கை – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 137
கை-தன்னால் 2
கை-பால் 1
கை-அது 1
கை_விரல் 1
கை_அல 1
கைக்குள் 1
கைக்கொடுத்து 1
கைக்கொண்டான் 1
கைக்கொண்டு 7
கைக்கொள் 1
கைகள் 1
கைகளால் 2
கைகளும் 2
கைகளை 1
கைகூடும் 1
கைகோள் 1
கைசெய்த 1
கைசெய்து 2
கைசெய்தே 1
கைத்தடி 1
கைத்தல 1
கைத்தலங்கள் 1
கைத்தலத்தது 1
கைத்தலத்தன 2
கைத்தலத்தால் 1
கைத்தலத்தின் 1
கைத்தலத்து 3
கைத்தலம் 7
கைத்தலமும் 1
கைத்தலை 1
கைத்தாய் 1
கைதவமும் 1
கைதவிர்த்ததே 1
கைதை 2
கைந்நிறுத்தாள் 1
கைந்நின்றும் 1
கைப்பட்டு 1
கைப்படாது 1
கைப்படுத்தனன் 1
கைப்படுத்தான் 1
கைப்படை 1
கைப்பணி 1
கைப்பற்றி 1
கைப்பிடி 1
கைப்பிடித்தான் 1
கைப்பொருளா 1
கைப்பொருளாக 1
கைப்பொருளும் 1
கைபோய் 2
கைம்-முகத்து 1
கைம்மறிய 1
கைம்மா 4
கைம்மாவை 1
கைம்மிக 2
கைம்மிகு 1
கைமா 1
கைமாறு 1
கைய 2
கையகத்தது 1
கையகத்து 1
கையகல 1
கையகன்றிட்டது 1
கையகன்றிடுதல் 1
கையகன்று 1
கையத்தின் 1
கையது 4
கையமை 1
கையர் 1
கையவன் 1
கையற 1
கையறு 1
கையன் 6
கையாய் 3
கையால் 19
கையாள் 1
கையாற்கு 1
கையான் 7
கையிகந்து 1
கையிகப்ப 1
கையிட்டு 1
கையில் 13
கையின் 14
கையினாய் 1
கையினால் 2
கையினாலும் 1
கையினும் 1
கையினை 1
கையும் 4
கையுள் 1
கையுற்றது 1
கையுற்றவாயில் 1
கையுற 1
கையெடுத்தே 1
கையே 1
கையை 1
கையொடு 2
கைவந்து 1
கைவாளும் 1
கைவிட்டு 1
கைவிடல் 1
கைவிடலும் 1
கைவிடா 1
கைவிடும் 1
கைவிளக்கு 1
கைவினை 1

கை (137)

