:10 1814/3
மாடு இலங்கும் மழை தவழ்ந்து மணி அருவி பொன் அறை மேல் வரன்றி வண் பூம் – சூளாமணி:10 1821/1
கோடு இலங்கும் நெடு வரை மேல் குடை வேந்தர் இவர் குணங்கள் கூற கேட்பின் – சூளாமணி:10 1821/3
செம் கதிரோன் என இருந்த திருந்து வேல் இளையவன் மேல் திளைத்த அன்றே – சூளாமணி:10 1822/4
தடா முகை அலங்கல்-தன் மேல் தையல் கண் சரிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1823/4
கொண்டது ஓர் குமரன் போல்வான் குங்கும குவவு தோள் மேல்
ஒண்_தொடி மாலை வீழ்த்தாள் உலகு ஒலி படைத்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1825/3,4
அங்கு எழு மதியம்-தன் மேல் அரும்பியாங்கு அணிந்த அன்றே – சூளாமணி:10 1831/4
மின் மலர் மேனி மேல் விளங்க அப்பினார் – சூளாமணி:11 1877/2
போர் ஒளி யானை மேல் நிரைத்து போந்தனர் – சூளாமணி:11 1878/3
சிகர மால் யானை மேல் செல்வன் தோன்றினான் – சூளாமணி:11 1879/4
மேல் இயங்கு ஒளியவன் மறைய வேய்ந்து அரோ – சூளாமணி:11 1884/3
அருகு எலாம் அணிந்து அகடு அம் பொன் ஆர்ந்து மேல்
பெருகல் ஆம் சுடர் ஒளி பிறங்கி நின்றது அம் – சூளாமணி:11 1895/2,3
குழை வளர் அசோகின் மேல் குளிறுகின்றவே – சூளாமணி:11 1896/4
மெய் ஞலம் விஞ்சையர் விரவ மேல் எலாம் – சூளாமணி:11 1899/3
மணி முடி நிலம் உற வணங்கி வாமன் மேல்
துணிபடு வினையினன் துதி தொடங்கினான் – சூளாமணி:11 1902/3,4
உருள் ஆழியானும் ஒளி மணி முடி மேல் கை வைத்து ஒரு பாலில் வர உலக நின் உழையது ஆக – சூளாமணி:11 1907/3
வானோர்-தம் உலகு உடைய மால் நீல_வண்ணன் மகிழ்ந்து இறைஞ்சும் மாலை அணி மணி முடி மேல் வைகா – சூளாமணி:11 1908/1
ஊன் ஆரும் மற ஆழி ஓடை மால் யானை உடையான்-தன் ஒளி முடியின் மேல் உரையோம் நிற்க – சூளாமணி:11 1908/2
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1910/3
தண் தாஅமரை மலரின் மேல் நடந்தாய் என்றும் தமனீய பொன் அணையின் மேல் அமர்ந்தாய் என்றும் – சூளாமணி:11 1910/3
வெறுப்பனவே செய்து மேல் ஆயவரை – சூளாமணி:11 1937/1
விளிவு_இல் துயரொடு மேல் பொங்கி வீழும் – சூளாமணி:11 1944/1
ஒழிவு_இல பொங்குவர் ஓசனை ஏழ் மேல்
முழு வில் ஐஞ்ஞூற்றொடு மு காவதமே – சூளாமணி:11 1946/3,4
கன்னியவள் மேல் இளைய காளை இரு கண்ணும் – சூளாமணி:11 2031/1
ஒர் ஐவர் சோதிடரும் ஒரு பதின் மேல் அறுவர் எனும் – சூளாமணி:11 2040/2
மந்தர மா நெடு மலையின் மத்தகத்து மேல் கூற்றின் – சூளாமணி:11 2048/1
அலர் மாரி மேல் சொரிவார் அமிர்த நீர் ஆட்டுவார் – சூளாமணி:11 2049/1
அந்தர மேல் பிறிது இல்லை அமரர்_உலகு அடைந்தவர்க்கே – சூளாமணி:11 2052/4
தெளிதரு நல் காட்சியது திருந்திய மேல் நெடுந்தகையோர்க்கு – சூளாமணி:11 2057/3
புனை கதிர் ஒண் மணி படிவம் பொழிந்தது போல் பொலிந்து அதன் மேல்
வனை கதிரின் மணி முடியும் மாணிக்க கடகமும் என்று – சூளாமணி:11 2058/2,3
ஆங்கு அவர் மேல் அமர்_அரசர் மும்மூவர்க்கு ஒரோ ஒன்றாய் – சூளாமணி:11 2063/1
ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார் – சூளாமணி:11 2063/2
பாங்கின் உற பெறுகுவன பதினைந்திற்கு இருமடி மேல்
வாங்கு ஒலி நீர் ஒரு மூன்று வாழ்வு என்ப மணி முடியாய் – சூளாமணி:11 2063/3,4
மேல் நிலாம் மணி_அனையார் வெண் சங்கு ஏர் இலைச்சையாம் – சூளாமணி:11 2065/3
மீன் இவர் விரி திரை வேலி காவல் மேல்
ஊன் இவர் வேலினீர் உங்கள்பாலதால் – சூளாமணி:12 2092/1,2
திரு வளர் மார்பனும் செல்வன் சென்னி மேல்
எரி வளர் மணி முடி இழியும் ஆயிடை – சூளாமணி:12 2101/2,3
மேல் படை செய்ய செல்லும் வினைவரை விலக்க வைத்தான் – சூளாமணி:12 2109/4
திரு கிளர் குணம் மேல் சேடி செழும் மலை குவட்டின் ஓட்டி – சூளாமணி:12 2114/2
தண் தாமரை மேல் நடந்தான் தடம் தாள் வணங்கி – நீலகேசி:0 3/3
போற்றல் தாய்_அனையான் பொருந்தார்கள் மேல்
