கீ – முதல் சொற்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் தொடரடைவு

கீசகம் (1)

தும்பி வாய் துளைக்கப்பட்ட கீசகம் வாயுத்-தன்னால் – சூளாமணி:7 766/1
மேல்


கீசகம்-தமோடு (1)

அடுத்த கீசகம்-தமோடு அற்று வீழ்வன – சூளாமணி:9 1402/2
மேல்


கீண்டு (2)

கிளையொடும் கீண்டு அரசு ஆடும் அன்று எனில் – சூளாமணி:9 1261/3
மன்னனை மார்பு கீண்டு மணி முடி எறிந்து மற்றை – சூளாமணி:9 1461/3
மேல்


கீத (3)

கரிணமும் புள்ளும் மற்றும் கண்டு அடி வீழும் கீத
புரந்தரன் கொடுத்த யாழும் பொறை முனி அருளில் பெற்றான் – உதயணகுமார:1 18/3,4
கீத வீணை செங்கெந்தம் அளையும் கை – உதயணகுமார:1 59/1
கீத மாலைய கின்னர வண்டு இனம் – சூளாமணி:5 344/2
மேல்


கீதங்களை (1)

நாம நல் இசை தொடுத்து நாத கீதங்களை நவிற்றும் – நீலகேசி:2 153/4
மேல்


கீதத்து (1)

மன்னன் மா தேவி நின்னை வருத்துவான் வகுத்த கீதத்து
அன்னவன் அத்தி பாகன் அட்டமாபங்கன் என்பான்-தன்னை – யசோதர:2 104/1,2
மேல்


கீதத்தை (1)

விதி அது ஆதலின் வேதத்தை யாம் சொல்லும் கீதத்தை போல் – நீலகேசி:9 832/3
மேல்


கீதம் (6)

கிளைத்தலை இருவர் கற்ற கிளர் நரப்பு இசையும் கீதம்
தளை சிறை மன்னன் கேட்ப தான் மகிழ் குழலின் ஊத – உதயணகுமார:1 81/1,2
என்னுடை சுதையர் கீதம் இறைவ நின் சிறுவன் காண்க – நாககுமார:2 54/3
இசை அறி குமரன் கேட்டே இளையவள் கீதம் நன்று என்று – நாககுமார:2 55/1
சேயிடை சென்று ஓர் கீதம் செவி புக விடுத்தலோடும – யசோதர:2 94/2
நங்கள் மால் வரையின் மேலோன் நல் நகர் கீதம் என்னும் – சூளாமணி:5 323/1
குணம் நிரைத்து இசைத்த கீதம் கேட்டலும் மணி கொள் கோவை – சூளாமணி:6 543/2
மேல்


கீதமும் (1)

மத்தள பாணியும் மதன கீதமும்
கைத்தல தாளமும் கலந்து இசைத்தவே – சூளாமணி:10 1715/3,4
மேல்


கீதமே (1)

சூடகத்து ஒலி நல சுரருடைய கீதமே
ஆடக மணி தொனி அரசு உளம் கவர்ந்து உடன் – உதயணகுமார:4 236/2,3
மேல்


கீர்த்தி (1)

தேச நல் புரங்கள் எங்கும் திகழ் பணி குமரன் கீர்த்தி
பேசவொணா வகையில் கேட்டேன் பெரும் தவம் இல்லை நீயும் – நாககுமார:2 60/2,3
மேல்


கீர்த்தியுடனே (1)

கணிதம்_இலா குண சுதனை கீர்த்தியுடனே பெறுவை – நாககுமார:1 37/3
மேல்


கீழ் (31)