கவ்வு கை தழை கார் இடி யானை-தன் – உதயணகுமார:1 45/2
நங்கைமார் குழல் நாள்_மலர் சூட்டும் கை
திங்கள் போல திலதம் எழுதும் கை – உதயணகுமார:1 58/1,2
திங்கள் போல திலதம் எழுதும் கை
பொங்கு கொங்கையில் குங்குமம் பூசும் கை – உதயணகுமார:1 58/2,3
பொங்கு கொங்கையில் குங்குமம் பூசும் கை
பங்கயத்து அடி பாடகம் பூட்டும் கை – உதயணகுமார:1 58/3,4
பங்கயத்து அடி பாடகம் பூட்டும் கை – உதயணகுமார:1 58/4
கீத வீணை செங்கெந்தம் அளையும் கை
ஈதல் மேவி இரவலர்க்கு ஆற்றும் கை – உதயணகுமார:1 59/1,2
ஈதல் மேவி இரவலர்க்கு ஆற்றும் கை
ஏதம்_இல் குணத்து எல் முடி மன்னன் கை – உதயணகுமார:1 59/2,3
ஏதம்_இல் குணத்து எல் முடி மன்னன் கை
போத வெண் துகிலால் புறத்து ஆர்த்தனர் – உதயணகுமார:1 59/3,4
வாளொடு கை வில் ஏந்தி வயந்தகன்-தன்னோடு எண்ணி – உதயணகுமார:1 84/1
இந்திரன் ஆனை-தானும் இவன் கை யாழ் இசைக்கு மீறாது – உதயணகுமார:1 94/1
கந்து இறு கைம்மா இ கோன் கை வீணை கடவாது என்ன – உதயணகுமார:1 94/3
திரு வலி தட கை வீணை சீருடன் பாடலோடும் – உதயணகுமார:1 97/3
தசைந்த கை உதிரம் பாய சால மந்திரம் அம் காதில் – உதயணகுமார:1 114/3
சீர் எழும் ஆயிரம் கை சிறந்தவள் அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 223/3
ஈராயிரம் கை ஏற்றி இரு கரத்து அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 225/3
சீரின் மூவாயிரம் கை சிறந்தவள் அடித்த பின்பு – உதயணகுமார:4 227/3
வாரித்து இசைந்து அளிக்கும் வண் கை அம் பொன் திண்_தோளான் – நாககுமார:1 8/3
கந்தம் ஆர் திரிபுவனாரதி கை வீணை-அதனில் தோற்று – நாககுமார:3 89/3
பவள வாய் மணி கை கொண்ட பண் இயல் தோட்டி பற்றி – யசோதர:2 98/3
துயிலினை ஒருவி மன்னன் சுடர் கதிர் வாள் கை ஏந்தி – யசோதர:2 118/1
கை பலி கொடுத்து தேவி கழல் அடி பணியில் காளை – யசோதர:2 136/3
தேங்கலன் அரசன் செம் கை செவி முதல் செறிய சேர்த்தி – யசோதர:2 138/2
ஆவயின் தன் கை வாளால் எறிந்து கொண்டு அருள் இது என்றான் – யசோதர:2 145/4
மால் இயல் அரசன் தன் கை வாள் விடுத்து உருகினானே – யசோதர:2 146/4
நம்பு காமர் புளிஞி கை நல்கினான் – யசோதர:3 163/4
களைபவன் கடவுள் கண்ணில் கண்டு கை தொழுது நின்றான் – யசோதர:4 229/4
மாக மழை வண் கை மத யானை மணி முடியோய் – யசோதர:5 269/4
திங்கள் மறுவும் சிலர் கை தொழ செல்லும் அன்றே – சூளாமணி:0 5/4
கை விரிந்தன காந்தளும் பூம் சுனை – சூளாமணி:1 17/1
நாக கன்னியர் ஆடலின் ஞால் கை மா – சூளாமணி:4 128/2
கை முகிழ் முடி தடம் கதழ சேர்த்தினான் – சூளாமணி:4 181/2
கல் நவில் கடக கை கதழ கூப்பினான் – சூளாமணி:4 197/4
கை அணி நெடு நல் வேல் காளைமார்களுள் – சூளாமணி:4 229/2
வாள் வலி தட கை மன்னர் வையகம் வணக்கும் வாயில் – சூளாமணி:5 248/1
கை ஆர் எஃகில் காளைகள்-தம்முள் கமழ் கோதை – சூளாமணி:5 318/2
கார் அணி தட கை வேந்தன் கான்முளை கன பொன் ஆர்ந்த – சூளாமணி:5 327/2
கார் விரி தட கை வேந்தே கழலவர் கருமம் என்றான் – சூளாமணி:5 357/4
கண் திரள் கழை வளர் கரும்பு கை மிகுத்து – சூளாமணி:5 364/1
கை இலங்கு ஈட்டியர் கழித்த வாளினர் – சூளாமணி:5 376/2
கரும்பு சூழ் கிளவியர் சொரிந்து கை தொழ – சூளாமணி:5 377/2
சூழி நீள் முகத்தன துளை_கை_மாவொடு – சூளாமணி:5 415/1
வில் நவில் தட கை விறல் வேல் ஒருவன் வேண்டி – சூளாமணி:6 445/2
சுரும்பொடு சுழன்றுள குழல் தொகை எழில் கை
கரும்பொடு கலந்துள களித்த அவர் தீம் பண் – சூளாமணி:6 456/1,2
தாங்கு எழில் பெரும் கை யானை சங்க_வண்ணன் ஏறினான் – சூளாமணி:6 473/4
அஞ்சலி தட கை கூப்பி ஆர்வம் மிக்கு இறைஞ்சினான் – சூளாமணி:6 495/4
பைம்பொன் மாலை வார் மத பரூஉ கை ஈர் உவாக்கள் மீ – சூளாமணி:6 503/3
அஞ்சலி தட கை கூப்பி அரக்கு இலச்சினையின் வைத்த – சூளாமணி:6 512/2
தங்கிய தியான போழ்தில் தாழ்ந்து தன் தட கை கூப்பி – சூளாமணி:6 538/3
கை புடை இலங்கு செவ்வேல் கச்சற்கு மருகனார் என்று – சூளாமணி:6 563/3
கை அவா சிலை காமன் இங்கு இரு – சூளாமணி:7 601/1
சொல் நவில் ஓலை கை தொழுதனர் ஈந்தார் – சூளாமணி:7 661/4
வாளி வில் தட கை வெம் போர் மணி வரை அனைய மார்பின் – சூளாமணி:7 672/2
அறையும் பைம் கழல் ஆழி அம் தட கை எம் அரைசன் – சூளாமணி:7 702/3
புழல் கை திண் நுதி மருப்பின பொரு களிறு இவை-தாம் – சூளாமணி:7 708/1
புழல் கை மால் களிற்று எருத்திடை புரோசையில் பயின்ற – சூளாமணி:7 711/1
அழலும் செம் சுடர் கடக கை அவை புடைபெயரா – சூளாமணி:7 715/2
கண்டு கொன்றை பொன் சொரிந்த காந்தள் கை மறித்தவே – சூளாமணி:7 788/4
கை மலர்த்த காந்தளும் கரிய நீர் கருவிளை – சூளாமணி:7 789/1
வளர் தாமரை அல்லி மலர்த்திய கை
வளர் தாமரை அல்லி மயக்கும் ஒளி – சூளாமணி:7 810/1,2
கை நவின்று இலங்கும் செம் வேல் காவலன் கருடன் சேர்ந்த – சூளாமணி:8 836/3
வேல் நவில் தட கை வேந்தன் விண் இயல் விமானம் ஒன்று – சூளாமணி:8 846/3
ஏனை யானைகள் இணை என இருந்திட இரும் கை மா இனம் காக்கும் – சூளாமணி:8 880/3
பைம் கண் செம் முக பரூஉ கை அம் பகடு தம் பால் பிடி கணம் புடை சூழ – சூளாமணி:8 884/2
வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
தழல் புகை நவின்ற கை தானை வீரர் தம் – சூளாமணி:8 905/3
கம்பம் செய்து உலகம் எல்லாம் கை வளை கொள்வ போல – சூளாமணி:8 914/3
பைம் துகில் கதலி கை பரந்த போலுமே – சூளாமணி:8 953/4
அம் மலர் அலங்கலான் தட கை என்னும் அ – சூளாமணி:8 959/1
சாமரை நல் நுதல் தட கை யானையான் – சூளாமணி:8 961/4
கன்னியர் கவரி கற்றை கை வலன் அசைப்ப காய் பொன் – சூளாமணி:8 997/2
இற்றென இசைத்து புக்கு ஆங்கு இளையவன் கழல் கை கூப்ப – சூளாமணி:8 1014/3