சீற்றத்தால் தெறு தீ திரளே_அனான் – நீலகேசி:1 22/3,4
உளம் புக விழுங்கியிட்டு உமிழ்வ ஒத்து மேல்
விளங்கி வெண் மதி செலல் விலக்கி நீள் விசும்பு – நீலகேசி:1 24/2,3
பத்தின் மேல் இரு தவத்தினில் பவ தொடர் அறுக்கும் – நீலகேசி:1 34/3
கோறல் பொய்த்தல் கொடும் களவு நீக்கி பிறர் மனைகள் மேல்
சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை – நீலகேசி:1 40/1,2
சேறல் இன்றி செழும் பொருள் மேல் சென்ற சிந்தை வேட்கையினை – நீலகேசி:1 40/2
ஏதில் நாட்டு இறை எங்கள் இறை மேல் இயல்பு இன்றி எழல் ஒழிக எனவே – நீலகேசி:1 66/2
ஏற்ற நிகோதத்தின் இம்பர் இருளின் இருள் இருள் மேல்
ஆற்ற புகை அளறு ஆர் மணல் கூர்ம் பரல் ஆய் மணியே – நீலகேசி:1 75/3,4
பாரணை நல்ல பதினறு கற்பத்தவர் அவர் மேல்
ஓர் இணராய மும்மூன்று ஒன்பது ஐந்துகளுள் உறைவோர் – நீலகேசி:1 90/2,3
வேஎதட வியன் மலை மேல் விரி கதிர் மணி விளக்கு ஆதி – நீலகேசி:1 149/3
சொல்லிய அ நான்மை மேல் துணிவினையும் தான் பெயர்த்து – நீலகேசி:2 178/1
எல்லை_இல் குண தலைவர் இலக்கணம் என்று எடுத்ததன் மேல்
பல் வகைய பெரும் குற்றம் பதம்பதமாய் கேள் என்றாள் – நீலகேசி:2 178/3,4
கருவரை மேல் தன் கணவன் காலனையும் கவிழ்த்திட்டாள் – நீலகேசி:2 192/2
இருவரையும் போல்வார் இ இரு நிலத்தின் மேல் எங்கும் – நீலகேசி:2 192/3
தலைவன் நூல் பொருள் நிகழ்ச்சி-தங்கள் மேல் குற்றங்கள் – நீலகேசி:2 204/2
வழியும் காட்டும் அ மாண்பு_உடையார்கள் மேல்
பழி இங்கு இட்டு உரைத்தால் பயன் என்னையோ – நீலகேசி:4 321/3,4
தீக்கள் பாய்ந்து சாதலும் தீய செம் கழுவ்வின் மேல்
மேக்கினை கொண்டு ஏறலும் மேன்மை என்னலாம் பிற – நீலகேசி:4 353/3,4
நய பிரமாணங்கள் மேல் குற்றம் நாடுவன் யான் எனவே – நீலகேசி:4 375/4
இறைவனார் உணர்வு-தானும் இன்மை மேல் எழலும் வேண்டி – நீலகேசி:4 434/3
ஓதல்_இல் உணர் பொரூள்-தாம் உள்ளவும் இல்லவும் மேல்
ஏதமாம் இல் பொருள் மேல் நிகழ்ச்சி-தான் இறைவற்கு என்றான் – நீலகேசி:4 442/3,4
ஏதமாம் இல் பொருள் மேல் நிகழ்ச்சி-தான் இறைவற்கு என்றான் – நீலகேசி:4 442/4
இருள் தீர் சுடர் போல் எழுந்தாள் அவன் மேல் – நீலகேசி:4 462/4
நெடு வெண் திரை மேல் நிமிரும் திமிலும் – நீலகேசி:5 466/1
பொன்றாவாய் பல் விலங்கும் பூமி மேல் வாழாவோ – நீலகேசி:5 472/4
மணிகள்-தாம் பல கதிர் விடு மலர் உடை மணை மேல்
துணிவு தோற்றினை என சிலர் துதியொடு தொழுது – நீலகேசி:5 476/2,3
பிறந்து பிறந்து நின் இச்சை கெடல் அன்றி பின் ஒன்றின் மேல்
சிறந்து சிறந்து ஆங்கு உணர்ச்சி விரியும் திறம் அரிதால் – நீலகேசி:5 511/1,2
புணரும் பிறர்கள்-தம் பொன்_தொடியார் மேல்
உணர்வு அன்று அது ஆர்வம் உழப்பு என சொல்லின் – நீலகேசி:5 594/2,3
அலி செய்துவிட்டேன் அமையும் அதன் மேல்
பலிசையின் நீ சொல்லும் பாடங்கள் எல்லாம் – நீலகேசி:5 598/2,3
மேலும் உரைத்தனம் மேய தன் மேல் பழி – நீலகேசி:5 638/2
வரு பிண்டம் மேல் பல மற்று அவை நீங்க – நீலகேசி:5 640/2
மீன் அடைந்து ஓடும் விடு சுடரான் கதிர் வீழ் புயல் மேல்
தான் அடைந்தால் தனு ஆம் இது வாமதன் தத்துவமே – நீலகேசி:6 684/3,4
மேல் சீர தீயோடு உயிர் காற்று விலங்கு சீர் ஆம் – நீலகேசி:6 717/1
மேல் சீர மேல் போம் விலங்கு ஓடு விலங்கு சீர் கீழால் – நீலகேசி:6 717/3
மேல் சீர மேல் போம் விலங்கு ஓடு விலங்கு சீர் கீழால் – நீலகேசி:6 717/3
மேல் நின்ற எல்லாம் மிக நல்ல இ மெய்யுணர்ச்சி – நீலகேசி:6 725/2
மேல் ஒத்து இயன்ற விதி விகற்போடு – நீலகேசி:7 732/3
மேல் நினைத்தான் உரைத்தான்_அல்லன் என்றாள் – நீலகேசி:7 749/4
சுத பொருள் மேல் நன்றும் சொல்லுதல் வல்லாள் – நீலகேசி:7 751/4
மேல் மருவாது உருவு ஆதலினால் மெய்ம்மை – நீலகேசி:7 760/2
பூதவாதியும் பொங்கினன் மேல் செல – நீலகேசி:10 854/2