அணி மலர் பிண்டியின் கீழ் அமர்ந்த நேமிநாதர் பாதம் – உதயணகுமார:1 1/2
விஞ்சவே சொரியும் காலம் வெண்மதி குடை கீழ் வாழும் – உதயணகுமார:1 5/3
பெற்றி நல் இமயம் கண்டு பேர்ந்து கீழ் திசையும் சென்றார் – உதயணகுமார:5 250/4
அணி மலர் பிண்டியின் கீழ் அமர்ந்த நேமீசர் பாதம் – நாககுமார:0 1/2
செம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செழு மணி மண்டபத்துள் – நாககுமார:1 1/1
முனிவு முதல் இல்லாத முனைவன் நீயே முக்குடையின் கீழ் அமர்ந்த முதல்வன் நீயே – நாககுமார:1 19/3
சேம் தளிர் பிண்டியின் கீழ் செல்வனை வணங்கி வாழ்த்தி – நாககுமார:2 43/2
சேமமாம் முக்குடை கீழ் இருந்து அரியாசனத்தின் – நாககுமார:4 117/3
முத்து இலங்கு முக்குடை கீழ் மூர்த்தி திருந்து அடியை – நாககுமார:4 118/1
நித்தில வெண்குடை கீழ் நீங்காது இருப்பவரே – நாககுமார:4 118/4
ஒக்குமே ஒருவன் சங்கோடு ஒரு நில மாளிகை கீழ்
திக்கென தொனிசெய்திட்டது எவ்வழி வந்தது ஆகும் – யசோதர:4 237/3,4
நின்றான் அடி கீழ் பணிந்தார் வினை நீங்கி நின்றார் – சூளாமணி:0 1/4
அற்ற கீழ்_உயிர் மேல் அருளாமையே – சூளாமணி:4 140/4
தீது உலாம் கீழ்_உயிர் தீண்ட செல்லல – சூளாமணி:4 223/2
நிச்சமும் நிலாக என்று நிறுவி போய் நிலத்தின் கீழ் தன் – சூளாமணி:6 548/3
மேகம் மேல் தவழ்ந்து வேய்கள் மிடைந்து கீழ் இருண்ட தாழ்வர் – சூளாமணி:7 761/1
அழல் அணங்கு தாமரை ஆர் அருள் ஆழி உடைய கோன் அடி கீழ் சேர்ந்து – சூளாமணி:8 1039/1
பல புனை மடந்தை-தன் கீழ் பதித்திடுவேன்-கொல் என்றான் – சூளாமணி:9 1148/4
கொலை யானை மேல் ஓர் குளிர் வெண் குடை கீழ்
பல யானை மன்னர் பலர் போற்ற வந்தான் – சூளாமணி:9 1464/1,2
நெருநல் நெடும் குடை கீழ் நேமி முன் செல்ல – சூளாமணி:9 1465/1
பெரு மணி நிலம் பிலமாக கீழ் நுழைத்து – சூளாமணி:9 1512/2
நீர் மேக முத்தின் நெடும் தண் குடை கீழ் நிழல் துளும்பும் நேமி தாங்கும் – சூளாமணி:9 1530/3
நிரல் கால மணி நிரைத்த நெடும் குடை கீழ் முடி நிழற்ற நெடுமால் பின்னே – சூளாமணி:9 1532/2
சரல் கால சந்திரன் ஓர் தட வரை மேல் வெண் முகில் கீழ் தயங்கியாங்கே – சூளாமணி:9 1532/3
ஒன்றிய உழையர் கீழ் நீர் ஓ பறித்திடுதலோடும் – சூளாமணி:10 1678/3
ஊழி தேர் அரசு இறைஞ்ச உலகு எலாம் ஒரு குடை கீழ் உறங்க காத்த – சூளாமணி:10 1804/3
சக்கரர் தாம் பிறந்து உவரி தரங்க நீர் வளாகம் எல்லாம் தம் கீழ் கொண்ட – சூளாமணி:10 1810/1
விண் சுடரும் நெடும் குடை கீழ் விறல் வேந்தன் திறம் இதனை விளம்ப கேளாய் – சூளாமணி:10 1814/2
வழுவின் முதல் அதன் கீழ் புரை வாழ்வார் – சூளாமணி:11 1946/2
சலம் புரி வினை வென்ற தம் கோன் செந்தாமரை அடி கீழ்
நலம் புரி விழவு இயற்றி நாளும்நாளும் மகிழ்கின்றார் – சூளாமணி:12 2130/3,4
ஒக்கவே வேண்டுமால் உயர்வு இலா கீழ் கதி – நீலகேசி:5 555/2
மேல்


கீழ்_உயிர் (2)

அற்ற கீழ்_உயிர் மேல் அருளாமையே – சூளாமணி:4 140/4
தீது உலாம் கீழ்_உயிர் தீண்ட செல்லல – சூளாமணி:4 223/2
மேல்


கீழ்க்கீழ் (4)

புல்லினர் கீழ்க்கீழ் புரைபுரை-தோறும் – சூளாமணி:11 1943/4
அளவு_இல கீழ்க்கீழ் இரட்டி அறைந்தேன் – சூளாமணி:11 1944/3
ஈண்டு இதன் கீழ்க்கீழ் பெருகி வரும் எங்கும் – சூளாமணி:11 1947/3
ஊன்றின கீழ்க்கீழ் உயர்ந்தன வாழ்நாள் – சூளாமணி:11 1948/4
மேல்


கீழ்ந்து (1)

மரங்கள் வேரொடும் கீழ்ந்து என வழி தொடர்ந்து எழுந்த – சூளாமணி:7 716/1
மேல்


கீழ்மகன் (1)

இசை_இல் கீழ்மகன் கண் இரந்து எய்திய – சூளாமணி:7 784/3
மேல்


கீழ்மை (1)

முன் உபகாரி-தன்னை முதல் கெட முயலும் கீழ்மை
நன்னர்_இல் மன்னன் அன்றே நரகங்கட்கு அரசன் ஆவான் – சூளாமணி:11 1844/3,4
மேல்


கீழாம் (1)

கீழாம் நரகம் கிளத்தும் படலங்கள் – சூளாமணி:11 1923/1
மேல்


கீழார் (1)

கீழார் அலி கண் முழு செவி கிண்ணர்கள் எண்_இகந்த – நீலகேசி:1 76/3
மேல்


கீழால் (2)

பூரண குடங்கள் செம்பொன் கொழும் கதிர் புதைந்த கீழால் – சூளாமணி:8 852/4
மேல் சீர மேல் போம் விலங்கு ஓடு விலங்கு சீர் கீழால்
சீர வீழுமவை என்னினும் ஆவது என்னோ – நீலகேசி:6 717/3,4
மேல்


கீழே (1)

கலிங்கின் ஆறு இழிந்து கீழே கலந்து வந்து எழுந்த தெள் நீர் – சூளாமணி:10 1672/2
மேல்


கீழோர் (1)

புண்ணிய கிழவர் கீழோர் பிழைத்தன பொறுப்ப ஆயின் – சூளாமணி:5 262/3
மேல்


கீள (1)

கீள ஆப ஆயினும் – நீலகேசி:1 93/3
மேல்


கீறி (4)

அம் பட கீறி அணிந்த உடையான் – உதயணகுமார:1 75/4
நொடி வரை அளவில் கீறி நுனித்தது வியத்தல் செய்யா – சூளாமணி:9 1143/2
ஒட்டிய வடிவில் தம்மை ஊடலோடு இருப்ப கீறி
திட்டமிட்டு உருவ நுண் நூல் துகிலிகை தெளிர்ப்ப வாங்கி – சூளாமணி:10 1637/2,3
திண் திறல் சேர் சிறு பேய் அறை கீறி
வெண் தலையால் விளையாடிய காட்டுள் – நீலகேசி:1 144/1,2

மேல்