கை புடை பலகை மேலால் கன்னியது உருவம் காட்ட – சூளாமணி:8 1016/3
மன்னிய வில் கை நோக்கி மலர் அணி கணையும் நோக்கி – சூளாமணி:8 1019/3
அம் துகில் அசைத்தது ஓர் கை அவிழ்ந்து அசைகின்றது என்னும் – சூளாமணி:8 1024/1
கை பெருகு காம நோய்_உடையவர்க்கு ஓர் கனல் போல வருமே காணில் – சூளாமணி:8 1033/4
கணி மிடற்ற நற வேங்கை அவிர் சுணங்கின் மடவார்-தம் கை மேல் கொண்டு – சூளாமணி:8 1034/1
கை மலரின் வீரன் அவள் கை முகிழ் பிடிப்ப – சூளாமணி:8 1103/1
கை மலரின் வீரன் அவள் கை முகிழ் பிடிப்ப – சூளாமணி:8 1103/1
தோளும் அங்கு இட வயின் துடித்த வீரர் கை
வாளும் பூநின்றன மலர்ந்தது உள்ளமே – சூளாமணி:9 1218/3,4
தூணி முகத்தது சோர்வு_இல் ஒர் கை ஒரு – சூளாமணி:9 1244/1
கை வல படையினர் கழலர் கச்சையர் – சூளாமணி:9 1270/1
கணை சேர்ந்த தூணி தோளான் கை சிலை பிடித்து கொண்டு – சூளாமணி:9 1304/3
கல்லென கலங்கி வீழ கை சிலை கணை ஏறிட்டான் – சூளாமணி:9 1306/4
தொடர் மா மழை மத யானை கை துணியா அவை இடையே – சூளாமணி:9 1308/3
ஊழி நாள் எரியும் கூற்றமும் உருமும் ஒப்பவன் கை படை நவின்றான் – சூளாமணி:9 1317/3
குன்றினும் பெரியான் கூற்றினும் வெய்யோன் கொண்டனன் தண்டு கை வலித்தே – சூளாமணி:9 1321/4
பொரு மாலை வாள் கை பொலி கேடகத்தன் அணி போது இலங்கு முடியன் – சூளாமணி:9 1328/3
சேமம் ஆர்ந்த தனி செங்கோல் தேவசேனன் கை வாளால் – சூளாமணி:9 1335/2
கால் நல் புரவி கலிமாவோடு எதிர்ந்த கரும் கை மத வேழம் – சூளாமணி:9 1338/1
தொடங்குகின்ற சுடு சரங்கள் சுருங்கி ஒரு கை செவி-காறும் – சூளாமணி:9 1342/1
முடங்கும் ஒரு கை சிலை வளையா நிமிரும் கண்டது இத்துணையே – சூளாமணி:9 1342/2
துண்ட வேக புள்_உயர்த்தான் துளை கை யானை சுடர் முடியான் – சூளாமணி:9 1349/1
கண் இடை சிவந்து கை சுட்டி காய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1393/1
தலை தடுமாறின தட கை வேழமே – சூளாமணி:9 1394/4
மண் இயல் மன்னர் கை முறுக்கி விட்டிட – சூளாமணி:9 1401/1
கை வரை ஒழுகிய கணையம் பாய்ந்து தம் – சூளாமணி:9 1405/1
ஆங்கு அவன் அடைதலும் அருக்ககீர்த்தி கை
வாங்கு வில் புகுந்தது வாளி ஒன்று அவன் – சூளாமணி:9 1421/1,2
நெதி சொரி சங்கம் ஏந்தி நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டு – சூளாமணி:9 1438/1
கலம் புரி கன பொன் ஆழி கை விரல் கதிர்ப்ப சூட்டி – சூளாமணி:9 1439/2
நீல மா மணி குன்று ஒப்பான் நெடும் சிலை இடம் கை கொண்டான் – சூளாமணி:9 1442/4
புனை கதிர் ஆர மார்பன் புகைந்து கை முறுக்கி விட்ட – சூளாமணி:9 1459/1
கல் நவில் கடக தோளான் கண்டு கை தொழுதுகொண்டு – சூளாமணி:9 1461/1
கண்டாள் பெருந்தேவி கண்டே தன் கை சோர்ந்து – சூளாமணி:9 1470/2
தகர குழலும் அளகமும் திருத்தி பயின்ற தாழ் தட கை
சிகரம் அனைய மத யானை செவி மேல் சரிந்து செம் குருதி – சூளாமணி:9 1477/2,3
எரி மணி கடக கை இரண்டும் ஊன்றி அ – சூளாமணி:9 1512/1
கை நிலம் புக நுழைந்து எடுப்ப கல்லென – சூளாமணி:9 1513/1
ஓதிய மருங்குல்-தன் மேல் ஒரு கை வைத்து ஒரு கை-தன்னால் – சூளாமணி:10 1565/3
ஓதி வெல்லலுறுவார்களை என் கை
கோது கொண்ட வடிவின் தடியாலே – சூளாமணி:10 1573/2,3
காதொடு கண் பிறழ்ந்து உளது கை குறிது – சூளாமணி:10 1598/3
கலம் புரி வண் தட கை கார் மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1661/4
புரி_வணன் மதியம் என்பான் பொழி கதிர் தட கை நீட்டி – சூளாமணி:10 1701/3
தேம் மரு குழல் அம் சாயல் தேவி கை பட்டது அன்றே – சூளாமணி:10 1704/4
தாது எலாம் ததர்ந்து சிந்த திளைத்த அ தட கை வேழம் – சூளாமணி:10 1705/2
பைம்பொன் திலத நுதல் ஒதுக்கி பாவை பந்து கை கொண்டாள் – சூளாமணி:10 1753/4
கந்து ஆடு மால் யானை கார்_வண்ணன் பாவை கரு மேக குழல் மடவார் கை சோர்ந்து நிற்ப – சூளாமணி:10 1754/1
பரு மணி பந்து கை விட்டு பாவை தன் – சூளாமணி:10 1758/2
அரைசர்கள் இருந்த போழ்தில் ஆழியம் தட கை வேந்தன் – சூளாமணி:10 1793/2
சோலை-வாய் மலர் அணிந்த சூழ் குழலார் யாழ் இசையால் துளை கை வேழம் – சூளாமணி:10 1813/3
வாள் வினை தட கை வேந்தே வருவது மற்றும் உண்டோ – சூளாமணி:11 1854/3
பாழி அம் தட கை வேந்தே பயின்றிலம் யாங்கள் என்றார் – சூளாமணி:11 1857/4
கை மலர் மணி நகை கடகம் வில்லிட – சூளாமணி:11 1875/3
கை நிற மலரொடு கலந்து தோன்றினார் – சூளாமணி:11 1876/4
உருள் ஆழியானும் ஒளி மணி முடி மேல் கை வைத்து ஒரு பாலில் வர உலக நின் உழையது ஆக – சூளாமணி:11 1907/3
மாக மழை வண் கை மன்னவ மக்களும் – சூளாமணி:11 1971/1
மிக்கு எழு போதி கை விலக்கல் தக்கது அன்று – சூளாமணி:12 2076/1
என்றலும் இளையவர் இறைஞ்சி கை தொழுது – சூளாமணி:12 2094/1
தருக்கு எயில் காப்பு வாங்க தட கை மால் பகடு நுந்தி – சூளாமணி:12 2114/1
திருமால் பெரு நேமி திகழ்ந்த செந்தாமரை தட கை
கரு மால் கடல் வரைத்த கண் ஆர் ஞாலம் காக்கின்றான் – சூளாமணி:12 2128/3,4
ஈய நீண்ட கை ஏந்தல் நகர் திசை – நீலகேசி:1 23/3
மலங்க நின்று தன் மடல் நெடு மயிர் கை இட்டு உயிர்க்கும் – நீலகேசி:1 51/4
காதின கனக பைம் தோடும் கை வெள் வளைகளும் கழல – நீலகேசி:1 73/1
கரையவா வாங்கும் கய_மகன் கை தூண்டில் – நீலகேசி:1 129/1
கள்ளனும் தானே ஆய் கை யாப்புண்டவனே போல் – நீலகேசி:2 196/1
பரு கை மால் களி யானை பல் வேந்தரும் – நீலகேசி:3 233/1
இ கை வகையால் அது-தான் உளது ஆயின் அக்கால் – நீலகேசி:4 407/1
கை கால் வகையால் பெறப்பாடு இலை காலும் அற்றாய் – நீலகேசி:4 408/1
கவை ஒப்பன கை_விரல் ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 492/1
மேல்