TOP


மேல்-நின்றும் (1)

விண் இயல் உருவ வீதி மேல்-நின்றும் இழிந்து வெய்யோன் – சூளாமணி:8 1026/1

TOP


மேல்-பால் (2)

இஞ்சி சூழ் புரத்து மேல்-பால் இலங்கிய விபுலம் என்னும் – நாககுமார:1 11/1
செய்யது ஓர் உருவம் மேல்-பால் திசைமுகம் சிறந்தது அன்றே – சூளாமணி:8 1027/4

TOP


மேல்_நாள் (1)

வெம் கனல் வினையின் மேல்_நாள் விலங்கிடை புக்கு வீழ்ந்து – யசோதர:1 38/3

TOP


மேல்கொண்டு (1)

மடம் தவழ் ஒருவன் மேல்கொண்டு அன்னது ஓர் வகையிற்று ஆமே – சூளாமணி:5 251/4

TOP


மேல்கொள (1)

வெம்பும் மால் களிற்று எருத்தம் விஞ்சையாளன் மேல்கொள
பைம்பொன் மாலை வார் மத பரூஉ கை ஈர் உவாக்கள் மீ – சூளாமணி:6 503/2,3

TOP


மேல்செல்வது (1)

மலங்க மேல்செல்வது மானம் ஆம் என – சூளாமணி:9 1386/2

TOP


மேல்செல (1)

எரிந்தனன் இறுவரை எடுத்து மேல்செல
இரிந்தது சுரமையர் இறைவன் தானையே – சூளாமணி:9 1420/3,4

TOP


மேல்முகமிருந்து (1)

மேல்முகமிருந்து குண பால் வெறுவிது ஆக – சூளாமணி:8 1097/2

TOP


மேல்முறை (1)

வெருவரு மொழியில் தேறி மேல்முறை தொழிலன் ஆனான் – சூளாமணி:8 926/4

TOP


மேல்வந்த (1)

விண்ணினது அளவு மேல்வந்த வேல் படை – சூளாமணி:9 1267/1

TOP


மேல்வர (2)

இனிய புண்ணியம் ஈண்டி மேல்வர
தனி அரசினை தான் இயற்றியே – உதயணகுமார:5 295/2,3
விஞ்சையர் வெம் சினம் பெருக்கி மேல்வர
வஞ்சம்_இல் மணி_ஒளி_வண்ணன் தானையும் – சூளாமணி:9 1266/2,3

TOP


மேல (3)

ஆங்கு அதன் மேல அறுபது மா நகர் – சூளாமணி:5 284/1
போது உலாய பூம் பொதும்பர் மேல தென்றல் வீசலால் – சூளாமணி:6 493/1
நுதி மாளிகை மேல நுடங்கு கொடி – சூளாமணி:7 812/2

TOP


மேலது (2)

இரும் கயத்து எழில் மலர் நிரந்து மேலது ஓர் – சூளாமணி:8 1043/1
வெருவு உடை படையின் குப்பை மேலது நான்கு வீற்றது – சூளாமணி:9 1183/3

TOP


மேலவர் (2)

மேலவர் மெய்ப்பொருள் விரிக்கும் வீறு சால் – சூளாமணி:2 57/1
மற்றவர்க்கு மேலவர் ஐவகையர் அவர் மேலவர்கள் – சூளாமணி:11 2041/2

TOP


மேலவர்கள் (2)

உற்றவர்க்கு மேலவர்கள் ஒன்பதின்மர் ஒன்பதின்மர் – சூளாமணி:11 2041/1
மற்றவர்க்கு மேலவர் ஐவகையர் அவர் மேலவர்கள்
இற்று அவரது எண் வகையாம் இவர்க்கு என்றும் இல்லாத – சூளாமணி:11 2041/2,3

TOP


மேலவர்களுக்கு (1)

அன்றி இ உருவம் மண்_மேலவர்களுக்கு அரியது என்றால் – யசோதர:1 61/3

TOP


மேலன (1)

படி மேலன ஆயின பாய் பரியே – சூளாமணி:9 1235/4

TOP


மேலனவாக (1)

அடி மேலனவாக எழுந்து அரசர் – சூளாமணி:9 1235/2

TOP


மேலனவாய் (2)

முடி மேலனவாய் முகில் மேலனவாய் – சூளாமணி:9 1235/3
முடி மேலனவாய் முகில் மேலனவாய்
படி மேலன ஆயின பாய் பரியே – சூளாமணி:9 1235/3,4

TOP


மேலாட்கு (1)

பொன் அமளி மேல் அடுத்த பொங்கு அணையின் மேலாட்கு
அன்னம்_அனையார் அடிகளார் அருள் இது என்றார் – சூளாமணி:10 1794/2,3

TOP


மேலாயார் (1)

வழி வாழ கெடுகின்றார் மாந்தருள் மேலாயார்
பழி பாவம் ஓராதான் பற்றினார் பாழ் செய்வான் – நீலகேசி:2 182/1,2

TOP


மேலார் (5)

ஆடவர் அன்றி மேலார் அருவருத்து அணங்கு_அனாரும் – யசோதர:2 110/1
மேலார் ஆயும் மேதைமையாலும் மிக நல்லான் – சூளாமணி:5 308/2
பொன் மாட நெடு நிலத்தார் புகல் அமளி அணை மேலார்
கல் மாடு பொன் வளரும் கதிர் மணி குன்றதன் மேலார் – சூளாமணி:11 2051/1,2
கல் மாடு பொன் வளரும் கதிர் மணி குன்றதன் மேலார்
மின் மாடு மிளிர்ந்து இலங்கும் விமானத்தார் எனின் அல்லால் – சூளாமணி:11 2051/2,3
ஓங்கினர் மேல் ஒன்பதின்மர்க்கு ஒன்று ஒன்றாய் அவர் மேலார்
பாங்கின் உற பெறுகுவன பதினைந்திற்கு இருமடி மேல் – சூளாமணி:11 2063/2,3

TOP


மேலால் (17)

வான் உயர் இன்பம் மேலால் வரும் நெறி திரியும் அன்றி – யசோதர:2 140/2
இன்று உயிர் கொன்ற பாவத்து இடர் பல விளையும் மேலால்
நன்றி ஒன்று அன்று கண்டாய் நமக்கு நீ அருளிற்று எல்லாம் – யசோதர:2 141/3,4
கேடு_இல் இ மலையின் மேலால் கின்னரகீதம் ஆளும் – சூளாமணி:5 319/1
இது இ தாழ்வார் நிலத்து இயற்கை மேலால் பல – சூளாமணி:7 741/1
மன் நவின்று இறைஞ்சும் செய்கை வளை_வண்ணன் மலையின் மேலால்
இன்னன பகர்ந்து சொல்லும் எல்லையுள் நீங்கலுற்றார் – சூளாமணி:7 767/3,4
அம் சிறை பறவை சாதி ஆவிப்ப அணிந்து மேலால்
விஞ்சையர் மிதுன தேவர் விண் இயங்கு உருவம் எல்லாம் – சூளாமணி:8 851/1,2
பாங்கு அமை பஞ்சும் பட்டும் துகில்களும் பரப்பி மேலால்
வீங்கிய சுடரவாய மிடை மணி கலன்கள் விஞ்சை – சூளாமணி:8 918/2,3
கை புடை பலகை மேலால் கன்னியது உருவம் காட்ட – சூளாமணி:8 1016/3
சேறு உடை கோதை மேலால் சிறந்து வார் கூந்தல் கையால் – சூளாமணி:8 1023/3
மேலால் இலங்கு மணி கேடகத்தின் ஒரு பால் விலங்கி ஒரு பால் – சூளாமணி:9 1332/3
கரும் கல் ஒன்று அகன்ற மேலால் கவித்தது கவித்தலோடும் – சூளாமணி:9 1432/2
சோதி விடு சூழ் சுடர் வளாவ அதன் மேலால்
தாது படு போது தவிசாம் என அடுத்த – சூளாமணி:10 1604/2,3
மாம் பொழில் மருங்கு சூழ்ந்த மணி சிலாதலத்து மேலால்
காம்பு அழி பணை மென் தோள் மேல் கரும் குழல் துவண்டு வீழ – சூளாமணி:10 1638/1,2
பொங்கிய அமளி மேலால் புணர் முலை நெருங்க புல்லி – சூளாமணி:10 1706/2
கண்டிகை தவழ பூண்டு கதிர் மணி முடியின் மேலால்
வண்டுகள் பரவ சென்று வள நகர் மருள புக்கான் – சூளாமணி:10 1786/3,4
இன் அகில் அமளி மேலால் இளம் முலை தடத்து மூழ்க – சூளாமணி:10 1832/2
உலகு உடன் வணங்க ஓடை உயர் களிற்று எருத்தம் மேலால்
பல குடை பணிய செல்லும் பண்பு இது நமக்கு தந்த – சூளாமணி:11 1843/2,3

TOP


மேலாள் (3)

பன்னிய பளிக்கறை ஒர் பஞ்சணையின் மேலாள்
மன்னும் மணி மாடம் மிசை மஞ்ஞையின் இழிந்தாள் – சூளாமணி:8 859/3,4
பொன் இயல் அமளி மேலாள் பூ_அணை மருங்கு தீண்ட – சூளாமணி:8 997/1
பஞ்சு இலங்கு அணையின் மேலாள் பரந்து ஒளி திரு_வில் வீச – சூளாமணி:8 1000/2

TOP


மேலான் (1)

பொறி நுதல் யானை மேலான் சர_மழை பொழிவிக்கின்றான் – சூளாமணி:9 1449/4

TOP


மேலிட்டு (1)

பலி பெறு தெய்வங்கள் மேலிட்டு பாற்றும் – சூளாமணி:11 1965/3

TOP


மேலிருந்து (1)

கங்குல்-வாய் கதிர் மதி கவானின் மேலிருந்து
அம் கண் மால் விசும்பு அகம் அலர்வித்திட்டதே – சூளாமணி:10 1729/3,4

TOP


மேலில் (1)

அணங்கு_அனார் நுதலின் மேலில் அரும்பிய ஆர தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1669/1

TOP


மேலும் (18)

வீழ் புரி விளங்கும் நூலோய் மேலும் நம் குலத்து_உளார்கட்கு – சூளாமணி:5 359/1
மலை மேலும் என்னை மதியாது வாழ்தி மனிசர்க்கு வந்து படையாய் – சூளாமணி:9 1329/1
நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் நினைந்து வருவாய் நினக்கு இது உறுமே – சூளாமணி:9 1329/2
சலம் மேலும் இன்ன உடையாயை வென்று தலை கொண்ட பின்னை நுமரை – சூளாமணி:9 1329/3
மலை மேலும் நின்னை மதியாது வாழ்வன் மனிதர்க்கு வந்து படையாய் – சூளாமணி:9 1330/1
நிலம் மேலும் நின்று பொருவான் புகுந்த நிலை கண்டு நின்றும் இஙனே – சூளாமணி:9 1330/2
வில்லால் செய்த விசாலவட்டம் மேலும் நாலு மருங்கினுமாய் – சூளாமணி:9 1343/3
விண்ணின் மேலும் மிக்கதே – சூளாமணி:9 1375/4
பொன்னின் ஆய புரிசை தளம் மேலும்
மன்னு வாளர் மறவோர் பலர் காப்பர் – சூளாமணி:10 1582/1,2
அன்னம்_அனையாய் அமிர்தின் மேலும் அமிர்து ஒப்பாய் – சூளாமணி:10 1610/2
வந்தனவும் சென்றனவும் வானத்தின் மேலும் மணி நிலத்து மீதும் நெறி மறிகுவன ஆகி – சூளாமணி:10 1755/2
மேலும் இன்ன பல் வியந்தரம் வெருட்டுதல் அறிவான் – நீலகேசி:1 48/3
உய்தல் வாய் உரைத்தாய் அதன் மேலும் உயிர் உள்ளிட்ட பல உள்பொருள் சொன்னாய் – நீலகேசி:1 148/1
பத்தின் மேலும் பழி செய்யுமேல் பள்ளி – நீலகேசி:3 247/3
விளக்குமே ஞாயிறு ஒப்ப என்பது மேலும் சொன்னேற்கு – நீலகேசி:4 441/2
மேலும் உரைத்தனம் மேய தன் மேல் பழி – நீலகேசி:5 638/2
மெய் நின்ற பெற்றி அறிந்தாய் இதன் மேலும் நன்றா – நீலகேசி:6 728/2
இருபதின் மேலும் ஐந்து ஆக இசைத்தனை – நீலகேசி:7 778/2

TOP


மேலும்கீழினும் (1)

இரைந்து மேலும்கீழினும் படர்ந்திட – உதயணகுமார:6 324/2

TOP


மேலுமாய் (1)

உறங்கல்_இல் கடா களிற்று உச்சி மேலுமாய்
திறம் கிளர் புரவிகள் திரிதர்கின்றவே – சூளாமணி:9 1276/3,4

TOP


மேலே (3)

மாற்ற அரிய சீற்றமொடு மாதவனின் மேலே – யசோதர:5 264/4
நந்தி அருள் மழை பொழியும் நாதன்-அவன் மேலே – யசோதர:5 265/4
போர் அணி விஞ்சையர் பூமியின் மேலே – சூளாமணி:9 1228/4

TOP


மேலை (4)