கை-தன்னால் (2)

வேய் மிகு தட கை-தன்னால் வியந்து பந்துடனே ஏந்தி – உதயணகுமார:4 224/1
ஓதிய மருங்குல்-தன் மேல் ஒரு கை வைத்து ஒரு கை-தன்னால்
மீதியல் வடகம் பற்றி வெண் நகை நக்கு நின்றான் – சூளாமணி:10 1565/3,4
மேல்


கை-பால் (1)

கை-பால் எடுத்து கறை மருப்பு மிடைந்து கண்கள் எரி சிந்தி – சூளாமணி:9 1348/2
மேல்


கை-அது (1)

கை-அது கொடுப்ப ஏறி காளையும் பள்ளி சேர்ந்தான் – உதயணகுமார:1 19/4
மேல்


கை_விரல் (1)

கவை ஒப்பன கை_விரல் ஐந்துகளும் – நீலகேசி:5 492/1
மேல்


கை_அல (1)

வலையம் கை_அல வருவது மற்று இதன் சலத்தது வலி கண்டாய் – சூளாமணி:8 888/4
மேல்


கைக்குள் (1)

எத்துணையோ அது என்னின் நுன் கைக்குள்
இத்துணை உண்டு என்பது என்னை-கொல் ஏழாய் – நீலகேசி:7 776/3,4
மேல்


கைக்கொடுத்து (1)

வன்கண் பதகர்க்கு வான் பொருள் கைக்கொடுத்து
என் கைப்பணி கொள்-மின் என்பவன் ஒத்தான் – சூளாமணி:11 1999/3,4
மேல்


கைக்கொண்டான் (1)

வலம்புரி வாய்வைத்தான் வார் சிலை கைக்கொண்டான்
சலம் புரி சண்டை தலை பனிப்பு கண்டான் – சூளாமணி:10 1661/1,2
மேல்


கைக்கொண்டு (7)

ஆரியை என்னும் நாம அரிவை கைக்கொண்டு பந்தை – உதயணகுமார:4 227/1
காலம் இது காட்சி தலை கண்டு உணர்த்த கைக்கொண்டு
ஞாலம் நிகழ் ஞானமும் நன்கு மிகவே உணர்த்தி – உதயணகுமார:6 360/1,2
என்று அவர் உரைப்ப கேட்டு இறைஞ்சி கைக்கொண்டு நோன்பை – நாககுமார:5 153/1
அரச நீ அமுது கைக்கொண்டு அருளுதற்கு உரிமைசெய்தால் – யசோதர:2 150/3
உலகினை உள்ளம் கைக்கொண்டு உளையா உருட்டியிட்டு என் – சூளாமணி:9 1148/3
வீங்கிய அனந்த ஞான்மை விழு நிதி முழுதும் கைக்கொண்டு
ஓங்கிய உலகிற்கு எல்லாம் ஒரு பெரும் கிழவன் ஆனான் – சூளாமணி:12 2119/3,4
பூவமே பொருள் கைக்கொண்டு புற்கலர் – நீலகேசி:5 538/2
மேல்


கைக்கொள் (1)

வாகு நல் சுதனை நோக்கி யானை நீ கைக்கொள் என்றான் – நாககுமார:2 57/4
மேல்


கைகள் (1)

கழுகு-தாம் உண காட்டுவன் என கைகள் புடையா – நீலகேசி:1 46/3
மேல்


கைகளால் (2)

கருப்பு உடை கைகளால் புடைத்து கண்களுள் – சூளாமணி:9 1275/1
மடுத்தது ஓர் வரை-தனை வயிர கைகளால்
எடுத்தனன் இரத்தினக்கிரீவன் என்பவே – சூளாமணி:9 1419/3,4
மேல்


கைகளும் (2)

கால் கால் வகையால் உள கைகளும் கையின் அற்றாய் – நீலகேசி:4 409/1
கைகளும் காலும் இரு சார் இடக்கரும் – நீலகேசி:7 756/1
மேல்


கைகளை (1)

பறிப்பர் பலர் அவர் கைகளை பற்றி – சூளாமணி:11 1940/1
மேல்


கைகூடும் (1)

இழந்த மிக்கு அரசியல் கைகூடும் என எண்ணினான் – உதயணகுமார:2 129/4
மேல்


கைகோள் (1)

காதலார் கண்கள் பூப்ப காய்த்துதும் கைகோள் என்பார் – சூளாமணி:9 1195/4
மேல்


கைசெய்த (1)

செம் நிற குவளை கைசெய்த சூட்டினர் – சூளாமணி:11 1876/1
மேல்


கைசெய்து (2)

கரு மணியின் கதிர் குழற்றி கடை சுருட்டி கைசெய்து வளர்த்த போலும் – சூளாமணி:9 1535/3
பொன் அம் செய் பத்து அங்க புகை ஊட்டி கைசெய்து
தன்னமும் அளித்தாய தலை சொறியும் இடை இலையால் – நீலகேசி:4 270/2,3
மேல்


கைசெய்தே (1)

பொய் கைசெய்தே சொன்ன பூவொடு வித்து உரை – நீலகேசி:5 596/3
மேல்


கைத்தடி (1)

கழுகொடு கவரும் காக்கை கைத்தடி கொண்டு காத்தும் – சூளாமணி:11 1850/3
மேல்


கைத்தல (1)

கைத்தல தாளமும் கலந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1715/4
மேல்


கைத்தலங்கள் (1)