மெய் புடை தெரிந்து மேலை விழு தவம் முயன்று நோற்றார்க்கு – சூளாமணி:6 528/1
வென்றியான் விளங்கும் ஆழியவர்கட்கு மேலை வேந்தர் – சூளாமணி:7 670/3
மேலை அமர் விஞ்சையின் மறைந்து விரை நாறும் – சூளாமணி:10 1603/3
மானிடமாம் வினை மேலை செய்து அன்றோ வந்தது என்றான் – நீலகேசி:1 37/4

TOP


மேலையோர் (1)

வீட்டின் ஆர் நெறி என விரித்த மேலையோர்
காட்டினார் பலருளும் கணாதனே எனும் – நீலகேசி:8 783/2,3

TOP


மேலோர் (3)

ஒண் நிலா உருவ கோட்ட ஓடை மால் களிற்றின் மேலோர்
பண் எலாம் அணிந்து தோன்ற பருமித்து கருவி ஏற்றி – சூளாமணி:8 839/2,3
ஒள் ஒளி தவழ வேந்தும் ஒளி மணி அணையின் மேலோர்
கள் ஒளி கமழும் கோதை மகளிர்கள் கவரி வீச – சூளாமணி:8 968/2,3
வேண்டில் சிறுமை தம் மேலோர் நிறைவே – சூளாமணி:11 1947/4

TOP


மேலோன் (1)

நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் – சூளாமணி:5 323/1

TOP


மேவ (2)

வெற்றி நாற்படையும் சூழ வெண்குடை கவரி மேவ
ஒத்து உடன் இசைந்து சென்றான் உதயணகுமரன்-தானே – உதயணகுமார:2 150/3,4
மீது கொண்ட வடகம் புடை மேவ
வாதியாதி முழுகும் வயிறு என்னா – சூளாமணி:10 1568/2,3

TOP


மேவர (1)

மேவர அல்லன வேண்டுவல் யான் என வேண்டுதியேல் – நீலகேசி:9 837/2

TOP


மேவரும் (1)

மேவரும் தகைய செல்வம் விருந்துபட்டனகள் தோற்ற – சூளாமணி:10 1555/2

TOP


மேவல் (2)

மின் தவழ் விளங்கு வேலோய் மெய் இனும் மேவல் வேண்டும் – சூளாமணி:5 360/2
மீது வந்து ஏறியும் மேவல் செய்யும் நம் – சூளாமணி:12 2104/2

TOP


மேவலின் (1)

அ நகர்ப்புறத்தினில் ஆடல் மேவலின்
இன் இசை வீணை வேந்து இளையர் ஐஞ்ஞூற்றுவர் – நாககுமார:3 87/2,3

TOP


மேவான் (1)

பண் கனி பாடல் ஆடல் பாணியும் பயின்று மேவான்
விண் கனிந்து அனைய இன்ப வெள்ளமும் வெறுத்து நின்றான் – சூளாமணி:5 351/2,3

TOP


மேவி (19)

துன்னிய சோகம் மேவி துயர் எய்தி தேடுக என்றான் – உதயணகுமார:1 30/3
ஈதல் மேவி இரவலர்க்கு ஆற்றும் கை – உதயணகுமார:1 59/2
தன் தனு மேவி சாரா தரத்தினால் விலக்கி பின்னும் – உதயணகுமார:1 118/2
மிக்க இந்திரன் மேவி விட்டதும் – உதயணகுமார:6 307/1
விரை கமழ் குழலி மேவி மெய் துயில் என்று காம_துறையினள் – யசோதர:2 117/3
நகை_விளையாடல் மேவி நர_பதி விரகில் நின்றே – யசோதர:2 130/1
பொருளோடு போகம் மேவி பொறி_இலேன் என் செய்கேனோ – யசோதர:5 306/2
வினைகளும் வினைகள்-தம்மால் விளை பயன் வெறுப்பு மேவி
தனசரண் அணையுளார்க்கு தவ அரசு அருள தாழ்ந்து – யசோதர:5 316/1,2
மேவி நின்றவரையும் மெலிய விம்முமே – சூளாமணி:1 11/4
மேவி பட்டம்பெற்றவன் காதல் மேயானால் – சூளாமணி:5 311/2
மேவி வந்தனன் விச்சுவன் என்பவன் – சூளாமணி:5 338/2
மேவி இவை காந்தள் என வீழ மிக நொந்தார் – சூளாமணி:6 455/4
மேவி யான் உண்ணும் அமிர்தாய் விருந்து ஆகி – சூளாமணி:8 1118/2
வண்டே மடந்தை மணி ஐம்பால் மேவி இருந்து – சூளாமணி:8 1120/1
மேவி ஆங்கு அலர்ந்திடும் நின்னை வென்றதால் – சூளாமணி:10 1593/3
வெள்ளம் கொடியன மேவி பிறன் பொருள் – சூளாமணி:11 1952/2
மேவி உறையும் மிலைச்சர் என பெயர் – சூளாமணி:11 1973/2
மேவி உறையும் மிலைச்சர் மிக பலர் – சூளாமணி:11 1976/2
வேல் படை விடுத்து வீரத்து அ அரசு-அதனை மேவி
நூல் படை முனிவர் கண்ணா நோக்கிய நயத்தன் ஆகி – சூளாமணி:12 2109/1,2

TOP


மேவிய (6)

மேவிய விசும்பிடை விரிந்தது ஒத்ததே – சூளாமணி:8 950/4
திடம் மேவிய விஞ்சையர் சிந்தினரே – சூளாமணி:8 1081/4
பொன் மலை ஒன்றொடு போர்செய மேவிய
மன் மலை போல எழுந்து மலைந்தார் – சூளாமணி:9 1241/3,4
மேவிய அரும் கலம் விளங்க நோக்கிய – சூளாமணி:9 1553/3
வேடம் மேவிய விதூடகன் ஓடி – சூளாமணி:10 1575/2
மேவிய வாசனை எங்கும் உண்டாம் எனின் – நீலகேசி:5 624/2

TOP


மேவியே (1)

பொங்கு நகர் புறத்தினில் பூவளவன் மேவியே
திங்கள் சேர் செய்குன்றினும் சேர்ந்து இனிது ஆடும் நாள் – நாககுமார:4 127/3,4

TOP


மேவினர் (1)

மேவினர் தாம் விலையே வினை வேண்டார் – நீலகேசி:4 344/4

TOP


மேவினார் (1)