கார் அணிந்த குழலீர் நும் கைத்தலங்கள் தகை நோக்கி – சூளாமணி:4 175/1
மேல்


கைத்தலத்தது (1)

கடி மேல் விரி தாரோன் கைத்தலத்தது அன்று – சூளாமணி:9 1519/3
மேல்


கைத்தலத்தன (2)

சேடி கைத்தலத்தன செறி மணி திகழ்வ செம் – சூளாமணி:6 467/3
கோடி கைத்தலத்தன குளிர் மணி பிணையலே – சூளாமணி:6 467/4
மேல்


கைத்தலத்தால் (1)

கந்துகங்கள் கைத்தலத்தால் ஏறுண்டு பொங்கி கரும் கண்ணும் தாமும் உற கலந்து எழுந்த போழ்தின் – சூளாமணி:10 1755/1
மேல்


கைத்தலத்தின் (1)

கரு மால் நெடு வரையோர் கைத்தலத்தின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1518/3
மேல்


கைத்தலத்து (3)

கைத்தலத்து ஒரு கல் திரள் வீசலும் – யசோதர:3 173/2
ஆடை கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது அங்கு அடைப்பை தன் – சூளாமணி:6 467/1
மாடு கைத்தலத்து ஒருத்தி கொண்டது மணி கலம் – சூளாமணி:6 467/2
மேல்


கைத்தலம் (7)

காவி என ஊதுவன கைத்தலம் விலங்க – சூளாமணி:6 455/3
கைத்தலம் கதிர் வீச மறித்தனன் – சூளாமணி:7 633/4
கைத்தலம் முகிழ்க்கின்றன காந்தள் என்று – சூளாமணி:7 783/3
கைத்தலம் கையொடு புடைத்து நக்கனன் – சூளாமணி:9 1264/3
ஒன்று தன் செறி குறங்கு ஊன்றி கைத்தலம்
ஒன்றினான் ஒளி வரை உயர ஏந்துபு – சூளாமணி:9 1517/1,2
அன்று அவன் கைத்தலம் பிடித்து அங்கு யாவதும் – சூளாமணி:10 1595/2
கைத்தலம் பரவிய காமர் இன்னியம் – சூளாமணி:11 1898/3
மேல்


கைத்தலமும் (1)

அடி மலரும் கைத்தலமும் அம் தளிராய் தோன்ற – சூளாமணி:10 1643/3
மேல்


கைத்தலை (1)

கைத்தலை வேலினாற்கு கடிவினை முடிவித்தானே – சூளாமணி:10 1828/4
மேல்


கைத்தாய் (1)

காமன் என்னும் அ காளை கைத்தாய் பெயர் – உதயணகுமார:6 345/1
மேல்


கைதவமும் (1)

கற்றனை தவ பெரிது கைதவமும் என்ன – சூளாமணி:10 1612/2
மேல்


கைதவிர்த்ததே (1)

கார் அணி கடல் ஒலி கைதவிர்த்ததே – சூளாமணி:11 1870/4
மேல்


கைதை (2)

கழுது உருவின கஞல் இலையன கழி மடலின் கைதை
பொழுது உருவின அணி பொழிலின பொழி தளிர் என புன்னை – சூளாமணி:6 433/3,4
கரை தழுவிய கழி மடலின கடி கமழ்வன கைதை
புரை தழுவிய பொதி அவிழ்வன பொன் மலர்வன புன்னை – நீலகேசி:1 14/1,2
மேல்


கைந்நிறுத்தாள் (1)

கைந்நிறுத்தாள் அது காட்ட கேள் என – நீலகேசி:8 790/4
மேல்


கைந்நின்றும் (1)

கைந்நின்றும் உண்டும் கடை பள்ளி வழியும் ஆக்கி – நீலகேசி:6 728/3
மேல்


கைப்பட்டு (1)

கரும் சிறை கயவர் கைப்பட்டு வெம் துயர் – சூளாமணி:12 2078/3
மேல்


கைப்படாது (1)

கலை பயில் மகளிர் கண் போல் கள்வர் கைப்படாது நாளும் – சூளாமணி:11 1853/2
மேல்


கைப்படுத்தனன் (1)

காதலன் குமரன் தம்பி கைப்படுத்தனன் விடுத்தான் – யசோதர:5 314/4
மேல்


கைப்படுத்தான் (1)

அம் பொன் நிதியும் அரும் கலமும் கைப்படுத்தான்
நம்பு மணி மேனி நங்கை நலம் நுகர்ந்தான் – சூளாமணி:10 1662/2,3
மேல்


கைப்படை (1)

கைப்படை நவின்ற வெம் போர் காளையை கனற்ற விட்டான் – சூளாமணி:7 700/4
மேல்


கைப்பணி (1)

என் கைப்பணி கொள்-மின் என்பவன் ஒத்தான் – சூளாமணி:11 1999/4
மேல்


கைப்பற்றி (1)

கனி வளர் கிளவியாளை கைப்பற்றி தருதும் என்பார் – சூளாமணி:9 1164/3
மேல்


கைப்பிடி (1)

இவை இப்படி கைப்பிடி என்றது போல் – நீலகேசி:5 492/2
மேல்


கைப்பிடித்தான் (1)

வீடு_இல் மணி அருவி வெண் மலையும் கைப்பிடித்தான்
வாடல்_இல் பூம் கண்ணி மா மேக_வண்ணனே – சூளாமணி:10 1660/3,4
மேல்


கைப்பொருளா (1)

கைப்பொருளா கொள் கதிர் மணி பூணோய் – சூளாமணி:11 2018/4
மேல்


கைப்பொருளாக (1)

கைப்பொருளாக கொண்டு கடைப்பிடி கன பொன் தாரோய் – சூளாமணி:4 201/4
மேல்


கைப்பொருளும் (1)

தன் கைப்பொருளும் இழந்து தனக்கு ஒரு – சூளாமணி:11 1999/1
மேல்


கைபோய் (2)

கையறு வினைகள் கைபோய் கடும் துயர் விளைத்த போழ்தில் – சூளாமணி:4 198/2
காழ் அகிலும் நறும் சாந்தும் கடி வாச பூம் பொடியும் கமழ்ந்து கைபோய்
ஏழ்_உலகும் மணம் கொடுப்ப எழில் நகரார் எதிர்கொள்ள இறைவன் புக்கான் – சூளாமணி:9 1528/3,4
மேல்


கைம்-முகத்து (1)

கைம்-முகத்து வேல் இலங்கு காமர்தாம்-கொல் என்று சென்று – சூளாமணி:6 490/3
மேல்


கைம்மறிய (1)

அம்பும் சிலையும் கைம்மறிய அகத்த விஞ்சை துணிப்புண்டு – சூளாமணி:9 1347/1
மேல்


கைம்மா (4)

கந்து இறு கைம்மா இ கோன் கை வீணை கடவாது என்ன – உதயணகுமார:1 94/3
காந்து நல் மணி பூண் மார்பன் கைம்மா விட்டு இழிந்தான் அன்றே – உதயணகுமார:6 330/4
பொன் எயில் குறுகி கைம்மா புரவலன் இழிந்து உள் புக்கு – நாககுமார:1 14/1
இப்புறத்தன இளம் கரும் கைம்மா
மொய் புறத்து மேல் முழங்கு தானையோடு – சூளாமணி:7 586/2,3
மேல்


கைம்மாவை (1)

மறையும் மாந்தர் கைம்மாவை அழித்திட – உதயணகுமார:1 49/3
மேல்


கைம்மிக (2)

கண்ணில் ஆம் களி வளர் உவகை கைம்மிக
தண் நிலா உலகு எலாம் தவழ்ந்து வான் கொள – சூளாமணி:3 71/2,3
ஒத்தவாறு உரைத்தலும் உவகை கைம்மிக
முத்த வாள் முகிழ் நகை அடக்கி மொய் குழல் – சூளாமணி:5 420/2,3
மேல்


கைம்மிகு (1)

கைம்மிகு காமம் கரை காண்கிலன் அழுந்தலில் – உதயணகுமார:2 123/1
மேல்


கைமா (1)

ஏந்து சந்தன சாரல் இரும் கைமா
மாந்தி நின்று உறங்கும் வரை மாடு எலாம் – சூளாமணி:1 25/3,4
மேல்


கைமாறு (1)

கணம் குழையீர் யாம் உமக்கு கைமாறு இலேம் என்று – சூளாமணி:10 1644/3
மேல்


கைய (2)

புழை_கைய இளம் பிடி புகுந்து பண்ணுக – சூளாமணி:8 905/2
குஞ்சர தட கைய குழவி சென்னிய – சூளாமணி:11 1892/1
மேல்


கையகத்தது (1)

கையகத்தது என் என்ன கன்னியது உருவம் என்றாள் – சூளாமணி:8 1007/4
மேல்


கையகத்து (1)

தொடுத்தான் தொழுத வாளி-அது சுவணகேது கையகத்து
மடுத்த சிலையும் பகழியும் வெம் மனத்து கொண்ட மாயம்-அதும் – சூளாமணி:9 1346/1,2
மேல்


கையகல (1)

களம் காண் வகை உடைந்து காலர் காமர் கையகல
விளங்கா திசை இன்றி விளங்க வீரன் மெய்ப்பொருளை – சூளாமணி:12 2127/1,2
மேல்


கையகன்றிட்டது (1)

கங்குலும் மெல்லமெல்ல கையகன்றிட்டது அன்றே – சூளாமணி:9 1548/4
மேல்


கையகன்றிடுதல் (1)

கற்பகம் கரந்து கண்டார் கையகன்றிடுதல் உண்டோ – யசோதர:2 122/2
மேல்


கையகன்று (1)

ஏழு இயல் உலகில் உள் இருளும் கையகன்று
ஆழ் இயல் வினைகளோடு அவிய ஆயிரம் – சூளாமணி:11 1893/1,2
மேல்


கையத்தின் (1)

கையத்தின் ஊனுக்கே கன்றி கலாய்த்தனவும் – நீலகேசி:3 257/3
மேல்


கையது (4)

வத்தவன் கையது என்ன வகுத்து உரை கேட்ட மன்னன் – உதயணகுமார:1 92/4
வயிர வில் மனத்தது ஆக கையது வையம் காக்கும் – சூளாமணி:9 1196/3
அலையினுக்கு உடைந்திலர் அருக்கன் கையது ஓர் – சூளாமணி:9 1254/2
கையது வீய காமுறு தான கலப்பு என்றும் – நீலகேசி:5 564/2
மேல்


கையமை (1)

கையமை திகிரியானை காமனே கலவிக்கின்றான் – சூளாமணி:10 1559/4
மேல்


கையர் (1)

என்று தன் மனத்தின் எண்ணி இலங்கு கோல் கையர் ஆகி – சூளாமணி:7 671/1
மேல்


கையவன் (1)

கோல் எதிர் கையவன் தொழுது கூறினான் – சூளாமணி:9 1251/4
மேல்


கையற (1)

காந்தி நின்ற கற்பக நிழல் கலந்து கையற
பாய்ந்து எரிந்த போல் விரிந்து பாரிசாதம் ஏர்செய – சூளாமணி:4 133/1,2
மேல்


கையறு (1)

கையறு வினைகள் கைபோய் கடும் துயர் விளைத்த போழ்தில் – சூளாமணி:4 198/2
மேல்


கையன் (6)

வான் உமிழ் வாரி அன்ன வண்_கையன் வண்டு அரற்றும் – உதயணகுமார:1 10/2
திரங்கிய விரலன் கையன் சிறுமுகன் சினவு சீர்_இல் – யசோதர:2 105/2
புண் பெற்ற மெய்யன் பொல்லா புழுதியில் துளையும் கையன்
மண் பெற்ற இறைவன் தேவி மனம் பெற்று மகிழ்வேன் என்னின் – யசோதர:2 113/2,3
தாள் தவழ் தட_கையன் தயங்கு சோதியன் – சூளாமணி:3 76/2
தங்கிய அம் கையன் அடி தண் போதினன் – சூளாமணி:3 78/2
குன்று உடை அரசன் முன்னை கூப்பிய கையன் ஆனான் – சூளாமணி:9 1144/4
மேல்


கையாய் (3)

வேல் ஆர் கையாய் மெய்ம்மைய அன்றே மிகை ஆலோ – சூளாமணி:5 308/4
கற்ற நூல் பல்ல ஆகும் கரு மணி கடக கையாய் – சூளாமணி:6 533/4
கார் ஐயமுறு கையாய் கற்பகரும் மீ_உலகில் – சூளாமணி:11 2040/3
மேல்


கையால் (19)