மேவினார் தவம் அவர் வேந்தன் முன்னரே – சூளாமணி:12 2095/4

TOP


மேவினான் (1)

மேவினான் படவே மிகை – சூளாமணி:9 1351/2

TOP


மேவு (3)

மேவு வெம் சுடர் ஒளி விளங்கு கல் தலம் – சூளாமணி:7 756/1
விண்டு மாலை மாதராரின் மேவு நீர கானமே – சூளாமணி:7 790/4
கவழ மனை மேவு களி யானை என வந்து ஆங்கு – சூளாமணி:11 2030/3

TOP


மேவும் (9)

துவள்_இடை அருகில் மேவும் தோழி தோள் பற்றி செல்வாள் – உதயணகுமார:1 115/4
மேவும் மின் முகில் சூழ் சோலை மிக்கது ஓர் மகதநாடு – நாககுமார:1 5/4
தன் நகரின் மேவும் பொன் தார் அணிந்த காளையே – நாககுமார:2 73/4
மேவும் மின் முகில் சூழ் மாட வீதசோகப்புரத்து – நாககுமார:5 145/2
இவ்வகை மொழிவோன்-தன்னை இறையவன் தேவி மேவும்
செவ்வியும் குறியும் செப்பி சென்றவள் எய்தலோடும் – யசோதர:2 114/1,2
மேவும் நீர்மையளாய் விருந்து ஆயினாள் – சூளாமணி:4 148/4
மெய்யா மேவும் மேதகுவானை மிக எண்ணி – சூளாமணி:5 318/3
மேவும் நீர்மையனாய் விளையாடினான் – சூளாமணி:7 618/4
காவு மேவும் முசுவின் கலை காட்ட – சூளாமணி:10 1584/2

TOP


மேவுவன் (1)

மேவுவன் நல் தவம் என்ன மின் இடைய மாதரும் – உதயணகுமார:6 357/2

TOP


மேற்குலத்தாரோடு (1)

மேற்குலத்தாரோடு இழிந்தவர் என்பது மெய்ம்மைபெறா – நீலகேசி:9 830/3

TOP


மேற்கொண்டான் (1)

நத்தம் பெற்றது நல் தவம் மேற்கொண்டான்
பத்தின் மேலும் பழி செய்யுமேல் பள்ளி – நீலகேசி:3 247/2,3

TOP


மேற்கொண்டு (3)

மற்று ஓர் நாள் குமரன் துட்ட மாவினை அடக்கி மேற்கொண்டு
உற்ற ஊர் வீதி-தோறும் ஊர்ந்து தீக்கு ஓடி ஆட்டி – நாககுமார:2 58/1,2
பன்னி ஒர் நோன்பு மேற்கொண்டு பாங்கினால் – சூளாமணி:4 205/3
ஆற்றல் வகையால் அரும் தவம் மேற்கொண்டு
நோற்று நுனித்தல் ஒழுக்கம் தலை நிற்றல் – சூளாமணி:11 2012/1,2

TOP


மேற்கொண்டும் (1)

மன்னிய மா தவம் மேற்கொண்டும் மாயங்கள் – சூளாமணி:11 1967/3

TOP


மேற்கொளும் (1)

தெருண்டவர் மேற்கொளும் செய் தவ செல்வம் – சூளாமணி:11 2005/1

TOP


மேற்கோள் (4)

இல்லாம் என்றல் இன்புறும் மேற்கோள் இழுக்கு ஆகும் – நீலகேசி:5 562/2
மெய்யின் உள எனின் மேற்கோள் அழிதலும் – நீலகேசி:7 743/2
மிகை குணம் தோன்றும் நின் மேற்கோள் அழித்து – நீலகேசி:7 753/2
மெய் வகையால் ஒப்பு_இல் மேற்கோள் முதலிய – நீலகேசி:7 763/3

TOP


மேற்சென்று (1)

வெம் திறல் காலன்-தன்னை மேற்சென்று வெல்லல் ஆமோ – சூளாமணி:11 1856/3

TOP


மேற்சென்றுவிட்டான் (1)

மிடை கெழு வினைவர் தானை மெலிய மேற்சென்றுவிட்டான் – சூளாமணி:12 2112/4

TOP


மேற்படை (1)

மேற்படை மெய்ம்மை விளக்கும் விளக்கு அது – சூளாமணி:11 2014/3

TOP


மேன்மக்கள் (1)

மேன்மக்கள் நஞ்சொடு கள் வரைந்தார் அது – நீலகேசி:4 342/1

TOP


மேன்மகன் (1)

வசை_இல் மேன்மகன் போல வருந்துமே – சூளாமணி:7 784/4

TOP


மேன்மேல் (3)

எழு முறை பெருகி மேன்மேல் எய்திய உருவம் எல்லாம் – யசோதர:1 37/2
அங்குலி அயங்கம் பாகம் அணு முறை பெருகி மேன்மேல்
பொங்கிய ஈரைஞ்ஞூறு புகை பெறும் முடை உடம்பு – யசோதர:1 38/1,2
சாற்றிய வகையில் மேன்மேல் சய்யம் மா சய்யமத்தின் – யசோதர:5 317/2

TOP


மேன்மை (1)

மேக்கினை கொண்டு ஏறலும் மேன்மை என்னலாம் பிற – நீலகேசி:4 353/4

TOP


மேன்மையில் (1)

மிக்க செல்வத்தின் மேன்மையில் செல்லும் நாள் – நாககுமார:4 103/2

TOP


மேனகி (2)

சிவந்த பொன் நிற மகள் சீர் உடைய மேனகி – நாககுமார:4 128/4
மின்னின் இடை நேர் இழை மேனகி என ஒரு – நாககுமார:4 131/1

TOP


மேனகிக்கு (1)

சேடி கண்டு மேனகிக்கு செப்ப வந்து கண்டவள் – நாககுமார:4 129/3

TOP


மேனாள் (2)

மேனாள் போல மெய்ப்படமாட்டான் விளையாடும் – சூளாமணி:8 1124/3
நலம் புரி செய்கை மேனாள் பெற்ற நல் தோழனே போல் – சூளாமணி:9 1437/1

TOP


மேனி (48)