ஆங்கு அது பிடுங்கி கையால் அவரை கொன்றிட்டது அன்றே – உதயணகுமார:1 86/4
நாடி நல் கையால் தட்டி நால் திசை சூழ்ந்து நின்றார் – உதயணகுமார:1 88/4
காற்று என முழக்கி வேழம் கண்ட மாந்தரை தன் கையால்
நாற்பத்தெண்பேரை கொன்று நடுவுற பிளந்திட்டு ஓடி – உதயணகுமார:1 89/2,3
பெருந்தகை ஏவி கோட்டு பெரும் கையால் தோட்டி கொண்டான் – உதயணகுமார:1 98/4
தன் கையால் முன்கை பற்றி தான் அவள்கொண்டு செல்வான் – யசோதர:1 31/4
கடையன் அ கமல_பாவை கரும் குழல் பற்றி கையால்
இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி – யசோதர:2 119/1,2
வீங்கு இரும் தானையானும் வெண் மலர் பிடித்த கையால்
ஓங்கு இரும் தானம் காட்டி உவந்து இனிது இருக்க என்றான் – சூளாமணி:3 104/3,4
தூ மாண்ட இளம் கொடி தம் தளிர் கையால் தொழுதனவே – சூளாமணி:4 169/4
களிறு நூறு எடுக்கலாகா கல் திரள் கடக கையால்
ஒளிறு வாள் உழவன் ஏந்தி உருட்டி வட்டு ஆட அன்றே – சூளாமணி:5 303/2,3
மாது நின்ற மாதவி கொடிகள் தம் தளிர் கையால்
போதுக என்று இடங்கள் காட்டுகின்ற போல் பொலிந்தவே – சூளாமணி:6 491/3,4
வடி கயல் நெடும்_கணார்-தம் வளை கையால் வளைத்த மார்பில் – சூளாமணி:6 558/2
கொடி கையால் இடுக்கல்-தன் மேல் கொற்றவன் குலவப்பட்டான் – சூளாமணி:6 558/4
கலம் புரி தட கையால் கதழ கூப்பினார் – சூளாமணி:8 960/4
சேறு உடை கோதை மேலால் சிறந்து வார் கூந்தல் கையால்
வேறிடத்து உருவல் செய்ய விரும்பிய மனத்தன் ஆனான் – சூளாமணி:8 1023/3,4
கனை கதிர் கடக கையால் கல் திரள் உதிர எற்றி – சூளாமணி:9 1142/1
செறி மணி கடக கையால் திண் சிலை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1449/3
கார்_அணி_வண்ணன் கண்டே கதிர் மணி கடக கையால்
வாருணம் என்னும் அம்பு வாங்கினன் தொடுத்தலோடும் – சூளாமணி:9 1454/1,2
வரை எடுத்த மாணிக்க நீள் கடக கையால்
உரை எடுப்பான் போல் நிமிர்ந்து நோக்காது நிற்ப – சூளாமணி:9 1520/1,2
காவு காமர் கனி கண்டது கையால்
கூவும் ஓடி அவை கொள்குவம் என்றான் – சூளாமணி:10 1579/3,4
மேல்


கையாள் (1)

தொழும் கையாள் அ குண_குன்றை துதிப்பன் என்று தொடங்கினாள் – நீலகேசி:1 135/4
மேல்


கையாற்கு (1)

ஆழி போர் தட கையாற்கு அவர்கள் நீர்மையை – சூளாமணி:9 1257/2
மேல்


கையான் (7)

ஏது என்று அறியேன் என்றான் எரி மணி கடக_கையான் – நாககுமார:3 91/4
கொற்ற வாள் தட_கையான் கூவி கொண்டு இருந்து – சூளாமணி:5 424/2
மாரி அம் தட_கையான் வருக என்று ஒரு – சூளாமணி:5 428/2
விலகிய கதிர ஆகி விளங்கு ஒளி கடக கையான்
மலர் அகம் கழும போந்து மனம் மகிழ்ந்து இருந்த போழ்தின் – சூளாமணி:6 511/3,4
மங்குல் மா மழை மாரி வண்_கையான் – சூளாமணி:7 600/1
வான் அவாம் தட_கையான் மகிழ்ந்து நோக்கினான் – சூளாமணி:7 822/4
இலை பயில் மகர பைம் பூண் எரி மணி கடக கையான் – சூளாமணி:11 1853/4
மேல்


கையிகந்து (1)

காதலர் ஆயினும் காதல் கையிகந்து
ஏதிலர் ஆயினம் அடிகட்கு இன்று என – சூளாமணி:12 2102/1,2
மேல்


கையிகப்ப (1)

ஒழுகிய முடையும் நீரும் முதல கையிகப்ப ஊறும் – சூளாமணி:11 1850/1
மேல்


கையிட்டு (1)

கொன்ற பாவம் கெடுக என கையிட்டு
நின்றது என்பது நீ உரைப்பாய் எனின் – நீலகேசி:4 315/1,2
மேல்


கையில் (13)

நலம் கொள் கையில் நவின்று கொடுத்தனன் – உதயணகுமார:1 60/4
காதல் யானையை கையில் மெய் தீண்டியே – உதயணகுமார:6 351/1
செயம்-தனில் ஒருவன் கையில் சேனை-தன் மரணம் கண்டும் – நாககுமார:3 85/2
இங்கு இவர் என் கையில் வீணை கற்பவர்களே – நாககுமார:3 88/4
கனை கழல் அரசன் ஐயோ கையில் வாள் உருவினானே – யசோதர:1 57/4
கனை கழல் அரசன் ஐயோ கையில் வாள் உருவினானே – யசோதர:1 58/4
செம் சுடர் அம் கையில் சேட நீட்டினாள் – சூளாமணி:4 219/4
வளைந்த வாள் எயிற்றிடை வலி தட கையில் பிடித்தான் – சூளாமணி:7 723/3
அம் கண் மால் வரை அருவி தம் தட கையில் புடைத்து நின்று அமர்ந்து ஆடி – சூளாமணி:8 884/1
கழலவன் அடி இணை கையில் கூப்பினான் – சூளாமணி:8 962/4
கையில் காட்டல் கரவு உளதாம் எனில் – நீலகேசி:4 326/2
தன் கையில் தன் கண்ணை தான் பொத குத்துவது – நீலகேசி:7 770/3
பாடிய கையில் படைக்கும் இவன் எனின் – நீலகேசி:7 775/3
மேல்