வளி நறும் பூம் சுகந்தம் மதனமஞ்சிகை-தன் மேனி
குளிர் இளம் தென்றல் வீச கோல முற்றத்து பந்தை – உதயணகுமார:5 256/2,3
பொற்பு உடை நல் மாதரை புணர்ந்து மேனி தீண்டலும் – உதயணகுமார:6 367/1
தரும நல் தியானம்-தன்னால் தன்னுடை மேனி விட்டு – நாககுமார:5 149/1
கண்ணினுக்கு இனிய மேனி காளை-தன் கமல_வாயின் – யசோதர:1 64/1
வண் தளிர் புரை திரு மேனி மாதரார் – யசோதர:2 80/1
முடைப்படு நாற்றம் மேனி முழுது அழுக்கு ஆடை போர்த்து – யசோதர:2 111/1
குட்டமாகிய மேனி குலம் இலா – யசோதர:3 215/1
மானம் உடை மாதவனின் மேனி மகிழானாய் – யசோதர:5 278/2
வில் தவழ் சுடர் ஒளி விளங்கும் மேனி அ – சூளாமணி:3 113/2
வான் மகிழ் மணம்கொள் மேனி அணங்கினுக்கு உரிய கோனை – சூளாமணி:5 277/3
கிளர்ந்து ஒளி துளும்பும் மேனி கேசரரோடு மண் மேல் – சூளாமணி:6 530/1
பங்கயம் கமழும் மேனி பவித்திர பரம யோகி – சூளாமணி:6 538/2
பன்னகர் உலகம் காக்கும் பாய் கதிர் பசும்பொன் மேனி
மின் அவிர் வயிர சூட்டு விடு சுடர் மணி பொன் பூணான் – சூளாமணி:6 544/1,2
போய் நிழல் துளும்பும் மேனி புணர் முலை அமிர்து_அனாரோடு – சூளாமணி:7 764/1
எழில் மணி சுடர் கொள் மேனி இமையவர் இடங்கள் கண்டாய் – சூளாமணி:7 765/1
தளர் ஒளி தயங்கும் மேனி தாமரை செம்_கணானே – சூளாமணி:8 830/4
தெய்வ மணம் நாறு திரு மேனி புறம் காக்கும் – சூளாமணி:8 863/3
நீல மா மணி குன்று ஏய்ப்ப நிழல் எழுந்து இலங்கும் மேனி
கோல வாய் அரச காளை குங்கும குவவு தோளான் – சூளாமணி:8 979/1,2
பெண் விளக்குறுக்கும் மேனி பெருகிய ஒளியினாலும் – சூளாமணி:8 999/2
எழுதுதற்கு அரிது யார்க்கும் இலங்கு ஒளி உருவ மேனி
மொழிதலுக்கு அரிதால் அத்தை முருகு வேய் குழலி மற்று உன் – சூளாமணி:8 1010/2,3
செம் தளிர் புரையும் மேனி சே_இழை திறத்தில் காம – சூளாமணி:8 1024/3
செங்குவளை நாறும் திரு_மேனி செவ்வாயும் – சூளாமணி:8 1115/1
தேன் ஆர் நறு மேனி தீண்டுதற்கு நோற்றேனே – சூளாமணி:8 1117/4
தண் தேன் காணீர் உம் தளிர் மேனி நாற்றத்தால் – சூளாமணி:8 1120/3
வரை வேந்தன் மட மகளை மணி ஏர் மேனி நிறம் கொண்டு – சூளாமணி:8 1126/1
எரி என சுரிந்த கேசத்து இருள் என திரண்ட மேனி
பெரியன வளைந்த வெள்ளை எயிற்றினர் பிலம்கொள் வாயர் – சூளாமணி:9 1190/1,2
ஆளி ஏறு_அனையவன் அணி பொன் மேனி மேல் – சூளாமணி:9 1218/1
கண்டனன் அன்றே கடல் ஒளி மேனி காளை-தன் மாமனுக்கு இளையான் – சூளாமணி:9 1319/3
விதி தரு நீல மேனி விரிந்து ஒளி துளும்ப நின்றான் – சூளாமணி:9 1438/2
திரு மணியின் ஒளி மேனி நிழல் எறிப்ப திகழ்ந்து இலங்கு தெய்வ பாவை – சூளாமணி:9 1535/2
மணம் கமழும் பூ மேனி வாசம் கமழ – சூளாமணி:10 1644/1
நம்பு மணி மேனி நங்கை நலம் நுகர்ந்தான் – சூளாமணி:10 1662/3
தேவியர் திரு மணி மேனி நீர் துடைத்து – சூளாமணி:10 1688/1
மின் இலங்கு அவிர் ஒளி மேனி மெல்லவே – சூளாமணி:10 1711/1
நறு மாலை வந்து அலைப்ப நல் மேனி நோமால் நங்காய் இ பந்தாடல் நன்று அன்றாம் என்பார் – சூளாமணி:10 1756/1
நங்கை-தன் நலம் கிளர் மேனி நோக்கினான் – சூளாமணி:10 1759/4
புகை நனி கமழ ஊட்டி புறம்செயப்பட்ட மேனி
சிகையின் ஓர் சிறுமுள் தீண்ட சிதைந்து அழுக்கு ஒழுகும் ஆயின் – சூளாமணி:11 1849/2,3
மின் மலர் மேனி மேல் விளங்க அப்பினார் – சூளாமணி:11 1877/2
வருவாரும் வையகமும் நீயும் வேறு ஆகி மணி மேனி மாலே மயக்குவது இங்கு என்னோ – சூளாமணி:11 1911/4
செறிப்பர் விரல்களை சீவுவர் மேனி
நெறிப்பர் எலும்பு நிரந்து உடன் வீழ – சூளாமணி:11 1940/2,3
தாது படு சண்பகம் இகந்த நறு மேனி
காது புனை காமர் குழை பொன் சுருளை மின்ன – சூளாமணி:11 2029/1,2
வம்பு அழகு கொண்ட மணி மேனி அவர் பூ ஆர் – சூளாமணி:11 2037/2
பூ விரியும் நறு மேனி பொன் இலங்கு நிமிர் சோதி – சூளாமணி:11 2039/1
ஆடாதும் ஒளி திகழும் ஆர் அணங்கு திரு மேனி
வாடாத கண்ணியினர் மழுங்காத பூம் துகிலர் – சூளாமணி:11 2050/1,2
வலம்புரி_வண்ணனும் மகர முந்நீர் மணி மேனி
உலம் புரி தோளினனும் உலகம் எல்லாம் உடன் வணங்க – சூளாமணி:12 2130/1,2
மீளும் மேனி நீரினே – நீலகேசி:1 93/4
கடிப்பது எலும்பு அதன் காரணம் மேனி
தடிப்பது அலால் அருள்-தான் உனக்கு உண்டோ – நீலகேசி:4 333/3,4
உள் நால் வினையும் ஒருவி ஒளிர் மேனி
எண்ணாது உணர்ந்தானை ஏத்த தொடங்கினாள் – நீலகேசி:6 659/3,4