கையின் (14)

சால்க என்று இறைவன் செப்ப தன்னுடை கையின் ஓச்சி – உதயணகுமார:1 101/1
மதியின் வாசவதத்தை-தன் வண் கையின் அதனை போல – உதயணகுமார:4 190/3
ஒருங்கு முன் கையின் மீதில் ஓர் ஐஞ்ஞூறு அடித்துவிட்டாள் – உதயணகுமார:4 226/3
ஆன்ற கையின் ஓட்டலும் அலங்கலுள் கரத்தலும் – உதயணகுமார:4 231/3
கண் இயல் விலங்கல் நெற்றி கதிர் என்னும் கையின் ஊன்றி – சூளாமணி:8 1026/2
கண்ணியுடன் வெறி மலரும் நறும் பொடியும் கமழ் சாந்தும் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:8 1036/3
வில் ஒரு கையின் ஏந்தி வெம் கணை குழைய வாங்கி – சூளாமணி:9 1306/1
கருடனை வலம் கொண்டு ஏறி கார்முகம் கையின் ஏந்தி – சூளாமணி:9 1444/1
காவி நாணும் கண்ணார் தம் கையின் ஏந்தும் கந்துகங்கள் – சூளாமணி:10 1751/1
கணி தயங்கு வினை நவின்ற கண்டத்து திரை மகளிர் கையின் நீக்கி – சூளாமணி:10 1800/3
காட்டு உழல் களி நல் யானை கால் கையின் ஓர்ப்பித்து ஏறி – நீலகேசி:3 265/1
கால் கால் வகையால் உள கைகளும் கையின் அற்றாய் – நீலகேசி:4 409/1
வழுவல்_இல் பொருள்களை மலர் கையின் மணி என – நீலகேசி:4 450/3
தன் கையின் தன் கண்ணை தானே பொத குத்தி – நீலகேசி:7 770/1
மேல்


கையினாய் (1)

கருது வேம் தடம் கையினாய் – சூளாமணி:7 742/4
மேல்


கையினால் (2)

கையினால் கருனையின் கவளம் கொள்ளிய – சூளாமணி:9 1384/3
என்றலும் எரி மணி கடக கையினால்
அன்று அவன் கைத்தலம் பிடித்து அங்கு யாவதும் – சூளாமணி:10 1595/1,2
மேல்


கையினாலும் (1)

இடை நிலம் செல்ல ஈர்த்திட்டு இரு கையினாலும் ஓச்சி – யசோதர:2 119/2
மேல்


கையினும் (1)

தோன்று இரண்டு கையினும் தொடுத்து இனிது அடித்தலும் – உதயணகுமார:4 231/2
மேல்


கையினை (1)

கையினை புடைத்து கண்கள் சிவந்து வாய் எயிறு கவ்வி – சூளாமணி:9 1441/3
மேல்


கையும் (4)

என்று எனக்கு இறைவன் நீயே என இரு கையும் கூப்பி – யசோதர:1 48/3
தாமரை அனைய கண்ணும் தட கையும் பவழ வாயும் – சூளாமணி:8 980/1
செந்தாஅமரை புரையும் செழும் கண்ணும் தட கையும் பவள வாயும் – சூளாமணி:9 1531/1
காலும் கையும் எழற்க என காண்கிலான் – நீலகேசி:2 222/3
மேல்


கையுள் (1)

கலியவர் கையுள் கழியும் ஒரு பால் – சூளாமணி:11 1965/4
மேல்


கையுற்றது (1)

கையுற்றது ஒன்று கவலேல் உனக்கு இது உறுமாறு போக எனவும் – சூளாமணி:9 1334/3
மேல்


கையுற்றவாயில் (1)

கையுற்றவாயில் அது காட்சியின் மாட்சி ஆமே – நீலகேசி:1 123/4
மேல்


கையுற (1)

கரு மணி வண்டும் தேனும் கையுற கலந்தது அன்றே – சூளாமணி:10 1680/4
மேல்


கையெடுத்தே (1)

இன்னது நினைந்தது இவன் என்று கையெடுத்தே
மன்ன நின் மனத்தது விடுத்திடு மனத்தில் – யசோதர:5 281/1,2
மேல்


கையே (1)

கள் ஆவது குருதி புனல் கலன் ஆவது கையே
நள்ளாதவர் உடலம் பிற கறியாவது நமக்கு என்று – சூளாமணி:9 1309/1,2
மேல்


கையை (1)

வத்தவன் கையை பற்றி மன்னவன் இனிது கூறி – உதயணகுமார:1 107/1
மேல்


கையொடு (2)

கைத்தலம் கையொடு புடைத்து நக்கனன் – சூளாமணி:9 1264/3
ஆடக மணி அவிர் கடக கையொடு
கேடகம் திசைதிசை கிளர்ந்து வீழ்ந்தவே – சூளாமணி:9 1406/3,4
மேல்


கைவந்து (1)

கலம் புரி கன பொன் பூணான் கைவந்து புகுந்த அன்றே – சூளாமணி:9 1437/4
மேல்


கைவாளும் (1)

மன்னவன்-தன் கைவாளும் மனத்திடை மறனும் மாற்றி – யசோதர:1 67/2
மேல்


கைவிட்டு (1)

ஆவி கொண்டு இவளை கைவிட்டு அகலுமோ என்று தத்தம் – சூளாமணி:4 167/3
மேல்


கைவிடல் (1)

காமம் கள் உண்டு கைவிடல் இன்றியே – உதயணகுமார:6 339/1
மேல்


கைவிடலும் (1)

கட்டி விடு பூம் பிணையல் கைவிடலும் மெய்யுள் – சூளாமணி:10 1617/2
மேல்


கைவிடா (1)

ஏக மாலையவாய் இசை கைவிடா
தோகை மா மயில் போல் சுரி கூந்தலாள் – சூளாமணி:5 337/2,3
மேல்


கைவிடும் (1)

நொந்து இ தீ நிகர் நோன்பு கைவிடும் இவன் எனவே – நீலகேசி:1 58/4
மேல்


கைவிளக்கு (1)

கன்னியர் கைவிளக்கு ஏந்த காவலன் – சூளாமணி:7 816/3
மேல்


கைவினை (1)

கலவர்-தம் சிறுபறை இசையில் கைவினை
புலவர் தேம் பிழி மகிழ் குரவை பொங்குமே – சூளாமணி:1 34/1,2

மேல்