TOP


மேனி-தன் (1)

பைம் தளிர் மேனி-தன் மேல் பல் மணி கலங்கள் தீண்டும் – சூளாமணி:8 1024/2

TOP


மேனியர் (2)

துவர் இதழ் வாயவர் துளங்கும் மேனியர்
அவர்கள்-தம் அருள்-கொலோ அனங்கன் ஆய் மலர் – சூளாமணி:3 80/2,3
விஞ்சையர் மடந்தையர் விளங்கும் மேனியர்
கஞ்சுகியவரொடும் இழிந்து காவலன் – சூளாமணி:10 1725/2,3

TOP


மேனியராய் (1)

எழுந்து இலங்கும் மேனியராய் எரியும் மணி கலம் தாங்கி – சூளாமணி:11 2059/2

TOP


மேனியவர் (1)

மிக்க ஒளி சூழ்ந்து மிளிர் மேனியவர் ஆகி – சூளாமணி:11 2026/3

TOP


மேனியவள் (1)

செம்பவழ மேனியவள் கன்னிமை சிறந்தாள் – சூளாமணி:11 2027/4

TOP


மேனியள் (2)

நட்டமாகிய நல் எழில் மேனியள்
குட்டநோயில் குளித்திடுகின்றனள் – யசோதர:3 215/3,4
முழுகு சீயின் முடை பொலி மேனியள்
தொழு வல் பல் பிணி நோய்களும் துன்னினாள் – யசோதர:3 216/3,4

TOP


மேனியன் (11)

காமரு வலம்புரி கமழும் மேனியன்
தாமரை அக இதழ் தடுத்த கண்ணினன் – சூளாமணி:3 75/1,2
பூவை அம் புது மலர் புரையும் மேனியன்
தூ விரி தாமரை தொலைத்த கண்ணினன் – சூளாமணி:3 77/1,2
மெய் மயிர் எறிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன்
கை முகிழ் முடி தடம் கதழ சேர்த்தினான் – சூளாமணி:4 181/1,2
வெள் இழை பொலிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன்
வள் இதழ் மல்லிகை மலர்ந்த மாலையான் – சூளாமணி:5 374/1,2
மெய்ம்மையில் தெரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன்
பொய்ம்மை_இல் புகழவன் பொலிந்து தோன்றினான் – சூளாமணி:5 386/3,4
சுரிந்த குஞ்சியன் சுடரும் மேனியன்
எரிந்த பூணினன் இலங்கு தாரினன் – சூளாமணி:7 583/1,2
பொங்கு கார் முகில் புரையும் மேனியன்
அம் கண் இ உலகு ஆள நாட்டிய – சூளாமணி:7 602/2,3
வெண் கதிர் மணி முத்தம் விதிர்க்கும் மேனியன்
புண்களுள் எஃகு எறிந்து அனைய புன்சொலால் – சூளாமணி:9 1206/2,3
விரிதரு திங்களின் விளங்கும் மேனியன்
பெரியவன்-தன்னொடும் பெயர்ந்து தாதை-தன் – சூளாமணி:9 1491/1,2
மிக்கு மேல் விரிந்து ஒளி துளும்பும் மேனியன்
தொக்க நீர் சுரமைநாடு உடைய கோன் இவை – சூளாமணி:9 1492/2,3
வெருவிய மனத்தினன் விதலை மேனியன்
பெருகிய தலையினன் பெயர்ந்து பின்றினான் – சூளாமணி:10 1596/3,4

TOP


மேனியார் (1)

ஈர்ம் தளிர் மேனியார் இவ்வாறு இனிது இயல – சூளாமணி:10 1658/2

TOP


மேனியார்-கொல் (1)

மின் திகழ் மேனியார்-கொல் விஞ்சையர் விண்ணுளார்-கொல் – யசோதர:1 61/2

TOP


மேனியாள் (1)

வேய் என திரண்ட தோள் விளங்கும் மேனியாள்
மேயின குறிப்பினை அறிந்து மெல்லவே – சூளாமணி:8 1046/2,3

TOP


மேனியாளை (1)

மின் தவழ் மேனியாளை மென் பணை தோளில் புல்லி – சூளாமணி:8 1012/2

TOP


மேனியான் (2)

கரும் திரள் முகில் புரை காள மேனியான் – சூளாமணி:9 1259/4
பளிதம் நாறும் மேனியான் – சூளாமணி:9 1371/4

TOP


மேனியான (1)

குரவம்பூ மேனியான குலம் அறி பூதியாமே – உதயணகுமார:5 253/4

TOP


மேனியானையும் (1)

நீல் நிற கரும் கடல் நிகர்க்கும் மேனியானையும்
வான் நெறி-கண் வந்தவன் மகிழ்ந்து கண்மலர்ந்து தன் – சூளாமணி:6 497/2,3

TOP


மேனியின் (1)

மாசு_இல் மா மணி மேனியின் வாசம் ஒர் ஓசனை மணம் நாற – யசோதர:5 328/1

TOP


மேனியினன் (1)

கன்று துகள் துன்று கரு_மேனியினன் என்றான் – யசோதர:5 273/4

TOP


மேனியும் (1)

உள் அடி உமைத்துமைத்து அழன்ற மேனியும்
கள் அவிழ் கண்ணியும் கரிந்த கண்களும் – சூளாமணி:9 1223/1,2

TOP


மேனியை (1)

முடை பொலி மேனியை முள் மத்திகையால் – சூளாமணி:11 1936/3

TOP


மேனியொடு (2)

மின் தவழும் மேனியொடு தேவி வெளி பட்டாள் – சூளாமணி:10 1608/4
போலும் மணி மேனியொடு காளை பொலிவுற்றான் – சூளாமணி:11 2028/4

TOP


மேனிலைப்பால் (1)

மாட நல் மேனிலைப்பால் மன்னினார் பலரோடு ஆங்கே – உதயணகுமார:1 91/4

TOP